İnsanın Yeni Türleri Bir Enerji ve Işık Varlığıdır

Transkript

İnsanın Yeni Türleri Bir Enerji ve Işık Varlığıdır
Başmelek Mikail
Basmelek Mikail’den Özel Mesajlar
İnsanın Yeni Türleri Bir Enerji ve Işık Varlığıdır
Celia Fenn tarafından aktarılmıştır
Sevgililer, bu zamanda sizin doğrusu yeni türler ve yeni bir insan türü olduğunuz anlayışını sizinle
paylaşmak istiyoruz.
Gezegeniniz Beşinci Boyuta eriştiği için, her şey değişti. Hiçbir şey eskiden olduğu gibi değil. Bir çok
insan her şeyin aynı olduğu illüzyonu ile yaşıyor – ancak bu böyle değildir. Değişimleri henüz kabul
etmemiş olan insanlar kendilerini yaşamları ile daha da çok mücadele ederken bulacaklar.
Ve, tam şimdi gezegeniniz üzerinde bilinçliliğin hızla yükseldiğini size söylüyoruz ! Beşinci Boyuta ait
Bilinçlilik için Kritik Kitle noktasına ulaştınız ve çoğunluk geçişi yapmaya hazır. Şimdi bu şekilde
olduğu görülmeyebilir, ancak büyük bir geçişin gerçekleştiğini çok açık gösterecek olan bazı
olayların çok yakında gerçekleşeceğini bilmenizi istiyoruz. Ve sonra Yeni Dünyayı inşa etme
çalışmanız ciddi olarak başlayacak.
Bir Enerji ve Işık Varlığı
İnsanların kabul etmek zorunda oldukları en büyük değişikliklerden biri şu ki, artık tek başına
materyal veya fiziksel varlıklar yok, şimdi enerji ve ışık varlıkları var. Ruhun ve Canın Fiziksel
veçheler ile birleştiği Yüksek Bilinçlilik türleri.
Işıkişçileri ve Şifacılar olarak bunun sizin için anlamı şu ki, Şifanın Eski Dünya yöntemleri geniş
şekilde demodedir (çağın gereklerini karşılamaz). Beşinci Boyuta ait İnsan bir Enerji ve Işık varlığıdır
ve Şifa ve Denge Enerji ve Bilinçlilik seviyesinde gerçekleşir.
Yeni İnsan – uyanmış insan – tamamen uyanmış kundalini akışı ile işlem görür. Yaratıcı ateş
onların omurga sütunu boyunca serbest olarak ilerler. Bu, sistemlerinizin içinde enerji akışlarını
tutmayı, sürdürmeyi ve dengelemeyi öğrenmenin, Yeni Dünya insanının öğreneceği en önemli kendi
– kendine yardım teknikleri olacağı anlamına gelir.
Kundalini ateşi güçlüdür ve yaratıcıdır. Eski Dünya insanları, rutin ve yaratıcı olmayan şekillerde
yaptıkları gibi fonksiyon görmesi için kundaliniyi kapattılar. Yeni Dünya insanı Fiziksel ve Spiritüel
kundalini döngülerine yeniden – bağlandı ve yüksek derecede güçlü enerjisel akım veya yük ile
işliyor.
Sevgililer, bu, bu enerjileri kapsamanın, kontrol etmenin ve dengelemenin yollarını ve araçlarını
öğrenmeye gereksiniminiz olacağı anlamına gelir. Çünkü eğer bu enerjiler “dışarı dökülürse” tüketici
1
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com
olabilir
ve
bir
şekilde
dengenizi
kaybetmenize
neden
olur.
Ancak,
akışları
dengelemeyi
öğrendiğinizde, yeni varoluş halinde esrime/vecit ve sevinç deneyimleyeceksiniz.
Kundalini ve İlişkiler
Yüksek Işık Varlıkları olarak, ilişkileriniz de Yeni Enerjileri yansıtacak. Sadece fiziksel çekicilik
yerine, enerjisel ve spiritüel uyumluluğa dayanan partnerleri seçeceksiniz. Ve bu enerjisel
bağlantıları
sadece
zihninizde
ve
bedeninizde
olması
yerine
Kalbinizde
ve
Ruhunuzda
hissedeceksiniz.
Enerji akışları vasıtası ile sevgi dolu ve erotik ilişkilerde kadim birleşme sanatını tekrar
öğreneceksiniz. Ve Enerji alanlarınızı, fiziksel olarak neşeli olduğu kadar spiritüel olarak esrik olan
birleşmelerde harmanlama ve birleştirme. Ve şimdi sadece imgeleyebileceğiniz olağanüstü şekillerde
birbirinizi sevecek ve destekleyeceksiniz.
Bu tekniklerde ustalaştığınızda, ilişkilerinizin arzuladığınız gibi olduğunu göreceksiniz. Fiziksel
beden kadar enerji ve ruhun bağlanması.
Enerjinin İnsan Üstatları
Gezegende şimdi bile size bu teknikleri öğretmeye hazır Enerji tekniklerinin insan Üstatları vardır.
Bunlar misyonları, kadim Lemurya’dan enerji ile çalışma ve dengeleme öğretilerini ve tekniklerini
size geri getirmek olan kişilerdir.
Eğer bu teknikleri öğrenmeyi arzu edersiniz, meditasyonlarınızda veya dualarınızda işleri Yeni
İnsanlara kim ve ne olduklarını tamamen anlamaları için yardım etmek olan bu Üstatlardan ve
Öğretmenlerden birine yönlendirilmeyi isteyin
İsteğiniz yanıtlanacaktır.
http://www.starchild.co.za/channel13.html
Tercüme
© 2004 Saffet Güler
2012 Limitsiz | http://2012.8m.com
e-mail: unli[email protected]
2
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com