ENVİ-CLEAN Sistemi - Cevremuhendisligi.org

Transkript

ENVİ-CLEAN Sistemi - Cevremuhendisligi.org
ENVİ-CLEAN Sistemi
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen kriterlere göre tesis atık sularının en iyi şartlara
getirildikten sonra alıcı ortama verilmesi gerekmektedir. Bu konuda ülkemiz de Avrupa Birliği uyum
yasaları, çevre sağlığı ve çevre etiği doğrultusunda gerekli tedbirleri almaya başlamıştır. Cezai
zorunlulukların yanı sıra, çevre ahlakı açısından da tesislerin sorumluluğu olan ve çevre sağlığını
önemsediğimizi gösteren gerekli kriterlere tüm endüstriyel ve tıbbi tesislerin uyması bir
zorunluluktur.
Bu doğrultuda tehlikeli tıbbi ve endüstriyel atık suların susuzlaştırılmasında kullanılan ENVİ-CLEAN
sistemini geliştirdik. ENVİ-CLEAN atık su arıtımında yüksek basınç altında indüklenmiş mikro-nano
baloncuk teknolojisini de içeren elektrofiziksel plazma yöntemi ile çalışan bir sistemdir. Tehlikeli tıbbi
ve endüstriyel sıvı atıkları %95-99 oranında susuzlaştırmaktadır. Atık sulardaki KOİ, BOİ, ağır metal,
organik kirleticiler, yağ, petrol ürünü, fosfor, sülfür, nitrat gibi önemli kirleticilik kriterlerinin deşarj
limitlerinin altına indirdiği akredite laboratuvar analizleri ile gösterilmiştir. Susuzlaştırma prosesi
atığın içeriğine ve miktarına göre düzenlenebilmektedir. Mikroprosesör kontrollü, az yer kaplayan,
maliyet etkin ve çok az insan gücüne ihtiyaç duyan bir sistemdir.
Electroflocculation – Electrocoagulation Teknolojisi:
Elektroflokülasyon – Elektrokoagülasyon tekniği 1940 yılından bu yana bilinen ve sanayide
kullanılan bir teknolojidir.
Atıksuya elektrik enerjisi verilerek, enerjinin verildiği metal elektrotlar vasıtasıyla suya OH
iyonları ilave edilip, suda bulunan tehlikeli maddeler üzerinde Zeta potansiyeli oluşmasını ve
de bu yabancı/tehlikeli maddelerin birbirlerine yapışıp, topaklaşıp, basit süzme işlemleri ile
sıvıdan uzaklaştırılmasını sağlayan bir teknolojidir. Eski teknolojilerde kullanılan demir veya
alüminyum elektrotlar ve verimsiz olarak kullanılan düz akım (DC) günümüze kadar bu
teknolojinin verimli olarak kullanılmamasına sebep olmuştur. Yaptığımız çalışmalar
neticesinde ve de gelişen karbon nanotüp gelişmeleri ile beraber yüksek teknolojili Melez
(Hybrid) elektrotların üretilebilmesini sağlamıştır. Bu dayanıklı ve verimli melez metaller ile
üretilmiş elektrotlar sayesinde elektrokoagülasyon için gerekli enerji miktarı azaldığı gibi
yüksek frekanslı titreşimler sayesinde sistemin verimliliği eski sistemlere oranla 24 kat
arttırılmıştır.
Bu teknolojik geliştirmeler ve buluşların yanında, elektroflokülasyon sistemlerine yüksek
enerjili ve iyonize edilmiş nanometre boyutlarında hava baloncukları yüksek basınç altında
eklenerek (Nano-Bubble) elektrokoagülasyon sayesinde sıvı içinde topaklanan maddelerin
yüksek enerjili nano baloncuklar ile daha da sıkı bir bağ kurması sağlanmaktadır. Bu sayede
büyük hacimli atıkların kısa sürelerde arıtılması mümkün hale gelmiştir.
Sıvı atıkların içindeki kirleticiler %90 ile %99 arasında susuzlaştırılmaktadır.
Sistemin İşleyişi
Tesisten çıkan atıksu sistemimizin basınçlı elektrotlarına ulaştığında elektrokoagülasyon ve
nano baloncuklar sayesinde atığın içindeki maddeler ve mikroplar saniyeler içinde topaklar
oluşturmaya başlarlar. Elektrotlardan çıkan sıvıdaki atıklar floklar (katı parçacıklar)
oluşturulmuş şekilde basit bez (yıkanabilir/tekrar kullanılabilir) kese tipi partikül filtresine
dökülmeye başlar. Eğer gerekirse, çıkan temiz sıvı daha da saflaştırılmak ve hatta yeniden
kullanılmak üzere karbon veya zeolit filtreden geçirilir. Tüm bu işlemler otomatik ve bilgisayar
destekli olarak 7/24 devam ettirilebileceği gibi insan gücü sadece bez kese filtrede biriken
katı atığın filtreden alınması işlemi için çok az gereklidir.
Sistemin Etkin Olduğu Kirleticiler (Endüstriyel ve Biyokimyasal düzeyde test
edilmiştir)
Arsenik
Sülfatlar
TDS
COD
Cıva
Kurşun
Yağ
Aluminyum
Petrol atıkları
Solventler
Fenoller
Klorin
Radyoaktif Bileşikler
Çinko
Kadmiyum
Bakteriyel ve Tehlikeli Tıbbi Atıklar
Kobalt
Berilyum Tuzları
Fosfatlar
Nitratlar
TSS
BOD
Bakır
Kan atık ve biyokimya ürünleri
Parafin
Siyanür
Asbest
Floridler
Alifetik Hidrokarbonlar
Amonyum
Nikel
Kalay
Lityum
Mineral Yağlar
Zirai ve Böcek Kimyasalları
Aminoasitler
Otoanalizör atıkları paçalı arıtımı sırasında
Süzme sonunda filtrede kalan atık çamuru