2016 Yılı Yatırım Programı - Jandarma Genel Komutanlığı

Transkript

2016 Yılı Yatırım Programı - Jandarma Genel Komutanlığı
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERİNİN ALT PROJE SEÇİMİ VE
ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULAN USUL VE ESASLARI
Amaç ve Kapsam
Madde 1 – Bu usul ve esaslar, Jandarma Genel Komutanlığı Yatırım Programında yer alan,
a.
DKH-İktisadi-Güvenlik Hizmetleri Sektöründeki “Hizmet Binası İnşaatı”, “Hizmet Binası Onarımı” ve “Muhtelif Etüt
Proje İşleri” projeleri,
b.
Konut Sektöründeki “Lojman Etüt-Projeleri”, “Lojman Yapımı”, Lojman Altyapısı-Isı Merkezi+Doğalgaz Altyapısı”,
Lojman Altyapısı”, “Lojman Onarımı”, “Lojman Güçlendirmesi” ve “Kesin Hesap Alacakları” projeleri,
c.
DKH-Sosyal-İçme Suyu Sektöründeki “Askeri İçmesuyu Projesi” projeleri kapsamında yer alacak alt projelerin
seçimi ile bu projelere ödenek tahsis edilmesine ilişkin olarak uyulacak usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 2 – Bu usul ve esaslar, 17 Ekim 2015 tarihli ve 29505 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/8190 karar sayılı 2016 Yılı
Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar’ın 5’inci maddesinin (b) bendi hükümlerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 – Bu usul ve esaslarda geçen;
Komutan
: Jandarma Genel Komutanı’nı,
Projeyi Yürüten Kuruluş : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ Başkanlığı, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ve
İl Özel İdarelerini,
Birlik
: J.Gn.K.lığı taşra teşkilatını (İl J.K.lığı, İlçe J.K.lığı, J.Krk.K.lığı)
Toplulaştırılmış Proje
: Benzer nitelikteki alt projelerden oluşan ve amaç ve kapsamı itibarıyla toplu ödenek tahsis edilmesi
uygun görülen projeyi, ifade eder.
Genel İlkeler
Madde 4 –
1- Alt proje seçiminde uyulacak usul ve esaslar:
a. Güvenlik Hizmetleri Sektöründe;
(1) Devam eden birlik hizmet binası ve tesisleri inşaatlarının tamamlanmasına,
(2) Uygun şartlarda iskân edilemeyen birlikler için hizmet binası yapımına,
(3) Hizmet binası olmayan birlikler için yeni hizmet binası yapımına,
Deprem bölgesinde bulunan ve muhtemel bir depremde zarar görebileceği değerlendirilen hizmet binaları ve tesislerinin
güçlendirilmesine,
(4) “Oturulamaz” raporu verilen ve boşaltılan hizmet binalarının yenilenmesine,
(5) Ayrıca teröristle yoğun mücadele edilen bölgelerdeki iskân ihtiyaçlarının ivedilikle karşılanmasına,
b. Konut Sektöründe;
Uygun nitelikli kiralık ev bulamama nedeniyle lojman ihtiyacı had safhaya ulaşan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesinde görev yapan personelin konut ihtiyacının karşılanmasına önem ve öncelik verilmiştir.
2- Alt projelere ödenek tahsisinde uyulacak usul ve esaslar:
Bütçe Kanunu ile J.Gn.K.lığına tahsis edilen ödeneklerin etkin, ekonomik şekilde, tasarruf tedbirlerine azami riayet edilerek
kullanılmasını sağlamak amacıyla toplulaştırılmış projelerin alt projelere ait ödenek tahsisinde projelerin gerçekleşme durumları dikkate
alınarak projeyi yürüten kuruluşlara gereken ödeneğin tertibi yapılmaktadır.
Yürürlük
Madde 5- Bu usul ve esaslar Komutan tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 6 – Bu usul ve esasları J.Gn.K.lığı Lojistik Başkanlığı yürütür.
J.GN.K.LIĞI 2016 YILI YATIRIM PROGRAMININ ALT PROJELERİ
SEKTÖR
: DKH-İKTİSADİ / GÜVENLİK HİZMETLERİ, KONUT, DKH-SOSYAL/ İÇMESUYU
KURULUŞ
: JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
PROJE NU.
YER (İL VE İLÇE)
PROJE ADI
2016K020110 MUHTELİF ETÜD-PROJE İŞLERİ
MUHTELİF
J.Krk.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri Etüt-Prj.Hzl.
Afyonkarahisar-Emirdağ-Davulga
Mrk.Öz.Tip.J.Krk.K.lığı Uzm.Erbaş Yat.(24 Ünit) Etüt-Prj.Hzl.
Ağrı-Doğubeyazıt
JÖH Tb.K.lığı Ek Hizmet Binası Etüt-Prj.Hzl.
Ağrı-Merkez
J.Komd.A.K.lığı Uzm.Erbaş Yat.(52 Üniteli) Etüt-Prj.Hzl.
Ağrı-Patnos
Ilçe J.K.lığı Hizmet Binası Etüt-Prj.Hzl.
Amasya-Suluova
J.Okl.K.lığı Ek Bina ve Tesisleri Etüt-Prj.Hzl.
Ankara-Beytepe
J.Krm.D.Bşk.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri Etüt-Prj.Hzl.
Ankara-Beytepe
J.Loj.K.lığı Bak.K.lığı Atölye Binası Etüt-Prj.Hzl.
Ankara-Güvercinlik
J.Loj.K.lığı(2 Adet) 1.500 Ton Betonar.Depo Bin.Etüt-Prj.Hzl.
Ankara-Güvercinlik
J.Krk.K.lığı Hizmet Binası Etüt-Prj.Hzl.
Ankara-Kalecik-Çandır
Ilçe J.K.lığı Hizmet Binası Etüt-Prj.Hzl.
Aydın-Sultanhisar
İl J.K.lığı Ek Hizmet Binası Etüt-Prj.Hzl.
Balıkesir-Merkez
İlçe J.K.lığı Uzm.Erbaş Yatakhanesi (52 Üniteli) Etüt-Prj.Hzl.
Batman-Sason
J.Komd.Tb.K.lığı Hiz.Bin.ve Uzm.Erbaş Yat. (24 Üniteli) Etüt-Prj.Hzl.
Bingöl-Adaklı
Mrk.Öz.Tip.J.Krk.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi (24 Üniteli) Etüt-Prj.Hzl.
Bingöl-Genç
J.Komd.Tb.K.lığı Uzm.Erbaş Yat.(52 Üniteli) Etüt-Prj.Hzl.
Bingöl-Kiğı
J.Komd.Tb.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi (52 Üniteli) ve Hiz.Muh.Bl.K.lığı Binası Etüt-Prj.Hzl.
Bingöl-Merkez
J.Komd.Tb.K.lığı Hiz.Bin.ve Uzm.Erbaş Yat.(24 Üniteli) Etüt-Prj.Hzl.
Bingöl-Yayladere
J.Eğt.Tb.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri Etüt-Prj.Hzl.
Çanakkale-Ezine
J.Komd.Tb.K.lığı Uzm.Erbaş Yatakh.(52 Üniteli) Etüt-Prj.Hzl.
Diyarbakır-Ergani
J.Komd.Tb.K.lığı Uzm.Erbaş Yatakh.(52 Üniteli) Etüt-Prj.Hzl.
Diyarbakır-Hani
J.Komd.Tb.K.lığı Uzm.Erbaş Yatakh.(52 Üniteli) Etüt-Prj.Hzl.
Diyarbakır-Kulp
J.Komd.Tb.K.lığı Uzm.Erbaş Yatakh.(52 Üniteli) Etüt-Prj.Hzl.
Diyarbakır-Lice
J.Komd.A.K.lığı Uzm.Erbaş Yatakh.(52 üniteli (iki adet) Etüt-Prj.Hzl.
Diyarbakır-Silvan
J.Krk.K.lığı Hizmet Binası Etüt-Prj.Hzl.
Elazığ-Arıcak-Erimli
Mrk.Öz.Tip.J.Krk.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi (24 Üniteli) Etüt-Prj.Hzl.
Elazığ-Karakoçan
Ilçe J.K.lığı Hizmet Binası Etüt-Prj.Hzl.
Erzurum-Hınıs
İl J.K.lığı Ek Hiz.Bin. ve Kademe Binası Etüt-Prj.Hzl.
Erzurum-Merkez
J.Krk.K.lığı Hizmet Binası ve (4 Üniteli) Uzman Erbaş Yatakhanesi Etüt-Prj.Hzl.
Erzurum-Şenkaya-Kömürlü
Ilçe J.K.lığı Hizmet Binası Etüt-Prj.Hzl.
Erzurum-Karayazı
J.Krk.K.lığı Hizmet Binası Etüt-Prj.Hzl.
Erzurum-Tekman-Hacıömer
J.Komd.Tb.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi (iki adet (52 ve 24 Üniteli) Etüt-Prj.Hzl.
Hakkari-Çukurca
Mrk.Öz.Tip.J.Krk.K.lığı Uzm.Erbaş Yat. (24 Üniteli) Etüt-Prj.Hzl.
Hakkari-Şemdinli
J.Krk.K.lığı Hizmet Binası Etüt-Prj.Hzl.
İzmir-Bergama-Zeytindağ
J.Komd.Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı İlave Bina ve Tesisler (Spor Salonu, Simülatörlü Atış Poligonu, ve Uzman Erbaş
Yatakhanesi (52 Üniteli) Etüt-Prj.Hzl.
İzmir-Foça
Ilçe J.K.lığı Hizmet Binası ve (4 Üniteli) Uzman Erbaş Yatakhanesi Etüt-Prj.Hzl.
İzmir-Güzelbahçe
İl J.K.lığı İlave Bina ve Tesisler (Saymanlık Deposu, Nizamiye,Ek Hizmet Binası) Etüt-Prj.Hzl.
İzmir-Merkez
J.Krk.K.lığı Uzm.Erb.Yatakh.(4 Üniteli) Etüt-Prj.Hzl.
Kars-Sarıkamış-Kazıkkaya
J.Krk.K.lığı Uzm.Erbaş Yatakh.(4 Üniteli) Etüt-Prj.Hzl.
Kars-Selim-Bozkuş
İl J.K.lığı Ek Hizmet Binası (Selçuklu, Meram, Karatay İlçe J.K.lıkları için) Etüt-Prj.Hzl.
Konya-Merkez
J.Komd.Tb.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri (Uzman Erbaş Yatakhanesi dahil (52 Üniteli)) Etüt-Prj.Hzl.
Mardin-Kızıltepe
Mrk.Öz.Tip.J.Krk.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi (24 Üniteli) Etüt-Prj.Hzl.
Mardin-Nusaybin
J.Krk.K.lığı Hizmet Binası Etüt-Prj.Hzl.
Mersin-Tarsus-Yenice
J.Krk.K.lığı Hizmet Binası Etüt-Prj.Hzl.
Mersin-Silifke-Yeşilovacık
J.Krk.K.lığı Hizmet Binası Etüt-Prj.Hzl.
Muğla-Merkez-Gazeller
J.Krk.K.lığı Hizmet Binası Etüt-Prj.Hzl.
Muğla-Ula-Karaböğürtlen
İlçe J.K.lığı Uzman Erbaş Yatakh.(24 Üniteli) Etüt-Prj.Hzl.
Muğla-Bodrum
J.Krk.K.lığı Hizmet Binası Etüt-Prj.Hzl.
Muğla-Fethiye-Ovacık
J.Krk.K.lığı Uzman Erbaş Yatakh.(4 Üniteli) Etüt-Prj.Hzl.
Muş-Hasköy-Gökyazı
J.Krk.K.lığı Uzman Erbaş Yatakh.(4 Üniteli) Etüt-Prj.Hzl.
Muş-Korkut-Karakale
İlçe J.K.lığı Uzman Erbaş Yatakh.(52 Üniteli) Etüt-Prj.Hzl.
Muş-Malazgirt
İlçe J.K.lığı Uzman Erbaş Yatakh.(24 Üniteli) Etüt-Prj.Hzl.
Muş-Varto
J.Krk.K.lığı Hizmet Binası ve Lojman Etüt-Prj.Hzl.
Ordu-Akkuş-Salman
İl J.K.lığı Hizmet Binası Etüt-Prj.Hzl.
Sakarya-Merkez
Ilçe J.K.lığı Hizmet Binası Etüt-Prj.Hzl.
Samsun-Kavak
JÖH Tb.K.lığı Hizmet Binası Etüt-Prj.Hzl.
Siirt-Merkez
İlçe J.K.lığı Uzman Erbaş Yatakh.(24 Üniteli) Etüt-Prj.Hzl.
Siirt-Pervari
J.Krk.K.lığı Hizmet Binası Etüt-Prj.Hzl.
Siirt-Baykan-Kasımlı
İlçe J.K.lığı Uzman Erbaş Yatakh.(24 Üniteli) Etüt-Prj.Hzl.
Siirt-Baykan
J.Krk.K.lığı Hizmet Binası Etüt-Prj.Hzl.
Siirt-Eruh-Dağdöşü
J.Krk.K.lığı Hizmet Binası Etüt-Prj.Hzl.
Siirt-Şirvan-Yağcılar
Ilçe J.K.lığı Hizmet Binası Etüt-Prj.Hzl.
Sivas-Akıncılar
Ilçe J.K.lığı Hizmet Binası Etüt-Prj.Hzl.
Sivas-Divriği
Ilçe J.K.lığı Hizmet Binası Etüt-Prj.Hzl.
Sivas-İmranlı
J.Krk.K.lığı Hizmet Binası ve Lojman Etüt-Prj.Hzl.
Sivas-Koyulhisar-Gökdere
Mrk.Öz.Tip.J.Krk.K.lığı Uzm.Erbaş Yatakh.(24 Üniteli) Etüt-Prj.Hzl.
Şanlıurfa-Suruç
İl J.K.lığı Hizmet Binası (JÖH Tb.K.lığı Hizmet Binası dahil) Etüt-Prj.Hzl.
Şanlıurfa-Merkez
Mrk.Öz.Tip.J.Krk.K.lığı Uzm.Erbaş Yatakh.(24 Üniteli) Etüt-Prj.Hzl.
Şırnak-Cizre
J.Komd.Tug.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi (52 Üniteli (iki adet) Etüt-Prj.Hzl.
Şırnak-Çakırsöğüt
Mrk.Öz.Tip.J.Krk.K.lığı Uzm.Erbaş Yatakh.(24 Üniteli) Etüt-Prj.Hzl.
Şırnak-Silopi
Mrk.Öz.Tip.J.Krk.K.lığı Uzm.Erbaş Yatakh.(24 Üniteli) Etüt-Prj.Hzl.
Şırnak-Uludere
J.Komd.Tb.K.lığı Uzm.Erbaş Yatakh.(24 Üniteli) Etüt-Prj.Hzl.
Tunceli-Geyiksuyu
J.Krk.K.lığı Hizmet Binası Etüt-Prj.Hzl.
Tunceli-Pertek-Günboğazı
J.Komd.Tb.K.lığı Uzm.Erbaş Yatakh.(52 Üniteli) Etüt-Prj.Hzl.
Tunceli-Ovacık
İl J.K.lığı, J.Komd. ve JÖH Tb.K.lıkları Hizmet Binaları Etüt-Prj.Hzl.
Van-Merkez
J.Asyş.Kor.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi (52 Üniteli (iki adet) + Özel Proje) Etüt-Prj.Hzl.
Ilçe J.K.lığı Hizmet Binası Etüt-Prj.Hzl.
J.Komd.Tb.K.lığı Uzm.Erbaş Yatakh.(52 Üniteli) Etüt-Prj.Hzl.
J.Krk.K.lığı Hizmet Binası Etüt-Prj.Hzl.
Ilçe J.K.lığı Hizmet Binası Etüt-Prj.Hzl.
J.Komd.Tb.K.lığı Uzm.Erbaş Yatakh.(52 Üniteli) Etüt-Prj.Hzl.
Van-Merkez
Van-Bahçesaray
Van-Başkale
Van-Çatak-Narlı
Van-Gevaş
Van-Gürpınar
Ilçe J.K.lığı Hizmet Binası Etüt-Prj.Hzl.
Yozgat-Akdağmadeni
Hizmet Binalarına ait Müşavirlik İşleri
MUHTELİF
Tip Proje İşleri
MUHTELİF
Güçlendirme İnşaatları Projelerinin Hazırlatılması
MUHTELİF
1987K020120 HİZMET BİNASI İNŞAATI
MUHTELİF
J.Krk.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri İkmal İnşaatı
ERZURUM-ŞENKAYA-AKŞAR
J.Krk.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
GİRESUN-KEŞAP-KARABULDUK
J.Krk.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
KASTAMONU-MERKEZ-AKKAYA
J.Krk.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
AFYONKARAHİSAR-EMİRDAĞ-DAVULGA
Mrk.Öz.Tip.J.Krk.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi (24 Üniteli)
AĞRI-DOĞUBEYAZIT-MERKEZ
JÖH Tb.K.lığı Ek Hizmet Binası
AĞRI-MERKEZ
J.Komd.A.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi(52 Üniteli)
AĞRI-PATNOS
Ilçe J.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
AMASYA-SULUOVA
J.Loj.K.lığı Bak.K.lığı Atölye Binası
ANKARA-ETİMESGUT-GÜVERCİNLİK
J.Loj.K.lığı(2 Adet) 1.500 Ton Betonarme Depo Binası
ANKARA-ETİMESGUT-GÜVERCİNLİK
J.Krk.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
ANKARA-KALECİK-ÇANDIR
İlçe J.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
AYDIN-SULTANHİSAR
İl J.K.lığı Ek Hizmet Binası ve Tesisleri
BALIKESİR-MERKEZ
İlçe J.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi (52 Üniteli)
BATMAN-SASON
J.Komd.Tb.K.lığı Hiz.Bin.ve Uzman Erbaş Yatakhanesi (24 Üniteli)
BİNGÖL-ADAKLI
Mrk.Öz.Tip.J.Krk.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi (24 Üniteli)
BİNGÖL-GENÇ
J.Komd.Tb.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi (52 Üniteli)
BİNGÖL-KİĞI
J.Komd.Tb.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi (52 Üniteli) ve Hiz.Muh.Bl.K.lığı Binası
BİNGÖL-MERKEZ
J.Komd.Tb.K.lığı Hiz.Bin.ve Uzman Erbaş Yatakhanesi(24 Üniteli)
BİNGÖL-YAYLADERE
J.Eğt.Tb.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
ÇANAKKALE-EZİNE
J.Komd.Tb.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi (52 Üniteli)
DİYARBAKIR-ERGANİ
J.Komd.Tb.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi (52 Üniteli)
DİYARBAKIR-HANİ
J.Komd.Tb.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi (52 Üniteli)
DİYARBAKIR-KULP
J.Komd.Tb.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi (52 Üniteli)
DİYARBAKIR-LİCE
J.Komd.A.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi(52 üniteli (iki adet)
DİYARBAKIR-SİLVAN
J.Krk.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
ELAZIĞ-ARICAK-ERİMLİ
Mrk.Öz.Tip.J.Krk.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi (24 Üniteli)
ELAZIĞ-KARAKOÇAN
Ilçe J.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
ERZURUM-HINIS
İl J.K.lığı Ek Hiz.Bin. ve Kademe Binası
ERZURUM-MERKEZ
J.Krk.K.lığı Hizmet Binası ve (4 Üniteli) Uzman Erbaş Yatakhanesi
ERZURUM-ŞENKAYA-KÖMÜRLÜ
Ilçe J.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
ERZURUM-KARAYAZI
J.Krk.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
ERZURUM-TEKMAN-HACIÖMER
J.Komd.Tb.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi (52 ve 24 Üniteli)
HAKKARİ-ÇUKURCA
Mrk.Öz.Tip.J.Krk.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi (24 Üniteli)
HAKKARİ-ŞEMDİNLİ
J.Krk.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
İZMİR-BERGAMA-ZEYTİNDAĞ
J.Komd.Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı İlave Bina ve Tesisler (Spor Salonu, Simülatörlü Atış Poligonu, ve Uzman Erbaş
Yatakhanesi (52 Üniteli)
İZMİR-FOÇA
Ilçe J.K.lığı Hizmet Binası ve (4 Üniteli) Uzman Erbaş Yatakhanesi
İZMİR-GÜZELBAHÇE
İl J.K.lığı İlave Bina ve Tesisler (Saymanlık Deposu, Nizamiye,Ek Hizmet Binası)
İZMİR-MERKEZ
J.Krk.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi(4 Üniteli)
KARS-SARIKAMIŞ-KAZIKKAYA
J.Krk.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi(4 Üniteli)
KARS-SELİM-BOZKUŞ
İl J.K.lığı Ek Hizmet Binası ve Tesisleri (Selçuklu, Meram, Karatay İlçe J.K.lıkları için)
KONYA-MERKEZ
J.Komd.Tb.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri (Uzman Erbaş Yatakhanesi dahil (52 Üniteli))
MARDİN-KIZILTEPE
Mrk.Öz.Tip.J.Krk.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi (24 Üniteli)
MARDİN-NUSAYBİN
J.Krk.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
MERSİN-TARSUS-YENİCE
J.Krk.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
MERSİN-SİLİFKE-YEŞİLOVACIK
J.Krk.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
MUĞLA-MERKEZ-GAZELLER
J.Krk.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
MUĞLA-ULA-KARABÖĞÜRTLEN
İlçe J.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi(24 Üniteli)
MUĞLA-BODRUM
J.Krk.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
MUĞLA-FETHİYE-OVACIK
J.Krk.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi(4 Üniteli)
Muş-Hasköy-Gökyazı
J.Krk.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi(4 Üniteli)
Muş-Korkut-Karakale
İlçe J.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi (52 Üniteli)
MUŞ-MALAZGİRT
İlçe J.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi(24 Üniteli)
MUŞ-VARTO
J.Krk.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
ORDU-AKKUŞ-SALMAN
İl J.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
SAKARYA-MERKEZ
Ilçe J.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
SAMSUN-KAVAK
JÖH Tb.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
SİİRT-MERKEZ
İlçe J.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi(24 Üniteli)
SİİRT-PERVARİ
J.Krk.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
SİİRT-BAYKAN-KASIMLI
İlçe J.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi(24 Üniteli)
SİİRT-BAYKAN
J.Krk.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
SİİRT-ERUH-DAĞDÖŞÜ
J.Krk.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
SİİRT-ŞİRVAN-YAĞCILAR
Ilçe J.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
SIVAS-AKINCILAR
Ilçe J.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
SİVAS-DİVRİĞİ
Ilçe J.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
SİVAS-İMRANLI
J.Krk.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
SİVAS-KOYULHİSAR-GÖKDERE
Mrk.Öz.Tip.J.Krk.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi (24 Üniteli)
ŞANLIURFA-SURUÇ
İl J.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri (JÖH Tb.K.lığı Hizmet Binası dahil)
ŞANLIURFA-MERKEZ
Mrk.Öz.Tip.J.Krk.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi (24 Üniteli)
ŞIRNAK-CİZRE
J.Komd.Tug.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi (52 Üniteli (iki adet)
ŞIRNAK-ÇAKIRSÖĞÜT
Mrk.Öz.Tip.J.Krk.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi (24 Üniteli)
ŞIRNAK-SİLOPİ
Mrk.Öz.Tip.J.Krk.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi (24 Üniteli)
ŞIRNAK-ULUDERE
J.Komd.Tb.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi (24 Üniteli)
TUNCELİ-GEYİKSUYU
J.Krk.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
TUNCELİ-PERTEK-GÜNBOĞAZI
J.Komd.Tb.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi (52 Üniteli)
TUNCELİ-OVACIK
İl J.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
VAN-MERKEZ
J.Komd. ve JÖH Tb.K.lıkları Hizmet Binası ve Tesisleri
VAN-MERKEZ
J.Asyş.Kor.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi (52 Üniteli (iki adet) + Özel Proje)
VAN-MERKEZ
Ilçe J.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
VAN-BAHÇESARAY
J.Komd.Tb.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi (52 Üniteli)
VAN-BAŞKALE
J.Krk.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
VAN-ÇATAK-NARLI
Ilçe J.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
VAN-GEVAŞ
J.Komd.Tb.K.lığı Uzman Erbaş Yatakhanesi (52 Üniteli)
VAN-GÜRPINAR
Ilçe J.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
YOZGAT-AKDAĞMADENİ
J.Krk.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri İkmal İnşaatı
MARDİN-SAVUR-PINARDERE
J.Krk.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri İkmal İnşaatı
MARDİN-SAVUR-SÜRGÜCÜ
İlçe J.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
BATMAN-GERCÜŞ
İL MERKEZ J.K.LIĞI Hizmet Binası ve Tesisleri
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
BATMAN-MERKEZ
JÖH Tb.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
BİTLİS-TATVAN
İlçe J.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
ELAZIĞ-KARAKOÇAN
J.Krk.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
ELAZIĞ-KARAKOÇAN-BAŞYURT
İlçe J.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
ELAZIĞ-MADEN
İlçe J.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
ELAZIĞ-PALU
121 inci J.Eğt.A.K.lığı 1400 Kişilik Koğuş,Kayıt Kabul ve Depo Binası(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
HATAY-SERİNYOL
İl J.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
OSMANİYE
J.Krk.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
SİİRT-ERUH-MERKEZ
J.Krk.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
SİİRT-ŞİRVAN-CEVİZLİK
J.Krk.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
ŞIRNAK-MERKEZ-YENİASLANBAŞAR
J.Krk.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
VAN-BAHÇESARAY-ULUBEYLİ
TAK.J.KOMD.A.K.LIĞI Hizmet Binası ve Tesisleri
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
ŞIRNAK-BEYTÜŞŞEBAP
J.Komd.Tb.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
ŞIRNAK-BEYTÜŞŞEBAP-MEZRA
İlçe J.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
ANTALYA-ALANYA
İlçe J.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
ANTALYA-DÖŞEMEALTI
J.Krk.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
ANTALYA-DÖŞEMEALTI-DAĞBELİ
J.Krk.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
ANTALYA-GAZİPAŞA-ZEYTİNADA
İlçe J.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
ANTALYA-KONYAALTI
J.Krk.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
ANTALYA-KORKUTELİ-KIZILCADAĞ
İlçe J.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
ANTALYA-MANAVGAT
İlçe J.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
ANTALYA-SERİK
J.Krk.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
ŞIRNAK-MERKEZ-MADEN
J.Krk.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
ŞIRNAK-SİLOPİ-VERİMLİ
Kabul ve Toplama Merkezi Binası
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
TUNCELİ-MERKEZ
Rütbeli Personel Yatakhanesi
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
TUNCELİ-MERKEZ
J.Krk.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
TUNCELİ-MERKEZ-SÜTLÜCE
J.Krk.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
TUNCELİ-NAZIMİYE-DALLIBAHÇE
J.Komd.Tb.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
VAN-BAŞKALE
J.Krk.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
VAN-BAŞKALE-AYDEMİR
J.Krk.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
VAN-BAŞKALE-KÖPRÜAĞZI
J.Krk.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
SİİRT-PERVARİ-BELENOLUK
İlçe J.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
VAN-ÇALDIRAN
İlçe J.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
VAN-ÇATAK
J.Krk.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
VAN-ÇATAK-BÜYÜKAĞAÇ
J.Krk.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
VAN-GÜRPINAR-OĞULDAMI
J.Krk.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
VAN-MERKEZ-GÖLLÜ
İlçe J.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
VAN-ERCİŞ
J.Krk.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
MARDİN-KIZILTEPE-BEKTAŞ
J.Krk.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
MARDİN-MAZIDAĞI-SEYHAN
J.Krk.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
MARDİN-MİDYAT-YAYVANTEPE
J.Krk.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
MARDİN-ÖMERLİ-BEŞİKKAYA
Kesin Hesap Alacakları
Muhtelif
2013K020090 HİZMET BİNASI ONARIMI
MUHTELİF
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Güçlendirilmesi
ADIYAMAN
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Güçlendirilmesi
AĞRI
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Güçlendirilmesi
AMASYA
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Güçlendirilmesi
BALIKESİR
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Güçlendirilmesi
BİNGÖL
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Güçlendirilmesi
BİTLİS
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Güçlendirilmesi
BOLU
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Güçlendirilmesi
ÇANAKKALE
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Güçlendirilmesi
DÜZCE
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Güçlendirilmesi
ELAZIĞ
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Güçlendirilmesi
ERZURUM
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Güçlendirilmesi
GÜMÜŞHANE
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Güçlendirilmesi
HAKKARİ
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Güçlendirilmesi
HATAY
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Güçlendirilmesi
İSTANBUL
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Güçlendirilmesi
İZMİR
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Güçlendirilmesi
KAYSERİ
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Güçlendirilmesi
KÜTAHYA
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Güçlendirilmesi
MALATYA
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Güçlendirilmesi
SAKARYA
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Güçlendirilmesi
TUNCELİ
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Güçlendirilmesi
VAN
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımları
ADANA
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımları
AFYONKARAHİSAR
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımları
ANKARA
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımları
ANTALYA
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımları
AYDIN
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımları
BARTIN
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımları
BİLECİK
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımları
BURDUR
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımları
BURSA
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımları
DENİZLİ
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımları
DİYARBAKIR
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımları
EDİRNE
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımları
ESKİŞEHİR
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımları
GAZİANTEP
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımları
GİRESUN
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımları
ISPARTA
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımları
K.MARAŞ
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımları
KARABÜK
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımları
KARAMAN
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımları
KARS
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımları
KASTAMONU
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımları
KIRIKKALE
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımları
KIRŞEHİR
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımları
KOCAELİ
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımları
KONYA
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımları
MANİSA
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımları
MERSİN
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımları
MUĞLA
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımları
MUŞ
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımları
ORDU
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımları
RİZE
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımları
SAMSUN
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımları
SİİRT
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımları
SİVAS
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımları
ŞANLIURFA
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımları
ŞIRNAK
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımları
TEKİRDAĞ
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımları
TOKAT
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımları
TRABZON
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımları
YALOVA
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımları
YOZGAT
Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımları
ZONGULDAK
KESİN HESAP ALACAKLARI
MUHTELİF
2016G000300 Lojman Etüt-Projeleri
MUHTELİF
Lojman Güçlendirme Etüt-Projelerinin Hazırlanması
Muhtelif
Lojman Tip Projelerinin Hazırlanması
Muhtelif
2011G000200 Lojman Yapımı
Van-Gürpınar, Batman-Beşiri
10 Daireli Lojman Yapımı
Batman-Beşiri
18 Daireli Lojman Yapımı
Van-Gürpınar
2012G000230 Lojman Yapımı
12 Daireli Lojman Yapımı
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
120 Daireli Lojman Yapımı
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
88 Daireli Lojman Yapımı
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
30 Daireli Lojman Yapımı
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
2014G000280 Lojman Yapımı
Erzincan, Kars, Iğdır
Erzincan-İliç
Erzincan-Merkez
Iğdır-Merkez
Kars-Merkez
Adıyaman, Erzincan, Kars, Tunceli, Şanlıurfa
6 Daireli Lojman Yapımı
Adıyaman-Samsat
10 Daireli Lojman Yapımı
Erzincan-Çayırlı
10 Daireli Lojman Yapımı
Kars-Arpaçay
4 Daireli Lojman Yapımı
Kars-Merkez-Hacıhalil
20 Daireli Lojman Yapımı
Şanlıurfa-Akçakale
20 Daireli Lojman Yapımı
Tunceli-Pertek
2015G000350 Lojman Yapımı
100 Daireli Lojman Yapımı
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
40 Daireli Lojman Yapımı
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
60 Daireli Lojman Yapımı
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
70 Daireli Lojman Yapımı
(TOKİ BŞK.LIĞINCA YAPILACAKTIR.)
2015G000500 Lojman Altyapısı-Isı Merkezi+ Doğalgaz Altyapısı
2016G000310 Lojman Altyapısı
Bingöl, Diyarbakır, Tunceli
Bingöl-Merkez
Diyarbakır-Merkez
Tunceli-Merkez
Tunceli-Merkez
Ankara
MUHTELİF
Trafo Binası+Altyapısı
Ankara-Çankaya-Beytepe
Su Kuyusu+ İsale Hattı
Batman-Merkez
Yağm.Su Drenajı+Altyapısı
Ankara-Güvercinlik
2016G000320 Lojman Onarımı
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
MUHTELİF
ADANA
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
AFYONKARAHİSAR
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
AĞRI
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
AKSARAY
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
ANKARA
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
ANTALYA
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
ARDAHAN
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
ARTVİN
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
AYDIN
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
BARTIN
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
BATMAN
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
BAYBURT
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
BİLECİK
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
BİNGÖL
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
BURDUR
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
BURSA
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
ÇANAKKALE
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
ÇANKIRI
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
ÇORUM
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
DENİZLİ
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
DÜZCE
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
EDİRNE
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
ERZİNCAN
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
GAZİANTEP
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
GİRESUN
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
HATAY
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
IĞDIR
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
ISPARTA
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
İZMİR
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
K.MARAŞ
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
KARABÜK
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
KARAMAN
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
KARS
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
KASTAMONU
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
KIRIKKALE
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
KIRKLARELİ
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
KIRŞEHİR
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
KİLİS
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
KOCAELİ
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
KONYA
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
MANİSA
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
MARDİN
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
MERSİN
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
MUĞLA
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
MUŞ
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
NEVŞEHİR
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
NİĞDE
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
ORDU
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
OSMANİYE
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
RİZE
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
SAMSUN
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
SİİRT
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
SİNOP
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
SİVAS
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
ŞANLIURFA
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
ŞIRNAK
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
TEKİRDAĞ
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
TOKAT
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
TRABZON
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
TUNCELİ
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
UŞAK
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
YALOVA
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
YOZGAT
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Onarımları
ZONGULDAK
Kesin Hesap Alacakları
Muhtelif
2016G000330 Lojman Güçlendirmesi
MUHTELİF
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Güçlendirilmesi
ADIYAMAN
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Güçlendirilmesi
AMASYA
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Güçlendirilmesi
BALIKESİR
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Güçlendirilmesi
BİTLİS
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Güçlendirilmesi
BOLU
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Güçlendirilmesi
ÇANAKKALE
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Güçlendirilmesi
DİYARBAKIR
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Güçlendirilmesi
ELAZIĞ
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Güçlendirilmesi
ERZURUM
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Güçlendirilmesi
ESKİŞEHİR
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Güçlendirilmesi
GÜMÜŞHANE
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Güçlendirilmesi
HAKKARİ
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Güçlendirilmesi
İSTANBUL
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Güçlendirilmesi
KAYSERİ
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Güçlendirilmesi
KÜTAHYA
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Güçlendirilmesi
MALATYA
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Güçlendirilmesi
SAKARYA
Jandarma Birliklerine ait Lojmanların Güçlendirilmesi
VAN
2016G000340 Kesin Hesap Alacakları
2016G000350 Lojman Yapımı
MUHTELİF
Adıyaman, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Malatya,
Osmaniye, Muş, Siirt
36 Daireli Lojman Yapımı
Adıyaman-Merkez
80 Daireli Lojman Yapımı
Batman-Merkez
84 Daireli Lojman Yapımı
Bitlis-Merkez
10 Daireli Lojman Yapımı
Diyarbakır-Bismil
80 Daireli Lojman Yapımı
Malatya-Merkez
80 Daireli Lojman Yapımı
110 Daireli Lojman Yapımı
Osmaniye-Merkez
Muş-Merkez
80 Daireli Lojman Yapımı
Siirt-Merkez
2016K050300 Askeri İçmesuyu Projesi
Muhtelif
ASKERİ İÇMESUYU PROJESİ
ELAZIĞ-ARICAK-ARICAK İLÇE J.K.LIĞI
ASKERİ İÇMESUYU PROJESİ
ELAZIĞ-ARICAK-ÜÇOCAK J.KRK.K.LIĞI
ASKERİ İÇMESUYU PROJESİ
ELAZIĞ-KOVANCILAR-OKÇULAR J.KRK.K.LIĞI
ASKERİ İÇMESUYU PROJESİ
ELAZIĞ-KOVANCILAR-GÜLÜŞKÜR J.KRK.K.LIĞI
ASKERİ İÇMESUYU PROJESİ
BURSA-OSMANGAZİ-DOGANCI J.KRK.K.LIĞII
ASKERİ İÇMESUYU PROJESİ
ŞIRNAK-BEYTÜŞŞEBAP-TAŞARASI J.KRK.K.LIĞI
ASKERİ İÇMESUYU PROJESİ
MUŞ-MERKEZ-AKPINAR J.ASYŞ.KRK.K.LIĞI
ASKERİ İÇMESUYU PROJESİ
BOLU-MERKEZ-İL.J.K.LIĞI
ASKERİ İÇMESUYU PROJESİ
AĞRI-HAMUR-YUKARIGÖZLÜCE J.KRK.K.LIĞI
ASKERİ İÇMESUYU PROJESİ
KASTAMONU-MERKEZ-AKKAYA J.KRK.K.LIĞI
ASKERİ İÇMESUYU PROJESİ
DİYARBAKIR-LİCE-TEPE J.KRK.K.LIĞI
ASKERİ İÇMESUYU PROJESİ
ASKERİ İÇMESUYU PROJESİ
DİYARBAKIR-LİCE-KAYACIK J.KRK.K.LIĞI
DİYARBAKIR-DİCLE-DİCLE J.KOMD.TB.K.LIĞI (AKÜBEK
TEPE ÜS BÖLGESİ)
DİYARBAKIR-DİCLE-DİCLE J.KOMD.TB.K.LIĞI (ALİHAN
TEPE ÜS BÖLGESİ)
DİYARBAKIR-ÇERMİK-GÜRÜZ J.KRK.K.LIĞI
ASKERİ İÇMESUYU PROJESİ
DİYARBAKIR-HAZRO-İLÇE J.K.LIĞI
ASKERİ İÇMESUYU PROJESİ
DİYARBAKIR-HAZRO-TEKNEBAŞI J.KRK.K.LIĞI
ASKERİ İÇMESUYU PROJESİ
DİYARBAKIR-ERGANİ-DEĞİRMENDERE J.KRK.K.LIĞI
ASKERİ İÇMESUYU PROJESİ
KAHRAMANMARAŞ-ELBİSTAN-GÜCÜK J.KRK.K.LIĞI
ASKERİ İÇMESUYU PROJESİ
ASKERİ İÇMESUYU PROJESİ
ASKERİ İÇMESUYU PROJESİ
KAHRAMANMARAŞ-ELBİSTAN-KARAHASANUŞAĞI
J.KRK.K.LIĞI
BİNGÖL-YEDİSU-KABAYEL J.KRK.K.LIĞI
ASKERİ İÇMESUYU PROJESİ
DİYARBAKIR -ERGANİ-DİCLE J.KOMD.TB.K.LIĞI
ASKERİ İÇMESUYU PROJESİ
ERZİNCAN-ÜZÜMLÜ-TANYERİ J.KRK.K.LIĞI
ASKERİ İÇMESUYU PROJESİ
BİNGÖL-ADAKLI İLÇE J.K.LIĞI
AKSAMASI MUHTEMEL İŞLER VE YIL İÇERİSİNDE ORTAYA
ÇIKABİLECEK ACİL İHTİYAÇLAR
ASKERİ İÇMESUYU PROJESİ
ASKERİ İÇMESUYU PROJESİ

Benzer belgeler

İçin Tıklayınız. - şırnak il millî eğitim müdürlüğü

İçin Tıklayınız. - şırnak il millî eğitim müdürlüğü Anadolu Lisesi 718427 Fatih Ortaokulu 718451 İkizce Ortaokulu 718464 Kaymakam Çeşme Ortaokulu 751192 Kumçatı Çok Programlı Anadolu Lisesi 758240 Şırnak Fatih Sosyal Bilimler Lisesi 973862 Şırnak Fe...

Detaylı

2016 Yılı Yatırım Programı Toplulaştırılmış Projelerin Alt

2016 Yılı Yatırım Programı Toplulaştırılmış Projelerin Alt Madde 3- Bu usul ve esaslar; Bakanlar Kurulu’nun 17.10.2015 tarihli ve 29505 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2015/8190 sayılı “2016 Yılı Programının Uygulanması Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair ...

Detaylı

kamu personel seçme sınavı kpss-2012/5 tercih

kamu personel seçme sınavı kpss-2012/5 tercih 1. Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını tercih edecek adayların, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 13 üncü maddesine göre, fizik, fizik mühendisliği veya nüklee...

Detaylı