PDF ( 16 )

Transkript

PDF ( 16 )
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ
YIL: 2013
CİLT: 15
SAYI: 3
İÇİNDEKİLER
Klinik ve Deneysel Araştırmalar
Aybala Ağaç AY, Volkan KINAŞ, Işın GENÇAY, Abdullah ÇETİN.
Akut Apandisitte Preoperatif Tetkikler-Laparotomi Korelasyonu
01-04
Aybala Ağaç AY, Volkan KINAŞ, Işın GENÇAY, Abdullah ÇETİN.
İnguinal Herni-Prostatizm Birlikteliklerine Güncel Yaklaşım
05-08
Osman KÖSE, Savaş ÖZDEMİR
Fetal Morbiditeyi Öngörmede Umblikal Arter Kan pH’i ve Birinci Dakika APGAR
Skorunun Değerleri
09-14
Murat TULMAÇ, Hatice ÖZDEMİR, Ömer ŞAHİN, Fatih POYRAZ, Vedat ŞİMŞEK,
Derya CANLI, Haksun EBİNÇ
Depresyon Hastalarında Endotel Fonksiyonları, Ekokardiyografik Parametreler ve Damar
Sertliğine Antidepresan Tedavinin Etkisi
15-22
Derleme
Elif SARI, Ali Teoman TELLİOĞLU
Diagnosis and Treatment of the Inhalation Injuries: Review of the Literature
23-39
Olgu Sunumları
Rukiye Ada BENDER, Aykan YÜCEL, Volkan NOYAN, Gülsüm Yıldız SERBEST,
Nevin SAĞSÖZ, Çağatay BÖLGEN
Plasenta Previa ve Uzamış Membran Rüptürü Olan Olguda İhmal Edilmiş Mentum
Posterior Yüz Geliş
40-42
Süleyman AYVAZ, Salih KARACA, Hakan GENÇHELLAÇ, Mehmet KIRICI,
Ekrem ÇANCILAR, Mehmet PUL
Uzun Mezorşiuma Bağlı Testis Torsiyonu: Olgu Sunumu
43-45
Aslan TEKATAŞ, Özer AYNACI, Sezgin KEHAYA, Canan ÇELEBİ
Horner Sendromu ve Sensorimotor Polinöropati ile Prezente Olan Müsinöz Tip
Adenokarsinom Olgusu
46-49
Bengi ARSLAN MUTLU, Hatice GÜZELKÜÇÜK, Rahmi KILIÇ
Tonsillektomi Sonrası Geç Kanama: Olgu Sunumu
50-52