için tıklayın

Transkript

için tıklayın
CIMG UGINE
İSLAM TOPLUMU MİLLİ GÖRÜŞ UGINE ŞUBESİ
EĞİTİM BAŞKANLIĞI - ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU
MUVAFAKAT BELGESİ - FICHE D’INSCRIPTION
ENFANT - ÖĞRENCİ
Prénom
Adı : ………………………………….……
Nom
Soyadı : ………………………………...…..…...
Lieu de naissance
Doğum yeri
: …………………………………………………..
Date de naissance
Doğum tarihi
: __ __ / __ __ / __ __ __ __
Sexe - Cinsiyet
H
PHOTO
OBLIGATOIRE
F
Adresse
Adres : ..…………………………………………………………………………….…………………
Code Postal
Posta Kodu : __ __ __ __ __
Ville
Şehir : …………………....................……………...…..…...
PARENTS - VELİLER
Prénom du Père
Baba Adı :
...........................................................................
Nom
Soyadı : ...........................................................................
Lieu de naissance
Date de naissance
Doğum yeri
……………………………….............……... Doğum tarihi
__ __ / __ __ / __ __ __ __
Tel Domicile
Tel Portable
Tel Ev :
………………………………................…....…… Tel Cep : .....…………………….............…...…...…...
Prénom de la Mère
Anne Adı :
...........................................................................
Nom
Soyadı : ...........................................................................
Lieu de naissance
Date de naissance
Doğum yeri
……………………………….............……... Doğum tarihi
__ __ / __ __ / __ __ __ __
Tel Domicile
Tel Portable
Tel Ev :
………………………………................…....…… Tel Cep : .....…………………….............…...…...…...
DİĞER BİLGİLER – RENSEIGNEMENTS DIVERS
N° de sécurité sociale
Sosyal Sigorta numarası : ..................................................................................................
Situations particulières :
İdarenin bilmesi gereken özel haller : ........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
KAYIT KURALLARI – CONDITIONS D’INSCRIPTION
1 - Veli bizzat kursa kayıt için müracaat edecektir. Kayıt, gerekli evrakların ve ücretin eksiksiz teslimiyle kesinleşir.
2 - Kayıt için gerekli evraklar şunlardır :
1/ Kayıt Formu (kayıt anında doldurulacak evrak)
2/ 2 adet vesikalık fotoğraf
3/ Sigorta belgesi (Certificat d’assurance ‘responsabilité civile’)
4/ Sağlık sigorta belgesi (Attestation d’assurance maladie)
5/ Çocuğun geçen seneki fransız okul not karneleri
3 – Eğitim ücretlidir. Her sezon başında ücretler şube yönetim kurulu tarafından belirlenir ve peşin alınır.
Veli sezon başladıktan sonra herhangi bir sebeple çocuğunu göndermekten vazgeçerse ödediği kayıt ücreti geri
iade edilmeyecektir.
4 – Kurs tarihleri : her sezonda kurs dönemimiz 1 eylül – 30 haziran tarihleri arasındadır.
5 – Devamsızlık : yönetmeliğimize bakınız.
6 – Disiplin : yönetmeliğimize bakınız.
VELİ MUVAFAKATI - AUTORISATION PARENTALE
Arka sayfada açıkca kimlik bilgileri bulunan (Oğlumun / Kızımın) kursa devam ettiği süre içerisinde, her
türlü sorumluluğu bana ait olmak üzere aşağıda belirtilen tarihler arasında yapılacak olan,
Haftasonu Gündüzlü programı
Sonbahar tatil değerlendirme programı
Yılbaşı (Noel) tatil değerlendirme programı
Kış (Hiver) tatil değerlendirme programı
Paskalya (Printemps) tatil değerlendirme programı
eğitim kursuna iştirak etmesine muvafakat ediyorum
Je soussigné(e) ……………………………………………………… autorise (mon fils, ma fille)
………………………………………………………………………………… à
s’inscrire à CIMG UGINE et participer aux activités éducatives et culturelles et aux sorties organisées
par l’association pendant la période indiquée ci dessous.
- être transporté(e) dans les véhicules affectés à l’association.
J’ai pris connaissance des conditions d’inscription et je les accepte.
-
Les informations recueillies sont nécessaires pour l’inscription de votre enfant.
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6
janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à ONER Erdogan
Sezon
Fr sınıf
Sınıf
Ücret
Tarih
İmza
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024