Physalis angulata L. Sinonimi: P.lanceifolia Nees, P.pendula Rydb

Transkript

Physalis angulata L. Sinonimi: P.lanceifolia Nees, P.pendula Rydb
Physalis angulata L.
Sinonimi: P.lanceifolia Nees, P.pendula Rydb.
Diğer İsimleri:
Türkçe: Çukurova fener otu
Morfolojisi: Tek yıllık, 10 cm’den 80 cm’ye kadar boylanabilen, dik, bazen kalkık uçlu,
tabanda veya yukarılarda dallanan, tüysüz veya genç kısımları kısa tüylü bir bitkidir.
Yapraklar 3-10 X 3,5-8 cm boyutlarında, yumurtamsı, yumurtamsı-mızraksı, bazen
dikdörtgensi gibi değişik formlarda, yaprak kenarları düzensiz dişli ya da düz ve tüysüzdür.
Yaprak sapı 1-8 cm uzunluğundadır. Çanak yaprakların tamamı 3-5 mm uzunlukta, her biri 13 mm boydadır. Meyve 20-35 mm uzunlukta, şişkinleşmiş, 10 köşeli ve 10 damarlı olup
olgunlaştığında çanak yaprakları kalıcıdır. Taç yapraklar sarımsı renklidir. Erkek organ
sapçıkları yatık ve 3-4 mm boydadır. Üzümsü meyve, 10-12 mm çapında, tohumlar sarımsı
renkli, yassı, genişçe yumurtamsı ve düz düzeylidir. Üremesi tohumladır. Çiçeklenme zamanı
Haziran-Ekim aylarıdır (Gönen, 1999).
Kaynak
GÖNEN, O., 1999. Çukurova Bölgesi Yazlık Yabancı Ot Türlerinin Çimlenme Biyolojileri ve
Bilgisayar ile Teşhise Yönelik Morfolojik Karakterlerinin Saptanması. Ç.Ü. Fen Bilimleri
Enstitüsü Doktora Tezi. Sh. 233.

Benzer belgeler

Fumaria officinalis L. Diğer isimleri: Türkçe: Hakiki şahtere, Tıbbi

Fumaria officinalis L. Diğer isimleri: Türkçe: Hakiki şahtere, Tıbbi Morfolojisi: Bitki tek yıllık ve otsu olup 10-50 cm boylanabilir. Sap bol dallı, yarı dik görünümlü yayılıcı ve tırmanıcı, köşeli ve kırmızımsı renkte çizgilidir. Yapraklar uzun saplı, narin ve el ...

Detaylı