kirmizipalmiye

Transkript

kirmizipalmiye
KIRMIZI PALMİYE BÖCEĞİ
(Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Coleoptera: Curculionidae))
1- TANIMI VE YAŞAYIŞI:
Erginler kırmızımsı kahverengi ve silindir şeklinde olup, 35 mm uzunluğunda ve 10
mm enindedir. Kın kanatları koyu kırmızı renktedir. Baş ve hortumun uzunluğu vücudun
toplam uzunluğunun 1/3’ü kadardır. Hortum; üstten kırmızımsı kahverengi, alttan ise
koyu kahverengi olup, uzun, eğri ve çıkıntılıdır. Erkekte hortumun üst kısmı kısa
kahverengimsi kıllarla kaplı, dişide ise kılsız, kıvrık, daha ince ve uzundur.
Yumurta, oval, beyaz-krem renkte olup ortalama 2,6 mm uzunluğunda ve 1,1 mm
enindedir. Genç larvanın baş kısmı siyah, diğer kısımları ise sarımsı beyaz renktedir.
Larva olgunlaştıkça renk sarımsı kahverengiye döner. Olgun larvanın uzunluğu 50 mm,
eni ise 20 mm olup, güçlü ağız yapısına sahiptir. Larva, gelişimini tamamladıktan sonra
beslendiği ortamı terk eder, palmiyenin hemen altında toprakta, palmiye üzerindeki
yaprak sapları ile gövde arasında veya ağacın zarar görmüş kısımlarında, palmiye
liflerinden 50–95 x 25–40 mm boyutlarında oval bir kokon örerek pupa olur. Pupa
dönemini kokon içinde geçirir. Pupa, önce krem daha sonra kahverengidir. Pupada baş
aşağıya doğru bükülmüştür, anten ve gözler belirgin olup, 35 x 15 mm boyutundadır.
Dişi bireyler hayatları boyunca yaklaşık 200 – 300 adet yumurta bırakır. Yumurta, taze
yaprakların gövde ile birleştikleri yerlere veya palmiyenin zarar görmüş kısımlarına,
birbirine temas etmeyecek şekilde yan yana ve bitki dokusu içine bırakılır. Yumurtalar 2
ile 5 gün arasında açılır. Yumurtaların gelişebildiği en yüksek sıcaklığın 40ºC olduğu
belirlenmiştir. Yaklaşık 1 ile 3 ay arasında değişen larva döneminden sonra pupa
dönemine giren zararlı, 14 – 21 gün sonra ergin olur. Erginler, sıcaklığın 12–14°C
üzerinde olması durumunda aktif hale geçerler. Bölgelere göre değişmekle birlikte erkek
bireyler 50–120 gün, dişiler ise 50-109 gün yaşar. Tüm hayat dönemi yaklaşık 4 ay
sürmektedir. Erginler uzun uçuşlar yapma yeteneğinde olup, bir uçuşta 900 m uzaklığa
ulaşabildiği kaydedilmiştir. Yılda 25–27°C sıcaklıkta 3 döl verebilir.
2- ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI:
Zararı larvalar yapar. Yumurtadan çıkan genç larvalar gövde içine girer ve burada
yumuşak lifli dokuyla beslenerek tüneller açar. Larva, yaşamını tamamen gövde içinde
geçirdiği için başlangıçta zararlıyı ve oluşturduğu zararı tespit etmek çok zordur.
Zararlının palmiye ağaçlarının büyüme noktalarında beslenmesi sonucu, gövde üzerinde
ve yaprakların gövdeye bağlandığı kısımlarda açılan küçük deliklerden sarımsı kahverengi
yapışkan bir sıvı ve larvanın beslenme artıklarının oluşturduğu tümsekler gözle
görülebilir. Zamanla (yaklaşık 2-3 yıl sonra) yapraklarda sararma, solma ve kuruma
gözlenir. Larvalar 1 m uzunluğunda tüneller açabilmektedir. Zarar gören bitki dokularında
çürümelerin meydana gelmesi ve kötü bir kokunun yayılması tipiktir. Ağaçlarda tünel
sayısı arttıkça ağacın gövdesi giderek zayıflar ve bu durum ağacın kolaylıkla devrilmesine
ya da çürüyerek ölmesine neden olur. Bu zararından dolayı birçok ülkede hurma
ağaçlarının tamamen yok olmasına ve dolayısıyla önemli ekonomik kayıplara yol
açmaktadır.
3- KONUKÇULARI:
Genellikle Palmae (Arecaceae) familyasına ait palmiye cinsi bitkilerdir. Phoenix
canariensis Hort. ex Chabaud, P. dactylifera L. P. sylvestris Roxb., Areca catechu L.,
Arenga pinnata (Wurmb) Merrill, Borassus flabellifer L., Caryota maxima (Himalaya), C.
cumingii Lodd.ex Mart., Cocos nucifera L., Corypha gebanga (Blume) Blume, C. elata
Roxb., Elaeis guineensis Jacq., Livistona decipiens Becc., Metroxylon sagu Rottb.,
Oreodoxa regia Kunth, Sabal umbraculifera (Jacq.) Mart, Trachycarpus fortunei (Hook.)
H.Wendl ve Washingtonia sp. gibi birçok tür konukçusu olarak bildirilmektedir. Ayrıca,
Saccharum officinarum L. (şeker kamışı), Agave americana L. (sabırlık) ve Cycas revoluta
Thunb. (sıkas) bitkileriyle de beslenebilmektedir.
4-MÜCADELESİ
Kültürel önlemler
Zararlı ile mücadelede kültürel önlemler önemli bir yer tutmaktadır. Periyodik
olarak ağacın zayıflamış ve çürümekte olan kısımları temizlenmelidir. Sağlıklı bir ağacın
herhangi bir yerinde yapılacak kesim ve yaralamalardan kaçınılmalıdır. Budamalar,
zararlının aktif olmadığı kış aylarında yapılmalıdır. Kök sürgünleri ve kesilen dallar imha
edilmelidir. Palmiye ağaçları için uygun sulama ve gübreleme programı ile ağaçların
strese girmesi engellenmeli ve sulama, tercihen damla sulama şeklinde yapılmalıdır.
Ağır zarar görmüş palmiye ağaçları, zararlının değişik dönemlerine (yumurta, larva, pupa
ve ergin) ait çok sayıda birey ihtiva ettiğinden bu şekilde zararlı ile bulaşık ağaçlar
özellikle ergin bireylerin etrafa dağılmasına fırsat vermeden, yakılarak ya da gömülerek
bir an önce ortadan kaldırılmalıdır.
Biyoteknik yöntemler
Zararlının varlığının belirlenmesi ve ergin popülasyonunun azaltılması için feromon
tuzakların kullanılması, kırmızı palmiye böceğini kontrol altında tutmada en önemli
mücadele yöntemlerinden biridir. Feromon olarak erkek bireylerin salgıladığı Ferrugineol
((4S,5S)-4-methyl–5-nonanol)kullanılır.
Zararlının tespiti için, palmiye ağacı bulunan park, bahçe ve fidanlıklarda hektara
bir tuzak, yol kenarı ve orta kaldırımlarda sıra halindeki palmiye ağaçları için ise 1 km’de
bir tuzak asılır. Tuzaklar, 1 – 2 haftada bir kontrol edilir ve yakalanan kırmızı palmiye
böceği erginleri sayılır. Belirli dönemlerde yakalanan böcekler sayılarak, erginin uçuş
aktivitesi ve zararlının popülasyon yoğunluğu belirlenir. Böceğin varlığının tespit edildiği
yerlerde kitlesel yakalama amacıyla tuzak sayısı artırılarak uygulama yapılır. Tuzaklar, yıl
boyunca bulunduğu yerde asılı tutulur.
Kimyasal Mücadele
Zararlıya karşı ülkemizde herhangi bir ruhsatlı ilaç bulunmamaktadır. Son yıllarda
yurt dışında iyi sonuçların alındığı farklı kimyasal mücadele uygulamaları bulunmaktadır.
Zararlıyla bulaşık palmiye ağaçlarının bulunduğu alanlarda, bir yandan zararlının sağlıklı
palmiye ağaçlarına bulaşmasının engellenmesi, diğer yandan da sağlıklı palmiye ağaçları
için tehdit oluşturan bulaşık ağaçlardaki ergin bireylerin dağılmasının engellenmesi için
palmiye ağaçları ilaçlanmalıdır. İlaçlamada tüm ağaç yüzeyi, özellikle yaprak petiollerinin
ağaç gövdesi ile birleştiği kısımlar ilaçlı su ile iyice ıslatılmalıdır. Bu durumda ağaç başına
yaklaşık 20-30 lt ilaçlı su kullanılır. Zarar belirtileri gösteren palmiye ağaçlarının büyüme
noktası henüz zarar görmemişse hemen tedavi edici insektisit uygulamalarına
geçilmelidir. Bu şekildeki ağaçların ölü yaprakları budanır ve gövdede zarar görmüş
dokular kazınarak temizlenir. Bu kısımlara sprey şeklinde bir insektisit uygulanır. Ayrıca,
sistemik bir insektisit, gövdeden enjekte edilir veya topraktan ağacın kök bölgesine
verilir. Eğer ağacın büyüme noktası zarar görmüş ve tüm yapraklar kendini aşağıya doğru
bırakmışsa, ağacın bulaşma kaynağı olmasının engellenmesi için bir an önce uygun
şekilde imha edilmelidir.
Ayrıca, budamalardan sonra kesilen yüzeylere, zararlının yumurta bırakmasına engel
olmak için kontak ya da sistemik etkili insektisitlerle sprey şeklinde ilaçlama yapılır.
Sistemik insektisitler, ağacın gövdesinin toprakla birleştiği kısmın hemen etrafına 20–30
cm derinliğinde çukurlar açılarak buraya 10–20 lt su ile birlikte verileceği gibi, aynı
zamanda ağacın gövdesine, yere 30–45 derecelik açı yaparak matkapla 10–15 cm
uzunluğunda delikler (ortalama 4 adet delik) açılır ve önerilen dozda insektisit bu
deliklere enjekte edilir. Daha sonra deliğin ağzı aşı macunu ile kapatılır.
Yeni bulaşmaları engellemek amacıyla yapılan insektisit uygulamaları yaklaşık olarak 2530 günde bir tekrarlanmalıdır. Ancak, zararlının henüz biyoekolojisi ve doğal düşmanları
bilinmediği için, çevreye ve doğal düşmanlara zarar vermesi nedeniyle fazla ilaç
kullanımından kaçınılmalıdır. Koruyucu veya tedavi edici olarak uygulanan ilaçlamalarda,
insektisitler dönüşümlü olarak uygulanmalıdır. Topraktan enjeksiyon yoluyla sistemik
insektisitlerin uygulanması tercihen bitkinin iletim demetlerinin daha iyi çalıştığı bahar ve
yaz aylarında yapılmalıdır.
Önerilen İlaçlar, Dozları ve Uygulama Şekli
Etkili madde adı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat) 100 lt suya veya Ağaç
başına Uygulama Şekli
1- Chlorpyrifos ethyl, 480 g/lt EC 100 ml / 100 lt Ağaç yaprakları ile birlikte gövdesi
tamamen ilaçlı su ile ıslanacak şekilde ilaçlanır.
2- İmidacloprid + betacyfluthrin, 300 (210 g/lt+90 g/lt) OD 50 ml/100 lt Ağaç yaprakları
ile birlikte gövdesi tamamen ilaçlı su ile ıslanacak şekilde ilaçlanır.
3- Lambda–cyhalothrin, 50 g / lt EC, SC, CS 100 ml / 100 lt Ağaç yaprakları ile birlikte
gövdesi tamamen ilaçlı su ile ıslanacak şekilde ilaçlanır.
4-Spinosad 480 SC 25 ml/100 lt Ağaç yaprakları ile birlikte gövdesi tamamen ilaçlı su ile
ıslanacak şekilde ilaçlanır.
5- İmidacloprid, 350 g/lt SC 20 ml/ağaç 10–20 lt su ile karıştırılarak ağacın kök boğazına
verilir
6- İmidacloprid, 200 g/lt SL 35 ml/ağaç direkt ağaç gövdesine enjekte edilir. Ayrıca
10-20 lt su ile karıştırılarak ağacın kök boğazına verilir.
Uygulamanın Değerlendirilmesi
Zararlıya karşı uygulanan mücadele yöntemlerinin etkinliği, her yıl yapılacak olan
makroskobik gözlemlerle ve feromon tuzaklarla yakalanan ergin bireylerin yoğunluğuna
bakılarak değerlendirilir.

Benzer belgeler

kırmızı palmiye böceği raporu

kırmızı palmiye böceği raporu b. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI…………………………………….

Detaylı