İncelenen vergi mükellef sayısı yüzde 50 arttı

Transkript

İncelenen vergi mükellef sayısı yüzde 50 arttı
Basın Bülteni
7 Mayıs 2014
İncelenen vergi mükellef sayısı
yüzde 50 arttı
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın yayımladığı 2013 yılı içerisinde yapılan vergi
incelemelerine ilişkin istatistiklerin yer aldığı faaliyet raporuna göre, 2013 yılı
içerisinde incelenen mükellef sayısı geçen yıla oranla yüzde 50’nin üzerinde bir
artışla 71 bin 352’ye ulaştı. Vergi incelemesi raporları neticesinde talep edilen vergi
tarhiyatı yaklaşık yüzde 100 artışla 8,5 milyar liraya ulaşırken, vergi cezasında ise
toplam 19 milyar lira ile geçen seneye oranla yüzde 100’ün üzerinde bir artış
yaşandı.
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın yayımladığı faaliyet raporuna göre, 2013 yılı
içerisinde incelenen mükellef sayısı geçen yıla oranla yüzde 50’nin üzerinde bir artışla
71 bin 352’ye ulaştı. Düzenlenen rapor sayısı 185 bine ulaşarak son iki yıla oranla dört
kat artış gösterdi.
Yine rapordan elde edilen bilgilere göre, 2013 yılı içerisinde yapılan vergi incelemeleri
neticesinde 53 milyar lira matrah farkı bulunması ile birlikte düzenlenen vergi
incelemesi raporları neticesinde talep edilen vergi tarhiyatı yaklaşık yüzde 100 artışla
8,5 milyar liraya ulaştı. Kesilmesi istenen vergi cezasında ise toplam 19 milyar lira ile
geçen seneye oranla yüzde 100’ün üzerinde bir artış yaşandı.
Vergi denetim kadrosu genişliyor
Rapora göre, Vergi Denetim Kurulu’nda vergi inceleme elemanları için 14 bin 247 kişilik
kadro bulunuyor. EY Türkiye Vergi Bölümü Kıdemli Müdürü Onur Elele, 2013 yılı
sonu itibariyle aktif inceleme yapan vergi müfettişi sayısının bir önceki yıla oranla
%15’in üzerinde arttığını, 2014 yılında bu artış oranının çok daha yüksek olacağını
belirtti.
Vergi daireleri tarafından yapılan incelemelerin faaliyet raporunda açıklanan rakamlara
dahil olmadığını söyleyen Elele, “Sadece incelenen mükellef sayısının değil, inceleme
raporlarıyla tarhiyatı talep edilen tutarlarda da yüksek artış oranları olması, artan vergi
incelemelerinin sonuçsuz kalmadığını gösteriyor. Yaşanan oranlar ekonomik büyüme ile
ya da mükellef sayısındaki artışla izah edilemez. Oranlar, idarenin vergi incelemelerini
sayısal olarak artırma yönündeki kararını yansıtıyor” dedi.
Damga vergisi yıkıcı sonuçlar doğurabiliyor
Elele, raporun vergi incelemelerinin gelecekteki seyrine ilişkin ipuçlarını da
barındırdığını ifade ederek, en çok matrah farkının damga vergisinde, en çok vergi
tarhiyatı talebinin ise KDV için öngörüldüğünün altını çizdi. Damga vergisi tarhiyatının
sadece 338 mükellefin incelenmesi neticesinde hesaplandığını belirten Elele, “Mükellef
başına ortalama 200 bin liranın üzerinde vergi farkı ve 240 bin lira vergi cezası düşmesi
damga vergisinin yeri geldiğinde ne derece yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini ortaya
koyuyor” dedi.
EY Hakkında
EY bağımsız denetim, vergi, kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde bir dünya lideridir. Anlayışımız ve
kaliteli hizmetlerimiz dünya ekonomisi ve sermaye piyasalarında güvenin oluşmasına katkıda bulunmaktadır. EY,
güçlü yönetim ekibiyle tüm paydaş gruplarına verdiği sözleri yerine getirmekte ve bu şekilde çalışanları, müşterileri
ve içinde yer aldığı diğer çevreler için daha iyi bir çalışma hayatı oluşturulmasında önemli bir rol üstlenmektedir.
EY adı küresel organizasyonu temsil eder ve Ernst & Young Global Limited'in her biri ayrı birer tüzel kişiliğe sahip
olan bir veya daha çok üye firmasını temsil edebilir. Sınırlı sorumlu bir Birleşik Krallık şirketi olan Ernst & Young
Global Limited müşteri hizmeti sunmamaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen ey.com adresini ziyaret ediniz.
© 2013 EYGM Limited. Tüm Hakları Saklıdır.
Sadece genel bilgi verme amacıyla sunulan bu yayın muhasebe, vergi veya diğer profesyonel hizmetler alanında
geçerli bir kaynak olarak kullanılması amacıyla hazırlanmamıştır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana
başvurulmalıdır.