kullanım ve bakım talımatları

Transkript

kullanım ve bakım talımatları
M CXVE-FXVEv04 TR
KULLANIM VE
BAKIM TALIMATLARI
CXVE
FXVE
Evaporatif Kondenserler
Kapalı Devre Soğutma Kuleleri
Baltimore Aircoil Company ekipmanının montaj, işletim ve
bakım işlemleri doğru bir şekilde yapılmalıdır. Bir çizim,
teknik bilgi formu ve bu kılavuz dahil kullanılan ekipmanla
ilgili dokümanlar kayıt altında tutulmalıdır. Uzun süreli,
sorunsuz ve güvenli bir kullanım için, düzenli kontrol,
izleme ve bakım programı dahil bir işletim planının
oluşturulması gerekmektedir. Tüm kontroller, bakım ve
izleme işlemleri bir soğutma sistemi kayıt defterine
kaydedilmelidir. Burada verilen işletim ve bakım
talimatları, bu hedeflere ulaşmak için bir rehber olarak
kullanılabilir.
Bir işletim planı ve soğutma sistemi kayıt defterinin
oluşturulmasına ek olarak, tercihen bağımsız üçüncü bir
tarafça
bir
soğutma
sistemi
risk
analizinin
gerçekleştirilmesi tavsiye edilir.
Soğutma sisteminizi verimli ve güvenli tutmaya dair daha
spesifik tavsiyeler için, yerel BAC Balticare servis sağlayıcı
veya temsilcinize danışın. Ad, e-posta ve telefon
numarasına www.BACservice.eu internet sitesinde
bulabilirsiniz.
İçindekiler
Sayfa
Yapım Detayları
2
Genel Bilgiler
3
Su Bakımı
4
Soğuk Hava İşlemleri
6
Bakım Prosedürleri
8
Kapsamlı Bakım
15
Daha Fazla Yardım & Bilgi
16
Tavsiye Edilen Bakım ve İzleme Programı
20
1
YAPIM DETAYLARI
FXVE Kapalı Devre Soğutma Kuleleri &
CXVE Buharlaştırıcı Kondansatörler
TIPIK ÇAPRAZ KESIT
1. Püskürtme Suyu Dağıtım Sistemi
2. Fan Kanatı
3. Kasnak
4. Motor Kasnağı
5. Fan Motoru
6. Tahrik Sistemi
7. Dahili damla tutuculu dolgu malzemesi
8. Hava Emiş Panjurları
9. Sökülebilir Damla Tutucular, serpantin bağlantıları
10. Serpantin
11. Serpantin Bağlantıları
12. Soğuk Su Haznesi
13. Fan Şaftı
14. Püskürtme Pompası
15. Küresel Şamandıra ve Kol Tertibatı
16. Süzgeç Tertibatı
17. Fan Korumalığı
2
GENEL BILGILER
Çalışma Şartları
Güvenlik Tedbirleri
BAC soğutma ekipmanı, işletim sırasında aşılmaması gereken
aşağıda belirtilen işletim koşulları için tasarlanmıştır.
Rüzgar Yükü: Zeminden 30 m yükseklikte 120 km/s üzeri rüzgar
hızlarına maruz kalan zırhsız ekipmanın güvenli işletimi için, yerel
BAC-Balticare temsilcinize danışın.
Sismik Risk: Orta ve yüksek tehlikeli alana kurulu ekipmanın
güvenli işetilmesi için, yerel BAC Balticare temsilcinize danışın.
Standart elektrikli motorlar, -25C ila +40C arası değişen ortam
sıcaklıkları için uygundur.
Tüm elektrik, mekanik ve döner makineler, özellikle tasarımı, yapısı
ve işletimi konusunda bilgi sahibi olmayanlar için potansiyel bir
tehlike tesis etmektedir. Buna göre, insanların (çocuklar dahil)
yaralanmasını engellemek ve ekipman, ilişkili sistemi ve işyerlerine
zarar gelmesini engellemek için bu ekipmanda yeterli korumalar
(gerektiğinde
koruyucu
muhafazaların
kullanımı
dahil)
sağlanmalıdır.
Güvenli ve uygun teçhizat, montaj, işletim veya bakım prosedürleri
konusunda bir şüphenin bulunması halinde, tavsiye için ekipman
üreticisi veya temsilcisine danışın.
İşletme ekipmanında çalışma yaparken, bazı parçaların çok sıcak
olabileceğini unutmayın. Yüksek sıcaklıkta yapılan herhangi bir
işlem, kazaları engellemek için fazladan özen gösterilerek
yapılmalıdır.
BUHARLAŞTIRICI KAPALI DEVRE SOĞUTMA KULESI
(FXVE)
Tasarım basıncı: maks. 10 bar
Akışkan giriş sıcaklığı : maks. 82°C
Akışkan çıkış sıcaklığı : min. 10°C
Bobinlerin içinden geçen devridaim sıvı rulo inşaat malzemesi gibi
uyumlu olmalıdır:
- Siyah çelik için sıcak daldırma galvanizli rulo
- paslanmaz çelik AISI 304L veya 316L (seçenekler)
- temizlenebilir serpantin için galvanize çelik (seçenek)
Maksimum püskürtme basıncı: 14kPa (pompa/pompalar başkalar
tarafından kurulduğunda, su dağıtım sisteminin girişine bir basınç
ölçerin monte edilmesi tavsiye edilir.
BUHARLAŞTIRICI KONDANSATÖRLER (CXVE)
Tasarım basıncı: PED'e göre 23 bar (std.) veya 28 bar (seçenek)
Soğutucu giriş sıcaklığı : maks. 120°C
Soğutucu çıkış sıcaklığı : min. -20°C
Uygun soğutucular: R-717, Halokarbon Soğutucular, HFC'ler.
Standart kondansatör serpantinleri, siyah çelikten imal edilmiş olup
imalattan sonra sıcak daldırma galvanize yapılmıştır ve karbon,
demir oksit veya kaynak parçacıkları gibi belirli kontaminantlar
içerebilir. Nemli hava dahil, serpantinin iç şartları, halokarbon (veya
HFC) soğutucular, ve elektronik genişletme tertibatları veya yarı
hermetik
kompresörler
gibi
hassas
sistem
bileşenleri
kullanıldığında
dikkate
alınmalıdır.
Montajcı,
kondenser
serpantinleriyle birlikte bu bileşenlerin işletilmesini korumak için
tesiste gerekli tedbirleri almalıdır.
Maksimum püskürtme basıncı: 14kPa (pompa/pompalar başkalar
tarafından kurulduğunda, su dağıtım sisteminin girişine bir basınç
ölçerin monte edilmesi tavsiye edilir).
40°C üzeri ortam sıcaklıklarında, kondenser rölantide olsa bile
püskürtme suyu pompasının çalışır vaziyette olmasını sağlayın. Bu,
güvenlik valfleri (başkaları tarafından) üzerinden soğutucunun
istenmeyen tahliyesini engeller.
Temizlik Gereklilikleri
BAC kondenserlerin montajcısı, işletimden önce sistemin uygun bir
şekilde havadan arındırılmasını temin etmelidir. Sürüklenen hava,
soğutucunun serbest tahliyesini engelleyebilir ve yoğuşma
kapasitesini azaltabilir ve tasarımdan daha yüksek işletme
basınçlarıyla sonuçlanır. Sistemde yoğuşmayan maddelerin
bulunmadığını doğrulamak için, BAC Uygulama El Kitabında -AB
Baskısı, Bölüm "Kondansatör Mühendisliği Kuralları" yer alan
talimatları takip edin.
Sahada soğutucu bağlantıları:
Harici soğutucu boru sistemindeki tüm bağlantılar (başkaları
tarafından kurulan) sızdırmaz olmalı ve buna göre test edilmelidir.
!
Üniteleri PVC ayırıcılar veya muşambalı dolgu ile örtmeyiniz.
Güneş ışığından dolayı sıcaklık artışı dolgu veya ayırıcıları
deforme edebilir.
YETKILI PERSONEL
Bu ekipmanın işletim, bakım ve onarımı, sadece bu işlemler için
yetkili veya yetkin personel tarafından yapılmalıdır. Tüm böyle
personel, bu ve diğer ilgili kılavuzlarda belirtilen ekipman, ilişkili
sistemler ve kontroller ve prosedürler hakkında detaylı bir bilgiye
sahip olmalıdır. Kişisel yaralanma ve/veya mal hasarını engellemek
için bu ekipmanı taşırken, kaldırırken, monte ederken, işletirken ve
onarırken uygun bakım, prosedürler ve aletler kullanılmalıdır.
MEKANIK EMNIYET
Ekipmanın
mekanik güvenliği,
AB makine direktifinin
gerekliliklerine uymaktadır. Tesis şartlarına bağlı olarak, ayrıca
yetkili servis ve bakım personelinin güvenliği ve rahatlığı için taban
siperi, merdiven, emniyet kafesi, merdiven, erişim platformları, el
küpeşteleri ve ayak levhaları gibi donanımların monte edilmesi
gerekli olabilir. Bu ekipman, hiçbir zaman, tüm fan siperleri, erişim
panelleri ve erişim kapakları olmaksızın işletilmemelidir.
Ekipman, değişken fan hızı kontrol cihazı ile işletildiğinde, fanın
kritik hızında veya yakınında işletimden kaçınmak için gerekli
önlemler alınmalıdır. Daha fazla bilgi için, yerel BAC Balticare
temsilcinize danışın.
ELEKTRIK EMNIYETI
Bu ekipman ile ilişkili her bir fan ve pompa motoru, ekipmanın
görüş alanında bulunan kilitlenebilir bir bağlantı kesme anahtarıyla
monte edilmelidir. Fan ve pompa motorları, ısıtıcılar vs. elektrik
açısından yalıtılmadığı sürece fanlar, motorlar, tahriklerin üzerinde
veya yakınında veya ekipmanın içinde herhangi bir bakım işi
yapılmalıdır.
YER
Tüm soğutma donanımları, çalışma alanları, açık pencereler veya
bina hava giriş kanallarından olabildiğince uzakta bulunmalıdır.
YEREL YÖNETMELIKLER
Soğutma donanımlarının montajı ve işletilmesi, risk analizinin
yapılması gibi yerel yönetmeliklere tabi olabilir. Yasal düzenleme
gerekliliklerini uygun bir şekilde yerine getirin.
Bağlantı Boru Tesisatı
BAC soğutma ekipmanına giren tüm borular ayrı ayrı
desteklenmelidir. Ekipmanın titreşim rayları veya yayları üzerine
monte edilmesi halinde, borular, harici borulardan taşınan
titreşimleri ortadan kaldırmak için kompansatörlere sahip olmalıdır.
3
SU BAKIMI
Su Bakımı Hakkında
Buharlaştırma modunda çalışan tüm soğutma ekipmanlarında,
soğutma ekipmandan geçerken yeniden dolaşan suyun küçük bir
kısmı buharlaştırılmak suretiyle sağlanır. Bu su buharlaştığında,
kalan su içinde safsızlıklar bulunur. Blöf adı verilen, sistemden az
miktarda su tahliye edilmediği sürece çözünen katı maddelerin
konsantrasyonu hızlı bir şekilde artacak ve tufal oluşumu veya
korozyon ya da her ikisine yol açacaktır. Ayrıca, buharlaşma ve blöf
üzerinden su kaybı yaşanırken, bu suyun yenilenmesi
gerekmektedir.
Besleme suyu olarak bilinen yeni suyun toplam miktarı şu şekilde
tanımlanmaktadır:
Besleme Debisi = buharlaşma kaybı + blöf
Besleme suyunda mevcut safsızlıklara ek olarak, herhangi bir uçucu
safsızlık veya biyolojik madde, ekipmana taşınır ve devridaim
suyuna çekilir. Az miktarda su blöf etme ihtiyacına ek olarak, kireç,
korozyon ve biyolojik kontrolü ele almak için özellikle tasarlanmış
olan bir su arıtma programı, sistem ilk defa kurulduğunda
başlatılmalı ve buna müteakip sürekli olarak bakımı yapılmalıdır.
Ayrıca, su arıtma sisteminin su kalitesini kontrol kuralları içinde
tutulmasını temin etmek için sürekli bir izleme programı
bulunmalıdır.
Blöf kontrolü ve ayarlamaları fiilen kullanılan blöf otomasyon
sistemine dayanmaktadır.
Devridaim eden suda aşırı safsızlık birikimini engellemek için, az
miktarda su, su arıtma rejimi ile belirlenecek bir hızda sistemden
sızdırılmalıdır. Blöf miktarı, sistem için konsantrasyon tasarım
döngüleriyle belirlenir. Bu konsantrasyon döngüleri, besleme
suyunun kalitesine ve aşağıda verilen devridaim suyunun kalitesi
için tasarım kurallarına dayanmaktadır.
Evaporatif kondensere verilen besleme suyundaki CaCO3 oranı
minimum 30 ppm olmalıdır.
Eğer bunu sağlamak için bir yumuşatma sistemi gerekiyor ise,
besleme suyu tamamen yumuşatılmamalı, ancak gelen
yumuşatılmamış su ile 30 - 70 ppm CaCO3 sertliği elde edene
kadar karıştırılmalıdır.
Besleme suyunda asgari bir sertlik sağlamak, tamamen
yumuşatılmış suyun aşındırıcı özelliklerini telafi eder ve sistemi
korumak için korozyon engelleyicilere olan ihtiyacı azaltır.
BALTIBOND® Hibrit Kaplama ve
SST304
pH
ilk pasifleştirme sırasındaki
pH
6.5 ila 9.2 arası
8.2 altı
(sadece HDG serpantinine sahip
üniteler için)
Toplam sertlik (CaCO3olarak)
70 ila 750 mg/l
Toplam alkalilik (CaCO3
olarak)
600 mg/l maks.
Toplam Çözünmüş Katı
Maddeler
2050 mg/l maks.
İletkenlik
Klorürler
Sülfatlar(*)
3300 µS/cm
250 mg/l maks.
350 mg/l maks.(*)
Toplam asılı maddeler
25 mg/l maks
Klorlama (serbest klorür
olarak): sürekli
1,5 mg/l maks.
maks. 6 saat için maks. 5-15 mg/l
Klorlama (serbest klorür
olarak): temizlik & dezenfeksi- maks. 2 saat için maks. 25 mg/l
maks. 1 saat için maks. 50 mg/l
yon için parti dozlama
Table 1: Baltibond®Hibrit Kaplama için Devridaim Su Kalite Değerleri
4
Not:: (°) Klorür + sülfat parametreleri toplamının Balticond/SST304 için 600
mg/l'yi aşmaması şartıyla yüksek sülfat konsantrasyonlarına izin verilir.
Baltiplus Koruması
pH
7.0 ila 9.0 arası
ilk pasifleştirme sırasındaki
pH
8.2 Altı
Toplam sertlik (CaCO3olarak)
70 ila 600 mg/l
Toplam alkalilik (CaCO3
olarak)
500 mg/l maks.
Toplam Çözünmüş Katı Maddeler
1250 mg/l maks.
İletkenlik
2000 µS/cm
Klorürler
200 mg/l maks.
Sülfatlar(*)
200 mg/l maks.(*)
Toplam Asılı Maddeler
25 mg/l maks.
Klorlama (serbest klorür
olarak): sürekli
1 mg / l maks.
Klorlama (serbest klorür
olarak): temizlik & dezenfeksiyon için parti dozlama
maks. 6 saat için maks. 5-15 mg/l
maks. 2 saat için maks. 25 mg/l
maks. 1 saat için maks. 50 mg/l
Table 2: Baltiplus Koruması için Devri Daim Su Kalite Değerleri
Not:: (°) Klorür + sülfat parametreleri toplamının Baltiplus Koruması için 400
mg/l'yi aşmaması şartıyla yüksek sülfat konsantrasyonlarına izin verilir.
Konsantrasyon döngüleri, telafi suyunda çözünmüş katı madde
konsantrasyonuyla karşılaştırıldığında devridaim suyundaki
çözünmüş katı madde konsantrasyonunun oranıdır. Blöf oranı
aşağıdaki gibi hesaplanabilir.
Blöf = Buharlaşma kaybı (konsantrasyon döngüleri - 1)
Buharlaşma kaybı, ısı yükünün bir fonksiyonu olmamakla birlikte,
iklim şartlarına, kullanılan ekipman tipi ve uygulanan kapasite
kontrol yöntemine dayanmaktadır. Yaz şartlarında buharlaşma
kaybı yaklaşık 0.431 l/ 1000 kJ ısı atımıdır. Bu rakam, yıllık su
tüketiminin hesaplanması için değil sadece istim boşaltma valfı
boyutu için kullanılmalıdır.
Biyolojik Kontrol
Kontrol edilmemesi durumunda, alg, balçık ve diğer mikroorganizmaların çoğalması system verimliliğini azaltacak ve
devridaim su sisteminde Lejyonella gibi potansiyel olarak zararlı
mikroorganizmaların çoğalmasına sebep olabilir.
Buna göre, biyolojik kontrolü ele almak için özellikle tasarlanmış bir
arıtma programı, mevcut olabilecek herhangi bir yönetmelik (ulusal,
bölgesel) veya EUROVENT 9-5/6, VDMA Bilgi Formu 24649 vs. gibi
kabul edilen iyi uygulama kurallarına uygun bir şekilde sistem ilk
defa su ile doldurulduğunda doldurulmalı ve düzenli olarak
yönetilmelidir.
Düzenli olarak devridaim suyunun bakteorolojik kontaminasyonunu
izlemek (örneğin, haftalık olarak daldırma levhalar ile TAB testi) ve
tüm sonuçları kaydetmek şiddetle tavsiye edilir.
Su arıtımı aşağıdaki şartları karşılamalıdır:
Kimyasal Madde İşlemi
1. Su arıtma kimyasalları veya kimyasal olmayan sistemlerin,
buharlaştırıcı soğutma ekipmanının kendisi dahil soğutma
sisteminde kullanılan yapıda materyaller ile uyumlu olması
gerekmektedir.
2. Kimyasal su arıtımı durumunda, kimyasallar, otomatik besleme
sistemi ile devridaim suyuna katılmalıdır. Bu, korozyona neden
SU BAKIMI
olabilecek kimyasalların yerelleşmiş yüksek konsantrasyonlarını
engelleyecektir. Tercihen su arıtma kimyasalları, devridaim
pompasının tahliyesinde soğutma sistemine beslenmelidir.
Kimyasallar,ne konsantre edilmiş biçimde beslenmelidir ne de
parti halinde buharlaştırıcı soğutma ekipmanının soğuk su
haznesine doğrudan beslenmelidir.
3. B.A.C. özellikle tufal kontrolünün bir aracı olarak asit
dozlamasını teşvik etmemektedir (çok geniş sistem hacmi ve
uzaktan hazne ile açık devre soğutma kuleleri için kesin katı
koşullar altında veya paslanmaz çelikten imal edilmiş olmadığı
sürece)
4. Uygulanacak belirli su arıtma programı için yetkin bir su arıtma
şirketine danışılmalıdır. Dozlama ve kontrol ekipmanı ve
kimyasallarının sağlanmasından sonra, program devridaim ve
telafi suyu kalitesinin aylık düzenli izlenmesini de kapsamalıdır.
5. B.A.C. Su Kalitesi Kontrolü Kuralları dışında bir arıtma
programının işletilmesinin önerilmesi halinde, B.A.C. fabrika
garantisi, su kalitesinin sürekli olarak Kontrol Kurallarının
dışında olması halinde ve ön yazılı B.A.C onayı olmadığı sürece
geçersiz hale gelebilir (belirli katı durumlarda bazı
parametrelerde aşmalar olabilir).
Aylık olarak devridaim su kalitesinin kilit parametrelerinin kontrol
edilmesi şiddetle tavsiye edilir. Tabloya bakınız: Devridaim Su
Kalitesi Kuralları. Tüm test sonuçlarının kayıt altına alınması
gerekmektedir.
Pasifleştirme
Yeni sistemler ilk defa hizmete alındığında, korozyona karşı azami
koruma sağlamak için galvanize çelik yüzeylerin uygun bir şekilde
pasifleştirilmesini sağlamak için özel tedbirler uygulanmalıdır.
Pasifleştirme galvanize çelik yüzeylerde bir koruyucu, pasif, oksit
katmanını
oluşturulmalıdır.
Galvanize
çelik
yüzeylerin
pasifleştirilmesini sağlamak için, hizmete alımdan sonraki dört ila
sekiz haftaya kadar veya yeni çinko yüzeylerinin mat gri hale
gelmesine kadar devridaim suyunun pH derecesinin 7.0 ila 8.2
arasında ve kalsiyum sertliğinin 100 ila 300 ppm ( CaCO3 olarak)
tutulması gerekmektedir. pH normal hizmet seviyelerine döndükten
sonra galvanize çelik yüzeylerde beyaz birikintilerin oluşması
halinde, pasifleştirme işleminin tekrar edilmesi gerekli olabilir.
Not:: Galvanize serpantin olmaksızın BALTIBOND® hibrit kaplama ile korunan
üniteler ve paslanmaz çelik üniteler pasifleştirme gerektirmemektedir.
pH'ı 8.2 altında tutamamanız halinde, ikinci bir yaklaşım ise,
inorganik fosfat veya film oluşturucu pasifleştirme maddeleri
kullanılarak kimyasal bir pasifleştirme yapmaktır. Tavsiye için su
işleme uzmanınıza danışın.
5
SOĞUK HAVA İŞLEMLERI
Soğuk Hava İşlemleri Hakkında
BAC ekipmanları, uygun tedbirlerin alınması şartıyla donma altı
ortam şartlarında çalıştırılabilir:
1. Sistem boşta iken, hazne suyu donmasına karşı koruma.
2. Çalışma sırasında buz oluşumunu engellemek için kapasite
kontrolü.
3. Serpantin donmasına karşı koruma. (kapalı devre soğutma
kuleleri)
Aşağıda sıralananlar, donma olasılığının minimize edilmesi için
takip edilmesi gereken genel kurallardır. Bu kurallar, öngörülen
çalışma düzeninin tüm yönlerini kapsamayabileceğinden, sistem
tasarımcısı ve operatör sistemi, ekipmanın yerini, kontrolleri ve
aksesuarları, her zaman güvenilir bir çalışma temin etmek için
detaylı bir şekilde gözden geçirmelidir.
Hazne Suyunu Donmaya Karşı Koruma
Hazne suyunun donmasını engellemek için, hazne ısıtıcıları veya
ısıtılmış kapalı alanda bulunan uzak bir hazne kurulmalıdır. Soğuk
hava döneminde mevsimsel kapatma için, hazneyi tahliye etmek
tavsiye edilir. Hazne ısıtıcılar yüklenmiş olsa bile kuru bir operasyon
(serpantinli ekipman) öngörüldüğünde haznenin boşaltılması
gerekir. Bu ısıtıcılar, donma altı ortam şartlarında kuru çalışma
sırasında hazne suyunun donmasını engellemeyecektir. Hazne
suyunun her zaman korumalı olmasından dolayı, uzak hazne
montajları ıslaktan kuru çalışmaya olan esnek anahtarlar için en
uygundur. Kuru çalıştırma uygulamaları için, telafi su hattının kapalı
olmasını ve telafi vanasının tamamen boşaltılmasını sağlayın. Bu
ekipman için elektrikli hazne ısıtıcılarındaki termostatlar, 4°C
hazne suyu sıcaklığı sağlamak için ayarlanmıştır.
Kapasite Kontrolü
Hazne suyunu korumaya ek olarak, özellikle telafi su hattı olmak
üzere tüm açıktaki su borularının ısı takibi veya yalıtımı yapılmalıdır.
Donma altı ortam şartlarına maruz kalabilecek olmaları halinde,
püskürtme pompalarının (serpantinli ekipman) da ısı takibi
yapılmalı ve pompa emmesinden taşma seviyesine kadar
yalıtılmalıdır.
Sistem yük altında çalışırken devridaim suyunun donma şartlarına
yaklaşmasının da engellenmesi gerekmektedir. Donma altı şartların
hafif yük şartlarına denk gelmesi halinde en "kritik" durum
meydana gelir. Devridaim suyunu korumanın anahtarı, devridaim su
sıcaklığını donma noktasının üstünde minimum tutmak için hava
akışının ayarlanmasıyla kapasite kontrolüdür. Uygulamada bu
minimum sıcaklık 5°C'dir ancak daha düşük sıcaklıkların da kabul
edilebileceği uygulamalar bulunmaktadır. (Tavsiye için yerel BAC
Balticare temsilcinize danışın.)
Kapasite kontrolü için iki hızlı motorlar her kullanıldığında yüksek
hızdan düşük hıza geçiş yaparken en az 15 saniyelik bir boşluk
süresi olmalıdır. Ani geçiş, tahrik sistemi veya motora zarar verebilir.
Soğutma kapasitesini yük ve hava şartlarına eşleştirmek için arzu
edilen yöntem, fanların döndürülmesi, çok hızlı fan motorları veya
oranlı kontroller (değişken hızlı tahrikler) kullanımıyla hava akışını
ayarlamaktır. Püskürtme pompasını ünite kapasitesini kontrol etme
aracı olarak kullanılması tavsiye edilmez.
Not:: VFD sürücülerini nominal frekansın üzerinde çalıştırırken, motorun aşırı
yüklenmesi veya mekanik hasar risklerinin bulunduğunu unutmayın
Not:: Fan motorlarında yatak hasarını engellemek için VFD üzerinde sinüs
filtrelerinin kullanılması tavsiye edilir.
!
Bir VFD'yi programlarken fan motoru anma levhasına bakınız
6
Düşük Seviye Kesme Anahtarının amacı, bir su telafi sorunu veya
aşırı su kaybı durumunda pompanın kuru çalışmasını engellemektir.
Alarm durumu, pompanın çalıştırılmasından önce kontrol edilebilir,
ancak pompanın çalışması alarmı tetikleyebilecek su seviyesinde
düşmeye neden olabileceğinden çalıştırıldıktan sonraki ilk
dakikalarda dikkate alınmamalıdır. Normal telafi, kısa bir süre
sonra su seviyesini stabilize edecektir.
Serpantini Donmaya Karşı Koruma
Serpantin(ler)in tahliyesi, serpantinlerin paslanmaz çelikten imal
edilmediği veya temizlenebilir tipte olmadığı sürece normal
dondurma koruma yöntemi olarak tavsiye edilmemektedir.
Standart sıcak daldırma galvanize serpantinler için, dranaj SADECE
dondurulmuş korumanın bir acil durum yöntemi olarak kabul
edilebilir. Bu amaçlar için ortam sıcaklığı donma altında iken
akışkan sıcaklığının 10C altına düşmesi veya akışın durması
halinde serpantin(ler)i boşaltmak için otomatik tahliye vana ve hava
deliğinin monte edilmesi gerekmektedir.
Tüm serpantin ve/veya serpantin kısımlarının (ayrık serpantin/çoklu
devreler) ayrı ayrı boşaltım yapabildiğinden emin olun.
En iyi koruma, uygun konsantrasyonlarda glikol veya diğer antifriz
solüsyonlarının kullanılmasıdır. Böyle solüsyonların kullanımı, kapalı
devre soğutma kulesinin termal performansını etkiler ve modelleri
seçerken bu dikkate alınmalıdır. Aşağıdaki tablo, çeşitli etilen glikol
konsantrasyonları için donma koruması aralığını gösterir (hacme
göre %).
% Etilen
Donma Koruması
%20
-10°C
%30
-16°C
%40
-25°C
%50
-39°C
Table 3: Etilen Glikol Solüsyonlarının Donma Koruması
Sistemin su ile çalıştırılması gerekiyor ise, eş zamanlı olarak
aşağıdaki şartların karşılanması gerekmektedir:
1. Ünitede her zaman minimum bir akış sağlayın. (aşağıdaki
tabloya bakınız)
2. Minimum bir ısı yükü sağlayın ve böylece serpantinlerden ayrılan
suyun sıcaklığı, -14°C ortam sıcaklığı ve 20 m/s rüzgar ivmesine
dayanarak 10°C 'nin altına düşmemelidir. (yaklaşık min. ısı
yükü gereklilikleri için aşağıdaki tabloya bakınız)
Süreç yükü, son derece hafif veya kapalı ise, donma şartları
sırasında yardımcı bir ısı yükünün uygulanması gerekli olabilir. Bu
şartların karşılanmaması halinde, tavsiye için yerel BAC Balticare
temsilcinize danışın.
SOĞUK HAVA İŞLEMLERI
Model Numaraları
Minimum
Akış
Yakl. Minimum Isı Yükü (kW)
(l/s)
Standart
Ünite (kW)
Pozitif
Muhafaza
Sönümleyici
Kafalı (kW)
Ünite
FXVE-0806x-12x-xx
FXVE-0806x-16x-xx
FXVE-0806x-20x-xx
FXVE-0806x-24x-xx
FXVE-0806x-28x-xx
FXVE-0806x-30x-xx
FXVE-0806x-32x-xx
FXVE-0806x-36x-xx
5
9
5
9
5
6
9
6
24
29
33
42
45
47
49
52
14
14
13
18
18
18
18
18
FXVE-0809x-12x-xx
FXVE-0809x-16x-xx
FXVE-0809x-20x-xx
FXVE-0809x-24x-xx
FXVE-0809x-28x-xx
FXVE-0809x-30x-xx
FXVE-0809x-32x-xx
FXVE-0809x-36x-xx
5
9
5
9
5
6
9
6
35
42
48
61
65
69
72
76
18
18
17
24
23
23
24
23
FXVE-0812x-12x-xx
FXVE-0812x-16x-xx
FXVE-0812x-20x-xx
FXVE-0812x-24x-xx
FXVE-0812x-28x-xx
FXVE-0812x-30x-xx
FXVE-0812x-32x-xx
FXVE-0812x-36x-xx
5
9
5
9
5
6
9
6
45
55
62
80
85
90
95
100
22
22
21
30
28
29
29
28
FXVE-0818x-12x-xx
FXVE-0818x-16x-xx
FXVE-0818x-20x-xx
FXVE-0818x-24x-xx
FXVE-0818x-28x-xx
FXVE-0818x-30x-xx
FXVE-0812x-32x-xx
FXVE-0812x-36x-xx
5
9
5
9
5
6
9
13
66
81
91
116
122
130
139
151
30
30
28
40
37
38
40
40
FXVE-1012x-12x-xx
FXVE-1012x-16x-xx
FXVE-1012x-20x-xx
FXVE-1012x-24x-xx
FXVE-1012x-28x-xx
FXVE-1012x-30x-xx
FXVE-1012x-32x-xx
FXVE-1012x-36x-xx
6
13
6
13
6
10
13
20
61
75
85
107
115
123
129
141
23
24
23
32
30
31
31
32
FXVE-1018x-12x-xx
FXVE-1018x-16x-xx
FXVE-1018x-20x-xx
FXVE-1018x-24x-xx
FXVE-1018x-28x-xx
FXVE-1018x-30x-xx
FXVE-1018x-32x-xx
FXVE-1018x-36x-xx
6
13
6
13
6
10
13
20
88
110
124
157
165
179
189
207
31
32
29
42
38
41
41
43
FXVE
Model Numaraları
Minimum
Akış
Yakl. Minimum Isı Yükü (kW)
(l/s)
Standart
Ünite (kW)
Pozitif
Muhafaza
Sönümleyici
Kafalı (kW)
Ünite
FXVE-1212x-12x-xx
FXVE-1212x-16x-xx
FXVE-1212x-20x-xx
FXVE-1212x-24x-xx
FXVE-1212x-28x-xx
FXVE-1212x-30x-xx
FXVE-1212x-32x-xx
FXVE-1212x-36x-xx
7
14
7
14
7
11
14
22
67
83
95
119
127
136
144
157
24
25
24
33
31
32
33
33
FXVE-1218x-12x-xx
FXVE-1218x-16x-xx
FXVE-1218x-20x-xx
FXVE-1218x-24x-xx
FXVE-1218x-28x-xx
FXVE-1218x-30x-xx
FXVE-1218x-32x-xx
FXVE-1218x-36x-xx
7
14
7
14
7
11
14
22
97
122
138
174
183
199
210
231
32
33
30
44
40
42
43
44
FXVE
Table 4: FXVE için Su Akışı ve Isı Yükü için Asgari Şartlar
Not:: "X", model numaralarındaki değişken rakamları veya karakterleri temsil
etmektedir.
Table 4: FXVE için Su Akışı ve Isı Yükü için Asgari Şartlar
7
BAKIM PROSEDÜRLERI
Kontroller ve Ayarlar
SOĞUK SU HAZNELERI VE HAZNE SÜZGECI
Soğuk su haznesi düzenli olarak kontrol edilmelidir. Hazne veya
süzgeçlerde birikmiş olabilecek herhangi bir birikinti giderilmelidir.
Üç ayda bir, veya gerekliyse daha sık, tüm soğuk su haznesi,
çalışma sırasında normal şartlarda haznede ve ıslak döşeme yüzeyi
altında toplanan mil ve tortuları gidermek için temiz su ile
boşaltılmalı ve temizlenmelidir.
Hazneyi temizlerken, tortuların yeniden sisteme girmesini
engellemek için süzgeçler yerlerinde bırakılmalıdır. Hazne
temizlendikten sonra, hazneyi temiz su ile doldurmadan önce
süzgeçler çıkarılmalı, temizlenmeli ve değiştirilmelidir.
!
SÜZGEÇLERİ TEMİZLEMEK İÇİN ASİT KULLANMAYIN
Uzak Hazne
Uzak hazne çalışması için tasarlanan ekipmanın haznesindeki su
seviyesi, devridaim su akış debisi, su çıkış bağlantısı boyutu, adedi
ve yeri ve çıkış boruları boyutu ve konfigürasyonunun bir
fonksiyonudur. Uzak hazne ünitesi, uzak hazne çalışmasının
ayarlanabilir olmadığı sırada bir su telafi tertibatı veya bir süzgeç
veya hazne çalışması seviyesi olmaksızın sağlanmaktadır.
Şamandıra ile çalıştırılan su telafi tertibatı buharlaştırıcı soğutma
ekipmanında standart bir donanım olarak sunulmaktadır. Giriş
kapağından kolay ulaşılabilir bir yerde ünitenin içinde
bulunmaktadır.
Standart telafi tertibatı (aşağıdaki şekle bakınız) bir şamandıra kol
tertibatına bağlı ve geniş çaplı plastik şamandıra ile çalıştırılan bir
su ilave valfından oluşmaktadır. Şamandıra, kelebek su ile yerinde
tutulan dişli bir çubuğa monte edilmiştir.
Soğuk su haznesindeki çalışma suyu seviyesi, sağlanan kelebek
somunlar kullanılarak şamandıra ve dişli çubuğu yeniden
konumlandırılarak ayarlanabilir. Su ilave tertibatı, aylık olarak
kontrol edilmeli ve gerektiği gibi ayarlanmalıdır. Vana sızıntı için her
yıl kontrol edilmeli ve gerekliyse vana yatağı değiştirilmelidir. İlave
su besleme basıncı, vananın uygun çalışması için 100 ila 450 kPa
arasında tutulmalıdır.
Başlangıç hazne su seviyesi ayarlarını yapmak için, çalışma
seviyesinin 2cm üzerine kadar hazneyi su ile doldurun. Küresel
şamandıranın kelebek somunlarını, ilave su vanası tamamen
kapanacak şekilde ayarlayın. Üniteyi ilk defa çalıştırmadan önce,
hazneyi taşma seviyesinin 1 cm altına kadar doldurun (alttaki
küresel şamandırayı itin). Normal yük şartlarında, bu ayar doğru
çalışma seviyesini sağlamalıdır. Düşük yük şartlarında, çalışma
seviyesi artacak ve ayarlanması gerekmektedir. Ünite haznesi,
çalışmanın ilk 24 saatinde yakından takip edilmeli ve gerektiği
üzere su seviyesi ayarlanmalıdır.
Figure 2: Su İlave Vanası Tertibatı
1.
2.
3.
4.
5.
Figure 1: Soğuk su haznesi ve hazne süzgeci
ÇAIŞMA SEVIYESI VE İLAVE SU
Model Numarası
Çalışma
Taşma
Seviyesinde Seviyesinde
(mm)
(mm)
FXVE-08xxx-xxx-xx
CXVE-xxx-08xx-xxx
215
340
FXVE-10xxx-xxx-xx
FXVE-12xxx-xxx-xx
CXVE-xxx-10xx-xxx
CXVE-xxx-12xx-xxx
240
360
Table 5: Soğuk Su Haznesi Çalışma Yükseklikleri CXVE-FXVE
Soğuk su haznesindeki çalışma suyu seviyesi, termal yük
(buharlaşma hızı), kullanılan sızdırma hızı ve telafi su beslemesi
basıncı ile değişkenlik gösterecektir. Tipik kış yükünün yaz
yükünden az olmasından dolayı, kış buharlaşma hızı, yaz
buharlaşma hızından sık sık daha azdır. Kış mevsiminde bu azalmış
buharlaşma hızı ile soğuk su haznesindeki su seviyesi, şamandıra
yeniden ayarlanmadığı sürece, artacaktır. Çalışma suyu seviyesi,
aylık olarak kontrol edilmeli ve tavsiye edilen çalışma seviyesini
sağlamak için gerekli olduğu üzere şamandıra yeniden
ayarlanmalıdır.
8
Küresel Şamandıra
Dişli çubuk
Kelebek Somunlar
Şamandıra Kolu Tertibatı
Şamandıralı Vana
Çalışma seviyesini kontrol etmek için, aşağıdaki işlemleri yapınız:
1. Fan(lar)ı kapatın ancak pompa/pompaları çalışır vaziyette tutun.
2. Hazne tabanından su seviyesine kadar yüksekliği ölçün ve
tablodaki yazılı değerlerle karşılaştırın.
3. Sızıntı için vanayı kontrol edin ve gerekliyse vanayı değiştirin.
4. Şamandıra kolunun serbest bir şekilde hareket ettiğini ve
küresel vananın yüzdüğünü ve vanayı kapattığını kontrol edin.
5. İlave su beslemesinin yeterli olmasını sağlayın.
Not:: Bu prosedür aşağıdakiler için geçerli değildir
-elektrikli su seviyesi kontrolü ile donatılmış ekipman
-uzak hazne uygulamaları
İSTIM BOŞALTMA
Sızdırma hattında bir ölçüm vanasıyla sürekli istim boşaltma
durumunda, vananın tıkanmamış olduğunu ve istim boşaltma
suyunun serbest bir şekilde tahliye edebilmesini sağlayın. Verili bir
hacmi doldurmak için ihtiyaç duyulan süreyi kaydederek istim
boşaltma akış debisini ölçün.
İletkenlik kontrolü kullanarak otomatik bir istim boşaltmak için,
iletkenlik probunun temiz ve istim boşaltma solenoid vanasının
çalışır vaziyette olmasını sağlayın. Belirli bir ayarlama prosedürüne
sahip olmadığınız sürece, su arıtma şirketiniz ayar noktalarını
kontrol etmeli ve ayarlamalıdır.
BAKIM PROSEDÜRLERI
HAZNE ISITICISI PAKETI
Hazne ısıtıcıları, su pompaları ve fanlar kapalı iken hazne suyunun
donmasını engellemek için sadece kış mevsiminde çalışmalıdır.
Hiçbir durumda, suyu potansiyel olarak bakterilerin çoğalmasına
neden olabilecek sıcaklık seviyelerine ısıtabileceğinden dolayı
hazne ısıtıcıları diğer zamanlarda çalıştırılmalıdır. Her altı ayda bir
ısıtıcı termostatının uygun bir şekilde ayarlanmasını ve temiz
olmasını sağlayın. Ayrıca, düşük seviye kesme anahtarları gibi
kontrol ve emniyet tertibatlarının çalışır vaziyette, temiz ve kontrol
devresine uygun bir şekilde yerleştirilmiş olmasını sağlayın.
Yeni kayışlar 24 saat çalışmadan sonra yeniden gerdirilmelidir.
Gergin bir kayış gerekliyse, aşağıdaki işlemleri yapınız:
1. Motor Kaidesi Ayarlama Vidalarındaki kilitleme somunlarını
gevşetin.
2. Motor Kaidesi Ayarlama Vidalarını kayışı gerdirmek için saat
yönünde veya kayış gerginliğini azaltmak için saat yönünün
tersine döndürün. Kayış gerginliğinin ayarlanması sırasında,
tahrikler, gerginliği kayış boyunca dengeli bir şekilde dağıtmak
için el ile birkaç kez döndürülmelidir.
3. Kayış uygun bir şekilde gerdirildiğinde, Motor Kaidesi Ayarlama
Vidalarındaki kilitleme somunlarını yeniden sıkın.
Not:: Fan motoru çalıştırıldığında cırıldama veya gıcırdama olmamalıdır.
TAHRIK HIZALAMA (KAYIŞ TAHRIKLI ÜNITELER)
Uygun tahrik hizalaması maksimum kayış ömrünü sağlar. Standart
tahrikler için hizalama, aşağıdaki Şekilde gösterildiği gibi her iki
kasnak boyunca bir cetvel veya mastar konulmak suretiyle doğru
kayış gerginliği sağlandıktan sonra kontrol edilir.
Figure 3: Hazne Isıtıcısı
!
HAZNE ISITICILARI SICAK OLABİLİR.
Figure 5: Kasnak hizalama standart tahrikler
KAYIŞ GERGINLIĞI (KAYIŞ TAHRIKLI ÜNITELER)
Kayış gerginliği aşağıdaki gibi kontrol edilebilir:
1. Fan(lar)ı kapatın.
2. Ölçüm yapmadan önce kayış gerilimini dengeli dağıtmak için
fan kasnağını yarım tur döndürün.
3. Aşağıdaki şartları doğrulayarak kayış gerilimini kontrol edin:
-defleksiyon, kayış uzunluğunun 10 mm/m'si kadar olmalıdır
(aşağıdaki şekle bakınız)
-gerekli olan defleksiyon kuvveti, aşağıdaki tabloda verilen
minimum ve maksimum değerler arasındadır.
1. Motor Kasnağı
2. Fan Motoru
3. Temas Noktaları
Tahrikler uygun bir şekilde hizalandığında, düz kenar, belirtildiği
üzere tüm dört noktayla temas edecektir. Dört nokta temastan 1.5
mm 'den fazla sapma bulunmamalıdır. Yeniden hizalama
gerektiğinde, motor kasnağını gevşetin ve fan kasnağı ile hizalayın.
Burç vidası yeniden sıkılırken, yanaştırma için yaklaşık 6 mm
bırakın.
TAHRIK SISTEMI
Figure 4: Fan Kayışı Kontrolü ve Ayarı
1.
2.
3.
4.
5.
Fan Motoru
Kayış
Motor Kasnağı
10 mm/m Defleksiyon = Uygun Kayış Gerilimi
Düz Kenar
Kayış Profili
B
Çap (mm)
Motor Kasnağı
100 ila 118 arası
125 ila 140 arası
150 ila 170 arası
>180
Defleksiyon Kuvveti (kg)
Min.
Max.
1.5
1.5
2.0
2.5
2.0
2.5
2.5
3.0
Table 6: Kayış Gerginliği Kuvvetleri
AKTARMA ORGANLARI, özel tasarım kayış, bir fan kasnağı ve bir
motor kasnağından oluşmaktadır. Yüksek verimli kayış,
buharlaştırıcı soğutma ekipmanı servisi için gerekli olan üstün
kalite sağlar.
Birlikte bu parçalar, az bakım gerekliliğiyle son derece güvenilir bir
sistem sağlar. AKTARMA ORGANLARI, kayış gerilimi, kasnak ve
kayışın durumunu kontrol etmek için periyodik olarak kontrol
edilmeli ve gerektiğinde gerginliği ayarlayın. Tavsiye edilen servis
aralıkları bu dokümanda başka bir bölümde belirtilmektedir.
İlk Çalıştırma: Ekipmanın birleştirilmiş büyük bölümler halinde
sağlanmış olması halinde, tahriğin fabrikada gerginleştirilmiş ve
hizalanmış olmasından dolayı ilk çalıştırmadan önce servis
gerekmemektedir.
Ekipmanın
tamamen
demonte
halde
sağlanması halinde, yukarıda belirtilen prosedürlere göre tahrik
hizalaması & kayış gerginliğini kontrol edin.
Mevsimsel Çalıştırma: Kayışın gerginliğini yeniden ayarlayın.
Kasnakların durumunu kontrol edin.
Çalışma: Ünitenin ilk çalıştırması veya yeni kayışın monte
edilmesinden sonra, gerginliğin ilk 24 saatlik çalışmadan sonra
yeniden ayarlanması gerekmektedir. Buna müteakip, en az 3 ayda
bir kayışın durumu aylık olarak kontrol edilmeli ve gerektiğinde
gerginlik ayarlanmalıdır.
!
Fan ve pompa motorlarının kapalı konumda yalıtılmamış,
etiketlenmemiş ve kilitlenmemiş olmasını temin etmeden,
aktarma organlarında herhangi bir servis işi yapılmamalıdır.
9
BAKIM PROSEDÜRLERI
Figure 7: Sabitleme Bileziği Montajı
1. Sabitleme Bileziği
2. Yağlama Bağlantıları
3. Ayar Vidası Deliği
MOTOR VOLTAJI VE AKIMI
Fan ve pompa motorlarının tüm üç ayağının voltajı ve akımını
kontrol edin. Akım, anma oranını aşmamalıdır. Uzun süreli
çalışmamadan sonra, motor yalıtımı, yeniden başlatmadan önce bir
meger izolasyon ölçüm cihazı ile kontrol edilmelidir.
OLAĞANDIŞI GÜRÜLTÜ VE TITREŞIMLER
Olağandışı gürültü ve/veya titreşim, mekanik bileşenlerin
arızalanmasının veya çalışma sorunlarının bir sonucudur
(istenmeyen buz oluşumu). Bu durumda, anında düzeltici işlem ile
birlikte tüm ünitenin detaylı bir kontrolü gerekmektedir.
Gerektiğinde, yardım için yerel BAC Balticare temsilcinize danışın.
Kontroller ve Düzeltici İşlemler
EKIPMANIN GENEL DURUMU
Figure 6: Tahrik Sistemi
1.
2.
3.
4.
5.
Fan Motoru
Motor Kasnağı
Kayış
Alüminyum Döküm Fan Kasnağı
Fanlar
FANLARIN VE POMPALARIN DÖNDÜRÜLMESI
Fanlar engelsiz olarak dönmeli ve fanlar ve pompalar, ekipmanın
üzerindeki oklar ile gösterilen doğru yönde dönmesi gerekmektedir.
Aşağıdaki gibi uygun çalışmayı kontrol edin:
1. Fanları ve pompaları durdurun.
2. Engellenmeden dönmeyi sağlamak için fanı el ile döndürün.
Mevcut ise engelleri kaldırın.
3. Pompaları çalıştırın ve pompa muhafazasındaki ok ile
gösterildiği üzere uygun dönüşü kontrol edin. Dönüş yanlış ise,
pompayı durdurun ve elektrik kablolarını düzeltin.
4. Fanları çalıştırın ve fan muhafazasındaki ok ile gösterildiği üzere
uygun dönüşü kontrol edin. Dönüş yanlış ise, fanları durdurun ve
motordaki elektrik kablolarını düzeltin.
KILITLEME KELEPÇESI
Tahrik ucundaki yatağın ekzantrik kilitleme kelepçesi iç yatak
kılavuzunun fan şaftına sabitlenmesini sağlar. Kilitleme kelepçeleri
aşağıdaki prosedür kullanılarak ayarlanabilir. (aşağıdaki Şekle
bakınız)
1. Fanları ve pompaları durdurun ve üniteye girin.
2. Ayar vidalarını gevşetin.
3. Saplama çivisi zımbası kullanarak, şaftı tutarken dönüş
yönünde kelepçeyi teğetsel olarak kelepçeyi takın (sağlanan
deliğe).
4. Vidayı yeniden sıkın.
5. Ünite giriş kapağını kapatın ve pompaları ve fanları çalıştırın.
10
Denetlemede aşağıdaki alanlara odaklanmalıdır:
- korozyon korumasının zarar görmesi
- tufal veya korozyon oluşumu izleri
- pislik veya kir birikimi
- biyofilm mevcudiyeti
Korozyon korumasının daha küçük hasarları
onarılabilir.
BALTIBONDÒ koruması için kiti (parça numarası RK1057) kullanın.
Daha büyük hasarlar yerel BAC Balticare temsilcisine bildirilmelidir.
Korozyon veya tufal oluşumuna (0.1 mm'den büyük) dair delillerin
bulunması halinde, su arıtma rejimi tedarikçi tarafından kontrol
edilerek ayarlanmalıdır.
Her türlü pislik ve kir bu kılavuzda açıklanan TEMİZLİK
PROSEDÜRLERİNE göre kaldırılmalıdır. (Bakınızsayfa 14).
Biyofilm delilinin mevcut olması halinde, borular dahil sistem
tahliye edilmeli, temizlenmeli ve balçık ve diğer organik
kontaminasyondan giderilmelidir. Sistemi yeniden su ile doldurun
ve biyosit şok işlemi uygulayın. Devam eden biyosit işleminin pH
değeri ve fonksiyonunu kontrol edin.
ISI TRANSFERI BÖLÜMÜ VE SÜRÜKLENME
SEPARATÖRÜ
Bakım prosedürü aşağıdaki gibidir:
1. Fanları ve pompaları kapatın.
2. Giriş kapakları ve separatörleri açın veya çıkarın.
3. Serpantini kontrol edin
- tıkanıklar
- hasarlar
- korozyon
- kirlenme
4. Kontrolden sonra, separatörleri yerleştirin ve giriş kapaklarını
yerleştirin veya kapatın, pompaları ve fanları çalıştırın.
Isı transferi bölümlerinden tıkanıklıkları" kaldırın.
Herhangi bir hasar veya aşınmış alanların yeniden onarılması
gerekmektedir. Yardım için yerel BAC Balticare temsilcinize danışın.
BAKIM PROSEDÜRLERI
Küçük bozulmalar, sıklıkla, kimyasal olarak veya su arıtma
programında geçici değişiklikler ile temizlenebilir. Tavsiye için su
arıtma tedarikçinize danışın.
Büyük kirlenmeler TEMİZLİK
PROSEDÜRLERİ'ne göre (Bakınızsayfa 14) temizlik gerektirir.
Toplam aerobik bakteri sayısı (TAB) düzenli kontrolü ve kabul
edilebilir seviyelerde tutulması, kirlenmeyi engellemenin kilit
noktasıdır.
1. Kendinden kılavuzlu vidaları sökün ve metal yatay ambalaj
kayışlarını çıkarın.
SU DAĞITIMI
Bakım prosedürü aşağıdaki gibidir:
1. Fan(lar)ı kapatın ancak pompa/pompaları çalışır vaziyette tutun.
2. Gerekliyse püskürtme basıncını kontrol edin ve ayarlayın.
(standart pompalara sahip serpantin modelleri için geçerli
değildir)
3. Nozulların aşağıdaki şekillerde gösterilen püskürtme düzeni
yaratıp yaratmadığını görmek için kontrol edin
4. Su dağıtımını pislik ve topraktan temizleyin. Püskürtme kolları
ve nozulların yerinde ve temiz olmasını sağlayın. Hasarlı veya
eksik ağızları değiştirin.
5. Fanları ve pompaları çalıştırın.
Figure 9: Ambalaj kayışlarını çıkarmak
2. Birleşik giriş zırhlarını çıkarmak için, her bir bölümü kaldırın ve
alt tarafından çekin.
Figure 10: Birleşik Giriş Zırhlarını Çıkarmak
3. Birleşik giriş zırhlarını temizledikten sonra yeniden yerleştirin.
Figure 8: Nozul Sprey Dağıtım Tipi Kapalı Devre Soğutma Kulesi veya
Kondansatör
BIRLEŞIK GIRIŞ ZIRHLARI
Birleşik giriş zırhları, hava giriş tarafında bulunmaktadır. Bunlar, UV
ışığının hazne suyuna parlamasını engelleyecek ve büyük uçucu
safsızlıklar ve pisliklerin emilmesini ortadan kaldıracaktır. Ek
olarak, bunlar fan döngüsü sırasında ünitenin hava alım tarafının
dışına suyun sıçramasını engelleyeceklerdir.
Düzenli olarak kontrol edin ve hava geçişini engelleyebilecek
yabancı maddeleri uzaklaştırın. Gerektiğinde bozuk ve eksik
parçaları değiştirin. Bozuk zırhların değiştirilmemesi su kaybına yol
açacaktır.
Hava alım tarafının her iki ucundaki tek parçayı sökerek Birleşik
Giriş Zırhlarını çıkarabilirsiniz. Bir destekleyici çelik şerit dışarı
çıkarılabilir. Küçük ve taşınması kolay kısımlar halinde birleşik giriş
zırhlarının basit bir şekilde çıkarılmasını sağlar ve bakım için hazne
bölümüne tam ulaşım sağlar. Ambalaj kayışının daha sonra yeniden
takılması gerekmemektedir.
FAN ŞAFTI
Fan şaftının açıktaki alanları, ek korozyon koruması için yumuşak
bir keçe ile kaplanmıştır. Kaplamanın üç ayda veya en az altı ayda
bir süreklilik için kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Herhangi bir yüzey
aşınması izi dikkate alınmalıdır.
1. Bu şunları içerir: Koruyucu kaplamanın uygun bir temizlik
maddesi ile çıkarılması.
2. Herhangi bir yüzey korozyonunun bir zımpara bezi ile çıkarılması.
3. Şaftın yumuşak keçe ile yeniden kaplanması.
11
BAKIM PROSEDÜRLERI
temizlenmesidir. Uzun süreli kapatmalardan sonra, motor yalıtımı,
yeniden başlatmadan önce bir "megger" izolasyon ölçüm cihazı ile
kontrol edilmelidir.
IP66 sınıfı olmadığı sürece motoru yıkamayın. Üç veya altı ayda bir,
kontrol ediniz:
- elektrik bağlantıları
- motor koruma aygıtları
- amp çekişini kontrol edin
- Motor yataklarındaki gürültü ve aşırı ısınma
- motor tutma cıvataları
- korozyon için motorun dış yüzeyi
Motorda oda ısıtıcıları bulunuyorsa, motorda yoğuşmayı engellemek
için motor rölantide iken bunlar çalıştırılmalıdır.
!
Isı yükü bulunmadığında, fan motor/motorlarını çalıştırmayın/
başlatmayın
Figure 11: Fan Şaft Yatakları ve Yağ Bağlantılarının Yeri
1.
2.
3.
4.
Yağlama Bağlantıları
Yatak
Uzatılmış Yağlama Hattı (seçenek)
Fan Şaftı
EKSENEL FAN
Boyutu ve hızından dolayı, eksenel fanın hasarlanması halinde
büyük bir yaralanma ve yıkım potansiyeline sahiptir.Yakından
kontrol edin ve gerektiğinde, zarar görmüş ve bozulmuş fan
kanatçıklarını değiştirin. Kontrol, fan, fan silindiri ve fan
korumalığını kapsamalıdır ve aşağıdaki kontroller yapılmalıdır
- Fan kanatçığı uç açıklığı
- Adım açısı
- Cıvata torku
- Aşırı titreşim
- Fan aksamının bozulması
Gerekliyse düzeltin veya ayarlayın.
Not:: Herhangi bir söküm işleminden önce, fan kanatçıkları ve göbek
işaretlenerek yeniden birleştirildiğinde uygun bir kanatçık adım açısı
sağlanmalıdır.
!
Fan ve pompa motorlarının kapalı konumda yalıtılmamış,
etiketlenmemiş ve kilitlenmemiş olmasını sağlamadan, fan,
motor ve tahrik parçalarında ve ünitenin içinde herhangi bir
bakım işi yapılmamalıdır.
Figure 12: Eksenel Fan
FAN MOTORU
Bu ünite yelpazesi için standart fan motoru bir TEFC (Tamamen
Kapalı Fan Soğutmalı) motorudur. Çerçeve boyutu 200L'den küçük
veya eşit olan motor, kalıcı olarak yağlanmış bilyalı yataklara ve
yataklar, şaft ve pervanelerde özel nem korumasına sahiptir.
Çalışma sırasında gerekli olan tek bakım, uygun motor soğutması
temin etmek için motorun dış yüzeyinin en az üç ayda bir
12
SU PÜSKÜRTME POMPASI
Serpantin ünitelerine monte edilen BAC pompası, pompa
muhafazası ve pompa motoru arasında mekanik bir conta içerir. Bu
contanın doğru çalıştığı üç ayda bir kontrol edilmeli ve gerekliyse
değiştirilmelidir.
ELEKTRIKLI SU SEVIYESI KONTROL PAKETI
(OPSIYONEL)
Elektrik su seviyesi kontrol paketi (opsiyonel) soğutma yükü
değişikliklerinden ve su beslemesi basınç değişimlerinden bağımsız
olarak soğuk su haznesinde sürekli bir su seviyesi sağlar. Tüm
parçaların (valf, şamandıralı anahtarlar) çalışır vaziyette ve temiz
olduğunu altı ayda bir kontrol edin.
!
Şamandıralı anahtarı temizlik için sökerken, tam olarak aynı
konumda yeniden birleştirin, aksi halde doğru bir şekilde
çalışmayacaktır.
Yağlama
FAN ŞAFTI YATAKLARI
Fan şaftı, her biri bir yağlama donanımına ve nemi uzaklaştırmak
için bir kilitleme kelepçesine sahip iki yastık bloğu bilyalı rulmanlar
ile desteklenmektedir (aşağıdaki Şekle bakınız).
Normal çalışma şartları altında, yataklar, her 1000 işletim saatinde
bir veya en az üç ayda bir yağlanmalıdır. Yataklar, -20°C ila 120°C
arasında değişen ortam sıcaklıkları için iyi olan aşağıdaki suya
dirençli yağlardan birisiyle yağlanmalıdır.
BAKIM PROSEDÜRLERI
Figure 13: Bilyalı Yatak
1. Kilitleme kelepçeli yatak
2. Yağlama Bağlantıları
3. Yağlama Hattı Uzatması
Yataklar, sadece bir el yağlama tabancısıyla yağlanmalıdır. Yatak
contalarını yırtabilecek olmasından dolayı yüksek basınçlı yağ
tabancaları kullanmayın. Yağlama yaparken, contada yeni bir yağ
tabakası ortaya çıkıncaya kadar yavaş yavaş yağ katarak yataktan
eski yağı çıkarın. Özellikle yağlama hattı uzatmaları mevcutken,
TÜM eski yağın çıkarılmasını ve yeni yağın contadan ayrılmasını
sağlayın.
Yatakların değiştirilmesi halinde, montajdan sonra yeni yataklara
yağ katılmalıdır. Yeni yatakların tamamen yağlandığından emin
olunuz (yedek yataklar yağ ile tam olarak doldurulamaz).
Figure 14: Ayarlanabilir Motor Kaidesi
Not:: Yağlama ürünleri için, aşağıdaki Tabloya bakınız
1. Motor Kaidesi Ayarlama Vidası
2. Ayarlanabilir Motor Kaidesi
MOTOR BEARINGS
>200L (>30 kW) çerçeve boyutuna sahip motorlar yağ
bağlantılarına sahiptir
- yağlama aralıkları: motorun anma levhasında aksi
gösterilmediği sürece yılda iki defa.
- yağlama ürünleri: aşağıya bakınız.
Yataklar sade bir el yağlama tabancası ile yağlanmalıdır. Yatak
contalarını yırtabilecek olmasından dolayı yüksek basınçlı yağ
tabancaları kullanmayın. Yağlama yaparken, contada yeni bir yağ
tabakası ortaya çıkıncaya kadar yavaş yavaş yağ katarak yataktan
eski yağı çıkarın.
MOTOR YATAKLARI
Shell
Alvania grease RL3
-20°C ila +120°C arası
Texaco
Multifak Premium 3
-30°C ila +140°C arası
Klüber
Isoflex LDS Special A
-50°C ila +120°C arası
Mobil
Mobilith SHC 100
-40°C ila +175°C arası
Total Fina Elf
Multis 3
-20°C ila +120°C arası
Table 7: Yağlama Ürünleri
AYARLANABILIR MOTOR KAIDESI
Motor kaidesi ayarlama vidası (aşağıdaki şekle bakınız) iyi kalite
korozyon engelleyici yağ (örneğin fan şaft yataklarını yağlamak için
tavsiye edilenlerden birisi) kullanılarak her altı ayda bir
kaplanmalıdır.
13
BAKIM PROSEDÜRLERI
Temizlik Prosedürleri
MEKANIK TEMIZLIK
Buharlaştırıcı soğutma ekipmanınızı (ilişkili sistemi) temiz tutmak,
verimliliğini koruyacak ve kontrolsüz bakteri çoğalmasının önüne
geçilmesine yardımcı olacaktır. Tavsiye edilen temizlik prosedürleri
aşağıda açıklanmaktadır:
1. Fan ve pompa motorlarını çıkarın ve ilave su beslemesini
durdurun.
2. Birleşik giriş zırhlarını, separatörleri ve tahliye sistemini çıkarın.
Hazne süzgecini çıkarmayın.
3. Yumuşak bir fırça ile, gerekliyse su ve sabun kullanarak, dış
yüzeyler ve fanlardan pislikleri temizleyin.
4. İç yüzeyi (sabun) su ve yumuşak fırça ile temizleyin, gerekliyse
yüksek basınçlı su jeti kullanın.
5. Su dağıtım sisteminden her türlü pisliği çıkarın ve tıkalı ise her
türlü nozulu temizleyin. Gerekliyse, temizlik için nozul ve halka
çıkarılabilir.
6. Isı transferi bölümünden pislikleri çıkarın (serpantin/dolum).
Ünite ıslak döşeme yüzeyini temizlemek için buhar veya yüksek
basınçlı su kullanmayın.
7. Biriken pislikleri çıkarmak için temiz su ile yıkayın ve tahliye
edin.
8. Hazne süzgeç/süzgeçlerini çıkarın, temizleyin ve değiştirin.
9. Su jeti ile birleşik giriş zırhları ve separatörlerden pislikleri
temizleyin ve kurun.
10.Giriş kapakları ve panellerden pislikleri yumuşak fırça ve
(deterjanlı) su ile pislikleri çıkarın ve kurun.
11.Tahliyeyi kapatın ve ilave su beslemesini açın. Sisteme taşma
noktasına kadar temiz su doldurun.
DEZENFEKSIYON
Yüksek aerobik bakteri ve/veya Lejyonella durumunda, soğutma
sisteminizin dezenfekte edilmesi gerekli olabilir. Dezenfeksiyon
ayrıca bir temizlik prosedüründen önce bilinen veya şüphe edilen
yüksek bakteri düzeylerine sahip buharlaştırıcı soğutma sistemleri
için de tavsiye edilmektedir.
Bazı yerel ve ulusal rehberler ayrıca uzun süreli bir kapatmadan
sonra, rutin temizlik işlemlerinden sonra veya soğutma sisteminde
önemli değişiklikler yapıldığında dezenfeksiyonu tavsiye etmektedir.
Dezenfeksiyon, prosedüre uygun bir şekilde yapılmalı ve temizlik ve
dezenfeksiyon çalışanlarının güvenliğini dikkate almalıdır.
Tipik olarak dezenfeksiyon, 5 - 15 mg/l serbest klorürden bir kalıntı
değeri sağlamak ve bunu 6 saate kadar sistemde dolaştırmak için
bir sodyum hiperklorür solüsyonu kullanılarak sağlanır. Daha kısa
süreler için daha yüksek klorür seviyeleri mümkündür ancak sadece
galvanize çelikten daha yüksek bir korozyon koruması seviyesi
gerektirmektedir. Daha fazla bilgi için BAC Balticare temsilcilerinize
danışın.
Hızlı bir şekilde korozyona yol açarak sisteminize zarar
verebileceğinden dolayı aşırı klorür seviyelerinden kaçınılmalıdır.
Klorür su, tahliye edilmeden önce klorüründen arındırılmalı ve
dezenfeksiyondan sonra sistem temiz su ile derinlemesine
yıkanmalıdır.
Not:: Düzenli olarak izlenen uygun bir biyosit programı temizlik ve
dezenfeksiyon işlemlerine olan ihtiyacı önemli düzeyde azaltır.
14
KAPSAMLI BAKIM
Kapsamlı Bakım Hakkında
Buharlaştırıcı soğutma sisteminizin maksimum verimliliği ve
minimum arıza süresini temin etmek için, önleyici bakım
programının oluşturulması ve uygulanması tavsiye edilir. Yerel BAC
Balticare temsilciniz, böyle bir programın oluşturulması ve
uygulanmasında size yardımcı olacaktır. Önleyici bakım programı,
öngörülmeyen ve istenmeyen şartlar altında aşırı arıza süresinin
meydana gelmesini engellemekle birlikte tam fabrika garantisinin
devamı için amaçlarına uygun bir şekilde tasarlanmış olan fabrika
onaylı yedek parçaların kullanılmasını temin etmektir.
Fabrika onaylı parçaları sipariş etmek için, yerel BAC Balticare
temsilcinize danışın. Herhangi bir parça sipariş yaparken ünite seri
numarasını dahil ettiğinizden emin olun.
Ekipmanın bakımını kolaylaştırmak için, aşağıdaki parçaların elde
taşınmasını tavsiye ederiz:
- İlave su küresel şamandırası (mevcut ise)
- İlave su vanası (mevcut ise)
- Fan şaftı yatakları
- Püskürtme ağızları ve halkaları
- Püskürtme dağıtım branş halkaları
- Kayış seti (mevcut ise)
- BALTIPLUS/BALTIBOND® onarım (rötuş) kitleri
Onaysız parçaların kullanılması halinde meydana gelebilecek
verimlilik kaybından ve bir çalışma riskinden kaçınmak için fabrika
onaylı parçalarda ısrar edin.
Uzun Süre Açık Havada Saklama
Ünitelerin montajdan önce açık havada ve/veya başlatmadan önce
yaklaşık bir ay veya daha uzun süre saklanması veya ağır hava
şartlarında saklanması halinde, ünitenin "sevk edildiği" şartlarda
korunmasını sağlamak için montaj yüklenicisi tarafından belirli
işlemlerin yapılması gerekmektedir. Bu işlemler, aşağıdakileri
kapsamakta ancak bunlarla sınırlı değildir:
- Ayda bir defa, fan(ları) en az 10 devir döndürün.
- Ayda bir defa, motor şaftını en az 10 devir döndürün.
- Panelin iç yüzeylerini kontrol etmek için kurutma maddesi
katın.
- Motoru plastik olmayan koruyucu maddeye sarın.
- Sıcak su haznelerin örtülmesini sağlayın.
- Soğuk su haznelerindeki drenleri açık tutun.
- Fan kayışları ve giriş kapağı contalarını çıkarın ve saklayın.
- Ünitelerin dengeli bir zemin yüzeyinde saklanmasını temin
edin.
- Serpantin ürünleri için, dahili korozyonu engellemek için N2
tavsiye edilir.
- Serpantinler, uzun süreli taşıma veya saklama sırasında
korozyonu engellemek için N2 veya başka bir asal gaz ile
korunmalıdır. N2 dolumu, kapalı devre soğutma kuleleri için
bir seçenek olarak mevcuttur. Kondansatörler standart olarak
N2 dolum ile gönderilirler.
- Saklama süresinin başlangıcında yeni bir yağ ile eksi yatak
yağını temizleyin ve çalıştırmadan önce tekrar edin.
- RUST VETO veya eşdeğer korozyon koruma maddesiyle tüm
siyah çelik parçaları koruyun.
Tam talimatlar için, yerel BAC-Balticare Temsilcinize danışınız.
15
DAHA FAZLA YARDIM & BILGI
Balticare
BAC, Balticare adını verdiğimiz uzman ve bağımsız bir toplam bakım
şirketi kurmuştur. BAC Balticare hizmetleri, buharlaştırıcı soğutma
ürünlerinin güvenli ve verimli bir çalışmasını temin etmek için
gerekli olan tüm elemanları kapsamaktadır. Tam bir risk
değerlendirmesinden seçici su arıtması, test, kayıt tutma ve yıllık
sistem gözden geçirmesine kadar. Daha fazla bilgi için,
www.balticare.com adresinde BAC Balticare'e danışın veya
www.BaltimoreAircoil.eu'da ilave bilgi ve belirli yardım için yerel
BAC temsilcinize de danışabilirsiniz.
Daha Fazla Bilgi
REFERANS LITERATÜR
- Soğutma Sisteminizi verimli ve güvenli tutmak için Eruovent
9-5 (6) Tavsiye Edilen Uygulama Kuralları. Eurovent/Cecomaf,
2002, 30s.
- Guide des Bonnes Pratiques, Legionella et Tours
Aéroréfrigérantes. Ministères de l’Emploi et de la Solidarité,
Ministère de l’Economie des Finances et de l’Industrie,
Ministère de l’Environnement, Juin 2001, 54s.
- Voorkom Legionellose. Minsterie van de Vlaamse
Gemeenschap. Aralık 2002, 77s.
- Lejyonella Hastalığı.
Su Sistemlerindeki Lejyonella
Bakterisinin Kontrolü. Sağlık & Güvenlik Komisyonu. 2000,
62s.
- Hygienische Anforderungen an raumlufttechnische Anlagen.
VDI 6022.
İLGINÇ İNTERNET SITELERI
www.BaltimoreAircoil.eu;
www.Balticare.com;
www.eurovent-certification.com;
www.ewgli.org;
www.ashrae.org;
www.uniclima.org;
www.aicvf.org;
www.hse.gov.uk
16
NOTLAR
17
NOTLAR
18
NOTLAR
19
TAVSIYE EDILEN BAKIM VE İZLEME PROGRAMI
Program
İşlem Tipi
İşlem
Çalıştırma
Kontroller ve Soğuk Su Haznesi ve Hazne Süzgeçleri
Ayarlar
Çalışma seviyesi ve ilave su
Haftada
bir
Ayda
bir
X
X
X
X
İstim Boşaltma
X
X
Hazne ısıtıcısı Paketi
X
Kayış gerginliği
X
Tahrik hizalaması
X
Üç Ayda Alt Ayda Yıld
Durdurma
bir
bir
a bir
X
X
X
Tahrik Sistemi
X
Sabitleme Bileziği
X
Fanları ve pompaların döndürülmesi
X
Motor voltajı ve akımı
X
Olağandışı gürültü ve/veya titreşim
Kontroller ve Genel koşullar
İzleme
Isı transferi bölümü ve sürüklenme separatörleri
Yağlama
Temizlik
İşlemleri
X
X
X
X
X
X
Birleşik Giriş Zırhları
X
Su dağıtımı
X
Fan şaftı & Eksenel Fan
X
X
X
X
X
Fan Motoru
X
X
Su Püskürtme Pompası
X
X
Elektrikli Su Seviyesi Kontrol Paketi (seçenek)
X
TAB testi (daldırma levhaları)
X
Devridaim su kalitesi
X
Sisteme genel bakış
Kayıt tutma
Fan şaftı yatakları
Motor yatakları*
Ayarlanabilir motor kaidesi
Mekanik temizlik
Dezenfekte etme**
Tahliye Haznesi
X
X
X
X
X
olaya göre
X
X
X
X
X
(X)
X
X
X
X
(X)
X
X
(X)
X
Table 8: Tavsiye Edilen Bakım & İzleme Programı
* sadece tipik çerçeve boyutu >200L (>30 kW) olan yağlama donanımlarına sahip motorlar için
**Uygulanan uygulama kurallarına bağlıdır
Notlar:
1. Soğutma sistemine entegre edilmiş olan su Arıtma ve yardımcı ekipman yukarıdaki tabloya eklemeler gerektirebilir.Tavsiye edilen
işlemler ve gerekli sıklığı için tedarikçilerle iletişime geçin.
2. Tavsiye edilen servis aralıkları tipik montajlar içindir. Farklı çevresel şartlar daha sık servis gerektirebilir.
3. Donma sıcaklığının altındaki ortam sıcaklıklarında kullanırken, ünite daha sık kontrol edilmelidir (ilgili İşletim ve Bakım Talimatlarında yer
alan Soğuk Hava Şartlarında Yapılacak İşlemler bölümüne bakınız).
4. Kayış Tahrikli üniteler için, yeni kayışların gerginliği, ilk defa çalıştırıldıktan sonraki 24 saat ve daha sonra aylık olarak yeniden
ayarlanmalıdır.
Model: ...........................................................................................
www.BaltimoreAircoil.eu
[email protected]
www.balticare.com
[email protected]
©Baltimore Aircoil International nv
Baltimore Aircoil Int. nv
Industriepark - Zone A,
B-2220 Heist-op-den-Berg,
Belgium
Seri Numarası: .................................................................................
Lütfen
yerel
ilgili
detayları
için
www.BaltimoreAircoil.eu web sitemizi
ziyaret ediniz.

Benzer belgeler

İşletme maddesi yönetmelikleri

İşletme maddesi yönetmelikleri Biyolojik Kontrol Kontrol edilmemesi durumunda, alg, balçık ve diğer mikroorganizmaların çoğalması system verimliliğini azaltacak ve devridaim su sisteminde Lejyonella gibi potansiyel olarak zararl...

Detaylı

texaco - ürün kataloğu

texaco - ürün kataloğu Çinkosuz yağ ile Generation 4LL veya Generation 5 yağ karakteristikleri gerekli olan; endüstriyel, denizcilik, petrol kuyu sondajlama, güç jeneratörleri ve demiryolu gibi hizmetlerde kullanılan diz...

Detaylı