PROGRAM VE DERS BİLGİ PAKETİ HAZIRLAMA KILAVUZU

Yorumlar

Transkript

PROGRAM VE DERS BİLGİ PAKETİ HAZIRLAMA KILAVUZU
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kodu
Yarıyılı
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
202
5
(b)
Matrisler Kuramı
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme
çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar (k)
BİS
Güz /
28/14
507
Bahar
Yok
Türkçe
Seçmeli
Yüz yüze
Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Uygulama-Alıştırma
-
DOÇ. DR. PINAR ÖZDEMİR
DOÇ. DR. ERDEM KARABULUT
Matrisler ile ilgili tanımlar, matris türleri, matrislerde aritmetik işlemler,
matrislerin determinantı, tersi, devriğini hesaplama, özdeğer ve özvektörler,
matris işlemlerinin yazılımlarla gerçekleştirilmesini öğretmektir.
Öğrenciler;
1. temel matris işlemlerini gerçekleştirir,
2. paket programları kullanarak matris işlemlerini uygular.
 Matrislerde toplama, çıkarma ve çarpma,
 matrisin determinantını, tersini, özdeğer ve özvektörlerini hesaplama
 minörler, kofaktörler, ve adjoint matrisi,
 dik matris,
 matrisleri parçalara ayırma
 doğrusal denklem sistemleri
 paket programlar yardımı ile matris işlemlerini gerçekleştirme.
1. Alpar R. Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler. Detay Yayıncılık,
Ankara,2011.
2. Hacısalihoğlu HH. Matris İşlemleri. Schaum's serisinden çeviri. Nobel Yayın,
Ankara, 2000.
3. Searle SR. Matrix Algebra useful for statistics. John-Wiley, New York, 1982
4. Barnett S. Matrices: Methods and Applications. Clarendon, Oxford, 1990.
HAFTALARA GÖRE İŞLENECEK KONULAR
Haftalar
Tartışılacak işlenecek konular
1. Hafta
Matris bilgisinin gerekliliği ve tanımı
2. Hafta
Matris çeşitleri
3. Hafta
Matrislerde toplama, çıkarma ve çarpma
4. Hafta
Determinantlar
5. Hafta
Minörler, kofaktörler ve adjoint matris
6. Hafta
Paket programlar ile matris işlemleri uygulamaları I
7. Hafta
I. Ara Sınav
8. Hafta
Bir matrisin tersi
9. Hafta
Dik (orthogonal) matris, Matrislerin parçalara ayrılması
10. Hafta
Doğrusal bağımlılık ve bağımsızlık kavramları
11. Hafta
Rank kavramı ve singuler olmayan en büyük alt matrisler
12. Hafta
II. Ara Sınav
13. Hafta
Doğrusal denklem sistemleri
14. Hafta
Özdeğerler ve özvektörler
15. Hafta
Paket programlar ile matris işlemleri uygulamaları II
16. Hafta
Genel Sınav
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yariyil içi çalismalari
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalismasi
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sinav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayisi
Katki Payi %**
10
10
2
1
40
50
100
50
50
100
AKTS (ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜ) TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalismasi
Sinif Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma,
pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazirlama
Proje
Ödevler
Ara sinavlara hazirlanma süresi
Genel sinava hazirlanma süresi
Toplam İs Yükü
Saysi
Süresi
14
2
Toplam İs
Yükü
28
14
3
42
10
2
1
4
12
16
40
24
16
150
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ
Program yeterlilikleri
Katkı düzeyi
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Benzer belgeler