2006 II. Dönem

Transkript

2006 II. Dönem
SİGORTA ŞİRKETLERİNİN KONSOLİDE MALİ KAR ZARAR TABLOSU (YTL)
1.1.2006 - 30.6.2006
Toplam
YATIRIM GELİRLERİ
A.) FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER
B.) FİNANSAL YATIRIMLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR
C.) FİNANSAL YATIRIMLARIN DEĞERLEMESİ
D.) KAMBİYO KARLARI
E.) İŞTİRAKLERDEN GELİRLER
F.) BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSLERDEN GELİRLER
G.) ARAZİ, ARSA İLE BİNALARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER
H.) TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER
I.) DİĞER YATIRIMLAR
J.) HAYAT TEKNİK BÖLÜMÜNDEN AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ
YATIRIM GİDERLERİ
A.) YATIRIM YÖNETİM GİDERLERİ – FAİZ DAHİL (-)
B.) YATIRIMLAR DEĞER AZALIŞLARI (-)
C.) YATIRIMLARIN NAKTE ÇEVRİLMESİ SONUCUNDA OLUŞAN ZARARLAR (-)
D.) HAYAT DIŞI TEKNİK BÖLÜMÜNE AKTARILAN YATIRIM GELİRLERİ (-)
E.) TÜREV ÜRÜNLER SONUCUNDA OLUŞAN ZARARLAR (-)
F.) KAMBİYO ZARARLARI (-)
G.) AMORTİSMAN GİDERLERİ (-)
H.) DİĞER YATIRIM GİDERLERİ (-)
DİĞER FAALİYETLERDEN & OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR & KARLAR-GİDER & ZARARLAR (+/-)
A.) KARŞILIKLAR HESABI (+/-)
B.) REESKONT HESABI (+/-)
C.) ZORUNLU DEPREM SİGORTASI HESABI (+/-)
D.) ENFLASYON DÜZELTMESİ HESABI (+/-)
E.) ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI HESABI (+/-)
F.) ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ GİDERİ (-)
G.) DİĞER GELİR VE KARLAR
H.) DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)
I.) ÖNCEKİ YIL GELİR VE KARLARI
J.) ÖNCEKİ YIL GİDER VE ZARARLARI(-)
NET DÖNEM KARI VEYA ZARARI
A.)
B.)
C.)
D.)
E.)
F.)
G.)
H.)
NET TEKNİK KAR
YATIRIM GELİRLERİ
YATIRIM GİDERLERİ (-)
DİĞER ZARARLAR (-)
ENFLASYON DÜZELTME HESABI
BRÜT DÖNEM KARI (vergi öncesi)
VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER (-)
NET DÖNEM KARI
-
423.342.952
157.799.875
42.817.701
51.415.883
99.680.584
49.471.809
3.114.719
10.203.739
765.911
315.307
7.757.424
167.608.101
3.689.249
13.781.901
2.714.960
77.499.977
304
34.958.207
34.175.246
788.258
84.268.297
79.918.438
1.272.663
329.629
44.827
113.653
32.605.945
35.283.239
70.658
731.364
171.466.554
37.379.000
423.342.952
167.608.101
84.268.297
20.861
208.866.415
39.643.626
169.222.789

Benzer belgeler

tfrs model hesap planı

tfrs model hesap planı G F TAMAMLANMAMIŞ HİZMET MALİYETLERİ G G TAMAMLANMIŞ HİZMET MALİYETLERİ G H ST AKTİFLEŞTİRİLEN BORÇLANMA MALİYETLERİ G I DİĞER STOKLAR G J STOK SAYIM FARKLILIKLARI G K STOK SAYIM FARKLILIKLARI İPTA...

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU 1-KOMİSYON GİDERLERİ (-) 2-KARŞILIK GİDERLERİ (-) 3-MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-) 4-KAMBİYO ZARARLARI (-) 5-REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-) 6-ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI (-) 7-DİĞER GİDER VE ZAR...

Detaylı

Gelir Tablosu - Ziraat Teknoloji

Gelir Tablosu - Ziraat Teknoloji 14. Diğer: Nama Yazılı Hisse Senedi, Hisse Başına Kâr ve kâr payı oranları

Detaylı

2014 Yılı Vergi Dairesine Verilen Gelir Tablosu

2014 Yılı Vergi Dairesine Verilen Gelir Tablosu 6- Menkul Kıymet Satış Gelirleri 7- Kambiyo Karları 8- Faaliyetle ilgili Diğer Gelir ve Karlar 9- Reeskont Faiz Gelirleri 10G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİD. VE ZAR. 1- Reeskont Faiz Giderleri 2- Komisy...

Detaylı

Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak VUK mevzuatına uygun olarak

Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak VUK mevzuatına uygun olarak B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) TOPLAMI -----------C- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

Detaylı