Özet Bilgi Formu

Transkript

Özet Bilgi Formu
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA
GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ PROGRAMI
1) Kimler Yararlanabilir?
• Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı, nüfusu 20.000’in altında kırsalda ikamet eden 18-40 yaş arası çiftçiler
• Başvuru sahibi, başvuru tarihi itibariyle ücretli çalışıyor olmaması, vergi mükellefiyeti olmaması,
örgün eğitime devam etmiyor olması, okur yazar olması gerekmektedir.
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım
ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelerin
desteklenmesi amaçlanmaktadır.
• Proje karşılığı KDV hariç 30.000 TL hibe verilecektir.
• Aşağıdaki yatırım konularına hibe destek verilecektir.
a) Hayvansal üretime yönelik;
1) Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projelerini,
2) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği projelerini,
3) Kanatlı ve ipekböceği yetiştiriciliği projelerini,
b) Bitkisel üretime yönelik;
1) Kapama meyve bahçesi tesisi projelerini,
2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği projelerini,
3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği projelerini,
4) Kültür mantarı üretimi projelerini,
c) Yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine
yönelik;
1) Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi konulu projeleri,
2) Coğrafi işaretli, yerli gen kaynaklarını kullanarak, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve
hayvansal üretim konulu projeleri,
3) Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi konulu projeleri,
• 30 yaş altı, tarımsal konuda eğitim almış, ikameti kırsal alanda veya yatırım yerinde olan, arazi
mülkiyeti kendine ait olan, kadın, engelli/şehit yakını/gazi, evli, fert başına düşen aile geliri asgari
ücretin üçte biri altında olanlar, ortaokul ve daha düşük eğitim düzeyine sahip çiftçilerin projelerine
değerlendirme aşamasında ilave puan verilecektir.
• Nüfusu 1.000’in altındaki, il/ilçe merkezine 40 km’den daha uzak yerleşim yerlerine;
büyükbaş/küçükbaş hayvan yetiştiriciliği projelerine; yerli gen/coğrafi işarete sahip projelere
değerlendirme aşamasında ilave puan verilecektir.
• Hibe kapsamında yapılan alımlar, en az 2 yıl boyunca proje amacına uygun olarak mülkiyeti
değişmeden projenin uygulandığı yerde kalacaktır.
3) Başvuru Dönemi
Başvuru dönemi, tebliğ ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, son başvuru tarihi 12 Mayıs 2016
4) Başvuru Yeri
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlükleri

Benzer belgeler