Ferruh Dinckal

Transkript

Ferruh Dinckal
Ferruh Dinckal
s e e n
b y
m y
e y e s
&
c h o s e n
2 0 1 1
b y
m y
h e a r t
seen by my eyes and chosen by my heart
2011
s e e n
b y
m y
e y e s
a n d
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
prospect | beklenti
Victoria Australia 2010
s e e n
P a g e
b y
| 1 |
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
time of death | ecel
Victoria Australia 2006
s e e n
b y
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
P a g e
| 2 |
Illuminate | aydınlanma
Bozcaada Turkey 2008
s e e n
P a g e
b y
| 3 |
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
interdependence | dayanışma
Melbourne Victoria Australia 2006
s e e n
b y
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
P a g e
| 4 |
slumped | düş
Bozacaada Turkey 2008
s e e n
P a g e
b y
| 5 |
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
expectancy | beklenti
Istanbul Turkey 2005
s e e n
b y
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
P a g e
| 6 |
mystical | esrarlı
Eminonu Istanbul Turkey 2005
s e e n
P a g e
b y
| 7 |
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
tranquility | sukunet
Fenerbahce Istanbul Turkey 2007
s e e n
b y
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
P a g e
| 8 |
dance of adoration | tapınma
Melbourne Victoria Australia 2005
s e e n
P a g e
b y
| 9 |
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
pathway to ... | patika
Mt Macedon Victoria Australia
2005
s e e n
b y
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
P a g e
| 1 0 |
pleasure of evening
akşam sefası
Bosphorus Istanbul
Turkey 2010
s e e n
P a g e
b y
| 1 1 |
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
assurance | güven
Metung Victoria Australia 2005
s e e n
b y
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
P a g e
| 1 2 |
curious | meraklı
Melbourne Zoo Australia 2009
s e e n
P a g e
b y
| 1 3 |
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
monent | an
Istanbul Turkey 2009
s e e n
b y
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
P a g e
| 1 4 |
enslave | esaret
Istanbul Turkey 2010
s e e n
P a g e
b y
| 1 5 |
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
escapa | kaçış
Sidney Australia 2008
s e e n
b y
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
P a g e
| 1 6 |
obstinate | inatçı
Victoria Ausrtalia 2009
s e e n
P a g e
b y
| 1 7 |
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
kipper | çiroz
Bosphorus Istanbul Turkey 2010
s e e n
b y
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
P a g e
| 1 8 |
departure | ayrılış
Bartin Turkey 2008
s e e n
P a g e
b y
| 1 9 |
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
desolate | ıssız
Ankara Turkey 2010
s e e n
b y
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
P a g e
| 2 0 |
Occident | Batı
Bodrum Turkey 2010
s e e n
P a g e
b y
| 2 1 |
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
absurd | absürt
Ankara Turkey 2010
s e e n
b y
m y
P a g e
| 2 2 |
one frame on time line | zaman çizelgesiden bir kare
Istanbul Turkey 2010
s e e n
P a g e
b y
| 2 3 |
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
biding | bekleyiş
Gaziantep Turkey 2010
s e e n
b y
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
P a g e
| 2 4 |
perception | algılama
Sindapore 2008
s e e n
P a g e
b y
| 2 5 |
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
philosopher | filozof
Barakovası Gaziantep
Turkey 2010
s e e n
b y
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
P a g e
| 2 6 |
soppy | ıslak
Melbourne Australia 2011
s e e n
P a g e
b y
| 2 7 |
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
accord | uyum
Melbourne Australia 2010
s e e n
b y
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
P a g e
| 2 8 |
terminal | son durak
Istanbul Turkey 2010
s e e n
P a g e
b y
| 2 9 |
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
a blank look | boş bakış
Melbourne Australia 2007
s e e n
b y
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
P a g e
| 3 0 |
old & frosty | yaşlı ve donuk
Victoria Australia 2010
s e e n
P a g e
b y
| 3 1 |
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
touch of life | yaşama dokunuş
Manavgat Antalya Turkey 2010
s e e n
b y
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
P a g e
| 3 2 |
waiting | bekleyiş
Eminönü Istanbul Turkey 2006
s e e n
P a g e
b y
| 3 3 |
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
suspense | endişe
Gaziantep Turkey 2010
s e e n
b y
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
P a g e
| 3 4 |
tranquillity | sükunet
Gaziantep Turkey 2010
s e e n
P a g e
b y
| 3 5 |
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
s e e n
b y
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
P a g e
| 3 6 |
chain | zincir
Antakya Turkey 2010
s e e n
P a g e
b y
| 3 7 |
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
frugality | sadelik
Rumkale Gaziantep Turkey 2010
s e e n
b y
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
P a g e
| 3 8 |
dominion | hakimiyet
Çanakkale Turkey 2010
s e e n
P a g e
b y
| 3 9 |
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
nascency | doğuş
Victoria Australia 2010
s e e n
b y
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
P a g e
| 4 0 |
determination | kararlılık
Victoria Australia 2010
s e e n
P a g e
b y
| 4 1 |
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
bazaar | Pazar yeri
Gaziantep Turkey 2010
s e e n
b y
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
P a g e
| 4 2 |
a melburnian | b i r m e l b u r n l u
Melbourne Australia 2007
s e e n
P a g e
b y
| 4 3 |
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
hostage | rehine
Bozcaada Turkey 2008
s e e n
b y
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
P a g e
| 4 4 |
rebel | asi
Melbourne Australia 2011
s e e n
P a g e
b y
| 4 5 |
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
point of view | bakış açısı
Melbourne Australia 2011
s e e n
b y
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
P a g e
| 4 6 |
clerk of street | satıcı
Antalya Turkey 2011
s e e n
P a g e
b y
| 4 7 |
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
generation | nesil
Melbourne Australia 2011
s e e n
b y
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
P a g e
| 4 8 |
s e e n
P a g e
b y
| 4 9 |
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
squad | bölük
Bodrum Turkey 2009
s e e n
b y
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
P a g e
| 5 0 |
enthusiasm | şevk
Bartın Turkey 2008
s e e n
P a g e
b y
| 5 1 |
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
auxiliary | yardımcı
Bartın Turkey 2008
s e e n
b y
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
P a g e
| 5 2 |
return | dönüş
Bartın Turkey 2008
s e e n
P a g e
b y
| 5 3 |
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
stalk | sokulmak
Bartın Turkey 2008
s e e n
b y
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
P a g e
| 5 4 |
s e e n
P a g e
b y
| 5 5 |
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
shy | çekingen
Gaziantep Turkey 2010
s e e n
b y
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
P a g e
| 5 6 |
propagation | yalılma
Victoria Australia 2006
s e e n
P a g e
b y
| 5 7 |
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
response | tepki
Istanbul Turkey 2009
s e e n
b y
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
P a g e
| 5 8 |
unflagging | yorulmaz
Victoria Australia 2007
s e e n
P a g e
b y
| 5 9 |
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
decomposition|ayrışma
Melbourne Australia 2009
s e e n
b y
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
P a g e
| 6 0 |
trust | güven
Ballarat Australia
2011
s e e n
P a g e
b y
| 6 1 |
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
human | insan
Art Gallery Melbourne Australia 2011
s e e n
b y
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
P a g e
| 6 2 |
diversity | farklılık
Ankara Turkey 2005
s e e n
P a g e
b y
| 6 3 |
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
flag | bayrak
Istanbul Turkey 2005
s e e n
b y
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
P a g e
| 6 4 |
esteem | saygı
Canberra Australia
2008
s e e n
P a g e
b y
| 6 5 |
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
chaos | kargaşa
Istanbul Turkey 2008
s e e n
b y
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
P a g e
| 6 6 |
tulips | laleler
Melbourne Australia 2006
s e e n
P a g e
b y
| 6 7 |
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
veneration | yüceltme
Melbourne Australia 2006
s e e n
b y
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
P a g e
| 6 8 |
1960 yılının 1 Şubat günü İstanbul'da doğdum.
17 yaşına kadar İstanbul Nişantası'da yaşadım. O yaştan
sonra çalışma hayatım başladı. 19 sayının sonlarında Libya
gidip yaklaşık iki yıl çalıştım. Oradan sonrada iki yıl Irak...
Döndüğümde yeni bir Türkiye vardı. Evren'in temellerini
atıp yumuşattığı küresellesen dünyaya hazırlanan Özal
Türkiyesi...
1984 de askere gittim. 1986 da yine sivildim.
Değerlerin kuralların değiştiği yeni Türkiye'de ben olarak
yaşamak zordu. Bir sürü farklı konularda çalıştım. 1988 da
bilgisayar ile tanıştım. 1990 yılından sonra profesyonel
olarak bilgi işlem sektöründeydim. Halen tanışıklığım
çalışmalarım yoğun bir şekilde sürüyor.
Bir sürü projeye imza attım yada katkıda bulundum. Önceleri fabrika otomasyonu 1994 den sonra internet
üzerinde onlarca.
1994 de ailem ile birlikte Avustralya'ya göçmen olarak yerleştik.
Avustralyada'da boş durmadım. Ogün bugün başta
dernekler olamak üzere benim dünya görüşüme uygun
bulduğuma inandığım bir çok etkinlik ve projede yer aldım.
Politika, fotoğrafcılık, felsefe ve Anadolu uygarlıkları en
büyük tutkum, sorumluluğum yada terapim.
Bazı yerlerde yazılarım ve derlemelerim yayınlandı. Halen
ayorum.com web sitesinde düzenli olarak yazılarım yayınlanıyor.
s e e n
P a g e
b y
| 6 9 |
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t
I was born in Istanbul on 1st Feburary 1960.
I lived in Nisantasi until I was 19. My work life started with my
first job in Libya. After 2 years in Libya, I worked for another
two years in Iraq. I found a different Turkey when I came back.
It was beaten until soft by Evren and being moulded for the
globalised world by Ozal.
I was a conscript between 1984 - 1986. After my military service, I had to adapt to Turkey of changing moral values and
principals. I worked in different sectors until I met with computers in 1988.
I've been working in Information Technology since 1990. I
scoped and implemented various projects including factory
automation, development of retail applications and websites
for companies, organisations and artists.
I migrated to Australia in 1994 with my family and been living
in Melbourne since then.
I've been actively involved with the community organisations
where I support their political views and objectives, and been
assisting them in varies functions and events.
Photography, philosophy and ancient Anatolian history are my
passions. I've been contributing to different publications with
my articles.
I'm a regular contributor to www.ayorum.com news and commentary website.
s e e n
p h o t o s
b y
b y
m y
e y e s
a r a s
&
c h o s e n
a k y u z
b y
m y
h e a r t
P a g e
| 7 0 |
s e e n
b y
m y
e y e s
&
c h o s e n
b y
m y
h e a r t

Benzer belgeler