bahamalar ülke profili

Transkript

bahamalar ülke profili
BAHAMALAR
ÜLKE PROFİLİ
Hazırlayan :
Gülsevin ONUR
İhracatı Geliştirme Uzmanı
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İhracat Genel Müdürlüğü
2016
İÇİNDEKİLER
1. TEMEL SOSYAL GÖSTERGELER ................................................. 3
2. TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER ......................................... 3
3. DIŞ TİCARETİ..................................................................................... 4
3. 1. DIŞ TİCARET GÖSTERGELERİ ................................................ 4
3. 2. ÜRÜNLER İTİBARİ İLE DIŞ TİCARETİ .................................. 4
3. 2. 1. İhraç Ettiği Başlıca Ürünler ........................................................................ 4
3. 3. 2. İthal Ettiği Başlıca Ürünler.......................................................................... 5
3. 3. BAŞLICA ÜLKELER İTİBARI İLE DIŞ TİCARETİ ............... 6
3. 3. 1. İhracat Yaptığı Başlıca Ülkeler .................................................................... 6
3. 3. 2. İthalat Yaptığı Başlıca Ülkeler ..................................................................... 7
3. 4. TÜRKİYE İLE TİCARET ............................................................. 8
3. 4. 1. Türkiye – BahamalarDış Ticaret Değerleri ................................................. 8
3. 4. 2. Türkiye’nin Bahamalar’a İhracatında Başlıca Ürünler .............................. 8
3. 4. 3. Türkiye’nin Bahamalar’dan İthalatında Başlıca Ürünler ........................... 9
T.C. Ekonomi Bakanlığı - İhracat Genel Müdürlüğü 2016
2
1. TEMEL SOSYAL GÖSTERGELER
Devletin Adı
Bahamalar Milletler Topluluğu
Başkenti
Nassau (248.948)
Yönetim Biçimi
Parlamenter Demokrasi ve Anayasal Monarşi
Resmi Dili
İngilizce
Nüfus
368.000
Yüzölçümü
13.939 km2
Dini
Protestan (% 68), Roman Katolik (% 14)
Para Birimi
Bahama Doları (B$) = 100 cent 1B$=1 ABD $
Kaynak: 2016 IMF Tahmin
2. TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER
2013
2014
2015
2016
2017
8,4
8,5
8,8
9,1
9,5
0,02
1,0
1,2
2,2
2,7
24.692
25.074
25.346
25.934
26.808
0,356
0,360
0,364
0,368
0,372
0,9
0,2
1,5
1,3
1,2
İşsizlik Oranı %
15,7
14,6
13,0
12,6
11,9
Cari İşlemler Dengesi (milyar $)
-1,4
-1,8
-1,1
-0,8
-0,7
GSYİH (milyar $)
Reel GSYİH Büyüme (%)
Kişibaşı GSYİH
(ABD $; satın alma gücü paritesi)
Nüfus (milyon)
Tüketici Fiyat Enflasyonu (dönem sonu, %)
Kaynak: 2016-IMF Tahmin/IMF web
T.C. Ekonomi Bakanlığı - İhracat Genel Müdürlüğü 2016
3
3. DIŞ TİCARETİ
3. 1. DIŞ TİCARET GÖSTERGELERİ (1000 Dolar)
YILLAR İHRACAT
İTHALAT
HACİM
DENGE
2010
3.103.556
10.936.506 14.040.062 -7.832.950
2011
3.052.415
11.740.113 14.792.528 -8.687.588
2012
2.951.559
11.316.461 14.268.020 -8.364.902
2013
4.052.900
9.539.494 13.592.394 -5.486.594
2014
3.010.952
10.692.279 13.580.231 -7.558.327
2015
2.003.874
9.414.050 11.417.924 -7.410.176
Kaynak : Trademap
3. 2. ÜRÜNLER İTİBARİ İLE DIŞ TİCARETİ
3. 2. 1. İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (1000 Dolar)
GTİP
2710
Ürünler
Yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, yük gemileri,
mavnalar
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar
3903
Stiren polimerleri (ilk şekillerde)
8905
Fener, yangın söndürme, tarak gemileri, yüzer vinçler vb.
8901
2709
0306
2933
Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde
edilen yağlar)
Kabuklu hayvanlar (canlı/taze/soğutul../donduru../kurutul...
Vs.)
Sadece azotlu heterosiklik bileşikler
2711
Tamamen elle yapılmış tablo/resim ve kolajlar, vb.
Dekoratif pano
Tuz, saf sodyum klorür ve deniz suyu
Çakıl taşı, kırılmış/ezilmiş taş, çakmak ve yassı iri çakıl
taşı, cüruf, moloz vs
Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar
8908
Sökülecek gemilerle, suda yüzen sökülecek diğer araçlar
9701
2501
2517
8483
2208
8906
0307
Transmisyon milleri, kranklar, yatak kovanları, dişliler,
çarklar
Etil alkol, alkollü içkiler ve likör-alkol derecesi % 80'den
az, tağyir edilmemiş
Diğer gemiler (savaş gemileri ve kurtarma gemileri dahil,
kürekli hariç)
Kabuklu hayvanlar (canlı/taze/soğutul../donduru.. Vs.)
2013
2014
2015
0
35
752115
237808
165316
400872
184463
171228
105478
127
0
79215
0
0
73958
86830
65436
72254
61621
75206
65070
368
389
63112
20325
31077
32231
2039
2037
22779
0
8
17208
18
13
15932
2813
485
14566
4
13
10737
38
264
9544
3695
3766
4231
T.C. Ekonomi Bakanlığı - İhracat Genel Müdürlüğü 2016
4
9015
Arazi ölçme, hidrografik, oşinografik, jeofizik vb. Alet ve
cihazları, telemetrel
8414
Hava-vakum pompası, hava/gaz kompresörü, vantilatör,
aspiratör
7204
Demir/çelik döküntü ve hurdaları, bunların külçeleri
8531
Elektrikli ses/görüntülü işaret cihazları
7112
Kıymetli metallerin, kaplamalarının artık ve döküntüleri
7404
Bakır hurda ve döküntüler
7602
Alüminyum döküntü ve hurdaları
8431
Ağır iş makine ve cihazlarının aksamı, parçaları
4707
Kağıt ve karton döküntü ve kırpıntıları
2530
Tarifenin başka yerinde yer almayan mineral maddeler
2203
65
1517
2872
580
895
2699
5876
2531
2224
59
13
1800
30
111
1709
367
62
1419
132
163
1327
1262
1266
1271
0
0
1064
109
320
1055
Biralar (malttan)
1010
737
913
8425
Palanga, vinç (basamaklı hariç)bucurgat, ırgat, krikolar
1018
736
874
0511
Başka yerde belirtilmeyen hayvansal ürün ve (yenmeyen)
cansız hayvan
463
210
870
3304
Güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları
8427
7672
850
Kaynak:Trademap
3. 3. 2. İthal Ettiği Başlıca Ürünler (1000 Dolar)
GTİP
7308
Ürünler
Yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, yük
gemileri, mavnalar
Fener, yangın söndürme, tarak gemileri, yüzer
vinçler vb.
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde
edilen yağlar
Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli
minerallerden elde edilen yağlar)
Demir/çelikten inşaat ve aksamı
8703
Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları
94211
107657
84644
9403
40237
51485
66229
1462
1455
62279
2902
Diğer mobilyalar vb. Aksam, parçaları
Tamamen elle yapılmış tablo/resim ve kolajlar,
vb. Dekoratif pano
Siklik hidrokarbonlar
11
10521
60534
8517
Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar
39540
39234
48713
0207
Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı
36901
45532
35111
7
6
34737
30977
22335
33512
5609
3810
26627
1949
5959
26474
37263
48508
26414
8901
8905
2710
2709
9701
2707
7113
8409
8487
8903
Yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının
damıtılmasından elde yağlar ve diğer ürünl
Kıymetli metaller ve kaplamalarından
mücevherci eşyası
İçten yanmalı, pistonlu motorların aksamparçaları
Bu fasılın başka yerinde yer almayan
makinelerin aksam, parçası
Yatlar, diğer eğlence ve spor teknesi; kürekli
2013
2014
2015
1049
1511
2424516
287
6537
1234428
706499
845893
1186843
1
7
1186329
26597
30402
365608
T.C. Ekonomi Bakanlığı - İhracat Genel Müdürlüğü 2016
5
kayık, kano
8418
1905
8906
8802
9405
8421
0202
2208
4407
8471
Buzdolapları, dondurucular, soğutucular, ısı
pompaları
Ekmek, pasta, kek, bisküvi vs. İle boş ilaç
kapsülü mühür güllacı vs.
Diğer gemiler (savaş gemileri ve kurtarma
gemileri dahil, kürekli hariç)
21610
20849
21473
31461
34136
20563
106
256
20375
53
1512
20285
19106
20862
19623
12192
11252
19133
9848
9198
18969
22611
27433
18959
6721
9078
17987
20667
20815
17160
16506
17214
16865
13372
7153
16710
21205
16394
16671
16847
15341
16622
Diğer hava taşıtları, uzay araçları
Diğer aydınlatma cihazları, lambalar, ışıklı
tabela, plaka vb.
Santrifüjle çalışan kurutma, filtre, arıtma
cihazları
Sığır eti (dondurulmuş)
Etil alkol, alkollü içkiler ve likör-alkol derecesi
% 80'den az, tağyir edilmemiş
Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş ağaç; kalın >=6
mm
Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri
Sıvılar için pompalar, sıvı elevatörleri
Elektrik transformatörleri, statik konvertisörler,
8504
endüktörler
İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş
8544
elektrik iletkenleri; fiber optik k
8431
Ağır iş makine ve cihazlarının aksamı, parçaları
Kaynak: Trademap
8413
3. 3. BAŞLICA ÜLKELER İTİBARI İLE DIŞ TİCARETİ
3. 3. 1. İhracat Yaptığı Başlıca Ülkeler (1000 Dolar)
Ülkeler
2013
2014
2015
Polonya
368160
576673
741438
ABD
619099
555226
470610
Dominik Cum.
399384
156431
269012
Hindistan
95962
499956
79648
İsviçre
58594
72951
59197
Japonya
73398
646
53206
Fransa
9826
45820
32157
Kanada
42535
84804
27953
Meksika
73590
232640
25850
Çin
77
138
24365
Peru
26
2
21853
9600
8329
18021
136254
4839
16540
2388
1383
15435
12358
25706
15118
117599
180299
14789
İrlanda
Türkiye
Finlandiya
Güney Afrika
Ekvator
T.C. Ekonomi Bakanlığı - İhracat Genel Müdürlüğü 2016
6
Bermuda
61615
77
13796
Avustralya
5457
4978
13302
Güney Kore
7820
16106
10820
402
107102
9562
12429
11805
9532
Barbados
284
5921
8738
Hollanda
1989
1573
7225
İngiltere
6003
8297
6949
Singapur
Belçika
Norveç
1708
876
5882
53370
7460
5360
7633
4831
5155
212127
44607
3911
Arjantin
24188
3974
3098
Kolombiya
39762
43071
2197
Almanya
İtalya
Mozambik
Kaynak: Trade Map
3. 3. 2. İthalat Yaptığı Başlıca Ülkeler (1000 Dolar)
Ülkeler
2013
2014
2015
3450323
3324418
2388832
Çin
336710
742873
1586188
Japonya
585470
1265408
1009249
Polonya
300815
434637
819234
Güney Kore
1012964
834710
778639
Kolombiya
588974
802328
671849
Brezilya
165786
613317
593540
Singapur
990159
1028693
583503
İspanya
57346
117464
155786
İtalya
79838
88767
88830
İsviçre
83271
87730
88530
Fransa
49238
39989
75529
Rusya Fed.
13399
3890
72682
Hollanda
51662
72265
61705
Kanada
187144
222215
60940
Almanya
112260
35184
45528
İngiltere
24875
34024
45349
Yunanistan
658
1799
42620
Danimarka
15912
15304
29542
3783
2028
24517
Finlandiya
22157
66452
22325
Norveç
25339
25398
18392
Malezya
37710
19047
15820
Meksika
12491
12541
13528
Türkiye
9708
13834
13462
ABD
Estonya
T.C. Ekonomi Bakanlığı - İhracat Genel Müdürlüğü 2016
7
Güney Afrika
2481
6850
11082
Dominik Cum.
3668
11716
9782
İsveç
15958
4243
9508
Avusturya
13840
15284
8417
5272
5471
7881
Peru
Kaynak: Trade Map
3. 4. TÜRKİYE İLE TİCARET
3. 4. 1. Türkiye – Bahamalar Dış Ticaret Değerleri (1000 Dolar)
YILLAR İHRACAT
İTHALAT HACİM
DENGE
2002
23.496
388
23.884
23.108
2003
29.126
23.557
29.126
25.569
2004
56.023
584
52.683
55.439
2005
33.439
4.052
37.491
29.387
2006
45.457
1.432
46.889
44.025
2007
29.460
518
29.978
28.942
2008
58.138
54.037
112.175
4.101
2009
5.808
4.362
10.170
1.446
2010
6.301
1.534
7.835
4.767
2011
7.671
1.155
8.826
6.516
2012
10.027
8.447
18.474
1.580
2013
9.708
136.254
2014
13.614
4.838
18.672
8.996
2015
13.462
16.540
30.002
-3.078
2015*
7.379
16.209
23.588
-8.830
2016*
4.764
24
4.788
4.740
145.962 -126.546
Kaynak: TÜİK * 6 aylık veriler
3. 4. 2. Türkiye’nin Bahamalara İhracatında Başlıca Ürünler(1000 Dolar)
GTİP Ürünler
2710
8544
2013
2014
2015
TOPLAM
9708
13834
13462
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar
İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik iletkenleri; fiber
optik k
4205
6628
6452
9
1
1234
T.C. Ekonomi Bakanlığı - İhracat Genel Müdürlüğü 2016
8
1902
Makarnalar
283
344
338
3923
458
543
289
320
225
235
6802
Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül
Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar
(dozlandırılmış)
Yontulmaya, inşaata elverişli işlenmiş taşlar (kayagan hariç)
120
517
194
3402
Yıkama, temizleme müstahzarları-sabunlar hariç
80
130
114
7320
Demir-çelik yaylar, yay yaprakları
0
0
74
4818
Tuvalet kağıtları, kağıt havlu, mendil, kumaş, masa örtüsü vb
54
59
67
3403
Yağlama müstahzarları, pas önleyiciler
5
45
62
6304
Diğer mefruşat eşyası (94.04 pozisyonundakiler hariç)
0
0
25
6811
Amyantlı çimentodan, selülozlu çimento vb den eşya
0
0
24
2202
Sular (tatlandırıcılı, lezzetlendirilmiş)
0
5
23
6908
Sırlı seramikten döşeme, kaldırım taşları, şömine, duvar karosu
180
20
18
3307
Traş müstahzarları, vücut deodorantları, tuvalet müstahzarları
16
0
15
6214
Şal, eşarplar, fularlar, kaşkollar, peçe ve duvaklar vb eşya
0
0
15
6302
6
14
14
0
0
12
8431
Yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet, mutfak bezleri
Demir/çelik çubuklar (sıcak haddeli, dövülmüş, burulmuş,
çekilmiş)
Ağır iş makine ve cihazlarının aksamı, parçaları
0
0
11
8418
Buzdolapları, dondurucular, soğutucular, ısı pompaları
0
36
10
2523
Çimento
0
0
9
9619
Hijyenik havlular, bebek bezleri ve benzeri eşya
7
17
8
2515
Mermer ve traverten, ekosin su mermeri, kireçli taşlar
3
0
8
3401
Sabunlar, yüzey aktif organik maddeler
0
19
7
3304
Güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları
13
9
6
6104
Kadın/kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, pantolon vs. (örme)
0
0
5
2009
Meyve ve sebze suları (fermente edilmemiş, alkol katılmamış)
0
4
5
8903
Yatlar, diğer eğlence ve spor teknesi; kürekli kayık, kano
0
0
5
4302
Dabaklanmış, aprelenmiş kürkler
0
0
4
2013
136254
2014
4839
2015
16540
3004
7214
Kaynak:Trademap
3. 4. 3. Türkiye’nin Bahamalardan İthalatında Başlıca Ürünler(1000 Dolar)
GTİP
Ürünler
Toplam
8908
Sökülecek gemilerle, suda yüzen sökülecek diğer araçlar
756
4042
15932
3903
Stiren polimerleri (ilk şekillerde)
400
729
535
T.C. Ekonomi Bakanlığı - İhracat Genel Müdürlüğü 2016
9
2208
Etil alkol, alkollü içkiler ve likör-alkol derecesi % 80'den az,
tağyir edilmemiş
8471
154
66
29
Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri
0
0
17
8517
Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar
0
0
17
8483
Transmisyon milleri, kranklar, yatak kovanları, dişliler, çarklar
0
0
6
8543
Kendine has fonksiyonlu elektrikli makine ve cihazlar
0
0
3
8409
İçten yanmalı, pistonlu motorların aksam-parçaları
0
0
1
8421
Santrifüjle çalışan kurutma, filtre, arıtma cihazları
0
0
0
8426
Gemi vinçleri, maçunalar, halatlı vinçler, döner köprüler
0
0
0
Kaynak: Trademap
T.C. Ekonomi Bakanlığı - İhracat Genel Müdürlüğü 2016
10
2-TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ İHRAÇ POTANSİYELİMİZ
Türkiye'nin
Bahamalar’a
İhracatı 2015
(bin $)
Türkiye'nin
Toplam
İhracatı
2015
(milyon$)
Dünya
İthalatında
Bahamalar’ın
Payı 2015 (%)
Türkiye'nin
Bahamalara
İhracatındaki
Değişim 20142015 (%)
Bahamaların
Toplam
İthalatındaki
Değişim
20134-2015
(%)
Türkiye'nin
Bahamalara
İhracatı
(6 aylık)2015
(bin $)
Türkiye'nin
Bahamalara
İhracatı
(6aylık)2016
(bin $)
Bahamalar’ın
2015 Yılı
İthalatında İlk
5 Ülke ve
Pazar Payları
(%)
Bahamalar’ın
Türkiye'ye
ve Rakip
Ülkelere
Uyguladığı
Gümrük
Oranları
Sektör
GTİP
Potansiyel
Ürün
Bahamalar
Toplam
İthalatı
2015
(milyon$)
Şekerli
Ürünler
1704
Şekerli
Ürünler
1,3
0
441,0
0
0
13
0
0
ABD(75)
İngiltere(20)
Arjantin(3)
HongKong(2)
MFN(% 30-60)
Çikolatalı
Mamuller
1806
Çikolatalı
Mamuller
3,2
0
475,2
0
0
3
0
0
ABD(87)
İngiltere(10)
Çin (3)
MFN(% 0-40)
Makarna
1902
Makarna
6,1
338,1
418,3
0,1
-2
0
185,4
137,8
ABD(93)
Türkiye(5,5)
İtalya(1,5)
MFN(% 5-40)
Bisküvi
1905
Tatlı
bisküvi ve
gofretler
20,5
0
915,0
0,1
0
5
0
8,8
ABD(83)
İngiltere(14)
Kanada(1)
MFN(% 40)
T.C. Ekonomi Bakanlığı - İhracat Genel Müdürlüğü 2016
11
3-SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRAÇ POTANSİYELİMİZ
Sektör
GTİP
Potansiyel
Ürün
Bahamalar
Toplam
İthalatı
2015
(milyon$)
Türkiye'nin
Bahamalar’a
İhracatı 2015
(bin $)
Türkiye'nin
Toplam
İhracatı
2015
(milyon$)
Dünya
İthalatında
Bahamalar’ın
Payı 2015 (%)
Türkiye'nin
Bahamalara
İhracatındaki
Değişim 20142015 (%)
Bahamaların
Toplam
İthalatındaki
Değişim 20142015 (%)
Türkiye'nin
Bahamalara
İhracatı
(6aylık)2015
(bin $)
Türkiye'nin
Bahamalara
İhracatı
(6aylık)2016
(bin $)
Petrol
yağları
2710
Petrol
yağları
1.187
6.452
3967,5
0,2
-3
-48
4.995,9
1.342,9
İlaçlar
3004
Tedavi
amaçlı
ilaçlar
15,5
235,4
581,4
0
5
3
114,4
75,3
Plastik
Ambalaj
Ürünleri
3923
Plastik
Mamullerı,
Tıpa, Kapak,
Kapsul
10,4
288,5
809,2
0
-46
2
141,1
149,9
6802
Yontulmaya
veya inşaata
elverişli
işlenmiş
taşlar
7,6
194,0
1016,5
0,1
-62
-37
47,6
437,0
Yontulmaya
veya inşaata
elverişli
işlenmiş
taşlar
Bahamalar’ın
2015 Yılı
İthalatında İlk
5 Ülke ve
Pazar Payları
(%)
ABD(59)
Rusya (6)
İspanya(10)
Çin (4,8)
İtalya (4,8)
ABD(30)
Barbados(22)
İngiltere(16)
Kanada(12)
Hindistan(8)
Türkiye (1,5)
ABD(82)
Çin(8,3)
Türkiye(3)
Dominik(3)
Kanada(0,5)
ABD(73)
Dominik(6)
Çin (3)
Türkiye(2,5)
Portekiz(4,5)
Bahamalar’ın
Türkiye'ye
ve Rakip
Ülkelere
Uyguladığı
Gümrük
Oranları
MFN(% 0)
MFN(% 0)
MFN(% 5-4560)
MFN(% 45)
1704,1806,1902,1905,2710,3923,6802,3004
T.C. Ekonomi Bakanlığı - İhracat Genel Müdürlüğü 2016
12

Benzer belgeler

ruanda ülke profili

ruanda ülke profili 3. 1. DIŞ TİCARET GÖSTERGELERİ ................................................ 4 3. 2. ÜRÜNLER İTİBARİ İLE DIŞ TİCARETİ .................................. 4 3. 2. 1. İhraç Ettiği Başlıca Ürünler ....

Detaylı

barbados ülke profili

barbados ülke profili Kaynak:Trademap 3. 4. 3. Türkiye’nin Bahamalardan İthalatında Başlıca Ürünler(1000 Dolar) GTİP

Detaylı

cape verde cumhuriyeti ülke profili

cape verde cumhuriyeti ülke profili Et, sakatat, deniz hayvanı (yemeye uygunsuz)

Detaylı

fransız polinezyası profili

fransız polinezyası profili Demir/çelikten diğer eşya Demir/çelik döküntü ve hurdaları, bunların külçeleri Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri Tişört, fanila, diğer iç giyim eşyası (örme) Taştan ve diğer minerallerden ...

Detaylı

belize ülke profili

belize ülke profili 3. 4. 1. Türkiye – BahamalarDış Ticaret Değerleri ................................................. 8 3. 4. 2. Türkiye’nin Bahamalar’a İhracatında Başlıca Ürünler .............................. 8 3...

Detaylı