Relations intternationales -Admissions Session de juin 2012

Transkript

Relations intternationales -Admissions Session de juin 2012
Relations intternationales
-Admissions
Session de juin 2012
Traduction français-> turc
1 heure sans dictionnaire
Fukushima : impact radioactif limité
Le Figaro, 9 Juin 2012
Les doses de radioactivité auxquelles ont été exposés les Japonais après la catastrophe de
Fukushima se sont avérées très faibles. C'est ce qu'affirme un rapport rendu public ce
mercredi par l'OMS (Organisation mondiale de la santé). «Les doses sont calculées pour une
personne représentative de la population. On ne peut pas exclure que des individus aient reçu
des doses plus élevées», souligne toutefois Jean-René Jourdain, de l'IRSN (Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire), qui a contribué à ce travail.
Selon l'OMS, les doses reçues dans les préfectures voisines de celle de Fukushima sont
estimées dans une fourchette très large allant de 0,1 à 10 millisievert (mSv). Elles sont
évaluées entre 0,1 et 1 mSv dans les autres parties du pays, ce qui est au-dessous du seuil
limite d'exposition dans des conditions normales, hors accident (1 mSv comme en France).
Vents d'ouest
Dans les zones proches de la centrale où la radioactivité a été très importante, la population a
été évacuée en deux vagues successives. Dans les secteurs non évacués de la préfecture, les
doses se situent entre 1 et 10 mSv. Il y a deux zones où elles sont comprises entre 10 et 50
mSv. Le gouvernement japonais avait fixé à 20 mSv la dose à ne pas dépasser, une valeur
guide en contexte accidentel.
Contrairement à ce qui s'était passé pour Tchernobyl, l'impact de Fukushima a été quasi nul
sur les autres pays du monde: les doses d'exposition se situaient en dessous de 0,01 mSv, et
étaient le plus souvent, nettement inférieures à ce seuil. Par chance, en effet, deux des trois
panaches radioactifs provoqués par les explosions de bâtiments réacteurs ont été chassés par
les vents d'ouest dans l'immense étendue désertique de l'océan Pacifique.
Relations internationales-Admissions
Session de juin 2012
Traduction turc > français
1 heure sans dictionnaire
Türkiye Đran'a tonlarca altın sattı
Milliyet, 01/06/2012
Açıklanan verilere göre, Türkiye Nisan ayında en fazla ihracatını 1.47 milyar dolarla Đran'a
yaptı. Ancak, bu ihracatın çok büyük kısmı olan 1.2 milyar dolarlık bölümü bu ülkeye altın
satışı ile gerçekleştirildi.
Geçen yıl aynı dönemde Đran'a satılan altın miktarı yaklaşık 300 kilogram seviyelerindeyken,
2012 Mart ayında 11 tonu geçti. Nisan ayında ise bu miktar 26 tonu aştı. Bu geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 440'lık bir yükselişe denk geliyor.
Đran'a altın ihracatındaki bu artışın nedenini ile ilgili çeşitli bilgiler var. Ülkede artan siyasi
gerginlikten dolayı altının güvenli yatırım aracı olarak talebinin artması, Đran'ın ekonomik
ambargo nedeniyle diğer ülkelerle dolar yerine altın ile ticaret yapması gibi nedenler öne
çıkıyor.
Diğer taraftan ABD'nin Đran petrolüne yasak getirme kararı almasından sonra ülkede Nisan
ayında yaşanan devalüasyon ve doların yüzde 60'tan fazla değer kazanmasının altın talebini
artırdığı belirtiliyor. Đranlı vatandaşların ellerindeki parayı korumak için altına yöneldiği ifade
ediliyor.
Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Hasan Çavuşçulu, siyasi gerginlik dönemlerinde altının güvenli tasarruf aracı
olarak çıktığına vurgu yaptı.
Çavuşçulu, "Altın güvenli liman aracı ve aynı zamanda güvenlir bir tasarruf aracıdır. Đran'da
da halk altına yönelmiş olabilir. ABD'nin ambargo baskısından dolayı dolara gitmek
istemezler. Bununla birlikte euronun durumu da belli. O nedenle altın tek alternatif olarak
ortaya çıkıyor. Bu yarın başka bir ülkede de olabilir. Toplumsal endişenin arttığı dönemde
altına yöneliş olur. Bununla birlikte uluslararası piyasalarda Đran'a yönelik baskı var. Ticari,
faaliyetini sürdüremiyor. Dolayısıyla diğer ülkelerle olan ticaretinde uluslararası ödeme aracı
olan altını kullanmak istemiş olabilir" dedi.

Benzer belgeler