sektördeki gelişmeler ve petrol ofisi faaliyetleri 2003-3

Transkript

sektördeki gelişmeler ve petrol ofisi faaliyetleri 2003-3
SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE
PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ
2003-3
1
SUNUM KAPSAMI
•
•
•
Petrol Ürünleri Dağıtım Sektörü
Pazar Büyüklükleri
Dağıtım Payları
Akaryakıt Fiyatları Oluşumu
Otomotiv Satışları
Sektördeki Pazar Payları Karşılaştırması
Sektördeki Muhtemel Gelişmeler
Petrol Ofisi A.Ş. Operasyonel Bilgiler
Akaryakıt Pazar Payları
Yatırımlar ve Projeler
Ürünlerin Satış Hacmi İçindeki Payı
İstasyon Başına Ortalama Satış
Akaryakıt Satışlarının Sektörel Dağılımı
Tesisat ve Depolar
Beyaz Ürün İkmal Dağılımı
Ortaklık Yapısı
Finansal Bilgiler
FVAÖK
Gelir Tablosu
Kullanılan Krediler
2
Petrol Ürünleri Dağıtım
Sektörü
3
Pazar Büyüklükleri
2002/3
Ürün
SATIŞLAR
2003/3
YoY%
SATIŞLAR
YoY%
Kurşunsuz Benzin(m3)
452.979
(%4)
459.782
%2
Süper Benzin(m3)
440.049
(%23)
344.249
(%22)
Toplam Benzin(m3)
893.027
(%14)
804.031
(%10)
Motorin(m3)
2.191.664
(%9)
2.206.853
%1
Gazyağı(m3)
10.843
19.236
%77
Toplam Beyaz Ürünler(*) (m3)
%9
3.095.534
(%10)
3.030.121
(%2)
Kalorifer Yakıtı(ton)
383.722
(%1)
346.185
(%10)
Fuel Oil-6 (ton)
988.059
%1
952.098
(%4)
1.298.283
(%5)
59.511
%19
Toplam Siyah Ürünler (ton)
Madeni Yağ (ton)
1.377.781
49.877
%0,4
%3
Kaynak: Pet-Der ve diğer dağıtım şirketleri verileri.(*) Jet Yakıtı dahil edilmemiştir.
4
Dağıtım Payları
„
„ Dağıtım payları benzinlerde
Mevcut Dağıtım Payları
10.00 USc/lt, motorinde ise 7.50
USc/lt beklentisinin aksine
04.04.2002 tarihli kararname ile
sabitlenmiştir.
„
Benzinler
9.00 USc/lt
„
Motorin
7.00 USc/lt
„
Gazyağı
6.50 USc/lt
9.0
„
Kalorifer Yakıtı
3.20 USc/kg
8.0
„
F/O No 6
2.50 USc/kg
„
LPG(tüplü)
22.00 USc/kg
US cent/lt
10.0
7.0
6.0
O
ca
-0
1
M
ar
-0
1
Ha
z01
Ey
l-0
1
Ar
a01
M
ar
-0
2
M
ay
-0
2
Ağ
u02
Ka
s02
Şu
b03
M
ay
-0
3
5.0
Kaynak: PİGM (Petrol İşleri Genel Müdürlüğü),Resmi Gazete
Benzinler
Motorin
5
Akaryakıt Fiyatları Oluşumu
TL/Lt-Kg
K.BENZIN
%
322,860
RAFINERI SATIS FIYATI
17.8
1,073,500
ÖTV
59.1
1,396,360
RAFINERI KDV MATRAHI
76.8
132,033
DAGITICI SIRKET + BAYİ
PAYI
7.3
11,298
NAVLUN
0.6
1,539,691
KDV'SIZ FIYAT
84.7
277,309
KDV
15.3
1,817,000
PER.SAT.FIYATI
100.0
1,350,809
ÖTV+KDV
74.3
İstanbul Perakende Fiyatları 29.05.2003
USD/m3
MOTORİN
%
284,625
RAFINERI SATIS FIYATI
20.5
775,000
ÖTV
55.7
1,059,625
RAFINERI KDV
MATRAHI
76.2
106,846
DAGITICI SIRKET +
BAYİ PAYI
7.7
12,319
NAVLUN
0.9
1,178,789
KDV'SIZ FIYAT
84.7
212,211
KDV
15.3
1,391,000
PER.SAT.FIYATI
987,211
ÖTV+KDV
100.0
71.0
6
10 Yıllık Ortalama ve 2003/2002
Toplam Otomotiv Satışları
7
Pazar Payına Göre Sektör Karşılaştırması
Benzinler
2002-3
Total
8.1%
Opet
7.5%
Diğer
6%
Turcas
10.4% Shell
18.5%
Motorin
PO
25.3%
BP
24.1%
Opet Diğer
9.9% 10%
Total
8.1%
Turcas
7.1%
893,027 m3
Opet
Total 6.9%
7.6%
2003-3
Diğer
4.1%
Turcas
11.0%
Shell
22.8%
PO
25.4%
BP
22.2%
804,031 m3
Kaynak: Petder (Petrol Sanayicileri Derneği)
PO
35.1%
Shell
14.1%
BP
15.7%
2,191,664 m3
Opet
9.8% Diğer
8.6%
Total
8.4%
Turcas
7.6%
Shell
15.4%
PO
35.5%
BP
14.7%
2,206,853 m3
8
Pazar Payına Göre Sektör Karşılaştırması
Madeni Yağlar
Total-Elf
8.0%
2002-3
PO
23.5%
E.Mobil
19.2%
Opet
2.6%
Castrol
11.0%
BP
11.0%
Shell
23.7%
Siyah Ürünler
Diğer Opet
14.6% 12.9%
Total-Elf
2.3%
BP
Turcas
1.2% Shell 20.0%
7.2%
49,877 ton
Total-Elf
8.5%
2003-3
PO
25.9%
E.Mobil
17.1%
Opet
2.6%
BP
12.6%
Castrol
10.6%
Shell
22.6%
59,511 ton
Kaynak: Petder (Petrol Sanayicileri Derneği)
PO
41.7%
1,371,781 ton
Diğer
Opet 10.7%
18.6%
Total-Elf
3.1%
Turcas
1.8%
Shell
8.9%
PO
35.3%
BP
21.7%
1,298,283 ton
9
Sektördeki Muhtemel Gelişmeler - 2003
„
TASLAK PETROL YASASI TASARISI HAZIRLANMIŞ VE TARAFLARIN
GÖRÜŞLERİNE SUNULMUŞTUR. TASARININ 1-2 AY İÇERİSİNDE YENİDEN MECLİSE
SEVKEDİLMESİ VE KANUNLAŞMASI BEKLENMEKTEDİR.
„
29.05.2003 TARİH VE 25122 SAYILI RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLEN TARIMSAL
FAALİYETTE KULLANILAN MAZOT İÇİN ÇİFTÇİLERE DESTEKLEME ÖDEMESİ
YAPILMASINA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ İLE
TARIM SEKTÖRÜNÜ DESTEKLEMEK AMACIYLA ÇİFTÇİYE UCUZ MOTORİN
SAĞLANMASI KARARLAŞTIRILMIŞTIR. SAHİP OLDUKLARI TOPRAĞI BELGELEYEN
ÇİFTÇİLERE SENE İÇERİSİNDE 2 DEFA NAKDİ DESTEK YAPILACAKTIR.
„
PAZARDA MEVCUT YAKLAŞIK 2.000 BEYAZ İSTASYON POTANSİYELİNİ
DEĞERLENDİRMEK AMACIYLA PETROL OFİSİ - ERK, OPET - SUNPET, M OIL - S
OIL, KARPET - ENERJİ, DELTA – DELTA2, ALPET – ALPET2 İKİNCİ MARKALARINI
YARATMIŞLARDIR. 2003 YILINDA BU ŞİRKETLERİ DİĞER BAZI ŞİRKETLERİN
TAKİP ETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
10
Petrol Ofisi A.Ş.
Operasyonel Bilgiler
11
Akaryakıt Pazar Payları
40
36
35
36
Pazar Payı (%)
35
30
28
29
25
27
26
25
20
19
20
15
2000 Temmuz
2000
2001
Benzin Grubu
Kaynak: Petder (Petrol Sanayicileri Derneği)
2002
2003 Mart
Motorin
12
Yatırımlar&Projeler
İSTASYON YATIRIMLARI (2003)
ƒ YENİ İSTASYON/ TRANSFERLER
:17
ƒ İNŞAAT VE RUHSAT AŞAMASINDA
: 43
ƒ GÜMÜŞ PROJESİ (*)
: 94
ƒ MARKET (**)
: 36
ƒ D & R POINT (***)
: 13
“AUTOMATIC” PROJESİ (2003)
ƒ İL
: 61
ƒ İSTASYON
: 191
ƒ MÜŞTERİ
: 351
ƒ ARAÇ
: 6.920
* KÜMÜLATİF GÜMÜŞ: 902
** KÜMÜLATİF MARKET: 404
*** KÜMÜLATİF D & R: 32
13
Yatırımlar&Projeler
OTO LPG
ƒ PETROGAZ
186 İSTASYON
ƒ ANLAŞMALI 24 ŞİRKET
683 İSTASYON
ƒ PETROL OFİSİ PAZAR PAYI
%18
2003’ÜN İLK 4 AYINDA 62 YENİ İSTASYONUN PETROGAZ
GİYDİRMESİ YAPILMIŞTIR.
ANTALYA TESİSATI
ƒ TOPLAM KAPASİTE
65,000 m3
ƒ TAHMİNİ FAALİYET TARİHİ
Temmuz 2003
14
Yatırımlar&Projeler
DİREKT AKARYAKIT TESLİMATI (DAT)
„ YÜKLEME ÜNİTELERİNDEN BAYİLERE DOĞRUDAN
AKARYAKIT TAŞIMASINI KONU ALAN DİREKT AKARYAKIT
TESLİMATI HAYATA GEÇİRİLMİŞTİR.
„ 2003 YILININ İLK 4 AYINDA 320 BAYİYE 30,000 M3 AKARYAKIT
İKMALİ YAPILMIŞTIR.
„ AYNI DÖNEMDE TOPLAM AKARYAKIT SATIŞIMIZIN YAKLAŞIK
%3.5’İ DAT PROJESİ İLE TAŞINMIŞTIR.
15
Yatırımlar&Projeler
„
„
„
„
YÖNETİM KURULUMUZ 15.05.2003 TARİHLİ
TOPLANTISINDA “ERK PETROL
YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ” ÜNVANI İLE
20 TRİLYON TL. SERMAYELİ BİR ŞİRKET
KURULMASI VE 19,992 TRİLYON TL İLE
KURUCU ORTAK OLARAK İŞTİRAK
EDİLMESİNİ KARARLAŞTIRMIŞTIR.
HEDEF İSTASYON
: 1,000
HEDEF SATIŞ : 325,000 m3
HEDEF PAZAR PAYI : 2.5 %
16
Ürünlerin Satış Hacmi İçindeki Payı
s atış hac m i iç indek i %
100%
80%
2%
50%
1%
40%
1%
32%
3%
4%
40%
34%
45%
50%
60%
40%
38%
47%
54%
20%
0%
Benzin Grubu
10%
12%
13%
12%
12%
2000
2001
2002
2002-03
2003-03
Motorin
Siyah Ürün Toplam
Madeni Yağ
17
İstasyon Başına Ortalama Satış
4,584
4,000 3,850
4,000
4,000
3,257
3,000
3,069
2,570
2,350
3,000
1,961
2,000
668
1,028
2,000
1,240
725
1,000
650
626
585
346
1,000
156
0
To
El
f
ta
l
l
el
Sh
BP
t
pe
O
Tü
rk
Pe
tro
l
02
20
PO
PO
20
01
00
0
20
PO
İstasyon Sayısı
5,000
4,298
İstasyon Başına Ortalam a satış (m 3)
5,000
İstasyon Başına Ortalama Satış
18
Akaryakıt Satışlarının Sektörel Dağılımı
2003/03
2002/03
4
13
4
13
57
25
5
13
57
26
4
12
54
2002
2001
52
29
33
0%
100%
Denizcilik
Havacılık
İstasyon Satışları
Ticari ve Endüstriyel
19
Tesisat ve Depolar
Çubuklu Depo
Haramidere Tesisatı
IzmIt Tesisatı
Mudanya Deposu
Samsun Tesisatı
Trabzon Tesisatı
KırıkkaleTesisatı
Aliağa Tesisatı
Antalya Tesisatı
İzmit Tesisatı
Haramidere Tesisatı
İskenderun Tesisatı
Aliağa Tesisatı
Mersin Tesisatı
160,500m3
104,550m3
99,550m3
95,000m3
88,500m3
Mersin Tesisatı
Iskenderun Tesisatı
Trabzon Tesisatı
Antalya Tesisatı
Samsun Tesisatı
Kırıkkale Tesisatı
74,000m3
58,900m3
52,250m3
20,750m3
Batman Rafineri
İrtibat Müdürlüğü
Mudanya Deposu
Çubuklu Deposu
Batman İrtibat Müd.
TOPLAM
20,300m3
12,400m3
150m3
786,850 M3
20
% b e y a z ü r ü n ik m a l d a ğ ılım ı
Beyaz Ürün İkmal Dağılımı
100%
80%
12%
10%
6%
5%
82%
85%
22%
26%
4%
3%
60%
40%
74%
71%
20%
0%
2000
Tüpraş
2001
Ataş
2002
2003/3
İthalat
21
Ortaklık Yapısı
‰ 01.04.2003 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile tamamı olağanüstü yedeklerden
karşılanmak üzere çıkarılmış sermayenin 47.558.614 milyon TL
(%18,839467) bedelsiz artırılarak 252.441.386 milyon TL’den 300.000.000
milyon TL’ye yükseltilmesine karar verilmiştir.
‰
“Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge” Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan alınarak 30.04.2003 tarihinde tescil edilmek sureti ile sermaye
artırımı tamamlanmıştır. Sözkonusu sermaye artışı sonrası şirketimizin
ortaklık yapısı aşağıda verilmektedir.
Ortağın Ticaret Unvanı
Sermaye Payı
Tutarı (TL)
Oranı (%)
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.
142,275,960,905,000
47.43
Türkiye İş Bankası A. ŞŞ.
117,980,169,538,000
39.33
Camiş Yatırım Holding A.Ş.
12,147,907,831,000
4.05
Camiş Madencilik A.Ş.
12,147,907,833,000
4.05
24,297,000
0.000008
15,448,029,596,000
5.15
300,000,000,000,000
100.00
Doğan Enerji Yatırım. San. ve Tic. A.Ş.
Halka Açık Kısım
TOPLAM
22
Finansal Bilgiler
23
FVAÖK-SPK
(TL trilyon)
2002-3
2003-3
SPK
SPK
2003-3
SPK-ENF&KONS.
+Vergi Öncesi Kar
48.8
(141.1)
139.9
+Amortisman
3.8
103.7
41.2
+Kıdem Tazminatı Karşılığı
1.4
0.8
0.8
-Net Finansman Geliri
5.3
(123.9)
(126)
FVAÖK
48.7
87.3
83.9
24
Gelir Tablosu-SPK
(TL trilyon)
2002-3
2003-3
2003-3
SPK
SPK
SPK-ENF&KONS.
1,077.0
1,594.6
1,702.8
(1,003.8)
(1,489.9)
(1,601.4)
Brüt Satış Karı
73.2
104.7
101.4
Faaliyet Giderleri
(26.9)
(132.6)
(72.5)
Esas Faaliyet Karı
46.3
(27.9)
28.9
5.3
(123.9)
(126)
48.8
(141.1)
139.9
Net satışlar
Satışların Maliyeti
Net Finansman Geliri
Vergi Öncesi Kar
(*) Net Finansman Geliri: (Net faiz geliri+Net kambiyo geliri)-(Net faiz gideri+Net kambiyo gideri)
25
Kullanılan Krediler
( Milyon USD)
31.12.2002
31.03.2003
Ortaklar
529
416
Bankalar
667
650
İştirakler
105
100
1,301
1,166
211
180
1,090
986
165
158
1,255
1,144
Toplam Krediler
Nakit Karşılıklı Krediler
Toplam Krediler (Net)
ÖİB(*)
Genel Toplam
(*) ÖİB’den alınan blok hisseler için Ağustos 2002’de 116 Trilyon TL ödenmiş olup kalan 271 Trilyon TL
3 sene vade ile ödenecektir. (Faiz:TÜFE*1.05)
26

Benzer belgeler

SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 2002

SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 2002 PAZARDA MEVCUT YAKLAŞIK 2.000 BEYAZ İSTASYON POTANSİYELİNİ DEĞERLENDİRMEK AMACIYLA BAZI DAĞITIM KURULUŞLARI (OPET, M-OIL) İKİNCİ MARKALARINI YARATMIŞLARDIR. 2003 YILINDA BU ŞİRKETLERİ DİĞER BAZI Şİ...

Detaylı