1 / 4 KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.Ulusal Fotoğraf

Transkript

1 / 4 KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.Ulusal Fotoğraf
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2.Ulusal Fotoğraf Yarışması
Yarışma Organizasyonu:
Yarışma, T.C. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
tarafından düzenlenmiştir ve yürütülecektir.
Yarışmanın Konusu: ’’Kayseri’de Zaman, Mekân, İnsan’’dır.
‘’Kayseri’de Zaman su gibi akıp giderken, mekânlar kuruldu, hayran kalınan. İnsanlık devridaim
yapar gibi, Kayseri’ye bıraktıkları medeniyet, kültür, sanat ölümsüz kaldı. Modern yaşamın da
izlerini taşıyan bu kadim kent fotoğrafla da gününü belgeselleştirmek derdinde…’’
Yarışma Bölümleri:
Yarışma, dijital (sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek kategoridedir.
Koşullar:
1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2. Yarışmamız; seçici kurul, TFSF temsilcisi ve onların birinci derece yakınları dışında tüm
halkımıza, amatör / profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
3. Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli ve/veya Siyah-Beyaz eserle
katılabilir.
4. Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu
fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ve renk
değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma
organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir
yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali
işlemi uygulanır.
5. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul
edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir.
6. Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan
fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan
objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez; katılım
durumunda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi yapılır. Buna ek olarak HDR (High Dynamics
Range ) tekniği kullanılan fotoğraflar da yarışma dışında tutulur.
7. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak
aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
8. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu
ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
9. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural ihlali
işlemi uygulanır.
10. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde
ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır; katılımcı hakkında kural ihlali işlemi
yapılır. Anılan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında
değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep
hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
1/4
11. Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13.
Madde’deki yaptırımlar uygulanır.
12. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu
yarışmaya katılamazlar.
13. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya
çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
14. Dereceye girerek ödül alan ve başarılı bulunan (mansiyon alan ve sergilenmeye değer
görülen) fotoğraflar Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin arşivlerinde kalacaktır. Anılan
fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan Kayseri
Büyükşehir Belediyesi’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak
kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın
organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir; kurumumuz tarafından kitap olarak
basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır.
15. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuzdan hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve
bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
16. Yarışma sonuçları Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin http://www.kayseri.bel.tr/ adresinden ve
TFSF
Türkiye
Fotoğraf
Sanatı
Federasyonu’nun
http://tfsf.org.tr
ve
www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sitelerinden ilan edilecektir. Ödül alan fotoğraflar TFSF web
sayfalarında yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2016’da kurumumuza ayrılan
sayfalarda yer alacaktır.
17. Ödül alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da
dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne
gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
18. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka
hesap/IBAN numaralarına Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak
sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulunun istediği belge ve
bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın
sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi
bir talebi olamaz.
19. Yarışmaya, Yarışma Web Sayfasına üye olup fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar,
şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.
20. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Kayseri BB, Jüri ve TFSF
U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
2. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, http://www.kayseri.bel.tr/
adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
3. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin
kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin
tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
4. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak
dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
5. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının
kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
6. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 150-300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma
kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb'tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
2/4
7. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş,
Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Ülke
kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
8. İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin
Ömer Eril Yılmaz için omery veya oeril veya oeyil gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
Örneğin “TRomeryD1_belediye_cad” veya “TRomeryD2_cumh_meydani” gibi…
9. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde [email protected] adresinden iletişime geçilerek bilgi
verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
10. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Kayseri Büyükşehir Belediyesi
sorumlu olmayacaktır.
Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlama Tarihi
Yarışmaya Son Katılım Tarihi
Seçici Kurul Toplanma Tarihi
Sonuç Bildirim Tarihi
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi
: 01 Şubat 2016
: 25 Mayıs 2016, saat 23.00 (TSI)
: 28 Mayıs 2016
: 30 Mayıs 2016
: 04 Haziran 2016
Seçici Kurul (Ada göre alfabetik sırayla):
Dursun ÇİÇEK
Gezgin Dergisi Genel Yayın Danışmanı, Fotoğraf Sanatçısı
Halit Ömer CAMCI
Gezgin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Fotoğraf Sanatçısı
Hamit YALÇIN
ANAFOT Başkanı, Fotoğraf Sanatçısı
Kemal GÖNEN
Kayseri Amatör Fotoğrafçılar Derneği Başkanı, Fotoğraf Sanatçısı
Ozan SAĞDIÇ
Devlet Fotoğraf Sanatçısı
Salih ÖZGÖNCÜ
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı
Yusuf KARTAL
Suretialem Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Başkanı, Fotoğraf sanatçısı
Seçici kurulu en az üç kişi ile toplanır.
TFSF Temsilcisi: Murat Ziya ÖZTÜRK
Ödüller:
Birincilik Ödülü
İkincilik Ödülü
Üçüncülük Ödülü
Mansiyon Ödülü (3adet)
Sergileme (En fazla 50 adet)
4.000.- TL
3.000.- TL
2.000.- TL
1.000.- TL
200.- TL
Başvuru Adresi:
3/4
Yarışmaya başvurular sadece online (çevrimiçi) olarak, http://www.kayseri.bel.tr/ adresinden
yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve
fotoğraf yükleme yönergeleri takip edilerek yapılacaktır.
Yarışma Sekreteryası:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
Yetkili Kişi: Burhan SURLUER
Telefon: 0532 373 20 53
E-posta: [email protected]
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2016-032 numara ile
onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi yer alacaktır.
(TFSF 2016-032)
4/4

Benzer belgeler

alanya belediyesi ulusal fotoğraf yarışması

alanya belediyesi ulusal fotoğraf yarışması edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. 6. Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan he...

Detaylı

1 | 5 Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK)

1 | 5 Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır; katılımcı hakkında kural ihlali işlemi yapılır. Anılan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında...

Detaylı

İBB 11. En Güzel Lale Fotoğraf Yarışması

İBB 11. En Güzel Lale Fotoğraf Yarışması ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır; katılımcı hakkında kural ihlali işlemi yapılır. Anılan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında...

Detaylı

alanya belediyesi ulusal fotoğraf yarışması

alanya belediyesi ulusal fotoğraf yarışması tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır. 4. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak d...

Detaylı

12. Ulusal Fotoğraf Yarışması Şartname

12. Ulusal Fotoğraf Yarışması Şartname tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır. 4. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak d...

Detaylı