Theraplay Oyun Terapisi

Transkript

Theraplay Oyun Terapisi
®
Theraplay Oyun Terapisi
&
Marschak Etkileşim Metodu (MEM) Sertifika
Eğitimleri
1. Seviye Theraplay Eğitimi ve MEM: 31 Ekim-3 Kasım 2013
Grup Theraplay Eğitimi: 6 Kasım 2013
2. Seviye Theraplay Eğitim: 7-9 Kasım 2013
Theraplay Grup Süpervizyonları: 10-11 Kasım 2013
Kasım 2012 ve Mayıs 2013’teki eğitimlerden sonra, Theraplay® Oyun Terapisi ve
Marschak Etkileşim Metodu eğitim serisi olarak 31 Ekim-11 Kasım 2013 tarihleri
arasında, ABD Chicago’da bulunan Theraplay® Enstitüsü ve Nadis Eğitim & Danışmanlık
işbirliği ile yeniden İstanbul’da!
Tüm dünyada geçerli Theraplay® sertifikasının ilk adımını oluşturan 1. Seviye Theraplay® ve
MEM (Marschak Etkileşim Metodu) eğitimi, Grup Theraplay eğitimi, 2. Seviye Theraplay
eğitimi ve Theraplay Grup Süpervizyonları eğitim serisi olarak programlanmıştır.
Yurtdışında özellikle klinik psikoloji, gelişim psikolojisi ve özel eğitim alanlarında sıklıkla
kullanılan bir oyun terapisi çeşidi olan Theraplay® eğitimi her yaşta çocuk, ergen ve aileler ile
bireysel ve grup olarak çalışan uzmanlara yöneliktir.
1
THERAPLAY® NEDİR?
Theraplay®, terapist tarafından yönlendirilen çocuklar ve ebeveynleri/bakım verenleri için,
kısa süreli bir oyun terapisi çeşididir. Her yaştan çocuk ve ergen ile uygulanabilir.





Bağlanma, öz saygı ve başkalarına güven duygularını geliştirir.
Ebeveyn ve çocuk arasındaki sağlıklı etkileşimin doğal örüntülerine dayanır.
Ebeveyn-çocuk ilişkisinde bulunan dört temel özellik üzerine odaklanır: Yapı, Besleme,
Bağlılık ve Mücadele.
Çocuk ve ebeveynler arasında aktif ve empati içeren bir bağ yaratır.
Çocuğun, kendisini değerli ve sevilen biri; ilişkilerini de olumlu ve tatmin edici olarak
görmesi ile sonuçlanır.
Theraplay tanıtım videoları için tıklayınız:


http://www.youtube.com/watch?v=t5IoEDHY-Y4
http://www.youtube.com/watch?v=cN1oQXcRuac
Theraplay Türkiye web sayfası için tıklayınız:

http://www.theraplayturkey.org
Theraplay Enstitüsü web sayfası için tıklayınız:

http://www.theraplay.org
MARSCHAK ETKİLEŞİM METODU (MEM) NEDİR?
MEM, çocuk ile ebeveynleri/bakım verenleri arasındaki etkileşimi gözlemlemek ve
değerlendirmek için kullanılan yapılandırılmış bir tekniktir. Theraplay oyun terapisi ile birlikte
veya ayrı olarak ikili etkileşim gözlemi için kullanılır.



Ebeveynlerin ve çocuğun birlikte yerine getirdikleri bir dizi basit görevden oluşur.
Ebeveynin, Yapı, Besleme, Bağlılık ve Mücadele alanlarındaki kapasitesini, çocuğun da
ebeveynine verdiği karşılık ve tepkileri değerlendirmede kullanılır.
Tedavi planlamada ve ailelerin ilişkilerini güçlendirmede onlara nasıl destek
olunacağının belirlenmesinde kullanılan faydalı bir araçtır.
THERAPLAY OYUN TERAPİSİ VE MEM HANGİ ALANLARDA KULLANILMAKTADIR?










İçe kapanıklık, depresyon, korku, utangaçlık
Dışavurum, öfke, uyum problemleri
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Davranış Bozuklukları, Karşıt Gelme Bozukluğu
Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Otizm
Gelişimsel gecikme ve gerilikler
Bağlanma ile ilgili sorunlar
Tepkisel Bağlanma Bozukluğu/Karmaşık Travma
Üvey anne-baba ve evlat edinmiş aileler
2
EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?










Psikologlar
Psikolojik danışmanlar
Pedagoglar
Psikiyatristler
Öğretmenler
Çocuk gelişimi uzmanları
Özel eğitimciler
Aile, oyun, konuşma/dil terapistleri
Sosyal hizmet uzmanları
Bu ve benzer bölümlerdeki 3.- 4. sınıf lisans ve yüksek lisans öğrencileri
THERAPLAY EĞİTİMLERİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?




Yoğun, aktif ve tatmin edicidir.
Katılımcı sayısı sınırlıdır. Böylece her katılımcı profesyonel eğitmenlerden özel ve
bireysel ilgi görür.
Çeşitli konularda, farklı danışanların video gösterimlerini içerir.
Deneyimseldir. Theraplay® tekniklerini uygulamak için rol yapma olanağı sağlar.
1. SEVİYE THERAPLAY EĞİTİMİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
1. Seviye Theraplay ve MEM eğitimi; çocuk-aile değerlendirmesi, aileye geribildirim ve birkaç
Theraplay seansını içeren planlama ve uygulama konularında katılımcıları bilgilendirir.
Katılımcılar eğitimin sonunda, öğrenilen teknik ve yöntemleri kendi çalıştıkları birey ve
gruplarla hemen uygulamaya başlayabilirler.
2. SEVİYE THERAPLAY EĞİTİMİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Bu eğitimin katılımcıları daha önce 1. Seviye Theraplay eğitimini (4 tam gün) almış ve
çalışmalarında Theraplay’i kullanmış olmalıdırlar. Üç tam gün süren eğitimin her gününde bir
vaka sunumu yapılacaktır. Vaka sunmak zorunlu değildir, fakat süpervizyon almak isteyen
katılımcılar için önerilen bir seçenektir.
Eğitimin içerdiği konular üç ana başlıkta toplanmıştır:
1.Theraplay Temel Kavramlarının Derinlemesine İncelenmesi ve Marschak Etkileşim Metodu
Becerilerinin Gelişimi
2. Ebeveynlerle Çalışmak ve Theraplay Becerilerinin Gelişimi (otizm, büyük yaştaki çocuklar,
direnç gösteren danışanlar vb.)
3.Travmatize olmuş, bağlanma bozukluğu yaşayan çocuklarla ve karmaşık aileler (boşanma,
koruyucu, evlat edinmiş aileler vb) ile çalışırken Theraplay’i Uyarlama
3
GRUP THERAPLAY EĞİTİMİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Grup Theraplay® eğitimi Theraplay’i sınıflar, yuvalar, gündüz bakım evleri, yatılı ortamlar
ve/veya aileler ile kullanmak isteyen uzmanlar içindir.
Grup Theraplay eğitimi aşağıdaki konuları içerir:
 Grup tedavisinde Theraplay prensiplerinin kullanımı,
 Bir Theraplay grubunun planlanması ve yapılandırılması,
 Grup Theraplay yapısının farklı popülasyonlara uyarlanması,
 Direnç ve diğer problemlerle başa çıkma,
 Gruplarda uygulamaya yönelik adımların tanımlanması,
 Grup kural ve tekniklerinin kullanımına dair beceri geliştirme.
Grup Theraplay eğitiminin özellikleri:
 Eğitim yoğun, etkileşime dayalı ve uygulamalıdır.
 Katılımcılar bir grup aktivitesini yönetme imkanı bulurlar.
 Grup çalışmalarından video örnekleri içerir.
SÜPERVİZYON
Theraplay eğitimi katılımcıları, eğitim sonrasında merkezimizde gerçekleşen grup
süpervizyonlarına ve internet üzerinden ABD ile canlı bağlantı ile gerçekleşen grup web
süpervizyonlarına katılabilir, ayrıca yine internet üzerinden enstitüye bağlı olarak çalışan
eğitmenlerimizden birebir süpervizyon alabilirler. Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.
KAYIT KOŞULLARI VE SERTİFİKASYON

1. Seviye Theraplay Eğitimi: Katılmak isteyen tüm uzmanlara yöneliktir.
o 1. Seviye eğitimi 31 Ekim – 3 Kasım 2013 tarihinde alacak olan katılımcılar, 6
Kasım 2013’teki Grup Theraplay eğitimine ve 10-11 Kasım 2013’teki Theraplay
Grup Süpervizyonlarına katılabilirler. Bu grup için yeni bir 2. Seviye eğitimi
Mayıs 2014 ve/veya Kasım 2014’te açılacaktır.

2. Seviye Theraplay Eğitimi: 1. Seviye Theraplay eğitimini (4 tam gün)
tamamlamış ve uygulamaya başlamış olan uzmanlara yöneliktir.
o Daha önce 1. Seviye Theraplay (4 tam gün) eğitimini almış (Kasım 2012 ve
Mayıs 2013’te İstanbul’daki organizasyonlarda veya yurtdışında Theraplay
Enstitüsü onaylı bir organizasyonda) ve uygulamaya başlamış katılımcılar 7-9
Kasım 2013’teki 2. Seviye eğitime katılabileceklerdir.

Grup Theraplay Eğitimi: 1. Seviye Theraplay eğitimini (4 tam gün) tamamlamış
olan tüm uzmanlara yöneliktir.
o 1. Seviye eğitimi 31 Ekim – 3 Kasım 2013 tarihinde alacak olan katılımcılar, 6
Kasım 2013’teki Grup Theraplay eğitimine katılabilirler.
4

Theraplay Grup Süpervizyonları: 1. Seviye Theraplay eğitimini (4 tam gün)
tamamlamış olan uzmanlara yöneliktir.
o 1. Seviye eğitimi 31 Ekim – 3 Kasım 2013 tarihinde alacak olan katılımcılar, 1011 Kasım 2013’teki Theraplay grup süpervizyonlarına katılabilirler.

Sertifika koşulları, 1. Seviye Theraplay (Başlangıç - 4 tam gün) ve 2. Seviye Theraplay
(Orta - 3 tam gün) eğitimleri ile süpervizyon programının tamamlanmasını gerektirir.

Gerekli koşulları tamamlayan katılımcılar, Theraplay® Enstitüsü (www.theraplay.org)
tarafından verilen “Sertifikalı Theraplay® Terapisti” ünvanını alabilirler. Bu eğitim
programı içeriği ve saatleri ile alınan süpervizyonlar ABD’deki Oyun Terapisi Derneği
“Association for Play Therapy” (www.a4pt.org) tarafından tanınmaktadır.
EĞİTMEN HAKKINDA
Marlo L.-R. Winstead, MSW, LSCSW, RPT/S, Theraplay® ve Oyun Terapisti,
Süpervizörü ve Eğitmeni
Lisans ve yüksek lisans derecelerini Sosyal Hizmetler alanında sırasıyla Trevecca Nazarene
Üniversitesi ve Kansas City Missouri Üniversitesi’nde tamamlamış olan Winstead, doktora
çalışmalarına Kansas Üniversitesi’nde devam etmekte ve yine aynı üniversitede öğretim
görevlisi olarak çalışmaktadır. Ayrıca, Mid America Nazarene
Üniversitesi Oyun Terapisi Programında yarı zamanlı öğretim
görevlisi ve klinik süpervizör olarak görev yapmaktadır. Kansas
City Gençlik Merkezi Ruh Sağlığı Bölümü’nde Klinik Direktör ve
Enriching Families, LLC’de direktör ve başkan olarak görev
yapmaktadır.
Winstead, klinik alanda birçok farklı konuda çocuk, ergen ve
aileler ile çalışmaktadır. Bağlanma ile ilgili sorunlar, travma ve
kayıp, yeme bozuklukları, uzun süreli ve kronik hastalıklar,
şiddet kullanımını önleme ve gençlere yönelik programları (Sure Start Programı) bu konuların
başlıcalarıdır. Ayrıca farklı öğretim seviyelerindeki birçok eğitim kurumuna danışmanlık da
vermektedir. Sosyo-duygusal becerilerin öğrenme kapasitesi üzerine olan etkileri ve sınıf
yönetimi konusunda strateji ve teknikler, danışmanlık verdiği konuların bazılarıdır.
Çeşitli konferanslarda birçok farklı konuda sunumlar ve eğitimler gerçekleştirmiştir.
Theraplay, Filial Terapi, Kum Terapisi, Yönlendirilmemiş ve Yönlendirilmiş Oyun Terapileri,
EMDR, İkili Gelişimsel Psikoterapi, Travma Odaklı Bilişsel Davranışçı Terapiler bunlardan
bazılarıdır. Winstead, Oyun Terapisi Derneği’ne (Association for Play Therapy) kayıtlı oyun
terapisti, süpervizörü ve eğitmeni ünvanlarına sahiptir. Ulusal Sosyal Hizmetliler (NASW)
üyesidir ve Çocuk Koruma Komitesi’nde aktif olarak görev yapmaktadır. Theraplay ve Oyun
Terapisi Derneklerinde aktif üyedir. Ayrıca, Liderlik Akademisi Mezunları’nda (Leadership
Academy Graduate) çeşitli komitelerde görev yapmaktadır.
5
EĞİTİM TARİHLERİ

1. Seviye Theraplay ve Marschak Etkileşim Metodu Eğitimi: 31 Ekim-3 Kasım 2013,
09:00-18:00 (Perşembe-Pazar, 4 tam gün).

Grup Theraplay Eğitimi: 6 Kasım 2013, 09:00-18:00 (Çarşamba, 1 tam gün).

2. Seviye Theraplay Eğitim: 7-9 Kasım 2013, 09:00-18:00 (Perşembe-Cumartesi, 3
tam gün).

Theraplay Grup Süpervizyonları: 10-11 Kasım 2013, 09:00-18:00 (Pazar-Pazartesi, 2
tam gün).
EĞİTİM YERİ
The Marmara Şişli Otel, Mecidiyeköy, İstanbul, Türkiye.
http://www.themarmarahotels.com/the-marmara-sisli/
İndirimli konaklama seçenekleri için lütfen iletişime geçiniz.
SÜPERVİZYON YERİ
Nadis Eğitim & Danışmanlık, Nişantaşı, İstanbul, Türkiye.
http://www.nadisdanismanlik.com/home/contactus
EĞİTİME DAHİL OLAN HİZMETLER
Tam günlük eğitim, eğitim materyalleri, öğle yemekleri, çay-kahve servisleri.
Eğitim ve süpervizyon dili İngilizcedir. Eğitim ve süpervizyon süresince Türkçe çeviri
yapılacaktır.
EĞİTİM ÜCRETLERİ, ÖDEME KOŞULLARI VE KAYIT
Ödemelerinizi nakit, EFT, havale yolu ile veya merkezimizde Garanti Bankası kredi kartlarına
(Bonus, TEB Bonus, Shop&Miles, Flexi) 3 veya 6 taksit seçenekleri ile gerçekleştirebilirsiniz.
Katılımcı sayısı sınırlıdır, kayıtlar başvuru sırasına göre yapılacaktır.
1. Seviye Theraplay Eğitimi ve MEM: 31 Ekim-3 Kasım 2013
Erken Kayıt: 20 Eylül 2013 tarihine kadar
EFT/Havale ve Nakit Ödeme: 1.950 TL + KDV (%18) = 2.301 TL
Kredi kartı ile taksitli, KDV dahil toplam fiyat: 2.400 TL
6
Geç Kayıt: 21 Eylül 2013 ve sonrasında
EFT/Havale ve Nakit Ödeme: 2.350 TL + %18 KDV = 2.773 TL
Kredi kartı ile taksitli, KDV dahil toplam fiyat: 2.900 TL
Grup Theraplay Eğitimi: 6 Kasım 2013
Erken Kayıt: 20 Eylül 2013 tarihine kadar
EFT/Havale ve Nakit Ödeme: 600 TL + KDV (%18) = 708 TL
Kredi kartı ile taksitli, KDV dahil toplam fiyat: 770 TL
Geç Kayıt: 21 Eylül 2013 ve sonrasında
EFT/Havale ve Nakit Ödeme: 700 TL + %18 KDV = 826 TL
Kredi kartı ile taksitli, KDV dahil toplam fiyat: 900 TL
2. Seviye Theraplay Eğitim: 7-9 Kasım 2013
Erken Kayıt: 20 Eylül 2013 tarihine kadar
EFT/Havale ve Nakit Ödeme: 1.500 TL + KDV (%18) = 1.770 TL
Kredi kartı ile taksitli, KDV dahil toplam fiyat: 1.900 TL
Geç Kayıt: 21 Eylül 2013 ve sonrasında
EFT/Havale ve Nakit Ödeme: 1.800 TL + %18 KDV = 2.124 TL
Kredi kartı ile taksitli, KDV dahil toplam fiyat: 2.250 TL
Theraplay Grup Süpervizyonları: 10-11 Kasım 2013
Her bir süpervizyon günü için ayrı kayıt ve ödeme yapılmaktadır.
Erken Kayıt: 20 Eylül 2013 tarihine kadar
EFT/Havale ve Nakit Ödeme: 300 TL + KDV (%18) = 354 TL
Kredi kartı ile taksitli, KDV dahil toplam fiyat: 390 TL
Geç Kayıt: 21 Eylül 2013 ve sonrasında
EFT/Havale ve Nakit Ödeme: 350 TL + %18 KDV = 413 TL
Kredi kartı ile taksitli, KDV dahil toplam fiyat: 445 TL
Nadis Eğitim & Danışmanlık
Prof. Dr. Müfide Küley Sok. Sabah Apt. No: 47/3 34365 Nişantaşı, İstanbul, Türkiye
t +90 212 231 28 02 - +90 530 771 19 92 f +90 212 232 13 89
[email protected]
www.nadisdanismanlik.com
www.theraplayturkey.org
www.theraplay.org
7

Benzer belgeler

Theraplay Oyun Terapisi

Theraplay Oyun Terapisi Ebeveynin,  Yapı,  Besleme,  Bağlılık  ve  Mücadele  alanlarındaki  kapasitesini,  çocuğun  da   ebeveynine  verdiği  karşılık  ve  tepkileri  değerlendirmede  kulla...

Detaylı