İmalat Sanayi Sürdürülebilir Üretim Göstergeleri

Transkript

İmalat Sanayi Sürdürülebilir Üretim Göstergeleri
az
çoktur
Is s U G
imalat sanayi
sürdürülebilir
üretim
göstergeleri
http://vi.sanayi.gov.tr/sug/
daha
az
çok
atık
su
CO2
daha
geri kazanım
istihdam
katma değer
imalat sanayi genelinde
üretilen bir lira katma değer başına oluşan toplam atık
235
232
2010
2012
216
gram
gram
gram
2008
üretilen bir lira katma değer başına oluşan tehlikeli
20
17
gram
tesis dışı
gram
2012
2010
2012 yılında geri
tesis içi
13
gram
2008
atık
kazanım oranı
toplam
%
40
T. C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Verimlilik Genel Müdürlüğü
Is s U G
http://vi.sanayi.gov.tr/sug/
2012 yılında imalat
sanayi genelinde
üretilen 1 lira katma
değer başına 232
gram toplam atık ve
13 gram tehlikeli atık
oluştu. Aynı yıl, katma
değer başına en fazla
atık üreten sektör
1,95 kilogram ile “ana
metal sanayii”, en fazla
tehlikeli atık üreten
sektör ise 165,7
gram ile “kimyasalların
ve kimyasal ürünlerin
imalatı” oldu. 2010’a
kıyasla 2012 yılında,
tehlikeli atık yoğunluğu
yüzde 23,53 ve
toplam atık yoğunluğu
yüzde 1,49 oranında
azaldı.
2012 yılında imalat
sanayinde üretilen
toplam atığın yüzde 5’i
tesis içinde ve yüzde
35’i tesis dışında
olmak üzere yüzde
40’ı geri kazanıldı. Aynı
yıl, geri kazanım oranı
en yüksek sektör
yüzde 80,5 ile
“fabrikasyon metal
ürünleri imalatı” oldu.
2012 yılında imalat
sanayi genelinde
üretilen 1 lira katma
değer başına 1,24
kilogram karbondioksit
eşdeğeri cinsinden
sera gazı oluştu. Aynı
yıl, katma değer
başına en fazla sera
gazı üreten sektör
5,62 kilogram ile “ana
metal sanayii” oldu.
üretilen bir lira katma değer başına atmosfere salınan
sera gazları
1,11
kg CO2-e
2008
1,44
1,27
1,30
kg CO2-e
kg CO2-e
kg CO2-e
2009
2010
2011
1,24
kg CO2-e
2012
üretilen bir lira katma değer başına su kaynaklarından
çekilen su
23
litre
2008
29
litre
2010
29
litre
2012
T. C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Verimlilik Genel Müdürlüğü
2012 yılında imalat
sanayi genelinde üretilen
1 lira katma değer
başına su kaynaklarından
29 litre su çekildi. Aynı
yıl, katma değer başına
su kaynaklarında en fazla
su çeken sektör 303 litre
ile “ana metal sanayii”
oldu.
Is s U G
http://vi.sanayi.gov.tr/sug/
üretilen bir lira katma değer başına yapılan
çevresel harcama
2,6
1,1
0,8
kuruş
kuruş
2009
2010
kuruş
2012
çevresel istihdamın toplam istihdama oranı
%
0,63
%
0,49
%
0,50
2009
2010
2012
2012 yılında imalat
sanayi genelinde
üretilen 1 lira katma
değer başına toplam
2,6 kuruşluk çevresel
harcama yapıldı ve
çevresel istihdamın
toplam istihdama
oranı yüzde 0,5 oldu.
Aynı yıl, katma değer
başına en fazla çevresel
harcama yapan sektör
15,49 kuruş ile “ana metal
sanayii” ve çevresel
istihdam oranının en yüksek
olduğu sektör “kok kömürü
ve rafine edilmiş petrol
ürünlerinin imalatı” oldu.
T. C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Verimlilik Genel Müdürlüğü
Is s U G
http://vi.sanayi.gov.tr/sug/
imalat sanayi sürdürülebilir üretim göstergeleri seti
1
2
3
4
5
6
7
8
toplam atık yoğunluğu
üretilen bir lira katma değer başına oluşan atık miktarı
tehlikeli atık yoğunluğu
üretilen bir lira katma değer başına oluşan tehlikeli atık miktarı
sera gazı yoğunluğu
üretilen bir lira katma değer başına oluşan sera gazı miktarı
su verimliliği
katma değerin çekilen su miktarına oranı
tesis içi geri kazanım oranı
tesis içinde geri kazanılan atık miktarının toplam atık miktarına % oranı
tesis dışı geri kazanım oranı
tesis dışında geri kazanılan atık miktarının toplam atık miktarına % oranı
çevresel harcama oranı
çevresel harcamaların katma değere % oranı
çevresel istihdam oranı
çevresel istihdamın toplam istihdama % oranı
* Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstatistiklerinin mikro verisiyle hazırlanan göstergelerin tamamına ve metaveriye
http://vi.sanayi.gov.tr/sug/ adresinden erişilebilir.