ÇEV- 541 ENVIRONMENTAL POLICIES Enstitute of Science and

Transkript

ÇEV- 541 ENVIRONMENTAL POLICIES Enstitute of Science and
Enstitute of Science and Technology /
Environmental Sciences
Teaching Methods
Credit
ECTS
Project
TermPaper Others Total Credit
Credit
3
7.5
100
46
188
Turkish
ÇEV- 541 ENVIRONMENTAL POLICIES
Semester
1-2
Language
Compulsory /
Elective
Prerequisites
Course
Contents
Course
Objectives
Learning
Outcomes
and
Competences
Textbook and
/or
References
Assessment
Criteria
Lecture Recite Lab.
42
Elective
No
Sources of environmental problems, man-nature relationships, environmentalist movements in
the world and in Turkey, environmental management, environmental policies and related
legislation.
To learn the existing environmental policies and their historical backgrounds, to understand the
impacts of environmentalist movements on man-nature mutual relationship.
Learning history of environmentalism and existing environmental policies for the
prevention of pollution and become aware about environmental issues
-Keleş, R., Hamamcı, C., Çevrebilim, İmge Yayınevi, Ankara, 2002
-Arat, Z., ’1970’lerden Sonra Çevrede Kurumsal Yapının Gelişimi’, Türkiye’de Çevrenin
Ve Çevre Korumanın Tarihi Sempozyumu bildiri metinleri, Ed. Z. Boratav, Türk Tarih
Vakfı Yayınları, İstanbul, 166-175, 2000
-Pepper, D., Modern Environmentalism; An Introduction. New York, NY: Routledge,
1996
-Brundlandt, G. H., Our Common Future, Oxford University Press, Oxford, 1997
-Ponting, C., A Green History Of The World: The Environment And The Collapse Of
Great Civilizations, Çev. Ayşe Başcı Sonder (Dünyanın yeşil tarihi: Çevre ve uygarlıkların
çöküşü), İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınları, 2000
-Somerson, S.,Türkiye’de Cevre Ve Siyaset, Ankara: Metis Yayıncılık, 1993
-Ünder, H., Çevre Felsefesi (Etik ve Metafizik Görüşler). Ankara,1996
If
Percent
any,mark
(%)
As (X)
Midterm Exams
Instructor
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
X
Quizzes
Homeworks
Projects
X
TermPaper
Laboratory work
X
Others
X
Final Exam
Ass. Prof. Dr.Gamze Yücel Işıldar, [email protected] Subjects Examination of historical backgrounds of environmental problems
What is ‘Environmental history’? Existing environmental approaches (ecocentric,
anthropocentric, etc.)
‘Environmentalism movement’
Development of environmental issues in a global scale (Stockholm Conference) and its
reflections in Turkey
Environmental policies of Turkey in Development Plans of SPO
Sustainable development and its applications in th world and in Turkey
Rio and Johannesburgh Summits and Turkey
Environmental Policies in EU
30
20
10
40
11
12
13
14
Reflections of EU Environmental Policies in Turkey and the role of NGOs on environmental
issues in Turkey
Midterm
Environmental Ethics
Suggested environmental policies
Environmental legislation in Turkey (national)
Environmental legislation in Turkey (international agreements)

Benzer belgeler

Dünya nasıl son bulacak Dünyanın tarihini, geçmişini ve muh

Dünya nasıl son bulacak Dünyanın tarihini, geçmişini ve muh unca donmuþ dünya (ve diðer gezegenler) ölü güneþin çevresinde dolanýp duracaktý. Fakat o þartlar al týnda bile, dünya, bir gezegen olarak varlýðýný sürdürecekti. Ne var ki, 1930'larda nükleer alan...

Detaylı

Enstitute of Science and Technology / Environmental

Enstitute of Science and Technology / Environmental Name of The Programme: Enstitute of Science and Technology / Environmental Sciences

Detaylı

Çin`den Öğrendiklerimiz: Kağıt, Matbaa Ve Barut_pdf

Çin`den Öğrendiklerimiz: Kağıt, Matbaa Ve Barut_pdf gelindiğinde başkente sadece bir eyaletten (Xinan) her yıl gönderilen kâğıt, 7 farklı türden olmak üzere 1,5 milyon tabakadan fazlaydı. Kâğıt fabrikaların her birinde yaklaşık 1.000 işçi çalışıyord...

Detaylı