Pb.1

Transkript

Pb.1
Oransal Kontrol Cihazı
RWF 40
2ci kademe çalışma
Güç artımı
AÇ/2. kademe
Güç azaltma
KAPAT/1ci kademe
Brülör
devrede
Değer azaltma
Gerçek değer
görünümü
(kırmızı)
Ayar noktası
görünümü (yeşil)
El kontrol
Yardımcı kontak
Değeri artırma
Çıkış düğmesi
PGM düğmesi
Brülörün modeline göre bağlantı konsolu
değişmektedir.
Verilen contayı kullanmayın
Montesi
Bağlantı tırnakları
itin
çekin
Cihazın iç
görünüşü
Elektrik
bağlantıları
Röle 1
Thermostatik seri
Elektrik bağlantıları
Röle 2
Servomotor aç
Röle 3
Servomotor kapat
B1 termokapıl sensör
B2 Basınç sensörü QBE...
B3 PT100 sensör 3 telli
B4 Rezistans termometre 2 telli
B5 DC giriş 0...20 mA, 4...20 mA
B6 DC voltaj girişi 0...1 V,0...10 V
B7 Uzaktaki ist. Ayar noktası voltaj bölücü
B8 DC giriş 0...20 mA, 4...20 mA
Uzaktaki istasyonun ayarını değiştirmek için
B9 DC voltaj girişi 0...1 V,0...10 V
Uzaktaki istasyonun ayarını değiştirmek için
B10 Hava sıcaklığına göre ayar için dış hava sensörü
BS Yakıt seçici anahtar
1 = gaz (modülasyon ayarı)
2 = mazot (2. kademe ayarı)
IN Brülör manuel durdurma anahtarı
IN1 İç vey adış ayar noktasını değiştirme tamburu
TL Uzaktan limit kontrol
SA Hava kelebeği
SC Gaz kelebeği
SM Hava ve gaz kelebeği için servomotor
VR Yakıt besleme kontrol valfı
V1 1ci kademe valfı
V2 2 ci kademe valfı
RWF 40 üniversal bir güç kontrol cihazıdır ve düzenleme yapılabilir
ve aşağıdaki sensörlere bağlanabilir.
Aşağıdaki sensörlere kod verilmiştir
Programlama sistemi
1.seviye
2. seviye
3.seviye
1° Kullanıcı seviyesi
Değer
Parametre
Değer ayarlayan
oklar
Parametreyi seçmek
için PGM düğmesine
bas
Kullanıcı seviyesi
EKRAN
GÖRÜNTÜSÜ
DEĞER
ARALIĞI
FABRİKA
AYARI
Ayar Noktası 1
SP1
SPL-SPH
0
Ayar Noktası 2 ( opsiyonel )
SP2
SPL-SPH
0
Dijital ayar noktası kaydırma
(opsiyonel)
dSP
SPL-SPH
0
TA
C111'e bakın
-
SP.E
SPL-SPH
-
PARAMETRELER
Dış hava sıcaklığı ( opsiyonel )
Harici ayar noktası
Parametere seviyesi
Parametre
Ekran
Değer aralığı
Fabrika ayarı
AL
-1999...9999 digit
0
HYSt
0...999.9 hane
1
Pb.1
0.1...999.9 hane
10
dt
0...9999 s
80
rt
0...9999 s
350
db
0...999.9 hane
1
tt
10...3000 s
15 s
Yardımcı kontak sınır değeri
Yardımcı kontağın konum
2
değiştirmesi için fark değeri
Oran bandı
2
Sapma zamanı
Tüm hareket süresi
Ölü alan
2
Servo motor çalışma süresi
Pb.1 çok küçük
Pb.1 çok büyük
rt ve dt çok küçük
rt ve dt çok büyük
İDEAL ÇALIŞMA ŞEKLİ
2. Parametere seviyesi
Parametre
Ekran
Değer aralığı
Fabrika ayarı
Brülörün devreye girmede eşik
süresi/2. kademe2
HYS1
0...-199.9 hane
-5
2. kademenin kapanma seviyesi
HYS2
0...HYS3
3
Kapatmada üst eşik değeri
HYS3
0...999.9 hane
5
q
0...999.9
0
H
0...4
1
P
-90...+90
0
Tüm hareket süresi
Isı eğrisi eğimi
Paralel kaydırma
3. Düzenleme seviyesi
Parametre
Ekran
Fabrika ayarı
X000 Birinci analog giriş ( sıcaklık- basınç sensörü )
0X00 İkinci analog giriş ( Çalışma sıcaklığını dışardan değiştirmek )
00X0 Üçüncü analog giriş ( dış hava sensörü )
000X Binary giriş ( çalışma sıcaklığını değiştirmek ve kaydırmak için)
C111
9030
X000 Yardımcı kontağın çalışma şekli
0X00 çalışma şekli ( Yüzer kontrolör, değişken akım veya voltajla )
00X0 SP1 değiştirme ayarı ( çalışma sıcaklığını değiştirme şekli )
000X Kilitleme butonu ( RWF40'a erişimi kısıtlamak için )
C112
0010
C113
0110
XX00 Adres birimi ( sıcaklık- basınç sensörü )
00X0 Ondalık hane ve birim seçimi
000X Yardımcı kontak devrede veya değil
Birinci analog giriş için ölçüm aralığı başlangıcı
Birinci analog giriş için ölçüm aralığı sonu
İkinci analog giriş için ölçüm aralığı başlangıcı
İkinci analog giriş için ölçüm aralığı sonu
Alt ayar sınırı
Üst ayar sınırı
Birinci analog girişden okunan değerin kaydırma
miktarı
İkinci analog girişden okunan değerin kaydırma miktarı
Üçüncü analog girişden okunan değerin kaydırma
miktarı
1)
Birinci analog giriş için dijital filtreleme zaman sabiti
SCL
0
SCH
100
SCL2
0
SCH2
100
SPL
0
SPH
100
OFF1
0
OFF2
0
OFF3
0
dF1
1
C111 PARAMETRESİ
X000
BİRİNCİ ANALOG GİRİŞ
Pt100 üç kablolu
Pt100 iki kablolu
Ni100 üç kablolu
Ni100 iki kablolu
Pt1000 üç kablolu Landis & Staefa IEC 751
Pt1000 iki kablolu Landis & Staefa IEC 751
Ni1000 üç kablolu DIN 43760
Ni1000 iki kablolu DIN 43760
Ni1000 üç kablolu Landis & Staefa IEC 751
Ni1000 iki kablolu Landis & Staefa IEC 751
NiCr-Ni / K
Cu-CuNi / T
NiCroSil-Nisil / N
Fe-CuNi / J
Standart Signal DC 0…20 mA
Standart Signal DC 4…20 mA
Standart Signal DC 0…10 V
Standart Signal DC 0…1 V
X000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
b
C
d
E
F
G
H
0X00
İKİNCİ ANALOG GİRİŞ
0X00
Kullanılmıyor
0
Harici ayar noktası, 1 kΩ ayarlı direnç
1
Harici ayar noktası, DC 0…20mA
2
Harici ayar noktası, DC 4…20mA
3
Harici ayar noktası, DC 0…10 V
4
Harici ayar noktası, DC 0…1 V
5
Analog ayar noktası kaydırma, 1 kΩ ayarlı direnç
6
Analog ayar noktası kaydırma, DC 0…20 mA
7
Analog ayar noktası kaydırma, DC 4…20 mA
8
Analog ayar noktası kaydırma, DC 0…10 V
9
Analog ayar noktası kaydırma, DC 0…1 V
A
00X0
ÜÇÜNCÜ ANALOG GİRİŞ
00X0
Kullanılmıyor
Dış hava sensörü, Pt1000 iki kablolu, Landis & Staefa
IEC 751
0
Dış hava sensörü, Ni1000 iki kablolu, DIN 43760
Dış hava sensörü, Ni1000 iki kablolu, Landis & Staefa
IEC 751
2
1
3
000X
BİNARY GİRİŞ AYARI<<D1>>
000X
Kullanılmıyor
0
Çalışma değerini değiştirme
1
Çalışma değerini kaydırma
2
C112 PARAMETRESİ
C112
YARDIMCI KONTAK AYARLARI
X000
X000
Kullanılmıyor
0
Ik1, giriş 1
1
Ik2, giriş 1
2
Ik3, giriş 1
3
Ik4, giriş 1
4
Ik5, giriş 1
5
Ik6, giriş 1
6
Ik7, giriş 1
7
Ik8, giriş 1
8
Ik7, giriş 2
9
Ik8, giriş 2
A
Ik8, giriş 3
b
Ik8, giriş 3
C
Ik1
W= 80 AL=5 Hyst=2
Ik3
W= 80 AL=10 Hyst=2
Ik2
W= 80 AL=5 Hyst=2
Ik4
W= 80 AL=5 Hyst=2
C112
0X00
ÇALIŞMA ŞEKLİ
Yüzer Kontrol
DC 0…20 mA kontrol
DC 4…20 mA kontrol
DC 0…10 V kontrol
0X00
0
1
2
3
C112
00X0
ÇALIŞMA DEĞERİ <<SP1>>
Buton ile
Dış hava sensörü ile (üçüncü analog giriş ayarlanmış olmalıdır )
00X0
0
1
C112
000X
KİLİTLEME
000X
Kullanılmıyor
0
Ayar seviyesinden itibaren kilitleme
1
Parametre seviyesinden itibaren kilitleme
2
Tuşları kilitleme
3
C113 PARAMETRESİ
Adres sıfır
Adres bir
Ondalık hane yok
Bir tane ondalık hane var
Ondalık hane yok
Bir tane ondalık hane var
0
0
0
1
( Santigrad derece)
( Santigrad derece)
( Fahrenayt derece)
( Fahrenayt derece)
Yardımcı kontak özelliği devre dışı
Yardımcı kontak özelliği devrede
0
1
2
3
0
1
RWF 40 İÇİN HIZLI KURULUM
Elle işletme
EXIT düğmesine 5 sn
basın. El sembolü üzerindeki
LED yanar.
Brülörün kapasitesini artırmak
veya azaltmak için ok
düğmelerinden birine basını.
EXIT düğmesime 5 sn basarak
tekrar otomatik ayara geçin
“tunE” FONKSİYONU
RWF40 güç kontrol cihazında ayarlanan parametreler için bir self
tuning (kendini ayarlama) fonksiyonu bulunur “tunE".
Bu fonksiyon kontrolörün çalışmayı kontrol etmek ve ayarlamak için
gerekli parametreleri (Pb1 - rt - dt vb.) bağımsız olarak almasını
sağlar.
Self-tuning fonksiyonunun doğru çalışması için, çalışma sürecinde ani
dalgalanma veya kararsızlık olmaması fakat herhangi bir oynama
olmadan sabit değerde kalmaması da önemlidir, İLAVE OLARAK
SİSTEMDE PARALEK KAZAN OLMAMALIDIR.
“tunE” FONKSİYONU
"tunE" yanıp sönmesi durunca self tuning
durmuş demektir.
Belirlenen parametreleri
düğmesine basarak kabul edin
(düğmeye en az 2 sn basın)
Note. "tunE“ fonksiyonunu manual çalışmada
veya termostata bağlı çalışmada başlatamazsınız.
“tunE” FONKSİYONU
“tunE” fonksiyonu güç kontrol cihazı içine yerleştirilmiş bir
yazılım fonksiyonudur
Sistemin “modülasyon” modunda çalışması sırasında "tunE"
Kontrol edilen sistemin tepki verme derecesini
özel bir prosedüre göre sinyalin pozisyonunda çeşitli
değişmeler yaparak test eder.
Bir PID veya PI kontrol cihazı için kontrol parametrelerini
hesaplama ve hafızaya almak için kontrol edilen sistemin
verdiğin tepkiyi karmaşık bir algoritma (işlem süreci) kullanılır
(dt = 0 ayarlayın).
"tunE" prosedürü gerektiği kadar tekrarlanabilir.

Benzer belgeler