Mitsubishi Electric, doğru klima seçimi ve kullanımının önemine

Transkript

Mitsubishi Electric, doğru klima seçimi ve kullanımının önemine
Araştırma - Klima
Mitsubishi Electric, doğru klima seçimi
ve kullanımının önemine dikkat çekiyor
Yenal
ALTAÇ
G
ünümüzde lüks olmaktan
çıkıp hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen klimaların seçiminde tüketiciler, eksik bilgi ve uygulamalar nedeniyle hatalı
klima seçimi yaparak düşük performans ve yüksek faturalarla karşılaşabiliyor. Mekana uygun olarak seçilmiş, doğru yere montajı yapılmış,
düzenli olarak bakımı yapılan, enerji
verimliliği yüksek klimalar ise yaz-kış
rahat ve konforlu bir ortam sağlayarak yaşam kalitesini yükseltiyor. Klima seçiminin ciddi bir iş olduğunu
belirten Mitsubishi Electric Türkiye
Klima Sistemleri Genel Müdürü Yenal Altaç, doğru klima seçimi ve kullanımı ile ilgili konulara dikkat çekti. Altaç, klimanın mekanın soğutma
ve ısıtma ihtiyacına uygun olması,
enerji tasarruflu ve düşük ses seviyesine sahip olması, mekana uygun
kapasite belirlenerek montajının uzmanlar tarafından yapılması ve sağ62 Dünya İnşaat
lıklı ortamlar için doğru filtreye dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri tarafından geliştirilen
“Keşfetteam” hizmetine de değinen
Altaç, uzman Keşfetteam ekiplerinin; son teknoloji ekipmanlarla termal görüntüleme yaparak, keşif yapılan ortamdaki yalıtım sorunlarını,
ısı köprülerini, dış duvarlardaki ve
kapılardaki ısı kaçak noktalarını tespit ettiğini ve ayrıca kullanıcıları yaşanabilecek konforsuz koşullar, daha az tüketim ve seçilen klimalardan
tam verim alabilmek gibi konularda
yönlendirdiğini dile getirdi. Keşfetteam, mekana uygun klimanın yanı
yer alan mevcut bir ürün ile yeni sistemin en üst sınıfı A+++ kategorisine giren bir ürün arasında enerji
tüketimi ve dolayısıyla kullanıcının
masrafları açısından büyük farklar
oluşabildiğini anlattı. Altaç, açıklamalarına şöyle devam etti: “Ayrıca yeni sınıflandırma sistemine göre örneğin Antalya için A sınıfı olan
bir klima İstanbul için A sınıfı olmayabilir. Bu nedenle tüketiciler klima
alırken bulundukları bölgenin iklim
şartlarına uygun özellikteki klimaları tercih ettikleri zaman hem maksimum verim elde ediyor hem de
enerji tasarrufu sağlıyor.”
Yeni düzenlemeler çerçevesinde inverter klimalara olan talebin
arttığını belirten Altuğ, “Geleneksel (on/off ya da sabit hızlı) klimalarda, ortam sıcaklığı ayarlanan sıcaklığa geldiğinde klima çalışmasını durduruyor. Ortam sıcaklığında,
ayar sıcaklığından sapmalar meydana geldiğinde ise klima yeniden çalışmaya başlıyor. Klimaların
ilk çalışması sırasında tükettikleri enerji, sürekli çalışmaları sırasında tükettikleri enerjiden çok daha
fazla. Durma-çalışma (on/off) sayısı arttıkça, klimanın enerji tüketimi
de artıyor. Inverter klimalar, ortam
sıcaklığı ayar sıcaklığına yaklaştıkça
sıra seçilen klimanın konumlanması kapasitesini otomatik olarak kısmagereken ideal yeri de belirliyor. Ger- ya başlıyor, tam tersi durumda yaçek dünya ile dijital dünya arasında ni ayar sıcaklığından uzaklaştıkça
bağlantı sağlayan ve yeni bir yazılım ise kapasitesini artırıyor. Dolayısıyteknolojisi olan ‘Artırılmış Gerçek- la aşırı ısıtma ve soğutmanın önülik’ (Augmented Reality) uygulama- ne geçilebilmesi, sürekli çalışma sısı sayesinde müşteriler, keşif sırasın- rasındaki enerji tüketimlerinin daha
da ihtiyaçlarına uygun olan klimala- az olması ve durma-çalışma sayırın mekanlarında nasıl görüneceğini sını minimuma indirebilmesinden
deneyimleyebiliyor.
dolayı inverter klimalar, geleneksel
on/off klimalara göre çok daha ta“Yeni nesil klimalara
sarruflu” açıklamasını yaptı. Altaç,
talep artıyor”
inverter bir klima alırken, sezonsal
Klima seçiminde önem kazanan verimlilik değerlerinin yüksek, yıllık
sezonsal verimlilik ve yeni ölçüm kri- enerji tüketimi değerlerinin düşük
terleri konusunda da bilgi veren Al- olmasına dikkat etmek gerektiğini
taç, pazarda en üst enerji sınıfında ifade etti. n
www.dunyainsaat.com.tr

Benzer belgeler

Panasonic Klimalar İklimsa`da - İklimsa Merkezi 444 1 156

Panasonic Klimalar İklimsa`da - İklimsa Merkezi 444 1 156 ; insan hareketine duyarlı, hareketleri 24 saat gözlemleyip analizini yapabilen ve değişikliklere hızlı bir şekilde tepki veren Eco Patrol özelliği sayesinde maksimum enerji tasarrufu ve maksimum k...

Detaylı

KLİMALARDA SEZONSAL VERİMLİLİK KRİTERLERİ İLE ENERJİ

KLİMALARDA SEZONSAL VERİMLİLİK KRİTERLERİ İLE ENERJİ enerji tasarruflu ve düşük ses seviyesine sahip olması, mekana uygun kapasite belirlenerek montajının uzmanlar tarafından yapılması ve sağ62 Dünya İnşaat

Detaylı