Akülü Elektrikli Alet - Stanley Engineered Fastening

Transkript

Akülü Elektrikli Alet - Stanley Engineered Fastening
Kullanım Kılavuzu
Kör perçin için
akü aleti
POP® PB2500 Akülü Kör Perçin Aleti
Akülü Elektrikli Alet
Şekil 1
D
E
F
G
H
C
3,2 [1/8]
4,0 [5/32]
B
4,8 [3/16]
Model no. / Seri no.
A
J
I
L
K2
M
K
Şekil 2
Şekil 3
K
Q
O P
K
2
Şekil 4
Şekil 5
W
W
V
V
U
U
T
C
T2
T2
S
S
B
R
R
E
X
D
A
B
Şekil 6
Şekil 7
Şekil 8
Şekil 10
Y
A
Şekil 9
Y
A
J
3
4
TÜRKÇE
© 2015 Stanley Black & Decker Inc.
Tüm Hakları Saklıdır.
Burada sunulan bilgiler, STANLEY Engineered Fastening'den önceden açık ve yazılı izin alınmadan
kopyalanamaz ve/veya herhangi bir şekilde (elektronik veya mekanik olarak) açıklanamaz. Burada sunulan
bilgiler, bu ürünün piyasaya sunulduğu anda bilinen verilere bağlı olarak belirlenmiştir. STANLEY Engineered
Fastening devamlı ürün geliştirme politikasına sahiptir ve bu yüzden ürünler değişebilir. Burada sunulan
bilgiler, STANLEY Engineered Fastening'in sunduğu şekildeki ürün için geçerlidir. Bu yüzden, STANLEY
Engineered Fastening ürünün orijinal özelliklerindeki farklılıklardan dolayı ortaya çıkan hasarlardan sorumlu
tutulamaz.
Burada sunulan bilgiler büyük dikkatle hazırlanmıştır. Fakat, STANLEY Engineered Fastening bilgilerin
hatalı olması veya bunun yaratacağı sorunlarla ilgili sorumluluk kabul etmemektedir. STANLEY Engineered
Fastening, üçüncü kişilerin yürüttüğü etkinliklerden ortaya çıkan hasarlar konusunda sorumluluk kabul
etmeyecektir. STANLEY Engineered Fastening tarafından kullanılan iş isimleri, ticari isimler, tescilli ticari
markalar vs. ticari markaların korunması ile ilgili kanunlar uyarınca ücretsiz olduğu anlaşılmayacaktır.
5
TÜRKÇE
Model
kg [lbs]
mm [in]
mm [in]
mm [in]
N [lbf ]
nom. çap
Ağırlık
Uzunluk
Yükseklik
Darbe
Çekme Gücü
Perçin Aralığı
PB2500 EBC181/EBC183
PB2500 EBC180
1,7 [3,75]
2,0 [4,41]
320 [12,6]
320 [12,6]
240 [9,4]
260 [10,2]
25 [0,984]
25 [0,984]
8.500 [1911]
8.500 [1911]
boy 3 (ø 2,4 [3/32”]) ila boy 6 (ø 4,8 [3/16”]) arası
Yük Başına Tahmini Perçin*
Nom. Perçin Çapı
EBC181 akü
EBC183 akü
EBC180 akü
(18 V, 1,5 Ah)
(18 V, 2,0 Ah)
(18 V, 3,0 Ah)
boy 3 ø 2,4 [3/32]
1.300
1.700
2.600
boy 4 ø 3,2 [1/8]
1.200
1.600
2.400
boy 5 ø 4,0 [5/32]
1.100
1.400
2.200
boy 6 ø 4,8 [3/16]
900
1.200
1.800
* Değerler sadece yol gösterici olarak verilmiştir ve tam şarj edilmiş aküye göre yapılmış tahminlerdir. Sonuçlar
perçin malzemesi, araç/akü durumu ve çalışma ortamına göre değişebilir.
Farklı tiplerde perçinler için yerleştirme kapasitesi
YERLEŞTİRME KAPASİTESİ
Perçin Tipi
3,2 mm
[1/8"]
4,0 mm
[5/32"]
4,8 mm
[3/16"]
z
z
z
z*
z*
z*
z
z
z
AVINOX®/AVIBULB®
z
z
z*
HR/HT
z
z
z*
AÇIK UÇLU
2,0 mm
zg
2,4 mm
[3/32"]
3,0 mm
z**
KAPALI UÇLU
AVEX®/STAVEX®
z
z
BULBEX®/LS/TL
z
z
zg
MONOBOLT®
z
MULTI-GRIP
zg
Q RIVET
z
z
z
z
zg
z
z
T LOK®
zg
T-RIVET
AVSEAL® II
zg
zg
Standart Olmayan Burun Parçası gerekir
** Standart Olmayan Burun Parçası ve Çeneler gerekir
g
6
7,0 mm
z
KLAMP-TITE®
*
6,0 mm
z*
KİLİT®
PULL-THRU (PT)
5,0 mm
Yardım için STANLEY Engineered Fastening, Applications Engineering ile iletişime geçin
zg
zg
TÜRKÇE
İÇERİK
1.
EC Uygunluk Beyanatı ............................................................................................................................................................8
2.
Teknik veriler ..............................................................................................................................................................................9
3.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları..............................................................................................................................................9
4.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik Talimatları .....................................................................................................9
5.
Kör perçin aletleri için Ek Özel Güvenlik Kuralları .....................................................................................................11
6.
Diğer Riskler ............................................................................................................................................................................11
7.
Alet Üzerindeki Etiketler .....................................................................................................................................................11
8.
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin Önemli Güvenlik Talimatları ........................................................................................11
9.
Şarj Cihazları............................................................................................................................................................................12
10.
Şarj Etme Prosedürleri .........................................................................................................................................................12
11.
Şarj İşlemi .................................................................................................................................................................................12
12.
Sıcak/Soğuk Akü Gecikmesi ..............................................................................................................................................12
13.
Tüm Aküler İçin Önemli Güvenlik Talimatları ..............................................................................................................13
14.
Akü..............................................................................................................................................................................................13
15.
Saklama Önerileri ..................................................................................................................................................................13
16.
Şarj cihazı ve akü üzerindeki etiketler ...........................................................................................................................13
17.
Ambalaj İçeriği .......................................................................................................................................................................14
18.
Tanımlama ...............................................................................................................................................................................14
19.
Kullanım Amacı ......................................................................................................................................................................15
20.
Elektrik emniyeti ....................................................................................................................................................................15
21.
Uzatma kablosu kullanılması ............................................................................................................................................15
22.
Kurulum ve ayarlar................................................................................................................................................................15
23.
Akü Paketini Alete Takıp Çıkarma....................................................................................................................................15
24.
Kemer Kancası ve Uç Klipsi ................................................................................................................................................15
25.
Kullanma...................................................................................................................................................................................15
26.
Uygun El Konumu .................................................................................................................................................................16
27.
Aracın Ayarlanması ve mandrel Koleksiyonu..............................................................................................................16
28.
Kullanım ....................................................................................................................................................................................16
29.
Temizlik ve Bakım ..................................................................................................................................................................16
30.
Temizleme ................................................................................................................................................................................16
31.
İlave aksesuarlar.....................................................................................................................................................................17
32.
Çevrenin korunması .............................................................................................................................................................17
33.
Şarj Edilebilir Akü Paketi .....................................................................................................................................................17
34.
Yatırımınızı Koruyun! Perçin Aletinizi Kaydettirin. .....................................................................................................18
35.
Diğer Avrupa dillerindeki USB kılavuzu. .......................................................................................................................19
36.
Parça Listesi .............................................................................................................................................................................19
37.
Parçalara Ayrılmış Görünüm Şeması ..............................................................................................................................21
38.
Burun Parçası, Çene ve Çene İtici şeması .....................................................................................................................22
39.
Sorun giderme kılavuzu......................................................................................................................................................23
7
TÜRKÇE
1. EC Uygunluk Beyanatı
Şirket
Tucker GmbH
Max-Eyth-Straße 1
35394 Gießen
Almanya
No. KFE-PB2500-01
Sorumluluğu tek başına almak üzere aşağıdaki ürünün:
Kör perçinler için akü aleti
Tip: PB2500
Makine Yönetmeliğindeki geçerli tüm düzenlemelere uygun olduğunu beyan etmektedir
Yukarıdaki ürün, aşağıdaki EC Yönetmeliklerinin hükümlerine uymaktadır:
2006/42/EC Makine Yönetmeliği
2004/108/EC elektromanyetik uyumluluk
Avrupa Birliği Resmi Gazetesindeki yayınlanan yazıya göre direktif referansları.
Aşağıdaki uyumlandırılmış Avrupa standartları uygulanmıştır:
• EN 60745-1:2009
Motorla çalışan elektrikli el aletleri
Güvenlik - Bölüm 1: Genel gereklilikler
• EN 60745-2-2:2010
Motorla çalışan elektrikli el aletleri
Güvenlik - Bölüm 2-2: Özel gereklilikler.
Yayınlayan: Manfred Müller, Genel Müdür
Yer, Tarih: Gießen, 23.01.2013
Yasal olarak bağlayıcı imza:
Bu beyanat, ismi geçen Direktiflere uyulduğunu belgelemektedir.
Sunulan ürün bilgi sayfasındaki güvenlik talimatlarına uyulacaktır.
A StanleyBlack&Decker, Inc. Company
8
TÜRKÇE
KÖR PERÇİNLER İÇİN AKÜ ALETİ
PB2500
Tebrikler!
Akü
Bir POP® aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik POP® markasının
profesyonel kör perçin aleti kullanıcıları için en
güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
2. Teknik veriler
Voltaj
Tip
Akü Tipi
Ağırlık (akü hariç)
kg
PB2500
18
1/2
Li-Ion
1,35
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
74
3
85
3
V
Lpa (ses basıncı)
Kpa (ses basıncı belirsizliği)
Lwa (ses gücü)
Kwa (ses gücü belirsizliği)
EN 60745’a göre tespit edilen toplam titreşim değerleri (üç yönün vektör
toplamı):
Titreşim emisyon değeri ah
ah =
m/s²
<2,5
Belirsizlik K =
m/s²
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya
bakımı kötü yapılırsa, titreşim emisyonu
değişebilir. Bu, toplam çalışma süresindeki
maruziyet düzeyini önemli ölçüde
artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kullanılmadığı veya çalışmasına karşın
perçin yerleştirmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Operatörün titreşimin aşağıdaki gibi
etkilerinden korunması için alınacak
ek güvenlik önlemlerini tanımlar:
alet ve aksesuarlarının bakımı, ellerin
sıcak tutulması, çalışma düzenlerinin
düzenlenmesi.
EBC181/EBC183/EBC180
tüm versiyonlar
Li-Ion
VDC
18
Ah
1,5/2,0/3,0
kg 0,35/0,37/0,64
dk.
30/40/60
Akü tipi
Voltaj
Kapasite
Ağırlık
Şarj etme süresi
Şarj cihazı
Akü Tipi
Akü tipi Şebeke voltajı
Girdi Frekansı
Ağırlık
VAC
Hz
kg
EBC101
EBC105
NA
Li-Ion
120
60
0,55
QW/GB/XE
Li-Ion
230
50
0,55
Sigortalar
Avrupa 230 V aletler 10 Amper, şebeke
3. Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat edin.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm
veya ciddi yaralanma ile sonuçlanacak
çok yakın bir tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli yaralanma
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma ile
ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir
Yangın riskini belirtir.
4. Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için,
kullanım kılavuzunu okuyun.
9
TÜRKÇE
UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun. Bu
talimatların herhangi birisine uyulmaması
elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanma riskine neden olabilir.
d)
e)
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİK TALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİN
Aşağıda yer alan uyarılardaki “elektrikli alet” terimi
şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı)
çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
4.1 ÇALIŞMA ALANI GÜVENLİĞİ
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Güç aletleri
tozu veya dumanı ateşleyebilecek kıvılcımlar
çıkarmaktadır.
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan
ve etraftaki kişilerden uzak tutun.
Dikkatinizin dağılması kontrolü yitirmenize
neden olabilir.
4.2 ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
a) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun toprağa teması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
b) Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Güç aletine su
girmesi elektrik şoku riskini artıracaktır.
4.3 KİŞİSEL GÜVENLİK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Güç aletlerini
çalıştırırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmalara yol açabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Her zaman gözlerinize koruyucu
takın. Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık gibi
koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Cihazı
güç kaynağına ve/veya aküye bağlamadan,
yerden kaldırmadan veya taşımadan önce
düğmenin kapalı konumda olduğundan
emin olun. Aleti, parmağınız düğme
üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık
konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine
bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
10
f)
Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin
hareketli bir parçasına takılı kalmış bir anahtar
kişisel yaralanmaya neden olabilir.
Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Her zaman düzgün yere basın
ve dengenizi koruyun. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol
edilmesine olanak tanır.
Uygun kıyafetler giyin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
4.4 ELEKTRİKLİ ALETLERİN KULLANIMI VE
BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru
elektrikli alet, belirlendiği kapasite ayarında
kullanıldığında daha iyi ve güvenli çalışacaktır.
b) Akü takılıyken, aleti kimseye doğrultmayın
veya doğrudan aletin ön tarafına bakmayın.
Alet etkinleştirildiğinde, aletin ön tarafından
döküntü çıkabilir.
c) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli
aleti kullanmayın. Düğmeyle kontrol
edilemeyen tüm elektrikli aletler tehlikelidir ve
tamir edilmesi gerekmektedir.
d) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi
veya elektrikli aletlerin saklanması
öncesinde fişi güç kaynağından çekin ve/
veya aküyü aletten ayırın. Bu tür önleyici
güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
e) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
f) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli şekilde
yapılmamasından kaynaklanır.
g) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim uçlu
kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha düşüktür
ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
h) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin
diğer parçalarını kullanırken bu talimatlara
mutlaka uyun ve çalışma ortamının
TÜRKÇE
koşullarını ve yapılacak işin ne olduğunu
göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için
kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.
4.5 ŞARJLI ALETLERİN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Sadece üretici tarafından belirtilen şarj
cihazı ile şarj edin. Bir akü tipine uygun bir
şarj cihazı başka tipte bir aküyü şarj etmek için
kullanıldığında yangın riski yaratabilir.
b) Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak
tanımlanmış akülerle kullanın. Başka
akülerin kullanılması yaralanma ve yangın
riskine yol açabilir.
c) Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk para,
anahtar, çivi, vida veya terminaller arasında
kontağa neden olabilecek diğer küçük
metal nesnelerden uzak tutulmalıdır. Akü
terminallerinin birbirine kısa devre yapılması
yanıklara veya yangına neden olabilir.
d) Uygun olmayan koşullarda, akü sıvı sızıntısı
yapabilir; sıvıya temas etmekten kaçının.
Kazara temas etmeniz halinde suyla yıkayın.
Sıvı, gözlerinize temas ederse, ayrıca bir
doktora başvurun. Aküden sıvı sızması
tahriş veya yanıklara neden olabilir.
4.6 SERVİS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili bir servise
tamir ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin
muhafaza edilmesini sağlayacaktır.
5. Kör perçin aletleri için Ek Özel
Güvenlik Kuralları
• Sıkma aletinin, gömülü elektrik kablolarına
temas etmesine yol açabilecek durumlarda
aleti izole edilmiş saplarından tutun.
Aksesuarların elektrik akımı bulunan kablolarla
teması halinde akım elektrikli aletin iletken metal
parçaları üzerinden kullanıcıya iletilerek elektrik
çarpmasına yol açabilir.
6. Diğer Riskler
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
- İşitme kaybı.
- Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan yaralanma
riski.
- Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan
kaynaklanan yanık tehlikesi.
- Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan yaralanma
riski.
7. Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Aküyü çevreye gerekli özeni göstererek
imha edin.
TARİH KODU KONUMU
İmalat yılını da içeren Akü Tarih Kodu, alet ile akü
arasındaki montaj ek yerini oluşturan kasanın
yüzeyine basılıdır.
8. Tüm Akü Şarj Cihazları İçin
Önemli Güvenlik Talimatları
TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz, EBC105 şarj
cihazları ile ilgili önemli güvenlik ve çalıştırma
talimatları içerir.
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının,
akünün ve üründe kullanılan akünün üzerindeki
talimatları ve uyarıcı işaretleri okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Şarj cihazının içine sıvı kaçmasına izin
vermeyin. Elektrik çarpmasına neden
olabilir.
DİKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, yalnızca POP® şarjlı
akü takımlarını şarj edin. Diğer tip aküler
aşırı ısınabilir ve yaralanmalara veya
maddi hasara neden olabilecek şekilde
patlayabilir.
DİKKAT: Yeniden şarj edilemeyen aküleri
şarj etmeyin.Cihazla oynamadıklarından
emin olmak için çocuklar gözetim altında
tutulmalıdır.
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj cihazı
güç kaynağına takılıyken, yabancı
maddeler tarafından kısa devre yapılabilir.
Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla
iletken nitelikteki taşlama tozu, metal
yongalar, çelik yünü, alüminyum folyo
veya metal parçacık birikimi gibi yabancı
maddeler şarj cihazının yuvalarından
uzak tutulmalıdır. Yuvada akü yokken şarj
cihazını daima güç kaynağından çıkarın.
Şarj cihazının fişini temizlemeden önce
çıkarın.
• Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından
başka cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN. Şarj
cihazı ve akü özellikle birlikte çalışacak şekilde
tasarlanmıştır.
11
TÜRKÇE
• Bu şarj cihazları POP® şarjlı akülerini
şarj etmekten başka kullanımlar için
tasarlanmamıştır. Başka kullanımlar yangın veya
elektrik çarpmasına yol açabilir.
9. Şarj Cihazları
• Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın. Şarj cihazını fişten çıkarırken
kablodan değil fişten tutarak çekin. Bu, elektrik
fişine ve kablosuna hasar verilmesi riskini azaltır.
Bu şarj cihazının ayara ihtiyacı yoktur ve
olabildiğince kolay çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır.
EBCB105 şarj cihazı EBC180, EBC181 ve EBC183,
18 V Li-Ion aküleri kabul etmektedir.
10. Şarj Etme Prosedürleri (şek. 2)
• Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
serbest kalmayacak veya başka şekilde hasara
ve gerginliğe maruz kalmayacak şekilde
yerleştirildiğinden emin olun. Kesinlikle gerekli
olmadıkça uzatma kablosu kullanmayın. Yanlış
uzatma kablosu kullanımı yangın veya elektrik
çarpmasına neden olabilir.
1. Akü takımını takmadan önce şarj cihazını
uygun bir prize takın. (Şarj Cihazı Özelliklerine
bakınız)
• Şarj cihazını açık ortamlarda çalıştırırken
her zaman kuru bir mekan sağlayın ve açık
havada kullanmaya uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir
kablonun kullanılması elektrik çarpması riskini
azaltır.
3. Kırmızı ışığın sürekli AÇIK kalması, şarjın
tamamlandığını gösterir. Akü tamamen şarj
olmuştur ve hemen kullanılabilir veya şarj
cihazında bırakılabilir.
• Şarj cihazı üzerindeki havalandırma yuvalarını
tıkamayın. Havalandırma yuvaları şarj cihazının
üst ve yan kısımlarına yerleştirilmiştir. Şarj cihazını
herhangi bir ısı kaynağından uzaktaki bir yere
koyun.
• Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle
çalıştırmayın — bunları derhal değiştirin.
2. Akü (K) takımını şarj cihazına takın, paketin
şarj cihazına tamamen oturduğundan emin
olun. Sürekli yanıp sönen kırmızı (şarj) ışık,
şarj işleminin başladığını gösterir.
NOT: Li-Ion akülerin maksimum performans ve
ömrünün sağlanması için, aküleri ilk kullanımından
önce en az 10 saat şarj edin.
11. Şarj İşlemi
Akünün şarj durumu için aşağıdaki tabloya bakın.
Şarj durumu
şarj oluyor
• Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa, düştüyse
veya herhangi bir şekilde hasar gördüyse
çalıştırmayın. Yetkili bir servis merkezine götürün.
• Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım
gerektiğinde yetkili bir servis merkezine
götürün. Yanlış yeniden takma elektrik
çarpmasına veya yangına yol açabilir.
tam olarak şarj edildi
–––––––––––––––––
sıcak/soğuk akü gecikmesi
–– • –– • –– • –– •
paket veya şarj cihazında sorun
••••••••••••
elektrik hattında sorun
•• •• •• •• •• ••
• Güç kablosunun hasar görmesi halinde, kablo
herhangi bir tehlikenin önlenmesi için üretici,
servis temsilcisi veya benzer yetkili bir kişi
tarafından derhal değiştirilmelidir.
Bu şarj cihazı arızalı bir akü takımını şarj etmeyecektir.
Şarj cihazı, ışığı geri çevirerek veya paket ya da şarj
sorunu yanıp sönme şablonunu görüntüleyerek
akünün arızalı olduğunu gösterecektir.
• Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce
şarj cihazının fişini prizden çekin. Bu, elektrik
çarpması riskini azaltır. Aküyü çıkarmak bu riski
azaltmaz.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı olduğu
anlamına da gelebilir.
• ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya
çalışmayın.
• Şarj cihazı, Şarj Cihazı Özellikleri çizelgesinde
belirtilen voltajda çalışmak üzere
tasarlanmıştır. Cihazı başka bir voltajla
kullanmaya çalışmayın. Doğru özellikler için Şarj
Cihazı Model No.'ya bakınır.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
12
x
–– –– –– ––
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve
akü takımını test edilmek üzere yetkili bir servis
merkezine gönderin.
12. Sıcak/Soğuk Akü Gecikmesi
Şarj cihazı bir akünün çok sıcak veya çok soğuk
olduğunu tespit ederse, otomatik olarak Sıcak/Soğuk
Akü Gecikmesini başlatır ve akü uygun sıcaklığa
ulaşana kadar şarj işlemini durdurur. Şarj cihazı
bundan sonra otomatik olarak şarj moduna geçer.
Bu özellik maksimum akü ömrü sağlamaktadır.
STANLEY Engineered Fastening Li-Ion cihazları
aşırı yük, aşırı ısınma veya tamamen boşalmadan
TÜRKÇE
koruyacak bir Elektronik Koruma Sistemi ile birlikte
tasarlanmıştır. Elektronik Koruma Sisteminin devreye
girmesi durumunda alet otomatik olarak kapanır.
Bu durumla karşılaşırsanız Li-Ion aküyü şarj cihazına
yerleştirin ve tam olarak şarj olmasını bekleyin.
Soğuk bir akü takımı sıcak bir akü takımının yarısı
oranında şarj olacaktır. Akü takımı tüm şarj döngüsü
boyunca daha yavaş bir hızda şarj olacaktır ve
akü ısındığında bile maksimum şarj oranına geri
dönmeyecektir.
13. Tüm Aküler İçin Önemli Güvenlik
Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını ve
voltajı eklediğinizden emin olun.
Akü takımı ambalajından çıkarıldığında tamamen
şarj edilmiş durumda değildir. Akü takımını ve şarj
cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik
talimatlarını okuyun ve belirtilen şarj prosedürlerini
izleyin.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
• Akü takımını yanıcı sıvı, gaz ve tozların
bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda şarj
etmeyin veya kullanmayın. Akü takımını şarj
cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak toz veya
dumanları tutuşturabilir.
• Aküyü asla şarj cihazının içine doğru
zorlamayın. Akü kırılarak ciddi kişisel
yaralanmaya neden olabileceğinden akünün
üzerinde hiçbir şekilde uyumsuz bir şarj
cihazına uydurmak için değişiklik yapmayın.
• Akü takımlarını yalnızca belirtilen POP® şarj
cihazlarında şarj edin.
• Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya bunlara
DALDIRMAYIN.
• Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °C’ye (105 °F)
ulaştığı veya bu sıcaklığı aştığı yerlerde
(yazın dış barakalar veya metal binalar gibi)
depolamayın veya kullanmayın.
• En iyi sonucu almak için, kullanmadan önce akü
takımının tamamen şarj edildiğinden emin olun.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla
açmaya çalışmayın. Akünün muhafazası
çatlarsa veya hasar görürse, şarj cihazına
takmayın. Aküyü ezmeyin, düşürmeyin
veya pakete hasar vermeyin. Sert bir darbe
almış, düşmüş, çiğnenmiş veya herhangi
bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya üzerine
basılmış) bir aküyü veya şarj cihazını
kullanmayın. Elektrik çarpmasına yol
açabilir. Hasarlı aküler geri dönüşüm için
servis merkezine gönderilmelidir.
DİKKAT: Kullanmadığınız zaman,
aleti takılma veya düşme tehlikesi
oluşturmayan düz bir yüzey üzerine
yana yatırarak yerleştirin. Büyük
aküleri bulunan bazı aletler, akü üzerinde
dik konumda durur ancak kolaylıkla
devrilebilir.
LİTYUM İYON İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI (Lİ-ION)
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen eskimiş
olsa bile aküyü ateşe atmayın. Akü ateşe atılırsa
patlayabilir. Lityum iyon aküler yanınca zehirli
buharlar ve materyaller açığa çıkar.
• Akü içeriği cildinize temas ederse, etkilenen
alanı derhal yumuşak bir sabun ve suyla
yıkayın. Akü sıvısı gözlerinize bulaşırsa, gözünüzü
açık tutarak 15 dakika boyunca veya tahriş hissi
geçene kadar suyla yıkayın. Tıbbi yardım gerekirse,
akü elektroliti sıvı organik karbonatlar ve lityum
tuzları karışımından oluşmaktadır.
• Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum yolunu
tahriş edebilir. Ortama temiz hava girmesini
sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi yardım alın.
UYARI: Yanma tehlikesi. Akü sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa yanıcı
olabilir.
14. Akü
AKÜ TİPİ
PB2500, 18 voltluk aküyle çalışır. EBC180, EBC181
ve EBC183 aküleri kullanılabilir. Daha fazla bilgi için
Teknik Veriler bölümüne bakın.
15. Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir. Optimum akü performansı
ve ömrü için kullanımda değilken aküleri oda
sıcaklığında saklayın.
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonucu almak
amacıyla tamamen şarj edilmiş bir akü
takımının şarj cihazının dışında kuru bir yerde
saklanması tavsiye edilir.
NOT: Akü takımları şarjları tamamen tükenmiş halde
saklanmamalıdır. Kullanılmadan önce akü takımının
yeniden şarj edilmesi gerekir.
16. Şarj cihazı ve akü üzerindeki
etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak, şarj
cihazı ve akü üzerinde bulunan etiketler aşağıdaki
sembolleri belirtmektedir:
13
TÜRKÇE
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Akü şarj oluyor.
1 İngiltere için Dönüştürücü Priz (sadece Avrupa
aletlerinde)
1 Burun siperi ve buna uygun çene itici düzeneği
boy 4 (ø 3,2 [1/8]) uzatılmış tüplü çanta
1 Burun siperi ve buna uygun çene itici düzeneği
boy 5 (ø 4,0 [5/32]) uzatılmış tüplü çanta
1 Kullanım Kılavuzu
Akü şarj oldu.
x
NOT:
Sıcak/soğuk akü gecikmesi.
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında
hasar oluşup oluşmadığını kontrol edin.
Paket veya şarj cihazında sorun.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Elektrik hattında sorun.
18. Tanımlama (şek. 1)
Bileşenler Şek. 1, 2 ve 3
İletken nesnelerle temas etmeyin.
A. Burun Parçaları
B. Burun gövdesi
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
C. Burun gövdesi somunu
D. Kolektör kilidi
Sadece POP® aküleriyle birlikte
kullanın. Diğer aküler patlayarak kişisel
yaralanmalara ve hasara yol açabilir.
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloları derhal yenisiyle
değiştirin.
E. Kolektör kapağı
F. Kapak kılavuz kovanı
G. Motor gövdesi
H. Egzoz havalandırma deliği
I. Kol
J. Düğme
K. Akü Paketi 1,5/2,0 Ah
Sadece 4 °C ve 40 °C arasında şarj edin.
K2. Akü Paketi 3,0 Ah
L. Kullanım Kılavuzu
Aküyü çevreye gerekli özeni göstererek
imha edin.
M. Diğer Avrupa dillerindeki USB Kart Kılavuzu
N. Şarj cihazı lambası
O. Şarj cihazı
Aküyü ateşe atmayın.
Q. Pil şarj cihazı bağlantısı
Bileşenler Şek. 4 ve 5
Şarj cihazı, Li-Ion aküleri şarj eder.
R. Çene kılavuzu
S. Çeneler
Şarj süresi için Teknik veriler bölümüne
bakın.
T. boy 4 (ø 3,2 [1/8]) veya boy 5 (ø 4,0 [5/32])
uzatılmış tüplü çene itici
T2. boy 6 ø 4,8 [3/16] çene itici
Yalnızca iç mekanda kullanım içindir.
17. Ambalaj İçeriği
Ambalaj şunları içerir:
1 Boy ø 4,8 [3/16] burun siperi olan PB2500 aleti
1 Şarj Cihazı 20V maks.
1 Akü 18V Lityum İyon
14
U. Yay
V. Çekme Başlığı
W. Ön Kavrama (Çene kasa kilidi)
X. Mandrel kolektörü
Y. Kör perçin
TÜRKÇE
19. KULLANIM AMACI
Bu kör perçin elektrikli aleti, profesyonel kör perçin
yerleştirme uygulamaları için tasarlanmıştır.
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya
herhangi bir parçasını değiştirmeyin.
Hasarla veya yaralanmayla sonuçlanabilir.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut
olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu kör perçin yerleştirici, profesyonel bir elektrikli
alettir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
• Ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin
gözetiminde olmadıklarında, fiziksel (çocuklar
dahil), algısal veya zihinsel kapasite kaybı
yaşamış veya deneyimsiz ve/veya bilgisiz kişiler
tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar asla bu
ürünle oynamaları için yalnız bırakılmamalıdır.
20. Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman akü paketi voltajının, alet
etiketindeki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin. Ayrıca, şarj cihazınızın voltajının şebeke voltajı
ile aynı olmasına dikkat edin.
POP® şarj cihazınız EN 60335 standardına
uygun olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle,
topraklama kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, POP® yetkili servisinden
temin edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla
değiştirilmelidir.
21. Uzatma kablosu kullanılması
Gerekli olmadığı sürece uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Şarj cihazınızın güç girişine
uygun onaylı bir uzatma kablosu kullanın (bkz.
teknik veriler). Minimum iletken boyutu 1,5 mm²;
maksimum uzunluk 30 m'dir. Kablo makarası
kullanırken kabloyu her zaman tamamen toplayın.
22. KURULUM VE AYARLAR
UYARI: Kurulum ve ayarlamadan önce
her zaman akü paketini kontrol edin. Akü
paketini akmadan veya çıkarmadan önce
her zaman aleti kapatın.
UYARI: Sadece POP® akü paketleri ve şarj
aletleri kullanın.
23. Akü Paketini Alete Takıp
Çıkarma (şek. 3)
NOT: En iyi sonucu almak için, kullanmadan önce
akü paketinin tamamen şarj edildiğinden emin olun.
Akü tamamen boşaldıktan sonra, ışıklar bir uyarı
yapmadan kapanacaktır.
AKÜ PAKETİNİ ALETİN KOLUNA TAKMAK
1. Akü paketini (K) tutamağın içindeki raylarla
hizalayın (şek. 3)
2. Akü paketini, alete tamamen oturana
kadar tutamağa doğru kaydırın ve raydan
çıkmadığından emin olun.
AKÜ PAKETİNİ ALETİN KOLUNDAN ÇIKARMAK
1. Batarya serbest bırakma düğmesine basın ve
akü paketini sıkıca çekerek aletin kolundan
çıkarın.
2. Akü paketini bu kılavuzun şarj cihazı
kısmında açıklandığı gibi şarj cihazına takın.
24. Kemer Kancası ve Uç Klipsi
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, aleti baştan yukarıya
ASMAYIN veya nesneleri kemer kancasına
ASMAYIN. Aletin kemer kancasını
SADECE bir iş kemerine asın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, kemer kancasını tutan
vidanın sağlam olduğundan emin olun.
ÖNEMLİ: Kemer kancasını veya uç klipsini takarken
veya değiştirirken, sadece aletle birlikte verilen
vidayı kullanın. Vidanın emniyetli bir şekilde
sıkıldığından emin olun. Sol veya sağ elini kullanan
kullanıcılarla uyumlu olması açısından kemer kancası
ve uç klipsi sadece birlikte verilen vida kullanılmak
suretiyle aletin her iki tarafına da takılabilir. Kanca
veya uç klipsi istenmiyorsa aletten kaldırılabilir.
Kemer kancasını veya uç klipsini taşımak için kemer
kancasını yerinde tutan vidayı sökün ardından ters
tarafa tekrar monte edin. Vidanın emniyetli bir
şekilde sıkıldığından emin olun.
25. KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli
düzenlemelere her zaman uyun.
UYARI: Ciddi kişisel yaralanma riskini
azaltmak için, ilave parçaların ve
aksesuarların ayarlanması veya
çıkarılması/takılmasından önce akü
paketini çıkarın.
15
TÜRKÇE
26. Uygun El Konumu
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak
için, DAİMA şekilde gösterilen uygun el
pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak
için, ani tepki ihtimaline karşı aleti DAİMA
sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu bir elin ana kol şek. 1 - (l)
üzerinde olduğu konumdur.
27. Aracın Ayarlanması ve mandrel
Koleksiyonu
UYARI: Aletin ayarını değiştirmeden önce
daima akü paketini çıkarın.
Mandrel kolektörünün açılması ve kapatılması
(şek. 6)
• Mandrel kolektörü, yuva mandrelinin
toplanması için kullanılır. Mandrel kolektörünü
(X) açmak için, serbest bırakma tuşunu (D)
burun gövde somununa (C) doğru kaydırıp
kapağı (E) kaldırın.
• Mandrel kolektörünü (X) kapatmak için, serbest
bırakma tuşu (D) yerine oturana kadar kapağı (E)
indirin.
Burun parçasının montajı (şek. 7)
• Takılacak perçin için doğru burun parçasını
seçin. Ref. Burun Parçası şeması.
• 11 mm anahtar kullanarak burun parçasını ön
manşon (B) içine doğru saat yönüne çevirerek
sıkıştırın.
• Düğmeyi (J) ayar darbesinin sonuna kadar
tutmazsanız, alet hemen ilk konumuna
dönecektir. Kör perçin (Y) tam olarak
ayarlanmadıysa, önceki adımları tekrarlayın.
• Kör perçin (Y) tam olarak ayarlandıysa, düğmeyi
(J) serbest bırakın. Alet otomatik olarak ilk konumuna geri dönecektir. Mandrel otomatik olarak
mandrel kolektörüne (X) düşer.
Sıfırlama fonksiyonu (şek. 9)
Düğme bırakıldıktan sonra alet ilk konumuna
dönmezse veya ayar darbesi esnasında durursa,
düğmeyi (J) hızlıca çekip bırakarak aleti ilk ayarlarına
sıfırlayın. Bu işe yaramazsa, Sorun Giderme
Rehberine danışın.
29. Temizlik ve Bakım
UYARI: Temizlik ve bakımdan önce daima
akü paketini çıkarın.
• Havalandırma açıklıklarında toz ve kir
birikmesini engelleyin. Gerekliyse, havalandırma
açıklıklarındaki toz ve kirin temizlenmesi için
temiz, nemli bir bez kullanın.
Mandrel kolektörünün boşaltılması
Kullanılan kör perçinlerin boyutuna bağlı olarak,
mandrel kolektörü boşaltılmalıdır.
Nom. Perçin Çapı
2,4 mm [3/32“]
3,2 mm [1/8“]
4,0 mm [5/32“]
4,8 mm [3/16“]
Yaklaşık Kapasite
600
360
200
150
Burun iticinin montajı (şek. 5)
• Seçilen Burun Parçasına uyan doğru çene itici
veya çene itici düzeneğini (T, T2) seçin. Ref.
Burun Parçası şeması.
D
X
E
• Küçük tüp çapını çene itici yayının içine sokun.
• Çene setini (S) ve çene kasasını (R) tekrar çene
kasa kilidi (W) içine yerleştirin.
• Not: Çene kasasını (R) çene kasası kilidine (R)
monte ederken anahtar kullanmayın. Çene
kasasının (R) ön kavramaya (W) kilitlenmesi için,
çene kasasının (R) elle sıkıştırılması yeterlidir.
28. Kullanım
Perçini yerleştirin (şek. 8)
Kör perçini (Y) burun parçasına (A) yerleştirin.
Aleti yerleştirin (şek. 10)
Düğme kullanımı (şek. 9)
• Perçin tam olarak ayarlanana kadar düğmeyi (J)
çekin ve tutun.
16
• Mandrel kolektörünü (X) açın.
• Mandrel kolektörünü (X) boşaltmak için aleti bir
çöp tenekesi üzerinde baş aşağı tutun.
• Mandrel kolektörünü (X) kapatın.
30. Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi
gerçekleştirirken onaylı bir göz koruması
ve onaylı toz maskesi takın.
TÜRKÇE
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını
temizlemek için asla çözücü veya başka
sert kimyasal kullanmayın. Bu kimyasallar
bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak
sabunla nemlendirilmiş bir bez kullanın.
Aletin içine herhangi bir sıvının girmesine
izin vermeyin; aletin herhangi bir parçasını
bir sıvı içine daldırmayın.
sadece POP® tarafından tavsiye edilen
aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için
satış noktalarıyla görüşün.
UYARI: Ciddi kişisel yaralanma riskini
azaltmak için, ilave parçaların ve
aksesuarların ayarlanması veya
çıkarılması/takılmasından önce akü
paketini çıkarın.
ŞARJ CİHAZI TEMİZLEME TALİMATLARI
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Temizlemeden önce şarj cihazının fişini
AC prizinden çekin. Bir bez veya metalik
olmayan yumuşak bir fırça kullanılarak,
şarj cihazının dışındaki kir ve yağ
çıkartılabilir. Su veya başka bir temizleme
solüsyonu kullanmayın.
Burun Gövdesi & Çene Kasasının Temizlenmesi
(şek. 4 ve 5)
• Burun gövdesi somununu (C) gevşetin. Burun
gövdesini (B) çıkarın.
• Çene kasası kilidine (W) bastırın ve çene
kılavuzunu (R) gevşetin. Çene kasa kilidini (W)
serbest bırakın.
• Çeneleri (S) ve çene iticiyi (T) çıkarın.
• Yayı (U) çıkarın.
• Kuru bir bezle burun gövdesinin (B) içini
temizleyin.
• Kuru bir bez kullanarak kenetleme çenelerini (S)
ve çene iticiyi (T) temizleyin. Gerekliyse, çeneleri
(S) ve çene iticiyi (T) değiştirin.
• Kuru bir bez kullanarak çekme başını (V)
temizleyin.
• Çene kılavuzunun (R) çenelere (S) temas ettiği iç
kısmına gres yağı sürün. Molibden Disülfür bazlı
gres yağları önerilmektedir.
• Yayı (U) yerleştirin.
• Çene iticiyi (T) ve çeneleri (S) monte edin.
• Çene kasası kilidine (W) bastırın ve çene
kılavuzunu (R) sıkın. Çene kasa kilidini (W)
serbest bırakın.
• Burun gövdesini (B) monte edin. Burun gövdesi
somununu (C) sıkın.
31. İlave aksesuarlar
UYARI: POP® tarafından tedarik veya
tavsiye edilenlerin dışındaki aksesuarlar
bu ürün üzerinde test edilmediğinden,
söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için, bu aletle birlikte
Bakım Sıklığı
Parça
Sıklık
Burun Gövdesi & Çene Kasasını
5.000 perçin
Temizleyin ve yağlayın
Bilyalı Cıvata ve Taşıyıcı Yatağı
50.000 perçin*
temizleyin ve gresleyin
*Yetkili servis merkeziyle iletişime geçilmesi önerilir
32. Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda POP® ürününüzü değiştirmek
isterseniz ya da artık kullanılamaz durumdaysa,
normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü ayrı
toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın POP®
yetkili servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif
olarak, yetkili POP® servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
internette aşağıdaki adreste mevcuttur:
www.StanleyEngineeredFastening.com.
33. Şarj Edilebilir Akü Paketi
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan
işlerde yeterince güç üretemeyecek duruma
geldiğinde şarj edilmelidir. Akünün teknik ömrünün
tamamlanmasından sonra, çevre unsuruna dikkat
ederek imha işlemi yapın:
17
TÜRKÇE
• Akü paketini tamamen boşaltın ve aletten
çıkarın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir.
Bunları yetkili servise veya bölgenizdeki geri
dönüşüm istasyonuna götürün. Toplanan aküler
geri dönüştürülür ve uygun şekilde bertaraf
edilir.
34. Yatırımınızı Koruyun! Perçin
Aletinizi Kaydettirin.
POP® PERÇİN ALETİ GARANTİSİ
STANLEY Engineered Fastening, tüm elektrikli
aletlerinin dikkatli şekilde üretildiğini ve bunların
bir (1) yıl boyunca normal kullanım ve servis altında
malzeme veya işçilikten kaynaklanan bir bozukluk
göstermeyeceğini garanti etmektedir. Bu garanti,
aletin orijinal kullanımı için ilk satın alınışı için
geçerlidir.
İstisnalar:
Normal yıpranma ve aşınma. Düzenli bakım, tamir
ve normal yıpranma ve aşınma sebepli parçaların
değiştirilmesi, bu garantinin kapsamında değildir.
Suistimal ve İstismar. Fiziksel hasar gibi yanlış
kullanım, depolama, suistimal veya istismar, kaza
veya ihmalden ortaya çıkan bozukluk veya hasar, bu
garantinin kapsamında değildir.
Yetkisiz Servis veya Tadilat. STANLEY Engineered
Fastening veya yetkili servis merkezleri dışında
birinin gerçekleştirdiği servis, test ayarlaması,
kurulum, bakım, değişiklik veya tadilattan ortaya
çıkan bozukluklar ve hasarlar, bu garantinin
kapsamında değildir.
Buradaki sebepler için, tüm pazarlanabilirlik ve
elverişlilik garantileri dahil ifade edilen veya ima
edilen tüm diğer garantiler bundan böyle kabul
edilmemektedir.
Bu aletin garantiyi karşılamaması durumunda, aleti
derhal size en yakın fabrika yetkili servis merkezine
gönderin. ABD ve Kanada'da bulunan POP Yetkili
Servis Merkezlerinin listesi için, ücretsiz (877)364
2781 numarasından bize ulaşın.
ABD ve Kanada dışındaysanız, size en yakın STANLEY
Engineered Fastening için
www.StanleyEnigineeredFastening.com web
sitesini ziyaret edin.
Bu durumda STANLEY Engineered Fastening hatalı
malzeme veya işçilik sebepli olduğu belirlenen
bozuk parça veya parçaları ücretsiz olarak
değiştirecek ve ücretsiz olarak geri gönderecektir.
Bu, bizim bu garanti içindeki tek yükümlülüğümüzü
temsil etmektedir. STANLEY Engineered Fastening
18
hiçbir durumda bu aletin satın alınması veya
kullanılmasından ortaya çıkan dolaylı veya özel
hasarlardan sorumlu tutulmayacaktır.
Garantinizi çevirim içi olarak kaydetmek için
http://www.stanleyengineeredfastening.com/
poppowertools/warranty-card adresinden bizi
ziyaret edin. STANLEY Engineered Fastening’in POP®
Marka aletini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.
TÜRKÇE
35. Diğer Avrupa dillerindeki USB
kılavuzu.
Bu USB'nin içinde diğer Avrupa dillerindeki kullanım
talimatları bulunmaktadır. Herhangi bir sebepten
USB'yi okuyamamanız veya USB'yi kullanma
imkanınız olmaması durumunda lütfen bizimle
iletişime geçin, size istediğiniz dilde bir kağıt kopya
göndereceğiz.
Kullanım talimatlarını tamamen okumadan aleti
kullanmayın!
36. Parça Listesi
NO
Parça
Tanım
Numarası
C
1
TR124-542
Burun Parçası Düzeneği, 4,8 mm [3/16”] boyut
C
2
TP124-503
O-Halkası
3
(bkz. parça 1)
Burun parçası
C
4
TP094-552
Çelik Bilye
C
9
PRS2500-01
Çene Kılavuzu
C
10
71210-15001
Çeneler - Bir Set (3)
C
11
TP154-500
Çene İtici Düzeneği, 4,8 mm [3/16”] boyut
12
(bkz. parça 11)
Çene İtici
13
TP124-501
O-Halkası
C
14
TP114-652
Çene İtici Yayı
C
15
TP124-505
O-Halkası
16
TP113-610
Direk Gövdesi
17
TP123-555
Çekme Başlığı Düzeneği
18
TP113-606
Mil Kaplini
19
TP114-666
Mil Kaplini Yayı
20
TP114-637
Kuyruk Kılavuzu
21
TP123-553
Dişli Yuva Düzeneği
29
TP123-551
SA İkinci Şaft
30
TP123-550
SA Planet Şaft
31
N112877
Dişli Halka
32
TP124-511
O-Halkası
33
TP122-535
SA Motor ve Modül, PB2500
34
TP114-628
Boru Köprüsü
35
TP114-665
Mandrel Plakası
36
TP114-676
Kapak Kılavuz Kovanı
19
TÜRKÇE
NO
Parça
Tanım
Numarası
37
TP124-677
Kolektör Kapağı Kilit Yayı
38
TP124-532
Kolektör Kilidi
39
TP123-531
Kolektör Kapağı
TP130-606
Gövde Düzeneği PB2500 NA
TP122-631
Gövde Düzeneği PB2500 QW, GW
TP122-662
Gövde Düzeneği PB2500 XE
41
TP124-513
Çapraz Oyuklu Bombe Başlı Kılavuz Vida
42
TP124-514
Çapraz Oyuklu Bombe Başlı Kılavuz Vida
C
50
TP124-540
Burun Parçası Düzeneği, 3,2 mm [1/8”] boyut
C
51
TP124-524
O-Halkası
52
(bkz. parça 50)
Burun parçası
53
TP124-541
Burun Parçası Düzeneği, 4,0 mm [5/32”] boyut
54
(bkz. parça 53)
Burun parçası
55
TP154-502
Çene İtici Düzeneği, 3,2 mm [1/8”] boyut
56
(bkz. parça 55)
Çene İtici
57
TP154-505
Çene İtici Düzeneği, 4,0 mm [5/32”] boyut
58
(bkz. parça 57)
Çene İtici
EBC183-( )
2,0 Ah Akü, NA, QW, XE (Model no. PB2500-GB ile QW kullanın)
EBC-101NA
Akü Şarj Cihazı, PB2500 NA
EBC105-( )
Akü Şarj Cihazı, GB,QW,XE (Ref. PB2500-( ) model no.)
40g
C
C
C
C
59g
60g
61
SA Kit Kutusu
62
TP133-570
SA Burun Gövde Düzeneği
C
*g
EBC-181( )
1,5 Ah Akü, NA, QW, XE (Model no. PG2500 GB ile QW kullanın)
C
*g
EBC-180( )
3,0 Ah Akü, NA, QW, XE (Model no. PG2500 GB ile QW kullanın)
*g
PNT132-600
Kanca, PB2500
"C"
*
İşaretli Parçalar Garantili Olmayan Tüketim Mallarıdır
İşaretli Parçalar Tercihe Bağlıdır, Standart Ekipman Olarak Sunulmaz
Gölgeli Parçalar, Paslanmaz Çelik Perçinler İçin Önerilir
g
20
Parça Numarasını Araç Model Numarasına Göre Seçin: PB2500-NA, QW, GB, XE
TÜRKÇE
37. Parçalara Ayrılmış Görünüm Şeması
40
10. Exploded View
41
42
42
41
1
2
3
37
36
38
39
34
4
30
62
31
9
10 11
15
12
16
35
41
32
41
41
13
41
14
17
21
18
22
23
24
19
33
20
25
26
27
28
59
29
34
60
40
53
50
51
52
4
51
54
61
4
56
58
13
13
55
57
21
TÜRKÇE
38. Burun Parçası, Çene ve Çene İtici şeması
BURUN PARÇASI SEÇİM ŞEMASI
Malzeme (Gövde/Mandrel)
NiCu/St, NiCu/
Al/Al
Al/St, Al/SS
SS
Boyut
Perçin Tipi
2,4 mm [3/32”]
Açık Uçlu
TP124-539
-
-
-
-
3,0 mm
PT Perçin
TP124-540*
-
-
-
-
Avex®/Avibulb®
TP124-540*
-
-
-
-
3,2 mm [1/8”]
4,0 mm [5/32”]
4,8 mm [3/16”]
Tüm
Malzemeler
St/St, SS/St,
SS/SS
Kapalı Uçlu
-
TP124-615
TP124-544
TP124-540*
TP124-540*
HR/HT Perçin
-
TP124-541*
TP124-540*
-
TP124-541*
Açık Uçlu/LS Perçin
TP124-540*
-
-
-
-
Stavex®/Avinox®
TP124-541*
-
-
-
-
Avex®
TP124-541*
-
-
-
-
Avinox®/Avibulb®
TP124-542*
-
-
-
-
Kapalı Uçlu
TP124-545
-
-
-
-
HR/HT Perçin
-
TP124-542*
TP124-541*
-
TP124-542*
Açık Uçlu/Bulbex®/TL
TP124-541*
-
-
-
-
Stavex®
TP124-542*
-
-
-
-
Avex®
TP124-542*
-
-
-
-
Avinox®/Avibulb®
TP124-543
-
-
-
-
Bulbex®/TL/Klamp-Tite®**
TP124-542*
-
-
-
-
Kapalı Uçlu
-
TP124-546
TP124-546
TP124-542*
TP124-542*
HR/HT Perçin
-
TP124-543
TP124-542*
-
TP124-543
Kilit®
TP124-542*
-
-
-
-
Açık Uçlu
TP124-542*
-
-
-
-
Stavex®
TP124-542*
-
-
-
-
* Standart alet kiti ile birlikte sağlanır
** Klamp-Tite® KTR serisi için Özel Burun Parçası gerekir; Applications Engineering ile iletişime geçin
ÇENE VE ÇENE İTİCİ SEÇİM ŞEMASI
Çene
Çene İtici
Boyut
Perçin Tipi
2,4 mm [3/32”]
Açık Uçlu
PRG540-46B
-
TP124-547
-
3,0 mm
PT Perçin
71210-15001
-
TP154-502
-
3,2 mm [1/8”]
Paslanmaz Mandrel
Avex®
TP154-502
Avinox®/Avibulb®
TP154-502
Kapalı Uçlu
HR/HT Perçin
71210-15001 1)
PRG540-46B
Açık Uçlu/LS Perçin
4,0 mm [5/32”]
Paslanmaz Mandrel
TP154-502
TP154-505 2)
TP154-502
Stavex®
TP154-505
Avex®
TP154-505
Avinox®/Avibulb®
TP154-500
Kapalı Uçlu
HR/HT Perçin
TP124-638
71210-15001
PRG540-46B
TP154-505
TP154-500 3)
Açık Uçlu/Bulbex®/TL
TP154-505
Stavex®
TP154-500
TP124-618
Avex®/Stavex®
Avibulb®/Avinox®
4,8 mm [3/16”]
Bulbex®/Klamp-Tite®
LS Rivet/TL Rivet
71210-15001
PRL650-01
Açık Uçlu/Kapalı Uçlu
HR/HT/Kilit®
1) Paslanmaz Mandrelli 3,2 mm [1/8”] Kapalı Uç için 71200-15001 Çene önerin
2) 3,2 mm [1/8”] Al/St HR Perçin ile TP154-502 Çene İtici kullanın
3) 4,0 mm [5/32”] Al/St HR Perçin ile TP154-505 Çene İtici kullanın
22
TP154-500
TP124-620
TÜRKÇE
39. Sorun giderme kılavuzu
Sorun
Perçin tam ayarlanmadan alet
duruyor
Sebep
Perçin yükü alet kapasitesinden
fazla ayarlanmış.
Uygun olmayan burun parçası
seçimi.
Akü paketi devamlı kullanım veya
bozukluk yüzünden kullanım
sıcaklığı sınırına ulaştı.
Elektrik arızası
Düğme bırakıldığında alet ilk
konuma geri dönmüyor.
Düğmeye basılınca alet çalışmıyor. Akü yerine tam oturmamış
Akü tam şarj edilmemiş
Akü paketi devamlı kullanım veya
bozukluk yüzünden kullanım
sıcaklığı sınırına ulaştı.
Akü bozuk
Düzeltme
Aleti sıfırlayın, perçini çıkarın ve
perçini ayarlamak için uygun aleti
kullanın.
Aleti sıfırlayın, perçini çıkarın ve
uygun burun parçası yerleştirin.
Aküyü çıkarın ve soğumasını
bekleyin. Pili yerleştirin ve aleti
sıfırlayın.
Aküyü çıkarın, 5 saniye bekleyip
tekrar takın. Aleti sıfırlayın.
Aküyü çıkarıp tekrar takın. Aleti
sıfırlayın.
Aküyü şarj edin.
Aküyü çıkarın ve soğumasını
bekleyin. Pili yerleştirin ve aleti
sıfırlayın.
Aküyü değiştirin
*Aleti sıfırlamak: düğmeyi hızlıca çekin ve serbest bırakın
23
TÜRKÇE
E
X
D
A Mandrel kolektörünün (X)
kapağını (E) kapatın.
Y
B
Burun parçasını (A) monte edin.
A
Y
A
Kör perçini (Y) Y burun parçasına
(A) yerleştirin.
J
Perçin tam olarak ayarlanana
kadar düğmeye (J) basılı tutun.
24
Aleti yerleştirin.
STANLEY Engineered Fastening
Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd.
Shuwa Kioicho Park Builing 302
3-6 Kioicho, Chiyoa-Ku
Tokyo, 1020094, Japan
Tel. +81 3 3265 7291 Fax +81 3 3265 7298
Holding your world together®
Size en yakın STANLEY Engineered Fastening'i bulmak için
www.StanleyEngineeredFastening.com/contact adresini ziyaret edin
En yakın yetkili distribütör için, lütfen
www.StanleyEngineeredFastening.com/econtact/distributor adresini ziyaret edin
Kılavuz Numarası
Yayın
PB2500-QW
04
© 2015 Stanley Black & Decker, Inc.
POP®, Newfrey LLC'nin tescilli ticari markasıdır. Avdel®, Eurosert®, Avex®, Stavex®, Avinox®, Avibulb®, Interlock®,
Klamp-Tite®, Bulbex®, Monobolt®, TLok® ve Avseal®, Avdel UK Limited'e ait tescilli ticari markalardır.
Bu belgede adı geçen diğer şirketlerin adları ve logoları, kendi sahiplerinin ticari markaları olabilir. Sürekli ürün
geliştirme ve iyileştirme politikası nedeniyle, gösterilen veriler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. En
güncel bilgileri doğrulamanız gerekirse, yerel STANLEY Engineered Fastening temsilciniz hizmetinizdedir.

Benzer belgeler