"Smyrna Legacy / Sanal Müze Eser fişi"

Transkript

"Smyrna Legacy / Sanal Müze Eser fişi"
"Smyrna Legacy / Sanal Müze Eser fişi"
Eser Adı
Nike Heykeli (akroter süslemesi)
Ana Grp. (Kol.)
Gurup
Envanter No
2181
Katalog No
Kazı No
Dönemi (Yap.Tar.)
Devri
M.S II.yy
Roma
Sınıfı
Cinsi (Kul.Met./Mlz.) Mermer
Türü
Kökeni
Ölçüleri
1.19m
Müzeye Geliş Tar.
30.01.1974
Müze Sergi Yeri
Küçük Arkeolojik Eser Salonu
Müz. Gel. Şekli
Buluntu
Fiş Dolduran Yetkili Bergama Müzesi
Tanım Fiziksel Tas.
Açıklama
Asklepion Kutsal Alanında ele geçmiştir.Kanatlarını açmış uçar şekilde
gösterilmiştir. Bu nedenle elbise vücuda yapışık görünümdedir. Giysi bir
göğsü açıkta bırakacak şekilde sol omuzda düğümlenmiştir. Saçlar alın
üzerinde ikiye ayrılmış ve arkaya taranmış, tepede fiyonk yapılmıştır. Önde
giysisinden sarkan kumaş üzerinde meyve taşımaktadır. Aşağıda bir sıra
Akhantus yaprağı dizisinden oluşan köşe akroteri yer alır.
Antik çağda tapınakların anıtsal giriş kapılarının ve büyük yapılarının
çatılarının tepe noktaları ve kenar köşelerine akroter adı verilir ve
heykellerle süslenirdi. Yine zafer tanrıçası uçar durumda yere inmek
üzereyken verilmiştir. M.S 2.yy.'a aittir. Asklepion kutsal alanın giriş
kapısına (propylon) ait olabileceği varsayılıyor.
Hikayesi
Esere Ait Görseller

Benzer belgeler

"Smyrna Legacy / Sanal Müze Eser fişi"

"Smyrna Legacy / Sanal Müze Eser fişi" "Smyrna Legacy / Sanal Müze Eser fişi" Eser Adı

Detaylı