Bu alana Reklam Alınacak

Transkript

Bu alana Reklam Alınacak
Tennar Mantar – www.ziza.net/tr/mantar / www.tennar.com/tr/mantar / www.zirai.org
MANTAR
Đçindekiler
1.Mantar ve Mantarcılık
Makromantarlar Nedir?
Yenen Mantar Çeşitleri Nelerdir?
Mantar Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?
Kompost Hazırlama Nasıl Olur?
Mantar Örtü Toprağı
Mantar Hastalık ve Zararlıları Nelerdir?
2. Mantar Ticareti
Đl il mantarcılar, kompost ve misel satıcıları
Bu alana Reklam Alınacak
Bu alana Reklam Alınacak
Sayfa 1 / 15
www.zirai.org – www.ziza.net 0232 343 1 333
Bu alana Reklam Alınacak
Tennar Mantar – www.ziza.net/tr/mantar / www.tennar.com/tr/mantar / www.zirai.org
ÖNSÖZ
Merhaba sayın okuyucu;
Web sayfalarımızdan sürekli olarak yorumları takip edip, kimilerine onay verip, kimilerini reddediyoruz.
Đnternet sayfamızda en çok aranan bilgiler nasıl malzeme temin edebilirim, nasıl mantar yetiştiririm konusu ağırlıklı olmakta
ve bu konuda destek veren firma ve kişilerin bilgilerini istemekte bu arkadaşlarımız.
Bu e-kitabımız aracılığı ile bu sorulara bir cevap vermeyi amaçladık.
Đllere göre sıralamayı düşündüğümüz listemizde yer alabilmek için 2 şey yapmanız gerekiyor.
Firmanızı veya kendinizi tanıtan bir emaili [email protected] adresine göndermeniz
Veya sitemiz iletişim kısmından firmanızı veya kendinizi tanıtan bilgileri yazmanız yeterlidir.
Bu hizmetimiz karşılığında herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Ancak yaptığımız bu hizmetlere destek olmak isterseniz
sayfamızda ve buradaki belirli alanlara reklam verebilirsiniz.
Geçen kısa zaman içerisinde kültür mantarı ve doğal mantarlar konusunda bir numaraya yükselttiğiniz için hepinize teşekkür
ederiz.
Önemli not: Hiçbir şekilde dolandırıcılık vb olayların yaşanmaması için sitemiz ve kitabımızda yer alan kişi ve firmalar
hakkında farklı şekillerde araştırma yapmanızı ve türlü yollardan kendinizi sağlama almanızı öneririz.
Recep AKCAN – Site Yönetim .
Bu alana Reklam Alınacak
Sayfa 2 / 15
www.zirai.org – www.ziza.net 0232 343 1 333
Bu alana Reklam Alınacak
Tennar Mantar – www.ziza.net/tr/mantar / www.tennar.com/tr/mantar / www.zirai.org
Bölüm:1 MANTAR ve MANTARCILIK
MAKROMANTAR
(MakroFungus, makromiset, yüksek mantar)
Makromantarlar klorofili olmayan, üreme organları ve esas bünyeleri iplik gibi, "hüf" denilen küçük borucuklardan ibaret canlılardır. Belirgin
şekilleri ve yaşama modelleri ile bağımsız bir canlı alemidirler. Bu canlılar hem eşeyli hem de eşeysiz olarak, sporlar oluşturarak ürerler. Klorofil
ihtiva etmediklerinden, bağımsız olarak şeker, yağ ve nişasta gibi organik maddeler oluşturamazlar. Bu nedenle diğer canlılara ihtiyaç duyarlar. Yani
başka canlılardan beslenirler. Bir başka deyişle çürükçül veya asalaktırlar. Mantarın esas bünyesi ince iplik gibi hüfler kitlesidir ki buna misel denir.
Bizim toprak üzerinde gördüğümüz ve yararlandığımız kısım, bu misellerin özelleşmesi ile dokunmuş bir eşeyli üreme organıdır.
Yukarıda kısaca tanımladığımız, çayırlarda, yol kenarlarında, ormanlarda, ağaç altlarında hemen hemen
hepimizin sadece bir bölümünü (şapkasını) gördüğü ve bildiği makromantarlar; çok değişik renk ve şekillerde, bazılarını
yediğimiz, bazılarından zehirlendiğimiz enteresan varlıklardır. Öyle ki, mantarlar alemininin tümünü ele alırsak
,olağanüstü yumuşak ve büyük ölçüde saydam bir vücut yapısına sahip olduklarını ve buna rağmen dev bir sarmaşık gibi
onlarca metrelik bir alana yayılabildiklerini görürüz. Ellerinden hiçbir şey kurtulmaz; suyu, toprağı, böceklerin,
bitkilerin, memelilerin hatta kuşların dokularını bile istila edebilirler.
Mantarlar alemi aslında çok karmaşıktır. Burada ele aldığımız makromantarlar, Eumycophtya filumu (gerçek
mantarlar) sınıfına dahildir. Bundan başka daha birçok mantar sınıfı mevcuttur. Bunlara örnek olarak; bölünen mantar
bitkiler, cıvık mantarlar, algsi mantarlar, keseli mantarlar, çomak mantarlar, ikincil mantarlar gibi sınıflar gösterilebilir.
Bizim burada ele aldığımız yenebilir mantarlar, büyük ölçüde sudan oluşan ve aroması nedeniyle bizlere çekici
gelen bir besindir. 100 gram pürtüklü mantarın içeriğinde, sadece 5 gram protein, 10 gram karbonhidrat ve sadece 1 gram
yağ bulunur. Geri kalanı sudur. Ancak mineral tuzlar açısından oldukça zengindir. Kalsiyum, potasyum, fosfor ve demir
içerir. Mantarlar C vitamini açısından çok fakirdirler. Buna karşılık, B grubu vitaminler, K ve D2 vitamini açısından
zengin mantar türleri vardır.
Bu alana Reklam Alınacak
Sayfa 3 / 15
www.zirai.org – www.ziza.net 0232 343 1 333
Bu alana Reklam Alınacak
Tennar Mantar – www.ziza.net/tr/mantar / www.tennar.com/tr/mantar / www.zirai.org
YENĐLEBĐLEN MANTAR ÇEŞĐTLERĐ
Ülkemiz sahip olduğu flora ve iklim koşulları nedeniyle değişik ortamlarda yetişen doğa mantarları yönünden oldukça zengindir. Bu
nedenle yenen makromantar türleri ülkemizin pek çok yöresinde, yetişme mevsimlerinde toplanarak, ya yemeklik olarak kullanılır ya da ticareti
yapılır.
Türkiye, 20 milyon hektarlık orman alanı ve geniş ziraat arazileri ile kırlık araziler bakımından çok geniş bir mantar yetişme ortamına
sahiptir. Henüz bu geniş mantar potansiyelinden tam olarak yararlandığımız söylenemez. Ekonomik değeri olan mantar türlerini tanıyıp,
korumaya alarak, en iyi şekilde faydalanmanın yollarını bulmak zorundayız. Araştırmalara göre, bugün için 40 civarında yenen mantar türü
yemeklik olarak toplanmakta ve bunların içinden 25'e yakını ticarete konu edilip pazarlarda satılmakta ya da yurt dışına ihraç edilmektedir.
Aşağıda Türkiye'de yetişen yenilebilir mantar türlerinin bir listesini görmektesiniz.
1
Bal Mantarı
Biftek Mantarı
Borazan Mantarı
Çam Kabara Mantarı
Çayır Mantarı
Çörek Mantarı
Bu alana Reklam Alınacak
2
3
4
Dede Sakalı
Kanlıca Mantarı
Melez Mantarı
Değişken Renkli
Kar Çanı
Öküz Mantarı
Domalan
Karakız Mantarı
Posteki Mantarı
Pullu Mantarı
Doru Renkli Mantar Kayın Mantarı
Sığır Dili
Đmparator Mantarı Kaypak Mantar
Đstiridye Mantarı
Kıvırcık Mantarı
Sütsüz Mantar
Kuzu Göbeği Mantarı Şemsiye Mantarı
Tirmit
Kuzu Mantarı
Yumurta Mantarı
Kükürt Mantarı
Sayfa 4 / 15
www.zirai.org – www.ziza.net 0232 343 1 333
Bu alana Reklam Alınacak
Tennar Mantar – www.ziza.net/tr/mantar / www.tennar.com/tr/mantar / www.zirai.org
MANTAR YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐ
Mantar sıcaklık ve nem miktarı kontrol altında tutulabilen, havalandırılması kolay, güneş
ışığı almayan yerlerde yetiştirilebilirler.
Mağaralar, soğuk hava depoları, ışığa karşı yalıtılmış seralar, tünel ve galeriler, kümesler,
depolar, ambarlar, bodrumlar ve modern mantar işletmeleri mantar üretimi yapılabilen yerlerdir.
Eğer yetiştiricilik için yeni bir tesis kurulmayacak ise mevcut yer ve binanın seçiminde
aşağıdaki özellikler göz önünde bulundurulmalıdır:
Seçilen yer aydınlatma, havalandırma, ortam nemlendirilmesi ve temizlik için su ve elektrik
gibi enerji kaynaklarına sahip ve ulaşım sorunu olmamalıdır.
Yapılar nem ortamının sağlanması için ıslatmaya uygunluğu ve zararlıların
yuvalanmaması açısından tamamen betonarme olmalıdır.
Yapılardaki çatlak, kırık, dökük yerler onarılmalı kapı ve pencereler straforla izole
edilmelidir.
Tavan yüksekliği en az 2,50 metre olmalıdır.
Tabanda atık suyun gideceği bir kanal olmalı, şayet yoksa suyun toplanıp
alınacağı bir çukur açılmalıdır.
Seçilecek ısı sisteminin bacalı ya da bacasız olmasına bağlı olarak baca sisteminin
ve havalandırma içinde karşılıklı havalandırma vantilatörlerinin takılacağı deliklerin
açılması gerekir.
Mantar yetiştirme odasına girmeden önce ayakların dezenfekte edileceği, iş önlüğünün giyileceği, devamlı aydınlık gerektiğinde
kullanılabilecek bir ön oda oluşturmakta fayda vardır.
Bu alana Reklam Alınacak
Sayfa 5 / 15
www.zirai.org – www.ziza.net 0232 343 1 333
Bu alana Reklam Alınacak
Tennar Mantar – www.ziza.net/tr/mantar / www.tennar.com/tr/mantar / www.zirai.org
KOMPOST HAZIRLAMA
1. Kompostun Hazırlanışı
Mantar üretiminde kullanılan yetiştirme ortamlarının diğer bitkilerin tarımında kullanılanlardan önemli ölçüde farklı özellikleri vardır.
Çünkü mantarlar klorofilsiz olduklarından karbonhidrat sentezi yapamazlar ve bu gereksinimlerini üzerinden geliştikleri ortamdan sağlamak
zorundadırlar. Bazı kültür mantarları henüz çürümemiş bitkisel maddeler üzerinde yetişebilirler ve selülozu parçalayarak kendilerine yararlı hale
getirilebilirler. Üzerinde geliştiği ortamda organik maddelerin parçalanmış veya kısmen parçalanmış olması ve mantar tarafından alınabilir
formda bulunması gereklidir. Bu bakımdan Agaricus bisporus yetiştiriciliğinde kullanılacak besin substratının mikrobiyolojik kimyasal veya en
azından fizyolojik bazı değişimlere uğratılmasına gerek vardır. Bu esas içinde uygun substatın seçimi ve fermantasyona uğratılarak Hazırlanması
yetiştirici tarafından kendi koşulları göz önüne alınarak ayarlanır.
Yetiştirme substratı olarak kullanılan ortama kompost adı verilir. Kompost yapımı için
başlangıçta uzun yıllar at gübresinden yararlanılmıştır. Ancak teknolojik ilerleme ile birlikte
insan hayatında ve özellikle yayınlaşan mantar yetiştiriciliğinin her geçen gün daha fazla
substrata gerek göstermesi kültür substratı olarak yeni materyallerin aranmasına yol açmıştır.
Böylece çeşitli ürün artıklarının değerlendirilmesi ile hazırlanan sentetik ortamlar kullanılmaya
başlanmıştır.
1.1. Kompostun Yapımına Giren Maddeler
1.1.1. At Gübresi ve Diğer Organik Gübreler
Mantar üretimi için Avrupa'da ve Amerika'da en çok kullanılan materyal at gübresidir.
At gübresi katı kısım, idrar oldukça zengin besin maddesi içerir. Bilhassa azot, bunun dışında
değişik mineral maddeler vitaminler ve enzimleri bünyesinde taşır. Bu maddelerin Mantarın
gelişmesi için gerekli olması nedeniyle, at gübresi herhangi bir katkı maddesi olmadan da
mantar üretiminde kullanılabilir.
At gübresi kullanılmasında dikkat edilecek noktaların başında, atın yediği yemin
bileşimindeki maddelerin niteliği ve niceliği ile atın altına serilen altlığın cinsi, miktarı ve
gübrenin eskiliği gelir. Eğer atlar günlük olarak 3-6 kg yulaf veya diğer bir kuvvetli yemle
besleniyorsa bu gübre mantar üretimi için oldukça uygundur. Ayrıca atın yediği yemde 5-10 kg
ot bulunması gübrenin içereceği protein açısından önem kazanır. Atlar yeşil yem pancar
parçaları ile besleniyorsa gübrenin uygunluk derecesi düşüktür. Bilhassa şeker pancarı ile beslenen atların gübrelerinde beyaz alçı ve kahverengi
alçı hastalığı görülür. Bunların her ikisi de kültür Mantarına karşı tehlikeli organizmalardır.
Atlık materyali her at için günlük 3-6 kg'dır. Bu miktar 3 kg'ın altına düşmemelidir. Mantar üretiminde kullanılacak at gübresi 4 haftadan
Bu alana Reklam Alınacak
Sayfa 6 / 15
www.zirai.org – www.ziza.net 0232 343 1 333
Bu alana Reklam Alınacak
Tennar Mantar – www.ziza.net/tr/mantar / www.tennar.com/tr/mantar / www.zirai.org
eski olmamalıdır. Gübre uzun süre bekletilecekse ince tabaka halinde yayılmalı ve kurutulmalıdır. Böylece daha sonraki aşama da yığın
yapılacaksa bile parçalanma olayının önüne geçiliş olur.
Koyun, sığır ve domuz gübreleri mantar üretiminde çok az kullanılan materyallerdir. Koyun gübresi saman ilave edilerek çok az
kullanılırken sığır gübreleri katkı maddeleri ile kullanılmaktadır. Sığır gübresi kullanıldığında yığın dar yapılmalıdır. Böylece istenilen düzeyde
havalanma sağlanabilir. Subsratın sulanmamasına da özen gösterilir. Fazla su içeren yığında kolayca aneorobik koşullar meydana gelir. Bu
nedenle sığır gübresi kullanılırken dikkatli olmak gerekir.
1.1.2. Sentetik ortamlar
Đstenilen niteliklere sahip at gübresinin her zaman bulunmaması mantar yetiştiricilinde sentetik ortamların kullanılmasını zorunlu
kılmıştır. Burada amaç, at gübresi içinde bulunan azot, mineral maddeler, vitaminler gibi besin maddelerini bünyesinde toplayan bir karışım
yaratmaktır. Buna en iyi uyan materyal tahıl sap ve samanlarıdır. Fakat her türün sap ve samanı mantar yetiştiriciliği açısından elverişli değildir.
En fazla kullanılan materyal buğday ve çavdar saplarıdır. 1. Fermantasyon sırasında yapılarını çabuk kaybetmeleri ve yığının normal
havalanmasına yardımcı olmaları en büyük tercih sebebleridir. Buna karşılık arpa
Organik maddenin adı Miktarı Milyon(ton) Oranı (%)
ve yulaf samanı çok kuvvetli bir parçalanma gösterir ve istenilen nitelik kompost
Buğday Sapı
287
28.7
oluşumunu zorlaştırır. Güneydoğu asya ve afrika ülkelerinde kullanılan temel
Pirinç Sapı
150
15.0
materyal ise çeltik sapıdır. Yapılan araştırmalar bezelye ve mısır parçaları da
Mısır
Koçanı
120
12.0
prensipte mantar substratı için kullanılacağını göstermiştir. Çizelgede kompost
Şeker kamışı sapı
83
8.3
yapımında kullanılan organik maddelerin miktarları ve genel kullanımı içindeki
Buğday kepeği 57 5.7
payları gösterilmiştir.
Pirinç kepeği 32 3.2
Lignin, selüloz ve hemiseüloz samanın en önemli kısımlarıdır. Bu
Ağaç talaşı 41 4.1
maddeler hücre duvarlarının esas maddesini teşkil ederler. Mantar, gelişmesi
Diğerleri 230 23.0
sırasında bundan yararlandığı için kullanılacak olan samanın özelliklerini iyi
TOPLAM 1000 100.0
bilmesi gerekir. Sentetik ortamla kompost hazırlığında saman için azot ve
mineralmadde kaynağı olarak ticari gübreler ile organik katkı maddelerini karıştırılmaktadır. Bu maddelerin özellikleri ve saman ile homojen bir
karışım meydana getirilmeleri de ileride meydana gelecek olan kompostun niteliğini etkileyecektir.
1.1.3. Katkı Maddeleri
Organik katkı maddesi olarak tavuk gübresi , koyun gübresi, pamuk tohumu küspesi hint yağı tohumları fındık kabuğu artıkları, beyaz
lahana artıkları kan unu malt arığı ve benzeri maddeler kullanılmaktadır.
Đnorganik katkı maddesi olarak kullanılan esas maddeler ise üre, amonyak sülfat ve amonyum nitrattır. Üre, bir kez ve az miktarda
substrata katılır. Çünkü çabucak NH3'den NH4 'e dönüşür. Böylece çok kısa zamanlarda NH4 , fermantasyonun seyrini bozucu niteliğe sahiptir.
Bu alana Reklam Alınacak
Sayfa 7 / 15
www.zirai.org – www.ziza.net 0232 343 1 333
Bu alana Reklam Alınacak
Tennar Mantar – www.ziza.net/tr/mantar / www.tennar.com/tr/mantar / www.zirai.org
Amonyun sülfat da fazla kullanılan katkı maddelerindendir. Fakat amonyum sülfat, mutlaka kireç ile birlikte kullanılmalıdır. Çünkü amonyum
sülfat asidik karakterde olup, kompostun pH'sı ancak kireç yardımıyla istenilen sınıra getirilebilir. Kompost yapımında en uygun inorganik katkı
maddesi amonyum nitrattır. Bunda da pH ayarlaması için jibs (alçı) kullanılır.
At gübresinde veya saman içine konulacak olan katkı maddelerinin miktarları kuru maddelerinde bulundurdukları %N miktarına göre
hesaplanır. Đyi bir kompostta kuru maddedeki N miktarı %1.5-2.1 arasında bulunmalıdır.
Bu durumlar göz önüne alınarak bir çok kompost reçetesi gerçekleştirmek mümkündür. Mantar üretimi yapmak yanında, maliyeti de
düşürmek olduğu için bu reçeteler bölgelerdeki bitki örtüsüne ve sanayi yapısına göre farklılık gösterebilmektedir. At gübresinin rahatlıkla
bulunabildiği yerlerde aşağıda verilen reçeteler kullanılabilir.
Bu alana Reklam Alınacak
Sayfa 8 / 15
www.zirai.org – www.ziza.net 0232 343 1 333
Bu alana Reklam Alınacak
Tennar Mantar – www.ziza.net/tr/mantar / www.tennar.com/tr/mantar / www.zirai.org
MANTAR ÖRTÜ TOPRAĞI
Kompost yüzeyinin yetiştirme sırasında misellerin primordium haline dönüşmesine engel olmayacak ve her an nem sağlayacak bir örtü
maddesine ihtiyacı vardır. Taze Mantarın bünyesinde % 90-95 oranında sub bulunduğu dikkate alınırsa, primordiumların şapka haline dönüşmesine
kadar ki dönemde suya ne kadar çok ihtiyaçları olduğu daha iyi anlaşılır.
Örtü toprağı olmadan da mantar elde etmek mümkündür. Fakat verim oldukça düşüktür. Çünkü Örtü toprağı kullanılmadığında kompost dış
etkenlerden çok çabuk zarar görebilecek, ortam neminde oluşaak küçük bir azalma primordiumların olumsuz yönde etkileyecektir. Şapka oluşum
devresi sırasında belli bir CO2 yoğunluğunun olması gerektiği de hesaba katılırsa, topraksız bir komposta mantarların ancak kasa veya torbaların kenar
kısımlarına çok az miktarda meydana gelebileceği gerçeği ortaya çıkar.
Örtü toprağı, mantarlar için bir su deposu gibi rol oynaması yanında
primordiumları hastalık ve zararlılardan koruma görevini de üstlenmektedir. Çünkü
kompost içinde bulunan besin maddeleri hastalık ve zararlıların üremesi için ideal bir
ortamdır. Kompost üzerine serilecek örtü toprağında meydana gelebilecek
enfeksiyonlarla yapılacak savaş tüm kompostun korunmasını sağlayacaktır. Anlatılan
bütün bu özelliklerinin yanında örtü toprağı bünyesinde taşıdığı bazı bakterilerle de
(pseudomanas putida) mantar oluşumunu arttırıcı etki yapar. Örtü toprağı bünyesindeki
bu bakteriler gelişen misellerle simbiyotik bir yaşam içine girerek besin maddelerinin
toprak içinde yoğunlaşmasını sağlar. Yoğunlaşan besin maddeleri daha sonraki
aşamada primordium oluşumunun ve mantar veriminin artmasını sağlayıcı bir etmen
olarak ortaya çıkar. Primordium oluşumunu başlatan CO2 konsantrasyonundaki
değişmeler, bakterilerin varlığı ve micro klimadaki değişmeleri kolaylaştırmak için örtü
toprağı tabakası gerekli görülür. Örtü toprağı, misellerin vegetatif devreden generatif
devreye geçebildiği çevreyi oluşturmaktadır. J örtü toprağının fonksiyonunun
primordium formunun oluşmasıyla bitmez . çünkü primordiumların gelişmesi gerekli 45 günlük bir periyotta yüksek miktarda suya gereksinim duyulur .örtü tabakası bu nedenle yüksek miktarda suya absorbbe edilmelidir . bu su daha
sonra tedrici olarak geri verilmektedir .ortalama 1kg Mantarın oluşması için 2 litre suya gereksinim duyulur . Bu miktardan 1 lt kompost ve örtü
toprağı tarafından absorbe edilir . Kalan 1 lt ise yastıklarda gelişmekte olan mantarlar ve buharlaşma ile kaybedilir. Buradan, toplanan her 1kg mantar
için örtü toprağına 1lt su ilave edilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Örtü toprağı olmaksızın kompostun nem içeriğinin korunması olanaksızdır.
Seçilen örtü toprağı tipi Mantarın ihtiyacı olan suyu bünyesinde tutabilecek ve tedrici olarak geriye verebilecek niteliklere sahip olmalıdır. Örtü
toprağı karışımlarına giren farklı materyallerin su tutma kapasitelerini göstermektedir. Buna rağmen iyi bir örtü toprağının bünyesinde turba toprağı,
peat yosunu veya bunlara benzer materyal bulunması gerekmektedir. Örtü materyalinin bünyesinde bulunması gereken diğer bir özellikte sık sık
sulanmasına rağmen kendine has strüktürü bozmamasıdır. Đyi bir strüktür sadece işleme kolaylığı açısından değil, aynı zamanda kendine özgü gaz alış
verişini sağlaması açısından da önemlidir. Bu yüzden örtü toprağı hazırlarken kaymak tabakası oluşturmayacak karışımın Hazırlanmasına dikkat
Bu alana Reklam Alınacak
Sayfa 9 / 15
www.zirai.org – www.ziza.net 0232 343 1 333
Bu alana Reklam Alınacak
Tennar Mantar – www.ziza.net/tr/mantar / www.tennar.com/tr/mantar / www.zirai.org
edilmelidir. Örtü toprağında iri daneli strüktür tercih edilir. Böylece primordiumlar zerreler arasından zedelenmeden çıkabilir. Evaporasyonun iyi
olması sebebi ile büyük partiküllerden fazla, k,ç,k partiküllerden ise az ürün alınmıştır.
Yine yapılan araştırmalar, en uygun örtü materyalinin turba toprağı ile meydana getirilebileceğini göstermiştir. Turba toprağının kireçle yapılan
karışımının en yüksek verimi oluşturduğu saptanmış olmakla birlikte, istenilen nitelikte turbann faarklı örtü toprağı karışımlarının denenmesini zorunlu
kılmıştır.
Genellikle örtü toprağı olarak bölgede kolayca bulunabilen materyallerin kullanılması daha ekonomik olabilir. Fakat kullanılan materyal elde
edilecek Mantarın kalitesini etkilemektedir. Örneğin örtü toprağı olarak kil kullanıldığında iri fakat az sayıda mantar elde edilmekte; buna karşılık saf
turba kullanıldığında küçük fakat daha çok sayıda mantar meydana gelmektedir.
Bu alana Reklam Alınacak
Sayfa 10 / 15
www.zirai.org – www.ziza.net 0232 343 1 333
Bu alana Reklam Alınacak
Tennar Mantar – www.ziza.net/tr/mantar / www.tennar.com/tr/mantar / www.zirai.org
MANTAR HASTALIK VE ZARARLILARI
Mantar yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biriside hastalık ve zararlılarla mücadeledir. Bu mücadele diğer
bitkilerden daha değişik boyutlar göstermektedir. Mantarcılıkta hastalık ve zararlılarla mücadele ancak sürekli hijyenik önlemlerin alınması ile
mümkündür. Đlaçlı mücadele en son başvurulacak yol olarak düşünülür.
Mantar yetiştiriciliğinde temizlik koşullarına uyulmadığı ve gerekli önlemler
alınmadığında üretimde hastalık ve zararlılardan dolayı verim düşüklüğü kaçınılmazdır.
Üretimde hastalık ve zararlıları en aza indirmek için şu önlemlere özen gösterilmelidir.
- Kompostun fermantasyonunun iyi yapılması.
- Kompost ve örtü toprağının yeterli dezenfeksiyonu.
- Misel gelişme ve hasat dönemlerinde sıcaklık ve nemin istenen düzeylerde tutulması.
- Ekimden itibaren koruyucu ilaçlamaların düzenli olarak yapılması.
- Havalandırma ve kapı girişlerine sineklik teli ve filtrelerin konması.
- Çevre temizliğine özen gösterilmesi.
- Yetiştirme alanlarında çalışan kişilerin temizlik koşullarına uymaları.
Önemli zararlıları
Mantar yetiştiriciliğinde zararlıların başında kırmızı örümcekler sinekler ve nematodlar
gelir. bunlar çoğunlukla mantar miselleriyle beslenerek verimin düşmesine neden olurlar.
Önemli hastalıkları
Yetiştiricilikte en çok rastlanan hastalıklar ise kuru kabarcık yaş kabarcık bakteriyel leke mürekkep mantarları beyaz ve kahverengi alçı
hastalıkları yeşil sarı ve kahverengi küflerle örümcek ağı küfüdür. bu hastalıklar mantarın besinine ortak olarak ve mantar kalitesini düşürerek zararlı
olurlar. Çoğunlukla üretim sırasında yapılan hatalar nedeniyle ortaya çıkarlar ve mücadele edilmediğinde büyük verim kayıplarına neden olurlar.
Bu alana Reklam Alınacak
Sayfa 11 / 15
www.zirai.org – www.ziza.net 0232 343 1 333
Bu alana Reklam Alınacak
Tennar Mantar – www.ziza.net/tr/mantar / www.tennar.com/tr/mantar / www.zirai.org
Mantar Kompost Misel - firma rehberi
Đl - Telefon - Firma adı
Đş kolu
Adana - 0546 546 0121 Ekinci Mantar
Ankara Altın Mantar
Ankara - 0312 395 1558 Angora Mantar
Ankara - 0312 440 5637 Flora Mantar
Ankara - 0532 583 7080 Fruitanya Mantar
Ankara - 0542 624 6460 Ilgaz Mantar
Ankara - 0312 475 2270 Kutlucan Mantarcılık
Ankara - 0312 652 4197 Sihirli Mantar
Ankara - 0850 333 1666 Tarım Federasyonu
Ankara - 0532 620 4666 Acem Kültür Mantarı
Ankara - 0505 724 9494 Gür Mantar
Antalya - 0242 247 7888 Atom Mantarcılık
Antalya - 0242 667 1011 Devran Mantar
Antalya - 0242 659 6300 Naturel Mantar
Antalya - 0242 659 6464 SMS Ersanlar
Antalya - 0242 311 4756 Opsis Group
Antalya - 0242 651 3144 Özdal Kompost
Antalya - 0543 458 1005 Berfu Mantar
Antalya - 0533 743 1932 Burak Mantar
Antalya - 0533 391 8839 Can Mantar
Antalya - 0533 643 6322 Gözde Mantarcılık
Antalya - 0532 385 0092 Nisar Gıda Mantarcılık
Antalya - 0532 212 4573 Şahin Bey Mantar
Antalya - 0532 473 8671 Şampiyon Mantar
Beyaz mantar
Yaprak mantarı
Đstiridye mantarı
Đstiridye mantarı, Egzotik mantarlar
Đstiridye mantarı
Đstiridye mantarı
Đstiridye mantarı
Beyaz mantar, Egzotik mantarlar
Đstiridye mantarı, reishi, kompost
Beyaz Mantar
Beyaz Mantar
Beyaz mantar, istiridye mantarı
Beyaz mantar
Beyaz mantar
Beyaz mantar, Kompost
Beyaz mantar kompostu
Beyaz mantar kompostu
Beyaz Mantar
Beyaz Mantar
Beyaz Mantar
Beyaz Mantar
Beyaz Mantar
Beyaz Mantar
Beyaz Mantar
Bu alana Reklam Alınacak
Sayfa 12 / 15
www.zirai.org – www.ziza.net 0232 343 1 333
Bu alana Reklam Alınacak
Tennar Mantar – www.ziza.net/tr/mantar / www.tennar.com/tr/mantar / www.zirai.org
Antalya - 0534 272 8518 Şimşek Mantar
Beyaz Mantar
Burdur - 0543 527 1579 Dirmil Lider Mantar
Beyaz mantar
Burdur - 0532 343 5306 Taç Mantar
Beyaz Mantar
Burdur - 0542 591 4067 Yağmur Mantar
Beyaz Mantar
Bursa - 0224 613 5996 Erdem Kültür Mantar
Đstiridye mantarı
Bursa - 0224 282 2490 Figer Mantar
Đstiridye mantarı
Bursa - 0224 371 7372 Öztumsan Bursa
Đstiridye mantarı, kompost
Çorum - 0364 224 2750 Mimay Mantar
Nantar, Kompost, Egzotik mantarlar
Çorum - 0541 290 5599 Nur Mantar
Beyaz mantar, Kompost
Denizli - 0533 595 9444 Abdullah Konak
Yaprak mantarı
Denizli - 0258 267 1696 Hayger Mantar
Yaprak mantarı, Kompost
Denizli - 0536 648 6908 Leziz Mantar
Yaprak mantarı
Denizli - 0258 371 8074 Agromantar
Mantar, Egzotik mantarlar, Misel
Düzce - 0380 691 3151 Folio Mantar
Đstiridye mantarı mantar
Düzce - 0380 512 0618 Velioğlu Mantarcılık
Beyaz mantar
Gaziantep - 0342 322 8043 Gülen Mantar
Beyaz mantar
Gaziantep - 0342 225 1000 Kartat Mantar
Beyaz mantar
Giresun - 0342 0539 830 6638 Batlama Mantarcılık
Đstiridye mantarı
Đstanbul - 0216 721 8209 Ağva Mantar
Đstiridye, Beyaz mantar
Đstanbul - 0216 700 2044 Anadolu Mantar
Đstiridye mantarı
Đstanbul - 0216 435 5530 dh Gıda Mantar
Đstiridye mantarı
Đstanbul - 0212 270 6535 Filiz Mantar
Beyaz mantar
Đstanbul - 0212 407 0099 Đstanbul Mantar
Beyaz, istiridye, keme mantarları, shiitake
Đstanbul - 0212 733 0111 Marmara Mantar
Yaprak mantarı
Đstanbul - 0216 873 4240 Royal Mantar
Đstiridye, Beyaz mantar
Đstanbul - 0212 280 1706 Şirin Mantar
Yaprak mantarı
Đzmir - 0232 472 1801 Çığ Mantar
Beyaz, Yaprak mantarı
Bu alana Reklam Alınacak
Sayfa 13 / 15
www.zirai.org – www.ziza.net 0232 343 1 333
Bu alana Reklam Alınacak
Tennar Mantar – www.ziza.net/tr/mantar / www.tennar.com/tr/mantar / www.zirai.org
Đzmir - 0850 333 6482 Erkel Gıda
Mantar, Egzotik mantarlar, Misel
Đzmir - 0232 275 4181 Hab Misel Mantarcılık
Misel
Đzmir - 0232 823 4878 Pe-Ma Mantar
Beyaz mantar, Kompost
Đzmir - 0232 795 1007 Smyrna Mantar
Beyaz mantar
Đzmir - 0232 3880513 Erak Zirai
Mantar toprağı
Kayseri - 0532 546 2474 Đncidağ Mantar
Beyaz mantar
Kırklareli - 0288 412 3010 Trakya Mantar
Beyaz mantar, Kompost
Kocaeli - 0216 630 6976 Tat Mantar
Beyaz mantar, Kompost, Egzotik mantarlar
Kocaeli - 0262 322 9911 Sylvan Mantar
Misel
Kocaeli - 0216 631 3881 Has Mantar
Beyaz mantar, Kompost, Egzotik mantarlar
Kocaeli - 0262 371 4540 Müpa Tarım Gıda
Beyaz mantar, Kompost
Konya - 0539 431 3193 Aktaş Mantar
Beyaz mantar
Konya - 0332 627 9706 Ceta Kompost
Beyaz mantar kompostu
Konya - 0541 737 3122 Ekol Mantar
Beyaz mantar, kompost
Konya - 0332 249 8056 Mega Tesnim
Beyaz mantar, Kompost
Konya - 0532 510 1613 2R Mantar
Beyaz mantar
Konya - 0541 737 31 22 Baytaş Mantar
Beyaz mantar
Kütahya - 0533 398 5150 Pehlivan Mantar ve Kompost
Beyaz mantar, istiridye mantarı, Kompost
Manisa - 0236 4591315 Đdonya Mantar Çiftliği
Đstiridye mantarı
Mersin - 0324 471 2252 Fizan Mantarcılık
Beyaz mantar
Samsun - 0543 369 1044 Temiz Mantar
Beyaz mantar
Tekirdağ - 0282 768 4470 Akya Mantar
Doğal mantarlar
Yalova - 0226 352 5802 Aras Misel
Misel
Yönetici: Bu bölümde yeralmak için bilgilerinizi iletişim bölümünden iletebilirsiniz.
Bu alana Reklam Alınacak
Sayfa 14 / 15
www.zirai.org – www.ziza.net 0232 343 1 333
Bu alana Reklam Alınacak
Tennar Mantar – www.ziza.net/tr/mantar / www.tennar.com/tr/mantar / www.zirai.org
Sayfalarımız
http://www.ziza.net/tr/mantar/
http://www.tennar.com/tr/mantar/
http://www.mantaryetistirme.com/
http://www.mantarcilik.net/
http://www.mantarcilik.org/
http://www.dogalmantar.tk/
http://www.istiridyemantari.tk/
http://www.kompost.tk/
http://www.kulturmantari.tk/
http://www.mantar.tk/
http://www.mantarci.tk/
http://www.mantaruretimi.tk/
http://www.misel.tk/
http://www.yaprakmantari.tk/
http://www.bahce.tk/mantar/
http://www.sebze.tk/mantar/
https://twitter.com/MantarKompost
http://www.facebook.com/MantarKompostMisel
Kaynakça
http://www.ogm.gov.tr,
http://wb332306.bahnhofbredband.se,
http://volkanderinbay.net,
http://tr.wikipedia.org
http://www.ziza.net/tr/mantar
Bu alana Reklam Alınacak
Sayfa 15 / 15
www.zirai.org – www.ziza.net 0232 343 1 333
Bu alana Reklam Alınacak