DOAS KAR DAGITIM TABLOSU

Transkript

DOAS KAR DAGITIM TABLOSU
379
1
1
6
379
246
3
8
4
9
1
1
.
9
1
1
1
6
9
9
1
9
9
9
9
9
2
.
3
0
4
5
0
1
3
8
4
1
9
9
2
0
9
0
0
1
9
9
9
T
e
k
n
i
k
E
ğ
i
t
i
m
T
M
o
e
p
k
l
a
a
m
n
i
k
W
Ün
o
r
v
k
/
M
b
M
a
Y
y
T
e
O
S
k
o
a
a
y
p
ı
n
s
l
ı
a
i
k
m
W
o
r
4
.
6
0
1
9
7
2
479
1
9
9
9
1
3
5
2
0
0
0
3
5
0
.
0
0
0
2
6
5
.
2
0
0
2
6
5
.
2
0
0
3
2
5
0
1
2
0
0
0
2
0
0
0
(
A
d
a
m
/
G
ü
n
)
k
Ün
b
a
v
y
/
M
S
Y
a
y
O
ı
s
ı
379
9
1
9
7
2
246
1
9
9
9
3
2
1
.
1.135
479
9
7
2
1
3
5
2
0
0
0
3
5
0
.
0
0
0
1
.
1
9
9
9
1
3
5
246
2
0
0
0
3
5
0
.
0
0
0
2
6
5
.
2
0
0
3
2
972
410
1999
1
9
9
9
2000
S
e
r
v
i
T
o
p
l
a
m
A
r
a
ç
s
O
r
2
0
0
0
1
9
9
9
g
a
n
i
z
a
s
S
y
o
e
n
r
v
E
ğ
i
s
i
t
i
410
m
O
i
(
r
A
g
d
a
a
m
n
/
i
G
z
ü
a
n
s
)
y
o
n
Ün
v
/
M
Y
O
G
i
r
i
ş
i
T
o
p
l
a
m
A
r
a
ç
Ünv/MYO
BoyaToplam
Kaporta Workbay
Sayısı
E
ğ
i
t
i
m
i
2
0
0
0
(
A
d
a
m
1999
2000
1999
2000
Ün
v
/
M
Y
O
G
i
r
i
ş
i
Servis Organizasyon
Ünv/MYO
Eğitimi(Adam/Gün)
BoyaToplam
Kaporta Workbay
Sayısı
/
1
9
9
9
G
ü
n
)
S
e
r
v
i
T
o
p
l
a
m
A
r
a
ç
s
O
r
2
0
0
0
g
a
n
i
z
a
s
y
o
n
E
ğ
i
t
i
m
i
(
A
d
a
m
/
G
ü
n
)
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.
2013 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)
1- Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye
220.000.000,00
2- Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
92.310.117,00
Esas Sözleşme Uyarınca Kar Dağıtımda İmtiyaz Var İse Söz Konusu İmtiyaza İlişkin Bilgi
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara Göre
3- Dönem Karı (Ana Ortaklık)
275.100.000,00
281.072.355,53
4- Vergiler (-)
(51.152.000,00)
(54.895.852,33)
5- Net Dönem Karı
223.948.000,00
226.176.503,20
6- Geçmiş Yıl Zararları (-)
7- Genel Kanuni Yedek Akçe (-)
8- NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI
-
-
(5.512.341,00)
(5.512.341,00)
218.435.659,00
Sermayeye İlave Kararı Bulunmayan KVK 5/e Kapsamında Fon Hesabındaki Kazanç (+)
220.664.162,20
19.981.062,00
9- Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)
2.323.751,00
10- Bağışlar ve KVK 5/e 'ye Göre Fondaki Kazanç Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
240.740.472,00
11- Ortaklara Birinci Kar Payı
48.148.094,00
- Nakit
48.148.094,00
- Bedelsiz
-
- Toplam
48.148.094,00
12- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı
-
13- Dağıtılan Diğer Kar Payı
-
- Yönetim Kurulu Üyelerine
-
- Çalışanlara
-
- Pay Sahibi Dışındaki Kişlere
-
14- İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı
-
15- Ortaklara İkinci Kar Payı
149.387.565,00
16- Genel Kanuni Yedek Akçe
20.900.000,00
17- Statü Yedekleri
-
-
18- Özel Yedekler
-
-
19- OLAĞANÜSTÜ YEDEK
-
-
20- Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
22.464.341,00
- Geçmiş Yıl Karı
20.235.837,80
22.464.341,00
- Olağanüstü Yedekler
-
20.235.837,80
KAR PAYI ORANLARI TABLOSU
KAR PAYI
BİLGİLERİ
TOPLAM DAĞITILAN KAR
PAYI / NET DAĞITILABİLİR
DÖNEM KARI
TOPLAM DAĞITILAN
KAR PAYI
NAKİT (TL)
BEDELSİZ (TL)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA
İSABET EDEN KAR PAYI
ORANI ( % )
TUTARI (TL)
ORAN ( % )
- BRÜT
220.000.000,00
-
100,7
1,000000
100,000
- NET
187.000.000,00
-
85,6
0,850000
85,000
Sermayeyi temsil eden payların tamamı hamiline yazılı olup, imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.
1.135
479
972
410
1999
2000
1999
2000
Servis Organizasyon
Ünv/MYO
Eğitimi(Adam/Gün)
BoyaToplam
Kaporta Workbay
Sayısı
Ün
v
/
M
Y
O
G
i
r
i
ş
i

Benzer belgeler

2015 Kar Dağıtım Tablosu

2015 Kar Dağıtım Tablosu - Yönetim Kurulu Üyelerine - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 16. Genel Kanuni Yedek Akçe 17. Statü Yedekle...

Detaylı