yerel projeler - uşak il millî eğitim müdürlüğü

Transkript

yerel projeler - uşak il millî eğitim müdürlüğü
YEREL PROJELER
1. SÜREKLİ EĞİTİM SORUNSUZ GELECEK
BAŞVURU SAHİBİ:
Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROGRAM ADI:
2013 Yılı Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı
SÖZLEŞME NUMARASI: TR33/13/TD01/0010
PROJE ORTAKLARI: Banaz İlçe MEM, Eşme İlçe MEM, Ulubey İlçe MEM
Karahallı İlçe MEM.
FAALİYETİN ÖZETİ: Uşak İl Merkezinde Bulunan 6 Mesleki ve Teknik
Ortaöğretim Okulunda görevli, idarecilik görevini üstlenen Okul Müdür ve Müdür
Yardımcıları ile okullarda oluşturulan Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kurulu Üyesi
öğretmenler; Karahallı, Banaz, Ulubey ve Eşme ilçelerinde bulunan 13 Mesleki ve
Teknik Ortaöğretim okulunda idarecilik görevini üstlenen Okul Müdürleri ile Müdür
Yardımcıları ile Rehberlik Hizmetleri Yürütme kurulu üyesi Öğretmenlere; Mesleki ve
Teknik Ortaöğretim okullarındaki devamsızlık sorununun çözümüne yönelik 8 gün ve
günde 6 saat olmak üzere toplamda 48 saat süreli Süreç Analizi ve Yönetimi, Risk
Yönetimi Eğitimi, Devamsızlıkla Etkili Mücadele Yöntemleri konulu eğitim
verilmiştir.
2. ÖĞRETMENİN İLETİŞİMCİ VE KOLAYLAŞTIRICI ROLÜ
BAŞVURU SAHİBİ:
Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROGRAM ADI:
2012 Yılı Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı
SÖZLEŞME NUMARASI: 2012TD/V5ZY8
PROJE ORTAKLAR: FAALİYETİN ÖZETİ: İletişim alanında sözlü-sözsüz iletişim, etkili konuşma
teknikleri, çocuklarda intihar, suça yönelme ve yabancı madde kullanımının
önlenmesi, engelliler ve aileleriyle etkili iletişim ve beden dilini etkili kullanmaya
yönelik il genelinde görev yapan 70 Rehber Öğretmen ile 8 RAM uzmanına 10 gün
boyunca eğitimci eğitimi verilmiştir.
3. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU UYGULAMASI ÜZERİNE
PERSONEL EĞİTİMİ
BAŞVURU SAHİBİ:
Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROGRAM ADI:
2012 Yılı Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı
SÖZLEŞME NUMARASI: TR33/14/TD/0063
PROJE ORTAKLAR: FAALİYETİN ÖZETİ: il Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
bünyesinde görev yapan Şube Müdürleri basta olmak üzere, Satın Alma Biriminde
çalışan şef ve memurlar, Taşımalı Eğitim bölümünde çalışan şef ve memurlar, yatılı
bölge okulları idarecileri, lise müdürleri, ilk ve ortaokul müdürleri; kısacası kendi
kurumu adına satın alma islerini yürütecek ya da ilgili evraklara imza atıp onaylayacak
personelin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu uygulamaları hakkında bilgilendirilmesi ve
yeterlilik kazandırılmaları amaçlanmıştır. Bu amaca binaen satın alma işlemlerinde
gerek onay veren gerekse evrakları hazırlayan personelin konunun uzman veya
uzmanları tarafından eğitilmesi talep edilen teknik desteğin içeriğini oluşturmaktadır.
4.
ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ÖGRETMENLERİNİN
VE AİLELERİNİN EĞİTİMİ
BAŞVURU SAHİBİ:
Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROGRAM ADI:
2014 Yılı Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı
SÖZLEŞME NUMARASI: TR33/14/TD/0108
FAALİYETİN ÖZETİ:
Zekâ, yaratıcılık, sanat veya özel akademik alanlarda akranlarına göre yüksek düzeyde
performans gösteren bireyler, özel yetenekli olarak tanımlanmaktadır. Uşak- Merkez
ilçede 2014/ 2015 eğitim-öğretim yılında ilkokul 2. ve 3. sınıfa devam edecek yaklaşık
7495 örgencimiz vardır. Bu örgenciler içinde üstün yetenekli olduğu tespit edilen
örgencilere gerek “sınıf içi uygulamalarla” gerekse de “destek eğitim odalarında” ilgi,
yetenek ve potansiyellerine göre farklılaştırılmış, bireyselleştirilmiş, zenginleştirilmiş,
hızlandırılmış eğitim verilecektir. Bu proje ile Usak- Merkez ilçede ilkokul 2. ve 3.
sınıfa devam eden ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi(RAM) uzmanları tarafından
“özel yetenekli” olarak tanılanan öğrencilerin öğretmenlerine ve ailelerine eğitim
verilmiştir.

Benzer belgeler