İNTERNET SATIŞ DANIŞMANI/TELEMARKETİNG(PART TIME

Transkript

İNTERNET SATIŞ DANIŞMANI/TELEMARKETİNG(PART TIME
Staj Ara! [stajara.net]
ÝNTERNET
:Türkiye
Ba_vuru
39;nin
Yapmak
en SATIÞ
hýzlý
0stiyorum!
internet
DANIÞMANI/TELEMARKETÝNG(PART
servisinin, en hýzlý büyüyen takýmýnda yer almak istermisiniz?
TIME) -
http://www.stajara.net
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
TOUCHPOINT
Tercihen çaðrý merkezi
Doðrud
satýþ p
Oluþturan: 13 October, 2016, 05:24

Benzer belgeler