islam`ın son kullanma tarihi yoktur

Transkript

islam`ın son kullanma tarihi yoktur
İSLAM’IN SON KULLANMA TARİHİ YOKTUR
Şeyh Mehmet Efendi’nin 27 Haziran 2015 Sohbeti
As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Audhu billahi min ash-shaytani r-rajim. Bismiallahi rrahmani r-Rahim. As-salatu wa s-salamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidi l-awwalina wa l-akhirin.
Meded ya RasulAllah, meded ya Sadatı Ashabı Rasulillah, meded ya Meşayihına, meded ya Şeyh
Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammad Nazım el-Hakkani, destur. Tariqatuna as-sohbah wa l-khayru fi
jam'iyyah.
Adem alaihi s-salam yaratıldığından beri şeytan hücum eder. İki kısım, insanlar iki kısımdır. Bir kısım
Allah'la beraber olan, bir kısım da şeytanla beraber olan. Allah Peygamberleri gönderdi, onlar insanlara
doğru yolu göstersin diye. Peygamber Efendimiz'e kadar 124 bin Peygamber gönderilmiştir. Bunların
313'ü Nebi-i Mürsel yani vahiy alan Peygamberler'dir.
Kur'an-ı Kerim gibi onlara da Allah tarafından vahyolunmuş, kitaplar indirilmiştir. İşte ta
Peygamberimiz'e gelene kadar bir Peygamber geliyor, bir, Allah ona bir hüküm veriyor, bunu yapacaksın.
O ikinci, Nebi-i Mürsel yani onun şimdi bu dediğimiz 124 binle hepsi ayrı ayrı yapmıyor. O zamanın
hükümleri neyse ona tabi oluyorlar.
Mesela Adem alaihi s-salam'ın Allah'ın indirdiği kitaplara oradaki Peygamberler ona tabi oluyor. Ondan
sonra İdris alaihi s-salam geliyor. Adem alaihi s-salam'a indirilen hükümler iptal oluyor. Yeni hükümler
oluyor. Bazıları aynı devam ediyor, bazıları değişiyor. Bazıları ziyade oluyor, bazıları iptal oluyor, noksan
oluyor.
Ondan sonraki Peygamberler, o asırda gelenler yahut ondan sonraki asırda ta ikinci Resul, Mürsel,
Peygamber gelene kadar ona tabi oluyorlar. O geldikten sonra, o dediğimiz gibi, ondan önceki gene
hükümleri bitmiş oluyor, yeniden hükümler oluyor. Ona tabi olması lazım. Ona tabi olmasa zaten hükmü
yoktur. Peygamber olduğu için hepsi biliyor onlar. Kabul ediyorlar. O zamanın hükmüne göre devam
ediyorlar.
Bu peygamberlere devamlı karşılarına kolaylık çıkmadı. Devamlı inkar çıktı. Bunları, Allah'ı inkar ettiler,
bu Peygamberleri inkar ettiler, Allah'ın hükümlerini inkar ettiler. Böyle devam etti. Yani kıyamete kadar
da böyle devam edecek. Ama mühim olan en son Peygamber; Peygamber Efendimiz. O'nun hükmü
geçerlidir şimdi. O'nun getirdiği kitap, şeriat o kabul olunan şeydir. Ondan öncekilerin vakitleri geçmiştir,
hükümleri yoktur.
www.saltanat.org
Page 1
Adamlar şimdi öyle bir sistem yapmışlar, tuza bile tarih koymuşlar. Tuzun tarihi bitti, sakın yeme.
Halbuki tuz bozulmaz. Her şeye tarih koymuşlar. Esas tarih konulacak şeye vakti geçen şeylere, ona tabi
oluyorlar. En mühim şey hakikaten tarihi geçmiş artık onunla amel olmaz, onunla o kullanılmaz olan
dindir.
Son din, taptaze olan Allah'ın hükümleri her şeyi hiç değişmeden gelen İslam'dır. Ona tabi olmaları
lazım. Tarihi geçmiş, hükmü kalmamış şeylere tabi olmak kendi mantıklarına uymaz zaten. Dediğimiz gibi
onlar, her şeye tarih basıyorlar herifler. Her şeye tarih. Bunun tarihi şuradan şuraya kadar.
Tamam da şimdi İsa alaihi s-salam'ın tarihi, Musa (as)'ın tarihi Peygamber Efendimiz geldiği vakit, Allah
O'na vahiy gönderip Nebi Mürsel olduğu vakit kalmadı hükümleri başka ötekilerin. Zaten tahrifat,
değiştirilmiş, artık hiçbir tane doğru dürüst bir şey kalmamış. Onların bu din dedikleri kendi kafalarına
göre, kendi menfaatlerine göre yaptıkları şeydir artık. Hiçbir şey kalmamış. Çoktan ne hükmü kalmış ne
hikmeti kalmış. Onlar bu yola gelsinler, kendi kendilerini aldatmasınlar.
Video Link: http://saltanat.org/videopage.php?id=13939&name=2015-0627_tr_NoExpiryDateForIslam_SM.mp4
www.saltanat.org
Page 2