RD-4500 - Shimano

Transkript

RD-4500 - Shimano
SI-5VX0A-05
Genel Güvenlik Bilgileri
Teknik Servis Talimatı
UYARI
• Zinciri temizlemek için doğal bir deterjan kullanın. Pas temizleyiciler
gibi, zincirin zarar görmesine ve/veya arıza yapmasına neden
olabilecek alkali-bazlı veya asit-bazlı deterjanlar kullanmayın.
• Güçlendirilmiș bağlantı pimini sadece ince tipte zinciri birleștirmek
için kullanın.
• İki farklı tipte güçlendirilmiș bağlantı pimi mevcuttur. Kullanacağınız
pimi seçmeden önce așağıdaki tabloyu inceleyin. Güçlendirilmiș
bağlantı pimlerinden bașka bağlantı pimleri kullanılması veya
kullanılan zincir tipine uygun olmayan bir güçlendirilmiș bağlantı
pimi veya alet kullanılması halinde yeterli bağlantı kuvveti elde
edilemeyebilir ve bu durum zincirin kopmasına veya yerinden
çıkmasına neden olabilir.
Zincir
CN-7701 / CN-HG93
gibi 9-vites çok
ince zincir
CN-HG50 / CN-IG51
gibi 8-/7-/6-vites
ince zincir
Güçlendirilmiș
bağlantı pimi
Gümüș
Zincir aleti
SI-5VX0A
RD-4500
6.5mm
6.5
mm
TL-CN32 / TL-CN23
7.1mm
7.1
mm
• Eğer dișli sayısındaki bir değișiklik nedeniyle zincirin uzunluğunu
ayarlamak gerekiyorsa, zinciri bir güçlendirilmiș bağlantı pimi veya
uç pimi kullanılarak bağlandığı
Güçlendirilmiș Bağlantı Pimi
yerden bașka bir noktada kesin.
Zincir, güçlendirilmiș bağlantı
pimiyle veya uç pimiyle bağlandığı
yerden kesilmesi durumunda hasar
Uç Pimi
Link Pimi
görecektir.
• Zincirin doğru gerginlikte olup
olmadığını ve hasar görüp görmediğini kontrol edin. Eğer gerginlik
çok zayıfsa veya zincir hasar görmüșse, zincir değiștirilmelidir Eğer
bu önlem alınmazsa, zincir kırılarak ciddi yaralanmaya neden olabilir.
• Parçaları monte etmeden önce servis talimatını dikkatli bir șekilde
okuyun. Gevșek, așınmıș veya hasar görmüș parçalar sürücünün
yaralanmasına neden olabilir.
Sadece orijinal Shimano yedek parçalarını kullanmanızı șiddetle
tavsiye ederiz.
• Bu Teknik Servis Talimatını dikkatli bir șekilde okuyun ve daha sonra
bașvurmak üzere güvenli bir yerde muhafaza edin.
Not
• Eğer dișli değiștirme ișlemleri düzgün șekilde yapılamıyorsa, vites
değiștiriciyi temizleyin ve tüm hareketli parçaları yağlayın.
• Eğer bağlantılardaki gevșeklik düzeyi ayarlama yapılamayacak kadar
yüksek ise, vites değiștiriciyi değiștirmeniz gerekir.
• Vites değiștiriciyi periyodik olarak temizlemeli ve tüm hareketli
parçaları (mekanizmayı ve makaraları) yağlamalısınız.
• Eğer dișli değiștirme ayarı yapılamıyorsa, bisikletin arka ucundaki
paralellik derecesini kontrol edin. Aynı zamanda, kablonun yağlanıp
yağlanmadığını ve vites kablosunun çok uzun veya çok kısa olup
olmadığını kontrol edin.
• Eğer bir makaradaki gevșeklik nedeniyle anormal bir ses duyarsanız,
makarayı değiștirmelisiniz.
• Düzgün çalıșma için, belirtilen vites kablosunu ve orta göbek kablo
rehberini kullanın.
• Kullanmadan önce iç kabloyu ve vites kablosunun içini gresleyerek
uygun șekilde kaydıklarından emin olun.
• İçten kablo çektirmeli bir kadronun kullanılması, yüksek kablo direnci
nedeniyle SIS vites değiștirme fonksiyonunu bozma eğiliminde
olduğundan tavsiye edilmez.
• Parçalar doğal așınmaya ve normal kullanımdan kaynaklanan
bozulmaya karșı garantili değildir.
• Montaj, ayarlama, bakım ve kullanımla ilgili tüm sorularınız için, lütfen
profesyonel bisiklet satıcınıza danıșın.
Vites kolunu birkaç kez çalıștırarak zinciri ikinci dișliye
hareket ettirin. Daha sonra, vites koluna oynaklığını
alacak kadar basarken krank kolunu çevirin.
Oynama
Üst ayar vidasını çevirmek suretiyle arkadan
bakıldığında kılavuz makara en küçük dișlinin dıș
çizgisinin altında olacak șekilde ayarlayın.
En iyi performansı sağlamak için așağıda verilen kombinasyonları
kullanmanız tavsiye edilir.
Seriler
Kol (A)
TIAGRA
Kılavuz makara
Üst ayar vidası
ST-4500 / R600 / 5510 / 6510 ST-4500 / R600 / 5510 / 6510
SL-7710 / R440 / R660 / BS7
SL-R440 / R650
Vites kolu
Dișliler
18
RD-4500-SS
RD-4500-GS
SS
GS
Arka hazne
FH-4500
Kaset dișli
CS-HG50-9
Zincir
CN-HG53
Orta göbek kablo rehberi
SM-SP17
SS
GS
31 diș veya daha az
37 diș veya daha az
En büyük dișli
27D
27D
En küçük dișli
11D
11D
16 diș veya daha az
22 diș veya daha az
Toplam kapasite
Aynakol diș farkı
Vites kablosu ayar
tamburunu zincir ikinci
dișliye geri dönünceye
kadar sıkın. (saat yönü)
Vites kablosu
tamburunu zincir
üçüncü dișliye
dokunarak ses
çıkarıncaya kadar
gevșetin. (ters saat
yönü)
2. Kablonun bağlanması ve
emniyete alınması
Kabloyu arka vites değiștiriciye
bağlayın ve kablodaki ilk
gevșekliği aldıktan sonra,
arka vites değiștiriciyi șekilde
görüldüğü gibi tekrar sabitleyin.
Çekin
Not:
Kablonun
kanala iyice
yerleștiğinden
emin olun.
Kanal
Vites kablosu ayar
tamburu
3. Alt ayar
Alt ayar vidasını çevirerek, kılavuz makaranın doğrudan
en büyük dișliyle hizalanacak bir konuma hareket
etmesini sağlayın.
Arka vites değiștiricisinin montajı
Montajı yaparken, B-gerginlik ayar vidasının mil yuvası tırnağıyla temas
ederek deformasyona neden olmamasına dikkat edin.
Braket mili
sıkma torku:
8-10 N•m
Ses tamamen
kesildiğinde
Sıkma torku:
5-7 N•m
Özellikler
Tip
Üçüncü vitese
geçerken
27
SIS-SP41
Arka değiștirici
Tip
Siyah
1. Üst ayar
5. SIS Ayarı
En küçük dișlinin
dıș çizgisi
Vites kablosu
TL-CN32 / TL-CN23
Kurs ayarı ve kablonun emniyete
alınması
En büyük dișli
Kılavuz makara
5 mm Alyen
anahtarı
Alt ayar vidası
B-gerginlik ayar
vidası
4. B-gerginlik ayar vidasının kullanılması
Mil yuvası
tırnağı
Zinciri en küçük aynakol dișlisi ve en büyük dișli
üzerine takarak krank kolunu geriye doğru çevirin.
Daha sonra, B-gerginlik ayar vidasını çevirerek
kılavuz makarayı dișliye mümkün olduğu kadar yakın,
fakat dokunmayacak șekilde ayarlayın. Daha sonra,
zinciri en küçük dișliye ayarlayın ve yukarıdaki ișlemi
tekrarlayarak makaranın dișliye dokunmadığından
emin olun.
En büyük dișli
En küçük dișli
Vites kablosu ayar
tamburu
İdeal ayar
En iyi ayar, vites kolu oynaklığı
alacak kadar çalıștırıldığında ve
zincir üçüncü dișliye dokunarak
ses çıkardığında elde edilir.
* Vites kolunu orijinal konumuna (kolun ikinci dișli
ayarında olduğu ve serbest bırakıldığı konuma)
döndürün ve daha sonra krank kolunu saat
yönünde çevirin. Eğer zincir üçüncü dișliye
dokunarak ses çıkarıyorsa, vites kablosu ayar
tamburunu saat yönünde hafifçe çevirmek suretiyle
ses kesilinceye ve zincir düzgün șekilde çalıșıncaya
kadar sıkın.
Kolu çalıștırarak vites değiștirin ve dișli
konumlarından herhangi birinde gürültü olușup
olușmadığını kontrol edin.
İdeal SIS performansı için, güç aktarma parçalarını
periyodik olarak yağlayın.
Zincir uzunluğu
En küçük dișli
En büyük aynakol dișlisi
Zincir
Kılavuz makara
Gergi makarası
90°
Yerle dik açı
B-gerginlik ayar
vidası
Lütfen dikkat: teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değișiklik yapılabilir. (Türkçe)

Benzer belgeler

RD-5600 - Shimano

RD-5600 - Shimano • Vites değiştiriciyi periyodik olarak temizlemeli ve tüm hareketli parçaları (mekanizmayı ve makaraları) yağlamalısınız. • Eğer dişli değiştirme ayarı yapılamıyorsa, bisikletin arka ucundaki paral...

Detaylı

Arka Dișli Sistemi

Arka Dișli Sistemi olan bir vites kablosu kullanın. Ayrıca, gidon tamamen çevrildiğinde vites kolunun kadroyla temas edip etmediğini kontrol edin. • Kullanmadan önce iç kabloyu ve vites kablosunun içini gresleyerek u...

Detaylı

RD-M972 / RD-M772 / RD-M662 / RD-M592

RD-M972 / RD-M772 / RD-M662 / RD-M592 • Her zaman aynı grup ișaretleri bulunan dișli seti kullanmaya özen gösterin. Kesinlikle farklı grup ișaretine sahip olan bir dișli yatağı ile birlikte kullanmayın. • Gidon her iki tarafa sonuna ka...

Detaylı

RD-M663 / RD-M593

RD-M663 / RD-M593 bir yerde muhafaza edin.

Detaylı

Arka Dișli Sistemi

Arka Dișli Sistemi * Vites kolunu orijinal konumuna (kolun ikinci dișli ayarında olduğu ve serbest bırakıldığı konuma) döndürün ve daha sonra krank kolunu saat yönünde çevirin. Eğer zincir üçüncü dișliye dokunarak se...

Detaylı

Arka Dişli Sistemi

Arka Dişli Sistemi • Düzgün çalıșma için, belirtilen vites kablosunu ve orta göbek kablo rehberini kullanın. • Kullanmadan önce iç kabloyu ve vites kablosunun içini gresleyerek uygun șekilde kaydıklarından emin olun....

Detaylı

Arka Dișli Sistemi

Arka Dișli Sistemi • Vites değiștiriciyi periyodik olarak temizlemeli ve tüm hareketli parçaları (mekanizmayı ve makaraları) yağlamalısınız. • Eğer dișli değiștirme ayarı yapılamıyorsa, bisikletin arka ucundaki paral...

Detaylı

Arka Dișli Sistemi

Arka Dișli Sistemi • Düzgün çalıșma için, belirtilen vites kablosunu ve orta göbek kablo rehberini kullanın. • Kullanmadan önce iç kabloyu ve vites kablosunun içini gresleyerek uygun șekilde kaydıklarından emin olun....

Detaylı

Arka Dișli Sistemi

Arka Dișli Sistemi yağlanıp yağlanmadığını ve vites kablosunun çok uzun veya çok kısa olup olmadığını kontrol edin. Eğer bir makaradaki gevșeklik nedeniyle anormal bir ses duyarsanız, makarayı değiștirmelisiniz. Eğer...

Detaylı

CT-S510 - Shimano

CT-S510 - Shimano • Güçlendirilmiș bağlantı pimlerinden bașka bağlantı pimleri kullanılması veya kullanılan zincir tipine uygun olmayan bir güçlendirilmiș bağlantı pimi veya alet kullanılması halinde yeterli bağlant...

Detaylı