Fiziki Teslimatlı “VOB-Canlı Hayvan” Vadeli şlem Sözleşmesi`nde

Transkript

Fiziki Teslimatlı “VOB-Canlı Hayvan” Vadeli şlem Sözleşmesi`nde
Tarih
: 27.09.2011
Duyuru No : 2011-299
Fiziki Teslimatlı “VOB-Canlı Hayvan” Vadeli İşlem Sözleşmesi’nde
İşlemler 3 Ekim 2011 Tarihinde Başlıyor
Borsamızda, dayanak varlığı büyükbaş canlı hayvan olan Fiziki Teslimatlı “VOB-Canlı
Hayvan” vadeli işlem sözleşmesi işleme açılacaktır.
“VOB-Canlı Hayvan” vadeli işlem sözleşmesi vade sonunda fiziki teslimat yöntemiyle
kapatılacak olup, teslimat işlemleri İstanbul Ticaret Borsası’nın Tuzla’da bulunan Canlı
Hayvan ve Et Şubesi’nde yapılacaktır. Bu sözleşmede yatırımcı sözleşme vadesine kadar
pozisyonunu kapatmamışsa;
•
Uzun pozisyon alan yatırımcı, teslim tarihinde İstanbul Ticaret Borsası’nda (İSTİB)
canlı hayvanını teslim alabilecek,
•
Kısa pozisyon alan yatırımcı, teslim tarihinde İstanbul Ticaret Borsası’nda (İSTİB)
canlı hayvanını teslim edebilecektir.
Söz konusu sözleşmenin işleme açılması aşağıda sıralanan faydaları beraberinde getirecektir:
•
Hayvanların İSTİB tarafından tanımlanan standartlara uygun ve gerekli kontrollerinin
yapılmış olması,
•
Büyükbaş kurbanlık fiyatlarının önceden sabitlenmesi imkanı
•
Güvenli ve şeffaf hayvan alım satım ortamı sağlaması.
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.
Akdeniz Cad., Birsel İş Merkezi, No:14, D: 601-602-702 35210 Alsancak / İZMİR
Tel: 0(232)481 10 81 - Faks: 0(232)445 61 85
E-posta: [email protected] Web: www.vob.org.tr
3 Ekim 2011 tarihi itibarıyla işleme açılacak Fiziki teslimatlı “VOB-Canlı Hayvan” vadeli
işlem sözleşmesinin kodu, vade ayı ve son işlem günü aşağıdaki gibidir:
Sözleşme Adı
Sözleşme Kodu
Vade Ayı
Canlı
Hayvan
P_421F_CMCAT1111
Kasım 2011
İlk İşlem
Günü
Son İşlem
Günü
03 Ekim 2011 03 Kasım 2011
Sözleşme özellikleri aşağıdadır. Üyelerimize ve yatırımcılarımıza duyurulur.
Sayfa 2 / 5
Vade Günü
10 Kasım 2011
Fiziki Teslimatlı VOB-Canlı Hayvan Vadeli İşlem Sözleşmesi Sözleşme Özellikleri
Dayanak Varlık
24-42 aylık, ağırlığı 450-550 kg arası olan, Türkiye’de doğmuş, sağlıklı,
dezenfeksiyon belgesi ve veteriner sağlık raporu bulunan, hayvan pasaportu ve
kulak küpeleri olan canlı erkek sığırdır.
Sözleşme Büyüklüğü
Sözleşme büyüklüğü 500 kg’dır.
Kotasyon Şekli
Büyükbaş canlı hayvanın kg fiyatı TL cinsinden değeri virgülden sonra iki
basamak halinde kote edilir. (Örnek: 7,51; 7,52 gibi).
Günlük Fiyat Hareket
Sınırı
Baz Fiyatın ±%10’udur.
Minimum Fiyat Adımı 0,01 Minimum fiyat adımının değeri 5 TL’ye karşılık gelmektedir.
Vade Ayları
Son İşlem Günü
Sözleşmenin Vadesi
Teslimat Günü
Teslimat Bildirim
Her yıl Kurban Bayramı için, Kurban Bayramı’nın üçüncü gününe denk gelen
tek vade ayı olarak işleme açılır.
Bir Sonraki Sözleşmenin Açılma Zamanı: Yeni bir sözleşme, vade ayından üç ay
öncesine denk gelen ayın ilk iş gününde işleme açılır.
Son işlem günü, sözleşmenin bayram arifesinden önceki ikinci iş günüdür. Yurt
içi piyasaların resmi tatil nedeniyle yarım gün olması durumunda son işlem günü
bir önceki iş günüdür.
Fiziki teslimatlı canlı hayvan vadeli işlem sözleşmesinin vadesi, fiziki
uzlaşmanın yapılacağı her Kurban Bayramı’ndan sonraki ilk iş günüdür.
Fiziki teslimatlı canlı hayvan vadeli işlem sözleşmesinin teslim tarihleri Kurban
Bayramı’ ndan önceki gün ile bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günleridir.
Teslim tarihleri Borsa tarafından değiştirilebilir.
Son işlem gününden önceki iki iş günüdür.
Günleri
Teslimat Yeri
İSTİB Canlı Hayvan ve Et Şubesi’dir.
Teslimat Saatleri
Teslim günlerindeki teslim saatleri Borsa tarafından ilan edilir.
Vade Sonu Uzlaşma
Fiyatı
Son işlem gününde 14:00-17:00 saatleri arasında Borsamızda alım-satım sonucu
oluşan tüm fiyatların ağırlıklı ortalaması vade sonu uzlaşma fiyatı olarak
kullanılır. Eğer uzlaşma periyodu içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans
içerisinde geriye dönük olarak bulunan son 10 işlemin ağırlıklı fiyatlarının
Sayfa 3 / 5
ortalaması alınır.
Son işlem gününde 10 adetten az sayıda işlem gerçekleşmişse, gerçekleşen
işlemlerin ağırlıklı ortalaması uzlaşma fiyatı olarak ilan edilir.
Uzlaşma Şekli
Yukarıdaki yöntemlerle belirlenen vade sonu uzlaşma fiyatı en yakın fiyat
adımına yuvarlanır.
Fiziki uzlaşma
Pozisyon Limiti
Mutlak pozisyon limiti 1000, oransal pozisyon limiti %10’dur.
Başlangıç Teminatı
500 TL
Sürdürme Teminatı
Başlangıç teminatının %75’i
Günlük Uzlaşma
Fiyatı
Seans sonunda günlük uzlaşma fiyatı şu şekilde hesaplanır:
1.
2.
Seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen
tüm işlemlerin miktarlarına göre ağırlıklı fiyatlarının ortalaması günlük
uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.
Eğer son 10 dakika içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, seans
içerisinde geriye dönük olarak bulunan son 10 işlemin ağırlıklı
fiyatlarının ortalaması alınır.
Seans sonunda yukarıda belirtilen yöntemlere göre günlük uzlaşma fiyatının
hesaplanamaması durumunda, aşağıda belirtilen yöntemler tek başına ya da
birlikte kullanılarak günlük uzlaşma fiyatı tespit edilebilir.
a)
Seans içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin ağırlıklı fiyatlarının
ortalaması,
b) Bir önceki günün uzlaşma fiyatı,
c) Seans sonundaki en iyi alış ve satış kotasyonlarının ortalaması,
d) Sözleşmenin vadesine kadar olan süre için geçerli olan ve Borsa
tarafından belirlenen faiz oranı, dayanak varlığın spot fiyatı veya
sözleşmenin diğer vade ayları için geçerli olan günlük uzlaşma fiyatı
kullanılarak hesaplanacak “teorik” vadeli fiyatlar.
Sözleşmenin 1.5 inci maddesi çerçevesinde Uzlaşma Fiyatı Komitesi tarafından
Günlük Uzlaşma Fiyatının değiştirilme durumu saklıdır.
Teslimat Şartnamesi için tıklayınız.
http://www.vob.org.tr/VOBPortalTur/Announcements/27Eyl%C3%BCl2011-300.pdf
Sözleşme Genelgesi için tıklayınız.
Sayfa 4 / 5
http://www.vob.org.tr/VOBPortalTur/ProcedureTree/2011-148.pdf
Takas ve Temerrüt Esasları Değişiklik Genelgesi için tıklayınız.
http://www.vob.org.tr/VOBPortalTur/ProcedureTree/2011-149.pdf
Sayfa 5 / 5

Benzer belgeler

Yangın Durdurucu Harç Monokote HPM

Yangın Durdurucu Harç Monokote HPM dayanımı vardır. UL tarafından UL 1479 (ASTM E-814).uygun olarak sağlanmıştır. Özel detaylarımız UL Fire Resistance Directory, Vol. II. Başlığı altında online olarak görülebilir. TEKNİK BİLGİ Monok...

Detaylı