S.No Eser Adı Yazar 1 1. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi

Transkript

S.No Eser Adı Yazar 1 1. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi
S.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Eser Adı
Yazar
1. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi
Sempozyumu, 28-30 2009 Uşak: bildiriler = I. International European Union,
Democracy, Citizenship and Citizenship Education Symposium, 28th-30th May 2009
1. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi
Sempozyumu, 28-30 2009 Uşak: bildiriler = I. International European Union,
Democracy, Citizenship and Citizenship Education Symposium, 28th-30th May 2009
1. Uluslararası Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve Dönemi (1833-1900)
Uluslararası Plevne Kahramanı
Sempozyumu,
Gazi Osman Paşa ve Dönemi
bildiriler, 05-07 Nisan 2000 = The First international Symposium of the Hero of Plevna
(1833-1900) Sempozyumu, (1. :
Gazi Osman Pasa and His Period (1833-1900), papers, 05-07 April 2000
2004 : Tokat
1. Uluslararası Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve Dönemi (1833-1900)
Uluslararası Plevne Kahramanı
Sempozyumu,
Gazi Osman Paşa ve Dönemi
bildiriler, 05-07 Nisan 2000 = The First international Symposium of the Hero of Plevna
(1833-1900) Sempozyumu, (1. :
Gazi Osman Pasa and His Period (1833-1900), papers, 05-07 April 2000
2004 : Tokat
1 Mart vakası: Irak tezkeresi ve sonrası
Bölükbaşı, Deniz
100 konuda Avrupa Birliğinin günlük hayatımıza etkileri
100 Konuda Avrupa Birliği’nin günlük hayatımıza etkileri
100 Konuda Avrupa Birliği’nin günlük hayatımıza etkileri
100 konuda Avrupa Birliğinin günlük hayatımıza etkileri
12 Eylül: Özal ekonomisinin perde arkası
Çölaşan, Emin
12 Eylül ve şeriat
Mumcu, Uğur
12 Mart: ihtilalin pençesinde demokrasi
Birand, Mehmet Ali
12 Mart anıları
Erim, Nihat
12’ye 5 kala Türkiye
Mümtaz, Hüseyin
15 soruda Avrupa Birliği Avrupa Birliği Tek Sigorta Piyasası
1878 Cyprus dispute & the Ottoman-British agreement: handover of the island to EnglandUçarol, Rifat
1919'un şifresi: (gizli ABD işgalinin belge ve fotoğrafları)
Cevizoğlu, M. Hulki
1960-71 arası Türk dış politikası ve Kıbrıs sorunu
Fırat, Melek M.
2. Dünya Savaşı belgeseli : dünyanın en kanlı ve en büyük savaşı
2. Dünya Savaşı belgeseli : dünyanın en kanlı ve en büyük savaşı
2. Dünya Savaşı belgeseli : dünyanın en kanlı ve en büyük savaşı
2. Dünya Savaşı belgeseli : dünyanın en kanlı ve en büyük savaşı
2. Dünya Savaşı belgeseli : dünyanın en kanlı ve en büyük savaşı
2. Dünya Savaşı belgeseli : dünyanın en kanlı ve en büyük savaşı
2. Dünya Savaşı belgeseli : dünyanın en kanlı ve en büyük savaşı
2. Dünya Savaşı belgeseli : dünyanın en kanlı ve en büyük savaşı
2. Dünya Savaşı belgeseli : dünyanın en kanlı ve en büyük savaşı
2. Dünya Savaşı belgeseli : dünyanın en kanlı ve en büyük savaşı
2. Dünya Savaşı belgeseli : dünyanın en kanlı ve en büyük savaşı
2. Dünya Savaşı belgeseli : dünyanın en kanlı ve en büyük savaşı
2. Dünya Savaşı belgeseli : dünyanın en kanlı ve en büyük savaşı
2. Dünya Savaşı belgeseli : dünyanın en kanlı ve en büyük savaşı
2. Dünya Savaşı belgeseli : dünyanın en kanlı ve en büyük savaşı
2. Dünya Savaşı belgeseli : dünyanın en kanlı ve en büyük savaşı
20. y.y. dünya tarihinin perde arkası
Gürsan, Turgut
20. yüzyıl politik düşünürleri
20. yüzyıl siyasi tarihi
Armaoğlu, Fahir
20. yüzyıl siyasi tarihi: 1914-1990
Armaoğlu, Fahir
20. Yüzyılın şeytan üçgeni: ABD-petrol-dolar petrol krizlerinin perde arkası
Pala, Cenk
20 soruda Reach: AB'nin yeni kimyasallar stratejisi
200 yıldır neden bocalıyoruz I ?
Berkes, Niyazi, 1908-1988.
200 yıldır neden bocalıyoruz II ?
Berkes, Niyazi, 1908-1988.
2000 yılının eşiğinde Avrupa ve Türkiye
Şen, Faruk
2000'lerde dünya: tehlikeler ve vaatler
Halliday, Fred
2004 Türkiye İktisat Kongresi, 5-9 Mayıs 2004, İzmir
Türkiye İktisat Kongresi (2004: İzmir)
2004 Türkiye İktisat Kongresi, 5-9 Mayıs 2004, İzmir
Türkiye İktisat Kongresi (2004: İzmir)
2004 Türkiye İktisat Kongresi, 5-9 Mayıs 2004, İzmir
Türkiye İktisat Kongresi (2004: İzmir)
2004 Türkiye İktisat Kongresi, 5-9 Mayıs 2004, İzmir
Türkiye İktisat Kongresi (2004: İzmir)
2004 Türkiye İktisat Kongresi, 5-9 Mayıs 2004, İzmir
Türkiye İktisat Kongresi (2004: İzmir)
2004 Türkiye İktisat Kongresi, 5-9 Mayıs 2004, İzmir
Türkiye İktisat Kongresi (2004: İzmir)
2004 Türkiye İktisat Kongresi, 5-9 Mayıs 2004, İzmir
Türkiye İktisat Kongresi (2004: İzmir)
2004 Türkiye İktisat Kongresi, 5-9 Mayıs 2004, İzmir
Türkiye İktisat Kongresi (2004: İzmir)
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
2004 Türkiye İktisat Kongresi, 5-9 Mayıs 2004, İzmir
Türkiye İktisat Kongresi (2004: İzmir)
2004 Türkiye İktisat Kongresi, 5-9 Mayıs 2004, İzmir
Türkiye İktisat Kongresi (2004: İzmir)
2004 Türkiye İktisat Kongresi, 5-9 Mayıs 2004, İzmir
Türkiye İktisat Kongresi (2004: İzmir)
2004 Türkiye İktisat Kongresi, 5-9 Mayıs 2004, İzmir
Türkiye İktisat Kongresi (2004: İzmir)
2004 Türkiye İktisat Kongresi, 5-9 Mayıs 2004, İzmir
Türkiye İktisat Kongresi (2004: İzmir)
2004 Türkiye İktisat Kongresi, 5-9 Mayıs 2004, İzmir
Türkiye İktisat Kongresi (2004: İzmir)
2004 Türkiye İktisat Kongresi, 5-9 Mayıs 2004, İzmir
Türkiye İktisat Kongresi (2004 : İzmir)
2007 yılı hayatboyu öğrenme programı (LLP) etkli analizi: sonuç raporu
2007 yılı katılım öncesi ekonomik programı
2010 Anayasa değişikliği sonrası Türk Anayasa Mahkemesi ve Avrupa Birliği
ülkelerinde
Şahin, Engin
anayasa yargısı : Almanya, Fransa, Avusturya
21. Yüzyılda iletişim politikaları: medyanın sorunu
McChesney, Robert W.
21. yüzyılda Türkiye: 2000'li yıllarda, Türkiye'nin toplumsal yapısı
Kongar, Emre
21. Yüzyılda Türkiye: konferanslar dizisi (2006-2007)
21. Yüzyılın eşiğinde Türkiye'de siyasal hayat
21. Yüzyılın eşiğinde Türkiye'de siyasal hayat
21. yüzyılın yol haritası: demokrasi ve kalkınma
Demirel, Süleyman
21. yüzyılın yol haritası: demokrasi ve kalkınma
Demirel, Süleyman
22 Temmuz bir dönemin sonu mu, başlangıcı mı?
Devran, Yusuf
24 Ocak anayasası
Mumcu, Uğur
24 Ocak ekonomisinde dışa açılma ve mali politikalar
Oyan, Oğuz
27 Mayıs bakanlar kurulu tutanakları I. cilt (2 Haziran 1960-6 Ocak 1961)
27 Mayıs bakanlar kurulu tutanakları I. cilt (2 Haziran 1960-6 Ocak 1961)
27 Mayıs bir devrimdir: 50. yılında 27 Mayıs
Akalın, Cüneyt
27 Mayıs ve partileşme sorunu
Güngör, Celalettin
27 Mayıs'ın romanı: ihtilâlciler, olaylar, dönüşümler, anılar
Hekimoğlu, Müşerref
27 Mayıs'tan 12 Mart'a (1960)
Nadir Nadi, 1908-1991
27 Mayıs’tan Yassıada mahkemelerine Menderes: Resmi tarihi değiştirecek gerçekler
Apuhan, Recep Şükrü
3. Adam anlatıyor: MIT CIA ilişkisi
3. Ulusal bilgi, ekonomi ve yönetim kongresi: bildiriler kitabı, 25-26 Kasim 2004 Eskişehir Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongre
50. yılında 27 Mayıs yargılanıyor
Ilıcak, Nazlı
5231 sayılı dernekler kanunu ve vakıflar kanunu tasarısı
6. Uluslararası ilişkiler konferansı: dünyada değişen değerler ve Orta Doğu sorunu: 20
Mart
2009, İstanbul
7 yıl önce / 7 yıl sonra gümrük birliği
75 yılın içinden: 22 yazardan seçmeler
75 yılın içinden: 22 yazardan seçmeler
80. Yılında Türkiye Cumhuriyeti ve Demokrasi 10-11 Kasım 2003
80. Yılında Türkiye Cumhuriyeti ve Demokrasi 10-11 Kasım 2003
89 Göçü: Bulgaristan’da 1984-1989 azınlık politikaları ve Türkiye’ye zorunlu göç
9 Mayıs Avrupa günü ve Türkiye - AB ilişkileri: panel ,9 Mayıs 2001
9 Mayıs Avrupa günü ve Türkiye - AB ilişkileri: panel ,9 Mayıs 2001
9th of May Europe Day Aactivity panel on "Turkey's case in the light of past
experiences of the EU negotiation process", May 9, 2005, Kadir Has University
A(E)T/AB Türkiye ortaklık hukuku’nun Türkiye’ye yansımaları ve hizmet sektörü
Gümrükçü, Harun
A(E)T/AB Türkiye ortaklık hukuku’nun Türkiye’ye yansımaları ve hizmet sektörü
Gümrükçü, Harun
AB bölgesel kalkınma politikası
AB genel eğitim programı Socrates II.aşama 2000-2006
AB gıda güvenliği politikası
Giorgi, Liana
AB ile müzakere sürecinde tarım ve gıda sanayinin rekabetliliği
AB ile tam üyelik sürecinde tekstil sektörünün sorunları semineri, 23-28 Nisan 2005
Martı
Myra
TaTil Köyü,
Antalya-Tekirova
AB Komisyonu
İlerleme
Raporu Çerçevesinde Bağımsız Düzenleyici Kurumların
Durumu ve
Üst Kurullar Kanun Tasarısı Paneli tebliğleri, 9 Aralık 2004, Kadir Has Üniversitesi,
İstanbul
AB-Meksika serbest ticaret anlaşmasının ülkemize etkileri ve alınacak tedbirler
Birkan, Binhan Oğuz
AB mesleki eğitim programı Leonardo Da Vinci için proje hazırlama teknikleri: seminer,
21-11-2005
AB mesleki eğitim programı Leonardo Da Vinci için proje hazırlama teknikleri: seminer,
21-11-2005
AB müzakere sürecinde girişimcilik-inovasyon ve ulusal rekabet gücümüz: Seminer,
20 Aralık 2006
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
AB müzakere sürecinde KOBI'lerin korunması ve uyum stratejileri
AB müzakere sürecinde Türkiye
AB pazarlarına giriş için milli ve uluslararası marka yaratılması
AB pazarlarında başarılı marka yaratma ve geliştirmede yeni yöntemler: seminer, 26 Ekim 2004
AB rekabet politikası
AB sosyal politikası:uyum sürecinin uyumsuz alanı
Çelik, Aziz
AB sözlüğü
AB sözlüğü
AB tam üyeliğinin Türkiye vatandaşlarına sağlayacağı faydalar
AB tam üyeliğinin Türkiye vatandaşlarına sağlayacağı faydalar
AB üyesi ülkelerde ve aday ülkelerde ekonomik gelişmeler
AB üyesi ülkelerde ve aday ülkelerde ekonomik gelişmeler
Dilekli, Selin
AB üyesi ülkelerde ve aday ülkelerde ekonomik gelişmeler
Dilekli, Selin
AB ve Diğer Uluslararası Birlikler ile İlişkilerde Türkiye’nin Seçenekleri
AB ve Diğer Uluslararası Birlikler ile İlişkilerde Türkiye’nin Seçenekleri
AB yolunda Türkiye: müzakere sürecinin ekonomi politiği
AB yolunda Türkiye: Türkiye’ nin Avrupa Birliği üyeliğinin Türkiye’ ye ve AB’ ne etkileri
Özsoy, Osman
ABD bu 11 Eylül'ü çok sevdi :11 Eylül sonrası ABD, Türkiye, Ortadoğu
Kahraman, Hasan Bülent
ABD deneyimi ışığında emek piyasası reformu ve işsizliği azaltıcı politikalar
Bilgin, Hüseyin Mehmet
ABD deneyimi ışığında emek piyasası reformu ve işsizliği azaltıcı politikalar
Bilgin, Mehmet Hüseyin
ABD deneyimi ışığında emek piyasası reformu ve işsizliği azaltıcı politikalar
Bilgin, Mehmet Hüseyin
ABD ve serbest piyasa masalı
Kafaoğlu, Arslan Başer
AB'de devlet yardımlarının denetlenmesi ve düzenlenmesi paneli
AB’de istihdam ve sosyal politika: “refah ve sosyal adaleti geliştirme”
AB’de Türk vatandaşlarının hakları: Türk vatandaşlarının Avrupa ekonomik topluluğu
(AET) ile
Groenemdijk, Kees
TürkiyeTürk
arasındaki
ortaklığa hakları:
dayalı hakları
AB’de
vatandaşlarının
Türk vatandaşlarının Avrupa ekonomik topluluğu
(AET) ile
Groenemdijk, Kees
Türkiye arasındaki ortaklığa dayalı hakları
Abdullah Çatlı kimdir?: 3 Kasım 1996 Susurluk
Hakantürk
Abi: kabadayılar, mafya ve derin devlet
Yurdakul, Doğan
AB'nin enerji politikası ve Türkiye
AB'nin enerji politikası ve Türkiye'ye yansımaları, 10 Ekim 2003, Ankara: AB'de Enerji
Politikası
- AB'deenerji
Yenilebilir
Enerji
AB'nin
politikası
ve Kaynakları
Türkiye'ye yansımaları, 19 Eylül 2003, Ankara: AB'de
Alternatif Enerji
Kaynakları - AB'de Doğal Gaz, Petrol, Kömür ve Nükleer Enerji
AB'nin enerji politikası ve Türkiye'ye yansımaları, 20 Haziran 2003, Ankara: AB'de
Enerji ve
Çevre - AB'de Enerji Modelleri
AB'nin enerji politikası ve Türkiye'ye yansımaları, 30 Mayıs 2003, Ankara: AB'de Enerji
ve
Rekabet - AB'de Elektrik Piyasaları
ABD’nin Irak’tan çekilmesi ve Türkiye’ye etkileri
Çakmak, Cenap
AB'nin Türkiye ile ilişkilerinde Kant’ı aramak
Aydın, Senem
AB’nin Türkiye ile ilişkilerinde Kant’ı aramak
Düzgit, Senem Aydın
AB’nin Türkiye ile ilişkilerinde Kant’ı aramak
Düzgit, Senem Aydın
The abolition of Britain: from Lady Chatterley to Tony Blair
Hitchens, Peter
Abra kadabra: Ey Türk istikbâlinin evlâdı-5
Cevizoğlu, Hulki
The abuse of evil: the corruption of politics and religion since 9/11
Bernstein, Richard J.
AB'ye katılım yolunda 12 aday ülkeye yönelik Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan
karma
belge
Türkiye
ilerleme
raporu
AB'ye ve
katılım
yolunda
12 aday
ülkeye yönelik Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan
karma
belge ve Türkiye ilerleme raporu
AB'ye uyum sürecinde hayvancılık sektörünün dönüşüm ihtiyacı
Saçlı, Yurdakul
Access to European Union: law, economics, policies
Moussis, Nicholas
The accession story: the EU from fifteen to twenty-five countries
Achieving our country: leftist thought in twentieth-century America
Rorty, Richard
Action and appearance: ethics and the politics of writing in Hannah Arendt
The actors in Europe's foreign policy
Açık sırlar: İsrail’in dış politikası ve nükleer sırları
Shahak, Israel
Açıklamalı yönetim zamandizini 1929-1939
Açıklamalı yönetim zamandizini 1940-1949
Adam Smith in Beijing: lineages of the twenty-first century
Arrighi, Giovanni
A'dan Z'ye Nazım Hikmet
Adapting to EU multi-level governance: regional and environmental policies in cohesion
159 and
CEE countries
160 Addresses to the German nation
Fichte, Johann Gottlieb
161 Adjusting to EU enlargement: recurring issues in a new setting
162 Adorno and the political
Hammer, Espen
163 The Aegean Sea after the Cold War: security and law-of-the-sea issues
164 Aesthetics and politics
165 Aesthetics and politics
166 The African colonial state in comparative perspective
Young, Crawford
167 After identity: rethinking race, sex, and gender
Warnke, Georgia
168 After the good friday agreement: analysing political change in Northern Ireland
169 After the good friday agreement: analysing political change in Northern Ireland
170 After the war: the novel and English society since 1945
Taylor, D. J. (David John)
171 After victory: institutions, strategic restraint, and the rebuilding of order after major wars Ikenberry, G. John.
172 Ahlak, siyaset, şiddet: Bir kuram olarak uluslararası hukuk
Polat, Necati
173 Air wars: television advertising in election campaigns, 1952-2004
West, Darrell M.
174 Akdeniz dünyası: düşünce, tarih, görünüm
175 Akıl oyunu: aynanın arkası'nda kalan gerçekler
Mütercimler, Erol
176 Akıntıya karşı yazılar
Başkaya, Fikret
177 AKP gerçeği ve laik darbe fiyaskosu
Ulagay, Osman
178 AKP ve CHP'nin gerçek yüzü
Savaş, Vural
179 AKP ve Gülen'i kurtarma planı: [madein CIA]
Öztürk, Serdar
180 Aktif tarafsızlık: İran-Irak savaşı karşısında Türkiye’nin siyaseti, 1980-1988
Sipahioğlu, Uğur
181 Alaturka kapitalizm
Mumcu, Uğur
Alevi identity: cultural, religious and social perspectives: papers read at a conference
182 held at
the Swedish Research Institute in Istanbul, November 25-27, 1996
183 Ali Cevat Borçbakan'ın hatıraları
184 Ali Cevat Borçbakan'ın hatıraları
185 Allah Allah, bizim kontesi kim sevdi?
Kırıkkanat, Mine G.
Alman dış politikası: değişen dünyada ulusal çıkar, ulusal birlik ve kamuoyu tercihi
186 açısından
Canbolat, İbrahim S.
bir inceleme
187 The Almanac of American politics 2006
188 Almanların Türk korkusu
Güngör, Baha
189 Altering practices: feminist politics and poetics of space
190 Alternative media and politics of resistance: a communication perspective
Atkinson, Joshua D.
191 Alternative modernities
192 Alternative paradigms: the impact of Islamic and Western Weltanschauungs on political theory
Davutoglu, Ahmet
193 Altiero Spinelli and federalism in Europe and in the world
194 America, the EU and strategic culture: renegotiating the transatlantic bargain
Toje, Asle
195 American democracy
Lipsitz, Lewis
196 American empire and the political economy of global finance
197 American foreign policy in a new era
Jervis, Robert
198 Amerika Birleşik Devletleri gelir idaresinde vergi incelemesi
Karyağdı, Nazmi
199 Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Asya politikaları -RaporKireçci, M. Akif
200 Amerika çökerken: yeni kutuplaşma
Öztürk, Osman Metin
201 Amerika küsmesin
Mumcu, Uğur
202 Amerika'da siyasal yapı lobiler ve dış politika
Arı, Tayyar
Amerika'da siyasal yapı lobiler ve dış politika: Türk, Yunan, Ermeni, İsrail ve Arap
203 Lobilerinin
Arı, Tayyar
ABD' nin dış politikasına etkileri
Amerika'da siyasal yapı lobiler ve dış politika: Türk, Yunan, Ermeni, İsrail ve Arap
204 Lobilerinin
Arı, Tayyar
ABD' nin dış politikasına etkileri
205 Amerikan hükümetinin ana hatları
206 Amerikan imparatorluğu gölgesindeki Türkiye: Küresel ve bölgesel sorunlara jeopolitik bakış
Tarakçı, Nejat
207 Amerikan köpekleri
Genç, Nihat
208 Amerikan mızıkacıları
Çetinkaya, Hikmet
209 Amerika'nın dış politikaya ihtiyacı var mı?
Kissinger, Henry
210 Ana hatları ile ABD devlet yapısı
211 Ana hatları ile ABD devlet yapısı
Anadolu’dan Avrupa’ya 2004-2007: hayat boyu (LLP) öğrenme ve gençlik programları
212
ile = Form Anatolia to Europe 2004-2007
213 Anahtar teslimi Türkiye
Özkaya, Orhan
214 Analogies at war: Korea, Munich, Dien Bien Phu, and the Vietnam decisions of 1965
Khong, Yuen Foong
215 Analytic narratives
Anayasa taslağı çerçevesinde temel siyasal kavramlar: 31. Panel ve sempozyum: 26
216
Ocak 2008, E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi Adnan Saygun Salonu
217 Anka kuşu: Erdal İnönü anlatıyor
Dündar, Can
218 Ankara'da gölge oyunları: gizli dosyalar-derin sular
Orakoğlu, Bülent
219 Ankara'da Irak savaşları: sivil darbe girişimi ve gizli belgelerle 1 Mart tezkeresi
Bila, Fikret
220 Anne kafamda bit var: Anı
Akan, Tarık
221 Annual report 2000: the European ombudsman
European Ombudsman
222 Annual report 2001: the European ombudsman
European Ombudsman
223 Annual report 2009: the state of the durgs problem in Europe
224 Annual report 2010: the state of the drugs problem in Europe
225 Annual report 2011 the state of drugs problem in Europe
226 Anthropologies of modernity: Foucault, governmentality, and life politics
227 The anthropology of politics: a reader in ethnography, theory, and critique
228 The anthropology of the state: a reader
229 The Arabs: a history
Rogan, Eugene L.
230 Architecture or techno-utopia: politics after modernism
Scott, Felicity Dale Elliston
231 Arendt, Camus, and modern rebellion
Isaac, Jeffrey C.
232 Arendt and Heidegger: the fate of the political
Villa, Dana Richard
233 Arguing about war
Walzer, Michael
234 Arguing comparative politics
Stepan, Alfred C.
Arızalı demokrasilerde dış politika: 1983-1993 Özal döneminde Türkiye'de toplumsal
235 talepler
Gürbey, Gülistan
ve karar süreçleri
Aristotales ile bir karıncayiyen Washington'a gider: felsefe ve mizah yoluyla siyasetin
236
Cathcart, Thomas
yuvarlak dilini kavrama
237 Aristotle: the politics and the constitution of Athens
Aristotle
238 Aristotle: the politics and the constitution of Athens
Aristotle
239 Aristotle’s Politics: a reader’s guide
Swanson, Judith Ann
240 Armenia, the regional powers, and the West: between history and geopolitics
Mirzoyan, Alla
241 Arms and influence
Schelling, Thomas
242 The arms dynamic in world politics
Buzan, Barry
243 The army and the radical left in Turkey: military coups, socialist revolution and Kemalism Ulus, Özgür Mutlu
244 Art and liberation: collected papers of Herbert Marcuse
Marcuse, Herbert
245 Art and politics : psychoanalysis, ideology, theatre
Davis, Walter A.
246 Art nouveau in fin-de-siecle France: politics, psychology, and style
Silverman, Debora
247 The art of not being governed: an anarchist history of upland Southeast Asia
Scott, James C.
248 Asker-devrim darbe
Erol, Ömer Lütfi
249 Askeri marksizmden demokrat sosyalizme
Mumcu, Uğur
250 Asya, Amerika ve jeopolitiğin dönüşümü
Overhold, William H.
Asya-Pasifik Çalışmaları Türkiye Yıllığı 2006/1 =The Turkish Yearbook of Asia-Pasific
251
Studies 2006/1
252 Asylum seekers and the State: the politics of protection in a security-conscious world
Tazreiter, Claudia
253 AT hukukunun etkili biçimde uygulanması ve bireysel haklar
Baykal, Sanem
254 Ata'm izindeyiz
Mumcu, Uğur
255 Atatürk : an intellectual biography
Hanioğlu, M. Şükrü
256 Atatürk devrimi sosyolojisi I
Steinhaus, Kurt
257 Atatürk devrimi sosyolojisi II
Steinhaus, Kurt
258 Atatürk dönemi maliye politikaları
259 Atatürk dönemi maliye politikaları
260 Atatürk dönemi maliye politikaları
261 Atatürk gibi düşünmek: Atatürk metodolojisi
Bayar, Celal
262 Atatürk ile Allah arasında: bir ömrün öteki hikayesi
Meydan, Sinan
263 Atatürk milliyetçiliği: resmi ideoloji dışı bir inceleme
Oran, Baskın
264 Atatürk milliyetçiliği: resmi ideoloji dışı bir inceleme
Oran, Baskın
265 Atatürk und die Türkei in der deutschen presse: (1910- 1944)
Ülger, S. Eriş.
266 Atatürk ve Celal Bayar: unutulan gerçeklerin ışığında günümüze yeni bakış
267 Atatürk ve Türk inkılabı
Güler, Ali
268 Atatürk ve Türkiyenin dış politikası (1919-1938)
Gönlübol, Mehmet
269 Atatürkçü dış politika
Tuncer, Hüner
270 Atatürkçü düşünce ışığında eğitim politikamız
Adem, Mahmut
271 Atatürkçü düşüncede ulusal eğitim: dinsel ve geleneksel eğitimden laik ve çağdaş eğitimeYamaner, Şerafettin
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
Atatürkçü düşüncede ulusal eğitim: Dinsel ve geleneksel eğitimden laik ve cağdaş eğitimeYamaner, Şerafettin
Atatürkçü toplum ve siyaset felsefesi açısından laiklik
Ergil, Doğu
Atatürkçülükte ulusal hedef ulusal politika ulusal strateji
Aydınel, Sıtkı
Atatürk'ten sonra bugünlere nasıl geldik?
Arcayürek, Cüneyt
Atatürk'ü doğru anlamak: Amerika'nın küreselleşme söylemine ve Avrupa birliğine karşı
yeniden kuvayi milliye, yeniden kalpaklı kalkınma ve Türkiye'nin batı-dışı mazlum
Kızılçelik, Sezgin
milletler bloku seçeneği
Atatürk'ün bütün eserleri
Atatürk, Mustafa Kemal
Atatürk'ün bütün eserleri
Atatürk, Mustafa Kemal
Atatürk'ün bütün eserleri
Atatürk, Mustafa Kemal
Atatürk'ün bütün eserleri
Atatürk, Mustafa Kemal
Atatürk'ün bütün eserleri
Atatürk, Mustafa Kemal
Atatürk'ün bütün eserleri
Atatürk, Mustafa Kemal
Atatürk'ün bütün eserleri
Atatürk, Mustafa Kemal
Atatürk'ün bütün eserleri
Atatürk, Mustafa Kemal
Atatürk'ün bütün eserleri
Atatürk, Mustafa Kemal
Atatürk'ün bütün eserleri
Atatürk, Mustafa Kemal
Atatürk'ün bütün eserleri
Atatürk, Mustafa Kemal
Atatürk'ün bütün eserleri
Atatürk, Mustafa Kemal
Atatürk'ün bütün eserleri
Atatürk, Mustafa Kemal
Atatürk'ün bütün eserleri
Atatürk, Mustafa Kemal
Atatürk'ün bütün eserleri
Atatürk, Mustafa Kemal
Atatürk’ün düşünce dünyası
Güler, Ali
Atatürk'ün ekonomi politikası
Aysan, Mustafa A.
AT’de araştırmaların finansmanı: başvuru rehberi: 1994-1998 dördüncü çerçeve programı
Ateş hattinda aktif politika: Balkanlar, Kafkasya ve Ortadogu üçgeninde Türkiye
Yetkin, Murat
Atinalıların devleti = Athenaion politeia
Aristoteles
The attack of the blob: Hannah Arendt’s concept of the social
Pitkin, Hanna Fenichel
Attack of the theocrats : how the religious right harms us all - and what we can do about itFaircloth, Sean
Auctions: theory and practice
Klemperer, Paul
Australian and US military cooperation: fighting common enemies
Hubbard, Christopher
Authoritarian backlash: Russian resistance to democratization in the former Soviet Union Ambrosio, Thomas
Authoritarianism in the Middle East: regimes and resistance
Avrasyacılık: Türkiye'deki teori ve pratiği
Perinçek, Mehmet
Avrupa: halkların siyasal birliği
Çelebi, Aykut
Avrupa-Akdeniz ortaklığı ve Türkiye
Avrupa Birligine doğru Türkiye sermaye piyasalarında sorunlar ve çözümler, 14-15 Eylul 2004
Sermaye Piyasaları Arenası
Avrupa Birligine doğru Türkiye sermaye piyasalarında sorunlar ve çözümler, 14-15 Eylul 2004
Sermaye Piyasaları Arenası
Avrupa Birligi'ne gıda ihracatında kalite kontrolü
Avrupa Birliği
Mathieu, Jean-Luc
'Avrupa Birliği', çıkmaz sokak!
Avrupa Birliği, Türkiye ve İslam: Hollanda kamu politikaları bilimsel kurulu
Avrupa Birliği: çağdaş uygarlığın yolu mu, ulusal egemenliğin sonu mu ? sempozyumu,
8-9 Kasım 2004
Avrupa Birliği: tabuta çakılan son çivi
Dikbaş, Yılmaz
Avrupa Birliği - Türkiye kavramlar sözlügü
İktisadi Kalkinma Vakfi
Avrupa Birliği - Türkiye mali işbirliği
Avrupa Birliği - Türkiye mali işbirliği
Avrupa Birliği altıncı çerçeve programı
Avrupa birliği anayasası ve kurumsal inceleme reformu
Yiğit, Dilek
Avrupa Birliği ansiklopedisi
Avrupa Birliği Antlaşması ve Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma
Avrupa Birliği Antlaşması ve Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma
Avrupa birliği balıkçılık müktesebat rehberi
Avrupa Birliği bekleme odasında Türkiye
Yetkin, Murat
Avrupa birliği bölgesel kalkınma programlarının çevreyle uyumunda bir araç olarak
ortaklık:
deneyimler ve öneriler Şubat 2006: Bölgesel kalkınma proramlarının yeşillendirilmesi ağı
Avrupa Birliği bölgesel politikasının esasları
Sülün, Dilara
Avrupa Birliği bütçesi
Güvenç, Müge H.
Avrupa Birliği çerçeve programları başarı öyküleri
Avrupa Birliği çevre mevzuatına uyum süreci
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği
Avrupa Birliği eğitim programları
Avrupa Birliği ekonomik ve sosyal komitesi
Ateş, Mustafa
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
Avrupa Birliği Ekonomisine Türkiye katılımı: Türkiye fikri sermaye raporu ve örnek olay
incelemeleri
Avrupa Birliği Ekonomisine Türkiye katılımı: Türkiye fikri sermaye raporu ve örnek olay
incelemeleri
Avrupa Birliği el kitabı: Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Semineri:
(20-31 Mart 1995)
Avrupa Birliği elektronik iletişim mevzuatı ve yayıncılık sektörü
Tursun, Hasan Turgay
Avrupa birliği fonları için proje yönetimi
Karabacak, Hakan
Avrupa Birliği fonları ve Türkiye’nin kullanım koşulları rehberi
Avrupa Birliği fonları ve Türkiye'nin kullanım koşulları rehberi
Avrupa Birliği gıda güvenliği politikası ve üyelik sürecinde Türkiye'ye yansımaları
Güder, Gökhan
Avrupa Birliği hukuku
Tekinalp, Gülören
Avrupa Birliği hukukunda üye devletlerin bireylere karşı tazminat sorumluluğu ve bu
konudaki
Tezcan, Ercüment
uygulamalar
Avrupa Birliği ile Üyelik, Müzakere Süreci ve Türkiye konulu panel tebliğleri, 20 Aralık
2004,
Kadir Has Üniversitesi, İstanbul
Avrupa birliği istihdam paketi: 2001 ortak istihdam raporu, 2002 istihdam kılavuz ilkeleri,
üye
devletlere tavsiyeler
Avrupa Birliği İş Hukuku’nda cinsiyet ayrımcılığı
Kaya, Gözde
Avrupa Birliği katılım öncesi mali yardımları
Karataş, Halil
Avrupa Birliği kaynaklı proje ve programlarının izleme ve değerlendirilmesi.
Öztürk, Serdar
Avrupa Birliği komisyonu
Tezcan, Ercüment
Avrupa Birliği kurumlar hukuku
Tezcan, Ercüment
Avrupa Birliği mali işbirliği politikaları ve Türkiye
Gençkol, Metin
Avrupa Birliği mali işbirliği politikaları ve Türkiye
Gençkol, Metin
Avrupa Birliği Mali Sistemi ve genişleme sürecinin bütçe üzerindeki etkileri
Tosunoğlu, Şebnem
Avrupa Birliği müktesebatında devlet yardımları ve Türkiye’nin uyumu
Avrupa Birliği müktesebatının uygulanması çerçevesinde idare kapasitesi
Kurşunlu, Elif
Avrupa Birliği müzakere sürecinde medyanın rolü ve kültürel bir yaklaşım paneli: panel
bildirileri 11 Mayıs 2006
Avrupa Birliği müzakere sürecinde sivil toplum kuruluşları ve vakıfların rolü ve önemi
Avrupa Birliği’ ne uyumda Türk Deniz Ticaret Filosu: donatan ve kamu yönünden
karşılaştırmalı
Arslan, Tevfik
analiz
Avrupa Birliği ortak tarım politikasına uyum
Avrupa Birliği perspektifiyle hizmetlerin serbest dolaşımı kapsamında Türk sigortacılık
Atalay, Ali Utku
sektörünün değerlendirilmesi
Avrupa Birliği rehberi
Avrupa Birliği sermaye piyasalarının entegrasyonu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tezcanlı , Meral Varış
Avrupa Birliği sermaye piyasalarının entegrasyonu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tezcanlı , Meral Varış
Avrupa Birliği sığınma hukuku: ortak bir sığınma hukukunun ortaya çıkışı
Özcan, Mehmet
Avrupa Birliği sınır ötesi işbirliği programları yönetim yapıları ve Türkiye uygulamaları
Ohtamış, Erol
Avrupa Birliği sürecinde kobi'lerin değişimi ve sorunları paneli: panel bildirileri 3 Mayıs 2006
Avrupa Birliği sürecinde Türk ve Avrupa bankacılık sistemlerinin karşılaştırılması
Altunbaş, Yener
Avrupa Birliği tarım müzakerelerine hazırlık ve müzakere süreci üzerine tartışma
toplantıları,
29 ocak, 5 Şubat, 12 Şubat 2005
Avrupa Birliği tarihi
Dinan, Desmond
Avrupa Birliği tarihi
Dinan, Desmond
Avrupa Birliği tek para birimi Euro’ya geçişin Türkiye ekonomisi üzerine olası etkileri
Avrupa Birliği terimleri sözlüğü (İngilize-Türkçe) = Glossary for the European Union
terms
(English-Turkish)
Avrupa Birliği terimleri sözlüğü (İngilize-Türkçe) = Glossary for the European Union
terms
(English-Turkish)
Avrupa Birliği terminolojisinde küçük ve orta ölçekli işletmelerle ilgili sözcük ve kavramlar
Avrupa Birliği-Türkiye Gümrük Birliği ve inşaat sektörü üzerindeki muhtemel etkileri
Avrupa Birliği Türkiye ve Ege Bölgesi’nde yatırım teşvikleri
Avrupa Birliği türkiye ve Ege Bölgesi’nde yatırım teşvikleri
Avrupa Birliği türkiye ve Ege Bölgesi’nde yatırım teşvikleri
Avrupa Birliği uyum yasa paketleri
Avrupa Birliği uyum yasa paketleri
Avrupa Birliği uyum yasa paketleri
Avrupa birliği ve demokrasi açığı
Sanlı, Leyla
Avrupa Birliği ve dünya pazarlarına uyum açısından Türk tekstil ve konfeksiyon
380 sektörünün
Aras, Güler
rekabet yeteneği (finansal yaklaşım)
381 Avrupa Birliği ve Müzakere Süreci
382 Avrupa Birliği ve Müzakere Süreci
383 Avrupa Birliği ve Türk hukuku ışığında public private partnership uygulamaları
Ersöz, Melis
Avrupa Birliği ve Türk sigorta muhasebesi: uluslararası finansal raporlama
384 standartlarıyla
karşılaştırmalı
385 Avrupa birliği ve Türk sigorta sektöründe denetim
386 Avrupa Birliği ve Türkiye
387 Avrupa Birliği ve Türkiye
388 Avrupa Birliği ve Türkiye
389 Avrupa Birliği ve Türkiye
Karluk, Rıdvan
390 Avrupa Birliği ve Türkiye
Yıldız, Burç
391 Avrupa Birliği ve Türkiye
Yıldız, Burç
392 Avrupa Birliği ve Türkiye
Karluk, Rıdvan
393 Avrupa Birliği ve Türkiye-AB ilişkileri
394 Avrupa Birliği ve Türkiye-AB ilişkileri almanağı 2005
395 Avrupa Birliği ve Türkiye-AB ilişkileri almanağı 2009
396 Avrupa Birliği ve Türkiye-AB ilişkileri hakkında doğru bilinen yanlışlar: İstanbul - Haziran 2005
397 Avrupa Birliği ve Türkiye-AB ilişkileri hakkında doğru bilinen yanlışlar: İstanbul - Haziran 2005
398 Avrupa Birliği ve Türkiye'de çevre koruma politikaları: Türkiye’ nin Avrupa Birliği’ ne uyumuAkdur, Recep
399 Avrupa Birliği ve Türkiye'de çevre politikaları
Egeli, Gülün
400 Avrupa Birliği ve Türkiye’de fikri ve sınai mülkiyet hakları
401 Avrupa Birliği ve Türkiye’de girişimcilik sempozyumu, 29 Nisan 2008, Kadir Has Üniversitesi
Avrupa Birliği ve Türkiye'de ilaç tanıtımı: seminerler, 24 Ocak 2006, İzmir , 25 Ocak
402 2006,
Ankara,Birliği
26 Ocak
2006, Adana,
Mart 2006,
İstanbul
Avrupa
ve Türkiye'de
ilaç 31
tanıtımı:
seminerler,
24 Ocak 2006, İzmir , 25 Ocak
403 2006,
Ankara, 26 Ocak 2006, Adana, 31 Mart 2006, İstanbul
404 Avrupa Birliği ve Türkiye'de iletişim politikaları: pazarın düzenlenmesi, erişim ve çeşitlilik
405 Avrupa Birliği ve Türkiye'de iletişim politikaları: pazarın düzenlenmesi, erişim ve çeşitlilik
406 Avrupa Birliği ve Türkiye’de kobilerin istihdam artırıcı etkileri
Taş, H. Yunus
407 Avrupa Birliği ve Türkiye'de vergi yapısı,denetimi ve idari işlemlerde mükellef hakları
Şin, Sevil
408 Avrupa Birliği ve Türkiye'nin birliğe katılım sürecinde MASAK
Börekçi, Havva
409 Avrupa Birliği ve Türkiye’nin çevre politikalarının karşılaştırmalı incelemesi
410 Avrupa Birliği yapısal fonlarının mali yönetimi ve Türkiye için öneriler
Doğan, Tayyar
411 Avrupa Birliği yatırım teşvikleri sistemi ve Türkiye'deki durum: seminer, 04.10.2004
412 Avrupa Birliği yolunda esnaf ve sanatkarlar
413 Avrupa Birliği yolunda Türkiye'nin dünyadaki yeri
Saygılıoğlu, Nevzat
414 Avrupa Birliği yolunda Türkiye'nin dünyadaki yeri
Saygılıoğlu, Nevzat
415 Avrupa Birliği yolunda Türkiye'nin dünyadaki yeri
Saygılıoğlu, Nevzat
Avrupa Birliğinde çevre politikası alanında muhtemel müzakere sürecine yönelik gerekli
416
Durmaz, Burcu
hazırlıkların örneklerle çalışılması
417 Avrupa Birliği'nde devlet yardımları politikası
Ecer, Ekin Günday
418 Avrupa Birliği'nde devlet yardımları sistemi ve Türkiye'ye yansımaları
Aygün, Ömrüye
Avrupa Birliğinde girişimciliğin teşvik edilmesi için izlenen politikalar ve Türkiye'deki
419
Tanrısever, Nazlı Hezar
politikaların Avrupa Birliği uygulamalrına uyumu
420 Avrupa Birliği'nde iç denetim sistemi
Doğmuş, M. Didem
421 Avrupa Birliği’nde kadın hakları ve Türkiye
422 Avrupa Birliği’nde kalite politikası
Avrupa Birliği'nde kayıtdışı çalışma konusunda izlenen politikalar ve Türkiye açısından
423
değerlendirme
Avrupa Birliği'nde kayıtdışı çalışma konusunda izlenen politikalar ve Türkiye açısından
424
değerlendirme
425 Avrupa Birliği’nde kayıtdışı faaliyetlerin kontrolü ve denetimi
426 Avrupa Birliğinde kişilerin serbest dolaşımı ve müktesebatı ve Türkiye’nin durumu
Yılmaz, Alper
427 Avrupa Birliğinde kişilerin serbest dolaşımı ve Türkiye için müzakere süreci
Ayhan, Sinan
428 Avrupa Birliği'nde marka ve tasarım koruma yolları: seminer kayıtları, 23-24 Haziran 2003
429 Avrupa Birliği'nde maskeli balo dayatmalar, gerçekler
Avrupa Birliğinde ortak tarım politikası alanında 2003 ve 2004 yıllarında gerçekleştirilen
430
Baş, Erhun
reformların genişleme süreci ve Türkiye'nin adaylığı göz önüne alınarak incelenmesi
431 Avrupa Birliği’nde ödünç iş ilişkisi: İtalya uygulaması ve Türkiye
Uşen, Şelale
432 Avrupa Birliği’nde ödünç iş ilişkisi: İtalya uygulaması ve Türkiye
Uşen, Şelale
433 Avrupa Birliği'nde piyasa gözetimi ve denetimi mekanizmaları ve Türkiye
434 Avrupa Birliğinde sermayenin serbest dolaşımı konusundaki mevzuat ve Türkiye'nin uyumu
Özcan, Bülent
Avrupa birliğinde sigorta aracıları: sigorta aracılığına ilişkin 2002/92/EC sayılı Avrupa
435
Parlamentosu ve konsey direktifi
436 Avrupa Birliği’nde sigorta denetim hukuku ve Türk sigorta denetim hukuku bakımından birTaşdelen,
değerlendirme
Servet
437 Avrupa Birliği’nde tarıma yönelik mali yardımlar ve Türkiye ile bir karşılaştırma
Cesur, Özden
438 Avrupa Birliğinde uyum politikası ve uyum politikasının bir aracı olarak uyum fonu
Yaman, Celil
439 Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de bankacılık
Eren, Kasım
440 Avrupa Birliği'nde vergi rekabeti ve Türkiye
Kılıçaslan, Harun
441 Avrupa Birliği'nde vergi rekabeti ve Türkiye
Kılıçaslan, Harun
Avrupa Birliği'nde yapısal fonların bölgesel kalkınmaya etkisi: İrlanda, İspanya ve
442 Yunanistan
Koçak, Süleyman Yaman
örnekleriBirliği'nde yapısal fonların bölgesel kalkınmaya etkisi: İrlanda, İspanya ve
Avrupa
443 Yunanistan
Koçak, Süleyman Yaman
örnekleri
Avrupa Birliğinde yaşayan Türk işcilere ve ailelerine ortaklık mevzuatıyla tanınan haklar
444 ve
topluluklarıyaşayan
adalet divanı
kararları
Avrupa Birliğinde
Türk işcilere
ve ailelerine ortaklık mevzuatıyla tanınan haklar
445 ve
Berksü, Şengül
Avrupa toplulukları adalet divanı kararları
446 Avrupa Birliği’ne doğru
447 Avrupa Birliği’ne doğru-1
448 Avrupa Birliği’ne doğru-10
449 Avrupa Birliği’ne doğru-11
450 Avrupa Birliği’ne doğru-12
451 Avrupa Birliği’ne doğru-13
452 Avrupa Birliği’ne doğru-14
453 Avrupa Birliği’ne doğru-15
454 Avrupa Birliği’ne doğru-16
455 Avrupa Birliği’ne doğru-17
456 Avrupa Birliği’ne doğru-18
457 Avrupa Birliği’ne doğru-2
458 Avrupa Birliği’ne doğru-3
459 Avrupa Birliği’ne doğru-4
460 Avrupa Birliği’ne doğru-5
461 Avrupa Birliği’ne doğru-6
462 Avrupa Birliği’ne doğru-7
463 Avrupa Birliği’ne doğru-8
464 Avrupa Birliği’ne doğru-9
465 Avrupa Birliği'ne Giriş Süreci ve Eğitim (bölüm 26) Konferansı, Hilton Oteli, 24 Mayıs 2006
466 Avrupa Birliği'ne giriş süreci ve eğitimde vizyon 2023
Tuzcu, Gökhan
467 Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde ambalaj sektörü İstanbul Ticaret Odası
468 Avrupa Birliğine giriş sürecini izleme programı: kadınlar ve erkekler için eşit fırsatlar: Türkiye
469 Avrupa Birliğine giriş sürecini izleme programı: kadınlar ve erkekler için eşit fırsatlar: Türkiye
470 Avrupa Birliği'ne uyum açısından Türkiye'nin şeker üretim ve ticaret politikaları
Aytüre, Selma
Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde Gümrük Birliği’nin Türk bankacılık sistemi üzerindeki
471
Balak, Deniz
muhtemel etkileri
472 Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde otomotiv sektörü rehberi
473 Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde otomotiv sektörü rehberi
474 Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde Türk iplik sektörü
Özipek, Osman Bülent
475 Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde Türk tekstil sektörü’nün durumu
Özipek, O. Bülent
Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde AB ülkeri ve diğer aday ülkeler karşısında Türkiye’nin
476 durumu
: TİSK kıyaslama (benchmarking) raporu, ekonomik ve sosyal alanlarda seçilmiş 80
477 Avrupa Birliği'nin ortak ticaret politikası
478 Avrupa Birliği'nin ABC'si
479 Avrupa Birliği'nin ABC'si
480 Avrupa Birliği'nin ABC'si
481 Avrupa Birliği'nin bilim ve araştırma politikası
482 Avrupa Birliği'nin bilim ve araştırma politikası
483 Avrupa Birliği'nin bölgesel politikası
484 Avrupa Birliği'nin bölgesel politikası
485 Avrupa Birliği'nin çevre politikası
486 Avrupa Birliği'nin çevre politikası
487 Avrupa Birliği’nin eğitim politikası
Kihtir, Arzu
488 Avrupa Birliği'nin enerji politikası
489 Avrupa Birliği'nin enerji politikası
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
Avrupa Birliği'nin genişleme süreci: AB'nin beşinci genişlemesine ilişkin katılım
Kavalalı, Murat
antlaşmalarında yer alan geçiş düzenlemeleri
Avrupa Birliği'nin genişleme süreci: AB'nin merkezi doğu Avrupa ve batı balkan ülkeleri
ile
Kavalalı, Murat
ilişkileri
Avrupa Birliği'nin genişleme süreci: Avrupa Birliği-Romanya ilişkileri
Kavalalı, Murat
Avrupa Birliği’nin girişimcilik politikası: KOBİ yaklaşımı ve Türkiye
Doğan, Seyhun
Avrupa Birliği’nin girişimcilik politikası ve Türkiye’nin uyumu: sanayi politikası ve
KOBİ’ler
(Türkiye’nin
Avrupa
Birliği müktesebatına
uyumu) uyumu: sanayi politikası ve
Avrupa
Birliği’nin
girişimcilik
politikası ve Türkiye’nin
KOBİ’ler
(Türkiye’nin
Avrupa
Birliğibirliği,
müktesebatına
uyumu)dolaşımı, ortak dış ticaret politikaları
Avrupa
Birliği'nin
gümrük
malların serbest
ve
Türkiye'nin uyumu
Avrupa Birliği’nin güncel eğilimleri ve Türkiye
Fogg, Karen
Avrupa Birliği'nin istihdam ve sosyal politikası
Ataman, Berrin Ceylan
Avrupa Birliği’nin Kıbrıs sorunu, 09 Mayıs 2008, Kadir Has Üniversitesi
Avrupa Birliği'nin KOBİ politikası
Avrupa Birliği'nin KOBİ politikası
Avrupa Birliği'nin neresindeyiz?: Tanzimattan Gümrük Birliğine
Aydoğan, Metin
Avrupa Birliği’nin Orta Asya politikaları -raporErdoğan, M. Murat
Avrupa Birliği'nin ortak balıkçılık politikası
Avrupa Birliği'nin ortak balıkçılık politikası
Avrupa Birliği'nin ortak tarım politikası
Avrupa Birliği'nin ortak tarım politikası
Avrupa Birliği'nin ortak ticaret politikası
Avrupa Birliği'nin rekabet politikası
Avrupa Birliği'nin rekabet politikası
Avrupa Birliği'nin rekabet politikası ve Türkiye'nin uyumu
Avrupa Birliği'nin sanayi politikası
Avrupa Birliği'nin sanayi politikası
Avrupa Birliği’nin serbest ticaret anlaşmalarına Türkiye’nin de dahil edilmesi
Gürlesel, Can Fuat
Avrupa Birliği’nin sosyal politika gündemi
Avrupa Birliği’nin sosyal politika gündemi
Avrupa Birliği'nin sosyal politikası
Avrupa Birliği'nin sosyal politikası
Avrupa Birliği’nin sosyal politikası çerçevesinde Güney Avrupa sosyal devlet modeli ve Türkiye
Günal, Pınar
Avrupa Birliği’nin sosyal politikası çerçevesinde özürlülere yönelik ayrımcılıkla
mücadele ve
Kolat, Serkan
Türkiye’deki yansımaları
Avrupa Birliği'nin sosyo-ekonomik geleceği: Lizbon stratejisi ve küreselleşme
Yılmaz, Latif
Avrupa Birliği'nin telekomünikasyon ve görsel-işitsel politikası
Avrupa Birliği'nin telekomünikasyon ve görsel-işitsel politikası
Avrupa Birliği'nin tüketici politikası
Avrupa Birliği'nin tüketici politikası
Avrupa Birliği'nin Türk kobilerine yönelik programı
Avrupa Birliği'nin Türk kobilerine yönelik programları rehberi
Avrupa Birliği'nin Türk kobilerine yönelik programları rehberi
Avrupa Birliği'nin Türkiye için "sivil toplum diyaloğu: Avrupa bilgi köprüleri programı":
"sendikal güvence, iş güvenliği ve sosyal diyalog bağlamında Avrupa Birliği
müktesebatına Türkiye'nin uyum süreci ve Bulgaristan örneği"
Avrupa Birliği'nin Türkiye'de desteklediği programlar: 2003-2004: Avrupa Birliği'nin
Türkiye'de
desteklediği programlar nelerdir? Projelerimiz için Avrupa Birliği'nden nasıl mali destek
alabiliriz?
Avrupa
Birliği'nin Türkiye'de desteklediği programlar: 2003-2004: Avrupa Birliği'nin
Türkiye'de
desteklediği programlar nelerdir? Projelerimiz için Avrupa Birliği'nden nasıl mali destek
alabiliriz?
Avrupa Birliği'nin Türkiye'de desteklediği programlar: 2004-2005
Avrupa Birliği'nin Türkiye'de desteklediği programlar: 2004-2005
Avrupa Birliği'nin ulaştırma politikası
Avrupa Birliği'nin ulaştırma politikası
Avrupa Birliği'nin vergi politikası
Avrupa Birliği'nin vergi politikası
Avrupa Birliği'nin vergilendirme yapısı ve sigorta sektörü
Avrupa Birliği'nizi nasıl alirdiniz?: Bir Türk diplomatin Türkiye-AET/AT/AB ile ilişkileri
üzerine
Tezok, Funda
bir denemesi
Avrupa Birliği'nizi nasıl alirdiniz?: Bir Türk diplomatin Türkiye-AET/AT/AB ile ilişkileri
540 üzerine
Tezok, Funda
bir denemesi
Avrupa Ekonomik Topluluğunun tarımsal yapı politikası ve bu politikaya yönelik
541
Çınar, Özer
uygulamalardan alınabilmiş olan sonuçlar
542 Avrupa galaksisinde Türkiye yıldızı: Dünya-Avrupa- Türkiye
Kaleağası, Bahadır
Avrupa günü kutlamaları programı çerçevesinde hazırlanan Avrupa Birliği müzakere
543 sürecinde
ekonomi paneli: panel bildirileri 9 Mayıs 2006
544 Avrupa güvenlik ve savunma politikası ekseninde AB-ABD ilişkileri
Yapıcı, Merve İrem
545 Avrupa güvenlik ve savunma politikası ekseninde AB-ABD ilişkileri
Yapıcı, Merve İrem
546 Avrupa iç pazarı 1992 ve Türk bankacılık sistemi sorunlar ve çözüm önerileri
Gürlesel, Can Fuat
547 Avrupa iç pazarı ve Türk bankacılık sistemi: sorunlar ve öneriler
Erdem, M. Şükrü
548 Avrupa kimliği Avrupa Birliği’nin yarım kalan hikayesi
Erdenir, F. H. Burak
549 Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2010 yılı Türkiye ilerleme raporu
Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2011 yılı Türkiye ilerleme raporu ve Avrupa
550 Birliği
başkanı ve başmüzakereci Egemen Bağış’ın değerlendirmesi
551 Avrupa-merkezcilik resmi ideoloji bilim sosyalizm
Başkaya, Fikret
552 Avrupa ortak taşımacılık politikası
553 Avrupa ortak taşımacılık politikası
554 Avrupa parasal birliği'nde maliye politikası koordinasyonu ve Türkiye analizi
Özpençe, Özay
555 Avrupa parasal birliği'nde maliye politikası koordinasyonu ve Türkiye analizi
Özpençe, Özay
556 Avrupa parasal birliği'nde maliye politikası koordinasyonu ve Türkiye analizi
Özpençe, Özay
557 Avrupa sosyal politikası ve kadın hakları
558 Avrupa sosyal politikası ve kadın hakları
Avrupa tarımsal yönlendirme ve garanti fonu ve balıkçılığın yönlendirilmesi mali
559 aracının
Atay, Ahmet
hedef, kapsam ve yöntemlerinin İrlanda örneği çerçevesinde incelenmesi
560 Avrupa Topluluğu Avrupa Birliği usul hukukuna giriş
Sungurtekin Özkan, Meral
561 Avrupa Topluluğu hukuku
Günuğur, Haluk
Avrupa Topluluğu rekabet politikaları hukuk düzeni ve Türk rekabet kanun tasarısı, 11562 12 Mart
1993, İstanbul.
563 Avrupa Topluluğu tek pazarına uyum açısından Türk bankacılık sisteminin uyum gerekleriArgın, Aydın
564 Avrupa Topluluğu ve Gümrük Birliği’ne Türkiye’nin uyumu ve sorunları
Pekcan, Erdoğdu
565 Avrupa Topluluğu ve Türkiye
566 Avrupa Topluluğu ve Türkiye
Avrupa Topluluğu’na tam üyeliğin Türkiye’nin tarımsal ürünler üretimi, fiyatları ve dış
567
Arıkbay, Canan
ticaretinde yaratacağı olası değişmeler
568 Avrupa Topluluğu'nda tüketiciyi koruma politikaları ve Türkiye'nin uyumu
569 Avrupa Topluluğunun çalışma yaşamında kadın-erkek eşitliğine dair düzenlemeleri ve Türkiye
Süral, Nurhan
Avrupa topluluklarında siyasi birlik ile ekonomik ve parasal birlik kurma çalışmaları:
570
konferans, 12 Haziran 1991, İstanbul
571 Avrupa tuzağında mankurtlaşan Türkiye
Aygün, Sinan
Avrupa-Türkiye ilişkileri: vizesiz Avrupa ve vize ötesi ATAD kararları: Avrupa’nın
572 Avrupalılığı
inkarcılığı!
Avrupa-Türkiye
ilişkileri: vizesiz Avrupa ve vize ötesi ATAD kararları: Avrupa’nın
573 Avrupalılığı
inkarcılığı!
574 Avrupa yeniden yapılanırken Türkiye
575 Avrupa’da çevre: 2010 durum ve genel görünüm: sentez
576 Avrupa'da eğitime ilişkin temel veriler
577 Avrupa'da eğitime ilişkin temel veriler
Avrupa'da hukuki güvence(sizlik) mi?: Avrupa toplulukları Adalet Divanı'nın Bozkurt
kararı:
sınırdışı edilmelere mi yoksa oturma statüsünün daha da sağlamlaştırılmasına mı temel
578
Gümrükçü, Harun
oluşturmaktadır? = Rechts(un)sicherheit in Europa?: Die Bozkurt-Entscheidung des
EuGH: Assoziationsrechtliche grundlage zur ausweisungen oder zu einer weiteren
verfestigung des aufenthaltsstatus?
579 Avrupa’da ırkçılık ve yabancı düşmanlığı: AB politikalarının etkin(siz)liği
Yılmaz, Fatma
580 Avrupa’da okul özerkliği: politikalar ve önlemler
581 Avrupa'da Türkiye: bir sözden fazlası mı?: Bağımsız Türkiye Komisyonu raporu eylül
582 Avrupa'da Türkiye: bir sözden fazlası mı?: Bağımsız Türkiye Komisyonu raporu eylül
583 Avrupa'da ve Türkiye'de sağlık politikaları: reformlar, sorunlar, tartışmalar
584 Azerbaijan : a political history
Bölükbaşı, Süha
585 Azerbaijan since independence
Cornell, Svante E.
586 The Azerbaijani Turks: power and identity under Russian rule
Altstadt, Audrey L.
Azerbaycan siyasi muhaceretinin İstanbul'daki basın etkinliklerinin, 1923-1931:
587 kamuoyu
Nalcıoğlu, Belkis Ulusoy
oluşturmadaki rolü
588 Babam sağ olsun
Taşçı, İlhan
589 Badiou, Balibar, Ranciere: rethinking emancipation
Hewlett, Nick
Bağımlılık yapıcı maddeler ve bağımlılıkla mücadelede ulusal politika ve strateji belgesi
590
2006-2012
591 Bağımsızlık gülü
Mumcu, Uğur
592 Bağımsızlıklarının 15. yılında Türk Cumhuriyetleri
593 The balance of power in international relations: metaphors, myths, and models
Little, Richard
594 Bankacılık sektörünün maliyetlerine ilişkin politika önerileri
595 Barışa son veren barış:Modern Ortadoğu nasıl yaratıldı? 1914 - 1922
Fromkin, David
596 Basın - siyaset ilişkisi: Kıldan ince, kılıçtan keskin
597 Basın - siyaset ilişkisi: Kıldan ince, kılıçtan keskin
598 Basic community laws
599 Basic political writings
Rousseau, Jean-Jacques
600 Basque political systems
601 Başbakanlık Osmanlı Arşivi katalogları rehberi
602 Başbakanlık Osmanlı Arşivi rehberi
603 Başın öne eğilmesin
Coşkun, Bekir
604 Başın öne eğilmesin: Sabahattin Ali'nin romanı
Topuz, Hıfzı
605 Batı kulübü'nde dans
Mumcu, Uğur
606 The behavioral origins of war
Bennett, D. Scott
607 Behice: “Bir insan yaşadığı hayatın insanıdır”
Koç, Emel
608 Belediye bankacılığı: (Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’de uygulanan örnekleri)
Altay, Nasuh Oğuzhan
609 Belgelerle heyeti mahsusalar
Koçak, Cemil
610 Belgelerle iktidar ve Serbest Cumhuriyet Fırkası: tarih yazımında Serbest Cumhuriyet Fırkası
Koçak, Cemil
611 Beni unutmayın!: Atatürk yoluna dönüş
Telciler, Coşkun
612 Benim gençliğim
Dündar, Can
613 Beraber yürüdük biz bu yollarda
Mollaveisoğlu, Tuncay
Beşinci uluslararası sempozyum bildirileri (İstanbul, 05- 06 Haziran 2008): Orta doğu;
614
belirsizlikler içindeki geleceği ve güvenlik sorunları
Between Athens and Jerusalem: philosophy, prophecy, and politics in Leo Strauss’s
615 early
Janssens, David
thought
616 Between empire and alliance: America and Europe during the Cold War
617 Between friends: the correspondence of Hannah Arendt and Mary McCarthy, 1949-1975 Arendt, Hannah
618 Between Islam and the state: the politics of engagement
Turam, Berna
619 Between islam and the state: the politics of engagement
Turam, Berna
620 Beyaz kitap
621 Beyaz kitap: Türkiye için kümelenme politikasının geliştirilmesi
Beyaz kitap 2010 yılı için Avrupa ulaştırma politikası karar verme zamanı: European
622 transport
policy 2010:
time to
Beyaz
kitap 2010
yılıdecide
için Avrupa ulaştırma politikası karar verme zamanı: European
623 transport
policy 2010: time to decide
624 Beyaz ölüm: Türkler ve Ermeniler
Boray, Ferit Erden
625 Beyond belief: islamic excursions among the converted peoples
Naipaul, V. S.
626 Beyond equality and difference : citizenship, feminist politics, and female subjectivity
627 Beyond left and right: the future of radical politics
Giddens, Anthony
628 Beyond liberalism and communitarianism: studies in Hegel's Philosophy of right
Beyond liberty and property: the process of self-recognition in eighteenth-century
629 political
Gunn, John Alexander Wilson
thought
630 Beyond neoliberalism
Touraine, Alain
631 Beyond recognition: representation, power, and culture
Owens, Craig
632 Beyond the nation state: parties in the era of European integration
Hanley, David L.
633 Beyond the resource curse
Beyond the world of Titans, and the remaking of World Order: a preface to a new logic
634 of
Baofu, Peter
empire building
635 Bıçağın sırtındaki Türkiye: CIA-MİT kontr-gerilla
Genç, Süleyman
636 Bıçak sırtında: Çankaya Köşkü yılları
Baransel, Ali
"Bilanço 1923-1998: Türkiye Cumhuriyeti'nin 75 yılına toplu bakış" uluslararası kongresi
637 bildiri özetleri = International conference on "History of the Turkish Republic: a
reassessment" proceeding abstracts
638 Bildiğin gibi değil : 90’larda Güneydoğu’da çocuk olmak
639 Bilgi, ekonomi ve yönetim = knowledge, economy and management
640 Bilgi, ekonomi ve yönetim = knowledge, economy and management
641 Bilgi toplumu sürecinde Avrupa Birliği ve Türkiye
Gültan, Seçkin
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
Bilgi toplumunda e-ulaştırma: dünya örnekleri
Bilimin ışığında aydınlanma seminerleri
Bilimin ışığında aydınlanma seminerleri
Bilinmeyen Hitler
Altındal, Aytunç
Binbaşı Ersever'in itirafları
Yalçın, Soner
Bios: biopolitics and philosophy
Esposito, Roberto
Bir AKP belge’seli: maskesiz soygun
Taşçı, İlhan
Bir avukatın anıları: hukuk siyaset medya arenasında yaşadıklarım 1945-1995
Türel, Nihat
Bir başarı öyküsü: İzmir Ekonomi Üniversitesi
Bir başarı öyküsü: İzmir Ekonomi Üniversitesi
Bir başarı öyküsü: İzmir Ekonomi Üniversitesi
Bir başarı öyküsü: İzmir Ekonomi Üniversitesi
Bir başka açıdan İngiltere
Bir darbeci subayın anıları: 27 Mayıs öncesi ve sonrası
Çelikoğlu, Adnan
Bir de buradan bak: Cinsiyet eşitsizliği bir “kadın sorunu” değil, toplumun sorunudur
Bir devlet arıyoruz!
Mumcu, Uğur
Bir devrim iki darbe: 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül...
Karavelioğlu, Kamil
Bir dönemin yazıları (1988-1989)
Çölaşan, Emin
Bir ihtilâlcinin serüvenleri
Kabacalı, Alpay
"...bir millet uyanıyor!.."
Bir milletin yaratıcısı Cinnah: (Pakistan'in kurucusu Quaid-E-Azam Mohammad Ali Cinnah)Allana, G
Bir partinin kapanmasında basının rolü: Serbest Cumhuriyet Fırkası
Avşar, Abdülhamit
Bir pulsuz dilekçe
Mumcu, Uğur
Bir roman gibi
Kaygusuz, Bezmi Nusret
Bir roman gibi
Kaygusuz, Bezmi Nusret
Bir sefirenin anıları
Baydur, Melahat
Bir siyaset felsefesi: cumhuriyetçi özgürlük
Tunçel, Ahu
Bir temel hak olarak vatandaşlık gelirine doğru : Boğaziçi Üniversitesi sosyal politika forumu
Bir tersine yürüyüş: 12 Eylül öyküleri
Bir Türk diplomatının gözüyle Avrupa Bütünleşmesi
Tezok, Funda
Bir uygarlık siyaseti
Morin, Edgar
Bir yiğit vardı: başbakan Adnan Menderes‘in hayatı
Şen, Erdal
Bireysel dindarlık mı kamusal dinsellik mi?: "başörtüsü" söyleminin dinsel temelsizliği
ve
Filiz, Şahin
İslam felsefesi açısından eleştirisi
Birinci büyük millet meclisi
Nadi, Yunus
Birinci Meclis'te muhalifler
Emin Karaca
Birinci meclis’te Tokat milletvekilleri ve siyasi faaliyetleri
Cenik, Salih
Birth of the leviathan: building states and regimes in medieval and early modern Europe Ertman, Thomas
Biyoyakıt politikalarının tarım sektörüne etkileri
Hatunoğlu, E. Emrah
Biz zaten Avrupalıyız
Kılıçbay, Mehmet Ali
Bizim Atatürk
Akgül, Ahmet
Bizim Atatürk
Akgül, Ahmet
Black dogs
McEwan, Ian
Black mass: apocalyptic religion and the death of utopia
Gray, John
The Black Sea: a history
King, Charles
Black Sea politics: political culture and civil society in an unstable region
Black tribunes: black political participation in Britain
Sewell, Terri A.
Blair's Britain: British culture wars and New Labour
Colebatch, Hal G.P.
Blood and debt: war and the nation-state in Latin America
Centeno, Miguel Angel
Bodrum yarımadasına yönelik ulaştırma politikalarının pareto optimalitesi ve
sürdürülebilirlik
açısından incelenmesi
Body-self dualism in contemporary ethics and politics
Lee, Patrick
The body unbound: philosophical perspectives on politics, embodiment and religion
Bolşevik ihtilali ve osmanlılar
Kocabaşoğlu, Uygur
Bolşevik ihtilali ve osmanlılar
Kocabaşoğlu, Uygur
Bolşevik ihtilali ve Osmanlılar
Kocabaşoğlu, Uygur
Bolşevik partisi tarihi: Sovyetler Birliği Komünist Partisi (Bolşevikler) tarihi: kısa ders
Stalin, Joseph
Border crossings: toward a comparative political theory
Bottom-up politics : an agency-centred approach to globalization
Bölgesel kalkınma ve Avrupa birliği: Karabük, Valenciennes ve Katowice karşılaştırmalı analizi
Bölgesel kalkınma ve Avrupa birliği: Karabük, Valenciennes ve Katowice karşılaştırmalı analizi
Bölgesel rekabet edebilirlik kavramı ve bölgesel kalkınma politikalarına yansımaları
Kara, Murat
Bölgesel sorunlar ve Türkiye: sorunlar-tehditler-fırsatlar
703 Bölgesel sorunlar ve Türkiye: sorunlar-tehditler-fırsatlar
704 Bölgesel ve küresel politikalarda Orta Asya
705 Breaking through: the birth of China's opening-up policy
Lanqing, Li
Bringing transnational relations back in: non-state actors, domestic structures, and
706
international institutions
707 Britain and Europe since 1945
May, Alex
708 Britain and Europe since 1945
May, Alex
709 Britain and European integration 1945-1998: a documentary history
710 Britain and the world in the twentieth century
Young, John W.
711 Britain in the European Union today
Pilkington, Colin 1937712 Britain now: 1: the press, politics, the family, local government
Addis, Catherine
713 Britain since 1789: a concise history
Pugh, Martin
714 Britain since 1939 : progress and decline
Childs, David
715 Britain under Thatcher
Seldon, Anthony
716 Britain's trade and economic structure: the impact of the European Union
Moore, Lyndon
717 Britannia overruled : British policy and world power in the twentieth century
Reynolds, David
718 British culture: an introduction
Christopher, David
719 British political process: an introduction
720 British politics and Europe
Davies, Alan
721 British politics in the global age: can social democracy survive?
Krieger, Joel
722 British politics since 1945: the rise, fall, and rebirth of consensus
Dutton, David
723 British politics today
Jones, Bill 1946- ; Kavanagh, Dennis
724 The British state since 1945: an introduction
Ling, Tom
725 The British system of government
Birch, Anthony
726 The British welfare state : a critical history
Brown, John
727 The British welfare state : a critical history
Brown, John
728 Brüksel zirvesi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği: panel 16 Aralık 2003
729 Bu dinciler o müslümanlara benzemiyor: isim isim...olay olay
Yalçın, Soner
730 Bu dinciler o müslümanlara benzemiyor: isim isim...olay olay
Yalçın, Soner
731 Bu kez düşmanın adı terör
Minibaş, Türkel
732 Building a new American state: the expansion of national administrative capacities, 1877-1920
Skowronek, Stephen
733 Building European Union: a documentary history and analysis
734 Building Europe’s parliament: democratic representation beyond the nation state
Rittberger, Berthold
735 The Building of the European Union
Pinder, John
736 Business, government and globalization
Hughes, Owen E.
737 Business cycles in Turkey and European Union Countries: a perspective to the membership
Berument, Hakan
Buyurun istediğinizi sorun: Aydın Doğan'ın, TBMM medya sorunları meclis araştırması
738
Doğan, Aydın
komisyonu'nda yaptığı konuşma , sorular, cevaplar, ilgili belgeler
739 Bürokrasi-siyaset ilişkileri
Öztürk, Namık Kemal
740 Bütün kaleler zaptedilmedi: Atilla İlhan’la birkaç saat
Cevizoğlu, M. Hulki
741 Bütünleşme sürecinde Avrupa Birliği ve Türkiye
Coşkun, Enis
Büyük güçlerin yükseliş ve çöküşleri: 16. yüzyıldan günümüze ekonomik değişim ve
742 askeri
Kennedy, Paul
çatışmalar
743 Büyük uyanış
Sinanoğlu, Oktay
744 By his own rules: the ambitions, successes, and ultimate failures of Donald Rumsfeld
Graham, Bradley
745 By the people : the election of Barack Obama
746 C.B. Macpherson: dilemmas of liberalism and socialism
Leiss, William
747 The Cambridge companion to ancient Greek political thought
748 The Cambridge companion to Hobbes’s Leviathan
749 The Cambridge companion to Leo Strauss
750 The Cambridge companion to Tocqueville
751 The Cambridge history of Greek and Roman political thought
752 The Cambridge history of political thought, 1450-1700
753 The campaigning handbook
Lattimer, Mark
754 The campaigning handbook
Lattimer, Mark
755 Capitalism and Christianity, American style
Connolly, William E.
756 Cases and materials on EU law
Weatherill, Stephen
757 The Caspian: politics, energy and security
758 Caspian energy politics: Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan
759 The Caucasus: an introduction
De Waal, Thomas
760 The Caucasus states
Sadri, Houman A.
761 CE Rehberi
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
Cedidizm'den bağımsızlığa hariçte Türkistan mücadelesi
Andican, A. Ahat
Cedidizm'den bağımsızlığa hariçte Türkistan mücadelesi
Andican, A. Ahat
Celal Bayar’ın seçim kampanyasındaki söylev ve demeçleri: 1946-1950-1954
Celal Bayar’ın söylev ve demeçleri
Celal Bayar’ın söylev ve demeçleri
Celal Bayar’ın söylev ve demeçleri
Celal Bayar’ın söylev ve demeçleri
Celal Bayar’ın T.B.M.M.’nde yaptığı kanun tekliflerinin esbabı mucizeleri: 1920-1938
Cem Ersever ve JİTEM gerçeği
Ağaşe, Çetin
The center and periphery relations in international stock markets
Berument, Hakan
Central and East European politics: from communism to democracy
Central Asia’s second chance
Olcott, Martha Brill
Central banks in the age of the euro: Europeanization, convergence, and power
Central Europe profiled: essential facts on society, business, and politics in central Europe
Cezayir’de kadın olmak
Mesudi , Halide
The challenge of statehood: Armenian political thinking since independence
Libaridian, Gerard J.
Challenging the balance of power theory within the post-cold war period : role of the
United
Toprak, Ahmet
States and the European Union
Changes and the continuites of the European Union social policy
Bal, Sinem
The changes and transformations in the socio-economic and political structure of
Turkey within the EU nogatiations
Changing Europe And Turkey: current debates
The changing politics of foreign policy
Hill, Christopher
A changing Turkey: challenges to Europe and the United States
Kramer, Heinz
Changing Venezuela by taking power: the history and policies of the Chavez government Wilpert, Gregory
China and the world economy
China modernizes: threat to the West or model for the rest?
Peerenboom, Randall P.
China’s emergent political economy: capitalism in the dragon’s lair
The choice for Europe: social purpose and state power from Messina to Maastricht
Moravcsik, Andrew
Chomsky: language, mind and politics
McGilvray, James
CHP: 1919 - 2009
Bila, Hikmet
Christian democracy and the origins of European Union
Kaiser, Wolfram
Churchill
Ponting, Clive
Cicero: the life and times of Rome's greatest politician
Everitt, Anthony
Cinsiyet eşitliği yolunda yerel politikalar raporu
Cinsiyet ve millet = gender and natio
Yuval-Davis, Nira.
Citizens and politics: perspectives from political psychology
Citizens and the state
Citizenship, democracy and justice in the new Europe
Lehning, Percy B. ; Weale, Albert
Citizenship and education in liberal-democratic societies: teaching for cosmopolitan
values
and collective identities
Citizenship and migration: globalization and the politics of belonging
Castles, Stephen
Citizenship in a global world: European questions and Turkish experiences
Citizenship in focus: Global concerns
The citizenship in focus: the citizen and the law
West, Keith
The city and man
Strauss, Leo
The civil-military relationship in turkey and the european union membership
Songun, Seda
Civil religion: a dialogue in the history of political philosophy
Beiner, Ronald
Civil religion: a dialogue in the history of political philosophy
Beiner, Ronald
Civil society: old images, new visions
Keane, John
Civil society democracy and the muslim world
The civil society reader
The claims of culture: equality and diversity in the global era
Benhabib, Seyla
Clan politics and regime transition in Central Asia
Collins, Kathleen
The clash of civilizations and the remaking of world order
Huntington, Samuel P.
Classic politics : contemporary politicians read from the political classics
Clean new world: culture, politics, and graphic design
Lavin, Maud
Coercion, capital, and European states, AD 990-1990
Tilly, Charles
Coercion, cooperation, and ethics in international relations
Lebow, Richard Ned
Collective action in the European Union: interests and the new politics of associability
Collective action in the European union: interests and the new politics of associability
The colour revolutions in the former Soviet republics: successes and failures
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
The colour revolutions in the former Soviet republics: successes and failures
The Comedians
Greene, Graham
The coming crisis: nuclear proliferation, U.S. interests, and world order
Common European framework of reference for languages: learning, teaching, assessment
Common European framework of reference for languages: learning, teaching, assessment
Common European framework of reference for languages: learning, teaching, assessment
Common European framework of reference for languages: learning, teaching, assessment
The commonwealth of Oceana ; and, A system of politics
Harrington, James, 1611-1677
Communication, télévision et démocratie
Lecomte, Patrick
Communities, politics, and Reformation in early modern Europe
Brady, Thomas A.
A Companion to contemporary political philosophy
A companion to the anthropology of politics
A companion to the anthropology of politics
Comparative federalism: the European Union and the United States in comparative perspective
Comparative government and politics: an introduction
Hague, Rod
Comparative political theory: an introduction
Comparative politics
Comparative politics: interests, identities, and institutions in a changing global order
Comparative politics: rationality, culture, and structure
Comparative politics: theory and methods
Peters, B. Guy
Comparing media systems: three models of media and politics
Hallin, Daniel C.
Comparing political communication: theories, cases, and challenges
Compendium: Leonardo Da Vinci AB mesleki eğitim programı hareketlilik faaliyet alanı
proje
özetleri = Leonardo da Vinci mobility projects: 2004
Compendium: Leonardo Da Vinci AB mesleki eğitim programı hareketlilik faaliyet alanı
proje
özetleri = Leonardo da Vinci mobility projects: 2004
Competition law of the UK and EC
Furse, Mark
Competition policy in the EU: fifty years from the treaty of Rome
Competition policy in the European Union
Cini, Michelle
Comprendre le Traite de Lisbonne: texte consolide integral des traites: explications et
Sauron, Jean-Luc.
commentaires
The concept of a philosophical jurisprudence: essays and reviews 1926-51
Oakeshott, Michael
Conditional leadership: the European Commission and European regional policy
Wozniak Boyle, Jennifer R.
Conference entitled IGC and Custom Union: Seminar on Turkey-EU Relations in the
Post-Cold
War Era / jointly organized by Center for Strategic Research (SAM), Ankara & Friedrich
Ebert Foundation (FES), İstanbul, 24 October 1996, Ankara; jointly organized by Center
for Strategic Research (SAM), Ankara & Institute for European Studies of the University
of Geneva, 6-7 January 1997, Ankara
Conflict, cleavage, and change in Central Asia and the Caucasus
Conflict and cooperation: evolving theories of international relations
Conflict and reconciliation in the contemporary world
Whittaker, David J.
Confronting mass democracy and industrial technology: political and social theory from
Nietzsche to Habermas
Considerations on France
Maistre, Joseph Marie
Constantinople: the last great siege: 1453
Crowley, Roger
Constituent moments: enacting the people in postrevolutionary America
Frank, Jason A.
Constitution making under occupation: the politics of imposed revolution in Iraq
Arato, Andrew
The constitution of Europe: "do the new clothes have an emperor?" and other essays
Weiler, J.H.H.
on european integration
Constitutional law of the European Union
Douglas-Scott, Sionaidh
Constitutional patriotism
Müller, Jan-Werner
Constitutional politics in the Middle East: with special reference to Turkey, Iraq, Iran,
and
Afghanistan
Constitutionalizing the European Union
Christiansen, Thomas
Constructia constitutionala intr-o uniune Europeana extinsa
A consumer's republic: the politics of mass consumption in postwar America
Cohen, Lizabeth
Contemporary British politics
Coxall, W. N.
Contemporary Europe
Contemporary feminist politics : women and power in Britain
Lovenduski, Joni; Vicky Randall
Contemporary international relations: Frameworks for understanding
Papp, Daniel S.
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
Contemporary political ideologies: a comparative analysis
Sargent, Lyman Tower
Contemporary political philosophy: an introduction
Kymlicka, Will
Contemporary political sociology: globalization, politics, and power
Nash, Kate
Contemporary Turkish politics: challenges to democratic consolidation
Özbudun, Ergun
Contemporary Turkish politics: challenges to democratic consolidation
Özbudun, Ergun
Contending theories of international relations: a comprehensive survey
Dougherty, James E.
Contention and democracy in Europe, 1650-2000
Tilly, Charles
Contentious politics
Tilly, Charles
The contested commons: conversations between economists and anthropologists
The contested politics of mobility : borderzones and irregularity
Contested states in world politics
Geldenhuys, Deon
Contesting art : art, politics, and identity in the modern world
Contingency, hegemony, universality : contemporary dialogues on the left
Butler, Judith
The convergence of civilizations :constructing a Mediterranean Region
Conversations with Don Durito: the story of Durito and the defeat of neo-liberalism
Marcos, Subcomandante
The core executive in Britain
Smith Martin J.
Corporations and citizenship
Crane, Andrew
Cosmopolitan global politics
Hayden, Patrick
Cosmopolitan political thought: method, practice, discipline
Godrej, Farah
The Council of Ministers
Hayes-Renshaw, Fiona
CQ's politics in America: 2004, the 108th Congress
David Hawking and Brian Nutting
The craft of international history: a guide to method
Trachtenberg, Marc
Creating European citizens
Maas, Willem
The creation of the media: political origins of modern communications
Starr, Paul
The creation of the world, or, Globalization
Nancy, Jean-Luc
Crescent and star: Turkey between two worlds
Kinzer, Stephen
Crime prevention: theory, policy, and politics
Gilling, Daniel
The Crimea question: identity, transition, and conflict
Sasse, Gwendolyn
Crimes of dissent: civil disobedience, criminal justice, and the politics of conscience
Lovell, Jarret S.
Crises of the Republic: lying in politics, civil disobedience on violence, thoughts on
politics,
Arendt, Hannah
and revolution
Crisis in the global economy: financial markets, social struggles, and new political scenarios
The crisis of Islam: holy war and unholy terror
Lewis, Bernard
The crisis of Turkish democracy
Dodd, C.H.
Critical citizens: global support for democratic government
Critical psychiatry: the politics of mental health
Critical republicanism: the Hijab controversy and political philosophy
Laborde, Cecile
A critique of postcolonial reason: toward a history of the vanishing present
Spivak, Gayatri Chakravorty
Cultural diversity, European identity and the legitimacy of the EU
Cultural politics : class, gender, race and the postmodern world
Jordan, Glenn
Cultural politics in a global age: uncertainty, solidarity and innovation
Cultural politics in Greater Romania: regionalism, nation building and ethnic struggle,
Livezeanu, Irina
1918-1930
The cultural politics of analytic philosophy: Britishness and the spectre of Europe
Akehurst, Thomas L.
The cultural politics of emotion
Ahmed, Sara
The Cultural politics of English as an international language
Pennycook, Alastair
The cultural politics of food and eating: a reader
Cultural studies: a student's guide to culture, politics and society
Bounds, Philip
Culture and imperialism
aid, Edward W.
Culture and resistance: conversations with Edward W. Said
Said, Edward W.
Culture and society in modern Turkey: conference proceedings
Culture and the public sphere
McGuigan, Jim
The culture of national security: norms and identity in world politics
Cumhuriyet devrinin perde arkası 1923-1933
Nur, Rıza
Cumhuriyet dönemi azınlık politikaları bağlamında: 6-7 Eylül olayları
Güven, Dilek
Cumhuriyet tarihi yalanları: yoksa siz de mi kandırıldınız?
Meydan, Sinan
Cumhuriyet Türkiyesinde kahvehane ve iktidar, 1930-1945
Öztürk, Serdar
Cumhuriyet yolunda
Nadi, Yunus
Cumhuriyetçi demokrasi: Türkiye'nin özgün yolu
Elibol, Sadettin
Cumhuriyet'in bireyi olmak
Saylan, Türkan
Cumhuriyetin en uzun altı ayı
Mümtaz, Hüseyin
Cumhuriyet'in ilk yılları I: 1923-1938
İnönü, İsmet
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
Cumhuriyet'in ilk yılları II: 1923-1938
İnönü, İsmet
Cumhuriyet’in renkleri, biçimleri
Cumhuriyet'ten günümüze gericilik I
Kırçak, Çağlar
Cumhuriyet'ten günümüze gericilik II
Kırçak, Çağlar
Cumhuriyet'ten günümüze gericilik III
Kırçak, Çağlar
Cumhuriyet'ten günümüze gericilik IV
Kırçak, Çağlar
Cumhurun trajedisi: karşıdevrimin kısa tarihi
Zileli, Ümit
The cunning of unreason : making sense of politics
Dunn, John
The curious enlightenment of Professor Caritat: a novel of ideas
Lukes, Steven
Cübbeli Ahmet Hoca gerçeği
Şekeroğlu, Mustafa
Cyberpower: the culture and politics of cyberspace and the internet
Jordan, Tim 1959The Cyprus problem: what everyone needs to know
Ker-Lindsay, James
Çağdaş siyaset ve yönetim
Ball, Alan
Çağın suçu
Mumcu, Uğur
Çalışma ekonomisi ve iş piyasası yönünden günümüzün sosyal siyaset meseleleleri
Zaim, Sabahaddin
Çankaya
Çankaya
Çankaya'da sonbahar
Özbek, Osman
Çatışan değerlerimiz: aileden topluma, politikadan inançlara, sevgiden aşka kadar...
Köknel, Özcan
Çevre ekonomisi ve politikası: ekonomi, politika, uluslararası ve ulusal çevre koruma
Karacan ,Ali Rıza
girişimleri
Çevre ekonomisi ve politikası: ekonomi, politika, uluslararası ve ulusal çevre koruma
Karacan ,Ali Rıza
girişimleri
Çevre yönetimi ve politikası
Toprak, Zerrin
Çiller özel örgütü: TBMM Susurluk Komisyonu'na sunulan dosya ve belgeler
Perinçek, Doğu
Çin’in Orta Asya Politikaları -RaporEkrem, Erkin
Çoban ve kral : siyasetnamelerde ideal yönetici imgesi
Türk, H.Bahadır
Çocuk işçiliğine hayır: Çocuk işçiliğinin önlenmesi için zamana bağlı politika ve program
çerçevesi
Çökmeden
Çöl çiçeği
Dirie, Waris
Çuval!
Todd, Michael
Çürüyüşten dirilişe
Soysal, Mümtaz
Daha fazla özgürlük: Türkiye'de toplumsal uzlaşmanın son on yılı
Sevindi, Nevval
Daha iyi sağlık hizmetleri için küresel ilkeler: politika yapıcılar için bir kılavuz
Daha sesimizi duyurmadık: Avrupa’da Türk işçi çocukları: öteki’nin araştırılması : göç
Vassaf, Gündüz
araştırmalarının ideolojisi ve eleştirisi
Dancing with dogma : Britain under Thatcherism
Gilmour, Ian
Dangers of co-deployment: UN co-operative peacekeeping in Africa
Dar sokakta siyaset, 1980-1983
Doğan, Yalçın
Darağacında üç fidan
Behram, Nihat
Darağacında üç fidan
Behram, Nihat
Darbeler ve Türk basını
Tek, Hayati
Darbelerin ekonomisi
Altan, Mehmet
Darwinian politics: the evolutionary origin of freedom
Rubin, Paul H.
The Debate on the Constitution: Federalist and Antifederalist speeches, articles, and
letters
during the struggle over ratification
The Debate on the Constitution: Federalist and Antifederalist speeches, articles, and
letters
during the struggle over ratification
Debating democracy's discontent: essays on American politics, law, and public philosophy
Debating the democratic legitimacy of the European Union
Decision points
Bush, George Walker
The declaration of independence
Jefferson, Thomas
The declaration of independence
Jefferson, Thomas
The declarations of Havana
Castro, Fidel
Defeating authoritarian leaders in postcommunist countries
Bunce, Valerie
Defending Europe: the EU, NATO and the quest for European autonomy
Deglobalization: ideas for a new world economy
Bello, Walden
Değişen Avrupa ve Türkiye: Güncel Tartışmalar
Değişen dünya dengeleri rusya federasyonu yakın çevre politikası ve türk cumhuriyetleri Akarslan, Mediha
Değişen dünya ve Türkiye
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Değişen dünyada Türkiye'nin önemi, 6-7 Mayıs 2004
Değişen dünyada Türkiye'nin önemi, 6-7 Mayıs 2004
Değişen dünyada Türkiye'nin önemi, 6-7 Mayıs 2004
Değişen dünyada Türkiye'nin önemi, 6-7 Mayıs 2004
Değişen dünyada Türkiye'nin önemi, 6-7 Mayıs 2004
Değişen Türkiye’de din,toplum ve siyaset
Çarkoğlu, Ali
Değişen Türkiye’de din,toplum ve siyaset
Çarkoğlu, Ali
Değişimin yönetimi için yönetimde değişim
Değişimin yönetimi için yönetimde değişim
Deliberative politics: essays on democracy and disagreement
Demirel hükümetleri: koalisyon protokolleri ve programları
Sanal, Türker
Demirel ve Çankaya
Mumcu, Uğur
Demirel'den Nazlı Ilıcak'a, Nazlı Ilıcak'tan Demirel'e zincirbozan mektupları
Ilıcak, Nazlı
Democracy, islam, and secularism in Turkey
Democracy ancient and modern
Finley, Moses I.
Democracy and authoritarianism in the post-communist world
Democracy and international relations :critical theories - problematic practices
Democracy and political theory
Lefort, Claude
Democracy and post-communism: political change in the post-communist world
Gill, Graeme J.
Democracy and the information society in Europe
Hubert, Agnes
Democracy and the market: political and economic reforms in Eastern Europe and Latin
Przeworski, Adam
America
Democracy and the politics of the extraordinary: Max Weber, Carl Schmitt, and Hannah Arendt
Kalyvas, Andreas
Democracy and the politics of the extraordinary: Max Weber, Carl Schmitt, and Hannah Arendt
Kalyvas, Andreas
Democracy and the state in the new Southern Europe
Democracy derailed in Russia: the failure of open politics
Fish, Michael Steven
Democracy in America
Tocqueville, Alexis de
Democracy in Britain: a reader
Democracy in Europe: the EU and national polities
Schmidt, Vivien Ann
Democracy incorporated: managed democracy and the specter of inverted totalitarianism Wolin, Sheldon S.
Democracy without citizens: media and the decay of American politics
Entman, Robert M.
Democracy without democrats?: the renewal of politics in the Muslim world
Democratic citizenship and the European Union
Weale, Albert
Democratic experiments in Africa: regime transitions in comparative perspective
Bratton, Michael
Democratic politics in the European Parliament
Hix, Simon
Democratic representation in Europe: diversity, change, and convergence
The democratic theory of Michael Oakeshott: discourse, contingency, and 'the politics
of
Minch, Michael
conversation'
Democratization and the media
Democratization in central and eastern europe
Kaldor, Mary ; Vejvoda, Ivan
Demokrasi laiklik resmi ideoloji
Erdogan, Mustafa
Demokrasi ve kişisel iktidar
Duclos, Jacques
Demokrasi ve Türk siyaseti: "bilinçli birey" eğitim programı
Demokrasilerde hükümet sistemleri ve başkanlık hükümeti rejimi
Demir, Fevzi
Demokrasimizle yüzleşmek
Kongar, Emre
Demokrasiye giden yol
Gouliev, Rasul
Demokrat Parti dönemi dış politikası
Bağcı, Hüseyin
Demystifying the European Union: the enduring logic of regional integration
Ginsberg, Roy H.
Deniz: bir isyancının izleri
Feyizoğlu, Turhan
Denizler idama giderken
Çalışlar, Oral
Denktaş ve Kıbrıs'ta son tango
Veziroğlu, Fuat
Derin devlet: tanımlanamayan güç
Mete, Ömer Lütfi
Derin devlet cehenneminde düşünmek can bahası: "Sicilli aktif koministir!"
Bozdağ, İsmet
Derin devletin kara kutusu
Tıraş, Mehmet
The Derrida-Habermas reader
The desecularization of the world: resurgent religion and world politics
Designing democracy: EU enlargement and regime change in post-communist Europe Pridham, Geoffrey
Designing UNESCO : art, architecture and international politics at mid-century
Pearson, Christopher E. M.
Deterrence
Freedman, Lawrence
Deterrence now
Morgan, Patrick
Deterritorialisations... revisioning :landscapes and politics
Developing democracy: toward consolidation
Diamond, Larry Jay
Developing European regions?: comparative governance, policy networks and
### European
integration
### Developing focus group research: politics, theory, and practice
### The development of secularism in Turkey
### Developments in British politics 8
### Developments in European politics
### Devlet
### Devlet, silah, adalet
### Devlet, sistem ve kimlik: uluslararası ilişkilerde temel yaklaşımlar
### Devlet adamlarına öğütler: Osmanlılarda devlet düzeni
### Devlet devlet'e karşı
### Devlet krizi: T.C. Cumhurbaşkanlığı seçimleri
### Devlet modası: tek yol Özal!
### Devlet söyleminde kürt sorunu
### Devlet ve kimlik
### Devlet ve maduniyet: Türkiye ve İran’da modernleşme, toplum ve devlet
### Devlet ve ötesi: uluslararası ilişkilerde temel kavramlar
### Devlet ve sivil toplum bağlamında halk katılımcılığı ve sivil toplum kuruluşları
### Devletin derinliklerinde
### Devolution in the United Kingdom
### Devrim için savaşmayana kominist denmez
### Devrimci islam
### Dış politika kıskacında Türkiye
### Dış talebe bağlı ekonomik büyüme ve gecişte mikro ekonomi politikaları
### Diaries 1987-1992
### Dikkat: diğer kadınlar: kadın kadına rekabette etkin olabilmenin yolları
### Din ve politika: "Laik Barış"ın dostları ve düşmanları
### Dinle Yankee
### Dip dalgası
### Disagreement: politics and philosophy
### The discourses
### The discursive politics of gender equality: stretching, bending, and policy-making
### The disenchantment of the world: a political history of religion
### Disgrace
### Disraeli
### Dissensus: on politics and aesthetics
### Dissensus: on politics and aesthetics
### The divided west
### Doğru sanılan yanlışlarla Avrupa Birliği
### Doğru sanılan yanlışlarla Avrupa Birliği
### Doğrudan yatırımların uluslararası hukukta korunması
### Doğu’ da ve Batı’ da din - devlet ilişkisi
### Doğu sorunu: Teşhisler ve tespitler: Özel Araştırma raporu
### Doğumunun 125. yılında Atatürk’ün ekonomi politikaları: konferans
Dokuzuncu beş yıllık kalkınma planı 2007-2013: rekabet hukuku ve politikaları özel
### ihtisas
komisyonu raporu
Dokuzuncu
beş yıllık kalkınma planı 2007-2013: rekabet hukuku ve politikaları özel
### ihtisas
komisyonu
Dokuzuncu raporu
beş yıllık kalkınma planı 2007-2013: rekabet hukuku ve politikaları özel
### ihtisas
komisyonu raporu
Dokuzuncu
Kalkınma Planı (2007-2013) kırsal kalkınma özel ihtisas komisyonu kırsal
### kalkınma
politikaları alt komisyonu raporu
The ’double democratic deficit’: parliamentary accountability and the use of force under
###
international auspices
### Down with colonialism!
### Döviz kuru politikası ve ihracat üzerine etkisi: 1980-1988 dönemi
Draft treaty establishing a constitution for Europe: as approved by the
### intergovernmental
conference on 18 June 2004
### Dramas of nationhood: the politics of television in Egypt
Dretnot: Ingiltere, Almanya ve yaklasan savasin ayak sesleri = Dreadnought:Britain,
### Germany,
and the coming of the Great war
### Dreyfus olayı: Adalet için bir savaşın öyküsü
### Droit de la communaute et de l’Union europeenne
Adshead, Maura
Berkes, Niyazi
Platon (Eflatun)
Mumcu, Uğur
Sarı Mehmet Paşa
Oran, Baskın
Özdemir, Hikmet
Mumcu, Uğur
Yeğen, Mesut
Altındal, Aytunç
Öztürk, Saygı
Bogdanor, Vernon
Castro, Fidel
Sanchez Ilich Ramirez
Batu, İnal
İstanbul Ticaret Odası
Currie, Edwina
Keuthen, Monika
Tanilli, Server
Mills, C. Wright
Savaş, Vural
Ranciere, Jacques
Machiavelli, Niccolo
Gauchet, Marcel
Coetzee, J. M.
Bradford, Sarah
Ranciere, Jacques
Ranciere, Jacques
Habermas, Jürgen
Keskin, Hakan M.
Keskin, Hakan M.
Tiryakioğlu, Bilgin
Ünaltay, Altan
Devlet Planlama Teşkilatı
Devlet Planlama Teşkilatı
Devlet Planlama Teşkilatı
Devlet Planlama Teşkilatı
Ho, Chi Minh
Abuşoğlu, Ömer
Abu-Lughod, Lila
Massie, Robert K.
Zola, Émile
Dony, Marianne
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Düğüm bilgisi
Bora, Aksu
Dünden bugüne Kıbrıs
Manisalı, Erol
Dünden bugüne Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve siyasal partilerin konuya bakışı
Çayhan, Esra
Dünün belgeleri yarının tarihi
Altındal, Aytunç
Dünya: ekonomi - politika
Dünya düzdür: yirmi birinci yüzyılın kısa tarihi = the world is flat: a brief history of the
Friedman, Thomas L.
twenty-first century
Dünya düzeni: eskisi yenisi
Chomsky, Noam
Dünya düzeni: eskisi yenisi
Chomsky, Noam
Dünya ekonomisi: küreselleşme, finansal kurumlar ve küresel makro ekonomi
Başoğlu, Ufuk
Dünya ekonomisi: küreselleşme, finansal kurumlar ve küresel makro ekonomi
Başoğlu, Ufuk
Dünya ekonomisi: küreselleşme, finansal kurumlar ve küresel makro ekonomi
Başoğlu, Ufuk
Dünya ekonomisinde dönüşüm: sömürgecilikten küreselleşmeye
Sönmez, Sinan
Dünya nasıl yönetilmeli: istikrarsız dönemde yeni diplomasi
Khanna, Parag
Dünya Ticaret Örgütü tarım müzakereleri, AB ve Türkiye'nin pozisyonları
Aydın, Ceren
Dünya ve Türkiye açısından Atatürk
Dünya yeniden kuruluyor: jeopolitik ve jeokültür tartışmaları
İlhan, Suat
Dünyada ve Türkiye’de elektronik ticaret ve vergilendirilmesi
Çak, Murat
Dünyada ve Türkiye’de etkin rekabetin sağlanmasında rekabet sağlanmasında rekabet
kurumlarının yeri ve önemi (İstanbul, 1997)
Dünyanın zenginliği, ulusların fakirliği
Cohen, Daniel
Dünyaya açılım: 1938'den günümüze Amerikan dış politikası
Ambrose, Stephen E.
Dünyayı yönetenler ve sistemleri
Tokalak, İsmail
Düşlerdeki toprak: Güneydoğu Anadolu
Silahçıoğlu, Osman Doğu
Düşman kardeşler: ABD işgalinde Irak'ta Arap, Kürt ve Türkmen çatışması
Yenerer, Vedat,1965Dynamic Finland: the political system and the welfare state
Pesonen, Pertti
The dynamics of democratization: a comparative approach
Pridham, Geoffrey
Dynamics of international relations: conflict and mutual gain in an era of global
Clemens, Walter C.
interdependence
The dynamics of nuclear proliferation
Meyer, Stephen M.
E-Sağlık: bilişim teknolojileri perspektifinden ilaç ve pazarlama teknikleri: Dünya ve
Avrupa
Erdal, M. Sedef
Birliği kapsamında
yasal düzenlemeler
E-Sağlık:
bilişim teknolojileri
perspektifinden ilaç ve pazarlama teknikleri: Dünya ve
Avrupa
Erdal, M. Sedef
Birliği kapsamında yasal düzenlemeler
The early political writings of the German romantics
East, west, north, south: major developments in international relations since 1945
Lundestad, Geir
The Eastern enlargement of the European Union: efforts and obstacles on the way to membership
EC/EU fact book: a complete guide
Roney, Alex
EC institutions and legislation
Usher, John A.
EC media law and policy
Goldberg, David
ECO bölgesi uluslararası aktörlerin rolü ve Türkiye
Dartan, Muzaffer
EconAnadolu 2011 Anadolu International Conference in Economics: June 15-17,2011,
Eskişehir, Turkey = EconAnadolu 2011 Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi:15-17
Haziran, 2011 Eskişehir, Türkiye
Economic governance and employment: policy, polity and politics of economic rise and decline
Heise, Arne
Economic governance and employment: policy, polity and politics of economic rise and decline
Heise, Arne
Economic governance in the age of globalization
Tabb, William K.
Economic integration in NAFTA and the EU: deficient institutionality
Economic integration in NAFTA and the EU: deficient institutionality
Economic interdependence and international conflict: new perspectives on an enduring debate
Economic policy in EMU: a study by the European Commission services
Economic policy in the international economy: essays in honor of Assaf Razin
Economic summits and western decision-making
Economics and politics of the Balkans region
The economics of European integration
Baldwin, Richard E.
The Economics of monetary integration
Grauwe, Paul De
The economics of monetary union
Grauwe, Paul de
The economics of monetary union
Grauwe, Paul de
Economics of monetary union
Grauwe, Paul de
The economics of the European Union: policy and analysis
The economics of the European Union: policy and analysis
Edgework: critical essays on knowledge and politics
Brown, Wendy
Edmund Burke: On taste, On the sublime and beautiful, Reflections on the French
### revolution,
Burke, Edmund
A letter to a noble lord
### Education in a single Europe
### Educational policy and the politics of change
### Efsaneler ve gerçekler: küller altında yakın tarih 3
Armağan, Mustafa
Ege-koop 12. eğitim semineri “Seçim öncesi Türkiye”: 17-18 Ocak 2004 Atatürk Kültür
###
Seçim öncesi Türkiye (12 : 2004)
Merkezi-Adnan Saygun Salonu
Ege-koop 12. eğitim semineri “Seçim öncesi Türkiye”: 17-18 Ocak 2004 Atatürk Kültür
###
Seçim öncesi Türkiye (12 : 2004)
Merkezi-Adnan Saygun Salonu
### Ege ve Türkiye tarımında yeniden yapılanma: küreselleşme ve AB' ye tam üyelik perspektifinde
### Eğitim politikası
Adem, Mahmut
### Ekonomi politikası: teori ve Türkiye uygulaması
Eğilmez, Mahfi
### Ekonomi politikasının temelleri
Erkan, Hüsnü
### Ekonomide hızlı büyüme ve balon: dünya ekonomisinde ABD'nin yeri
Brenner, Robert
### Ekonomik büyüme ve küresel ekonomi
Gürak, Hasan
Ekonomik kriz sürecinde Türkiye’nin AB tam üyeliği ve Litvanya tecrübesinden
### çıkarılacak dersler
konulu konferans: 05 Mart 2009, İstanbul
### Ekonomik ve hukuksal boyutlarıyla alt işveren
### Ekonomik ve mali politikaların gelir dağılımına etkisi: 1980-2005 Türkiye
Doğan, Cem
### Ekonomik ve parasal birliğin teknik yapısı ve Türkiye’nin sisteme dahil olması
Eraslan, M. Tarık
### El Tüzmen
Ayaydın, Aydın
### Elizabeth
### Elveda Perestroyka
Kagarlitski, Boris
### Embracing Cyprus: the path to unity in the new Europe
Green, Pauline
### Emek piyasasında toplumsal cinsiyet eşitliğine doğru iş ve aile yaşamını uzlaştırma politikaları
### Emek politikaları: ne oluyor? ne yapmalı?
### The emergence of a new Turkey: democracy and the AK Parti
### The Emergence of the global political economy
Thompson, Willliam R.
### Emergency politics: paradox, law, democracy
Honig, Bonnie
### The emerging European Union
Wood, David Michael
### Empatinin yitimi: kayıtsızlık politikası üzerine = der verlust des mitgefühls
Gruen, Arno
### Emperyalizmin uşakları: ihanetin belgeleri
Savaş, Vural
### Empire, welfare state, Europe : English history, 1906-1992
Lloyd, Trevor Owen
### Empire: the Russian Empire and its rivals
Lieven, Dominic
### Empires in world history: power and the politics of difference
Burbank, Jane
### Empirical political analysis: research methods in political science
### Employment policy in the European Union: origins, themes and prospects
### EMU explained: the impact of the Euro
Cox, Adam ; Reuters
### Encyclopedia of political communication
### Encyclopedia of political communication
### The end of history and the last man
Fukuyama, Francis
### The end of oil: on the edge of a perilous new world
Roberts, Paul
### Endgame in the Balkans: regime change, European style
Pond, Elizabeth
### Endgames: questions in late modern political thought
Gray, John
### Ending the Cold War: interpretations, causation, and the study of international relations
### Energy, economics, and politics in the Caspian region: dreams and realities
Crandall, Maureen S.
### Energy and climate change: Europe at the crossroads
Buchan, David
### Energy policy for Europe: identifying the European added -value: CEPS task force report
### Energy politics
Shaffer, Brenda
### Energy security: economics, politics, strategies, and implications
### Energy security: Europe’s new foreign policy challenge
Youngs, Richard
### Engelli demokrasi
Mumcu, Uğur
### The engines of European integration: delegation, agency, and agenda setting in the EU Pollack, Mark A.
### The English levellers
### The English revolution
Coward, Barry Durston
### Enlargement and integration in the European Union
Preston, Christopher
### The Enlargement of the European Union
Avery, Graham
### The enlargement of the European Union: issues and strategies
### The Enlargement of the European Union: issues ans strategies
### Enlarging the European Union: relations between the EU and Central and Eastern Europe
### Enlightenment’s wake: politics and culture at the close of the modern age
Gray, John
### Environment in the European Union at the turn of the century
### Ergenekon: devlet içinde devlet
Dündar, Can
### Ergenekon gölgesinde ihaneti yaşamak
Sarızeybek, Erdal
### Ergenekon mergenekon
Selçuk, İlhan
Ermeni emelleri ve ihtilalci hareketlerine ilişkin resim ve belgeler = Die Ziele und Taten
###
Armenischer revolutionare
Ermeni emelleri ve ihtilalci hareketlerine ilişkin resim ve belgeler = Die Ziele und Taten
###
Armenischer revolutionare
### Ermeni mandacıları
Mumcu, Uğur
Ermeni meselesi hallolunmuştur': Osmanlı belgelerine göre savaş yıllarında Ermenilere
### yönelik
Akçam, Taner
politikalar
Ermeni
sorunu, diaspora ve Türk dış politikası: Ermeni iddiaları Türkiye’nin Dünya ile
### ilişkilerini
Laçiner, Sedat
nasıl etkiliyor?
### Ermeni sorununda strateji ve siyaset
Perinçek, Doğu
### Esir teşebbüs
Mumcu, Uğur
### Essays in understanding, 1930-1954: formation, exile, and totalitarianism
Arendt, Hannah
### Eşref Bitlis suikastı: belgelerle
Akfırat, Adnan
### Ethics and politics: cases and comments
### Ethics and politics: selected essays
MacIntryre, Alasdair
### The ethics and politics of asylum: liberal democracy and the response to refugees
Gibney, Matthew J.
### Ethics in international relations: a constitutive theory
Frost, Mervyn
### Ethnic politics after communism
### Ethniki anaptiksiaki politiki kou nomimotita ton kratikan enishiseon
Katapodis, George
### Ethno-nationalism, Islam and the state in the Caucasus: post-Soviet disorder
### Etnik bölücülüğe karşı duvar yazıları
Özkan, Metin
### The EU and human rights
### The EU and Romania: accession and beyond
### EU energy and transport in figures: statistical pocketbook
### EU enlargement: the constitutional impact at EU and national level
### EU foreign policy and post-Soviet conflicts: stealth intervention
Popescu, Nicu
EU foreign policy beyond the nation-state: Joint action and the institutional analysis of
### the
Winn, Neil
foreign and security policy
### EU funded programmes in Turkey: 2004-2005
EU funded programmes in Turkey 2003-2004: What are the EU programmes in
### Turkey? How can
we we getfinancing our project?
### EU human rights policies: a study in irony
Williams, Andrew
### EU law
Weatherill, Stephen
### EU law: text, cases, and materials
Craig, Paul
### EU law: text, cases, and materials
Craig, Paul
### EU law and human rights
Betten, Lammy
### EU law today
Kaczorowska, Alina
### EUA Bologna handbook
### Eurasia’s new frontiers: young states, old societies, open futures
Simons, Thomas W.
### The Euro area and the financial crisis
### The Euro at 10: Europeanization, power, and convergence
### The Euro crisis
Euro-Türkler: Türkiye ile Avrupa birliği arasında köprü mü, engel mi?: Almanya-Türkleri
### ve
Kaya, Ayhan
Fransa-Türkleri üzerine karşılaştırmalı bir çalışma
### Euro ve Türk finans sistemi: seminer açış-tebliğ-panel
Euro ve Türk finans sistemi
### Euroclash: the EU, European identity, and the future of Europe
Fligstein, Neil
### The Europa year book: A World survey (1988)
### The Europa year book: A World survey (1988)
### Europe
Frankland, E. Gene
### L’Europe, quel modèle économique et social? = What economic and social model for Europe?
### L’Europe, quel modèle économique et social? = What economic and social model for Europe?
### L’Europe, quelles frontières
### L’Europe, quelles frontières
### L’Europe, quelles frontières
### L’Europe, quelles frontières
### Europe, the state, and globalisation
Sweeney, Simon
### Europe: the faltering project
Habermas, Jürgen
### Europe and national economic transformation : the EU after the Lisbon decade
### Europe and the Middle East: in the shadow of September 11
Youngs, Richard
### Europe at bay: in the shadow of US hegemony
Cafruny, Alan W.
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
L’Europe et la puissance = Europe and power
L’Europe et la puissance = Europe and power
L’Europe et la puissance = Europe and power
L’Europe et le développement durable = Europe and sustainable development
L’Europe et le développement durable = Europe and sustainable development
L’Europe et le développement durable = Europe and sustainable development
L’Europe et ses couloirs: lobbying et lobbyistes
Nonon, Jacqueline
Europe in search of political order: an institutional perspective on unity/diversity,
citizens/their
Olsen, Johan P.
helpers, democratic design/historical drift and the co-existence of orders
Europe in the world: the persistence of power politics
Keens-Soper, Maurice
Europe today: a twenty-first century introduction
European business: policy challenges for the new commercial environment
Johnson, Debra
European business: policy challenges for the new commercial environment
Johnson, Debra
European Community law: text and cases & materials
Tillotson, John
European company law: towards democracy?
Villiers, Charlotte
The European Court of Justice
European cultural values: panel for celebrating the European day, 9 May 2004, Kadir
Has
European Cultural Values
University cultural values: panel for celebrating the European day, 9 May 2004, Kadir
European
Has
European Cultural Values
University
European democracies
Steiner, Jürg
European economic integration
European economic integration
European economic integration
European foreign policy making toward the Mediterranean
Bicchi, Federica
European foreign policy making toward the Mediterranean
Bicchi, Federica
European integration: scope and limits
Holmes, Martin
European integration theory
Wiener, Antje
European integration theory
Wiener, Antje
European labour law
Bercusson, Brian
European monetary integration: from the european system to economic and monetary union
Gros, Daniel
European neighbourhood policy: challenges for the EU-policy towards the new neighbours
The European neighbourhood policy in perspective: context, implementation and impac
European politics
European security into the twenty-first century: Beyond traditional theories of
international
Bronstone, Adam
relations
The European Union, Turkey and Islam
The European Union: a very short introduction
Pinder, John
The European Union: a very short introduction
Pinder, John
European Union: challenges and promises of a new enlargement
The European Union: economics and policies
The European Union: how does it work?
The European Union: politics and policies
McCormick, John
European Union: power and policy-making
The European Union: readings on the theory and practice of European integration
The European Union :readings on the theory and practice of European integration
The European Union-- how does it work?
The European Union and global governance
The European union and its order: the legal theory of European integration
The European Union and national macroeconomic policy
Forder, James
The European Union and the member states: cooperation, coordination, and compromise
The European Union and the promotion of democracy
Youngs, Richard
The European Union and the Third World
Holland, Martin
The European Union and the United States: competition and convergence in the global arena
McGuire, Steven
European Union and Turkey: Reflections on the Prospects for Membership
The European Union as a global actor
Bretherton, Charlotte
The European Union as a global actor
Bretherton, Charlotte
The European Union as a global actor
Bretherton, Charlotte
The European Union at the United Nations: intersecting multilateralisms
The European Union beyond Amsterdam: new concepts of European integration
Westlake, Martin
The European Union democratic deficit and the public sphere: an evaluation of EU mediaWard,
policy David
The European Union enlargement and Turkey : a cultural approach
Susuzlu, Şahika
The European Union enlargement process and Turkey
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
The european union for the world leadership: towards new global governance?
European Union foreign and security policy: towards a neighbourhood strategy
European Union foreign policy in a changing world
Smith, Karen Elizabeth
European Union foreign policy in a changing world
Smith, Karen Elizabeth
The European Union in international politics: baptism by fire
Ginsberg, Roy H.
European Union law
European Union law: documents
European Union politics
European Union politics
European Union politics
European Union with Turkey: the possible impact of Turkey's membership on the European
Laçiner,
Union Sedat
European Union with Turkey: the possible impact of Turkey's membership on the European
Laçiner,
Union Sedat
The European Union’s human rights conditionality: normative or instrumental?
Erdem, Kamile Tutku
The European Union's roles in international politics: concepts and analysis
The European voter: a comparative study of modern democracies
The Europeanization of British politics
The Europeanization of Central and Eastern Europe
The Europeanization of national foreign policy: continuity and change in European
crisis
Gross, Eva
management
Europeanization
of national security identity: the EU and the changing security
identities of the
Rieker, Pernille
Nordic states
The Europeans: political identity in an emerging polity
Green, David Michael
Europe’s Balkan dilemma: paths to civil society or state-building?
Fagan, Adam
Europe’s century of discontent: the legacies of fascism, nazism, and communism
Europe's constitutional crisis: international perspectives
Europe's digital revolution :broadcasting regulation, the EU, and the nation state
Levy, David A.
Europe's foreign and security policy: the institutionalization of cooperation
Smith, Michael Eugene
Europe’s last frontier?: Belarus, Moldova, and Ukraine between Russia and the European Union
Europe’s post-war recovery
EuroVisions: new dimensions of European integration
The EU's approach to human rights conditionality in practice
Fierro, Elena
The EU’s enlargement and Mediterranean strategies: a comparative analysis
The EU’s transformative power: Europeanization through conditionality in Central and
Eastern
Grabbe, Heather
Europe
Evangelical Christianity and democracy in Latin America
Ever closer union: an introduction to European integration
Dinan, Desmond
Ever closer union: an introduction to European integration
Dinan, Desmond
The everything American government book: from the Constitution to present-day
elections, all
Ragone, Nick
you need to understand our democratic system
The evolution of international society: a comparative historical analysis
Watson, Adam
The evolving security dimension of the european union : historical background,
formation and
Kayacan, Cem
challanges
Explaining and understanding international relations
Hollis, Martin
Explaining institutional change in Europe
Heritier, Adrienne
Explaining institutional change in Europe
Windhoff-Heritier, Adrienne
An Extensive bibliography of studies in English, German and French on Turkish foreign
policy,
Aydın, Mustafa
1923-1997
The external dimension of EU justice and home affairs: governance, neighbours, security
Extreme right parties in Western Europe
Ignazi, Piero
Ey Türk istikbâlinin evlâdı!, 2
Cevizoğlu, Hulki
Fahri S. Korutürk
Özdemir, Hikmet
Failing to win: perceptions of victory and defeat in international politics
Johnson, Dominic D. P.
Faith and political philosophy: the correspondence between Leo Strauss and Eric
Voegelin,
Strauss, Leo
1934-1964
Faiz politikaları ve Türkiye'deki uygulamalar: seminer açış-tebliğler-panel
Faiz politikaları ve Türkiye'deki uygulamalar: semineraçış-tebliğler-panel
FBI’ın Einstein dosyası = The Einstein file: J. Edgar Hoover’s secret war against the
world’s most
Jerome, Fred
famous scientist
Federalism and European Union: a political economy perspective
McKay, David H.
The Federalist: with letters of brutus
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Felsefe ve siyaset
Seve, Lucien
Feminism and politics
Feminism is for everybody: passionate politics
Hooks, Bell
The feminist reader: essays in gender and the politics of literary criticism
Fesatlar sarmalında Türkiye
İnce, Özdemir
Fethi Okyar’ın anıları: Atatürk, Okyar ve çok partili Türkiye
Okyar, Osman
Fifty key thinkers in international relations
Griffiths, Martin
Fifty major political thinkers
Adams, Ian
The Finances of the European Union
Laffan, Brigid
Financialization and the world economy
Firm interests: how governments shape business lobbying on global trade
Woll, Cornelia
For kin or country: xenophobia, nationalism, and war
Saideman, Stephen M.
Forbidden fruit: counterfactuals and international relations
Lebow, Richard Ned
Force and statecraft: diplomatic problems of our time
Craig, Gordon Alexander
The foreign policies of European Union member states
Foreign policy analysis: a comparative introduction
Breuning, Marijke
Foreign policy analysis: classic and contemporary theory
Hudson, Valerie M.
Foreign policy decision-making revisited
Snyder, Richard Carlton
Foreign policy in the European Union: theory, history, and practice
Soetendorp, Ben
The foreign policy of the European Union
Keukeleire, Stephan
Forgotten truths: separelist terror organisation PKK
Forgotten truths: separelist terror organisation PKK
Fortune is a woman: gender and politics in the thought of Niccolò Machiavelli: with a
new
Pitkin, Hanna Fenichel
afterword
Fouche: bir politikacının portresi
Zweig, Stefan
Foundations of comparative politics: democracies of the modern world
Newton, Kenneth
The foundations of ethnic politics: separatism of states and nations in Eurasia and the world
Hale, Henry E.
Foundations of international macroeconomics
Obstfeld, Maurice
Foundations of international macroeconomics
Obstfeld, Maurice
The foundations of modern political thought
Skinner, Quentin
Foundations of natural right: according to the principles of the Wissenschaftslehre
Fichte, Johann Gottlieb
The fragmented world of the social: essays in social and political philosophy
Honneth, Axel
Frames of war: when is life grievable?
Butler, Judith
The Frankfurt school revisited: and other essays on politics and society
Wolin, Richard
Fransa inkılâbının siyasi tarihi: demokrasinin ve cumhuriyetin kaynakları ve gelişmesi,
Aulard, A.
1789-1804
Fransa inkılâbının siyasi tarihi: demokrasinin ve cumhuriyetin kaynakları ve gelişmesi,
Aulard, A.
1789-1804
Free movement of goods in the European community: under articles 30 to 36 of the RomeOliver,
TreatyPeter
Freedom, security, and justice in the European Union: implementation of the Hague Programme
Friedrich Nietzsche and the politics of transfiguration
Strong, Tracy B.
From ancient Dacia to modern Romania
Musat, Mircea
From EC to EU: an historical and political survey
McAllister, Richard
From Maastricht to Amsterdam
Howe, Martin
From politics to reason of state: the acquisition and transformation of the language of
politics,
Viroli, Maurizio
1250-1600
The frontiers of the European Union
Anderson, Malcolm
The future of Europe: integration and enlargement
The Future of North-South relations: towards sustainable economic and social development
The Future of North-South relations: towards sustainable economic and social development
European Commission
G.W.F. Hegel: modernity and politics
Dallmayr, Fred Reinhard
Gaye-i Milliye: İstiklal ve Sa'adet-i Vatandır...
Geçiş döneminde ekonomi ve politika: CHE’nin ekonomik düşüncesi
Perez, Carlos Tablada
Geçmişiniz itinayla temizlenir
Koçak, Cemil
Geleceği şekillendirmek: Yaşam kalitesi için stratejik düşünmek
Argüden, R. Yılmaz
Geleceği yakalamak: Türkiye'de ve dünyada küreselleşme ve devlet reformu
Öymen, Onur
Gelecek 10 yıl Neredeydik... Nereye Gidiyoruz
Friedman, George
Gelecek 100 yıl: 21. yüzyıl için öngörüler
Friedman, George
Gelecek 100 yıl: 21. yüzyıl için öngörüler
Friedman, George
Gelecek 1000 yılda da buradayız
Özdağ, Ümit
Geleneksel patrimonyalizmin sosyal siyasal yönden analizi
Nişancı, Ensar
Gelir bölüşümü: teori ve politika
Başoğlu, Ufuk
Gelişmekte olan ülkelerin küresel ekonomik krize karşı geliştirdikleri ekonomi
### politikaları:
Çaşkurlu, Eren
global kredi olan
krizinin
gelişmekte
olan
piyasa ekonomilerine
etkileri ve ekonomi
politika seçenekleri
Gelişmekte
ülkelerin
küresel
ekonomik
krize karşı geliştirdikleri
### politikaları:
Yıldıran, Mustafa
küresel finans krizinde gelişen ülke ekonomileri: çözülenler ve yükselenler
Gelişmiş ülkelerin azgelişmiş bölgelerini geliştirmeyi amaçlayan politikaların
### incelenmesi ve
GAP örneği
### Gençler soruyor: Bahadır Kaleağası yanıtlıyor: “n’olacak bu AB işi?”
Kaleağası, Bahadır
### Gençler tartışıyor: siyasete katılım, sorunlar ve çözüm önerileri
### Gençlerle politika üzerine
Savater, Fernando
### Gençlik politikalarına giriş: İsveç ve Türkiye bakış açıları
### Gender, politics, and Islam
### Gender, sex, and the postnational defense: militarism and peacekeeping
Kronsell, Annica
### Gender and power in Britain, 1600-1990
Kent, Kingsley Susan
### Gender and the politics of history
Scott, Joan Wallach
### Gender in translation: cultural identity and the politics of transmission
Simon, Sherry
### Gender inequality: feminist theories and politics
Lorber, Judith
### Gendering world politics: issues and approaches in the post-Cold War era
Tickner, J. Ann
### Genel bunalımın dinamikleri
Genelkurmay’ın ışıkları yanıyordu: Süngü - Sandık - İrticanın ayak sesleri - Ilımlı
### İslam’ın
Altuğ, Kurtul
başarısının öyküsü
### The genesis of young Ottoman thought: a study in the modernization of Turkish political ideas
Mardin, Şerif
### Genişleme, Avrupa Birliğinde demokrasi eksikliği ve çözüm önerileri
Kodakçı, Devrim
Genocide, collective violence, and popular memory: the politics of remembrance in the
###
twentieth century
### Geo-politics of the Euro-Asia energy nexus: the European Union, Russia and Turkey
Tekin, Ali
### Geopolitics: re-visioning world politics
Agnew, John A.
### Geopolitics: the geography of international relations
Cohen, Saul Bernard
### The geopolitics of Europe’s identity: centers, boundaries and margins
### Geopolitics reframed: security and identity in Europe’s eastern enlargement
Kuus, Merje
Georgia from national awakening to Rose Revolution: delayed transition in the former
### Soviet
Wheatley, Jonathan
Union
### German foreign policy: navigating a new era
Erb, Scott
The Germans: power struggles and the development of habitus in the nineteenth and
### twentieth
Elias, Norbert
centuries
### Getting to know the General: the story of an involvement
Greene, Graham 1904-1991
Gıda ürün etiketlerinde beslenme ve sağlık beyanlarına ilişkin Türkiye ve AB'deki yasal
###
düzenlemeler: konferans notları 2 haziran 2006 İstanbul
### Gladio: (Kontrgerilla) soğuk savaşın mirası: Nato gizli ittifakı ve Alman öncüleri = Gladio, das
Müller,
ErbeLeo
desA.kalten Krieges
### Gladstone
Biagini, Eugenio F.
### Glasgow media group reader, volume 2: industry, economy, war and politics
### Global and regional perspective on democracy and security
### Global capitalism: its fall and rise in the twentieth century
Frieden, Jeffry A.
### Global civil society 2004/05
### Global complexity
Urry, John
### Global covenant: the social democratic alternative to the Washington Consensus
Held, David
### Global development fifty years after Bretton Woods
### Global Europe, social Europe
### Global finance in crisis: the politics of international regulatory change
### Global governance: Germany and Japan in the international system
### Global inequality: patterns and explanations
### Global modernite ve sosyalizm: üçüncü dünya hayaleti, globalizasyon ve Çin Halk Cumhuriyeti
Dirlik, Arif
### Global modernities
### Global outsourcing strategies: an international reference on effective outsourcing relationships
### Global political economy
### Global political economy: a Marxist critique
Dunn, Bill
### Global political economy: understanding the international economic order
Gilpin, Robert
### Global politika ve Güney Asya: Keşmir sorunu ve nükleer yarış
Arı, Tayyar
### Global responsibilities
Pogge, Thomas
### Global television: an introduction
Barker, Chris
### Global theory from Kant to Hardt and Negri
Browning, Gary K.
### Global transformations: politics, economics and culture
Held, David
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
The global transformations reader: an introduction to the globalization debate
Global value chains in a postcrisis world: a development perspective
Globalization: a critical introduction
Scholte, Jan Aart
Globalization: the human consequences
Bauman, Zygmunt
Globalization: the reader
Globalization and business practice
Parker, Barbara
Globalization and education: critical perspectives
Globalization in question: the international economy and the possibilities of governance Hirst, Paul
The globalization of world politics: an introduction to international relations
The globalization paradox: democracy and the future of the world economy
Rodrik, Dani
Globalleşme senaryosunun aktörleri: uluslararası ilişkilerde güç mücadelesi
Arıboğan, Deniz Ülke
Globalleşme sürecinde Türkiye
Garih, Üzeyir
Globelleşen Dünya'da Türkiye’nin yeri
Gorgias
Plato
Gorgias, Menexenus, Protagoras
Plato
Governance and politics of China
Saich, Tony
Governance in the European Union
The governance of cyberspace: politics, technology and global restructuring
Governing the UK
Peele, Gillian ; Beloff, Max
Governing with the news: the news media as a political institution
Cook, Timothy E.
Government and politics in Britain
Kingdom, John
Government and politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany
Mény, Yves
The government and politics of the European Union
Nugent, Neill
Government and politics of the European Union
Nugent, Nail
The government of self and others: lectures at the College de France 1982-1983
Foucault, Michel
The government of self and others: lectures at the College de France 1982-1983
Foucault, Michel
Gölgedeki sessiz tanıklar
Çitlioğlu, Ercan
Görgü tanığı: yaşantı, belgesel
Karaveli, Orhan
Göz göre göre...: kapana düştü Türkiyem
Somuncuoğlu, Sadi
The grand chessboard: American primacy and its geostrategic imperatives
Brzezinski, Zbigniew
The great political theories: a comprehensive selection of the crucial ideas in political
philosophy from Plato and Aristotle to Locke and Montesquieu
The great political theories: a comprehensive selection of the crucial ideas in political
philosophy from Plato and Aristotle to Locke and Montesquieu
Great power diplomacy, 1814-1914
Rich, Norman
Great power diplomacy, 1814-1914
Rich, Norman
Great speeches in parliament 1989 - 1999
Greek tragedy and political philosophy: rationalism and religion in Sophocles’ Theban plays
Ahrensdorf, Peter J.
The greening of British party politics
Robinson, Mike
Greening the millennium?: the new politics of the environment
Group politics and social movements in Canada
Growth divergences: explaining differences in economic performance
A Guest of honour
Gordimer, Nadine 1923Guide to EU policies
Güç merkezli yönetim: örütlerde politika ve nüfuz
Pfeffer, Jeffrey
Güç ve devlet yönetimi: günümüzün diplomatik sorunları
Craig, Gordon Alexander
Güçlü ekonomiye geçiş programı politika metinleri (Niyet mektupları ve ekonomik
kararlara
ilişkin mevzuat)
Güçsüzlük isteği: Uluslararası ve stratejik tutkuların sonu mu?
Boniface, Pascal
Güdümlü tarih: eğitim politikalarının ve medyanın tutsağındaki tarih üstüne düşünceler Özbaran, Salih
Gül ve haç kardeşliği : Avrupa Birliği'nin gizli masonik kimliği
Altındal, Aytunç
Gülünün solduğu akşam: Anı
Öz, Erdal
Gümrük Birliği çerçevesinde AB’nin üçüncü ülkelere yaptığı serbest ticaret
anlaşmalarının
Avrupa ve Türk iş dünyasında etkileri
Gümrük birliği sürecinde Türkiye'nin dış ticaretinde meydana gelen yapısal değişmeler Ay, Sema Çınar
Gümrük birliği sürecinde Türkiye'nin dış ticaretinde meydana gelen yapısal değişmeler Ay, Sema Çınar
Gümrük Birliği’nin Getirdikleri ve Götürdükleri: Dış Ticaret Vergileri ve İhracat Gelirleri Analizi
Gümrük Birliği’nin Getirdikleri ve Götürdükleri: Dış Ticaret Vergileri ve İhracat Gelirleri Analizi
Gümrük Birliği’nin Türkiye Ekonomisi’ne muhtemel etkileri
Günaydın savcı bey
Kayasu, Sacit
Güneydoğu: düşük yoğunluklu çatışma
Kışlalı, Mehmet Ali
Günümüzde Türkiye'nin dış politikası = Turkey in world politics: an emerging multiregional power
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Günümüzde yeni siyasal yaklaşımlar : eleştiriler - farklılıklar - çözüm Arayışları
Güvenlik politikalari ve risk analizi çerçevesinde: Balkanlar (1991-1993)
Bağcı, Hüseyin
Güzel susma sanatı
Akyürek, Bülent
Habermas and Rawls: disputing the political
Habib Bourguiba
Haliç’te yaşayan simonlar: dün devlet bugün cemaat
Avcı, Hanefi
Ham Güç: Petrol politikaları ve pazarı
Noreng, Oystein
The handbook of election news coverage around the world
A handbook of Kemalist thought
Handbook of political communication research
Handbook of research on global corporate citizenship
Handbook on the European Union
Handbuch der Schweizer Politik = Manuel de la politique suisse
Hangi dünya düzeni?
Avar, Banu
Hannah Arendt
Kristeva, Julia
Hannah Arendt : a critical introduction
Bowring, Finn
Hannah Arendt and international relations: readings across the lines
Hannah Arendt and Leo Strauss: German emigres and American political thought after
World War II
Hannah Arendt and the meaning of politics
Hannah Arendt and the politics of tragedy
Pirro, Robert Carl
Hans J. Morgenthau: an intellectual biography
Frei, Christoph
Haritanın yırtılan yeri
Ersöz, Cezmi
Haritanın yırtılan yeri
Ersöz, Cezmi
Hate crimes: criminal law and identity politics
Jacobs, James B.
Hate crimes: new social movements and the politics of violence
Jenness, Valerie
Hatıralar (Birinci dünya harbi)
İnönü, İsmet
Hatıralarım ve müdafaam
Talât Paşa
Hatıratım
Aydemir, Talat, 1914-1963
Hatırladıklarım
Sertel, Zekeriya
Hayata ve siyasete dair
Dündar, Can
Hayatım Avrupa
Manisalı, Erol
Hayatım Avrupa
Manisalı, Erol
Hayatım Avrupa
Manisalı, Erol
Hayatım Avrupa
Manisalı, Erol
Hayatım Avrupa
Manisalı, Erol
Hedefteki ülke İran : (islam, devrim ve cumhuriyet)
Bulaç, Ali
Hegel
Beiser, Frederick C.
Hegel and the French Revolution: essays on the Philosophy of right
Ritter, Joachim
Hegel on ethics and politics
Hegel’s social philosophy: the project of reconciliation
Hardimon, Michael O.
Hegemony and socialist strategy: towards a radical democratic politics
Laclau, Ernesto
Heidegger’s confrontation with modernity: technology, politics, and art
Zimmerman, Michael E.
Helenizm siyonizm türkçülük: Avrupa Türkiyesinde üç tarz siyaset
Gökdemir, Orhan
Hello Chok Tong, goodbye Kuan Yew
Nonis, George
Helsinki Zirvesi ardından Türkiye AB ilişkileri
Her yönüyle insan Atatürk
Kalıpçı, İlknur Güntürkün
Herder on nationality, humanity, and history
Barnard, Frederick M.
Heresies
Gray, John
Hermeneutics as politics
Rosen, Stanley
Heyecan yaşlanmaz
Balbay, Mustafa
A history of international relations theory
Knutsen, Torbjorn L.
A history of political thought: from ancient Greece to early Christianity
Coleman, Janet
History of the United States of America during the administrations of Thomas Jefferson Adams, Henry
Hizmetkâr lider Recep Yazıcıoğlu
Yalçın, Turan
Hollywood westerns and American myth: the importance of Howard Hawks and John
Ford for
Pippin, Robert B.
political philosophy
The Holocaust, religion, and the politics of collective memory: beyond sociology
Berger, Ronald J.
Homo sacer: Sovereign power and bare life
Agamben, Giorgio
How can Europe prevent conflicts?
How common foreign and security policy of the European Union?: where does Turkey fit in?
Luif, Paul
How the Soviet Union is governed
Hough, Jerry F.
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
How to democratize the European Union--and why bother?
Schmitter, Philippe C.
How Washington works: the executive's guide to government
Fritschler, A. Lee
Hrant'a :"Ali topu Agop'a at"
Hukuk, devlet, aşiret
Mumcu, Uğur
Hukuk (!) ile aldatmak
Savaş, Vural
Hukuk (!) ile aldatmak
Savaş, Vural
Human rights conditionality in the EU's international agreements
Bartels, Lorand
Human rights education and practice in Turkey in the process of candidacy to the EU
Human rights in global politics
Human rights in international relations
Forsythe, David P.
Human rights in international relations
Forsythe, David P.
Hükümet-cemaat kuşatması: Cüppeli adalet
Taşçı, İlhan
Hükümdar= İl principe
Machiavelli, Niccolo
Hürriyeti beklerken ikinci meşrutiyet basını
Kocabaşoğlu, Uygur
I. Ulusal bilgi, ekonomi ve yönetim kongresi: bildiriler kitabı, tebliğleri, 10-11 Mayis 2002 Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim
Hereke- İzmit
Kongresi (1st : 2002 : Izmit)
I. ulusal sosyal politika kongresi: “yaşam boyu sosyal koruma” 22-24 Ocak 2004-Ankara Ulusal sosyal politika kongresi
I. Uluslararası tarihi ve kültürel yönleriyle Türk-Alman ilişkileri sempozyumu 8-10 Ekim
2009 =
Das erste international symposium zu den Deutsch-Türkischen historichen kulturellen
beziehungen 8-10 Oktober 2009
Identité et mémoire
Identité et mémoire
Identité et mémoire
Identity\difference: democratic negotiations of political paradox
Connolly, William E.
Identity politics in Central Asia and the Muslim world: nationalism, ethnicity and labour
in the
twentieth century
II. Meşrutiyet döneminin demokratları : Osmanlı Demokrat Fırkası (Fırka-i İbad)
Kaya, Gökhan
II. Meşrutiyette Arnavut muhalefeti
Sönmez, Banu İşlet
II. Ulusal bilgi, ekonomi ve yönetim kongresi: bildiriler kitabı, tebliğleri, 17-18 Mayıs
Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim
2003
Kongresi (2nd : 2003 : Izmit)
Derbent
/ İzmit kamu alımları sempozyumu: kamu alımlarının ekonomik ve sosyal
II. Uluslararası
Uluslararası Kamu Alımları
politika aracı
Sempozyumu (2nd : 2006 :
olarak
kullanımı,
20-21 Nisan
2006, İstanbul
II.
Uluslararası
Türk-Afrika
Kongresi
= International Turkish-African congress: Sahra altı İstanbul)
Afrika
SubSaharan Africa12-13 Aralık December 2006
III. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yapısı ve faaliyetleri (1927-1931)
Avcı, Cemal
The Iliad as politics : the performance of political thought
Hammer, Dean
Immigration detention : law, history, politics
Wilsher, Daniel
Immigration policy and security: U.S., European, and Commonwealth perspectives
Immigration policy-making in the European Union: a case study on the adoption of directive
Köklü,
2003/109/EC
Pelin
and its implementation by
Impact of the European Union on Turkey's democracy
Gürleyen, Isik
Imperial Britain: the empire in British politics, c. 1880-1932
Thompson, Andrew S.
Imperialism and global political economy
Callinicos, Alex
Imperialism and global political economy
Callinicos, Alex
In defense of lost causes
Zizek, Slavoj
In memoriam Didem Yaman anı kitabı (1979-2011)
In other worlds: essays in cultural politics
Spivak, Gayatri Chakravorty
In praise of barbarians: essays against empire
Davis, Mike
In search of a political philosophy: ideologies at the close of the twentieth century
Stankiewicz, W. J.
In search of the good life: a pedagogy for troubled times
Dallmayr, Fred Reinhard
In the shadow of catastrophe: German intellectuals between apocalypse and enlightenment
Rabinbach, Anson
Inclusion and democracy
Young, Iris Marion
Innovative governance in the European Union: the politics of multilevel policymaking
Inside Central Asia: a political and cultural history of Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan,
Hiro,Kyrgyzstan,
Dilip
Tajikistan, Turkey, and Ir
Institutional design in post-communist societies: rebuilding the ship at sea
Elster, Jon
Institutional theory in political science: the ’new institutionalism’
Peters, B. Guy
Integrating cognitive and rational theories of foreign policy decision making
Intercultural dialogue and citizenship: translating values into actions a common project
for
europeans and their partners
International business: environments and operations
Daniels, John D.
International business: environments and operations
Daniels, John D.
International conference on emerging economic issues in a globalizing world:
proceedings:
İzmir, 2008
International conference on emerging economic issues in a globalizing world:
### proceedings:
İzmir, 2008
International conference on emerging economic issues in a globalizing world:
### proceedings:
İzmir, 2008
International conference on emerging economic issues in a globalizing world:
### proceedings:
İzmir, 2008
### International conference on globalization and its discontents: proceedings
### International conference on globalization and its discontents: proceedings
### International conference on globalization and its discontents: proceedings
### International conference on globalization and its discontents: proceedings
### International economics
Appleyard, Dennis R.
### International economics
Appleyard, Dennis R.
### International economics
Appleyard, Dennis R.
### International legitimacy and world society
Clark, Ian
### International politics on the world stage, brief
Rourke, John T.
### International relations
Goldstein, Joshua S.
### International relations: the key concepts
Griffiths, Martin
### International relations and the European Union
### International relations theories: discipline and diversity
### International relations theory
Viotti, Paul R.
### International relations theory and philosophy: interpretive dialogues
### International society and the Middle East: English school theory at the regional level
### International theory: positivism and beyond
Das Internationale Symposion zum 75. jahrestag des ersten frauenmeetings in
### Kastamonu,
10-11. dezember 1994 Kastamonu
### Interpreting British governance
Bevir, Mark
### Intimations pursued: the voice of practice in the conversations of michael oakeshott
Sullivan, Andrew
### Introduction to international political economy
Balaam, David N.,1950### Introduction to international political economy
Balaam, David N.
### Introduction to international politics
Heater, Derek and Berridge
### Introduction to international relations: perspectives and themes
Steans, Jill
### Introduction to politics
Garner, Robert
### Inventing the French Revolution: essays on French political culture in the eighteenth century
Baker, Keith Michael
### Irak'ta Şii hareketi ve direniş
Abd al-Jabbar, Falih
### Is anyone responsible?: how television frames political issues
Iyengar, Shanto
### Is democracy possible here?: principles for a new political debate
Dworkin, Ronald
### Is the west doing enough for Eastern Europe?
### Isaiah Berlin: liberty and pluralism
Crowder, George
### Islam after communism: religion and politics in Central Asia
Khalid, Adeeb
### Islam and society in Turkey: progress - development - change
Shankland, David
### Islamic activism: a social movement theory approach
### The Islamic challenge: politics and religion in Western Europe
Klausen, Jytte
### Islamism, democracy and liberalism in Turkey : the case of the AKP
Hale, William M.
### Islamist mobilization in Turkey: a study in vernacular politics
White, Jenny B.
### Islamization of Turkey under the AKP rule
### Islams and modernities
Al-Azmah, Aziz
### Issues in political theory
### Istanbul conference on democracy and global security 2005
### Istanbul conference on democracy and global security 2005
### Istanbul conference on democracy and global security 2005
### It was like a fever: storytelling in protest and politics
Polletta, Francesca
İblisin kıblesi: soğuk savaş dönemi'nden yeni dünya düzeni'ne, 1945'ten 28 Şubat'a
### Türkiye'de
Özakıncı, Cengiz
siyasal islamcılık ve emperyalizm: United States of İrtica
### İbn Haldun’un metodu ve siyaset teorisi
Hasan, Ümit
### icon
Forsyth, Frederick
### The idea of Europe: from antiquity to the European Union
### identity and foreign policy in the Middle East
### İhracat yönelimli yabancı yatırım ortamı: karşılaştırmalı bir analiz ve politika önerileri
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
İhracat yönelimli yabancı yatırım ortamı: karşılaştırmalı bir analiz ve politika önerileri
İhracata yönelik ekonomi politikaları sonrası imalat sanayiinin bazı sektörlerinde teknolojikTurunç,
gelişmeİdil
İki darbe arasında
Pala, İskender
İkibinli yıllar ve Dünya ve Türkiye
Sadıklar, Cafer Tayyar
İkinci adam
Aydemir, Şevket Süreyya
İkinci adam
Aydemir, Şevket Süreyya
İkinci adam
Aydemir, Şevket Süreyya
İkinci dünya savaşı’nda İnönü'nün dış politikası I
Weisband, Edward
İkinci dünya savaşında İnönü'nün dış politikası I
Weisband, Edward
İkinci dünya savaşında İnönü'nün dış politikası II
Weisband, Edward
İkinci dünya savaşı’nda İnönü'nün dış politikası III
Weisband, Edward
İkinci dünya savaşı’nda İnönü'nün dış politikası III
Weisband, Edward
İkinci dünya savaşında İnönü'nün dış politikası III
Weisband, Edward
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Balkanlar
Crampton, R. J.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de çok partili döneme geçişte dış etkenler
Ekinci, Necdet
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de çok partili döneme geçişte dış etkenler
Ekinci, Necdet
İkinci parti : Türkiye'de iki partili siyasi sistemin kuruluş yılları (1945-1950)
Koçak, Cemil
İkinci uluslararası Kıbrıs araştırmaları kongresi: 24-27 Kasım 1998
İkinci uluslararası Kıbrıs araştırmaları kongresi: 24-27 Kasım 1998
İkinci uluslararası Kıbrıs araştırmaları kongresi: 24-27 Kasım 1998
İktidar ve demokratlar: Türkiye’de iki partili siyasi sistemin kuruluş yılları (1945-1950)
Koçak, Cemil
İktidar yumağı: medya - sermaye - devlet
Kaya, Raşit
İktisada giriş: prensipler ve politika
Parasız. , M. İlker
İktisat, siyaset, devlet ve Türkiye
Saybaşılı, Kemali
İktisat yazıları
Karacan, Ali İhsan
İktisatta doğrular ve yanlışlar
Kafaoğlu, Arslan Başer
İlaçlarda test ve deney verilerinin korunması: Avrupa Birliği'nde yeni sistem
Işıklı, Hasibe
İlerisi için
Sinanoğlu, Oktay
İlk Meclis
Velidedeoğlu, Hıfzı Veldet
İlk Meclis
Velidedeoğlu, Hıfzı Veldet
İlluminati: entrika çemberi = Circle of intrigue
Marrs, Texe
İltica, uluslararası göç ve vatansızlık: kuram, gözlem ve politika
İltica ve göç mevzuatı
İmaj: görmenin kültür ve politikası = into the image: culture and politics in the field of visionRobins, Kevin
imitation in international relations: observational learning, analogies, and foreign policy
in
Goldsmith, Benjamin E.
Russia and Ukraine
İmparatorluk politikalarında teo stratejiler ve Türkiye
Macit, Nadim
İmparatorluk politikalarında teo stratejiler ve Türkiye
Macit, Nadim
İmparatorlukların Bataklığı: SSCB'den sonra sıra Rusya'da mı?; Afganistan, küresel teror Uslubaş,
ve ABD Fevzi
İmparatorluktan cumhuriyete: imparatorluk, İttihat ve Terakki, Cumhuriyet "1902-1938
üç devrin
Altay, Fahrettin
galerisi"
The implementation game: the TRIPS agreement and the global politics of intellectual
property
Deere, Carolyn
reform in developing countries
importance of transportation in terms of logistics management, European Union, and
Turkey,
Demir, Erkan
why
does
Turkey
not
qualify
for
intermodal
principles
in
transportation
sector?
increasing importance of People’s Republic Of China in world politics and its relations
with the
Bal, Özlem
European Union and the USA
The influence of the European Union on Turkish foreign policy
Terzi, Özlem
İnsan hakları: kavramları ve sorunları: İnsan hakları ve hukuk-devlet-siyaset felsefesi yazıları
Kuçuradi, İoanna
İnsan ve devlet: arada sıkışıp kalanlar
Pamukoğlu, Osman
institutional change and political continuity in Post- Soviet Central Asia: power,
perceptions,
Jones Luong, Pauline
and pacts
The institutions of the European Union
The institutions of the European Union
The institutions of the European Union
intellectual property in Europe
Tritton, Guy
international and intercultural public relations: a campaign case approach
Parkinson, Michael G.
international business: environments and operations
Daniels, John D.
international business: environments and operations
Daniels, John D.
The international dimensions of democratization: Europe and the Americas
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
international economic law
international economics
international economics
international economics
international economics
international economics
international economics
international economics: theory and policy
international economics: theory and policy
The international economics of development: theory and policy
The international economy
international macroeconomic dynamics
international macroeconomic dynamics
international organizations: the politics and processes of global governance
international political economy: perspectives on global power and wealth
international politics: a framework for analysis
international politics: enduring concepts and contemporary issues
international politics: states, power, and conflict since 1945
international politics on the world stage
international public relations: a comparative analysis
international public relations: negotiating culture, identity, and power
international relations
international relations
international relations
international relations
international relations, political theory and the problem of order: Beyond international
relations
theory?
international relations: conflict and cooperation at the turn of the 21st century
international relations :perspectives and themes
international relations :perspectives and themes
international relations and world politics: security, economy, identity
international relations in a global age: a conceptual challenge
international relations law of the European Union
The international relations of the European Union
international relations theory: A critical introduction
international relations theory: realism, pluralism, globalism, and beyond
international relations theory and the politics of European integration: power, security,
and
community
international relations theory today
international symposium on media and politics = Medya ve siyaset: 15-17 Kasım 2007
Ege
Üniversitesi İzmir
international symposium on media and politics = Medya ve siyaset: 15-17 Kasım 2007
Ege
Üniversitesi İzmir
international symposium on media and politics = Medya ve siyaset: 15-17 Kasım 2007
Ege
Üniversitesi İzmir
international symposium on media and politics = Medya ve siyaset: 15-17 Kasım 2007
Ege
Üniversitesi İzmir
international trade and political conflict: commerce, coalitions, and mobility
introducing environmental politics
introduction to British politics
introduction to British politics
An introduction to European foreign policy
introduction to international political economy
introduction to international relations
An introduction to political communication
An introduction to political philosophy
An introduction to political philosophy: ten essays
introduction to political science: comparative and world politics
Qureshi 1956Chacholiades, Miltiades
Husted, Steven L.
Appleyard, Dennis R.
Salvatore, Dominick
Appleyard, Dennis R.
Appleyard, Dennis R.
Krugman, Paul R
Krugman, Paul R.
Meier, Gerald M.
Kenen, Peter B.
Turnovsky, Stephen J.
Turnovsky, Stephen J.
Karns, Margaret P.
Frieden, Jeffrey
Holsti, K. J.(Kalevi Jaakko)
Berridge, Geoff
Rourke, John T.
Curtin, Patricia Ann
Goldstein, Joshua S.
Goldstein, Joshua S.
Lawson, Stephanie
Goldstein, Joshua S.
Rengger, N. J. (Nicholas J.)
Henderson, Conway W.
Steans, Jill
Steans, Jill
Viotti, Paul R.
Youngs, Gillian
McGoldrick, Dominic
Marsh, Steve
Weber, Cynthia
Viotti, Paul R.
international symposium on media
a
nd politics (2007 : İzmir)
international symposium on media
a
nd politics (2007 : İzmir)
international symposium on media
a
nd politics (2007 : İzmir)
international symposium on media
a
nd politics (2007 : İzmir)
Hiscox, Michael J.
Croall, Stephen
Dearlove, John
Dearlove John ; Saunders Peter R
Cameron, Fraser
Balaam, David N.
Jackson, Robert H.
McNair, Brian
Wolff, Jonathan
Strauss, Leo
Jackson, Robert J.
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
İran’ın Orta Asya politikaları -raporDilek, Kaan
İrtica ve ABD kıskacında Türkiye
Kaleli, Lütfi
İrtica ve bölücülüğe karşı militan demokrasi
Savaş, Vural
İrticanın ayak sesleri
Eyuboğlu, İsmet Zeki
İslam, demokrasi ve Türkiye
Arslan, Ahmet
islam, secularism, and nationalism in modern Turkey: who is a Turk?
Cagaptay, Soner
İslâm dininden ayrılan cereyanlar: Nurculuk
Armaner, Neda
İslam ülkeleri arasındaki ticaretin geliştirilmesi
Arslan, Kahraman
İslam ve Avrupa: inanç ayrılığı-yaşam birliği
Karlsson, Ingmar
İslam ve Avrupa: inanç ayrılığı-yaşam birliği = Islam and Europa: samlevnad eller konfrontation?
Karlsson, Ingmar.
İslamcılık cereyanı 1: İkinci mesrutiyetin siyasi hayatı boyunca gelişmesi ve bugüne
bıraktıgı
Tunaya, Tarık Zafer
meseleler
İslamcılık cereyanı 1: İkinci mesrutiyetin siyasi hayatı boyunca gelişmesi ve bugüne
bıraktıgı
Tunaya, Tarık Zafer
meseleler
İslamcılık cereyanı 1: İkinci mesrutiyetin siyasi hayatı boyunca gelişmesi ve bugüne
bıraktıgı
Tunaya, Tarık Zafer
meseleler
İslamcılık ve din politikaları
Aydın , Erdoğan
İslamiyet ve siyaset: Türkiye örneği
Şaylan, Gencay
İsrail ve ABD 'den PKK'ye vaadedilmiş topraklar
Genel, Coşkun.
İsrail ve ABD 'den PKK'ye vaadedilmiş topraklar
Genel, Coşkun
İsrail'in A planı
Çebi, Hakan Yılmaz
İsrail'in şifresi
Çebi, Hakan Yılmaz
issues and methods in comparative politics: an introduction
Landman, Todd
İstanbul'un doğusunda bitmeyen oyun = On secret service east of constantinople
Hopkirk, Peter
İstanbul'un doğusunda bitmeyen oyun = On secret service east of constantinople
Hopkirk, Peter
İstihdam, para ve iktisadi politika
Aren, Sadun
İstihdamın artırılmasında aktif işgücü politikalarının rolü: uzmanlık tezi
Diriöz, Sinem Çapar
İş dünyasında, politikada, ilişkilerde ve yaşamda güven yaratmak = Building trust in
business,
Solomon, Robert C.
politics, relationships, and life
İş dünyasında, politikada, ilişkilerde ve yaşamda güven yaratmak
Solomon , Robert C.
İş kanunu tasarısı ve AB uygulamaları
İş kanunu tasarısı ve AB uygulamaları
İş sağlığı ve güvenliğinde Türkiye'nin Avrupa Biriliği'ne uyum sorunu
Piyal, Bülent
İşbirlikçiler II: Aydın ihaneti
Zileli, Ümit
İşgal örgütleri CIA-NATO-AB
Bilbilik, Erol
İşletme politikası: örnek olaylar
Karalar, Rıdvan
İşyeri açma ve çalışma ruhsatları
İşyerinde iletişim ve politika: maymuncuk
Clarke, Jane
İtalyan arşiv belgelerinde Anadolu'da Yunan mezalimi (1919-1922) = Greek massacre
in Anatolia
Çelebi, Mevlüt
on Italien archivies documents (1919-1922)
İttihat ve Terakki: (devlet kavgası): İttihat ve Terakki içinde yaşayanların anlattıkları, bilinmeyenler
Sorgun, Taylan
İyi müslüman, kötü müslüman: Amerika, soğuk savaş ve terörün kökenleri
Mamdani, Mahmood
İyi yönetişim el kitabı: iyi yönetişim programı
İzmir Karşıyaka'dan Dünya'ya...
Karaosmanoğlu, Attila
Jacques Ranciere: history, politics, aesthetics
Japonya'nın Çin Halk Cumhuriyeti'ne karşı politikası (1952-1978) = Nihon no tai
Ch'ugoku seisaku
Tuncoku, A. Mete
(1952-1978)
Japonya'nın dış politikası ve Türkiye
Matsutani, Hironao
Japonya’nın dış politikası ve Türkiye
Matsutani, Hironao
Japonya’nın Orta Asya politikaları -raporDündar, A. Merthan
Jealousy of trade : international competition and the nation state in historical perspective Hont, Istvan
Jean Jacques Rousseau: the politics of the ordinary
Strong, Tracy B.
Jeopolitik: Türkiye'nin milli güvenliği ve Avrupa Birliği üyelik süreci
Ulaş, Bülent
Jeopolitik ve Türkiye: riskler ve fırsatlar
Sandıklı, Atilla
Jeopolitik yapılar açısından AB, Türkiye ve Kürtler
Yıldız, Hasan
“Jitem’i ben kurdum”
Doğan, Arif
A journey: my political life
Blair, Tony
Jön Türklerin siyasî fikirleri, 1895-1908
Mardin, Şerif
Judgment, imagination, and politics: themes from Kant and Arendt
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Judith Butler and political theory: troubling politics
Chambers, Samuel Allen
Jürgen Habermas on society and politics: a reader
Habermas, Jürgen
Kabileden küreselleşmeye: uluslararası ilişkiler düşüncesi
Arıboğan, Deniz Ülke
Kaderle dans: özgürlük- güvenlik kıskacındaki Latin Amerika’da kimlik sorunsalı
Öke, Mim Kemal
Kadın - erkek eşit: “CEDAW”
Kadın hakları ve yerel yönetimler: kadın dostu kentlere doğru
Kadın işgücünün değerlendirilmesinde yetersizlikler
Eyuboğlu, Dilek
Kadın siyasetçinin elkitabı
Kadın siyasetçinin elkitabı
Kadrocular ve kadro hareketi: Görüşler, yorumlar, değerlendirmeler
Ertan, Temucin Faik
Kalk borusu
Mümtaz, Hüseyin
Kalkık horoz: Çekiç Güç ve Kürt devleti
Oran, Baskın
Kalkınma planlamasında bilgi yönetimi ve Devlet Planlama Teşkilatı için kurumsal bilgi
Şan, Müjgan
politikası modeli
Kalkınma yeniden: alternatif iktisat politikaları elkitabı = Reclaiming development: an
alternative
Chang, Ha-Joon
manual for economic policy
Kamu maliyesi: (kamu gelirleri - kamu giderleri - bütçe - maliye politikası)
Erginay, Akif
Kamu maliyesi: kamu harcamaları, kamu gelirleri, vergi teorisi, kamu bütçesi, kamu
borçlanması,
Eker, Aytaç
maliye politikası
Kamu yönetimi temel kanunu tasarısı ve ulusal birlik sempozyumu, 20-21 Şubat 2004
Kamu yönetiminde yetki genişliği, bilimsel toplantı, 25 Mayıs 2002
Kamu yönetiminde yetki genişliği, bilimsel toplantı, 25 Mayıs 2002
Kamusal alan
Kamusal alanda Avrupa Birliği tartışmaları: haber medyası incelemesi
Toker, Huriye
Kanlı Mavi Marmara
Dinç, M. Şefik
Kant, religion, and politics
DiCenso, James
Kant: political writings
Kant, Immanuel
Kant and cosmopolitanism : the philosophical ideal of world citizenship
Kleingeld, Pauline
Kant and modern political philosophy
Flikschuh, Katrin
Kaos imparatorluğu ve Türkiye: Afganistan ve Irak’tan sonra sıra İran’da mı?
Uslubaş, Fevzi
Kaosa doğru İran: güncel İran incelemeleri
Öztürk, Osman Metin
Kapitalizm ve Türkiye I
Kapitalizm ve Türkiye II
Karşı darbe: CIA İran’da
Roosevelt, Kermit
Katılım öncesi AB fonları ve kırsal kalkınma: fırsatlar sorunlar ve Türkiye için öneriler
Dıraor, Burcu Miraç
Katiller demokrasisi hırsızlar düzeni
Mumcu, Uğur
Kavgam
Hitler, Adolf
Kazakhstan: ethnicity, language and power
Dave, Bhavna
Kemalizm sendromu ve Pax Amerikan
Mumcu, Uğur
Kenan Evren'in yazılmamış anıları
Oran, Baskın
Kentteki kadının yoksulluğu ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma genel
müdürlüğü’nün kadın
yoksulluğuyla mücadele politikaları
Key concepts in politics
Heywood, Andrew
Kıbrıs çıkmazı
Çeçen, Anıl
Kıbrıs Girit olmasın
Denktaş, Rauf R.
Kıbrıs sorunu çözüm arayışları: Annan Planı ve referandum süreci
Aydoğdu, Ahmet
Kıbrıs sorunu ve barış harekatı
Kıbrıs sorununa alternatif yaklaşımlar: “çok- bileşenli adım modeli”
Kıbrıs sorununa alternatif yaklaşımlar: “çok- bileşenli adım modeli”
Kıbrıs Türk milli mücadelesi ve bu mücadelede TMT'nin yeri: uluslararası sempozyum,
19-25
Ekim 2008: bildiriler
Kıbrıs Türk milli mücadelesi ve bu mücadelede TMT'nin yeri: uluslararası sempozyum,
19-25
Ekim 2008: bildiriler
Kıbrıs Türkü'nü imhayı hedefleyen Akritas planı ve Annan'a dek uzanan planlar süreciyle Kıbrıs
Akmaral, Kemal
Kıbrıs ve ulusal birlik paneli, Malatya- 11 Mart 2004
Kıbrıs ve Ulusal Birlik Paneli
Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne üyeliği Türkiye - AB ilişkilerini nasıl etkiler?: Kadir has
Üniversitesi
I. Uluslararası İlişkiler Sempozyum bildirileri 18 Mart 2004, İstanbul, Turkey
Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne üyeliği Türkiye - AB ilişkilerini nasıl etkiler?: Kadir has
### Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Sempozyumu
I. Uluslararası İlişkiler Sempozyum bildirileri 18 Mart 2004, İstanbul, Turkey
Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne üyeliği Türkiye - AB ilişkilerini nasıl etkiler?: Kadir has
### Üniversitesi
I. Uluslararası İlişkiler Sempozyum bildirileri 18 Mart 2004, İstanbul, Turkey
Kıbrıs’ın dünü, bugünü ve geleceğe ilişkin vizyonu konulu Uluslararası Sempozyum
### bildiri kitabı:
12-14 Haziran 2001, Lefkoşa
### Kıbrıs'ın turuncusu
### Kıbrıs'ta enosis ve Taksim politikalarının sonu
Hasgüler, Mehmet
### Kıbrıs’ta soykırım = The Genocide files
Gibbons, Harry Scott
### Kıbrıs’ta soykırım = The Genocide files
Gibbons, Harry Scott
Kıran kırana: Japonya, Avrupa ve ABD arasında yaklaşan ekonomik savaş = head to
### head: the
Thurow, Lester
coming economic battle among Japan, Europe and America
### Kırgızistan ülke etüdü
### Kırmızı klasör
Öztürk, Saygı
### Kıymetini bil herşeyin : hayata tutunma ve direnişe dair notlar = Hold everything dear : dispatches
Berger, John
on survival and resistance
### Kızıl pençe: Karabekir'in gözüyle kuruluş yılları
Armağan, Mustafa
### Kicking away the ladder: development strategy in historical perspective
Chang, Ha-Joon
### Kim bu Özal?: siyaset, iktisat, zihniyet
### Kim bu Özal?: siyaset, iktisat, zihniyet
### Kim bu Özal?: siyaset, iktisat, zihniyet
### Kimlik ve farklılık: siyasetin açmazlarına dair demokratik çözüm önerileri
Connolly, William E.
### Kitabın ateşle dansı
Ege, Süleyman
### KOBİ rehberi 2002
### KOBİ rehberi 2002
### KOBİ rehberi 2002
### Kobi’lerin Türkiye ekonomisindeki yeri
### Kobi’lerin Türkiye ekonomisindeki yeri
Tosyalı Sarıkaya, Birgül
### Kod adı: 68: 68’lilerin dünü bugünü
Cevizoğlu, Hulki
### Kod adı darbe
Çakır, Zihni
### Kod adı Susurluk: ‘ Derin’ ilişkiler
Sağlar, Fikri
### Komutanlar cephesi
Bila, Fikret
### Konferans metinleri
### Kontrgerilla kıskacında Türkiye
Parlar, Suat
### Kontrgerilla öğretileri
Mumcu, Uğur
### Kontroldan cıkmış dünya: yirmibirinci yüzyılın arifesinde dünya çapında karmaşa
Brzezinski, Zbigniew K.
### Kopenhag zirvesi ve Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği: panel: 20 Aralık 2002
### Korku duvarını yıkmak: küller altında yakın tarih 4
Armağan, Mustafa
### Korkut Eken kimdir?
Hakantürk
### The Kosovo crisis and the evolution of post-Cold War European security
Latawski, Paul Chester
### Kovulduk ey halkım unutma bizi: "Bir Medya Belgeseli”
Çölaşan, Emin
### Kovulduk ey halkım unutma bizi: "Bir Medya Belgeseli”
Çölaşan, Emin
### Köstebek
Hablemitoğlu, Necip
### Kral-devlet ya da ölümlü tanrı
Ağaoğulları, Mehmet Ali
### Kral-devletten ulus-devlete
Ağaoğulları, Mehmet Ali
### Kriz: iki büyük dış politika krizinin anatomisi
Kissinger, Henry
### Kriz döneminde yeni politikalar: ABD-2
### Kriz ve IMF politikaları
### Kriz ve IMF politikaları
### Krizden çıkış ve çağdaş sosyal demokrasi: Kemal Derviş anlatıyor
Derviş, Kemal
### Kura dayalı istikrar politikası: teori ve ülke uygulamaları
Yıldırım, Oğuz
### Kurt ve pars
Mechin, Benoit
### Kurt ve pars
Mechin, Benoit
### Kurtar bizi baba
Mumcu, Uğur
### Kurtuluş Savaşı'nda sol
Uras, Ufuk
Kuruluşunun 85. yılında Cumhuriyet’in projeleri sempozyumu: Siyaset, hukuk, toplum,
### ekonomi:
23 Ekim 2008,85.
Perşembe,
İstanbul
Kuruluşunun
yılında Cumhuriyet’in
projeleri sempozyumu: Siyaset, hukuk, toplum,
### ekonomi:
23
Ekim 2008,
İstanbul
Kurumsal
iktisatPerşembe,
çerçevesinde
yolsuzluğun fırsat ve motivasyonları: AB ülkeleri üzerine
### bir
Ata, Ahmet Yılmaz
inceleme
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Kuşatılmışlar ülkesi: Türkiye
Kuşatma altındaki Türkiye
Doster, Barış
Kuvvayı ticariye ruhu
Mumcu, Uğur
Kuzey Irak: kürtçülük ve ayrılıkçı terör
Güzel, Hasan Celal
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde uygulanan toprak ve mülkiyet politikalarının değerlendirilmesi
Bulunç, Ahmet Zeki
Küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik vergi teşvik politikası
Kültür ihtilalimiz: bilinmeden politika yapılamaz
Bozdağ, İsmet
Kültür politikamızda yeni boyutlar
Erkan, Hüsnü
Kültür ve politika
Çeçen, Anıl
Kültürel açıdan Avrupa Birliği'ne yaklaşım sempozyumu
Kültürlerarası diyalog için beyaz kitap “esit bireyler olarak onurlu biçimde bir arada yaşamak”
Kültürlerarası diyalog için beyaz kitap “esit bireyler olarak onurlu biçimde bir arada yaşamak”
Küresel çağda İslam I: batı ve laiklik
Bulut, Faik
Küresel güç politikaları: Türkiye ve İslam
Macit, Nadim
Küresel güç politikaları: Türkiye ve İslam
Macit, Nadim
Küresel haçlı seferi: küreselleşme, GOP, NATO, küresel işgal ve avrasyacılık
Bulut, Arslan
Küresel komşuluk: Küresel Yönetim Komisyonu’nun raporu
Küresel köyün efendileri illuminati-rothschild hanedanı-siyonizm
Dikbaş, Ertuğrul
Küresel rekabette son aşamaya ulaşmak: Güney Kore
Öz, Sumru
Küreselleşen dünya ve Türkiye: aşkın değerler, kurumlar ve politikalar ağında ilişkiler, sorunlar
Canbolat, İbrahim S.
Küreselleşen dünya ve Türkiye: aşkın değerler, kurumlar ve politikalar ağında ilişkiler, sorunlar
Canbolat, İbrahim S.
Küreselleşme kıskacında kent ve politika
Küreselleşme sınırı aştı mı? = Has globalization gone too far?
Rodrik, Dani
Küreselleşme sürecinde sosyal güvenlik sistemlerinin dönüşümü ve Türkiye
Çelik, Abdülhalim
Küreselleşme ve direniş
Petras, James F.
Küreselleşme ve düşen enflasyon sürecinde Türkiye ve dünya ekonomisi
Aslanoğlu, Erhan
Küreselleşme ve Türkiye’deki KOBİ’lere etkileri: Panel
Küreselleşme ve ulus-devlet: yeni ekonomik düzen :ne getiriyor? ne götürüyor? nereye gidiyor?
Kazgan, Gülten
Küreselleşmeden sonra geçiş sürecinde gezintiler
Yıldızoğlu, Ergin
Küreselleşmenin karanlık bilançosu
Başkaya, Fikret
Küreselleşmenin krizi: siyaset
Küreselleşmeyi anlamak
Zamir, Yusuf
Kürt sorununa yeni bakış barışa emanet olun!
Cemal, Hasan
Kürt sorununun çözümüne dair bir yol haritası: Bölgeden hükümete öneriler
Kürtçülük sorunun analizi ve çözüm politikaları
Özdağ, Ümit
Kürtleşen Türkler
Gürbüz, Macit
La constitution de l’Europe
The Labour Party: 'socialism' and society since 1951
Fielding, Steven 1961Laiklik ruhuna fatiha
Mumcu, Uğur
Language teachers, politics and cultures
Byram, Michael
Late Shakespeare New World of Worlds :psychological questions and answers
Palfrey, Simon
Latin America's political economy of the possible: beyond good revolutionaries and
Santiso, Javier
free-marketeers
Law and institutions of the European Union
Law and the politics of reconciliation
Law as politics: Carl Schmitt’s critique of liberalism
Law of the European Community
Vincenzi, Christopher
Law of the European Union
Kent, Penelope
Law of the European Union
Law of the European Union
Fairhurst, John
Le Nouveau modele europeen
Leadership and conflict resolution: the Middle-East, Greece-Turkey, the Caucasus,
Post Soviet
Russia, Rwanda, Northern Ireland, Latin America
Leadership and global governance
Leadership and governance in higher education: handbook for decision-makers and
administrators
Leading Labour: from Keir Hardie to Tony Blair
Leading sectors and world powers: the coevolution of global politics and economics
Modelski, George
Learning European law :a primer and vade-mecum.
Kennedy, Tom
Lectures in the history of political thought
Oakeshott, Michael Joseph
Left behind: Latin America and the false promise of populism
Edwards, Sebastian
The Legal framework of the constitution
Jason-Lloyd, Leonard
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Legitimacy and the European Union
Beetham, David
Legitimacy in international society
Clark, Ian
The legitimacy of the European Union after enlargement
Legitimating the European Union: aspirations, inputs, and performance
Mather, Janet
Lenin kimdir?
Turhan, Abdullah
Leo Strauss: an intellectual biography
Tanguay, Daniel
Leo Strauss and the theological-political problem
Meier, Heinrich
Leo Strauss on Plato’s Symposium
Strauss, Leo
Les défis d’une adhésion de la Turquie à l’Union européenne
The lesser evil: political ethics in an age of terror
Ignatieff, Michael
The lesson of Carl Schmitt: four chapters on the distinction between political theology
and
Meier, Heinrich
political philosophy
Lessons for citizens of a new democracy
Ordeshook 1942Letter to a Christian nation
Harris, Sam
Letters and speeches
Roosevelt, Theodore
Leviathan
Hobbes, Thomas
The Leviathan in the state theory of Thomas Hobbes: meaning and failure of a political symbol
Schmitt, Carl
The Levinas reader
Levinas, Emmanuel
The Lexus and the olive tree
Friedman, Thomas L.
Lexus ve zeytin ağacı: küreselleşmenin geleceği
Friedman, Thomas L.
The liberal illusion :does trade promote peace?
Barbieri, Katherine
Liberalism and pluralism towards: towards a politics of compromise
Bellamy, Richard
Liberaller, ulusalcılar, İslamcılar ve ötekiler
Şahin, Haluk
Liberals and cannibals: the implications of diversity
Lukes, Steven
Liberty and property : a social history of Western political thought from Renaissance to
Wood, Ellen Meiksins
Enlightenment
Life as politics: how ordinary people change the Middle East
Bayat, Asef
Lifelong learning: the politics of the new learning environment
Elliott, Geoffrey
The limits of Europeanization: reform capacity and policy conflict in Greece
Featherstone, Kevin
The limits of state action
Humboldt, Wilhelm, Freiherr von
Lineages of European citizenship: rights, belonging, and participation in eleven nation-states
Lineages of European political thought: explorations along the medieval/modern divide
from
Nederman, Cary J.
John of Salisbury to Hegel
Linking EU and national governance
Literature, politics, and culture in postwar Britain
Sinfield, Alan
Literature, politics and culture in postwar Britain
Sinfield, Alan
The Lives of others
Lizbon Avrupa Konseyi belgesi, 23-24 Mart 2000: İstihdam, ekonomik reformlar ve
toplumsal
uzlaşma
Lobsters on the agenda
Mitchison, Naomi
Local governance in Britain
Leach, Robert ; Percy-Smith Janie
Local Government in the United Kingdom
Wilson, David J. (David Jack)
Local partnerships and social exclusion in the European Union :new forms of local
social
governance?
The location of culture
Bhabha, Homi K.
Locke: political essays
Locke, John,1632-1704
The Longman companion to Britain since 1945
Cook, Chris
L'union europeenne
Cartou, Louis
Lübnan krizi: nedenleri ve sonuçları
Altunışık, Meliha Benli
Maastricht and the meaning of money
Davies, Bryn
Machiavelli: a very short introduction
Skinner, Quentin
Machiavelli and republicanism
Machiavelli’s new modes and orders: a study of the discourses on Livy
Mansfield, Harvey Claflin
The major nation-states in the European Union
Piper, J. Richard
Make your mark!: influencing across your organization
Craig, Sue
Making European citizens: civic inclusion in a transnational context
Making gender : the politics and erotics of culture
Ortner, Sherry B.
The making of EU foreign policy: the case of Eastern Europe
Smith, Karen Elizabeth
The making of modern Turkey
Ahmad, Feroz
Making sense of baltic democracy Estonia, Latvia and Lithuania between the Soviet
### Union and
Duvold, Kjetil
the European Union
### Making sense of international relations theory
### Makro iktisat: teorisi ve politikası
Oktay, Ertan
### Makro iktisat teorisi ve politikası
Oktay, Ertan
### Makro iktisat teorisi ve politikası
Branson, William H.
Mali kurallar: maliye politikası yönetiminde yeni bir eğilim: vergi, harcama, borçlanma,
### vs.
üzerine kurallar ve sınırlamalar
### Maliye politikalarının etkinliği: teori ve bir uygulama
Erkam, Serkan
### Maliye politikalarının etkinliği: teori ve bir uygulama
Erkam, Serkan
### Maliye politikası: teori, ilkeler ve yöntemler
Eker, Aytaç
### Maliye politikası ve ekonomik şoklar: Türkiye örneği
Turan, Taner
Maliye ve para politikalarında uyum sorunu ve Türkiye örneği: finansal olarak kırılgan
###
Dağlaroğlu, Tolga
ekonomilerde risk primlerinin azaltılmasında para ve maliye politikalarının rolü
### Man, the state, and war: a theoretical analysis
Waltz, Kenneth Neal
### Manchurian candidate
Manevralar: kadın yaşamının militarize edilmesine yönelik uluslararası politikalar =
###
Enloe, Cynthia
Maneuvers: the international politics of militarizing women's lives
### Manhood and politics: a feminist reading in political theory
Brown, Wendy
### Mankurtlaştırma süreci
Çınar, İkram
### Mapping policy preferences: estimates for parties, electors, and governments, 1945-1998
Mapping policy preferences II: estimates for parties, electors, and governments in
### Eastern Europe,
European Union, and OECD 1990-2003
### Market whys and human wherefores: thinking again about markets, politics and people Jenkins, David 1925### Market whys and human wherefores: thinking again about markets, politics and people Jenkins, David 1925### Marx, the young Hegelians, and the origins of radical social theory: dethroning the self Breckman, Warren
### Marxism and world politics: contesting global capitalism
### Maskeli balo: Türkiye, ABD ve diğerleri
Kaynak, Mahir
### Mass media, politics, and democracy
Street, John
### Mass media and American politics
Graber, Doris A.
### Mass media and political communication in new democracies
### Mass media and politics: a social science perspective
Leighley, Jan E.
### Masses, classes, ideas :studies on politics and philosophy before and after Marx
Balibar, Etienne
### Mastering British politics
Forman, F.N. ; N.D.J. Baldwin
### Mavi marmara risalesi
Akyürek, Bülent
### Max Weber and German politics, 1890-1920
Mommsen, Wolfgang J.
### Max Weber and the theory of modern politics
Beetham, David
### The meaning of Sarkozy
Badiou, Alain
### The meaning of the nuclear revolution: statecraft and the prospect of Armageddon
Jervis, Robert
### Means without end: notes on politics
Agamben, Giorgio
Meclis-i Mebusan / Türkiye Büyük Millet Meclisi / Milli Egemenlik / Anayasa ve Anayasa
### Hukuku
Binark, İsmet
bibliyografyası:
Kitaplar ve dünya düzeninin yeniden kurulması = the clash of
Medeniyetler
çatışması
### civilizations and the
Huntington, Samuel P.
remaking of world order
### The media and democracy
Keane, John
### Media and mediation
### Media and political conflict: news from the Middle East
Wolfsfeld, Gadi
### Media culture: cultural studies, identity, and politics between the modern and the postmodern
Kellner, Douglas
### Media culture: cultural studies, identity, and politics between the modern and the postmodern
Kellner, Douglas
### Media democracy: how the media colonize politics
Meyer, Thomas
### Media in the enlarged Europe: politics, policy and industry
### Media power in politics
### Mediated politics: communication in the future of democracy
### Mediating the nation: news, audiences and the politics of identity
Madianou, Mirca
### The mediation of power: a critical introduction
Davis, Aeron
### Medya politikaları: Türkiye'de televizyon yayıncılığının dinamikleri
### Medya ve demokrasi
Keane, John
### Medya ve siyaset
### Medyakronik
Bumin, Kürşat
### Memâlik-i Osmaniye'den Avrupa Birliği'ne
Keyder, Çağlar
### The member states of the European Union
### Menderes: demokrasi yıldızı?
Çizmeli, Şevket
### Menderes hükümetleri (22 Mayıs 1950-27 Mayıs 1960)
Menkul kıymetler ve borsalarla ilgili Avrupa Topluluğu düzenlemeleri: (direktifler ### direktif
teklifleri - ortak tavırlar)
Merkez bankaları ve iletişim: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda iletişim
### politikalarının
gelişimi
### Merkez Bankası’nın değişen rolü ve para politikası uygulamaları
### Merkez Bankası’nın değişen rolü ve para politikası uygulamaları
### Meslek olarak siyaset
### Metapolitics
### "Mış gibi" yaşamlar: Özüne yabancılaşmış insanların oluşturduğu
### Michael Oakeshott, the Ancient Greeks, and the philosophical study of politics
### Michel Foucault and the politics of freedom
### Midnight in Sicily
### The might of nations: world politics in our time
### Migration and activism in Europe since 1945
### The military and the state in Central Asia: from Red Army to independence
### Milli hallerimiz: yurtdaşlık ve milliyetçilik: farkında mıyız?
### Milli mücadele dönemi Türk dış politikası ve Atatürk
### Milli mücadele döneminde dış ticaret 1920-1923
### Milli mücadele döneminde dış ticaret 1920-1923
### Milliyetçi düşünce ve sömürge dünyası
### Milliyetçilik A.Ş.
### Mimarlık politikaları
Mimarlık ve yaşam kalitesi: Avrupa Mimarlar Konseyi Politika Kitabı 2004 = Architecture
### and
quality of life: a policy book by the Architects' Council of Europe 2004
### The mission song
### Mit Raporu Olayı
### Modern Britain, 1906: a reader
### Modern Britain : an economic and social history
### Modern business law: principles & practice
### Modern clan politics: the power of "blood" in Kazakhstan and beyond
### Modern hatreds: the symbolic politics of ethnic war
The modern issues: Europe / Genetics/ Energy/ Sport/ Money/ Computers/ Tourism/
### Ecology/
Politics/ Space travel/ The 21st century/
### Modern local government
### The modern Middle East: a history
### The modern Middle East: a political history since the First World War
### Modern türban
Modern Türkiye'de siyasi düşünce: Cumhuriyet'e devreden düşünce mirası: Tanzimat
### ve
Meşrutiyet'in birikimi
### Modern Türkiye'de siyasi düşünce: Dönemler ve zihniyetler
### Modern Türkiye'de siyasi düşünce: İslamcılık
### Modern Türkiye'de siyasi düşünce: Kemalizm
### Modern Türkiye'de siyasi düşünce: Liberalizm
### Modern Türkiye'de siyasi düşünce: Milliyetçilik
### Modern Türkiye'de siyasi düşünce: Muhafazakarlık
### Modern Türkiye'de siyasi düşünce: Sol
### Modernism and the Middle East: architecture and politics in the twentieth century
### Modernism and the Middle East: architecture and politics in the twentieth century
### Modernity without restraint
### Modernization, democracy, and Islam
### Modernleşme ve milliyetçilik
Monetary policy transmission in the Euro area : a study by the Eurosystem Monetary
###
Transmission Network
### Monetary theory: national and international
### The
Money,
capital
mobility,
and
trade:
essaysMontesi
in honorand
of Robert
A.of
Mundell
Montesi
scandal:
the
death
of Wilma
the birth
the paparazzi in
### Fellini's Rome
### Montesquieu and his legacy
### The moral foundations of politics
### Moral limit and possibility in world politics
Sanal, Türker
Günal, Mehmet
Günal, Mehmet
Weber, Max
Badiou, Alain
Cüceloğlu, Doğan
Kos, Eric Steven
Dumm, Thomas L.
Robb, Peter
Stoessinger, John George
Marat, Erica
Aydın, Özkan
Aydın, Özkan
Chatterjee, Partha
Mumcu, Uğur
Le Carre, John
Glynn, Sean
Lewis, Arthur
Schatz, Edward
Kaufman, Stuart J.
Rabley, Stephen
Great Britain Department of the Environm
Gelvin, James L.
Kamrava, Mehran
Mumcu, Uğur
Voegelin, Eric
Aydın, Suavi
Cencini, Alvaro
Pinkus, Karen
Shapiro, Ian
### More adventures with Britannia: personalities, politics and culture in Britain
A more perfect constitution: 23 proposals to revitalize our Constitution and make
### America a
Sabato, Larry
fairer country
### Mösyö: Hanefi Avcı’nın yazamadıkları
Baransu, Mehmet
### Multi-level governance and European integration
Hooghe, Liesbet
### Multicultural odysseys: navigating the new international politics of diversity
Kymlicka, Will
### Multiculturalism: examining the politics of recognition
### Multitude: war and democracy in the age of Empire
Hardt, Michael
### Musalla taşındaki Türkiye
Cevizoğlu, Hulki
### Musa'nın AKP'si
Poyraz, Ergün
### Musa'nın çocukları Tayyip ve Emine
Poyraz, Ergün
### Muslims and the state in Britain, France, and Germany
Fetzer, Joel S.
### Mussolini: a biography
Ridley, Jasper Godwin
Mülkiye Mektebi mecmuası Mülkiye mecmuası Mülkiye İçtimai İlimler Mecmuası Aylık
### Siyasi
Güven, Tansel
İlimler Mecmuası-ilmi rövü Siyasi ilimler mecmuası 1931-1955: inceleme ve dizin
Mütareke Dönemi ve Bekirağa bölüğü: Mustafa Kemal’in 30 Ekim 1918 Adana ve 13
### Kasım 1918,
Sorgun, Taylan
Mayıs 1919 İstanbul bilinmeyen günleri belgeseli
### My life
Clinton, Bill
### The myth of 1648: class, geopolitics, and the making of modern international relations
Teschke, Benno
### The myth of the state
Cassirer, Ernst
### Namuslu olma cesareti
Mumcu, Uğur
### Nasıl bir demokrasi istiyoruz?
Tanilli, Server
### Nation and narration
### Nation and religion in the Middle East
Halliday, Fred
### Nation-building in the post-Soviet borderlands: the politics of national identities
### A nation of sheep
Lederer, William J.
### Nationalism and ethnic conflict
### Nationalism and ethnic conflict
### Nationalism reframed: nationhood and the national question in the New Europe
Brubaker, Rogers
### Nationalist mobilization and the collapse of the Soviet State
Beissinger, Mark R.
### Natural law, liberalism, and morality
### Natural rights and the new republicanism
Zuckert, Michael P.
### Nature, justice, and rights in Aristotle's Politics
Miller, Fred Dycus
### Nazarbayev and the making of Kazakhstan
Aitken, Jonathan
### Nazi Almanyasının gizli tarihi
Gürsan, Turgut
### Ne olacak ne yapmaliyiz?
Çelebi, Işın
### Ne yapmalı?
Sinanoğlu, Oktay
### The Nemesis of power: A History of international relations theories
Kleinschmidt, Harald
### Neoclassical realism, the state, and foreign policy
### Neoliberal küreselleşme ve kalkınma: seçme yazılar
### Neorealism and its critics
### Neorealism and neoliberalism: the contemporary debate
### Neorealism versus strategic culture
### Neostoicism and the early modern state
Oestreich, Gerhard
### Nereye?
Dündar, Can
### Netroots rising: how a citizen army of bloggers and online activists is changing American politics
Feld, Lowell
### Networked politics :agency, power, and governance
### Neverending wars: the international community, weak states, and the perpetuation of civilHironaka,
war
Ann
### New and critical security and regionalism: beyond the nation state
### The new Berlin: memory, politics, place
Till, Karen E.
### The new British politics
### The new conservatism: cultural criticism and the historians’ debate
Habermas, Jürgen
### The new constellation: the ethical-political horizons of modernity/postmodernity
Bernstein, Richard J.
### The new cultural climate in Turkey: living in a shop window
Gürbilek, Nurdan
### New directions for international relations: confronting the method-of-analysis problem
### The New Europe: economy, society and environment
### New labour, new welfare state?
### The new lion of Damascus : Bashar al-Asad and modern Syria
Lesch, David W.
### The new mole : paths of the Latin American left
Sader, Emir
### The new pluralism: William Connolly and the contemporary global condition
### The new politics of British local governance
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
A new politics of identity: political principles for an interdependent world
Parekh, Bhikhu C.
The new Turkey: the quiet revolution on the edge of Europe
Morris, Chris
News: the politics of illusion
Bennett, W. Lance
News that matters: television and American opinion
Iyengar, Shanto
Nice anlaşması sonrasında Avrupa Birliği'nin geleceği
Arsava, Füsun
The nick of time: politics, evolution, and the untimely
Grosz, Elizabeth A.
Nietzsche’s new seas: explorations in philosophy, aesthetics, and politics
Nihilism and emancipation: ethics, politics, and law
Vattimo, Gianni
No other way out: states and revolutionary movements, 1945-1991
Goodwin, Jeff
Non-governmental human rights organizations in international relations
Baehr, Peter R.
Nor shall my sword: the reinvention of England
Heffer, Simon
Norms and nannies: the impact of international organizations on the central and east
European
states
Nostalgia for the modern: state secularism and everyday politics in Turkey
Özyürek, Esra
Notes from underground: zines and the politics of alternative culture
Duncombe, Stephen
Nuhun gemisi ve Ermeniler: bütün olayların içyüzü
Tanyu, Hikmet
Nutcases: European Union law
Kent, Penelope
Nutuk: söylev
Atatürk, Mustafa Kemal
Nutuk nedir, ne değildir?
Nutuk’un deşifresi
Meydan, Sinan
Nükleer enerjinin sonu mu? Fukuşima'dan sonra alternatif enerji politikalarına bir bakış
The occupation of Iraq: winning the war, losing the peace
Allawi ,Ali A.
Of Khans and Kremlins: Tatarstan and the future of ethno-federalism in Russia
Graney, Katherine E.
Oil, Islam and conflict: Central Asia since 1945
Johnson, Robert
The oil and the glory: the pursuit of empire and fortune on the Caspian Sea
LeVine, Steve
The oil kings: how the U.S., Iran, and Saudi Arabia changed the balance of power in
the Middle
Cooper, Andrew Scott
East
Olay ve kişileriyle popüler ekonomi sözlüğü
Altun, Şafak
Olaylı yıllar ve gençlik
Karadeniz, Harun
On global order: power, values, and the constitution of international society
Hurrell, Andrew
On human conduct
Oakeshott, Michael|
On humane governance: toward a new global politics. The world order models project
report of
Falk, Richard A.
the Global Civilization Initiative
On iki'de on iki'ye Türkiye
Sirmen, Ali
On law, morality, and politics
Thomas, Aquinas, Saint
On practice and contradiction
Mao, Zedong
On secret service east of Constantinople: the plot to bring down the British Empire
Hopkirk, Peter
On the citizen
Hobbes, Thomas
On the commonwealth and On the laws
Cicero, Marcus Tullius
On the medieval origins of the modern state
Strayer, Joseph Reese
On the political
Mouffe, Chantal
On the rule of law: history, politics, theory
Tamanaha, Brian Z.
On the shores of politics
Ranciere, Jacques
On tyranny: including the Strauss-Kojeve correspondence
Strauss, Leo
O'na katılmak: dünden yarına Türkiye Cumhuriyeti
Toy, Erol
One by one in the darkness
Madden, John
Oookitap : "Dokunan yanar"
Şık, Ahmet
Operasyon Ergenekon: gizli kalmış belgelerde karanlık ilişkiler
Tayyar, Şamil
The opium of the intellectuals
Aron, Raymond
Opposing Europe?: the comparative party politics of Euroscepticism
Opposing Europe?: the comparative party politics of Euroscepticism
Opposition and legitimacy in the Ottoman Empire: conspiracies and political cultures
Riedler, Florian
Orange revolution and aftermath: mobilization, apathy, and the state in Ukraine
Ordinary people in extraordinary times: the citizenry and the breakdown of democracy
Bermeo, Nancy Gina
Ordu ve politika
Öztürk, Osman Metin
Orduda ve yargıda darbeci kuşatma: içeriden gözlemlerle
Çağlayan, Yusuf
Organik tarım analizi ve AB pazarı fırsatı
Organik tarım analizi ve AB pazarı fırsatı
Organized crime, political transitions, and state formation in post-Soviet Eurasia
Kupatadze, Alexander
Orienting Istanbul: cultural capital of Europe?
The origins and development of the European Union, 1945-95: a history of European integration
Dedman, Martin J.
Origins and evolution of the European Union
### The origins of postcommunist elites: from Prague Spring to the breakup of Czechoslovakia
Eyal, Gil
Orta Asya ile Güney Asya arasında modern İpek Yolu projesi: Afganistan, Pakistan ve
### Hindistan’ın
Purtaş, Fırat
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile ilişkileri -rapor### Orta Asya ve Kafkasya güç politikası
### Orta Asya'da değişen dengeler ve Türkiye
### Ortadirek türküleri
Mumcu, Uğur
### Ortadoğu' da maduniyet: toplumsal hareketler ve siyaset
Bayat, Asef
### Ortadoğu siyasi ekonomik güvenlik ve işbirliği teşkilatı
### Ortadoğu'da Amerikan bilardosu
Mumcu, Uğur
### Ortadoğu'da devrim yılları: bir büyükelçinin anıları
Dikerdem, Mahmut
### Ortak pazardan AB’ye: hayatım Avrupa: birinci kitap
Manisalı, Erol
### Osman Bölükbaşı: Türk siyasetinde Anadolu fırtınası
Bölükbaşı, Deniz
### Osmanlı İmparatorluğu’ndan Orta Dogu'ya: Belgelerle şark meselesi
Kurdakul, Necdet
### Osmanlı İmparatorluğu’nun reform çabaları içinde batış evreleri
Ahmet Rasim
### Osmanlı'da sürgün: Osmanlı Devleti'nin sürgün siyaseti (XVIII.yüzyıl)
Daşcıoğlu, Kemal
### Osmanlı'dan bugüne toplum ve devlet
Perinçek, Doğu
### Osmanlı’dan Cumhuriyet’e özel girişimciliğe yönelik devlet politikaları
Bülbül, Yaşar
### Osmanlı'dan günümüze Türk işçi hareketi
Yazıcı, Erdinç
### Osmanoğulları ve Aydınoğulları anlatımıyla imparatorluğun yüzük taşı II. Abdülhamid
### The other heading: reflections on today's Europe
Derrida, Jacques
### The Ottoman empire and the world-economy: the nineteenth century
Kasaba, Reşat
### The Ottoman Mosaic: exploring models for peace by re-exploring the past
### Outcast Europe: the Balkans, 1789-1989, from the Ottomans to Milosevic
Gallagher, Tom
### An outline of American government
### An outline of American government
### The Oxford handbook of comparative politics
### The Oxford handbook of contextual political analysis
### The Oxford handbook of international relations
### The Oxford handbook of political theory
### The Oxford illustrated history of the British monarchy
Cannon, John
Oyunun kuralları: Kadınlar iş yaşamında oyunun kurallarının nasıl farkına varır ve kendi
###
Nitzsche, Isabel
yararlarına kullanabilirler?
### Örs ve çekiç
Mumcu, Uğur
### Özürlülere adanmış sosyal politika yazıları
Seyyar, Ali
Özürlülerin çalışma yaşamına katılma gereği ve Türkiye’de bu bağlamda uygulanan
sosyal
###
Şişman, Yener
politikaların genel bir değerlendirmesi: kota yönetiminin uygulanmasına ilişkin bir
Eskişehir örneği
### Painful choices: a theory of foreign policy change
Welch, David A.
### Palgrave advances in European Union studies
### Para: teori, politika, uygulama
Keyder, Nur
### Para-banka teori ve politika
Erol, İbrahim
### Para-banka teori ve politika
Erol, İbrahim
### Para-banka teori ve politika
Erol, İbrahim
### Para-banka teori ve politika
Erol, İbrahim
### Para-banka teori ve politika
Erol, İbrahim
### Para politikası
Parasız, M. İlker
### Para politikasının değişen yüzü: enflasyon hedeflemesi
Demirhan, Erdal
### Para politikasının zaman tutarsızlığı ve güvenilirlik problemi: Türkiye örneği
Erdoğan, Funda
### Para teori - politika: Türkiye üzerine bir uygulama
Keyder, Nur
### Para teorisi ve maliye politikası
Hansen, A.H.
### Para teorisi ve politikası
Hiç, Mükerrem
### Para teorisi ve politikası
Parasız, İlker
### Para teorisi ve politikası
Hiç, Mükerrem
### The Paradox of American power: Why the world’s only superpower can’ go it alone
Nye, Joseph S.
### Parasal iktisat: kuram ve politika
Özatay, Fatih
### Parayı verdi düdüğü çaldı: sanat ve edebiyat dünyasında CIA parmağı
Saunders, Frances Stonor
### Parlamenter diplomasi: TBMM başkanlığı 2002/2007 faaliyetleri
### Party system formation in Kazakhstan : between formal and informal politics
Isaacs, Rico
### Passive revolution: absorbing the Islamic challenge to capitalism
Tuğal, Cihan
### The past as future
Habermas, Jürgen
### Paşa tasarrufları
Mumcu, Uğur
### Paşaların hesaplaşması: Küller altında yakın tarih- 5
Armağan, Mustafa
### Patients, power and politics: from patients to citizens
Hogg, Christine
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Patlak ampul
Poyraz, Ergün
Paying for an enlarged European Union
Jenkins, Charles
Paying for Europe
Begg, Lain
Pazarlama politikaları ve stratejileri
Pınar, M. Cengiz
The Penguin dictionary of international relations
The Penguin dictionary of international relations
Evans, Graham
People and Parliament in the European Union: participation, democracy, and legitimacy Blondel, Jean
People and power: an introduction to politics
Girdner, Eddie J.
Perception and misperception in international politics
Jervis, Robert
Perspectives on political communication: a case approach
Bell, Lauren Cohen
Perşembe Konferansları : Türkiye ekonomisindeki gelişmeler, bölgesel politikalar ve rekabet
Peter Linebaugh presents Thomas Paine: Common sense, Rights of man and Agrarian justice
Paine, Thomas
Petrol: para ve güç çatışmasının epik öyküsü
Yergin, Daniel
Petrol bekçisi
Mumcu, Uğur
Petrol sektöründe serbestleştirme politikası: 4 Eylül 1989
A philosophical commentary on the Politics of Aristotle
Simpson, Peter
Philosophy, politics, democracy: selected essays
Cohen, Joshua
Philosophy and real politics
Geuss, Raymond
Philosophy as cultural politics
Rorty, Richard
Philosophy in a time of lost spirit: essays on contemporary theory
Beiner, Ronald
Poetic justice: the literary imagination and public life
Nussbaum, Martha
Policy-making in the European Union
Policy-making in the European Union
Policy-making in the European Union
Policy-making in the European Union
The policy-making process
Lindblom, Charles Edward
Poliklinik hizmetlerinde etkinlik
Polis and praxis: exercises in contemporary political theory
Dallmayr, Fred Reinhard
Political analysis
Hay, Colin
Political campaign communication: inside and out
Powell, Larry
Political campaign communication: inside and out
Powell, Larry
Political campaign communication: principles and practices
Trent, Judith S.
Political campaign communication: principles and practices
Trent, Judith S.
Political communication in a new era: a cross-national perspective
Political communication in direct democratic campaigns : enlightening or manipulating?
The political economy of European monetary unification
The political economy of globalization
The political economy of human rights in Armenia : authoritarianism and democracy in
a former
Payaslian, Simon.
Soviet republic
The political economy of international relations
Gilpin, Robert
The political economy of managed migration: nonstate actors, Europeanization, and the
politics
Menz, Georg
of designing migration policies
The political economy of new Labour: labouring under false pretences?
Hay, Colin
A political economy of the Middle East
Richards, Alan
Political essays
Hume, David
A political history of Western Europe since 1945
Urwin, Derek W.
Political Islam, world politics, and Europe
Tibi, Bassam
Political Islam in Turkey: running west, heading east?
Jenkins, Gareth
Political ideals
Russell, Bertrand
Political ideas in the romantic age: their rise and influence on modern thought
Berlin, Isaiah
Political ideologies :an introduction
Heywood, Andrew
Political innovation and conceptual change
Political institutions and lesbian and gay rights in the United States and Canada
Smith, Miriam Catherine
Political institutions in Italy
Cotta, Maurizio
Political institutions in the Federal Republic of Germany
Schmidt, Manfred G.
Political institutions in the United Kingdom
Judge, David
Political institutions in the United States
Katz, Richard S.
Political judgement : essays for John Dunn
Political liberalism
Rawls, John
Political liberalization and democratization in the Arab world
A political life
Bobbio, Norberto
Political philosophy
Simmons, Alan John
Political philosophy: a very short introduction
Miller, David
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Political philosophy: the essential texts
The political philosophy of Hobbes: its basis and its genesis
Strauss, Leo
Political power and democratic control in Britain: the Democratic Audit of the United Kingdon
Weir, Stuart; David Beetham
Political process and the development of Black insurgency, 1930-1970
McAdam, Doug
Political reforms in Turkey
Political reforms in Turkey
The political system of the European Union
Hix, Simon
The political system of the European Union
Hix, Simon
The political system of the European Union
Hix, Simon
Political theology II: the myth of the closure of any political theology
Schmitt, Carl
Political theories of international relations: from Thucydides to the present
Boucher, David
Political theory: an introduction
Heywood, Andrew
Political theory and international affairs: Hans J. Morgenthau on Aristotle’s The politics Morgenthau, Hans J.
Political theory and modernity
Connolly, William E.
Political theory and the displacement of politics
Honig, Bonnie
The political theory of John Gray
Political thinkers: from Socrates to the present
Political thinking: the perennial questions
Tinder, Glenn E.
Political thought
Political thought and history: essays on theory and method
Pocock, John Greville Agard
Political writings
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
Political writings
Augustine, Saint, Bishop of Hippo
Political writings
Thomas, Aquinas, Saint
Political writings
Paine, Thomas
Political writings
Voltaire, 1694-1778
Political writings
Diderot, Denis, 1713-1784
Political writings : including the debate between Sieyès and Tom Paine in 1791
Sieyes, Emmanuel Joseph
Politics
Thirlwell, Adam
Politics
Heywood, Andrew
Politics
Heywood, Andrew
The politics
Aristotle
Politics, language, and time: essays on political thought and history
Pocock, J. G. A.
Politics, metaphysics, and death: essays on Giorgio Agamben’s Homo sacer
Politics, parties, and elections in Turkey
Politics, philosophy, culture: interviews and other writings, 1977-1984
Foucault, Michel
Politics, philosophy, terror: essays on the thought of Hannah Arendt
Villa, Dana Richard
Politics: a very short introduction
Minogue, Kenneth R.
Politics: the basics
Tansey, Stephen
Politics & the media: harlots and prerogatives at the turn of the millennium
Seaton, Jean
Politics among nations: the struggle for power and peace
Morgenthau, Hans Joachim
The Politics and economics of the European Union: an introductory text
Jones, Robert A.
The politics and ethics of fieldwork
Punch, Maurice
Politics and history: Montesquieu, Rousseau, Marx
Althusser, Louis
Politics and morality
Mendus, Susan
Politics and passion: toward a more egalitarian liberalism
Walzer, Michael
Politics and policies in post-Communist transition: primary and secondary privatisation
in
Soos, Karoly Attila
Central Europe and the Former Soviet Union
Politics and society in Western Europe
Lane, Jan-Erik
Politics and society in Western Europe
Lane, Jan-Erik
The politics and technology of nuclear proliferation
Mozley, Robert
Politics and the arts: letter to M. D'Alembert on the theatre
Rousseau, Jean-Jacques
Politics and the arts: letter to M. D'Alembert on the theatre
Rousseau, Jean-Jacques
Politics and the imagination
Geuss, Raymond
Politics and the mass media in Britain
Negrine, Ralph M.
Politics and vision: continuity and innovation in Western political thought
Wolin, Sheldon S.
Politics and war: European conflict from Philip II to Hitler
Kaiser, David
Politics in dark times: encounters with Hannah Arendt
Politics in the European Union
George, Stephen
Politics in the European Union
Bache, Ian
Politics in time: history, institutions, and social analysis
Pierson, Paul
The politics of aesthetics: the distribution of the sensible
Ranciere, Jacques
The politics of American government
The politics of appearances: representations of dress in revolutionary France
Wrigley, Richard
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
The politics of atrocity and reconciliation : from terror to trauma
Humphrey, Michael
The politics of authenticity: radical individualism and the emergence of modern society Berman, Marshall
The politics of belonging: intersectional contestations
Yuval-Davis, Nira
The politics of belonging: nationalism, liberalism, and pluralism
The politics of climate change
Giddens, Anthony
The politics of collective violence
Tilly, Charles
The politics of cyberspace: a new political science reader
The politics of economic stagnation in the Soviet Union: the role of local party organs in
Rutland, Peter
economic management
The politics of ethnic separatism in Russia and Georgia
George, Julie A.
The Politics of ethnicity
The politics of Europe: monetary union and class
The politics of Europeanization
The politics of faith and the politics of scepticism
Oakeshott, Michael Joseph
Politics of friendship
Derrida, Jacques
The politics of gender after socialism: a comparative-historical essay
Gal, Susan
The politics of global governance: international organizations in an interdependent world
The politics of identity: liberal political theory and the dilemmas of difference
Kenny, Michael
The politics of institutional choice: the formation of the Russian State Duma
Smith, Steven S.
The politics of Latino faith: religion, identity, and urban community
Wilson, Catherine E.
The politics of migration and immigration in Europe
Geddes, Andrew
The politics of multiculturalism in the new Europe: racism, identity, and community
Politics of piety: the Islamic revival and the feminist subject
Mahmood, Saba
The politics of public memory in Turkey
The politics of public space
The politics of regional identity: meddling with the Mediterranean
Pace, Michelle
The politics of regret : on collective memory and historial responsibility
Olick, Jeffrey K.
The politics of reproduction: thinking beyond the slogans
Albury, Rebecca M.
Politics of security: towards a political philosophy of continental thought
Dillon, Michael
The politics of social protest: comparative perspectives on states and social movements
The politics of sub-national authoritarianism in Russia
The politics of Thatcherism
The politics of the artificial: essays on design and design studies
Margolin, Victor
The politics of the global oil industry: an introduction
Falola, Toyin
The politics of the Middle East
Palmer, Monte
Politics of the Middle East: cultures and conflicts
Roskin, Michael
The politics of transition in central Asia and the Caucasus: enduring legacies and
emerging
challenges
The politics of truth
Foucault, Michel
The politics of truth: selected writings of C. Wright Mills
Mills, C. Wright
The politics of Turkish democracy: ismet Inönü and the formation of the multi-party
system,
Vanderlippe, John M.
1938-1950
The politics of United States foreign policy
Rosati, Jerel A.
Politics of urban runoff : nature, technology, and the sustainable city
Karvonen, Andrew
The politics of warfare: the great powers in the twentieth century
Cimbala, Stephen J.
The politics of women’s bodies: sexuality, appearance, and behavior
Politics out of history
Brown, Wendy
The Politics today companion to the British constitution
Pilkington, Colin 1937Politics UK
Politik yazılar
Guevara, Ernesto Che
Politika
Aristotles
Politika
Aristoteles
Politika belgesi: sağlık hizmetlerinde kapasite planlama: uluslararası deneyimlerin incelenmesi
Politika belgesi: sağlık hizmetlerinde kapasite planlama: uluslararası deneyimlerin incelenmesi
Politika bilimine giriş
Kapani, Münci
Politikada halkla ilişkiler
Oktay, Mahmut
Politikada şiddet
Akyol, Taha
Politikanın çağrısı
Berktay, Fatmagül
Politikanın ibret dolu seyir defteri
Yorgancıoğlu, Mehmet
Politikanın iletişimi: iletişimin politikası
Köker, Eser
Die politische Schweiz: Fundamente und institutionen
Neidhart, Leonhard
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Popular culture in the Arab World: arts, politics, and the media
Hammond, Andrew
Popülist politikaya, tıkanmış ekonomiye, yozlaşmış sisteme sil baştan
Yazıcıoğlu, Recep
The portable Hannah Arendt
Arendt, Hannah
The portable Thomas Jefferson
Jefferson, Thomas
Post-communist democratisation in Lithuania: elites, parties, and youth political
organisations,
Janušauskienė, Diana
1988-2001
Post-conflict Tajikistan: the politics of peacebuilding and the emergence of legitimate order
Heathershaw, John
Post-conflict Tajikistan: the politics of peacebuilding and the emergence of legitimate order
Heathershaw, John
Post-foundational political thought: political difference in Nancy, Lefort, Badiou and LaclauMarchart, Oliver
Post-Soviet political order: conflict and state building
The post-Soviet Potemkin village: politics and property rights in the black earth
Allina-Pisano, Jessica
The post-Soviet wars: rebellion, ethnic conflict, and nationhood in the Caucasus
Zürcher, Christoph
A postcapitalist politics
Gibson-Graham, J. K.
The postnational constellation: political essays
Habermas, Jurgen
Postyapısalcı anarşizmin siyaset felsefesi
May, Todd
The Poulantzas reader: Marxism, law, and the state
Poulantzas, Nicos Ar
Poverty and the critical security agenda
Eadie, Pauline
Power, politics, and culture
Said, Edward W.
Power: a radical view
Lukes, Steven
Power and interdependence
Keohane, Robert O.
Power and international relations
Claude, Inis L.
Power and plenty: trade,war, and the world economy in the second millennium
Findlay, Ronald
Power and principle in international affairs
Schloming, Gordon Clark
Power in movement: social movements and contentious politics
Tarrow, Sidney G.
The power of international theory: reforging the link to foreign policy-making through
scientific
Chernoff, Fred
enquiry
The power of religion in the public sphere
The Power of the powerless: citizens against the state in central-eastern Europe
Power restructuring in China and Russia
Lupher, Mark
The powers behind the Prime Minister: the hidden influence of number ten
Kavanagh, Dennis
The powers of the Union: delegation in the EU
Franchino, Fabio
Pre-accession economic programme 2002
Pre-Accession Economic Programme 2004
Pre-Accession Economic Programme 2004
Pre-Revolutionary writings
Burke, Edmund
Prens
Machiavelli, Niccolo
Present pasts: urban palimpsests and the politics of memory
Huyssen, Andreas
The presidentialization of politics: a comparative study of modern democracies
The presidents: a reference history
Pressure groups, politics and democracy in Britain
Grant, Wyn 1947Pressure groups and British politics
Grant, Wyn 1947Preying on the state: the transformation of Bulgaria after 1989
Ganev, Venelin I.
The price of peace
Beveridge, William Henry Beveridge
The primacy of perception: and other essays on phenomenological psychology, the
philosophy
Merleau-Ponty, Maurice
of art, history and politics
The primacy of politics: social democracy and the making of Europe’s twentieth century Berman, Sheri
Prime minister and cabinet today
Thomas, Graham P. 1938Prime time activism: media strategies for grassroots organizing
Ryan, Charlotte
The Prince
Machiavelli, Niccolo
Principles of the European union regional policy and the situation in Turkey
Sülün, Dilara
The prize: the epic quest for oil, money and power
Yergin, Daniel
A Problematic triangle : Turkey, Cyprus and the European Union
Ersoy, Buğra
The proceedings of 3rd international strategic management conference June 21-23
2007,
Dedeman Hotel,
Antalya-Turkey
Proceedings
of the
International Symposium The Cyprus Issue: Past, present and the
vision for the
future: 12-14 June 2001, Lefkosa
Prof.Dr. Turhan Feyzioğlu: demokrasi, laiklik ve cumhuriyete adanmış bir ömür
Karakaya, Nihat
Prof.Dr. Turhan Feyzioğlu: demokrasi, laiklik ve cumhuriyete adanmış bir ömür
Karakaya, Nihat
Profile 2001: Türkiye-AB ilişkileri: Ortaklıktan tam üyeliğe
Profile 2001: Türkiye-AB ilişkileri: Ortaklıktan tam üyeliğe
Profile 2002: Türkiye-AB ilişkileri: İlişkilerdeki temel belgeler
Project democracy: sivil örümceğin ağında
Yıldırım, Mustafa
Projections of power: framing news, public opinion, and U.S. foreign policy
Entman, Robert M.
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
The promise of politics
Arendt, Hannah
Psikolojik savaş: [gri propaganda]
Tarhan, Nevzat
Psychotherapy and politics
Totton, Nick
The public and its problems
Dewey, John, 1859-1952
Public information campaigns and opinion research: a handbook for the student and practitioner
Public management in Britain
Public participation in foreign policy
Public philosophy: essays on morality in politics
Sandel, Michael J.
Public relations research: an international perspective
Public sector management
Flynn, Norman
Pure war: twenty five years later
Virilio, Paul
Putin's Russia: past imperfect, future uncertain
The Putney debates: the Levellers
Questioning EU enlargement: Europe in search of identity
Quisling cephesi
Mumcu, Uğur
The racial contract
Mills, Charles Wade
The radical right in Western Europe: a comparative analysis
Kitschelt, Herbert
Radical thought in Italy: a potential politics
Rational theory of international politics: the logic of competition and cooperation
Glaser, Charles Louis
Rationalism in politics and other essays
Oakeshott, Michael Joseph
Rawls and Habermas: reason, pluralism, and the claims of political philosophy
Hedrick, Todd
Reactionary modernism: technology, culture, and politics in Weimar and the Third Reich Herf, Jeffrey
Realism: restatements and renewal
Realism reconsidered: the legacy of Hans Morgenthau in international relations
Realist constructivism
Barkin, J. Samuel
Reassessing security in the South Caucasus : regional conflicts and transformation
The rebirth of classical political rationalism: an introduction to the thought of Leo
Strauss:
Strauss, Leo.
essays and lectures
Rebuilding Leviathan: party competition and state exploitation in post-communist democracies
Grzymala-Busse, Anna
Reconstructing the state: personal networks and elite identity in Soviet Russia
Easter, Gerald
Redeeming the communist past: the regeneration of communist parties in East Central Europe
Grzymala-Busse, Anna Maria
Reflections of EU-Turkey relations in The Muslim World
Reflections on exile and other essays
Said, Edward W.
Reflections on the Cyprus problem: a compilation of recent academic contributions
Reflections on the Turkish revolution
Safa, Peyami
Reflexive modernization: politics, tradition and aesthetics in the modern social order
Beck, Ulrich
Réformes et mutations de l'Union européenne
Stéphanou, Constantin A.
Reforming the European Union budget: A social constructivist policy approach
Deniz, Mustafa
Regional development and the European Union: a comparative analysis of Karabük,
Valenciennes
and Katowice
Regional
development and the European Union: a comparative analysis of Karabük,
Valenciennes
and Katowice
Regional in/security: redefining threats and responses
Regional orders at century's dawn: global and domestic influences on grand strategy
Solingen, Etel
Regions and the world economy: the coming shape of global production, competition,
and
Scott, Allen J.
political order
Reintegrating armed groups after conflict: politics, violence and transition
Reis: Gladio'nun Türk tetikçisi
Yalçın, Soner
Reis: Gladio'nun Türk tetikçisi
Yalçın, Soner
Rekabet hukuku ve politikası alanında at mevzuatına uyum değerlendirme raporu
Rekabet hukuku ve politikası özel ihtisas komisyonu raporu
Rekabetçi piyasa ekonomisi: kavramlar-kurallar-kurumlar
Emek, Uğur
Relations internationales: 1. questions mondiales
Defarges, Philippe Moreau
Relations internationales: 2. questions mondiales
Defarges, Philippe Moreau
Religion, politics, and Turkey’s EU accession
Religion and politics in Turkey
Religion and the political imagination
Relocating the fault lines: Turkey beyond the East-West divide
Reluctant Europeans: Britain and European integration, 1945-1998
Gowland, David
Remaking Turkey: globalization, alternative modernities, and democracy
Representation through taxation: revenue, politics, and development in postcommunist states
Gehlbach, Scott
Representation through taxation: revenue, politics, and development in postcommunist states
Gehlbach, Scott
Representative democracy in Britain today
Pilkington, Colin 1937-
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
The republic
Plato
The republic
Plato
Republicanism: a theory of freedom and government
Pettit, Philip
Republicanism in the modern world
Maynor, John W.
Resistance, rebellion, and death
Camus, Albert
Resource wars: the new landscape of global conflict
Klare, Michael T.
Restructuring Europe: centre formation, system building and political structuring
between the
Bartolini, Stefano
nation-state and the European Union
The restructuring of social and political theory
Bernstein, Richard J
Resurrection day
DuBois, Brendan
Rethinking European Union foreign policy
Rethinking globalization: critical issues and policy choices
Khor, Martin
Rethinking islam and liberal democracy: islamist women in Turkish politics
Arat, Yeşim
Rethinking islamist politics: culture, the state and Islamism
Ismail, Salwa
Rethinking realism in international relations: between tradition and innovation
Rethinking secularism
Rethinking security in post-Cold War Europe
Rethinking the world: great power strategies and international order
Legro, Jeffrey
The return of the political
Mouffe, Chantal
Revolution and transition in East-Central Europe
Mason, David Stewart
The revolution betrayed
Trotsky, Leon
The revolution of the saints; a study in the origins of radical politics
Walzer, Michael
Revolutionaries and reformers: contemporary Islamist movements in the Middle East
Revolutionary writing: common sense essays in post-political politics
Richard Rorty: politics and vision
Voparil, Christopher J.
The rise of the state: profitable investing and geopolitics in the 21st century
Mostrous, Yiannis G.
Risk measures and efficiency scores of publicly traded banks in new and candidate
European
Vardar, Gülin
Union countries’ stock markets
The road to home rule: images of Scottish nationalism
Harvie, Christopher
The road to Number 10
Watkins, Alan
A roadmap for a solution to the Kurdish Question: Policy proposals from the region for
the
government
Rock and popular music: politics, policies, institutions
Rogue states and U.S. foreign policy: containment after the Cold War
Litwak, Robert
The role of auditing in Canadian municipal administration: practices, perceptions and challenges
Hanson, Hugh R.
The role of auditing in Canadian municipal administration: practices, perceptions and challenges
Hanson, Hugh R.
The Romani voice in world politics: the United Nations and non-state actors
Klimova-Alexander, Ilona
The Romantics: England in a revolutionary age
Thompson, Dorothy
Rousseau ve uluslararası ilişkiler
Yalvaç, Faruk
Routledge handbook of cosmopolitanism studies
Routledge philosophy guidebook to Hobbes and Leviathan
Newey, Glen
The rules of art: genesis and structure of the literary field
Bourdieu, Pierre
The rules of art: genesis and structure of the literary field
Bourdieu, Pierre
The ruling class: management and politics in modern Italy
Rumsfeld: his rise, fall, and catastrophic legacy
Cockburn, Andrew
Runaway state-building: patronage politics and democratic development
O'Dwyer, Conor
Rural transition in Azerbaijan
Lerman, Zvi
Russia as a network state : what works in Russia when state institutions do not?
Russia transformed: developing popular support for a new regime
Rose, Richard
The Russian Army in a time of troubles
Baev, Pavel
Russian minority politics in post-Soviet Latvia and Kyrgyzstan: the transformative power
of
Commercio, Michele E.
informal networks
Russia’s path from Gorbachev to Putin: the demise of the Soviet system and the new Russia
Kotz, David M.
Rusya’nın Orta Asya politikaları: rapor
Kamalov, İlyas
Sacred and secular: religion and politics worldwide
Norris, Pippa
Sağcı düşünce
Mumcu, Uğur
Sağlık sektörü temel kavramlar ,Türkiye ve Avrupa Birliği'nde durum ve Türkiye'nin Birliğe Akdur,
uyumu
Recep
Sahte Atatürkçülük
Mumcu, Uğur
Said Nursi, Fethullah Gülen ve "laik' sempatizanları
Işıklı, Alpaslan
Saldırı planı = plan of attack
Woodward, Bob
Same sex, different politics: success and failure in the struggles over gay rights
Mucciaroni, Gary
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Samizdat : hakikatlere dayanacak gücünüz var mı
Yalçın, Soner
Sanat / siyaset: kültür çağında sanat ve kültürel politika
Sanat ve propaganda : kitle kültürü çağında politik imge
Clark, Toby
Sanatçının bir siyaset düşünürü olarak portresi: Ambrogio Lorenzetti
Skinner, Quentin
Sanayide devlet yardımları ve teşvikler :Gatt kodu, AT ve EFTA kuralları ve uygulama,
20-21 Mayıs
1992
Sancılı yıllar [1965-1971]
Çetinkaya, Hikmet
Sapan: bir güvercinin katilleri
Soykan, Timur
Sarı zeybek: Atatürk'ün son 300 günü
Dündar, Can
Schools of thought in international relations: interpreters, issues, and morality
Thompson, Kenneth W.
Second international Congress for Cyprus Studies: 24-27 November 1998,
Gazimagusa, Turkish
Republic of Northern Cyprus
Second international Congress for Cyprus Studies: 24-27 November 1998,
Gazimagusa, Turkish
Republic of Northern Cyprus
The Second Ottoman Empire: political and social transformation in the early modern worldTezcan, Baki
Second treatise of government
Locke, John
Secular and islamic politics in Turkey: the making of the Justice and Development Party
Secularism and Muslim democracy in Turkey
Yavuz, M. Hakan
Security, identity and interests: a sociology of international relations
McSweeney, Bill
Security, territory, population: lectures at the Collège de France, 1977-1978
Foucault, Michel
Security, territory, population: lectures at the Collège de France, 1977-1978
Foucault, Michel
Security sector in Turkey: Questions, problems, and solutions
Akay, Hale
Security structures in the Eastern Mediterranean region and the Near East
Security studies today
Seçilmiş yazılar
Başkaya, Fikret
Seçim kampanyalarında geleneksel medya, internet ve sosyal medyanın kullanımı
Seçim sistemleri ve Türkiye’ye özgü bir seçim sistemi önerimiz
Seçimler, siyasal reklamlar ve siyasal iletişim
Tokgöz, Oya
Selected ıssue 2011: cost and financing of drug treatment services in europe: an exploratory study
Selected issue 2008: national drug-related research in Europe
Selected issue 2009: drug offences: sentencing and other outcomes
Selected issue 2010: treatment and care for older drug users
Selected issue 2010: treatment and care for older drug users
Selected issue 2011: Guidelines for the treatment of drug dependence: a european perspective
Selected issue 2011: mortality related to drug use in Europe: public health implications
Semih Vaner anısına: Avrupa Birliği demokrasi ve laiklik
Serbest piyasa ve Kemalizm
Mumcu, Uğur
Sexing the body: gender politics and the construction of sexuality
Fausto-Sterling, Anne
Sexual / textual politics: feminist literary theory
Moi, Toril
Sexual / textual politics: feminist literary theory
Moi, Toril
Sexual equality in an integrated Europe
Elman, R. Amy
Sexual politics, sexual communities : the making of a homosexual minority in the
United States,
D'Emilio, John
1940-1970
Sexual politics and narrative film: Hollywood and beyond
Wood, Robin
Shakespeare’s politics
Bloom, Allan David
The Shiites of Lebanon under Ottoman rule, 1516-1788
Winter, Stefan
Sırlar Operasyonu: Terör mü? Politika mı?
Marrs, Jim
Sigorta konusunda ortaya çıkan uyuşmazlıkların alternatif yöntemlerle çözümü (ADR):
Avrupa
uygulamaları
Sigorta şirketlerinde mali yeterlilik ve risk yönetimi: Türkiye'de ve AB'de yeni
düzenlemeler:
(Solvency-II projesi)
Sihirli aynanın sırları
Silah kaçakçılığı ve terör
Mumcu, Uğur
Silahsız savaş: Bir mücadele sanatı olarak diplomasi
Öymen, Onur
Silence and voice in the study of contentious politics
Siluetini sevdiğimin Türkiyesi
Bildirici, Faruk
The single European currency in national perspective: a community in crisis?
The single European currency in national perspective: a community in crisis?
Sistem
Mumcu, Uğur
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
The Sisterhood
Forbes, Colin
The Sisterhood
Forbes, Colin
Sivil Cumhuriyet
Özdemir, Hikmet
Sivil toplum, demokrasi ve İslam dünyası
Sivil toplum diyaloğu: Avrupa-bilgi köprüleri programı = Civil society dialouge: Europabridges
of knowledge
Sivil toplum diyaloğu: Avrupa-bilgi köprüleri programı = Civil society dialouge: Europabridges
of knowledge
Sivil toplum diyaloğu: Avrupa-bilgi köprüleri programı = Civil society dialouge: Europabridges
of knowledge
Siyasal iletişim yönetimi: siyasette marka yaratmak
Uztuğ, Ferruh
Siyasal rejimler
Duverger, Maurice
Siyasal reklamcılık: dünyadan ve Türkiye'den örneklerle
Topuz, Hıfzı
Siyaset felsefesi sözlüğü
Siyaset sosyolojisi ve toplumsal teori: toplumsal düşüncenin klasik ve çağdaş
temsilcileriyle
Giddens, Anthony
hesaplaşmalar
Siyaset üzerine: (seçmeler)
Spinoza, Benedictus de
Siyaset ve anayasa
Turhan, Mehmet
Siyaset ve halkla ilişkiler
Varol, Muharrem
Siyaset ve insan
Bilgin, Nuri
Siyasetin doruklarında: Washington-Moskova hattında Soğuk Savaş'ı sona erdiren
diplomatik
Beschloss, Michael R.
oyunların perde arkası
Siyasetin kamusal finansmanı: siyasal partilere devlet yardımı
Yüksel, Nahit
Siyasetin kamusal finansmanı: siyasal partilere devlet yardımı
Yüksel, Nahit
Siyasette kadınlar ve gençler
Siyasi tarih: 1918-1994
Sander, Oral
Siyon liderlerinin protokolleri: dünya hükümeti yolu ile dünya hâkimiyeti kurmak için
Varsden, Victor Emile
Siz kimi kandırıyorsunuz!
Yalçın, Soner
Small states in world politics :explaining foreign policy behavior
SMEs in Black Sea economic cooperation countries
Smoking typewriters: the Sixties underground press and the rise of alternative media in America
McMillian, John Campbell
Social and political philosophy, readings from Plato to Gandhi
Social and political philosophy: classical Western texts in feminist and multicultural perspectives
The social construction of Europe
Social construction of international politics: identities and foreign policies, Moscow,
1955 and
Hopf, Ted
1999
The social contract theorists: critical essays on Hobbes, Locke, and Rousseau
Social democratic party policies in contemporary Europe
Social media and democracy : innovations in participatory politics
Social movements in a globalizing world
Social movements in Britain
Byrne, Paul
Social origins of dictatorship and democracy: lord and peasant in the making of the
modern
Moore, Barrington
world
The social quality of Europe
Social revolutions in the modern world
Skocpol, Theda
Social theory and the politics of identity
Social theory of international politics
Wendt, Alexander
Social theory since Freud: traversing social imaginaries
Elliott, Anthony
Society must be defended: lectures at the College de France, 1975-76
Foucault, Michel
Society must be defended: lectures at the Collège de France, 1975-76
Foucault, Michel
The sociology of ethnicity
Malesevic, Sinisa
Socrates basvuru rehberi: eğitim alanında topluluk faaliyet programı (2000-2006)
Soğuk savaş sonrasında Türkiye’nin ulusal güvenlik sorunları
Balkan, Celil
Sokrates'ten Jakobenlere : batı'da siyasal düşünceler
Sol müdahale
Küçük, Yalçın
Son büyük kuşatma: 1453
Crowley, Roger
Son çağrı
Denktaş, Rauf R.
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Son darbe: 28 Şubat
Son gelişmeler ışığında Avrupa Birliği'nin geleceği ve Türkiye
Son yazılar
Sonsuz talep: bağlanma etiği, direniş siyaseti
Soros’un çocukları
Sorularla Avrupa Birliği 7. çerçeve programı
Sorularla Avrupa Birliği 7. çerçeve programı
Sorun olan Avrupa Birliği
Sorun olan Avrupa Birliği
Sosyal demokraside ayrışma yılları (1980-1985): sosyal demokratların on yılı
Sosyal güvenlik hakkının milletlerarası boyut kazanması sürecinde yeni bir aşaması:
Avrupa
Birliği sosyal güvenlik hukuku
Sosyal politika
Sosyal politika
Sosyal politika
Sosyal politika dersleri
Sosyal politika ve sosyal güvenlik
Sosyal politika yazıları: Boğaziçi Üniversitesi sosyal politika forumu
Sosyal politikada yerelleşme
Sosyal politikanın temelleri
Sosyal sınıflar ve siyasal partiler üzerine
Sosyal siyaset konferansları
Sosyal siyaset konferansları: 51. kitap
Sosyal siyaset konferansları: 52. kitap
Sosyal siyaset konferansları: 53. kitap
Sosyal siyaset konferansları: 54. kitap
Sosyal siyaset konferansları: 55. kitap
The sovereign state and its competitors: an analysis of systems change
Sovereignty: evolution of an idea
Sömürgecilik emperyalizm küreselleşme
Sömürgeleşen Türkiye
Söylev: Nutuk I-II
Söz bitmeden: terörle mücadelede önleme stratejileri
Space, time, and perversion: essays on the politics of bodies
Speaking through the mask: Hannah Arendt and the politics of social identity
Special interest politics
The spectre at the feast: capitalist crisis and the politics of recession
Speeches and writings, 1832-1858: speeches, letters, and miscellaneous writings, the
Lincoln-Douglas debates
Speeches and writings, 1859-1865: speeches, letters, and miscellaneous writings,
presidential
massages and proclamations
Speed and politics
The speed of dreams: selected writings, 2001-2007
Spinoza and politics
The spirit of modern republicanism: the moral vision of the American founders and the
philosophy of Locke
Stabilizing and integrating the Balkans: economic analysis of the stability pact, EU
reforms and
international organizations
Stable outside, fragile inside? : post-Soviet statehood in central Asia
Staging the New Berlin : place marketing and the politics of urban reinvention post-1989
Stalking Fiona
The state after communism: governance in the new Russia
State-building: a comparative study of Ukraine, Lithuania, Belarus, and Russia
State building in Putin's Russia: policing and coercion after communism
State-directed development: political power and industrialization in the global periphery
State formation, nation-building, and mass politics in Europe: the theory of Stein
Rokkan: based
on his collected works
The State of the European Union
The state of the Middle East: an atlas of conflict and resolution
State of war: the secret history of the CIA and the Bush administration
State power and social forces: domination and transformation in the Third World
Statehood and security: Georgia after the Rose Revolution
Birand, Mehmet Ali
Mumcu, Uğur
Critchley, Simon
Çetinkaya, Hikmet
Güler, Ali
Güler, Ali
Ergül, Teoman
Arıcı, Kadir
Koray, Meryem
Koray, Meryem
Koray, Meryem
Altan, Ömer Zühtü
Çubuk, Ali
Ersöz, Halis Yunus
Güven, H. Sami
Deniz, A. Rıza
Spruyt, Hendrik
Jackson, Robert H.
Başkaya, Fikret
Manisalı, Erol
Atatürk, Mustafa Kemal
Alkan, Necati
Grosz, Elizabeth A.
Moruzzi, Norma Claire
Grossman, Gene M.
Gamble, Andrew
Lincoln, Abraham
Lincoln, Abraham
Virilio, Paul
Marcos, Subcomandante Insurgente
Balibar, Etienne
Pangle, Thomas L.
Welfens, Paul J. J.
Colomb, Claire
Williams, Nigel 1948Fritz, Verena
Taylor, Brian D.
Kohli, Atul
Rokkan, Stein
Smith, Dan
Risen, James
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Statehood and security: Georgia after the Rose Revolution
States and power in Africa: comparative lessons in authority and control
Herbst, Jeffrey Ira
States of injury: power and freedom in late modernity
Brown, Wendy
States versus markets: the emergence of a global economy.
Schwartz, Herman M.
The Statesman's Yearbook 2010
STK'lar için pratik rehber: Türkiye'de Avrupa Komisyonu hibeleri
STK'lar için pratik rehber: Türkiye'de Avrupa Komisyonu hibeleri
Stories of peoplehood : the politics and morals of political membership
Smith, Rogers M
Storming heaven: class composition and struggle in Italian autonomist marxism
Wright, Steve
Strange multiplicity: constitutionalism in an age of diversity
Tully, James
Strategy for empire: U.S. regional security policy in the post-Cold War era
Stratejik yönetim ve işletme politikası
Dinçer, Ömer
Strong democracy: participatory politics for a new age
Barber, Benjamin R.
Strong societies and weak states: state-society relations and state capabilities in the ThirdMigdal,
World Joel S.
Structural change and exchange rate dynamics: the economics of EU eastern enlargement
The structural transformation of the public sphere: an inquiry into a category of bourgeois Habermas,
society
Jürgen
Structuring politics: historical institutionalism in comparative analysis
The struggle for power in Syria : politics and society under Asad and the Baʻth Party
Dam, Nikolaos van.
Struggle over identity: the official and the alternative "Belarusianness"
Bekus, Nelly
Studies in Platonic political philosophy
Strauss, Leo
Stupid white men ...and other sorry excuses for the state of the nation!
Moore, Michael
Sultan Abdülhamid’in hatıra defteri
Bozdağ, İsmet
Supercapitalism: the transformation of business, democracy, and everyday life
Reich, Robert B.
Supranational citizenship
Dobson, Lynn
Suriye
Gürson, Poyraz
Suriye Baas Bartisi: kökenleri, dönüşümü, izlediği iç ve dış politika (1943-1991)
Özkoç, Özge
Surpassing realism: the politics of European integration since 1945
Gilbert, Mark
Sustainable development in Western Europe: psychological questions and answers
Susurluk belgeleri: ifade tutanakları
Susurluk komisyonu tutanakları 1: Doğu Perinçek ve Mesut Yılmaz ‘ ın Açıklamaları
Susurluk'tan Ergenekon'a Cem Ersever ve JİTEM gerçeği: Cem Ersever ve Yeşil
Agaşe, Çetin
Sürdürülebilir maliye politikası ve maliye politikasının ekonomik aktivite üzerine etkileri:
AB
Ergün, Mine
uyum sürecindeki türkiye örneği ve AB ülkeleri deneyimleri
Sürdürülebilir maliye politikası ve maliye politikasının ekonomik aktivite üzerine etkileri:
AB
Ergün, Mine
uyum sürecindeki türkiye örneği ve AB ülkeleri deneyimleri
Symbol, myth, and culture: essays and lectures of Ernst Cassirer, 1935-1945
Cassirer, Ernst
Symbolic communication in late medieval towns
Syria : revolution from above
Hinnebusch, Raymond A
Şeriat böyle
Dursun, Turan
Şeytan evliyaları : mücahitlikten müteahhitliğe
Erdem, Eren
Şili'de gizlice: Miguel Littin'in serüveni
Garcia Marquez, Gabriel
Şirketler hukuku alanında Türkiye için öngörülebilecek müzakere pozisyonunun değerlendirilmesi
Uzunçakmak, Şule Özge
Şu AB neyin nesi?
Şu AB neyin nesi?
T.C. Devlet Teşkilatı rehberi
Tajikistan in the new Central Asia: geopolitics, great power rivalry and radical Islam
Jonson, Lena
Takunyalı führer
Poyraz, Ergün
Takunyalı führer
Poyraz, Ergün
Talking politics
Gamson, William A.
Taming the sovereigns: institutional change in international politics
Holsti, Kalevi Jaakko
Tanklar ve sözcükler: Türk ordusunun medya ve siyasete "spin etkisi"
Yıldız, Nuran
Tanrı devletinden kral-devlete: siyasal düşünceler
Ağaoğulları, Mehmet Ali
Tapu ve kadastro hizmetlerinde etkinlik
Tarım arazilerinin korunması ve etkin kullanılmasına yönelik politikalar: uzmanlık tezi
Topçu, Pınar
Tarih boyunca: ihtilaller ve darbeler
Yılmaz, Hakan
Tarih boyunca politika
Tarih mahkemesi
Kumaş, Rahmi
Tarih siyaset iktisat yönetim
Tarihi unutmamak: günceli yakalamak
Coşkun, Alev
Tarihi yargılıyorum
Vassaf, Gündüz
Tarihi yaşarken yakalamak
Cemal, Hasan
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Tarihimizle yüzleşmek
Tarihin İzinde
Tarihin sonu ve son insan = the end of history and the last man
Tarihsel süreçte Kıbrıs Türk seçimleri ve yönetimleri
Tarihsel süreçte Kıbrıs Türk seçimleri ve yönetimleri
Tasavvuf düsüncesinde demokrasi
Technology, culture, and competitiveness: change and the world political economy
Tek parti devri: küller altında yakın tarih 6
Tek-parti döneminde muhalif sesler
Tek pazar oluşumunda Avrupa Birliği ve teknik mevzuatın uyumu: topluluk direktifleri,
CE işareti,
ISO 9000 standartları, TQM
Teknolojik determinist kalkınma aracı olarak teknoekonomi politikaları
Television and political advertising
Television on your doorstep: decentralization experiences in the European Union
Tepki cephesi piyasa imparatorluğuna karşı: AB-Türkiye yol ayrımı
Tercih: küresel hakimiyet mi küresel liderlik mi?
The terms of political discourse
Terör olgusu ve Türkiye gerçeği
Terör ve toplum
Terrorism and communism: a reply to Karl Kautsky
Terrorism and communism: a reply to Karl Kautsky
Teşebbüsün alıcılarına ayrımcılık yaparak hakim durumunu kötüye kullanması: Avrupa
Birliği ve
Amerika Birleşik Devletleri mahkeme içtihatları ışığında rekabetin korumması
hakkındaki kanun açısından
Teşvik politikaları ve doğrudan sermaye yatırımları
A textbook on EU law
The Thatcher era and its legacy
The Theoretical evolution of international political economy: a reader
Theories of comparative politics: the search for a paradigm reconsidered
Theories of European integration
Theories of urban politics
Theories of war and peace: an international security reader
Theorising international society: English school methods
Theorizing European integration
Theory and evidence in comparative politics and international relations
Theory and practice
Theory of international politics
Thick and thin :moral argument at home and abroad
Thinking in dark times: Hannah Arendt on ethics and politics
Thinking in time: the uses of history for decision-makers
Thinking past terror: Islamism and critical theory on the left
Thinking politically: essays in political theory
Thinking theory thoroughly: coherent approaches to an incoherent world
The third wave: democratization in the late twentieth century
Thomas Hobbes: skepticism, individuality, and chastened politics
Thomas Jefferson, political writings
The ticklish subject: the absent centre of political ontology
Time of tearing down, time of building
The time of the city : politics, philosophy and genre
Time of transitions
TMMOB Türkiye V. enerji sempozyumu: küreselleşmenin enerji sektöründe yapısal
değişim
programı ve enerji politikaları: bildiriler kitabı 21-23 Aralık 2005, Milli kütüphane-Ankara
TMMOB Türkiye VI. enerji sempozyumu: küresel enerji politikaları ve Türkiye gerçeği:
bildiriler
kitabı 22-23-24 Ekim 2007, İMO Teoman Öztürk Kongre Salonu-Ankara
To build a new jerusalem: the British labour party from Keir Hardie to Tony Blair
Together : the rituals, pleasures and politics of cooperation
Tohum ve toprak
Toplum sözleşmesi
Toplumsal hareketler: tarih, teori ve deneyim
Toplumsal politika
Toward a rational society: student protest, science and politics
Kongar, Emre
Ortaylı, İlber
Fukuyama, Francis
Aydoğdu, Ahmet
Aydoğdu, Ahmet
Temren, Belkis
Armağan, Mustafa
Koçak, Cemil
Gülkaya, Musa
Alçın, Sinan
Ulagay, Osman
Brzezinski, Zbigniew
Connolly, William E.
Ünsal, Niyazi
Cirhinlioğlu, Zafer
Trotsky, Leon
Trotsky, Leon
Gül, İbrahim
Duran, Mustafa
Evans, Andrew
Riddell, Peter
Chilcote, Ronald H.
Rosamond, Ben
Chryssochoou, Dimitris N.
Habermas, Jürgen
Waltz, Kenneth Neal
Walzer, Michael
Neustadt, Richard E.
Buck-Morss, Susan
Walzer, Michael
Rosenau, James N.
Huntington, Samuel P.
Flathman, Richard E.
Jefferson, Thomas, 1743-1826
Zizek, Slavoj
Constantinescu, Emil
Shapiro, Michael J.
Habermas, Jürgen
Davies, A.J.
Sennett, Richard
Mumcu, Uğur
Rousseau, Jean-Jacques
Talas, Cahit
Habermas, Jürgen
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Toward perpetual peace and other writings on politics, peace, and history
Kant, Immanuel
Towards a European nationality: citizenship, immigration, and nationality law in the EU
The Trade and customs law of the European Union
Lasok, Dominik
The tragic vision of politics: ethics, interests and orders
Lebow, Richard Ned
The transformation of Central Asia: states and societies from Soviet rule to independence
The transformation of citizenship in the European Union: electoral rights and the
restructuring of
Shaw, Jo
political space
The transformation of European social democracy
Kitschelt, Herbert
The transformation of governance in the European Union
Transforming Europe, europeanization and domestic change
Translating for the European Union institutions
Wagner, Emma
Transnational politics: Turks and Kurds in Germany
Ostergaard-Nielsen, Eva
The transparent state: architecture and politics in postwar Germany
Barnstone, Deborah Ascher
Transport policy in the European Union
Stevens, Handley
The travels of a T-shirt in the global economy: an economist examines the markets,
power, and
Rivoli, Pietra
politicsestablishing
of world trade
Treaty
a constitution for Europe: adopted by consensus by the European
Convention
on 13 June and 10 July 2003: submitted to the President of the European Council in
Trials of Europeanization: Turkish political culture and the European Union
Grigoriadis, Ioannis N.
Trotsky: a biography
Service, Robert
The trouble with normal : sex, politics, and the ethics of queer life
Warner, Michael
The truth about Leo Strauss: political philosophy and American democracy
Zuckert, Catherine H.
Turgut nereden koşuyor?
Çölaşan, Emin
Turgut'un serüveni
Çölaşan, Emin
Turizm planlaması ve politikası: turizmde bölgesel planlama
İçöz, Orhan
Turizmin ekonomik katkısını artırmada politikaların rolü ve önemi
Aslan, Nurdan
Turkey: challenges of continuity and change
Altunisik, Meliha Benli
Turkey: economic reform and accession to the European Union
Turkey: past, present and future
Turkey :identity, democracy, politics.
Turkey and Europe after the nice summit
Brewin, Christopher
Turkey and the EU: an awkward candidate for EU membership?
Arıkan, Harun
Turkey and the European Union: domestic politics, economic integration, and
international
dynamics
Turkey and the European Union: prospects for a difficult encounter
Turkey and the west
Turkey at the crossroads: Ottoman legacies and a greater Middle East
Jung, Dietrich
Turkey before and after Atatürk: internal and external affairs
Turkey Between Europe and Asia
Spencer, Claire
Turkey decoded
Dismorr, Ann
Turkey-European Union relations: dilemmas, opportunities, and constraints
Turkey in Europe: more than in promise?: report of the independent Commission on Turkey
Turkey in Europe: more than in promise?: report of the independent Commission on Turkey
Turkey in the European Union: implications for agriculture, food, and structural policy
Turkey in the world on the way to European Union
Saygılıoğlu, Nevzat
Turkey in the world on the way to European Union
Saygılıoğlu, Nevzat
Turkey today: a European country?
Turkey unveiled: Atatürk and after
Pope, Nicole
Turkey's accession to the European union: an unusual candidacy
Turkey's foreign policy in the 21st century :a changing role in world politics
Turkey’s participation in the European knowledge economy: Intellectual capital report of
Turkey
and
business
cases in the European knowledge economy: Intellectual capital report of
Turkey’s
participation
Turkey
and business cases
Turkey’s participation in the Europen knowledge economy: business cases teacher’s notes
Turkey's politics: the transition to a multi-party system
Karpat, Kemal H.
Turkey's relations with a changing Europe
Meltem, Müftüler-BAC
Turkey’s strategy in the changing world
Sandıklı, Atilla
The Turkish administrator, a cultural survey
Turkish democracy today: elections, protest and stability in an islamic society
Çarkoğlu, Ali
Turkish foreign policy: 1774-2000
Hale, William M.
Turkish immigrants in the European Union: determinants of immigration and integration
Turkish law guide for foreigners
Gökberber Yılmaz, Ayca
###
###
###
###
###
###
###
###
Turkish national income accounts (GNP, European Union format)
Pakdemirli, Ekrem
Turkish politics in a changing world: global dynamics and domestic transformation
Keyman, E. Fuat
The Turkish Republic at seventy-five years: progress-development-change
Turkish Republic of Northern Cyprus 99
Turkmenistan : strategies of power, dilemmas of development
Peyrouse, Sebastien
Turkmenistan’s foreign policy: positive neutrality and the consolidation of the Turkmen regime
Anceschi, Luca
The Turks today
Mango, Andrew
'Turquerie' and the politics of representation, 1728-1876
Avcioglu, Nebahat
TÜBA - TÜBİTAK - TTGV Bilim - teknoloji - sanayi tartışmaları platformu: araştırma geliştirme ve
###
TÜBA, TÜBİTAK, TTGV
üniversite - sanayi işbirliğinin teşvikine yönelik politikalar çalışma grubu: araştırma geliştirme
sistemi yapısı
çerçevesi
TÜBA - TÜBİTAK
- TTGVveBilim
- teknoloji - sanayi tartışmaları platformu: araştırma ###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
geliştirme ve
TÜBA, TÜBİTAK, TTGV
üniversite - sanayi işbirliğinin teşvikine yönelik politikalar çalışma grubu: araştırma geliştirme sistemi yapısı ve çerçevesi
TÜBA - TÜBİTAK - TTGV Bilim - teknoloji - sanayi tartışmaları platformu: araştırma - geliştirme
TÜBA,veTÜBİTAK,
üniversiteTTGV
- sanayi işbirliğinin teş
TÜBA-TÜBİTAK-TTGV Bilim - teknoloji - sanayi tartışmaları platformu: ileri malzeme
alanına
yönelik bilim, teknoloji ve sanayi politikaları çalışma grubu raporu: Türkiye için strateji
ve politika önerileri
TÜBA-TÜBİTAK-TTGV Bilim - teknoloji - sanayi tartışmaları platformu: ileri malzeme
alanına
yönelik bilim, teknoloji ve sanayi politikaları çalışma grubu raporu: Türkiye için strateji
ve politika önerileri
TÜBA-TÜBİTAK-TTGV Bilim - teknoloji - sanayi tartışmaları platformu: ileri malzeme
alanına
yönelik bilim, teknoloji ve sanayi politikaları çalışma grubu raporu: Türkiye için strateji
ve politika önerileri
Türbanlı siyaset
Say, Gürgün
Türk-Amerikan ekonomik ve ticari ilişkilerinin analizi ve geleceğe yönelik öneriler
Türk-Amerikan ekonomik ve ticari ilişkilerinin analizi ve geleceğe yönelik öneriler
Türk-Amerikan ilişkilerinde Kıbrıs
Uslu, Nasuh
Türk basınında demokrasi ve insan hakları 2002
Türk basınında demokrasi ve insan hakları 2002
Türk basınında demokrasi ve insan hakları 2002
Türk Boğazlarının siyasal ve hukuksal rejimi
İnan, Yüksel
Türk Boğazlarının siyasal ve hukuksal rejimi
İnan, Yüksel
Türk dış politikası, 1774-2000
Hale, William
Türk dış politikası: Kurtuluş savaşından bugüne olgular, belgeler, yorumlar
Türk dış politikası: Kurtuluş savaşından bugüne olgular, belgeler, yorumlar
Türk dış politikası: Kurtuluş savaşından bugüne olgular, belgeler, yorumlar
Türk dış politikası: Kurtuluş savaşından bugüne olgular, belgeler, yorumlar
Türk dış politikası çalışmaları: cumhuriyet dönemi için ulusal rehber: arşivler, resmi ve
yarı resmi
Berber, Engin
yayınlar, süreli yayınlar, anılar ve yaşam öyküleri
Türk dış politikası kaynakçası (1923-2000)
Türk dış politikası sempozyumu (tutanak ve bildiriler) 29-30 Nisan 2004, Kars
Türk Dış Politikası Sempozyumu
Türk dış politikasında 1950'li yıllar
Bağcı, Hüseyin
Türk dış politikasında gelenek ve değişim
Türk dış politikasının analizi
Türk eğitim politikalarının tarihsel süreci
Güler, Ali
Türk ekonomisinin dışa açılmasında kambiyo politikası: konferansta sunulan tebliğler
20-21
Temmuz 1979, İstanbul
Türk-Ermeni ilişkilerinde yeni yaklaşımlar: uluslararası sempozyum: 15-17 Mart 2006 =
The new approaches to Turkish-Armenian relaions: international symposium 15-17
March 2006
Türk-Ermeni İlişkilerinin Gelişimi ve 1915 Olayları Uluslararası Sempozyumu bildirileri,
23-25 Kasım 2005
Türk imparatorlukları tarihi: Hunlar-Osmanlılar (M.Ö. 220-M.S. 1922) 17 imparatorluk tarihiBayrak, M. Orhan
Türk katma değer vergisinin Avrupa Birliği’ne uyumu
Türk katma değer vergisinin Avrupa Birliği’ne uyumu
Türk katma değer vergisinin Avrupa Birliği’ne uyumu
Türk marka hukuku ve Avrupa Birliği hukukunda mutlak tescil engelleri
Yılmaz, Alper Çağrı
Türk milliyetçiliğinin meseleleri
Kafesoğlu, İbrahim
Türk parlamento tarihi: Cumhuriyet Senatosu denetim etkinlikleri: Soru, genel görüşme Çoker, Fahri
Türk parlamento tarihi: Cumhuriyet Senatosu denetim etkinlikleri: Genel görüşme
### (devamı) ve
Çoker, Fahri
senato araştırması
### Türk parlamento tarihi: Cumhuriyet Senatosu üyelerinin özgeçmişleri
Çoker, Fahri
### Türk parlamento tarihi: Cumhuriyet Senatosu üyelerinin özgeçmişleri
Çoker, Fahri
### Türk parlamento tarihi: Meşrutiyete geçiş süreci: I. ve II. Meşrutiyet
Güneş, İhsan
Türk parlamento tarihi: Meşrutiyete geçiş süreci: I. ve II. Meşrutiyet: Ayan ve Mebusan
###
Güneş, İhsan
Meclisleri üyelerinin özgeçmişleri
### Türk parlamento tarihi: Milli mücadele ve T.B.M.M. I. Dönem, 1919-1923
Çoker, Fahri
### Türk parlamento tarihi: Milli mücadele ve T.B.M.M. I. Dönem, 1919-1923
Çoker, Fahri
Türk parlamento tarihi: Milli mücadele ve T.B.M.M. I. Dönem, 1919-1923: I. Dönem
###
Çoker, Fahri
milletvekillerinin özgeçmişleri
### Türk parlamento tarihi: TBMM II. dönem, 1923-1927
Öztürk, Kazım
### Türk parlamento tarihi: TBMM II. dönem, 1923-1927
Öztürk, Kazım
### Türk parlamento tarihi: TBMM II. dönem, 1923-1927
Öztürk, Kazım
### Türk parlamento tarihi: TBMM III. dönem, 1927-1931
Öztürk, Kazım
### Türk parlamento tarihi: TBMM III. dönem, 1927-1931
Öztürk, Kazım
### Türk parlamento tarihi: TBMM III. dönem, 1927-1931: Üyelerin özgeçmişleri
Öztürk, Kazım
### Türk parlamento tarihi: TBMM IV. dönem, 1931-1935
Çoker, Fahri
### Türk parlamento tarihi: TBMM IV. dönem, 1931-1935: IV. Dönem milletvekillerinin özgeçmişleri
Çoker, Fahri
### Türk parlamento tarihi: TBMM IX. dönem, 1950-1954
Öztürk, Kazım
### Türk parlamento tarihi: TBMM IX. dönem, 1950-1954
Öztürk, Kazım
### Türk parlamento tarihi: TBMM IX. dönem, 1950-1954
Öztürk, Kazım
### Türk parlamento tarihi: TBMM IX. dönem, 1950-1954
Öztürk, Kazım
### Türk parlamento tarihi: TBMM IX. dönem, 1950-1954
Öztürk, Kazım
### Türk parlamento tarihi: TBMM IX. dönem, 1950-1954
Öztürk, Kazım
### Türk parlamento tarihi: TBMM IX. dönem, 1950-1954: Özgeçmiş
Öztürk, Kazım
### Türk parlamento tarihi: TBMM V. dönem, 1935-1939
Güneş, İhsan
### Türk parlamento tarihi: TBMM V. dönem, 1935-1939: Özgeçmişler
Güneş, İhsan
### Türk parlamento tarihi: TBMM VI. dönem, 1939-1943 (3 Nisan 1939-15 Ocak 1943)
Binark, İsmet
### Türk parlamento tarihi: TBMM VI. dönem, 1939-1943 (3 Nisan 1939-15 Ocak 1943)
Binark, İsmet
### Türk parlamento tarihi: TBMM VI. dönem, 1939-1943 (3 Nisan 1939-15 Ocak 1943)
Binark, İsmet
### Türk parlamento tarihi: TBMM VI. dönem, 1939-1943 (3 Nisan 1939-15 Ocak 1943)
Binark, İsmet
### Türk parlamento tarihi: TBMM X. dönem, 1954-1957: Milletvekillerinin özgeçmişleri
Öztürk, Kazım
### Türk sağının üç hali: Milliyetçilik, Muhafazakarlık, İslamcılık
Bora, Tanıl
### Türk sigorta sektörünün Avrupa Birliği karşısındaki durumu: Seminer açış - tebliğ - panel
### Türk sigorta sektörünün Avrupa Birliği karşısındaki durumu: seminer açış - tebliğ - panel
### Türk sinemasında demokrasi kavramının gelişmesi
### Türk solu sözlüğü
Turhan, Hüseyin
### Türkçe ezan ve Menderes
Armağan, Mustafa
Türkiye, Avrupa Birliği ve ABD’de sigorta uygulamaları muhasebesi ve yükümlülük
### karşılama
Dumanoğlu, Sezai
yeterliliği
### Türkiye: uç beyi: İstanbul'daki İsveç konağından bakışlar
Falkman, Kaj
### Türkiye - A.B. ilişkileri ve gümrük birliği sürecinde sektörlerimiz
### Türkiye - AB ilişkileri: son gelişmeler
Günuğur, Haluk
### Türkiye - AB ilişkileri: son gelişmeler
Günuğur, Haluk
### Türkiye - AB ilişkileri üzerine ekonomi-politik tezler
### Türkiye - AB ilişkileri üzerine ekonomi-politik tezler
### Türkiye - AB ilişkileri ve Gümrük Birliği: Ekonomik Entegrasyon Teorisi - gümrük Birlikleri Teorisi
Kılıç, Ramazan
### Türkiye - Avrupa Topluluğu Gümrük Birliği ve tam üyelik süreci üzerine etkileri
Özen, Çınar
### Türkiye - Avrupa Topluluğu Gümrük Birliği ve tam üyelik süreci üzerine etkileri
Özen, Çınar
### Türkiye - Avrupa Topluluğu Gümrük Birliği ve tam üyelik süreci üzerine etkileri
Özen, Çınar
Türkiye 1965-1975: CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in 1976 bütçesi üzerinde Millet
### Meclisinde
Ecevit, Bülent
yaptığı konuşma
### Türkiye-AB ilişkileri: beklentiler ve kaygılar
### Türkiye-AB ilişkileri: beklentiler ve kaygılar
### Türkiye-AB ilişkileri: beklentiler ve kaygılar
### Türkiye-AB ilişkileri son gelişmeler
Günuğur, Haluk
### Türkiye-AB ilişkisinin müslüman dünyadaki yansımaları
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri: 16-17 Mart 2001 tarihinde düzenlenmiş olan
### sempozyumun
bildirileri, soruları ve cevapları
### Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri: anlaşmalar, kararlar,belgeler, uyum yasaları
Günuğur, Haluk
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri: ortaklık mevzuatı-üye adaylığı süreci-gerçek ve tüzel
### kişilerin
Reçber, Kamuran
açabilecekleri davalar-mevzuat uyum çalışmaları-müzakere süreci
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri bibliyografyası = A Bibliography of Turkey - European
### Union
relations
### Türkiye-Avrupa Birliği katılım öncesi mali işbirliği ve proje yönetimi yaklaşımı
Karabacak, Hakan
### Türkiye-Avrupa Birliği katılım öncesi mali işbirliği ve proje yönetimi yaklaşımı
Karabacak, Hakan
### Türkiye-Avrupa bütünleşmesinin yüzyıllık seyir defteri
Coşkun, Enis
Türkiye-Avrupa Topluluğu bibliyografyası, 1957-1990 = Turkey-European Community
###
bibliography, 1957-1990
### Türkiye Avrupa'nın eşiğinde
Cornell, Erik
### Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. dönem parlamenter diplomasi 2002 / 2007 bütün faaliyetler
Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. dönem yasama, denetim ve yönetim faaliyetleri: 19
### Kasım 2002
/ 3 Haziran 2007
### Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanları ve meclis konuşmaları
Binark, İsmet
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bilançosu: açıklamalar, rasyolar ve para politikası
###
yansımaları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bilançosu: açıklamalar, rasyolar ve para politikası
###
yansımaları
### Türkiye Cumhuriyeti: katılım öncesi ekonomik programı: 2011-2013
### Türkiye Cumhuriyeti: katılım öncesi ekonomik programı: 2012-2014
### Türkiye Cumhuriyeti 2002 yılı katılım öncesi ekonomik programı
### Türkiye Cumhuriyeti 2003 yılı katılım öncesi ekonomik programı
### Türkiye Cumhuriyeti 2003 yılı katılım öncesi ekonomik programı
### Türkiye Cumhuriyeti 2004 yılı katılım öncesi ekonomik programı
### Türkiye Cumhuriyeti 2004 yılı katılım öncesi ekonomik programı
### Türkiye Cumhuriyeti 2006 yılı katılım öncesi ekonomik programı
### Türkiye Cumhuriyeti 2006 yılı katılım öncesi ekonomik programı
### Türkiye Cumhuriyeti 2009 yılı katılım öncesi ekonomik programı
### Türkiye Cumhuriyeti çökerken
Savaş, Vural
### Türkiye Cumhuriyeti çökerken
Savaş, Vural
### Türkiye Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti - fikri temeller ve siyasi yönelim
### Türkiye Cumhuriyeti ve Türk devrimi
Afetinan, A.
### Türkiye’ de liderler ve demokrasi
### Türkiye dünyanın neresinde? ‘99
### Türkiye ekonomisi: 1923'den günümüze Türkiye’de iktisat ve istikrar politikaları uygulamaları
Parasız, M. İlker
### Türkiye ekonomisi ve IMF politikaları
### Türkiye gerçeği
İnan, Kâmran
### Türkiye gerçeği ve Bask Modeli
Turgut, Mehmet
### Türkiye gündemi: 2000 araştırmaları
### Türkiye gündemi: 2001 araştırmaları
Türkiye için katılım ortaklığı belgesi: 14 nisan 2003 tarihinde AB konseyi tarafından
### kabul edilen
nihai metin
Türkiye
için katılım ortaklığı belgesi: 14 nisan 2003 tarihinde AB konseyi tarafından
### kabul edilen
nihai metin
### Türkiye için necat ve i’tila yolları (Türkiye’nin kurtuluş ve yükselme yolları)
Haşim Nahid (erbil)
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tamamlanması öngörülen Gümrük Birliği kararı
### ışığında
Sarıibrahimoğlu, Y. Selim
YEDAŞ
davası
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tamamlanması öngörülen Gümrük Birliği kararı
### ışığında
Sarıibrahimoğlu, Y. Selim
YEDAŞ davası
Türkiye-KKTC-AB ilişkilerinde en kritik yıl olan 2009’da toplumlararası görüşmeler ve
### KKTC’nin
sosyal ve iktisadi kalkınması konulu toplantı: 8 Mayıs 2009, İstanbul
### Türkiye milli gelir hesapları (Avrupa Birliği formatında)
Pakdemirli, Ekrem
### Türkiye milli gelir hesapları (Avrupa Birliği formatında)
Pakdemirli, Ekrem
### Türkiye’ nin terörle savaşı = Turkey and the war on terror: "for thirty years we fought alone"
Mango, Andrew
### Türkiye-Rusya İlişkilerindeki Yapısal Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Türkiye sanayi politikası: AB üyeliğine doğru = industrial policy for Turkey: towards EU
###
membership
Türkiye sanayi politikası: AB üyeliğine doğru = industrial policy for Turkey: towards EU
###
membership
### Türkiye solu, 1960-1980: bir amneziğin anıları
Aydınoğlu, Ergun
### Türkiye sorunlarına çözüm konferansı -V: Türkiye’nin geleceği, 19-22 Aralık / Ankara
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Türkiye sorunlarına çözüm konferansı -V: Türkiye’nin geleceği, 19-22 Aralık / Ankara
Türkiye tarihi 1: Osmanlı devletine kadar Türkler
Berktay, Halil
Türkiye tarihi 2: Osmanlı Devleti 1300-1600
Türkiye tarihi 3: Osmanlı Devleti 1600-1908
Türkiye tarihi 4: Çağdaş Türkiye 1908-1980
Türkiye tarihi 5: Bugünkü Türkiye 1980-1995
Tanör, Bülent
Türkiye toplumunun bunalımı
İnsel, Ahmet
Türkiye tütün ve içki sanayiinin Avrupa Birliği (AB) pazarlarına uyumu
Karabağlı, Arslan
Türkiye ve AB’de dondurulmuş gıda sanayiinin durumu ve dış ticaretinde gelişmeler
Karabağlı, Arslan
Türkiye ve AB’de un ve unlu mamuller sanayii’nin durumu ve dış ticaretinde gelişmeler Karabağlı, Arslan
Türkiye ve AT ülkelerinin sosyo-ekonomik verilerle karşılaştırılması
Türkiye ve AT ülkelerinin sosyo-ekonomik verilerle karşılaştırılması
Türkiye ve Avrupa Birliği: ilişkinin unutulan yönleri, dünü ve bugünü
Gümrükçü, Harun
Türkiye ve avrupa birliği: sendika üyelerinin görüşleri
Nichols, Theo
Türkiye ve bazı Avrupa Birliği ülkelerinde turizm yatırımlarına verilen teşvikler
Türkiye ve bazı Avrupa Birliği ülkelerinde turizm yatırımlarına verilen teşvikler
Türkiye ve bazı Avrupa Birliği ülkelerinde turizm yatırımlarına verilen teşvikler
Türkiye ve dünya üzerine jeopolitik analizler: sorunlar ve çıkış yolları
Tarakçı, Nejat
Türkiye ve İsveç: gençlik politikası alanında işbirliği: 2008-2010
Türkiye ve İsveç gençlik politikası alanında işbirliği projesi: final raporu 2007-2010 2008-2010
Türkiye ve küreselleşme
Manisalı, Erol
Türkiye ve Nato
Türkiye'de anarşi
Türkiye'de bilim teknoloji politikaları ve iktisadi gelişmenin yönü
Yücel, İsmail Hakkı
Türkiye'de bir grup genç siyasetle ilgilenirse ne olur?
Bekleviç, Tuna
Türkiye’de bölgesel farklar ve politikalar
Türkiye'de çoğunluk ve azınlık politikaları: AB sürecinde yurttaşlık tartışmaları
Türkiye'de çoğunluk ve azınlık politikaları: AB sürecinde yurttaşlık tartışmaları
Türkiye'de demografik geçiş süreci ve sosyal politikalar
Yüksel, Yusuf
Türkiye'de demokrasiye geçişte basın (1945-1950)
Gürkan, Nilgün
Türkiye'de demokratikleşme ve anayasa yapımı politikası
Özbudun Ergun
Türkiye'de deniz ulaştırma politikaları oluşturma süreci ve stratejik analizler
Özer, Didem
Türkiye'de din ve siyaset: makaleler 3
Mardin, Şerif
Türkiye’de eğitim politikalarının fırsat eşitsizliği üzerindeki etkileri
Polat, Serdar
Türkiye'de gençlik çalışması ve politikaları
Türkiye'de ilaç geri ödeme politikası
Kanavos, Panos
Türkiye'de ilaç geri ödeme politikası
Kanavos, Panos
Türkiye'de islamcılık, demokrasi ve liberalizm: AKP olayı
Özbudun, Ergun
Türkiye’de istihdam politikalarının etkinliği: esneklik, güvence dengesi, istihdam ve
çalışma
Köstekli, Şeyma İpek
süreleri
Türkiye’de istihdam politikalarının etkinliği: Türkiye’de aktif istihdam politikalarının
etkinliği
Önder, Hüseyin
amprik bir uygulama
Türkiye'de kültür politikaları
Türkiye’de kültür politikası ve kütüphane
Yılmaz, Bülent
Türkiye’de kümelenme politikasının geliştirilmesi = Development of a clustering policy
(DCP) for
Turkey
Türkiye’de laikliğin serüveni
Özturanlı, M. İskender
Türkiye’de laikliğin serüveni
Özturanlı, M. İskender
Türkiye'de liberalizm (1860-1990)
Çavdar, Tevfik
Türkiye'de medya endüstrisi: neoliberalizm çağında mülkiyet ve kontrol ilişkileri
Adaklı, Gülseren
Türkiye'de medya endüstrisi: neoliberalizm çağında mülkiyet ve kontrol ilişkileri
Adaklı, Gülseren
Türkiye'de milli şef dönemi : 1938-1945 : Dönemin iç ve dış politikası üzerine bir araştırmaKoçak, Cemil
Türkiye'de milli şef dönemi : 1938-1945 : Dönemin iç ve dış politikası üzerine bir araştırmaKoçak, Cemil
Türkiye'de ordu, devlet ve güvenlik siyaseti
Türkiye’de organize sanayi bölgeleri politikaları ve uygulamaları
Cansız, Mehmet
Türkiye'de özürlü yoksulluğu ve mücadele politikalarının değerlendirilmesi : AnkaraKeçiören
Erbil Erdugan, Fatma
örneği
Türkiye'de rekabet hukuku ve politikası = Competition law and policy in Turkey
Türkiye'de sendikacılık hareketleri içinde demokrasi kavramının gelişimi
Türkiye’de sistem sorunu: Avrupa emperyalizminden Doğu-Batı kıskacına
Serdaroğlu, Rıfat
Türkiye’de sistem sorunu: Avrupa emperyalizminden Doğu-Batı kıskacına
Serdaroğlu, Rıfat
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Türkiye’de sistem sorunu: Avrupa emperyalizminden Doğu-Batı kıskacına
Türkiye'de siyasal kültürün resmi kaynakları
Türkiye'de siyasal kültürün resmi kaynakları
Türkiye'de siyasetin bilgi ve belge yönetimi alanına etkileri
Türkiye'de siyasetin demokratikleşmesi: siyasi partiler ve seçim yasasında değişiklik
önerileri =
Political democratization in Turkey
Türkiye'de siyasetin dinamikleri sempozyumu 4-5 Nisan 2008: bildiri kitabı
Türkiye'de siyasi liderlik : dönemler, özellikler ve karşılaştırmalar : Menderes, Demirel,
Özal ve
Erdoğan örnekleri
Türkiye'de siyasi parti kapatmanın tarihi
Türkiye'de siyasi reform: Uyum paketleri ve güncel gelişmeler
Türkiye'de siyasi reform: Uyum paketleri ve güncel gelişmeler
Türkiye'de siyasi reform: Uyum paketleri ve güncel gelişmeler
Türkiye'de sosyal sorunlar ve sosyal politikalar
Türkiye'de toplum ve siyaset
Türkiye’de toptancı halleri ile ilgili yasal düzenlemelerin meyve - sebze üretim ve
pazarlama
politikalarının başarısı üzerine etkileri: İzmir ili örneği
Türkiye’de ve dünyada tarımsal destekleme politikası
Türkiye’de ve dünyada tarımsal destekleme politikası
Türkiye’deki KOBİ’lerin kurumsal gelişimi ve finansal sorunları
Türkiye’den Avrupa’ya Alevi hareketinin siyasallaşması
Türkiye'den yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları ve Türk yatırımcıları
Türkiyeli Avrupa
Türkiye'nin 1980 sonrası ekonomi politikaları ve politikaların sosyal izdüşümü
Türkiye'nin 1980 sonrası ekonomi politikaları ve politikaların sosyal izdüşümü
Türkiye’nin AB müktesebatına uyum programı (2007-2013)
Türkiye'nin AB üyeliği Avrupa Birliğine ne katar?
Türkiye’nin AB üyeliği’nin fırsat maliyeti: dört görüş
Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylığı ve katılım öncesi stratejisi çerçevesinde bölgesel
politika
alanında uyum durumunun değerlendirilmesi
Türkiye'nin Avrupa Birliği ile bütünleşmesi sürecinde sosyal bilgiler dersinin işlevselliği
Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği ve Türk hukuk sistemi
Türkiye'nin Avrupa Birliğine Gümrük Birliği ile katılımı
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım süreci: AB mevzuatına uyumun ekonomik, siyasi ve
sosyal
yaşama etkileri = The Turkish EU accession process: effects of harmonisation of
legislation on economics, political and social life
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım süreci: AB mevzuatına uyumun ekonomik, siyasi ve
sosyal
yaşama etkileri = The Turkish EU accession process: effects of harmonisation of
legislation on economics, political and social life
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım süreci: Avrupa Birliği’nin bölgesel politikası ve
Türkiye’nin
uyumu (Türkiye’nin Avrupa Birliği müktesebatına uyumu)
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım süreci: Avrupa Birliği’nin vergilendirme politikası ve
Türkiye’nin uyumu (Türkiye’nin Avrupa Birliği müktesebatına uyumu)
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım süreci: Avrupa Birliği’nin vergilendirme politikası ve
Türkiye’nin uyumu (Türkiye’nin Avrupa Birliği müktesebatına uyumu)
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım süreci: Avrupa Birliği’nin ortak tarım politikası ve
Türkiye’nin uyumu (Türkiye’nin Avrupa Birliği müktesebatına uyumu)
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım süreci: Avrupa Birliği’nin ortak tarım politikası ve
Türkiye’nin uyumu (Türkiye’nin Avrupa Birliği müktesebatına uyumu)
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım süreci: Avrupa Birliği’nin çevre politikası ve
Türkiye’nin
uyumu (Türkiye’nin
Avrupa Birliği
müktesebatına
uyumu)
Türkiye’nin
Avrupa Birliği’ne
katılım
süreci: Avrupa
Birliği’nin çevre politikası ve
Türkiye’nin
uyumu (Türkiye’nin Avrupa Birliği müktesebatına uyumu)
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım süreci: Avrupa Birliği’nin sosyal politikası ve
Türkiye’nin
uyumu (Türkiye’nin Avrupa Birliği müktesebatına uyumu)
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım süreci: Avrupa Birliği’nin sosyal politikası ve
Türkiye’nin
uyumu (Türkiye’nin Avrupa Birliği müktesebatına uyumu)
Serdaroğlu, Rıfat
Parla, Taha
Parla, Taha
Sevgsunar, M. Kemal
Tomanbay, Mehmet
Akyol, Hüseyin
Güven, Sami
Mardin, Şerif
Demirbaş, Nevin
Ekinci, Mehmet Behzat
Massicard, Elise
Laçiner, Sedat
Mucuk, Mehmet
Mucuk, Mehmet
Şen, Zelal
Kaya, Erdoğan
Düzel, Osman
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım süreci: Avrupa Birliği’nin tüketici politikası ve
### Türkiye’nin
uyumu (Türkiye’nin Avrupa Birliği müktesebatına uyumu)
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım süreci 15: Avrupa Birliği'nin adalet ve içişleri
### alanındaki
müktesebatı
ve Türkiye'nin
Türkiye'nin Avrupa
Birliği'neuyumu
katılım süreci 17: Avrupa Birliği'nin şirketler hukuku
### müktesebaı ve
Türkiye'nin uyumu
### Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecine ilişkin 2002 yılı ilerleme raporu
### Türkiye'nin Avrupa Birliğine katılım sürecine ilişkin 2003 yılı ilerleme raporu
### Türkiye'nin Avrupa Birliğine katılım sürecine ilişkin 2003 yılı ilerleme raporu
### Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecine ilişkin 2004 yılı ilerleme raporu
### Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecine ilişkin 2004 yılı ilerleme raporu
### Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecine ilişkin 2004 yılı ilerleme raporu ve tavsiye metni
### Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecine ilişkin 2004 yılı ilerleme raporu ve tavsiye metni
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde sığırcılık işletmelerinin rekabet
### edebilirliğinin
Asgari, Reza Gholi
araştırması Avrupa Topluluğu rekabet politikası alanında muhtemel müzakere süreci
Türkiye'nin
### için uyum
Yıldızoğlu, Deniz
durumu, bu alanda izlenen politikalar
### Türkiye’nin aydınlık yolu : Cumhuriyet
### Türkiye’nin B planı (Merkezi devletler birliği-MEDEB)
Çeçen, Anıl
Türkiye’nin bölgesel işbirliği deneyimleri ışığında ortadoğunun yeni bir barış ve refah
### ortamına
dönüştürülmesine dair düşünceler: İstanbul, 16 Haziran 2003
### Türkiye'nin bölgesel orta ve uzun dönem politika analizi: Türkiye ve Ortadoğu'da bölgesel Çarkoğlu,
işbirliği Ali
### Türkiye’nin bugünü ve yarını
Türkmen, İlter
### Türkiye’nin bugünü ve yarını
Türkmen, İlter
### Türkiye'nin dahil olduğu AB programları ve fonları, seminer: 13-12-2004
### Türkiye'nin dış ekonomik ilişkilerinde islam ülkeleri
İrbeç, Yusuf Ziya
### Türkiye'nin dış ekonomik ilişkilerinde islam ülkeleri
İrbeç, Yusuf Ziya
### Türkiye’nin enerji politikasında petrolün yeri (İstanbul, 2000)
Türkiye'nin Güvenliği Sempozyumu: tarihten günümüze dış tehditler, Elazığ 16-17 Ekim
### 2003,
Türkiye'nin Güvenliği Sempozyumu
bildiriler
Türkiye’nin Güvenliği Sempozyumu (Tarihten günümüze iç ve dış tehditler), Elazığ 17###
19 Ekim 2001: Bildiriler
### Türkiye'nin linç rejimi
Bora, Tanıl
### Türkiye'nin Ortadoğu politikası
Şimşek, Erdal
### Türkiye'nin uzun vadeli tütün politikası: seminer - tebliğler - panel
### Türkiye'nin uzun vadeli tütün politikası: seminer - tebliğler - panel
### Türkiye'nin uzun vadeli tütün politikası: tebliğler-panel
### Türkiye’nin vizyonu: temel sorunlar ve çözüm önerileri
### Türkiye'yi bekleyen tehlikeler: bitmeyen oyun
Aydoğan, Metin
### Türkiye’yi bekleyen tehlikeler: uyan Türkiye
Aydın, İsmail Şefik
### Türkiye’yi bekleyen tehlikeler: uyan Türkiye
Aydın, İsmail Şefik
### Türkiye'yi kemiren ihanet: Allah ile aldatmak
Öztürk, Yaşar Nuri
### Türkiye'yi kemiren ihanet: Allah ile aldatmak
Öztürk, Yaşar Nuri
### Türkler ve ermeniler: bir uluslararası ilişkiler çalışması
Laçiner, Sedat
### Türkler ve ermeniler: bir uluslararası ilişkiler çalışması
Laçiner, Sedat
### Türklerin jeopolitiği ve Avrasyacılık
İlhan, Suat
### Türklerin küresel güç doktrini: Türkiye'nin yeni yol haritası, Milli siyaset belgesi
Aydın, Nurullah
Two decades in British politics: essays to mark twenty-one years of the Politics
### Association,
1969-90
### UK government and politics in context
Simpson, David
### Ulus-Devlet ya da halkın egemenliği
Ağaoğulları, Mehmet Ali
### Ulusal bağımsızlık için Türkiye iktisat politikaları kurultayı: bildiriler kitabı
### Ulusal Siyaset ve Proleter Enternasyonalizim Sorunları
Lenin, V.I.
### Uluslararası ekonomi ve sınai kalkınma: Üçüncü dünyada dış ticaret ve yatırım
Ballance, Robert H.
### Uluslararası ekonomik bütünleşme ve Avrupa Birliği
Güran, Nevzat
### Uluslararası ekonomik ilişkiler
Alkin, Erdoğan
Uluslararası finansal piyasalarda euro tahvillerin risk primini belirleyen faktörler üzerine
### bir
Dizdarlar, Hatice Işın
araştırma
### Uluslararası iktisadi kuruluşlar
Güran, Nevzat
### Uluslararası iktisadi kuruluşlar
Güran, Nevzat
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Uluslararası iktisat
Uluslararası iktisat
Uluslararası iktisat: teori, politika, uygulama
Uluslararası iktisat: teori, politika, uygulama
Uluslararası iktisat: teori, politika, uygulama
Uluslararası iktisat: teori, politika ve uygulama
Uluslararası ilişkiler
Uluslararası ilişkiler sözlüğü: uluslararası politika, uluslararası örgütler, uluslararası
hukuk,
uluslararası iktisat, diplomasi tarihi, ülkeler
Uluslararası ilişkiler tarihi: diplomasi tarihi
Uluslararası ilişkiler tarihi: diplomasi tarihi
Uluslararası ilişkiler tarihi: diplomasi tarihi
Uluslararası ilişkiler tarihi: diplomasi tarihi
Uluslararası ilişkiler teorileri: Çatışma, hegemonya, işbirliği
Uluslararası ilişkiler teorileri: Çatışma, hegemonya, işbirliği
Uluslararası ilişkiler ve dış politika
Uluslararası ilişkiler ve dış politika
Uluslararası ilişkilere giriş
Uluslararası ilişkilere giriş
Uluslararası ilişkileri anlamak
Uluslararası işletmecilik
Uluslararası Kıbrıs konferansı: Tebliğler ve tartışmalar (1-2 Mart 2003, Ankara)
Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki iletişim noktaları
Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temas noktaları
Uluslararası Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Türk-Bulgar İlişkileri Sempozyumu bildiriler
kitabı,
11-13 Mayıs 2005, Eskişehir,Turkey
Uluslararası örgütler ve Türkiye
Uluslararası para sistemleri ve parasal ilişkiler
Uluslararası para sistemleri ve parasal ilişkiler
Uluslararası politika: ilkeler-kavramlar-kurumlar
Uluslararası rekabette Ermeni sorunu'nun kökeni 1878-1920
Uluslararası sempozyum 5 : Küresel kriz sonrasında ekonominin yeniden yapılanması,
27-29
Mayıs 2010, Erdek =International symposium 5 :restructuring the economy after the
Uluslararası siyasi tarih: 20. yüzyıl = International history of the twentieth century
Uluslararası ticaret, para ve finans
Uluslararası ticari akitlerin hazırlanması ve uyuşmazlıkların çözüm yolları
Uluslararası Türkiye - Avrupa üniversitesi neden ve niçin?
Uluslarasi sosyal politika
Uluslarüstü sistem Avrupa Birliği: bir dönüşümün analizi
Uluslarüstü siyasal sistem: Avrupa Topluluğu, Avrupa Birliği örneği
Umumi müfettişlikler: 1927-1952
Umut yılı 1977
Understanding Belarus and how Western foreign policy misses the mark
Understanding ethnic conflict :the international dimension
Understanding ethnic conflict :the international dimension
Understanding European Union law
Understanding governance: policy networks, governance, reflexivity, and accountability
Understanding Habermas: communicative action and deliberative democracy
Understanding international conflicts: an introduction to theory and history
Understanding politics: ideas, institutions, and issues
Understanding post-communist transformation: a bottom up approach
Understanding public opinion
Understanding the European Union
Understanding the European Union
Understanding the European Union
Understanding the European Union
Understanding Third World politics: theories of political change and development
Understanding Ukrainian politics: power, politics, and institutional design
L’Union europeenne et le monde apres Amsterdam
The United States government manual 2003 / 2004
Unity in diversity?: the challenge for diversity for the European political identity,
legitimacy and
democratic governance: Turkey’s EU membership as the ultimate test case
Unlu mamul üreten ve satan işyeri mevzuatı ve Avrupa Birliği uyumu raporu
Kindleberger, Charles Poor
Kindleberger, Charles Poor
Seyidoğlu, Halil
İyibozkurt, Erol
İyibozkurt, Erol
Seyidoğlu, Halil
Arı, Tayyar
Arı, Tayyar
Arı, Tayyar
Arı, Tayyar
Arı, Tayyar
Arı, Tayyar
Arı, Tayyar
Brown, Chris
Özbek, Dilek Saygın
Özbek, Dilek Saygın
Gönlübol, Mehmet
Mazıcı, Nurşen
Tunç, Havva
Şanlı, Cemal
Gülmez, Mesut
Canbolat, İbrahim S.
Canbolat, İbrahim S.
Koçak, Cemil
Ecevit, Bülent
Ioffe, Grigorii Viktorovich
Ganguly, Rajat
Ganguly, Rajat
Davies, Karen
Rhodes, R. A. W.
Eriksen, Erik Oddvar
Nye, Joseph S.
Magstadt, Thomas M.
Rose, Richard
Nicoll, William
Nicoll, William
Nicoll, William
Nicoll, William
Smith, Brian Clive
D'Anieri, Paul J.
Baykal, Sanem
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Unlu mamul üreten ve satan işyeri mevzuatı ve Avrupa Birliği uyumu raporu
Unutmak ihanettir: Deniz Gezmiş
Turhan, Hüseyin
The urban politics reader
USAK Yearbook of International Politics and Law
USAK Yearbook of International Politics and Law
Uses of the other: "The East" in European identity formation
Newmann, Iver B.
Uyan artık Türkiye: siyasetname
Poroy, A. Akif
Uygulamalı aile hukuku sertifika programı: Medeni hukuk ve milletlerarası özel hukuk ile
ilgili
güncel aile hukuku meseleleri 18-20 Kasım 2005
Uyum yasaları (I-II-III-IV-V) : değerlendirme ve karşılaştırmalı metinler
Uyuşmazlık analizi ve çözümü : insan uyuşmazlıklarının kaynakları ve çözüm paradigmaları
Yılmaz, Muzaffer Ercan
Uzaklar
Dündar, Can
Üç Jöntürk’ün ölümü: Talat, Cemal, Enver
Özdemir, Hikmet
Üçüncü adam: belgesel roman
Altan, Semih
Üçüncü dalga: yirminci yüzyıl sonlarında demokratlaşma
Huntington, Samuel P.
Üçüncü nesil mobil telekomünikasyon hizmetleri: dünya uygulamaları ve Türkiye için
politika
Aydın, Emin Sadık
önerisi
Üçüncü uluslararası Kıbrıs araştırmaları kongresi = Proceedings of the third
international
congress
for cyprus studies:
13-17 Kasım
2000 = Proceedings of the third
Üçüncü uluslararası
Kıbrıs araştırmaları
kongresi
international
congressuluslararası
for cyprus studies:
13-17 Kasım
2000 = Proceedings of the third
Üçüncü
Kıbrıs araştırmaları
kongresi
international
congress
for cyprus studies:
13-17 Kasım
2000 = Proceedings of the third
Üçüncü uluslararası
Kıbrıs araştırmaları
kongresi
international
congress for cyprus studies: 13-17 Kasım 2000
Ülkemiz vatandaşı olmayanalara yapılan sosyal yardımlar: bir politika önerisi
Üniter devlet: bölgeselleşmeden küreselleşmeye
Nalbant, Atilla
Üniversite ve Demirel
Turgut, Hulûsi
Üniversite ve Demirel
Turgut, Hulûsi
Ürdün ülke etütü
Ürkek bir siyasetin tarih önündeki ağır vebali: Oniki Ada: hatalı kararlar, acı kayıplar
Taşkıran, Cemalettin
Üstün yetenekli çocuklar, politika önerileri komisyonu ön raporu
Üstün yetenekli çocuklar, politika ve strateji belirleme raporu, 25 Eylül 2004
V. Bilgi, ekonomi ve yönetim kongresi: bildiriler kitabı, tebliğleri, 03-05 Kasım 2006
Kartepe
/Kocaeli
V. Bilgi, ekonomi ve yönetim kongresi: bildiriler kitabı, tebliğleri, 03-05 Kasım 2006
Kartepe
/Kocaeli
Value chains, social inclusion, and economic development: contrasting theories and realities
Vanilyalı ideoloji: Küresel bellek üzerine denemeler
Eradam, Yusuf
Various voices: prose, poetry, politics, 1948-1998
Pinter, Harold
Varlık vergisi ve Türkleştirme politikaları
Aktar, Ayhan
Vatan sağ olsun
Yetkin, Çetin
Vatan sağ olsun
Yetkin, Çetin
Vatan savunmasında Mevlevihaneler: Balkan Savaşları'ndan Milli Mücadele'ye
Köstüklü, Nuri
Vatandaşlık tepkilerim
Çığ, Muazzez İlmiye
Veto players: how political institutions work
Tsebelis, George
Violent entrepreneurs: the use of force in the making of Russian capitalism
Volkov, Vadim
Visa policy of member states and the EU towards Turkish national after Soysal
Groenendijk, Kees
Visibly Muslim: fashion, politics, faith
Tarlo, Emma
Visions of politics
Skinner, Quentin
Vizesiz Avrupa’ya giden yol: inişler, çıkışlar, vurdumduymazlıklar ve bir hak arama
kavgasının
anatomisi
The vocabulary of a modern European state
Oakeshott, Michael
The vocation lectures
Weber, Max
Volatility modelling and forecasting value-at-risk: evidence from new and candidate
European
Tunç, Gökçe
Union countries
Vurgun demokrasisi: işbirlikçiler I
Zileli, Ümit
Waiting for an angel
Habila, Helon
Wales today
War : essays in political philosophy
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
War and change in world politics
Gilpin, Robert
War and peace in the Caucasus: ethnic conflict and the new geopolitics
Cheterian, Vicken
War and the rise of the state: the military foundations of modern politics
Porter, Bruce D.
War and the state: the theory of international politics
Wagner, Robert Harrison
We the people
Ackerman, Bruce A.
We the people: a concise introduction to American politics
Patterson, Thomas E.
We the people: the revolution of '89 witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin and Prague Garton Ash, Timothy
We the people: transformations
Ackerman, Bruce
We the peoples of Europe
George, Susan
Weapons of the wealthy: predatory regimes and elite-led protests in Central Asia
Radnitz, Scott
Weapons proliferation and war in the greater Middle East: strategic contest
Russell, Richard L.
Weber: political writings
Weber, Max
Weimar culture: the outsider as insider
Gay, Peter
The Weimar Republic, 1919-1933
Henig, Ruth Beatrice
The welfare of Europe's children: Are EU member states converging?
Micklewright, John
The welfare state in the European Union: economic and social perspectives
Pestieau, Pierre
Weltstaat und Weltstaatlichkeit : Beobachtungen globaler politischer Strukturbildung
The West and Islam: religion and political thought in world history
Black, Antony
West European politics in the age of globalization
The Western Balkans on their way to the EU?
Western European government and politics
Western political theory in the face of the future
Dunn, John
What a state!: is devolution for Scotland the end of Britain?
What does the ruling class do when it rules?: state apparatuses and state power under
Therborn, Göran
feudalism, capitalism and socialism
What is political philosophy?: and other studies
Strauss, Leo
What moves man :the realist theory of international relations and its judgment of human nature
Freyberg-Inan, Annette
What’s wrong with the European Union and how to fix it
Hix, Simon
Whither multiculturalism?: a politics of dissensus
Who sings the nation-state?: language, politics, belonging
Butler, Judith
Whose God rules? : is the United States a secular nation or a theolegal democracy?
Why Arendt matters
Young-Bruehl, Elisabeth
Why I am not a secularist
Connolly, William
Winning Turkey: how America, Europe, and Turkey can revive a fading partnership
Gordon, Philip H.
Within four walls: the correspondence between Hannah Arendt and Heinrich Blücher, 1936-1968
Arendt, Hannah
Wal-Mart world: the world's biggest corporation in the global economy
Woodrow Wilson: seçme parçalar
Wilson, Woodrow
The work of nations: preparing ourselves for 21st century capitalism
Reich, Robert B.
The work of nations: preparing ourselves for 21st century capitalism
Reich, Robert B.
World citizenship: allegiance to humanity
World politics: an introduction to international relations
Hocking, Brian
World politics: an introduction to international relations
Hocking, Brian
World politics: international politics on the world stage, brief
Rourke, John T.
World politics in the 21st century
Duncan, Walter Raymond
World politics in the 21st century
Duncan, Walter Raymond
World politics into the twenty-first century: unique contexts, enduring patterns
Lamborn, Alan C.
A world survey of religion and the state
Fox, Jonathan
The World today, 2000: an SYB FactBook
The World turned upside down?: globalization and the future of the state
Jones, R. J. Barry
Writing culture: the poetics and politics of ethnography: a School of American Research
advanced seminar
Writings
Madison, James
Writings
Hamilton, Alexander
Writings
Washington, George
Writings
Jefferson, Thomas
Wu Ming presents Thomas Müntzer: sermon to the princes; with a preface and
annotations by
Müntzer, Thomas
Alberto Toscano
XIX. Yüzyılda Ermeni milliyetçiliğinin doğuşu ve büyük devletlerin politikaları 22-24
Mayıs
2008 Kayseri (Program kitapçığı)
Ya çek defteri, ya cruise füzesi: David Barsamian’la konuşmalar
Roy, Arundhati
Ya sev, ya sevr: bir gafletin büyümesi
Cevizoğlu, M. Hulki
Yabancılaşma, Kenanizm-Özalizm
Mumcu, Uğur
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Yağmurdan sonra: Medya yazıları
Dündar, Can
Yağmurdan sonra: Medya yazıları
Dündar, Can
Yakın dönem güç mücadeleleri ışığında Orta Asya gerçeği
Yakın dönem Türk düşüncesinde halkçılık ve Atatürk
Eraslan, Cezmi
Yakın plan Avrupa Birliği : Eylül 2005
Yakın plan Avrupa Birliği : Eylül 2005
Yakın tarihin kara delikleri: küller altında yakın tarih 2
Armağan, Mustafa, 1961Yakın zamanlar tarihi: ne dedik, ne oldu!
Cevizoğlu, M. Hulki
Yakın zamanlar tarihi: ne dedik, ne oldu!
Cevizoğlu, M. Hulki
Yaklaştıkça uzaklaşıyor mu? : Avrupa Birliği ve Türkiye
Belge, Murat
Yanıldık, uyandık, başardık ya sonrası?
İyigün, İzzettin
Yanıldık, uyandık, başardık ya sonrası?
İyigün, İzzettin
Yaralısın Türkiye: toplum ve siyaset üstüne aykırı sorular
Aysever, Enver
Yarim haziran
Dündar, Can
Yaşasın halk savaşının zaferi
Lin, Piao
Yatırım ikliminin geliştirilmesinde vergi politikalarının rolü: Türkiye örneği
Bulut, Mustafa
Yatırım ikliminin geliştirilmesinde vergi politikalarının rolü: Türkiye örneği
Bulut, Mustafa
Yatırım ikliminin geliştirilmesinde vergi politikalarının rolü: Türkiye örneği
Bulut, Mustafa
Yavuz bıyıklılardan bıyıksızlara: milliyetçiliğin yarınlarını düşünmek
Kadıoğlu, M. İdikut
Yazdıkça hatırlamak: bir idarecinin acı ve tatlı anıları içinde Türkiye’nin kaderi
Tüten, M. Şerif
Yeminli mali müşavirlerin müşterek ve müteselsil sorumluluklarının temel insan hakları,
Avrupa
birliği hukuku
ve borçlar hukuku
yönünden
değerlendirilmesi
Yeminli
mali müşavirlerin
müşterek
ve müteselsil
sorumluluklarının temel insan hakları,
Avrupa
birliği hukuku
ve borçlar hukuku
yönünden
değerlendirilmesi
Yeminli
mali müşavirlerin
müşterek
ve müteselsil
sorumluluklarının temel insan hakları,
Avrupa
birliği hukuku ve borçlar hukuku yönünden değerlendirilmesi
Yeni bir sol atılım için
Yurtsever, Haluk
Yeni bir ülke yeni bir düş: ABD-1
Yeni bölgesel gelişme politika ve uygulamaları = The new regional development
policies and
implementations
Yeni çağın eşiğinden “Avrasya’nın kalbi”ne bakmak: tarihten geleceğe Orta Asya’nın
jeopolitiği
Okur, Mehmet Akif
üzerine değerlendirmeler
Yeni dünya düzeni ve Türkiye
Yeni dünya düzeninde yapısal reformlar ve Türkiye
Alkin, Kerem
Yeni dünya düzeninin getirmek istedikleri: 15 Nisan 2001 tarihinde yapılmış olan
sempozyumun
bildirleri,
sorularıdevlet
ve cevapları
Yeni
gerçekler:
ve politika alanında, ekonomi bilimi ve iş dünyasında, toplumda
ve dünya
Drucker, Peter F.
görüşünde
Yeni
gerçekler: devlet ve politika alanında ekonomi bilimi ve iş dünyasında toplumda ve
dünya
Drucker, Peter Ferdinand
görüşünde
Yeni ihracat organizasyonları: Çok ortaklı dış ticaret şirketleri: Türkiye’de KOBİ’ler ve
ihracat
politikamız
Yeni iktisat politikaları ve yenilik iktisadına eleştirel yaklaşım
Doğan, Cem
Yeni kavga: milli demokratik devrim nedir?
Sayılgan, Aclan
Yeni klasik makroekonomik modelin politika etkisizliği hipotezi: Literatür ve Türkiye örneğiYamak, Rahmi
Yeni ortaçağ
Işıklı, Alpaslan
Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Avrupa Birliği mevzuatı çerçevesinde ticaret sicili
Güney, Necla Akdağ
Yeni yüzyılda Türk dış politikasının ufukları = horizons of Turkish foreign policy in the newGül,
century
Abdullah
Yeni yüzyılda Türk dış politikasının ufukları = horizons of Turkish foreign policy in the newGül,
century
Abdullah
Yeni yüzyılın eşiğinde
Hobsbawm, Eric J.
Yenilgi tuzağı
Başkaya, Fikret
Yenilik ve ulusal rekabet gücü
Atik, Hayriye
Yeraltındaki gizli dünyalar
Gürsan, Turgut
Yerel yönetimlere ilişkin yasal düzenlemeler çerçevesinde kadınlara yer açmak
Tokman, L. Yıldız
Yes Minister : series one
Yirmi birinci yüzyılda İdil-Ural
Yoksa Türk düşmanı mısınız?
Yetkin, Çetin
Yoksa Türk düşmanı mısınız?
Yetkin, Çetin
Yoksulluk, şiddet ve insan hakları
Yolsuzluk, şiddet, bağımlılık
Mumcu, Uğur
### Yolsuzluk ve etkin devlet
### Your business and the Euro: a strategic guide
### Yönetilemeyen Türkiye
Yön'ün devrimi devrim'in yönü: Avcıoğlu-Madanoğlu Grubu'nun ulusal kurtuluş devrimi
###
stratejisi, 1969-1971
Yön'ün devrimi devrim'in yönü: Avcıoğlu-Madanoğlu Grubu'nun ulusal kurtuluş devrimi
###
stratejisi, 1969-1971
### Yöresel ve küresel para krizleri
### Yunan paradoksu
### Yükseköğretime erişimin değerlendirilmesi ve Türkiye için politika önerileri
Yükselen Afrika ve Türkiye: I. uluslararası türk-afrika kongresi; 23 Kasım 2005 = Rising
### Africa and
Turkey: IstAfrika
international
Turkish-African
congreess;
November
Yükselen
ve Türkiye:
I. uluslararası
türk-afrika23
kongresi;
23 2005
Kasım 2005 = Rising
### Africa and
Turkey: Ist international Turkish-African congreess; 23 November 2005
### Yüzyılı düşünmek: çağdaş felsefe, siyaset ve sosyoloji tartışmalarına giriş
### Yüzyılın dönemecinde Türkiye = Toruko seiki no hazama de
### Yüzyılın dönemecinde Türkiye = Toruko seiki no hazama de
### Yüzyılın eteklerinde
### Zaten inanmaya hep hazırdık Amin
### Zero-sum future: American power in an age of anxiety
### Zorlu yıllarım
Cingi, Selçuk
Özcan, İsmet
Kara, Muzaffer Ayhan
Kara, Muzaffer Ayhan
Bulutoğlu, Kenan
Tanrıkulu, Duygu
Taşçı, Serdar
Toyama, Atsuko
Toyama, Atsuko
Gürgür, Nuri
Hacır, Gürkan
Rachman, Gideon
Evren, Kenan

Benzer belgeler

PDF - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

PDF - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Siyasi Tarih – History of Politics Siyasî Tarih dersi kapsamında, yıl boyunca değinilen konuların ana baĢlıkları Ģu Ģekilde sıralanabilir: Devrimler dönemi, endüstri devrimi ve sonuçları, Birinci D...

Detaylı

INTERGENERATIONAL EDUCATIONAL MOBILITY IN TURKEY

INTERGENERATIONAL EDUCATIONAL MOBILITY IN TURKEY Intergenerational mobility studies concentrate on how children’s income or education correlates with the income, occupation or education of their parents. This study deals with the intergenerationa...

Detaylı