Fiyat Listesi - özel seçkin koleji

Transkript

Fiyat Listesi - özel seçkin koleji
ÖZEL SEÇKĠN OKULLARI
2016 - 2017 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÜCRETLERĠ
ÖZEL SEÇKĠN HAZIRLIK SINIFI
2016 - 2017
 HAZIRLIK SINIFI
:
8.700,00.-TL.
 YEMEK ÜCRETİ
:
2.160,00.-TL (Sabah ve İkindi Kahvaltısı Dahildir.)
ÖZEL SEÇKĠN ĠLKOKULU
 İLKOKUL 1
 İLKOKUL 2
 YEMEK ÜCRETİ
:
:
:
2016 – 2017
14.000,00.-TL
13.500,00.-TL
2.160,00.-TL (Sabah Kahvaltısı Dahildir.)
 İLKOKUL 3-4
 YEMEK ÜCRETİ
:
:
14.150,00.-TL
2.160,00.-TL
ÖZEL SEÇKĠN ORTAOKULU
 ORTAOKUL 5
 ORTAOKUL 6-7-8
 YEMEK ÜCRETİ





:
:
:
2016 - 2017
15.700,00.-TL
15.275,00.-TL
2.160,00.-TL
ÖZEL SEÇKĠN ANADOLU VE FEN LĠSESĠ
2016 - 2017
ANADOLU LİSESİ 9
:
16.850,00.-TL
ANADOLU LİSESİ10-11-12 :
16.350,00.-TL
FEN LİSESİ 9
:
16.950,00.-TL
FEN LİSESİ 10-11-12
:
16.450,00.-TL
YEMEK ÜCRETİ
:
2.160,00.-TL
1. Geçen yıldan okulumuza devam eden öğrencilerimiz 2016-2017 eğitim öğretim döneminde yukarıdaki tabloda belirtilen
ücretler üzerinden %7 kardeĢ, %8 memur, %10 öğretmen indiriminden yararlanabilecektir. Yeni kayıt yaptıran öğrenciler
ise aşağıda belirtilen indirimlerden yararlanabilir.
2. İlköğretim ve lise ara sınıfları için kesin kayıtlarımız 15 ġubat 2016 - 30 Haziran 2016 tarihleri arasında olup
belirlenen tarihlerde kaydını yenilemeyen öğrenciler, sınıf mevcudunun tamamlanması durumunda kesin kayıt hakkını
kaybedecektir.
3. Taksitli ödemelerde kredi kartı dışında (çek ve senet dahil) ödeme kabul edilmez.
a) Şubat ayında kesin kayıt yaptıranlara 14 taksit,
b) Mart ayında kesin kayıt yaptıranlara 13 taksit,
c) Nisan ayında kesin kayıt yaptıranlara 12 taksit,
d) Mayıs ayında kesin kayıt yaptıranlara 11 taksit yapılır. Taksitlendirmeler en son 31 Mart 2017 tarihinde sona
erecek şekilde düzenlenir ve taksitler her ayın 1’i ile 15’i arasında ödenir. Taksitli ödemelerde 1.taksit banka
aracılığıyla veya kredi kartı ile tahsil edilir.
4. Peşin ödemeler ise banka havalesi veya kredi kartından tek çekim olarak yapılır.
a) Şubat ayındaki peşin ödemelere
%7
b) Mart ayındaki peşin ödemelere
%6
c) Nisan ayındaki peşin ödemelere
%5
d) Mayıs ayındaki peşin ödemelere
%4
e) Haziran ayındaki peşin ödemelere
%3
peşin ödeme indirimi uygulanır ve son peşin ödeme indirimi 30 Haziran 2016 tarihinde sona erecektir.
5. Lise 9. sınıf yeni kayıtlarda;
a) Temmuz ayındaki peşin ödemelere
%4
b) Ağustos ayındaki peşin ödemelere
%3
peşin ödeme indirimi uygulanır. Peşin ödeme indirimi 31 Ağustos 2016 tarihinde sona erecektir.
6. KDV oranı % 8 olup fiyatlara dahildir.
7. Kardeş indirimi %5 olarak uygulanır.
8. Öğretim görevlisi, kamu, özel eğitim ve öğretim kurumunda çalışan öğretmen (emekli olanlar dahil) çocuklarına %8
öğretmen indirimi uygulanır.
9. 657 sayılı kanuna tabi devlet memurlarına, kamu kurumlarındaki sözleşmeli personel çocuklarına ve banka
çalışanlarına, özel hastanede çalışan doktorlara % 6 meslek indirimi uygulanır. Fiilen ve resmen görevde olmayanlar için
söz konusu indirimler uygulanmamaktadır.
10. Bir öğrenci en fazla iki indirimden yararlanabilir.
11. a) % 100 burs alan öğrencinin kardeşi, kardeş indirimi hariç tablodaki iki indirimden yararlanır.
b) % 50 ile %99 arası burs alan öğrenci başka bir indirimden yararlanamaz,kardeşi ise tablodaki iki indirimden
yararlanır.
c) % 15 ile % 49 arası burs alan bir öğrenci tablodaki bir indirimden yararlanabilir, kardeşi ise tablodaki iki
indirimden yararlanır.
12. Eğitim - öğretim ücretine, yemek ve servis ücretleri dâhil değildir.