C) Salon Modelleri Yarışma Kuralları

Transkript

C) Salon Modelleri Yarışma Kuralları
6- Serbest Model Yarışma Kuralları
C) Salon Modelleri Yarışma Kuralları
1. AMAÇ: Bu kurallar, Türkiye’ de yapılan salon modelleri yarışlarını standardize etmek
içindir. Değerlendirme, en az 5 en çok 7 raund üzerinden yapılır. Uçuş süresi sınırsızdır.
Raundlar açık raund olarak da yapılabilir.
2. UÇUŞ ALANI ve GÜVENLİK:
2.1. Uçuş alanı, salon içinde yan çizgilerden biridir. Tüm modelciler, hakemler, modeller
ve seyirciler bu hattın gerisinde kalır. Bu hattın uçuş alanı tarafında yarışmacı, 1
yardımcı bulunabilir.
2.2. Her pilot her raund içinde uçuş sırasında ilk 15 saniye içinde uçuşunu iptal ettirebilir.
Bu durumu 15 saniye dolmadan deneme uçuşu diyerek hakeme bildirmek zorundadır.
15 saniyeyi geçen her uçuş resmi uçuş sayılır.
2.3. Uçuş öncesinde, yarışacak modeller etiketlenmelidir. Etiketlenen uçaklar yarışma
komitesinin belirleyeceği masa hakemi tarafından imzalanır veya mühürlenir. Uçuş
için raund çağrıları herkesin duyabileceği şekilde sesle veya düdükle belirtilir.
Verilen raund süresi içinde takımlar uçuşunu yapmak zorundadır.
2.4. Uçuşlar başladıktan sonra, uçuş izni verilen modeller dışında, hiçbir model
uçurulamaz.
2.5. Bir raund bitmeden diğer raund başlayamaz. Raundun bitmesi için tüm yarışmacıların
uçması beklenmez.
2.6. Açık raund olarak yapılan yarışmalarda üstteki madde geçersizdir
3. KATILIM
3.1. Yarışmalara Türkiye Gelişmekte olan Spor Branşları Federasyonu (TGSBF) lisansına
sahip modelciler katılabilir.
3.2. Kayıt sırasında o yıl için tescil edilmiş lisansların sunulması zorunludur.
3.3. Yarışmalarda model sayısında kısıtlaması yoktur.
3.4. Her pilot kendi modeliyle yarışmak zorundadır. Bir modelle iki pilot yarışamaz.
4. YARIŞMA BRANŞLARI VEKATEGORİLERİ:
4.1. Yarışma FAI branşları dışında 2 branşta yapılır.
4.1.1. Çubuk modeller
4.1.2. Gövdeli modeller
4.2. Yarışlar 2 kategoride yapılır.
4.2.1. 18 yaş üstü (Büyükler)
4.2.2. 18 yaş altı (Gençler)
5. MODELLER:
5.1. ÇUBUK MODEL:
5.1.1. Tanım: Tek kanatlı ve tek motorlu, uçuş kabiliyetini sabit kaldırıcı yüzeylerle
sağlayan
5.1.2. Çubuk gövdeli modellerdir.
5.1.3. Model; Kanadı yere paralel iken 70cm x 70cm bir kutunun içine sığmalı, bu
boyutları aşmamalıdır. Yatay dengeleyici alanı, kanat alanının %50’sinden büyük
olamaz.
5.1.4. Modelin inşaatında sadece balsa ve yapıştırıcı kullanılabilir. Pervane şaftı,
lastik kancası, sürtünme azaltıcı malzemeler ( pul, boncuk) yüzey bağlantı
parçaları ve ek destekleri bunun dışındadır.
5.1.5. Gerdirme ve destek için balsa çıta dışında malzeme kullanılamaz.
5.1.6. Motor çubuğu masif ahşap ve tek parça olmalıdır.
5.1.7. Kuyruk çubuğu masif ahşap ve tek parça olmak zorundadır. İstenirse kuyruk
çubuğu motor çubuğundan ayrı yapılıp motor çubuğuna ilave edilebilir.
5.1.8. Motor çubuğu ve kuyruk çubuğunun tamiri için kullanılacak parçaların toplamı
1cm den uzun olamaz.
5.1.9. Tüm pervane balsa levhadan yapılmalıdır.
5.1.10. Uçuş sırasında modelin geometrisini ve pervane torkunu değiştirecek hiçbir
mekanizma kullanılamaz. Uçuş sırasında, lastik kuvvetine ve hava direncine
bağlı olarak meydana gelen esnemeler kabul edilir.
5.1.11. Modelde kaplama malzemesi olarak, ticari olarak satılan herhangi bir kaplama
malzemesi (kağıt veya plastik malzeme) kullanılabilir, mikrofilm kullanılamaz.
5.1.12. Modelin ağırlığında herhangi bir sınırlama yoktur.
5.1.13. Ticari olarak satılan kaplama malzemesi: Sipariş ile özel üretilmeyen, iç veya
dış piyasadan tedarik edilebilen standart malzemedir.
5.2. KABİN MODEL:
5.2.1. Tanım: Tek kanatlı ve tek motorlu, uçuş kabiliyetini sabit kaldırıcı yüzeylerle
sağlayan kabin gövdeli modellerdir.
5.2.2. Model tek kanatlıdır( monoplane), çift kanatlı (Biplane) olamaz.
5.2.3. Model; Kanadı yere paralel iken 60cm x 60cm bir kutunun içine sığmalı, bu
boyutları aşmamalıdır.
5.2.4. Modelin ağırlığında herhangi bir sınırlama yoktur.
5.2.5. Modelin lastik motoru, kapalı bir gövde içerisinde bulunmalı ve gövde lastik
motorun etrafını tamamen kapatmalıdır.
5.2.6. Gövdenin en geniş yerin ölçüleri 25mm x 25mm den az olmamalıdır.
5.2.7. Modelin önünde ve yanlarında kabin camları olmalıdır. Kabin camları şeffaf
malzeme ile kaplanmış olmalıdır. Ön camın alanı 5 cm2 den (santimetrekare) az
olamaz. Eğer modelin tamamı şeffaf kaplı ise kabin kısmı bir hat ile
belirlenmelidir. Bu iş, kalem, boya veya kağıt şerit ile yapılabilir.
5.2.8. Tüm inşaatta ahşap malzeme kullanılmalıdır. Pervane şaftı, lastik kancası,
sürtünme azaltıcı malzemeler ( pul, boncuk ) yüzey bağlantı parçaları bunun
dışındadır.
5.2.9. Kaplama malzemesi olarak, mylar, kondansatör kağıdı, pelur, japon kağıdı (
esaki, Japico kullanılabilir.
5.2.10. Pervane konusunda bir kısıtlama yoktur ancak Pitch açısını uçuş esnasında
değiştiren mekanizmalar kullanılamaz. İniş takımı isteğe bağlıdır bununla
beraber iniş takımı bulunan model +10 puan ile yarışmaya başlar. (Bu puan
toplam puana ilave edilir) İniş takımı gövdeye sabit olmalı, model yerdeyken
modeli taşıyacak kalınlıkta tel veya ahşap malzemeden yapılmış olmalıdır.
Seyyar iniş takımı kullanılıyorsa uçuş süresince iniş takımının model üzerinde
bulunması gerekir.
5.2.11. Tekerleğin çapı 15mm den az olamaz.
5.2.12. Gövdenin en az %90 ı kaplanmış olmalıdır.
6. GÖREVLER: Zamana karşı lastik motorlu uçuş
7. BAŞLAYIŞ VE BİTİŞ:
7.1. Her yarışmacı kurallara uyan istediği kadar uçak kullanabilir. Uçuş esnasında
modelden parça kopması halinde o uçuştan sıfır puan alır.
7.2. Uçuş zamanı yarışmacının modeli elden bırakmasıyla başlar, modelin hareketsiz
kalmasıyla sona erer. (Tekerlekli modeller hariç) Herhangi bir yere değer veya
çarparsa uçuş zamanı devam eder. Ancak uçuşu herhangi bir nedenle durursa 10
saniye kronometre durdurulmadan uçuş süresi devam eder hareketsiz durum devam
ediyorsa zaman durdurulur ve 10 saniye düşülerek zaman yazılır. Uçuşun devam
etmesi durumunda (Hareketsiz zaman) bitiş süresinden düşülerek yazılır.
7.3. Herhangi bir nedenle hakemin modeli gözden kaybetmesi durumunda yarışmacı
modeli göstermek zorundadır. Yarışmacı modeli gösteremezse ve hakem modeli hala
göremiyorsa 10 saniye daha tutar ve zamanı durdurup yazar.
7.4. ç) Modelin elden atılması ve pervanenin lastik gücüyle 1 tur dönmesi teşebbüs sayılır
ve hakem tarafından zaman tutulur.
7.5. Yarışmacı uçuşu başlatacağı zaman, hakemi “seslenerek ” uyarır. Hakemi uyarmadan
yapılan çıkışlarda hakem modeli fırlatanı görmediyse uçuş geçersizdir.
7.6. Başlama çağrısından itibaren, raund süresi en fazla 60 dk dır. Raun bitmeden elden
bırakılan modellerin uçuşu raund bitse de geçerlidir.
7.7. Tüm uçuşlar mümkün olduğu kadar başlama çizgisine yakın yapmalıdır. Hakemler
başlama çizgisi üzerinde kendilerine ayrılan yerlerde duracaktır.
7.8. Uçuş esnasında modelden parça kopması halinde o uçuşa sıfır puan verilir .
8. RAUND SÜRELERİ:
8.1. Bir yarışma açık raund olarak belirlenmemişse her raund en az 30 dk en fazla 60 dk
olabilir.
8.2. Her raunda yarışmacı sayısına göre her 3 yarışmacı için başlama hattında 3 metre
genişliğinde 1 kulvar (uçuş hattı çizgisi üzerinde) oluşturulmalıdır.
8.3. Her kulvarda birden fazla takım yarışabilir. Bu durumda mümkün olduğunca hatları
kullanan takımlar arasında sayısal eşitlik olmalıdır.
8.4. ç) Ölçülen zaman tamsayı olarak saniye cinsinden kaydedilir. Buçuktan sonra bir üst
sayıya yuvarlanır. (Yani 56,7 sn = 57 sn)
9. PİLOT YERİ:
9.1. Bir kulvarda modelin uçuşu bitmeden ikinci uçuş başlatılamaz. Uçuş için bekleyen
takım üyeleri uçuş hattından içeri giremez.
9.2. Raund içinde takım üyelerinden herhangi biri uçuşa başlayabilir. Sabit bir sıra yoktur.
Hazır olan 1 takım üyesi hakeme haber vererek uçuşunu başlatabilir.
10. YERE TEMAS:
10.1. Modelin yere temas etmesi durumunda model hareketsiz kalıncaya kadar uçuş
geçerlidir.
10.2. Modelin yere temas ederek uçuşunu devam ettirmesi modelin zaman uçuşunu
etkilemez. Ancak model hareketsiz kalırsa zaman durdurulur.(özel haller dışında)
11. MOTOR DURMASI:
Motorun durması yarışmasını engellemez.
12. TELAFİ UÇUŞU:
12.1. Modelin elden çıkardıktan sonra 15 sn içinde istemsiz olarak yere temas ettiği
durumlarda (erken yere temas) telafi uçuşu isteyebilir.
12.2. Bu, her raund için 1 kere tekrarlanabilir.
12.3. İkinci uçuş ne olursa olsun olduğu gibi yazılır. İlk uçuş ikinci uçuştan daha iyi olsa
bile ikinci uçuş geçerlidir.
13. HAKEMLER:
13.1. Yarışmanın düzgün yapılmasını sağlamak amacıyla 1 baş hakem bulunur. Baş
hakeme bağlı kulvar kadar zaman hakemi olmalıdır. Yarış komitesinde ayrıca yedek
hakemler bulundurulur. Gerektiğinde görev dağılımı baş hakem tarafından değiştirilir.
13.2. Hakem görev sırasında pilotun duyabileceği bir şekilde son uçuş zamanını söyler.
Yarışmacı hakemin yazdığı hakem skor kartını imzalamak zorundadır. İmzalanmayan
skor kartlarına itiraz kabul edilmez. Hakemler skor kartlarını imzalayarak raund
sonunda bilgisayar hakemine skorların yazılması için verir.
13.3. Telafi uçuşu yapılmışsa birinci zaman muhakkak yazılır. ikinci zaman tutulur. Eğer
ikinci zaman uçulamamışsa sıfır olarak belirtilir.
13.4. Hakemler uçuş sırasında, uçağın emniyetsiz olduğu kanaatine varırlarsa, ikinci uçuşa
izin vermeyebilirler. Böyle bir durumda tamamlanan ilk uçuş süresi geçerlidir.
13.5. Ayrıca hakemler, hakem masasındaki teknik bir problem nedeni ile (kronometre
arızası, sıfırlanmaması vs, o görevi durdurulabilir. Böyle bir durumda uçuş
tekrarlanır. Pilotun aynı göreve tekrar başlaması, normal başlama prosedürü
şeklindedir.
14. UÇUŞ SIRASI:
14.1. Uçuş sırası yoktur. Bir raund içinde tüm takım üyeleri sıraya bakılmaksızın
uçabilirler.
14.2. Aynı kulvarda aynı anda 2 kişi uçuş yapamaz.
15. PUANLAMA:
15.1. Her raund için modelin havada kaldığı zaman puan olarak yazılır. Raundların
sonunda her yarışmacının puanlarının toplamı kendi puanını oluşturur. Takım puanı
da takım elemanlarının toplam puanıdır. 3 kişiden 2 kişisi uçuş yapamayan takım
takım olarak değerlendirilmez.
15.2. Hesaplama sonunda elde edilen puanlar tam sayı olarak kaydedilir.
15.3. 5 yada 7 raund uçulmuşsa en iyi 3 uçuşun toplamı alınır. Toplam puanlarda eşitlik
oluşması durumunda, ilk üç derecenin belirlenmesi için eşit puanlı olanlarda önce en
iyi 4 üncü gene eşitlik bozulmazsa sırasıyla 5-6-7 inci uçuşlara bakılarak derecelerin
belirlenebilmesi yapılır. İlk 3 için bütün bu değerlendirmelere rağmen eşitlik varsa
eşitlik olan dereceler için eşitlik olan pilotlar mümkün olduğunca topluca ek raund
uçurulur.(fly off) eşitliğin devam etmesi halinde ek raundlar eşitlik bozuluncaya
kadar devam eder.
16. İHLALLER:
16.1. Resmi uçuşunu gerçekleştiren pilotlara yeni uçuş izni verilemez.
16.2. Pilotun duruş yeri ihlallerinde, pilot sesle uyarılır ve tekrarlanmaması için takım
kaptanına uyarı yapılır.
16.3. Uçuşlar başladıktan sonra, uçuş izni verilen model dışında, her hangi bir nedenle,
herhangi bir modelini uçuran pilot, yarışmaya katılıyor ise yarışmadan ihraç edilir. Bu
pilot yarışmacı değil ise, modelinin bölgeden en kısa sürede uzaklaştırılması tamamen
organizasyona aittir. Böyle bir durumda yarış komitesi, kontrol sağlanana kadar
yarışmaya ara verebilir.

Benzer belgeler

6 a başlangıç modelleri yarışma kuralları

6 a başlangıç modelleri yarışma kuralları Tüm modelciler, hakemler, modeller ve seyirciler kendilerine ayrılan yerde bulunurlar. Uçuş sırasında modeller bu hattı geçemez.

Detaylı

1. DıĢ Mekan Model Uçak Funfly YarıĢma Kuralları

1. DıĢ Mekan Model Uçak Funfly YarıĢma Kuralları a. Master sınıfta, bir segmentte, uçuş alanını ilk kez ihlal eden pilot sözlü olarak uyarılır. İhlal ikinci kez tekrarlanırsa , uçuş durdurulur ve o görev ile, varsa aynı segmentte takip eden görev...

Detaylı