BAĞLARDA İLAÇLAMA PROGRAMI

Transkript

BAĞLARDA İLAÇLAMA PROGRAMI
BAĞLARDA İLAÇLAMA PROGRAMI- BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARINA KARŞI KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ
BAĞ ZARARLILARINA KARŞI KULLANILAN TARIM İLAÇLARI
ZARARLI
İLACIN ETKİLİ MADDE ADI
TİCARİ ADI
DOZU
(100 lt suya)
HASAT
ARALIĞI
( Gün )
Lobesia botrana
(Salkım Güvesi)
Chlorpyrifos-ethyl 480g/l EC
Pestban 4 E,
Sarban 4 E, Dursban 4,
Jokker 4, Dorpan 48,
Napoleon, Priban 4,
Korban 4,Efdal Prinos
4, 4,Killban
4,Catamaran 4
EC,Massban 4,
Serfos 48
Alban 4, İzolban 4
100 ml
14
Bacillus thuringiensis (16000
IU/mg) WP+Toz �eker
Thuricider HP Spray
OT,Rebound
Bioinsecticide
Florbac WG
150 gr
+1000gr.şeker
0
İLAÇLAMA ZAMANI
1.
Bacillus thringiensis
var.aizawai strain ABTS1857 (35 000 DBM/mg)
100g/100lt.su+100
lt. suya 1000g toz
şeker ilavesi
İlaçlama; çiçek
tomurcuğu döneminde,
2.
İlaçlama; korukların
oluştuğu devrede,
3.
İlaçlama; koruklar
geliştikten sonra yapılır.
0
Agree 50 WG
100 g / 100 l su
0
Majeste 20 EC,
Gatedoll 20
Bestgol 20, İzolgold 20
75 ml
14
Bacillus thuringiensis spp.
aizawai GC-91 ırkı %
50+Toz Şeker
Esfenvalerate 200g/l EC
1
HAZIRLAYAN : TARIM DAİRESİ-ZİRAİ MÜCADELE VE KARANTİNA ŞUBESİ
2013-OCAK
BAĞLARDA İLAÇLAMA PROGRAMI- BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARINA KARŞI KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ
480 g/l Chlorpyrifos ethyl
250 g/l Cypermethrin
2
Robuts 4
Agrosban-4
Efdal Prinos 4
Korban 4
Pestban 4 E
Dursban 4
Terpan 4
Napoleon
Sarban 4 E
Serfos 48
Priban 4
Pyrinex 48 EC
Megaban 4
Dorpan 48
Dorsan 48
Massban 4
Sonn 250 EC
Matador 250
Canmethrın 25
Imperator
Lance 25
Kral 250
Best Siper 25
İzolmethrin 25
Dante 25
Cardosso 250
Ningbo 25
Massmethrin 25 EC
Sipretor
Kulcyperin 25
Athletic 25
Simegon 25
Arrıvo 25
Cyperkıller
Cymbush
Arrivo 25
Jupiter 25
Cypra Plus
Siperkor 25
Efdal Kimetrin 25
100 ml/100 lt.su
Ergin-Larva
14
20 ml/100 lt su
Larva (Kelebek
faliyetleri
başladığında veya
larva zararı
görüldüğünde ilk
ilaçlama yapılır).
7
HAZIRLAYAN : TARIM DAİRESİ-ZİRAİ MÜCADELE VE KARANTİNA ŞUBESİ
2013-OCAK
BAĞLARDA İLAÇLAMA PROGRAMI- BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARINA KARŞI KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ
Emamectin benzoate %5 SG
Lambda-Cyhalothrin 50 gr/lt
EC
Spinosad 240 g/l SC
3
Hypnose 5,
Cy-Claim,
Surrender 5 SG,
Jockey 05,
Medley ® 5,
Hypnose05,
Pancart 5,
Emarebeno 05,
Rainy 5,
Spodhel,
Aganta 5 SG
Bekchi 5 SG
Proclaim 05 SG
Kavancha 5 EC,
Tekvando 5,Sutra 50
Sumosa,
Aekido 5,
İzollate 5,
Efdal Lamtorin 5,
Lombardo 5,
Abrogate 5,
Samuray 5,
Ancora 5
Megamax 5 EC
Redsunny , Petra 5
Karate Zeon
Success 0.24,
Spintor 240
25g
14
20 ml
7
20 ml/100 lt su
larva
20 ml
7
Spinosad 480 g/l SC
Reborn,
Aralix 480,
Laser, Flenter
10 ml
7
Methoxyfenozide 240g/l SC
Prodigy 240,
Winsor
40ml
7
Chlorantraniliprole+Abamectin
45g/l+18g/l SC
Voliam targo 063 SC
70ml
3
HAZIRLAYAN : TARIM DAİRESİ-ZİRAİ MÜCADELE VE KARANTİNA ŞUBESİ
2013-OCAK
BAĞLARDA İLAÇLAMA PROGRAMI- BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARINA KARŞI KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ
Bacillus thuringiensis (32000
IU/mg) WG+Toz �eker
Indoxacarb 150 g/l SC
İndoxacarb %30
Bacillus thuringiensis (10000
IU/mg)
Bifenthrin 100 g/l
Planococcus citri
(Unlubit)
Tetranychus
urticae
(İki Noktalı
Kırmızıörümcek)
Zetacypermethrin 100gr/ EW
Yazlık Yağlar 700-850 gr/lt
Sıvı **
Clofentezine 500 gr/lt EC
% 80 Kükürt
Fenpyroximate 50 gr/lt SC
4
Deflin
Indoxacarb 150,
Sumagic,Avaunt,Cyvunt
,Avanti,Steward,
Awacant
75 gr
+1000gr.şeker
25 ml
0
3
(sofralık)
10
(Şaraplık)
Award 30 WGD
Steward
Mettaro
12.5gr
10
M:V:P Bionsecticide
300 ml
0
Habla 100 EC
Fury 10
Hektaş Yazlık
Yağ,Opron,safa Yazlık
Yağ, Naron Yazlık Yağ,
Agapol Em 800
Turovil,Volk 92,Koruma
Volk 92,Efdal Sunol 70
EO,Hektolineum,Agopol
M 800
Apollo,
Seebus 500,
İzoltitanik,
Korpollo 500,
Antarctic 500
Apofen SC
Fınesulphur 80 WG
Elomadin,
Truegold,
Raincall
20 ml.100 lt su
larva
20 ml
1000 ml
1 kg şeker eriyiği ilave edilir.
21
7
21
25 ml
56
400 gr
7
75 ml
14
HAZIRLAYAN : TARIM DAİRESİ-ZİRAİ MÜCADELE VE KARANTİNA ŞUBESİ
Yumurta ve larvalara
etkilidir.Sezon boyunca 15 gün
ara ile 3-4 defa kullanılabilir.
1. İlaçlama ; Koruklar
yaklaşık nohut
büyüklüğüne geldiğinde,
2.İlaçlama , tanelerin
sulanmaya başladığı
devrede yapılmalıdır
2013-OCAK
BAĞLARDA İLAÇLAMA PROGRAMI- BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARINA KARŞI KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ
Tebufenpyrad %20 WP
240 g/lt Spirodiclofen
Etoxazole 110 g/L SC
***Hexythiazox 50g/lt EC
Actual 20,
Forgiven 20
Talav 20
Seldony 20
Raider SC 240
Samba 10,
Zorba 10,
İzolzum 10 SC,
Forset,
Zombie,
Novamite,
Zoom 10 SC,
Zuum 10
Kotoox 10 SC
Hexorun 5,
Sortie 5,
Yoksorrun 5,
Alfasorin,
Pladox 5,
Nissol-Ultra 5,
Nissorun 5,
İzollorun 5,
Twister 5,
Ersorin 5,
Endarun 5,
Nemasorun 5,
Efdal Hekzarun 50
Bando 5 EC
Canizox
200gr/t Fenazaquin
50 gr
7
25 ml
25 ml
(Yumurta, Larva,
Nimf)
14
7
50ml
3
7
50cc
3
50 ml
70ml
14
3
Bohem
Totem 200
Exploder
Tomquın 200
***240gr Bifenazate
Chlorantraniliprole+Abamectin
45g/l+18g/l SC
5
Floramite 240 SC
Voliam targo 063 SC
HAZIRLAYAN : TARIM DAİRESİ-ZİRAİ MÜCADELE VE KARANTİNA ŞUBESİ
2013-OCAK
BAĞLARDA İLAÇLAMA PROGRAMI- BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARINA KARŞI KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ
 Kükürt + 30 0 C’nin üzerinde yakma yapmaktadır.
 ** Yazlık yağ uygulaması 4 ile 32 oC’lık sıcaklıklar arasında yapılmalıdır.
 ** Yazlık yağlar kükürtlü ilaçlarla birlikte uygulanmaz. Yazlık yağ ile kükürtlü ilaç uygulamaları arasında 3 haftalık bir süre olmalıdır.
 ** Yazlık yağ uygulaması ağaçlar solgun iken önce sulama yapılmalı ve daha sonra ilaç atılmalıdır.
****:Bağ yaprağı hasadının yapıldığı dönemde uygulanmaz.
BAĞ HASTALIKLARINA KARŞI KULLANILAN TARIM İLAÇLARI
ZARARLI
6
İLACIN ETKİLİ MADDE ADI
TİCARİ ADI
DOZU
(100 lt
suya)
HAZIRLAYAN : TARIM DAİRESİ-ZİRAİ MÜCADELE VE KARANTİNA ŞUBESİ
HASAT
ARALIĞI
( Gün )
İLAÇLAMA ZAMANI
2013-OCAK
BAĞLARDA İLAÇLAMA PROGRAMI- BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARINA KARŞI KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ
Bağ Tripsleri
Dursban 4,
Nissorun 5,
Megaban 4,
Pestban 4 E,
Alban 4,
Sarban 4 E,
Jokker 4,
Dorpan 48,
Napoleon,
Priban 4,
Korban 4,
Efdal Prinos 4,
Baron,
Autoban 4,
Killban 4,
Massban 4,
Catamaran 4 EC
Chlorpyrifos-ethyl 480g/l EC
7
4.
İlaçlama; çiçek tomurcuğu
döneminde,
5.
İlaçlama; korukların
oluştuğu devrede,
6.
İlaçlama; koruklar
geliştikten sonra yapılır.
100 ml
14
Bacillus thuringiensis (16000
IU/mg) WP+Toz �eker
Thuricider Hp Spray
OT,Rebound
Bioinsecticide
150 gr
+1000gr.şeker
0
Esfenvalerate 200g/l EC
Gatedoll 20,
Majeste 20
75 ml
14
Emamectin benzoate %5 SG
Aganta 5 SG,
Medley ® 5,
Proclaim 05
Surrender 5
Raıny 5 ,Spodhel
Cy-Claim
Hypnose 05
Pancart 5
Emarebeno 05
Jockey 05
25g
14
HAZIRLAYAN : TARIM DAİRESİ-ZİRAİ MÜCADELE VE KARANTİNA ŞUBESİ
2013-OCAK
BAĞLARDA İLAÇLAMA PROGRAMI- BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARINA KARŞI KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ
8
Lambda-Cyhalothrin 50 gr/lt
EC
Kavancha 5 EC,
Tekvando 5,
Sumosa,
Aekido 5,
İzollate 5,Katana
Kungap,
Efdal Lamtorin 5,
Lombardo 5,
Abrogate 5,
Samuray 5,
Ancora 5
20 ml
7
Spinosad 480 g/l SC
Reborn,
Aralix 480,
Laser
10 ml
7
Methoxyfenozide 240g/l SC
Prodigy 240,
Winsor
40ml
7
Chlorantraniliprole+Abamectin
45g/l+18g/l SC
Voliam targo 063 SC
70ml
3
Bacillus thuringiensis (32000
IU/mg) WG+Toz �eker
Indoxacarb 150 g/l SC
Deflin IN
75 gr
+1000gr.şeker
25 ml
0
Avaunt,
Cyvunt,
Indoxacarb 150,
Sumagic,
Avanti, Steward
3
(sofralık)
10
(Şaraplık)
Yumurta ve larvalara etkilidir.Sezon
boyunca 15 gün ara ile 3-4 defa
kullanılabilir.
1 kg şeker eriyiği ilave edilir.
Bacillus thuringiensis (10000
IU/mg)
M:V:P Bioinsecticide
300 ml
0
350g/l Imidacloprid
Hekvidor 350 SC
50 ml(larva ,
ergin)
Üzüm .56
gün
Yaprak:
10 gün
HAZIRLAYAN : TARIM DAİRESİ-ZİRAİ MÜCADELE VE KARANTİNA ŞUBESİ
2013-OCAK
BAĞLARDA İLAÇLAMA PROGRAMI- BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARINA KARŞI KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ
Bağ Yaprakpireleri
9
Yazlık Yağlar 700-850 gr/lt
Sıvı **
Hektaş Yazlık
Yağ,Opron,safa
Yazlık Yağ, Naron
Yazlık Yağ,
Agapol Em 800
Troil, Volk
92,Koruma Volk 92
1000 ml
HAZIRLAYAN : TARIM DAİRESİ-ZİRAİ MÜCADELE VE KARANTİNA ŞUBESİ
21
3. İlaçlama ; Koruklar
yaklaşık nohut
büyüklüğüne geldiğinde,
4.İlaçlama , tanelerin
sulanmaya başladığı devrede
yapılmalıdır
2013-OCAK
BAĞLARDA İLAÇLAMA PROGRAMI- BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARINA KARŞI KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ
Eriophyes vitis (Bağ
Yaprak Uyuzu)
10
Kükürt % 80 WP/WG/DF
Wopro Sulphur,
Bull 80,
Cosavet DF,
Solfa,
Indosulphur 80,
Power Sulphur'H 80,
Cosavet,
Ransulphur 80,
Power Sulphur'H 80,
Microthiol Special
Disperss,
Thiolux,
Sulgran,
Power Sulphur'H,
Finesulfur 80,
Ks-Solur,
Thiovit Jet,
İzolkükürt 80,
Ransulphur 80,
Thio 80,
Saupolo 80,
Efdal Sulfur 80,
Typic,
Saupolo 80,
Thio 80 WG
Sulphex Gold
400 gr
HAZIRLAYAN : TARIM DAİRESİ-ZİRAİ MÜCADELE VE KARANTİNA ŞUBESİ
7
2013-OCAK
BAĞLARDA İLAÇLAMA PROGRAMI- BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARINA KARŞI KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ
Uncinula necator
(Bağ Küllemesi)
Kükürt 80 WP/DF/WG
Kükürt Toz *
11
Wopro Sulphur,
Bull 80,
Cosavet DF,
Solfa,
Indosulphur 80,
Power Sulphur'H 80,
Cosavet,Kumulus DF
Ransulphur 80,
Power Sulphur'H 80,
Microthiol Special Disperss,
Thiolux,
Sulgran,
Power Sulphur'H,
Finesulfur 80,
Ks-Solur,
Thiovit Jet,
İzolkükürt 80,
Ransulphur 80,
Thio 80,
Saupolo 80,
Efdal Sulfur 80,
Typic,
Saupolo 80,
Trıgger 100 EC
400 gr
Düzey Toz Kükürt,
Ege Toz Kükürt,
Ersoy Kükürt,
2 kg/da (1),
6 kg/da (2),
8 kg/da (3)
7
1. İlaçlama; sürgünler
20-25 cm boya
ulaşınca,
2. İlaçlama ; çiçek taç
yapraklarının
dökülmesinden
sonra korukların iri
saçma büyüklüğünü
aldığı dönemde,
3. İlaçlama; ilaçların
etkililik süreleri
dikkate alınarak
yapılır.
25 ml
HAZIRLAYAN : TARIM DAİRESİ-ZİRAİ MÜCADELE VE KARANTİNA ŞUBESİ
14 gün
7
2013-OCAK
BAĞLARDA İLAÇLAMA PROGRAMI- BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARINA KARŞI KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ
Myclobutanil 245 gr/lt EC
Kulsil 24 E,
Systinil,
Nimbus 24,
Cymthane 24 E,
Miclothane 24 E
Myclobutanil 125 gr/lt EC
7.5 ml
14
15 ml
14
Systhane 12 E
Pyraclostrobin+Metiram 5+
%55 WG
Cabrio Tr
200gr
28
% 50 Carbendazim
Cekudazim 50
Angel
Rodazim 50
Cardazim 50
İzoldazim 50
Mıtrosal 50
Carbistın 50
Takistin 50
Fermandazim 50
Derosal 50
Bavistin
Koruma Kendazim
Shavit 25,
Tirade Süper 25,
Bayonet 250,
Shamel 25,
Bayomca,
Canfidan 250,
Erfidan 25,
Baymenol 25,
Trimenol,
Zhabitt 250,
Efdal Admenol 250,
Korfithan ® Ec 250,
60 gr
15
10ml
21
Triadimenol 250 g/l EC
12
HAZIRLAYAN : TARIM DAİRESİ-ZİRAİ MÜCADELE VE KARANTİNA ŞUBESİ
2013-OCAK
BAĞLARDA İLAÇLAMA PROGRAMI- BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARINA KARŞI KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ
Triadimenol+ Folpet %1.5+
%70 WP
Triadimenol % 50
Penconazole 100g/l EC
Shavit F 71.5,
Shamel F 71,5,
Baymenol F 71,5,
İzolhavit 71,5
Baymerit Ew 050
Marduk 100,
Topas 100,
İzolas 100,
Penrival 100,
Oscar 100,
Needful 100,
Efdal Pekozol ® 100,
Emerald 100,
Topgan 100,
Erplant 100 EC,Pesos 100 EC
Penconazole 200g/l EC
13
200gr
100 ml
Şaraplık
üzümde:42
Sofralık
üzümde 10
21
25 ml
21
10 ml
21
%50 Kresoxim-Methyl WG
Candit 50 WG,
İzolkredit,
Forecast 50,
Candit WG,
Kambit,
Berrlan
Prostar WG
20 gr.
35
Kresoxim-methyl+Boscalid
SC 100+200gr/lt.
Collis SC
30ml
28
HAZIRLAYAN : TARIM DAİRESİ-ZİRAİ MÜCADELE VE KARANTİNA ŞUBESİ
2013-OCAK
BAĞLARDA İLAÇLAMA PROGRAMI- BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARINA KARŞI KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ
Azoxystrobin 250 gr/lt SC
Quadris,
Wopro- Azoxystrobine,
Conrad,
Caira®,
Advice® 250,
Headline,
Efdal Azbin,
Quası Sc 250,
Ozacc,
Rotundıs
75 ml
Tebuconazole 250g/lt. EC
Pivot 25,Orius 25,Keper 250
40 ml
21
Tetraconazole 100g/lt EC
Trifloxystrobin % 50 WG
Domark 10 EC
Tugart,Sonpul 50, Taurica 50,
Febris,Gurador
Sumitop
30 ml
10 gr
14
35
100gr
14
Nimrod,Nimline
Daxar 10 EC
Vivando
40ml
30 ml
20 ml
7
14
28
Thiophanate –methyl %70
WP
***Bupirimate 250g/l EC
500 g/l Metrafonone
14
HAZIRLAYAN : TARIM DAİRESİ-ZİRAİ MÜCADELE VE KARANTİNA ŞUBESİ
21
2013-OCAK
BAĞLARDA İLAÇLAMA PROGRAMI- BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARINA KARŞI KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ
Phomopsis
viticola
( Bağda Ölükol
Hastalığı)
Azoxystrobin 250 gr/lt SC
Quadris,
Wopro- Azoxystrobine,
Conrad,
Caira®,
Advice® 250,
Headline,
Efdal Azbin,
Quası Sc 250,
Ozacc,
Rotundıs
75 ml
Cabiro TR
150gr
28
Koruma Falton R 50
200gr
7
Folpet 70 %+ %1,5
Triadimenol WP
Baymenol F 71,5
Shavit F 71.5,
Shamel F 71,5,
İzolhavit 71,5
200gr(yaz
uygulaması)
Sofralık:10
Şaraplık:42
Cymoxanil+Mancozeb %5+
%45% WP
361.1 g/l Metalik Bakıra
eşdeğer Bakır Hidroksit
%80 Metiram Komplex
Fungiman
250gr
14
Owner 550 SC
100 ml/100 lt
su
200 gr
7
Pyraclostrobin+Metiram 5+
%55 WG
Folpet % 50 WP
%20 Metalik Bakıra
Eşdeğer(Bordo
Bulamacı)Kalsiyum Hidroksit
ve Bakır (II)Sülfat
15
Polyram DF
Ertar Bordo 20 WP, Borecaf
21
Yaz İlaçlaması :
1. İlaçlama;sürgünler 2-3
cm,
2. İlaçlama ;sürgünler 8-10
cm,
3. İlaçlama;sürgünler 25-30
cm’yi bulduğu zaman
yapılır.
3000 gr.(kış
ilaçlaması)
HAZIRLAYAN : TARIM DAİRESİ-ZİRAİ MÜCADELE VE KARANTİNA ŞUBESİ
56
14
2013-OCAK
BAĞLARDA İLAÇLAMA PROGRAMI- BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARINA KARŞI KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ
Maneb % 80 WP (Yaz
uygulaması)
Cansaneb M 22, Dithane M
22,Trimangol M 22,Saneb M
22,Best Mayneb M 22,
İzolmaneb M 22, Gloneb M
22,Manesbar M 22,Superneb M
22,Polyram M,Hektaneb M
22,Hektaneb 80,Ribanev 80
WP,Kimyagerler M 22,Gloneb
M 22,Ferneb
80,Manebtin,Ribaven
80,Dikotan M 22,Agroneb M
022,Ertac M-22
Supercozeb M 45,
Mancozeb % 80 WP (Yaz
uygulaması)
Dikotan M 45,Fungozeb M 45
72,Dikozab 80,Kingcozeb M
45,Dikozin M 45,Mancozeb 80
WP,Mankatom M 45,Stager M
45,Dithane M 45,Helcozeb
80,Cankozeb,Nemispo
80,Sentrazab 80,Supercozeb M
45,Sancozeb,Dithane M 45
Special,Dequiman Mz45,Fumazin 80,Sakozeb M
45,Penncozeb 80 WP,Maycep
M 45,
Intrazeb,Penncozeb,Izolmanzeb
M 45,Fumazin M 45
Blue,Genozeb 80,Mankotam M
45,Rhonazeb,Kimyagerler M
45,İnfodil M 45,Majestik M
45,Dakuta M 45,Dequizep
M45,Manco
80,Luxazeb,Mankatom M
45,Masscozeb
Best Mayneb
Kure 74, Electis 75
Zoxamide + Mancozeb
200 gr
21
21
180gr
21
8.3+66.7 WP
16
HAZIRLAYAN : TARIM DAİRESİ-ZİRAİ MÜCADELE VE KARANTİNA ŞUBESİ
2013-OCAK
BAĞLARDA İLAÇLAMA PROGRAMI- BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARINA KARŞI KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ
Botrytis cinerea
( Kurşuni Küf)
Iprodione % 50 WP
Imazalil 500 g EC
Pyrimethanil 300 SC
Cyprodinil+Fludioxonil 37.5+
%25 WG
Fenhexamid 500 g/lt SC
Koruval R 50
Pladal
Herodion 50
İzolral 50
Proper 50 WP
Karnaval
Alida 50,Deccozil 50,Macal
50,Kalfo 50 EC,Macabre 50 EC,
Bestnate 50, i zolnet 50
Cansetyl 300 SC, Adroit ® 300
Melintos, İzolmitos 300, Assos
300, Hercai, Mareşal 30,
Rhythm, Milis 30
Teldor 500,Caldor SC 500
Fenhexamid % 50 WP
450 g/l Chlorothalonil+100 g/l
Carbendazim
300 g/l Pyrimethanil
17
Halkon
75 gr
14
30ml
3
100 ml
21
50 gr
7
100 ml
7
100 gr
Şaraplık 14
Sofralık 7
7
21
250gr.Diethofencarb+250
gr.lt Carbendazim
%50 Iprodione
Sumicarb 50 SC
200 ml/100 lt
su
100 ml/100 lt
su
60 ml
Karnaval 50 WP
75 gr
15
Folpet 70 %+ %1,5
Triadimenol WP
Shavit F 71.5,
Shamel F 71,5,
Baymenol F 71,5,
İzolhavit 71,5
Folpet 500g/l SC
Wopro Folpet
200 ml
7
Neolet 300 SC
HAZIRLAYAN : TARIM DAİRESİ-ZİRAİ MÜCADELE VE KARANTİNA ŞUBESİ
Koruklar
geliştikten sonra
14
2013-OCAK
HASTALIK
Plasmopara viticola
(Bağ Mildiyösü)
İLACIN ETKİLİ MADDE ADI
HASAT
İLAÇLAMA ZAMANI
ARALIĞI
( Gün )
BAĞLARDA
İLAÇLAMA
BAĞ
HASTALIK
ve ZARARLILARINA
BİTKİ
Mancozeb
% 80 PROGRAMIWP
Dikotan
M 45,Fungozeb
M 45 KARŞI
200KULLANILAN
gr
21 KORUMA ÜRÜNLERİ
72,Dikozab 80,Kingcozeb M
Sürgünler 25 – 30 cm boyda ve
45,Dikozin M 45,Mancozeb 80
korukların oluştuğu devrede
WP,Mankatom M 45,Stager M
yapılır.
45,Dithane M 45,Helcozeb
80,Cankozeb,Nemispo
80,Sentrazab 80,Supercozeb M
45,Sancozeb,Dithane M 45
Special,Dequiman Mz45,Fumazin 80,Sakozeb M
45,Penncozeb 80 WP,Maycep
M 45,
Intrazeb,Penncozeb,Izolmanzeb
M 45,Fumazin M 45
Blue,Genozeb 80,Mankotam M
45,Rhonazeb,Kimyagerler M
45,İnfodil M 45,Majestik M
45,Dakuta M 45,Dequizep
M45,Manco
80,Luxazeb,Mankatom M
45,Masscozeb
Fumazin M-45
361.1 g/l Metalik Bakıra
Owner 550 SC
100ml/100
7
eşdeğer Bakır Hidroksit
lt su
Metiram Komplex % 80
Polyram DF
200 gr
56
DF
% 57 Metiram kompleks +
Cymoxanil % 4.8
Folpet % 70 +% 1.5
Triadimenol
Folpet % 50 WP
Cymoxanil+ Mncozeb %5+
%45
18
DOZU
(100 lt suya)
Awtech WG
İzolviso WP
Shavit F 71.5,
Shamel F 71,5,
Baymenol F 71,5,
İzolhavit 71,5
Folpan 50
Koruma Faltan ® 50
İzolzeb 50
Rambler 50
Curzeb 50
Fungiman
200 gr
28
200 gr
SOFRALIK:30
ŞARAPLIK:45
200 gr
7
300 gr
14
Cymoxanil+Bakıroksiklorür
Kurveto DF
200gr
%4.20+%39.75 WG
Curzate R DF
Zoxamide+Mancozeb
Extotox
75 WG
HAZIRLAYAN : TARIM
DAİRESİ-ZİRAİ MÜCADELE
VE KARANTİNA
ŞUBESİ 180gr
8,3+66,7 % WP
Pyraclostrobin+Metiram 5+
Cabrio TR
200gr
%55 WG
Bakıroksiklorür % 50 WP
Woprocop,Doğer Bakır
300 g(1.
21
21
28
21
2013-OCAK
BAĞLARDA İLAÇLAMA PROGRAMI- BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARINA KARŞI KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ
19
HAZIRLAYAN : TARIM DAİRESİ-ZİRAİ MÜCADELE VE KARANTİNA ŞUBESİ
2013-OCAK
HASTALIK
İLACIN ETKİLİ MADDE ADI
HASAT
İLAÇLAMA ZAMANI
ARALIĞI
( Gün )
BAĞLARDA
İLAÇLAMA700
PROGRAMIZARARLILARINA KARŞI KULLANILAN
BİTKİ
Bakır Oksiklorür
gr/lt SC BAĞ HASTALIKZzveCuprocol
200 ml
14KORUMA ÜRÜNLERİ
Bakır Hidroksit 46,1 DF
DOZU
(100 lt suya)
Kocide Opti
Bakırsülfat Pentahidrat 65,82 g/lt
SC
%40 Bakır oksiklorür+%6
Dimethomorph WP
Bordo
bulamacı+Mancozeb+Cymoxanil
% 57.7+ %20+ %2.4
537,25G/L Bakır Hidroksit 350g/l
Metalik Bakıra eşdeğer Bakır
Hidroksit SC
Azoxystrobin 250 gr/lt SC
20
Forum Blu
150gr
21
50ml
-
300g
10
Cuprofix Cm Active
Supera SC
400 gr
100gr.
Advice® 250
75 ml
Quadris
Rotundıs
Quası Sc 250
Wopro- Azoxystrobine
Conrad
Headline
Caira®
Ozacc
Efdal Azbin
***Metalaxyl%8+ Mancozeb%64
Remex 72
250gr
WP
Ridomil Mz 72
Milor 72
Ridonet Mz 72
Patamil 72
İzolmil Mz 72
Manpower Mz
Meltemi 72 WP
Metalozeb 72
Pilarmil 72
Wopro Mix 68
Manxyl
Planet 72 WP
Mirella
Cansamil 72 WP
**Mancozeb % 45 + Cymoxanil
Tobzeb 50 WP
300
HAZIRLAYAN : TARIM DAİRESİ-ZİRAİ
MÜCADELE VE Fungiman
KARANTİNA ŞUBESİ gr/100 lt su
% 5 WP
Curzeb
Karzep
Dimethomorph % 9 +
Acrobat Plus
200 gr
Mancozeb % 60
Cambaz MZ,Pertrak MZ
21
7
21
14
14
25
2013-OCAK
BAĞLARDA İLAÇLAMA PROGRAMI- BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARINA KARŞI KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ
21
HAZIRLAYAN : TARIM DAİRESİ-ZİRAİ MÜCADELE VE KARANTİNA ŞUBESİ
2013-OCAK
BAĞLARDA İLAÇLAMA PROGRAMI- BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARINA KARŞI KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ
HASTALIK
İLACIN ETKİLİ MADDE ADI
%20 Metalik Bakıra
Eşdeğer(Bordo
Bulamacı)Kalsiyum Hidroksit
ve Bakır (II)Sülfat
DOZU
(100 lt suya)
HASAT
ARALIĞI
( Gün )
14
Ertar Bordo 20 WP,
Borecaf
1. 750 gr
2. 1000 gr
3. 1250 gr
Curzate R DF
200gr
21
% 6.25 Famadoxone+ %
62.5 Mancozeb
Clip
80gr
28
% 20 Mancozeb +%21 Bakır
Oksiklorür
Trival Forte
300gr
21
% 13.3 Mancozeb+%30
Metalik Bakır+% 4 Cymoxanil
Trimiltox Max
300gr
28
%54 Bakır Hidroksit
Candax 3500 DF
175 gr
14
Yağ ve Roin Asitlerinin Bakır
tuzları 51,4 g7l EC
500gr/l Chlorothalonil
Tenn-Cop 5 E
200 ml
7
Casaro 50 SC
200 ml
% 22.5 Famadoxone+ % 30
Cymoxanil
Equation Pro
Caser Pro
40 gr
Üzüm :3
Bağ
yaprağı: 7
28
50gr/kg Mandipropamid+
600gr /kg Mancozeb
250gr
35
Pergado
İLAÇLAMA ZAMANI
%39.75 Bakıroksiklorür %4.2
Cymoxanil
22
HAZIRLAYAN : TARIM DAİRESİ-ZİRAİ MÜCADELE VE KARANTİNA ŞUBESİ
1. İlaçlama sürgünler 25-30
cm uzunluktayken
yapılmalıdır. Hastalık için
uygun koşullar devam
ederse 2. Ve diğer
ilaçlamalar yapılmalıdır.
2013-OCAK
BAĞLARDA İLAÇLAMA PROGRAMI- BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARINA KARŞI KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ
BAĞ HASTALIKLARINA KARŞI KULLANILAN TARIM İLAÇLARI
** : Mücadele zamanı, hava koşulllarının yağmurlu olduğu bir devreye denk geldiyse kulllanılabilir.
## İlaçlamalarda hastalık ve böceklerin ilaca karşı hem dayanıklılık kazanmasını engellemek, hem de üründe ilaç birikimine engel olmak amacı ile değişik ilaçlar kullanılmalıdır.
23
HAZIRLAYAN : TARIM DAİRESİ-ZİRAİ MÜCADELE VE KARANTİNA ŞUBESİ
2013-OCAK
BAĞLARDA İLAÇLAMA PROGRAMI- BAĞ HASTALIK ve ZARARLILARINA KARŞI KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ
24
HAZIRLAYAN : TARIM DAİRESİ-ZİRAİ MÜCADELE VE KARANTİNA ŞUBESİ
2013-OCAK

Benzer belgeler

BAĞLARDA İLAÇLAMA PROGRAMI

BAĞLARDA İLAÇLAMA PROGRAMI 100ml/100 lt su 1.İlaçlama: 400 ml/100 l su 2.İlaçlama: 500 ml/100 l su

Detaylı

Tam Metin(Full Text) - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Tam Metin(Full Text) - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği RK-342, Pseudomonas fluorescens RK-255 ve Bacillus thuringiensis TV-72F izolatlarından oluĢan Formülasyon E olarak belirlenmiĢtir. Bu biyoformülasyon bağ küllemesi hastalığının kontrolünde biyopest...

Detaylı

Akreditasyon Belgesi - İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Akreditasyon Belgesi - İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Benfurocarb; Benomyl; Bifenazate; Buprimate; Buprofezin; Carbaryl; Carbendazim; Carbofuran; Carbosulfan; Carfentrazone ethyl; Chlofentezine; Chlorfluazuron; Chlorpyrifos; Clothianidin; Cycloate; Cy...

Detaylı