Tarih: Gönderilen: Gönderen: Hitay Özbay Provost Yardımcısı Konu

Transkript

Tarih: Gönderilen: Gönderen: Hitay Özbay Provost Yardımcısı Konu
Tarih:
Gönderilen:
Gönderen:
Hitay Özbay
Provost Yardımcısı
Konu:
“ …” çalışması etik kurul onayı
Üniversitemiz İnsan Araştırmaları Etik Kurulu, ……. tarihli görüşme sonucu, “………” isimli
çalışmanız kapsamında yapmayı önerdiğiniz etkinlik için etik onay vermiş bulunmaktadır.
Onay, ekte verilmiş olan çalışma önerisi, çalışma yürütücüleri, ve bilgilendirme formu için
geçerlidir.
Bu onay, yapmayı önerdiğiniz çalışmanın genel bilim etiği açısından bir değerlendirmesine
karşı gelmektedir. Çalışmanızda, kurulumuzun değerlendirmesi dışında kalabilen özel etik ve
yasal sınırlamalara uymakla ayrıca yükümlüsünüz.
Etik Kurul Üyeleri:
Ünvan / İsim
Bölüm / Uzmanlık
1. Prof. Dr. Hitay Özbay
Elektrik ve Elektronik Müh.
2. Doç. Dr. Fatma Taşkın
İktisat
3. Prof. Dr. Haldun Özaktaş
Elektrik ve Elektronik Müh.
4. Prof. Dr. Tayfun Özçelik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
5. Prof. Dr. Erdal Onar
Hukuk
Yd.1. Doç. Dr. Ali Osmay Güre
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Yd.2. Prof. Dr. Cemal Yalabık
Fizik
Kurul karar/toplantı No: 2016_ay_gün_sayı
İmza
Bilkent Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Hakkında:
 Kurul aşağıda ünvan, isim, uzmanlık alanı/bölümü belirtilen 5 asli ve 2 yedek üyeden
oluşur:
Prof. Dr. Hitay Özbay (Başkan), Elektrik ve Elektronik Müh.
Doç. Dr. Fatma Taşkın, İktisat
Prof. Dr. Haldun Özaktaş, Elektrik ve Elektronik Müh.
Prof. Dr. Tayfun Özçelik (Tıp Doktoru), Moleküler Biyoloji ve Genetik
Prof. Dr. Erdal Onar, Hukuk
Doç. Dr. Ali Osmay Güre (Yedek Üye), (Tıp Doktoru), Moleküler Biyoloji ve Genetik
Prof. Dr. Cemal Yalabık (Yedek Üye), Fizik




Kurul toplantılarına katılamayan asli üyelerin yerine yedek üyeler görevlendirilir.
Kurul en az 3 üye ile toplanabilir.
Bir başvurunun onay alması konusunda olumsuz oy kullanan üyeler bunu onay
belgesindeki imzalarının yanına muhalefet notu ile belirtirler.
Bir başvurunun onay alabilmesi için en az 3 üyenin olumlu oy kullanması gerekir.
Onay belgesinde imzalarının yanında muhalefet notu bulunmaması, o üyelerin olumlu
oy kullandıkları anlamına gelir.