Genel Güvenlik Bilgileri Teknik Servis Talimatı İnce tip zincir için

Transkript

Genel Güvenlik Bilgileri Teknik Servis Talimatı İnce tip zincir için
SI-0450H-002-05
Genel Güvenlik Bilgileri
Not
UYARI
"Bakım aralığı, kullanma ve sürüş şartlarına bağlıdır. Zinciri
düzenli olarak uygun zincir temizlemeyici maddeyle temizleyin.
Kesinlikle pas temizleyiciler gibi alkali bazlı veya asit bazlı
çözücüler kullanmayın. Eğer bu çözücüler kullanılırsa, zincir
kırılabilir ve ciddi yaralanmaya neden olabilir."
• Güçlendirilmiș bağlantı pimini sadece ince tipte zinciri birleștirmek için
kullanın.
• İki farklı tipte güçlendirilmiș bağlantı pimi mevcuttur. Kullanacağınız pimi
seçmeden önce așağıdaki tabloyu inceleyin. Güçlendirilmiș bağlantı
pimlerinden bașka bağlantı pimleri kullanılması veya kullanılan zincir tipine
uygun olmayan bir güçlendirilmiș bağlantı pimi veya alet kullanılması
halinde yeterli bağlantı kuvveti elde edilemeyebilir ve bu durum zincirin
kopmasına veya yerinden çıkmasına neden olabilir.
Zincir
Güçlendirilmiș bağlantı pimi
CN-YM81 / 7701 / HG93
gibi 9-vites çok ince zincir
6.5 mm
CN-HG50 / HG40 gibi
8-/7-/6-vites ince zincir
7.1 mm
Șekil A 'da gösterildiği gibi, bağlantı piminin,
hareket yönündeki dıș bağlantı deliğine
takılması önemle tavsiye edilir. Șekil B 'deki
yönteme kıyasla zincirin güç seviyesi artar.
A-53
SG
Zincirin hareket
yönü
Zincir aleti
Gümüș
TL-CN32 / CN23 / CN27
Siyah
TL-CN32 / CN23 / CN27
İç bakla
• Eğer dișli sayısındaki bir değișiklik nedeniyle zincirin uzunluğunu ayarlamak
gerekiyorsa, zinciri bir güçlendirilmiș bağlantı pimi veya uç pimi kullanılarak
bağlandığı yerden bașka bir noktada
Güçlendirilmiș
Uç Pimi
Link Pimi
Bağlantı Pimi
kesin. Zincir, güçlendirilmiș bağlantı
pimiyle veya uç pimiyle bağlandığı
yerden kesilmesi durumunda hasar
görecektir.
• Zincirin uzunluğunu yeniden ayarlarken,
güçlendirilmiș bağlantı piminin, zincir kesicinin yerleștirilmiș olduğu yönden
(zincirin kesildiği yön ile aynı yönden) takıldığına emin olun.
• Zincirin doğru gerginlikte olup olmadığını ve hasar görüp görmediğini
kontrol edin. Eğer gerginlik çok zayıfsa veya zincir hasar görmüșse, zincir
değiștirilmelidir. Eğer bu önlem alınmazsa, zincir kırılarak ciddi yaralanmaya
neden olabilir.
• Parçaları monte etmeden önce servis talimatını dikkatli bir șekilde
okuyun. Sadece orijinal Shimano yedek parçalarını kullanmanızı șiddetle
tavsiye ederiz. Eğer ayarlar doğru șekilde yapılmazsa, zincir yerinden
çıkarak bisikletin devrilmesine ve ciddi șekilde yaralanmanıza neden
olabilir.
• Bu Teknik Servis Talimatını dikkatli bir șekilde okuyun ve daha sonra
bașvurmak üzere güvenli bir yerde muhafaza edin.
Teknik Servis Talimatı
SI-0450H-002
Dıș bakla
Bağlantı pimi
İç bakla
Dıș bakla
Bağlantı pimi
Kullanım yöntemi
Zincir aleti
İnce tip zincir için özel bağlantı pimi
(Güçlendirilmiș Bağlantı Pimi)
Özellikler
(1) İtin
• Daha büyük bağlantı kuvveti sağlamak için, bu güçlendirilmiș
bağlantı pimi özel bir șekle sahiptir (pim, her iki uçta, tamburda
olduğundan daha kalındır). Aynı zamanda, pimin zincire daha
kolay itilmesini sağlayan bir kılavuz temin edilmiștir.
(2) Bastırın
(3) Bastırdıktan
sonra
NOT
Zincir birleștirildikten sonra bağlantı piminin zincirin her iki
tarafından eșit șekilde çıkıntı yaptığından emin olun.
Kılavuz
* Eșit olmalıdır
Bağlantı yeri
Güçlendirilmiș bağlantı pimi
Normal bağlantı pimi
* Diğer dillerde Servis Talimatı için, bkz: http://techdocs.shimano.com
Lütfen dikkat: teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değișiklik yapılabilir. (Turkish)
(4) Fazla kısmı kırın

Benzer belgeler

CN-7900 / CN-6700

CN-7900 / CN-6700 veya asit bazlı çözücüler kullanmayın. Eğer bu çözücüler kullanılırsa, zincir kırılabilir ve ciddi yaralanmaya neden olabilir.” • Mükemmel vites değiștirme performansı elde etmek için, CN-7900 / CN...

Detaylı

CT-S510 - Shimano

CT-S510 - Shimano • Güçlendirilmiș bağlantı pimlerinden bașka bağlantı pimleri kullanılması veya kullanılan zincir tipine uygun olmayan bir güçlendirilmiș bağlantı pimi veya alet kullanılması halinde yeterli bağlant...

Detaylı

FC-M131 / FC-M171

FC-M131 / FC-M171 Eğer gerginlik çok zayıfsa veya zincir hasar görmüșse, zincir değiștirilmelidir. Eğer bu önlem alınmazsa, zincir kırılarak ciddi yaralanmaya neden olabilir. • Bisikleti sürmeden önce krank kolların...

Detaylı