3 - 6 Nisan 2014

Transkript

3 - 6 Nisan 2014
21 Yıldır Sağlık Sektörünü
Buluşturan Lider Fuar
ekspoMED
ekspo
MED
EURASIA
21. Uluslararası İstanbul Tıbbi Analiz, Teşhis, Tedavi,
Koruma, Rehabilitasyon Ürün, Cihaz, Sistem, Teknoloji,
Donanım ve Hastaneler Fuarı
3 - 6 Nisan 2014
www.ekspomedistanbul.com
N‹ TEKNOMED
E
Y
Medikal Teknoloji ve Elektro Medikal
Medikal Bilişim Teknolojileri
LAB tek
med
2 014
EURASIA
Fuarları ile Ayn› Tarihte
TÜM TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİ VE TEDARİKÇİ
DERNEKLERİ FEDERASYONU
FEDERATION OF MEDICAL ASSOCIATIONS
SAĞLIK GEREÇLER‹ ÜRET‹CILER‹ VE
TEMS‹LC‹LER‹ DERNEĞ‹
HEALTH CARE PRODUCTS
MANUFACTURERS AND ASSOCIATION
Küresel
Fuar Endüstrisi
Birli€i
Katk›lar›yla
‹ S TA N B U L
Onayl› Fuar
TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ‹
Büyükçekmece, ‹stanbul / Türkiye
Üye Kurulufl
TÜRK‹YE FUAR
YAPIMCILARI DERNE⁄‹
% 13,5 katılımcı sayısı artışı ile
41 ülke 1.204 firma ve firma temsilciliği
katılımcılarda
yüksek
memnuniyet
NEDEN KATILDILAR?
Yeni ticari işbirlikleri kurmak / geliştirmek
Yeni ürün ve teknolojilerimizi göstermek
Mevcut müşteri, bayi ilişkilerini güçlendirmek
Üretim - pazarlama gücümüzü göstermek / prestij
Bayilik-temsilcilik vermek / almak
Pazarda fark edilmek ve kalıcı olmak
Rakiplerimiz ile birlikte pazarda olmak, bilgi edinmek
NEDEN EKSPOMED?
n 68 ülkeden kamu, hastane yöneticileri, satın
almacılar, bayiler, distribütörler ve sağlık
profesyonelleri ile bir araya gelme
n Türkiye ve Avrasya bölgesinin medikal sektördeki
en önemli buluşmasında yer alma fırsatı
n Küçük ve orta ölçekli firmalar için yeni pazarlara
ulaşma
n Ürünlerinizi doğrudan satın alım kararları veren
hedef kitleye tanıtma ve pazarlama
n Yeni ticari iş birlikleri kurma ve geliştirme
n Var olan müşteri ve bayilik teşkilatınızı güçlendirerek
pazar payınızı artırma
n Pazarın talep ve beklentilerini, yeni teknolojileri
yakından izleme
n Rakipleriniz ile birlikte pazarda olarak bilgi edinme
n En son ürün ve teknolojilerin bir arada sergileneceği,
medikal sektörün ürün ve hizmet ihtiyaçlarının
karşılanacağı iş ortamında bulunma
katılımcılar fuarlarda
nitelikli ve alım gücü yüksek
profesyonellerle buluştu
%
84
TÜRKİYE’DE YENİ
SAĞLIK MODELİ
OLUŞTURULUYOR.
Türkiye’de Sağlık Reformu
Hükümet politikaları tarafından da olumlu yönde
desteklenen sağlık sektörü çok hızlı bir gelişim
sürecindedir.
n Sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesi, gelir düzeyinin
artması sonucu medikal pazarın büyümesi
n Refah düzeyinin artması
n Şirketlerin toplu sağlık sigorta alımları, bireysel
sağlık sigortası yaptıranların artışı
n Türkiye’de yaşlı nüfus oranında görülen artış
n Şehir hastanelerin kompleks haline getirilmesine
yönelik yatırımlar, Aile Hekimliği uygulamasının
yaygınlaşması, Halk Sağlığı ile ilgili yeni
düzenlemeler,
kamuya
yönelik
yatırımların
artacağının önemli bir göstergesidir.
T.C. Sağlık Bakanı Dr. Mehmet MÜEZZİOĞLU da
fuar ziyaretinde bulundu.
En Büyük Alıcı T.C. Sağlık Bakanlığı ve
Bakanlığa Bağlı birimlerden oluşan kurumlar
Ekspomed - Labtek Fuarlarındaydı.
n
n
n
n
n
n
n
n
T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü
Kamu Hastaneler Kurumu İstanbul Bölgesi
Sosyal Güvenlik Kurumu
Tıbbi Cihaz Kurumu
TÜBİTAK
UMKE
T.C. Sağlık Bakanlığı Desteği 2013 yılında sadece
Ekspomed-Labtek Fuarlarındaydı.
SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU ÖZEL
İŞBİRLİĞİ MODELİ İLE 35 DEV
ŞEHİR HASTANESİ KURULACAK
Şehir hastanelerinin kurulumu ile
Sağlık alanında bölgesel gelişim
tamamlanacak.
n Tedavi çeşitliliğini ülke geneline yaymak,
n Sağlıkta Hizmet kalitesini arttırmak,
n Sağlık turizmine alt yapı sağlamak,
n Yeterli sayıda nitelikli yatak kazanmak,
n Teşhis ve tedavide yeni teknolojileri kullanmak.
Yeni konseptleri uygulamak bu modelin amacıdır.
Türkiye’deki Sağlık Sektörü,
Sağlıkta Dönüşüm Programı ile
Şekilleniyor.
60 milyar $ olan sağlık hacminin,
2023 hedefi 160 milyar $
TÜRKİYE 2015’TE 2.7 MİLYAR
DOLARLIK BİR PAZAR
BÜYÜKLÜĞÜNE ULAŞACAK
Türkiye tıbbi cihaz pazarı Dünya’daki en büyük
20 pazardan biridir.
Pazarda yer alan tıbbi cihazların
%85’i ithal edilmektedir.
Türkiye’nin gelişen ekonomisi ve gün geçtikçe
büyüyen yatırım potansiyeli, son yıllarda yerli ve
uluslararası yatırımcıların ilgisini de artırmıştır.
Sektöre yapılan yatırımlar ile birleşme ve satın
almaların artması ve yeni kamu politikaları ile yeni
düzenlemelerin yürürlüğe girmesi ile sağlık sektörü
son 10 yılda yükselişe geçmiştir.
Türkiye’ye 20 milyar TL’lik
sağlık yatırımı planlanıyor.
Hedef 44 bin yatak kapasitesi
Türkiye’deki Hastane Sayıları
Kamu
Özel
Askeri
Eğitim ve Araştırma
Üniversite / Kurum
801
399
28
56
76
Kamu hastanelerinin yatırım kararları
Türkiye’de T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
tarafından veriliyor.
Tıbbi Cihaz Pazarı Büyüklüğü
AVRASYA ve EKSPOMED
Türkiye’de sağlık sistemindeki değişim
süreci kamu hastaneleriyle birlikte özel
hastanelerde de kendisini göstermiştir.
n Balkanlar, Karadeniz Havzası, Kafkasya, Rusya,
Batı ve Orta Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika
coğrafyasındaki bölge ülkeleri EKSPOMED'de
büyük alımlar gerçekleştirmektedir.
n Özel hastanecilik kısa sürede tedavi sunumunda
önemli bir paya sahip olmuştur.
n Özel hastaneler son teknolojik gelişmeleri Türkiye’ye
sunarak, hastaların bu imkanlardan yararlanmasını
sağlamıştır.
n Sadece Türk vatandaşlarına değil tüm dünya
ülkelerinden gelen hastalara da hizmet sunarak
sağlık turizminin ayrılmaz bir parçası olmuşlardır.
n Avrasya bölgesindeki ülkeler sahip oldukları dinamik
nüfus yapıları, yükselen alım güçleri, kültürel bağları
ve ticaret potansiyelleri ile Türkiye’deki sağlık
sektörünün en önemli bağlantıları arasındadır.
n Sağlık konusundaki gelişme ihtiyacı büyük olan bu
coğrafyada EKSPOMED fuarı önemli iş bağlantıları
kurulmasına hizmet eden, fırsatlar yaratan en
önemli uluslararası ticaret platformudur.
n Avrasya ülkelerinden sağlık turizmi için Türkiye’ye
gelen hasta sayısındaki artış, hastanelerin yatırım
ihtiyaçlarının artmasına neden olmuştur. Kısa süreli
ve kolay ulaşım imkanıyla Avrasya ülkelerinden
gelen vatandaşların öncelikli tercihi olan Türkiye,
ileri teknoloji kullanan ve fiyat avantajı sunan sağlık
tesisleriyle sağlık turizminin parlayan yıldızıdır.
4 SAAT
İzlanda
İsveç
Finlandiya
Norveç
2 SAAT
Danimarka
Yurtdışından Gelen
Hasta Taleplerinde artış:
Britanya
İrlanda
Belarus
Andora
Polonya
Belçika
Slovakya
1 SAAT
Kazakistan
Slovenya
Hırvatistan
Moğo
Bosna
Hersek
‹STANBUL
İtalya
Özbekistan
Gürcistan
Kırgızistan
Ermenistan
Portekiz
Son dönemde, özel hastanelerin, Avrasya ülkelerinden,
anlaşmalı olarak kabul ettiği hasta sayısında artış
gözlenmektedir.
17 ilde 40 kamu hastanesi sağlık turizmine açılarak
yabancı vatandaşlara da hizmet eder duruma
getirilmiştir. Bu durum tedarikçi firmalara olumlu olarak
yansımaktadır.
Ukrayna
Macaristan
Fransa
Malta
Türkmenistan
Türkiye
Tajikistan
Çin
K.K.T.C
Irak
İsrail
Fass
Filistin
Ürdün
Kuveyt
Cezayir
ahra
Moritanya
Pakistan
Mısır
B.A.E
Mali
Çad
Nepal
Katar
Hindistan
Sudan
Burkina
Faso
Nijerya
Orta Afrika
Cumhuriyeti
Etopya
Kamerun
Üniversiteler Hastaneleriyle de
Halka Hizmet Sunmaktadır.
n İstanbul’un, hedef bölgelere maksimum 4 saat uçuş
mesafesinde olması EKSPOMED fuar›n›n tercih
edilmesini ve ulaşılabilir olmasını sağlamaktadır.
Tüm klinik branşlarda, kendi alanlarında ülkenin önde
gelen hekimlerinin görev yaptığı üniversite hastaneleri
hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaçlarını en üst seviyede
karşılayabilecek hizmeti sunmaktadır.
n Ortadoğu ve Rusya ile vizesiz seyahat avantajı
sayesinde özellikle bu bölgelerden yabancı
ziyaretçiler ile buluşma imkan›, kat›l›mc›lara yeni ifl
f›rsatlar› yaratacakt›r.
EKSPOMED FUAR KAPSAMI
n Tek Kullanımlık Sarf Malzemeleri
n Sağlık Sigortası Kuruluşları
n Yara Bakım Setleri
n İlgili Yayın Kuruluşları, Eğitim Kurumları
n Tıbbi Tekstil Ürünleri
n Morg Donanımları ve Anatomi Ekipmanları
N‹
YE
TEKNOMED
Medikal Teknoloji ve
Elektro-Medikal
Hijyen ve Dezenfektan
n Sterilizasyon Dezenfeksiyon ve Hijyen
n Hijyenik Islak Hacim Donanımları
• Engelli Rehabilitasyon Merkezleri,
Özel Bakım ve Klinik Oteller
n Fotoselli Sıvı Sabun Makineleri,
Kâğıt Havluluklar, El Kurutma Makineleri
n Otoklavlar, Etilen Oksit, Formaldehit ve
H2O2(Plasma) Sterilizatörleri
n Genetik Araştırma Teknolojileri
n Paging ve Hastane İçi
Haberleşme Sistemleri
n Mobil Uygulamalar
• İleri Yaş Bakımevleri ve Sağlık Merkezleri,
• Estetik, Güzellik ve Saç Ekim Merkezleri
• Ayak Sağlığı Merkezleri
• Fitness ve Jimnastik Merkezleri
• İşçi Sağlığı ve Güvenliği Merkezleri
Bilişim ve İletişim
n Siber Teknolojiler
• Termal, Doğal Sağlık,
Rehabilitasyon Merkezleri ve Kaplıcalar
• Özel İhtisas Hastaneleri,
n Yüksek çözünürlüklü Optik Görüntüleme ve
Plazma Teknolojileri
n Bio Teknoloji,
n Tesisler
n Sterilizasyon Kontrol Ürünleri (Biyolojik ve
Kimyasal) ve Konteyner Sistemleri
n Robotik Teknolojiler ve Otomasyon
n Nano Teknolojik Medikal ve
Biotekstil Ürünleri
Termal Sağlık ve Medikal Turizm
n Cihaz, Ürün ve Donanımlar
• Sauna Ürün, Donanım ve Aksesuarları
n Hemşire Çağrı Sistemleri ve
Hasta Başı Üniteleri
• Buhar Odası Ürün ve Donanımları,
n Bilgi İşlem, Yazılım Sistemleri ve
Mavi Kod Sistemleri
• Isıtmalı Taş Yataklar,
n Dokümantasyon, Arşivleme,
Veri Tabanı ve İletişim Sistemleri
Medikal Bilişim Teknolojileri
• Hidroterapi Cihazları,
• Diğer Sağlık Ürün ve Donanımları
Beşeri İlaçlar ve Eczaneler
Hastane ve Tıbbi Tesis Yönetimi
n Reçeteli İlaçlar,
n Monitör ve Görüntüleme Sistemleri
n Hastane Isıtma, Soğutma, Aydınlatma,
Klima Santralleri, Çevre Koruma, Temizlik,
Güvenlik, Çöp ve Su Arıtma Sistemleri
n Medikal, Diagnostik Donanımlar
n Temiz Oda Sistemleri ve Validasyon
n İlaç Hammadde ve Kimyasal Üreticileri
n Nükleer Görüntüleme Sistemleri
n Hastane ve Ameliyathane Otomatik Kapıları
n İlaç Üretim Tesisleri,
n Endoskopik ve
Laparoskopik Alet ve Sistemler
n Çamaşırhane, Ütüleme ve
Mutfak Donanımları
n Eczane Sarf Malzemeleri
n Diyaliz Makineleri
n Hasta Sıcak-Soğuk Yemek Servis Arabaları
n Oftalmik Ürün, Cihaz, Sistemler
n Isıya Dayanıklı Tabak ve Kaplar
Teşhis ve Görüntüleme
n Reçetesiz İlaçlar,
n İlaç Ambalajlama Ürün ve Teknolojileri,
n Eczane Mobilya ve Donanımları
n Paslanmaz Çelik Hastane Donanımları
Hasta Taşıma, Engelli,
Fizyoterapi ve Ortopedik
Ürünler
n Ortopedik Cihaz, Ortez ve Protezler
n Fizik Tedavi, Rehabilitasyon ve
Terapi Ürün, Cihaz ve Sistemleri
n Hasta Taşıma Sistemleri ve Ambulanslar
n Tekerlekli Sandalyeler
n Hastane, Muayenehane Mobilyaları,
Bekleme Odaları
n Muayene Koltuğu, Sedye ve Donanımları
n İlaç Taşıma Arabaları
n Diyet Ürünleri, Catering Firmaları
n Hastane Taahhüt, İnşaat Firmaları
n Kesintisiz Güç Kaynakları,
Enerji Dağıtım Sistemleri
n Engelli Asansörleri
n Hastane, Muayenehane
Yapı Sistemleri Malzemeleri
n Engelli Araç Sistemleri
n Tıbbi Atıkların Toplanması ve Ayrıştırılması
n Robot Kollar ve Robotik Sistemler
n Enerji Üretimi ve Yönetimi
n Korse, dizlik ve varis çorapları
n Diğer Hastane Donanımları
n Ortopedik Ayakkabı, Terlik ve Tabanlar
Hastane ve Ameliyathane
n Acil Bakım Servisleri Ürün,
Cihaz ve Sistemleri
n Ameliyat Cihaz, Aletleri ve
Ameliyathane Donanımları
n Yoğun Bakım Üniteleri ve Donanımları
n Cerrahi El Aletleri
n Cerrahi İplikler
n Tıbbi Amaçlı Gazlar ve Gaz Sistemleri
LAB tek
Labtek Fuar Kapsamı med
EURASIA
n Laboratuvar Genel, Cihaz ve Donanımları
n Tıbbi Laboratuvar Ürünleri
Hastaneler ve Sağlık Merkezleri
n Devlet, Özel, Askeri, Meslek, Üniversite ve
Kurum Hastaneleri
n Özel / İhtisas Sağlık Merkezleri
n Test ve Ölçüm Cihazları
n Laboratuvar Sarf Malzemeleri
n Laboratuvar Malzeme ve Sistemleri
n Laboratuvar Yardımcı Donanımları
n Özel Klinikler ve Poliklinikler
• Filtreleme Ürünleri
n Nükleer Tıp ve Görüntüleme Merkezleri
• Karıştırma Donanımları
n Tıbbi Tahlil Laboratuvarları
• Gaz Jeneratörleri ve Kompresörleri
n Evde Bakim Hizmeti Veren Kuruluşlar
n Laboratuvar İş Sağlığı ve Güvenliği Ürünleri
n Gezici Teşhis,Görüntüleme ve
Tedavi Araçları
n İlgili Hizmet Kurumları,
Yayın Kuruluşları ve Diğer
68 ülke 33.253 profesyonel ziyaretçi
29.297 yurtiçi, 3.956 yurtdışı ziyaretçi
% 4,8 ziyaretçi sayısı artışı
% 9,8 yurtdışı ziyaretçi artışı
78 ilden yurtiçi ziyaretçi
12 yeni, toplam 68 ülkeden ziyaretçi
20 ülkeden alım heyeti
NEDEN ZİYARET ETTİLER?
%61 yeni ürün ve teknolojileri görmek
%33 sergilenen ürünleri topluca görmek/tanımak
%33 katılımcı firmaları görmek/mukayese etmek
%25 rakip analizi ve sektör incelemesi yapmak
%23 sektörde yeni iş fırsatları aramak
Yurtdışı ziyaretçilerin kıta bölgesel dağılımı
% 57
% 16
% 14
% 12
%1
Avrasya
Asya-pasifik
Afrika
Avrupa
Amerika
Kuzey Afrika, Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya
bölgelerinden hastane, klinik, laboratuar sahipleri,
yöneticileri, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, satınalma
komisyon başkanları, medikal ürün ithalatçıları ve karar
vericiler medikal sektörün Avrasya bölgesindeki
en güçlü fuarında buluştular.
Medikal Firma
Özel Hastane
Devlet Hastanesi
Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Sağlık Merkezi
Üniversite Hastanesi
Tıbbi Görüntüleme Merkezi
İlaç Firması
Poliklinik / Özel Klinik
Sağlık Ocağı / Dispanser
İşyeri Doktoru
ZİYARETÇİ PROFİLİ
Eczane
Muayenehane
Askeri Hastane
Veteriner Kliniği
Diş Tedavi Merkezi
Sigorta Şirketi
Vakıf Hastanesi
Medikal sektörün karar vericileri
Ekspomed fuarındaydı...
Ziyaretçilerin;
% 46
Hastane başhekimleri, müdürleri, hastanelaboratuvar sahipleri - yöneticileri, doktorlar, tıp fakültelerinin
rektörleri ve dekanları,satın almacılar, eczacılar,
radyologlar, laborantlar ve sağlık yatırımcılarından
% 47,6
oluşmaktadır.
Medikal ürün ticaretiyle ilgili kişilerden
n Sağlık Kuruluşu Yöneticileri ve Ortaklar
n Medikal Firma Sahipleri ve Yöneticileri
n Hastane Sahipleri ve Yöneticileri
n Hastane Öğretim Üyeleri ve Doktorlar
n Sağlık Sektörü Yönetici, Teknisyen ve Hemşireleri
n Medikal Laboratuvar Yöneticileri
n Hastane Laboratuvar Yöneticileri ve Doktorlar
n Laboratuvar Şefleri ve Teknisyenleri
n Medikal Satın Alma Yöneticileri
n Kan Merkezi ve Kan Bankaları Yetkilileri
n T.C. Kızılay Derneği Yetkilileri
n T.C. Sağlık Bakanlığı Temsilcileri / İlgili Bakanlıklar
n Eczacılar
AVRUPA
ASYA
ekspoMED
ekspo
MED
LAB tek
med
EURASIA
TEM
TÜRK‹YE
AFR‹KA
ORTA DO⁄U
- HA
SALON 2-3-5-6-7-10
DIMK
EURASIA
ÖY
FUAR OTEL‹
TRAFO
2 014
KUZEY 2
Z‹YARETÇ‹
G‹R‹Ş‹
ÜST
E-5
DO⁄U TIR-1 G‹R‹Ş‹
GEÇİT
OTO
BÜS
KUZEY 1
Z‹YARETÇ‹
G‹R‹Ş‹
KAPALI OTOPARK
DOĞU G‹R‹Ş‹
SALON 8
DUR
AĞI
DO⁄U TIR-2 G‹R‹Ş‹
E-5
BATI TIR-1 G‹R‹Ş‹
KAPALI OTOPARK
BATI G‹R‹Ş‹
SALON 6
BATI TIR-2 G‹R‹Ş‹
DO⁄U
Z‹YARETÇ‹
G‹R‹Ş‹
TÜYAP
Bat› 2 Otopark›
‹STANBUL
TÜYAP
Doğu Otopark›
BATI
ANA G‹R‹Ş
TÜYAP
Bat› 1 Otopark›
TÜYAP
OTOBÜS
DURA⁄I
DOĞU
OTOPARK
G‹R‹Ş‹
TAKS‹
GÜNEY
GÜNEY TIR G‹R‹Ş‹ Z‹YARETÇ‹
G‹R‹Ş‹
OTOBÜS DURAĞI
BÜYÜKÇEKMECE
‹STANBUL
TÜYAP FUAR VE
KONGRE MERKEZ‹
TAKS‹
OTEL
TÜYAP
ED‹RNE
E-5
METROBÜS
SON DURAK
ÜST
GEÇİT
GÜRPINAR
KAVŞA⁄I
AVCILAR - BAKIRKÖY - TAKSİM
• Uluslararası standartlarda 12 Sergi salonu • 98.000 m2 Kapalı alan • 75.000 m2 Açık alan
• 22 Toplantı salonu • 10 Kafeterya, 1 A la Carte Restaurant
REED TÜYAP FUARCILIK A.fi.
PROJE GRUBU
Gökhan Evcil
Nükhet Ulusu
Melis Cingöz
Berke Baydar
Emircan Kirpikli
Melike Yerlitaş
Proje Grup Baflkan Yardımcısı
Proje Müdür Yard›mc›s›
Proje Müşteri Temsilcisi
Proje Müşteri Temsilcisi
Proje Müşteri Temsilcisi
Proje Sekreterya
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Tel: 0 212 867 11 16
Tel: 0 212 867 11 17
Tel: 0 212 867 11 51
Tel: 0 212 867 11 62
Tel: 0 212 867 11 72
Tel: 0 212 867 11 12
Faks: 0 212 886 93 99
Proje Pazarlama Grup Müdürü
Proje Pazarlama Müdür Yardımcısı
Proje Pazarlama Temsilcisi
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Tel: 0212 867 11 65
Tel: 0212 867 11 66
Tel: 0212 867 11 37
PAZARLAMA GRUBU
Arzu Tursun
Zeynep Özdağdeviren
Cem Ötkün
FUAR ALANI / MERKEZ OFİS
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
E5 Karayolu Üzeri,
Gürp›nar Kavfla€› 34500
Büyükçekmece - ‹stanbul
Santral Tel:
0212 867 11 00
0212 867 12 00
Proje Grubu
[email protected]
www.reedtuyap.com.tr
TÜYAP YURT‹Ç‹ OF‹SLER‹
ANKARA: Cinnah Cad. No: 63/2 06680 Çankaya - Ankara
Tel: 0312 440 89 92 (Pbx) Faks: 0312 440 85 01 [email protected]
GAZ‹ANTEP: ‹ncilipınar Mh. Kıbrıs Cd. Sever ‹fl Merkezi Kat:1 No:105 Gaziantep
Tel: 0342 232 34 00 - 04 Faks: 0342 232 95 95 [email protected]
ADANA: Tüyap Adana Uluslararas› Fuar ve Kongre Merkezi
Kurttepe Mh. Turgut Özal Bulvar› No: 242 Çukurova - Adana
Tel: 0322 256 90 90 (Pbx) Faks: 0322 256 90 50 [email protected]
‹ZM‹R: Atatürk Cad. No: 230/7 I. Kordon Alsancak - ‹zmir
Tel: 0232 464 92 01 - 464 26 39 Faks: 0232 464 39 83 [email protected]
BURSA: Bursa Uluslararas› Fuar ve Kongre Merkezi
Yalova Yolu 4.km (Buttim Yan›), 16250 Bursa
Tel: 0224 211 50 81 - 89 Faks: 0224 211 22 16 [email protected]
D‹YARBAKIR: Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi
Üçkuyular Mevkii Ergani Karayolu 10. km Diyarbak›r
Tel: 0412 339 01 02 (pbx) Faks: 0412 339 03 33 [email protected]
ESKİŞEHİR: Gültepe Mah. Ayrancı Sok. Cet Apt. 68/6 Eskiflehir
Tel: 0530 641 35 61 [email protected]
KAYSER‹: Serçeönü Mh. Ahmet Pafla Cd. U€ur Plaza Kat: 4 No: 31 Kocasinan - Kayseri
Tel: 0352 222 86 68 Faks: 0352 222 19 72 [email protected]
KONYA: KTO-Tüyap Konya Uluslararas› Fuar Merkezi
Aksaray Yolu 1 Km Konya
Tel: 0332 346 29 30 (Pbx) Faks: 0332 346 29 47 (3 Hat) [email protected]
SAMSUN: Pazar Mah. Çifte Hamam Sok. Saray ‹fl Merkezi No:1 Kat:6 D:18 55020 Samsun
Tel: 0362 435 88 55 (Pbx) Faks: 0362 435 88 50 [email protected]
TRABZON: Cumhuriyet Mah. Yavuz Selim Bulv. No:183 Trabzon
Tel: 0462 400 00 61 - 411 00 61 Faks: 0462 310 00 61 [email protected]
TÜYAP YURTDIfiI OF‹SLER‹
HALEP-SUR‹YE: Al Jamilia Al Soudik Mosque Al Aukaf Building Aleppo - Syria
Tel : +963 21 222 04 85 Faks : +963 21 227 71 04 [email protected]
MOSKOVA-RUSYA: 117449 Russia, Moscow, ul. Karyer 2A, str.1, off.308.
Tel : +7 495 775 3145 Faks : +7 495 775 3147 [email protected]
SOFYA-BULGAR‹STAN: 1463 Sofia, ul.”Buzludja” No 40-42 Sofia - Bulgaria
Tel : +359 2 951 6827 Faks : +359 2 951 6876 tuyapsofi[email protected]
T‹FL‹S-GÜRC‹STAN: 37, Chavchavadze Ave. Tbilisi - Georgia
Tel : +99 5322 251-781 Faks : +99 5322 251-149 [email protected]
TAHRAN-‹RAN: Meydane Vanak Borje Asemane Vanak Vahede 805 Tehran / Iran
Tel : +98 21 881 910 17 Faks : +98 21 881 910 16 [email protected]
ÜSKÜP-MAKEDONYA: Majakovski 3/7 1000, Skopje - Macedonia
Tel/Faks : +389 2 322 04 69 [email protected]
KAHİRE-MISIR: 8 Street Abu Bakr Alsedeek -Off Mohi- Din Abou El Ezz-Dokki - Cairo / Egypt
Tel: +20 2 333 69 717 Faks: +20 2 333 69 718 [email protected]
BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.

Benzer belgeler