katılım sözleşmesi formu

Transkript

katılım sözleşmesi formu
KATILIM SÖZLEŞMESİ FORMU
1.ADANA ULUSLAR ARASI HAVA OYUNLARI FESTİVALİ 18-20 Mayıs / 2012
EXHIBITORS FORM
1.ADANA INTERNATIONAL AIRGAME FESTIVAL, May 18-20 / 2012
PİLOT ADI SOYADI
PILOT NAME SURNAME
LİSANS TÜRÜ
LİCANCE
LİSANS NO
BAĞLI OLDUĞU KULÜP
KLUB
ADRES
ADRESS
ŞEHİR
CITY
E-POSTA
E-MAIL
TEL
KATEGORİ
CATEGORY
GSM
MICROLIGHT
ULTRALIGHT
AUTOGYRO
PARAMOTOR
SERBEST PARAŞÜT
R/C MODEL
HAVA ARACI MARKA
AİRCRAFT MODEL
1-Bu sözleşmeyle organizatör ile yukarıda bilgileri belirtilen katılımcı güvence altına alınmış bulunmaktadır.Bu sözleşmede geçen “festival” terimi; 1.Adana uluslar arası hava
oyunları Festivali organizasyonu için, “katılımcı” terimi; 1.Adana uluslar arası hava oyunları Festivali bünyesinde etkinliklere katılacak pilot, paraşütçü ve R/C Modelciler için,
“organizatör ” terimi; Festival organizasyon komitesi için “ katılım sözleşmesi ” terimi; festival hakkında organizatör ile katılımcı arasındaki yazılı ve imzalı düzenlemeler için
kullanılmaktadır.
2-Taraflarca imzalanmakla yürürlüğe giren bu festival katılım sözleşmesi, ilgili mukavele olarak kabul edilecektir.
3-Bu sözleşmeyi imzalayarak, katılımcı 1.Adana uluslararası hava oyunları komitesinin yukarıda belirtilen tarihler arasındaki festivale katılma ve festival bünyesinde gerçekleşecek
olan aktivitelere dâhil olma hakkına sahip olacaktır.
Katılımcı, sözleşmenin imzalanmasıyla yukarıdaki hususlar ek olarak;
3a) Katılımcı Kelaynak havacılık kulübü derneğine ait hava parkı Tesisi’nde yapacağı ücretsiz antrenman uçuşları,
3b) Katılımcı hava araçlarına Festival alanında tahsis edilecek hava aracı park alanı,
3c) Katılımcı Festival alanında tahsis edilecek 3x3 (9 metrekare) standart ölçülerde çadır,
3d) Festival esnasında sabah, öğlen ve akşam yemek ile içecekler,
sahip olacaktır.
4- Yukarıdaki hakların geçerli olabilmesi için katılımcı katılım sözleşmesi formunu imzalayarak 04.mayıs.2012 tarihine kadar organizatöre iletmesi gerekemktedir.
5- Mücbir sebepler nedeniyle festival’in gerçekleştirilememesi halinde organizatörün herhangi bir yükümlülüğü yoktur.
6- Katılımc ,11 Mayıs 2012 tarihine kadar (yazılı olarak bildirimde bulunmak koşuluyla) katılımı iptal etme hakkına sahiptir
7-Organizatör, festival süresince Hava parkı üzerindeki uçuş alanı parkur genel güvenliğini sağlayacaktır.
8-İşbu festival katılım sözleşmesini imzalayan katılımcı ve organizatör, festival katılım koşullarına ve festival katılım sözleşmesi yükümlülüklerine aynen uymayı kabul ve taahhüt
eder.
9-Dokuz maddeden oluşan bu sözleşme bir nüsha olarak tanzim edilmiş, imza sirkülerindeki yetkili kişiler veya taraflarca yetkilendirilmiş kişiler tarafından imza altına alınmıştır.
Organizatör
TARİH
Katılımcı
Son kayıtlar
: 60 pilot tamamlanınca kapanacaktır.
Kurallar
: Katılımcılar Uçuş emniyet kuralları dahilinde organizasyon sorumluları tarafından belirlenen program dahilinde gösteri uçuş ve paraşüt
atlayışlarını yapacaklardır.
Tarih ve yer
: 18-20 Mayıs 2012 Kelaynak Havacılık Kulübü derneği uçuş Parkı / ADANA
Festival komitesi, Mahfesığmaz THK Yüreğir Şube Başkanlığı, Cumhuriyet Mh.1002.Sk.Aliantepüzümü iş Mrk.Kat:4 No:33 Yüreğir/ADANA
Tel: 0322 325 00 86, GSM:0533 656 53 96, Fax: 0322 325 00 85 web: www.airgameturkey.com , e-posta: [email protected]