GlobalGROUP

Transkript

GlobalGROUP
GlobalGROUP
IRCA FSMS -GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
(ISO 22000:2005) DENETÇİ/BAŞ DENETÇİ DÖNÜŞÜM EĞİTİMİ

IRCA Training Organization No:
AO17345
IRCA FSMS Auditor Conversion Training Course No:
A17346
KURS KAPSAMI
Bu eğitimin amacı; katılımcılara, gerekli deneyim ve bilgi ile, bir iç ya da dış Gıda Güvenliği
Yönetim Sistemi (FSMS) denetimini oluşturmayı ve yönetmeyi, planlamayı, ve sonuçlarını rapor
etmeyi sağlamaktır.

Bu eğitim, bir IRCA (International Register of Certificated Auditors) FSMS denetçisi olarak
belgelendirme için gerekli IRCA eğitim şartlarının bir parçasıdır.

IRCA ile bir FSMS denetçisi olarak belgelendirilmeyi isteyen katılımcıların, bir başka dalda (QMS,
EMS, OH&S vb.) IRCA belgeli (ya da eşdeğeri) beş günlük bir Baş Denetçi eğitimini başarıyla
tamamlamaları gerekmektedir.

ÖN BİLGİ GEREKSİNİMLERİ :
Gıda sektörü deneyimine sahip olmak.

HACCP prensipleri ve Iyi Üretim Uygulamaları (GMPs) hakkında fikir sahibi olmak.

EĞİTİMİN HEDEFLERİ:
Bir gıda güvenliği yönetim sisteminin amacı ve yararları ile FSMS denetçileri için çok önemli olan;
gıda güvenliği tehlikelerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kontroller için kullanılan prensip,
proses ve teknikleri açıklamak.

Yönetim sistemi standartları; ISO 22000:2005; kılavuz dokümanları (ISO 15161:2002); endüstri
uygulaması; standart işletme prosedürleri (SOP) ve bir FSMS ile ilgili yasal yapıların amaçları,
içerikleri ve birbirleriyle ilişkileri.

PRP(s), OPRP(s) ve CCP(s) uygulamaları arasındaki farkların anlaşılması.

Grup çalışmaları ile katılımcıların uygunsuzlukların saptanması/sınıflandırılması/yazılımı, Kontrol
listelerinin ve Denetim programlarının hazırlanması gibi becerilerinin geliştirilmesi.

Bir işletmenin, yasal gereksinimlerle uyumun yeteneği.

Kurumun acil durumlara hazırlık ve cevap yeterliliği.

İşletme risk kontrollerinin, izleme ve ölçümün yerine getirilmesi.

Gıda güvenliği yönetim sistemi performansının sürekli gelişimi.

Bir denetçinin ISO 19011 ile uyumlu olarak bir gıda güvenliği yönetim sistemi denetiminin
planlanmasında, yönetilmesinde ve raporlanmasında rol alması.

IRCA FSMS denetçisi olarak belgelendirilmenin faydaları ve IRCA ile Gıda güvenliği Denetçisi onayı
kazanmak için gereksinimler. GlobalGROUP IRCA tarafından onaylanmış uluslararası bir egitim
kuruluşudur.

Gıda güvenliği, Öngereksinim programları ve CODEX HACCP Prensiplerinin; amaçları ve içerikleri.
GlobalGROUP
IRCA FSMS -GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
(ISO 22000:2005) DENETÇİ/BAŞ DENETÇİ DÖNÜŞÜM EĞİTİMİ
KATILIMCILAR İÇİN NOTLAR
Katılımcı Profili: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'ni uygulamayı düşünen veya
uygulayan kurumlar ile ISO22000:2005 standardı denetimcisi olmak isteyen tüm sistem
sorumluları, danışmanlar, denetçiler ve kariyer geliştirmek isteyen tüm kişiler.
Sertifika: Katılımcının eğitim sürecindeki performansına ve eğitim sonrasında yapılacak olan sınav
sonucuna gore başarılı katılımcılara “Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO22000:2005) Denetçi/Baş
Denetçi Dönüşüm Eğitimi” sertifikası verilecektir.
Bu sertifika IRCA onaylı olup uluslararası geçerliliğe sahiptir.

Benzer belgeler

GlobalGROUP

GlobalGROUP İyi Üretim Uygulamalarını (GMPs) fikir sahibi olmak.

Detaylı

GlobalGROUP

GlobalGROUP GLOBAL ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 14001) DENETÇİ / BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ

Detaylı

GlobalGROUP

GlobalGROUP OHSAS 18001 Eğitimine katılabilirler veya eğitimden önce GlobalGROUP tarafından gönderilecek ‘Ön Bilgi Dokumanı’ ile kendileri bir çalışma yaparak be eğitim öncesi ön bilgiye sahip olabilirler.

Detaylı

GlobalGROUP

GlobalGROUP IRCA QMS AUDITOR / LEAD AUDITOR TRAINING COURSE

Detaylı

seçmeli dersler

seçmeli dersler TBT-5011 Insect Molecular Genetics: Information will be given on insect genetic mechanism, information on insect molecular methods,studies on insect molecular genetics and insect resistance mechani...

Detaylı

PowerPoint Sunusu

PowerPoint Sunusu Keskinoğlu TV Reklamları: 13Mayıs – 2 Haziran 2013 tarihleri arasında aşağıda belirtilen toplam 18 ulusal televizyon kanalında 1.399 spot ve 54.430 sn olarak yayımlanacaktır. ATV KANAL D STAR TV T...

Detaylı