uygunluk ve büyüklük (beden ölçüsü)

Transkript

uygunluk ve büyüklük (beden ölçüsü)
LITE TECH XENOLITE B, NL, TB, DE, C, S & „‟EVAL‟‟ X –RAY KORUYUCU GİYSİ VE
AKSESUARLARI
KULLANICILAR ĠÇĠN DUYURU SAYI 5
OCAK/2012;
----------------------------------------------------------------------SAYIN KULLANICI,
Lite Tech “XENOLITE” BL, NL, TB, DE, C, „S‟ –Strata veya EVAL giysilerini seçtiğiniz için
teşekkür ederiz. Bu hafif ve kompozit giysiler uygun şekilde kullanıldığında ve muhafaza
edildiğinde yıllarca radyasyon koruması sağlayarak sizi emniyette kılacaktır. Kullanıma ilişkin
öneriler ve sınırlar aşağıda sunulmuştur. Eğer bir sorunuz olursa direk bizimle veya yetkili
satıcımız ile irtibata geçebilirsiniz.
Kullanmadan önce lütfen bu duyuruda mevcut kullanıcı bilgisini okuyunuz.
ETĠKETLER / ĠġARETLER
Giysinin iç kısmında yanda görülen şekilde giysinizin modeli , beden ölçüsü ve korumasını
belirten iki ayrı etiket göreceksiniz.
- İç materyal tipi
XENOLITE - B Black (600 Serisi)
XENOLITE - TB Oranj (700 Serisi)
XENOLITE - DE Mavi (300 Serisi)
XENOLITE - S Strata Koyu YeĢil (400 Serisi)
XENOLITE-NL –YeĢil (800 Serisi)
XENOLITE - C Mor (500 Serisi)
EVAL - Kırmızı (900 Serisi)
- Üretici adresi ve telefon nosu
- Her giysiye özel seri kimliği
- Arka tarafında üretim tarihi
- Model stil # ( & kumaş rengi)
- Bay veya bayan kesimi
- Lite Tech beden –uzunluk cm
- Kurşun koruma eş değerliği @ 100kv
- mm pb olarak ön
- mm pb olarak arka
TİP
ÖN
ÖNLÜK
Ön mm Pb
0.25/0.35/0.50
0.25/0.35/0.50
0.25/0.35/0.50
0.25/0.35/0.50
0.25/0.35/0.50
0.25/0.35/0.50
Arka mm Pb
0
0
0
0
0
0
Tavsiye Edilen Kullanım / Sınırlar
Sadece önden korumalı radyasyon koruyucu
giysidir. Radyasyonun önden geldiği genel radyoloji ve X ray ya da
ameliyat odalarında kullanılır. Nükleer / gamma
kullanımına uygun değildir.
CEKET
TİPİ
MODEL KOD # VE ADI
X10A
Adjustableweight
X10Q Quick Drop
X10K Back Support
X10S Strap
X10B Buckle/X10NV
X10E/X10PHP
X201
Special
Procedure
X250
Full
Overlep
Apron
X30V Vest X30S Skirt
X35V Vest X35S Skirt
X20V Vest X20S Skirt
X25V Vest X25S Skirt
(yelek ve etek beraber )
X200TS X320 Wrap
0.25/0.35/0.50
0.25/0.35/0.50
0.25/0.35/0.50
0.25/0.35/0.50
0.25/0.35/0.50
0.25/0.35/0.50
0.25/0.35/0.50
0.25/0.35/0.
50
0.25/0.35/0.
50
0.25/0.35/0.
50
0.25/0.35/0.
50
0.25/0.35/0.
50
0.25/0.35/0.
50
0.25/0.35/0.
50
Hem önden, hem de arkadan koruma sağlayan
koruyucu giysidir. Xray ya da anjiyo, kardiyak kateter
laboratuarlarında ki özellikle uzun süreli işlemlerde kullanılabilecek
özelliklerdedir. Nükleer / gamma kullanımına uygun
değildir.
GONAD
X40H Half Apron
0.50
0
TİROID
HUMER
US
X40T Tyroid Shield
X50H Humerus Shield
0.50
0.25/35/50
-
Toplam 1.0 mmPb seviyesine kadar diğer
korumalarla birlikte diagnostik ya da X ray
çalışmalarında kullanılan gonad koruyucusudur.
Tiroid yakalar tiroid bölgesini korur. Önlük aksesuarıdır.
Önlüklerin kol üstü koruyucusudur
KORUMA , ġUA ZAYIFLATMA / TRANSMĠSYON DEĞERLERĠ
0.50/0.35/0.25 mmPb kurşun kalınlığına sahip (veya ön arka için farklı kombinasyonları) giysilerinizin
belirtilen koruma kurşun eş değerlikleri, sabit 100 kV potensiyal ile çalışan X- ray kaynağından (7mm Al
seviyesinde ışın HVL‟ye sahip) çıkan direkt ışın ortamında gerekli standart test metodu oaln IEC/EN613311 kullanılarak ölçülmüş, (mm Pb olarak) +/- 7% üretim toleransı dikkate alınarak uyumluluk belgelenmiştir.
Koruyucu kıyafetlerden geçen radyasyon ışınlarının miktarı muadil kurşun kalınlığına , ışın kV ve ışın
filtrasyonuna değerlerine (HVL) ve ışından/masadan ve tabi olunan süreye bağlı mutlak maruz değerlerine
göre değişiklik gösterecektir. Direk radyasyon ışınına maruz kalındığı zamanki yüzde olarak ölçülmüş
değerler gerçek dağılmış geniş ışınlar mm Pb, ışın kV olarak değişiklik gözterir ve bunlardan tipik olan
bazıları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir:
Tipik% Transmisyon (dağılmıĢ geniĢ ıĢınlarda)
KurĢun Muadili mm Pb
50kV
75kV
100kV
0.25
0.35
3.0
10.0
0.35
0.05
1.5
5.5
0.50
0.01
0.7
3.0
1.00
0.05
0.5
Aşağıda yazılı Lite-Tech önlük ve aksesuar model/ stilleri
üzerinde mmPb olarak (0.25/0.35 veya 0.50 mmPb )belirtilir.
1
sadece ÖN koruma sağlar bu bilgi etiket
19.03.2012
-
X10A (Adjustable Weight)
X10Q (Quick Drop)
X10E (Elastic Tab)
X10S (Strap)
X10K (Back Support)
X10R (Shoulder Release)
X10B (Buckle)
X10H (Half Apron)
X10PHP (Elastic Tab
Shoulder Release)
X10-NV
Aşağıda belirtilen Lite-Tech önlükleri, mm Pb cinsinden etiket üzerinde de belirtilerek çeşitli
kombinasyonlarda +(0.25/0.35 veya 0.50 mmPb ) hem ön hem de arka kısım koruması sağlamaktadır.
ÖNEMLİ NOT: her bir model farklı şekillerde koruma sağlamak amaçlı olarak giyilmektedir.
X201 (Special Procedure) ve X30V (Vest) :her bir bağımsız ön panelde belirtilen
mm Pb mevcuttur ve merkezdeki 7-15 cm bölümde “cırt cırt” ( üst üste olan kısımda
mm Pb 1.00 mm Pb‟dir ) kullanılarak üst üste binmesi sağlanmıştır.
X250 (“Full Overlap Apron”) ve X30S, X20S, X35S (Skirt), X25(Vest) : her bir ön
panelde belirtilen mm Pb‟nin yarısı mevcuttur ancak ön görülen korumayı elde
etmek için komple ön panel üst üste binecek şekilde ( kenardan kenara ± 5 cm
olarak) tasarlanmış, ölçülendirilmiş ve kullanılması gerekmektedir.
X20V, X35V,X200TS & X10L,X320,X240: Her bir ön panelde belirtilen koruma
mevcuttur
UYARI: GĠYSĠNĠZĠN GARANTĠ SÜRESĠNĠ VE KORUMA ÖZELLĠĞĠNĠ ETKĠLEYEBĠLECEĞĠ ĠÇĠN
KESĠNLĠKLE KORUYUCU GĠYSĠNĠZ ÜZERĠNDE BĠR DEĞĠġĠKLĠK YAPMAYINIZ.
TAVSĠYELER VE KULLANIM SINIRLILIKLARI
Aşağıda verilen öneri ve tavsiyeler genel olup lokal statü veya tesislerinizdeki zorunlu emniyet / kullanım
prosedürlerine tabi tutulabilir. Uygun kullanımla ilgili herhangi bir soru ya da şüpheniz olduğunda
radyasyon güvenlik görevlinize, uzman bir fizikçi veya radyoloğa başvurunuz. Onların tavsiyeleri ekipman,
kV ,filtreleme işlem, maruz kalınan süre, mesafe ,dağılma vb diğer önemli faktörlere bağlı toplam dozu
minimize edecektir. En az bir kişisel dozimetreyi giysi içinde göğüs hizasına takmak usulüne en uygun
kullanım biçimi olacaktır. Tercihan yine giysi içerisinde ayrıca karın dozimetresi bulundurulması, ve /veya
dışarıdan göğüs cebi üzerine bir başka dozimetre takılması da tercih edilebilir.
ERGONOMĠ VE AKSESUAR KULLANIMI
Lite Tech “XENOLITE” B, NL, TB, DE, C ve S koruyucu giysilerinde kullanıcılara geleneksel ürünlerden
30 % az ağırlık avantajı sağlayan patentli kompozit malzemeler kullanılır. Bu hafif ( ön / arka korumalı )
apronlar yorgunluk ve sırt adele zorlamalarını azaltarak uzun süreli floro işlemlerine uygundur. Etek hariç
tiroidler ve yarım apronların omuz pedleri mevcuttur. X201/X250/X10K omuzlara binen ağırlığı transfer
edebilmek için elastik kuşakla kullanıma sunulmuştur. X10Q ve X10R modelleri iç giyim üzerine veya
ameliyat kıyafetinizin altına kolayca giyilebilebilecek / çıkarılabilecek biçimde tasarlanmıştır. Bu sayede
steril alana zarar verilmez. Pamuklu giysi üzerine giyilecelerin kuru bulunmdurulmasını öneririz.
Her zaman X40T tiroid yaka kullanımı öneriyoruz.
KULLANIM VE KULANIM SINIRLARI
Lite Tech „‟XENOLITE‟‟ B,NL, TB;DE,C ve S giysileri 7mm AI HVL‟deki ışınların 120 kV‟ye kadar harici
(foton) radyasyonuna karşı kişisel koruma sağlar. Buların üzerindeki kV/HVL değerlerinde kurşun muadii
koruma değerleri (mm.Pb) yeterli olmayabilir. „‟EVAL‟‟ sadece kurşunu zayıflatıcı olarak kullanır ve mm Pb
değerlerini tüm kV değerlerinde muhafaza eder.
Zayıflatma/kurĢun muadili mmPb IEC/EN 61331- ile +/-7 toleransda ölçülmüĢtür.
DĠKKAT: KurĢun tabanlı EVAL hariç bu kiĢisel koruma gisileri gama radyasynuna karĢı yeterli
korum sağlamayacağından Nükleer Tıpta kullanılmamalıdır.
BEDEN UYUMU VE ÖLÇÜLERĠ
Maksimum rahatlığınız ve korunmanız için vücudunuza uygun ve doğru beden ölçüsündeki giysileri
tercih etmelisiniz. Çoğu önlükler Bayan ve Erkek olarak 2 ayrı grupta oluşturulmuşlardır. Bayanlar için
kullanılan apronlar daha küçük kol ağızlarına sahip olup ,yan taraflardan gelecek radyasyona karşı çok
yüksek oranda göğüs koruması sağlamaktadırlar. Tüm uniseks modeller katalogda uniseks olarak
tanımlanmıştır Uniseks yani hem bayan hem erkeğin giyebileceği şekilde olanlar etekler, yarım önlükler, ve
tiroid koruyucularıdır. . Uygun beden ölçülerinin seçimi çok önemlidir. Ölçünün normalden küçük veya
büyük olması yetersiz vücut kaplaması sağlaması, rahatsız edici olması, materyali veya dikiş yerlerini
zorlaması ya da zedelemesi, vücuda gereksiz ağırlık uygulaması, kurşun tabakalarda gelişmemiş çatlaklar
meydana
getirmesi
nedenleriyle
uygun
değildir.
Uyugn
beden
ölçüleri
için
<http://www.xenolitexray.com/product/how-to-measure/ online videoyu izleyiniz.
KORUMA, BAKIM VE KONTROL
Ürünün garanti süresi üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Dikkatli kulanım ve uygun saklama koşulları altında
ürünün ömrü seneler boyunca olacaktır. Ürün kullanımda olmadığında askıda asılı olarak muhafaza
edimelidir. Saklama ve kullanma 350C ve %85RH koşullarında olacak şekilde tavsiye edilmektedir.
ÜRÜNÜN SICAK YÜZEYLERLE TEMASINI VEYA DĠREK GÜNEġ IġIĞINA MARUZ KALMASINI
ÖNLEYĠNĠZ ÇÜNKÜ MATERYAL ÇOK FAZLA ISINARAK TABAKALARIN ERĠYĠP BĠRBĠRĠNE
YAPIġMASINA NEDEN OLABĠLĠR. AYRICA KESKĠN VE DELĠCĠ ALETLERDEN UZAK TUTUNUZ
ÇÜNKÜ BU GĠYSĠNĠN ANA KORUYUCU ĠÇ MALZEMESĠNĠ YIRTIP YARABĠLĠR .
Giysi nakil esnasında dikkatlice rulo yapılmalı ve bir kutu ya da kap içerisine konulmalıdır. Giysi 35°C
altında ılık suda az miktarda yumuşak bir deterjanla yıkanabilir. Sıkmadan uygun bir askıya asarak
kurutunuz.
Giysinin düzenli olarak yılda bir kez bakımı 70-90kv seviyesindeki çalışan radyografik ya da floro sistemle
kontrol edilerek yapılması tavsiye edilir. Koruyucu giysi üzerinde görülen çizgiler çatlakları, noktaları, iğne deliği olabilir- ( filmde koyu nokta, floroda ise daha belirgin görülür ) gösterir. Bu nedenle radyasyon
güvenlik sorumlunuza danışınız.
ÜTÜLEMEYĠNĠZ.
KURU TEMĠZLEME YAPMAYINIZ
OTOKLAV YAPMAYINIZ
KULLANMAYINIZ
2
ÇAMAġIR SUYU KULLANMAYINIZ
ALKALĠNLĠ DETERJANLAR KULLANMAYINIZ.
ALKOL VEYA ALKOL BAZLI ÜRÜNLER
19.03.2012
LITE TECH “XENOLITE” B, NL, TB, DE, C, S-Strata, ve EVAL ” giyecekleri PPE 89/686 EEC ile CE
onaylıdır.
EC Tip Onayı yapan KuruluĢ:
SGS (United Kingdom Ltd., Weston Super Mare, Somerset BS22 6WA UK
ONAYLI KURULUġ NOSU 0120