yükseköğretim kurulu - KTO Karatay Üniversitesi

Transkript

yükseköğretim kurulu - KTO Karatay Üniversitesi
ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı: İmge KUZGUN
2.
Doğum Tarihi: 16.07.1985
3.
Unvanı: Arş. Gör.
4.
Öğrenim Durumu: Lisans
Derece
Lisans
Y. Lisans
Alan
Hukuk
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kamu
Hukuku
(tez
aşaması)
Üniversite
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk
Fakültesi
Kırıkkale Üniversitesi
Yıl
20042008
2011/2012
bahar
dönemihalen
Doktora
5.
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi :
Doçentlik Tarihi
:
Profesörlük Tarihi
:
6.
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7.
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.7. Diğer yayınlar
Çeviri: THAMAN, Raquella, M. (Çev: İmge KUZGUN), “Birleşik Devletlerde Engelli Çocukların
Hapsedilmesi: Kaliforniya Eyaleti, Alemeda Bölgesi Örneği, Raquella m. Thaman, in3.” (“The
Incarceration of Children with Disabilities in the United States. Alameda County, California as a
Case in Point.by Raquella M. Thaman”) Suç ve Ceza Film Festivali Çocuk (ca) Tebliğler, Editör:
Prof. Dr. Adem Sozuer, Istanbul 2013, sayfa 869-884.
Makale: “Hayvan Hakları İçin Yeni Bir Umut ‘İnsan Olmayan Kişi’ Kavramı” Doç. Dr. Çağatay
ÜSTÜN- Arş. Gör. İmge KUZGUN, Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, Seçkin Yayıncılık, Ekim 2013.
8.
Projeler
9.
İdari Görevler
1- Adalet Meslek Yüksekokulu Program koordinatörlüğü ( 28.08.2013 tarih ve 24326551-200-0105 sayılı
Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü kararı)
2- Karatay Belediyesi Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi asil üyeliği ( 24.01.2012 tarih ve B.
30.2.KRT.0.00.00/0070 sayılı KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü )
1
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Haftalık Saati
Akademik
Öğrenci
Dönem
Dersin Adı
Yıl
Sayısı
Teorik Uygulama
Güz
İlkbahar
Güz
İlkbahar
Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.
2

Benzer belgeler