Köylerin özelliği nedir: yassı, homojen (içe kapalı) kültür ve ekonomi

Transkript

Köylerin özelliği nedir: yassı, homojen (içe kapalı) kültür ve ekonomi
Köylerin özelliği nedir: yassı, homojen (içe kapalı) kültür ve ekonomi, az sayıda bina tipi…
Kentlerin özelliği nedir: az yükselmiş, homojen (içe kapalı) kültür ve ekonomi, daha çok bina tipi…
Priene ve Milet’in özelliği nedir. Ilk grid planlı şehirler…Milet düz alanda, Priene topoğrafya üzerinde…
Metropollerin özelliği nedir: kaos…çok kültür anlam ifade etmez…metropollerde çok kültürün bir
arada olmasından bir üst kültür türer…bunu üretemeyenler sadece büyük şehir kalır metropol
olmaz…
Klasik kentler masif bir kitleden yollar ve meydanlar oyulup çıkarılmış gibi tanımlanır..…
Klasik kentin özellikleri nedir… yaya ölçeği, sokak ve meydan , yeşil alan azlığı…
C.İ.A.M. 20’li yıllarda başlayan ve birkaç yılda bir tekrarlanan modern mimarlık uluslararası
kongreleridir. … C.İ.A..M. kenti boşluk içinde bloklar olarak tanımlanır.
C.İ.A.M. kenti otomobil ölçeğindedir, bol yeşil akan temiz hava ve güneş sağlar…
Tipik modern mimari kentinde yaya-taşıt ayrımı ve eğitime yaya ulaşım önemlidir.
Türkiye’deki ilk C.İ.A.M. kenti ATAKÖY’dür
Team 10, C.İ.A.M. kentini “sokaksızlık” ile eleştirmiştir.
Mat-Urban yassı şehir, şehir gibi bina, üç boyutlu dantel bina-şehir olarak tanımlanabilir.…
Corbusier’nin inşa edilmemiş Venedik Hastanesi projesi neden önemlidir. Corbusier birçok ilkesinden
bu projesi ile vazgeçebilmiştir.
Manifaturacılar Çarşısı İstanbul Unkapanı-Saraçhane arasındadır. Dünyadaki ilk mat-urban örneği
olarak önemlidir..
Modern Mimarinin ortaya çıkış nedenlerinden önemli biri olarak verem ve kolera gösterilebilir.
Back-to-backs 19. Yüzyıl İngiltere’sindeki düşük nitelikli işçi konutlarına denir..
Seyfi Arkan’ın Zonguldak işçi mahalleleri ve konutları Türkiyedeki ilk sosyal konut uygulamaları olarak
önemlidir…
Atrium evler küçük bir arsada özel bahçe sağlar…atrium evlerden oluşan komşuluk birimlerine
otomobil girmez……
“Gated Community” denen yerleşmelerin özellikleri sokaksızlık ve toplumsal ayrımcılıktır.
Ülkemizde bu konuda hiçbirşey yapılmıyor…en ünlü mimarlar sorunları renk kartelaları ile çözdüğünü
düşünüyor. Solda Türkiye, sağda Hollanda
Konut sorunu 19.Yüzyılda başlamıştı…Acaba bitti mi… tabii ki hayır, ….
Boğaziçi köylerinin özellikleri
Şehirler ve binaların sirkulasyon sistemleri bir bütündür ayrı iki sistem değildir…
Nolli’nin Roma haritasının özelliği
Yeni ahşabın olanakları
Çelik ve ahşap teknolojilerinin günümüzdeki benzerliği….
Betornarmenin üç özelliği…
İlk betonarme binayı kim, hangi tarihte yapmıştır.
Betonarmeyi moment diyagramına göre biçimlendiren üç mimarın adı:
Felix Candela,
Eduardo Torroja,
Pier Luigi Nervi,
Bu bina nasıl ayakta duruyor?
1970 Sergio Bernardes
anıt-müze
Chicago okulu çelik çok katlı binalar… duvarlar taşıyıcı değil…
Mottoları: Form Follows Function.. Adler ve Sullivan
Bu strüktürün nasıl ayakta duruyor?...
19. Yüzyıl sonu 20. Yüzyıl başında çelik kullanımının özellikleri: tuğla duvarlar, çelik profil doğramalı
20x20 cm boyutlarında birimlerden oluşan büyük cam yüzeyler, çelik profil taşıyıcılar, perçinli
bağlantılar…
Yeni çelik teknolojisinin hazır T, U, L, I profiller teknolojisinden farklı olarak sac levhalardan istenilen
boyut ve biçimde eleman üretilmesine olanak verir.
Melez Türk mimarlığı için üç örnek bina:
De Stijl akımı mimarisinden örnek binaların adını yazınız
Sovyet Konstrüktivizmi’nden üç mimar veya sanatçının adını yazınız.
İtalyan Futuristleri’nden ünlü üçünü yazınız.
Marinetti Manifestosu’nu bir işin nasıl öğrenileceği konusundan ileri sürülen görüş neydi…müzik
öğrenmek istiyorsan müzik okullarını kapatmalısın…
Modern Mimari’nin “açık form” özelliğine bir örnek…
19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyılın en popüler 4 sanat eserinin ve yapan sanatçının adını yazınız
Mimarlık eğitimleri…
Richard Serra’nın heykellerinden birinin şemasını çiziniz
Kenneth Snelson’un heykellerinden birinin şemasını çiziniz..

Benzer belgeler