Sayı 303 - Özel İstanbul Koleji

Transkript

Sayı 303 - Özel İstanbul Koleji
HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
16.11.2015 Pazartesi
09:50
11:00
12:30
16:20
16:20
16:25
Okul Deneme Sınavı (8.s.)
Çocuk Tiyatrosu "Panto’nun
Gizemli Kutusu" (Anaokulu,
1.sınıf-Akatlar K.M.)
Notre Dame De Sion Lisesi
motivasyon gezisi (8.sınıf)
Basketbol / Piyano Okulu
Çocuk Sanat Atölyesi
TEOG Bireysel Destek Programı 8.sınıf öğr. (Tür/Mat/Fen/Sos)
17.11.2015 Salı
08:50
09:50
16:20
16:20
16:20
Din Kül. Ve Ahlak 1.yazılı
sınavı (4,5,6, ve 7 sın.)
Yüzme (Anaokulu)
Modern Dans Atölyesi
Piyano Okulu
TEOG Bireysel Destek Programı 8.sınıf öğr. (Din K.ve Ahlak)
18.11.2015 Çarşamba
09:50
09:50
11:00
13:00
15:40
15:40
15:40
Yüzme (2 ve 3.sınıflar)
Okul Deneme Sınavı (8.s.)
Atatürk Evi gezisi (Anao.,1.s.)
Sabancı Müzesi-Zero sergisi
gezisi ve atölye çalışması
(2,3.sınıflar)
Lego Mindst. robotik atölyesi
Basketbol Okulu
TEOG Bireysel Destek Programı 8.sınıf öğr. (Tür/Mat/Fen/Sos)
19.11.2015 Perşembe
08:50
11:30
12:00
15:40
15:40
Matematik Uygulamaları
1.yazılı sın.(5,6,7 ve 8 s.)
Tenis (1.sınıflar)
Atatürkevi gezisi (2,3.sın.)
İngilizce Destek Programı
TEOG Bireysel Destek Programı 8.sınıf öğrencileri
(Tür/Mat/Fen/Sos)
20.11.2015 Cuma
08:50
09:50
10:00
14:00
15:40
15:40
Bilim Uygulamaları 1.yazılı
sınavı (5,6,7 ve 8 sınıflar)
Okul Deneme Sınavı (8.s.)
Psikolog Zeren Okçuoğlu
Kadıoğlu-Sınav stresi semineri
(5,6 ve 7.sınıflar)
Dağcılık spor tanıtımı
(5,6,7.sınıflar-TED)
Satranç Kulübü
TEOG İngilizce Destek Programı 8.sınıf öğrencileri (İng)
21.11.2015 Cumartesi,
11:00
13:00
Yaratıcı Drama Atölyesi (Anaokulu)
Yaratıcı Drama Atöl. (İlköğretim)
THE IMPORTANCE OF ART IN CHILD DEVELOPMENT
here is no
denying the
importance
of core subjects in
a child’s education
(i.e.: mathematics,
science,
social
studies, etc.) But
what about the arts? What role do
the creative arts play in child
development? School curricula has
slowly
been
shifting
towards
emphasizing these common core
subjects and the arts are often
viewed as a luxury. There are many
benefıts of the arts in a child’s
development.
These
creative
subjects need to be an integral part
of a child’s education. Art education
helps broaden children’s horizons,
challenge their expectations and help
build confidence and high selfesteem.
able to draw a square and begin
cutting straight lines. Kindergarten
programs often emphasize the use of
scissors because it develops the
dexterity children will need for
writing.
Art education strengthens problemsolving and critical thinking skills. The
experience of
making
creative
decisions carries over into other parts
of a child’s life. It is very healthy for
children to explore, experiment and
try new original ideas. It is important
for a child to make a decision and see
visually the result of their personal
choices.The arts also play an
imporant role in a child’s language
development. For young learners,
making art provides an opportunity to
learn words for colors, shapes, and
actions. Children will learn to express
themselves and begin to talk about
their feelings and emotions as they
Many of the motions involved with create art.
making art (holding a paintbrush, “Art is the most intense mode of
cutting with scissors, etc.) are individualism that the world has
essential to the growth of fine motor known.” -Oscar Wilde, Author
skills in young children. By age three
children should be able to draw a
circle and begin using safety scissors.
Deanna Kristen Blevins
Preschool Homeroom Teacher
Around age four, children may be
OKUL ABLA-AĞ
ĞABEYLİĞ
Ğİ UYGULA
AMASI
kulumuz
için
gelenekselleşmiş
olan abla ağabeyy
etkinliğiini
hayata
geçirme
ek
için
okulumuzun
miniklerrinden anaokulu ve 1.ssınıflarla
ağabey
ve
ablalarımızdan
oluşan
7
ve
8.
sınıf
öğrencilerimizi
b
bir
araya
getirdikk. Uygulamam
mızın amacı
sizin de
d bildiğiniz gibi okul
açılış
günümüzzde
gül
seremonisi
etkinliği
kapsam
mında eşleştirrilen ağabey
ablalarla
a
ve
e
kardeş
öğrencilerimizin
birbirlerini
tanımaları
ve
yıl
içinde
birbirlerrine
olan
kardeşlik
duygula
arını destekklemek için
tekrar
yakınlaşmalarını
sağlamaktır. Okulumuzun bu değe
erli
g
geleneği
ile birlikte ağabeyleri
a
v
ve
ablalar miniklerimizle bu ilk
i heyecanla
arı
te
ekrar yaşarken, minikle
erimiz de ilk
i
adımlarında
genç
arrkadaşlarımızzın
sevgi ve sıcakklığını daima hissediyorlarr.
A
Anaokulu
ve
e 1.sınıf öğrencilerim
miz
e
etkinlik
gü
ünümüzde
abla
v
ve
ağabeyleriyle bir araya
a geldiler ve
v
birbirlerine olan duygularını ifade
ettiler, sıcak anların yaşand
dığı bu
etkinliğ
ğimizde amb
biyans çok güzeldi.
Etkinliğ
ğimizin
diğer
aşamasında
minikle
erimizle abla
a ve ağabe
eylerimiz
eşleşerek kardeşlik
k temalı bir resim
yaptılarr. Resimlerin
nde birbirleriine olan
en
iiçten
duy
ygularını
g
gösteren
öğrenciilerimizin etk
kinlik sırasınd
da daha
yakınlaşm
malarından mutluluk
m
duyduk.
Öğrencile
erimizle sıccak ve
güzel
bir
b
başlangıç
yaptığımız
bu
geleneksselleşmiş
okul
etkinliğim
mizin amacın
nı her an
hatırlama
amız ve devamını
d
birlikte izzlememiz dile
eğimle.
Müge
e Tatlıcı
Okul Psikoloğu
10 KASIM
K
ŞİİİRLERİ
ATA'M
n büyüğüsün.
Türklerin
Atasısın bu milletin,
n gururusun.
Türklerin
Ünlü kom
mutanısın.
Resmin karşımda Atam
m!
Kalbimdesin, her zaman,
dık, unutturma
ayacağız.
unutmad
S
Stefan
Oğuzh
han Heinz
ATA’M BENİM
m,canım Ata'm..
Ata'm benim
Türk’ün aske
eri,
Ata'mın eserri.
Türk'ü kurtarran senin,
Ünlü ellerin
üyorum, her gün
g
Resmini görü
Kokluyorum hep seni.
Arben Balkan
B
ATATÜK
K’ÜM
Atatürk’ü
üm canım ben
nim,
Türkiye’yyi bize verdin.
Sen hepimizin kalbindesin.
eni görebilseyd
dim,
Keşke se
Ellerinde
en öpebilseydim, ATA’M.
Ahm
met Ayhan
ATATÜR
RK’ÜM
Atatürk’ü
üm canım ben
nim.
Türklerin
n Ata'sısın sen
n.
Andık se
eni bugün biz.
Türk milletinin ruhusu
un sen.
Ünlüsün sen, hala biziim
de,
kalbimizd
Resmin hep başucumuzda.
örebilseydim, canım
Keşke gö
Atam.!
Asya Tiftikçioğlu
ATÜRK
BÜYÜK ATA
Atatürk büyü
ük bir liderdi.
Türk milletinin en büyük lid
deri,
uriyeti bize em
manet
Atam Cumhu
etti.
Tüm yıllar, uyumadan kurttardı
bizi.
Üzüntülüyüz bugün biz.
d
bizimle
Resmin her derste
Kurduğun Cu
umhuriyet bizimle
Atam!
Selin Özden
Ö
ATA
A'M
Ata''m, sen bir Ata
a, sen bir
bab
basın.
Tan
nımayan yoktu
ur seni Ata'm.
Ata''m sen hep be
enimlesin.
Türkiye’nin onuru
usun,Ata'm.
ün hiç unutulamayacak,
Ünü
Ren
ngin hiç solmayyacak Ata'm!
Kalb
bimizde yaşayyacaksın Ata'm
m!
Shaya Daha
an
YÜK ÖNDER
BÜY
Ata'mı andık, sen
ni andık bugün
n
Ata''m!
Türklerin başkom
mutanı önderi
Ata''m!
Atam seni unutm
mayacağız,
Ata''m!
Türkiye Cumhuriyyeti eserindir
Ata''m!
Ünü
ünü dünyalar duydu
d
Ata''m!
Ressminde seni gö
örüyor gibiyim
m
Ata''m!
Kalb
bimizde daima
a yaşayacaksın
n
Ata''m
yraz Alp Ayallp
Poy
ATA'M
Atatürk 1938 de öldü..
ü.
Türkiye yasa gömüldü
Ata'm, izzindeyiz.
Türkiye’y
’yi sen kurtard
dın.
Ümitlerin
n vardı.
Resimlerrini öpüyorum
m,
Kurtarıcıı Atatürk’üm.
Alp
p Karahan
SEVGİL
Lİ ATA'M
Sevgili Ata'm,
A
Seni çok
k seviyorum,
Seni çok
k özlüyorum.
Seni çok
k görmek istiyo
orum,
Sen dün
nyada bir tanessin
Benim sevgili Atatürk’’üm
Ali De
eniz Yanık
ATA'M İZİNDEYİZ
Cumhuriyeti bize mira
as bıraktın,
Yurdumuzda düzeni sen
n.
sağladın
Gelin ark
kadaşlar koruyyalım
düzeni
delim, Ata'mızın izini.
Takip ed
Hanga Sipos