Telefon: 0212 338 37 37 E-posta: [email protected] kocelckids

Transkript

Telefon: 0212 338 37 37 E-posta: [email protected] kocelckids
KOÇ UNIVERSITY
ENGLISH LANGUAGE
CENTER FOR KIDS
WINTER PROGRAMME
San at , Takı m Çal ı şm al ar ı , Ar kad aşl ı k,
Spor t i f Akt i v i tel er, Mu t fak San at l ar ı v e
eğ l en ce i l e y oğ u n İ n g i l i zce d i n l em e v e
kon u şm a prat i ğ i .
6 –12 yaş aral ı ğ ı n d aki çocu kl ar İ n g i l i zce
kon u şm a v e d i n l em e becer i l er i n i sı n ı fa
g i r m ed en h ayat ı n i çi n d e yaşı t l ar ı i l e
eğ l en er ek gel i şt i r i y or l ar !
Kamp Saatleri
Hafta içi her gün 10:00 – 16:00
Yer: Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü, Sarıyer
Dönemler
28 Ocak - 8 Şubat (Sömestir Tatili)
Koç University English Language
Center for Kids Neleri Kapsıyor?
• Öğle yemeği ve 2 ara öğün
• Programda kullanmaları için çanta
• Koç University English Language Center for Kids Sertifikası
• Koç Üniversitesi tarafından yapılacak sağlık sigortası
(Program süresince)
• Koç Üniversitesi Amerikan Hastanesi
6 O cak
B i l gi l e n d i r m e
Sağlık Merkezi Hizmetleri
To p l an t ı s ı ’n a
Başvurmak ve bilgi almak için;
Telefon: 0212 338 37 37
E-posta: [email protected]
kocelckids.ku.edu.tr
d av e t l i s i n i z .
Yer: Koç Üniversitesi
Ru m e l i fe n e ri
Kam pü s ü
Saat : 11: 0 0
Başv u r m ak v e bi l g i al m ak i çi n ;
Tel efon : 0212 338 37 37
E -posta: kocel cki d [email protected] ku . ed u . t r
kocel cki d s. ku . ed u . t r
28 Ocak - 8 Şubat
2013 (yarı yıl tatili)
Haftaiçi: 10:00 – 16:00
Koç Üniversitesi,
Rumelifeneri Kampüsü
KOÇ UNIVERSITY ENGLISH LANGUAGE
CENTER FOR KIDS–WINTER PROGRAMME
Sanat, Takım Çalışmaları, Arkadaşlık, Sportif Aktiviteler,
Mutfak Sanatları ve eğlence ile yoğun İngilizce dinleme ve
konuşma pratiği Koç University English Language Center
for Kids-Winter Programı ile 6–12 yaş aralığındaki çocuklar
İngilizce konuşma ve dinleme becerilerini sınıfa girmeden
hayatın içinde yaşıtları ile eğlenerek geliştirecekler.
Koç University English Language Center for Kids Winter
Programı ile günün her anında eğlenerek İngilizce öğrenmek
mümkün! Koç University English Language Center for Kids
Winter Program, yeterli düzeyde İngilizce bilen 6-12 yaş
aralığındaki çocuklara rehber eşliğinde; farklı atölyeler,
takım çalışmaları ve sosyal etkinlikler ile kaynak kullanabilme,
problem çözme, aktif ingilizce konuşma ve dinleme
becerisini geliştirmeyi hedefliyor.
Tesislerimiz
• Buz pisti • Kapalı yüzme havuzu • Tırmanma duvarı
• Mutfak Atölyesi • Spor salonu
Birlikte Neler Yapacaklar?
• Oryantiring • Havuz oyunları • Tırmanma duvarı
• Mutfak Atölyesi • Buz hokeyi • Artistik patinaj
• Yoga • İnteraktif Okuma • Drama • Fotoğraf Atölyesi
• Sanat Atölyesi
Neden Koç University English
Language Center for Kids?
• Bütün atölye, sosyal etkinlikler ve takım çalışmaları ile
hayatın içinde ingilizce dinleme ve konuşma pratiği
• Yapılan atölye ve takım çalışmaları ile birlikte; sosyal,
temel problem çözme, kaynak kullanabilme becerileri ve
bilgi okuryazarlığını geliştirme
İngilizce İle Beraber Kazandırılması ve
Geliştirilmesi Hedeflenen Beceriler
• Zaman Yönetimi • Planlama ve Koordinasyon
• Problem Çözme • Yaratıcılık • Kritik ve Analitik Düşünme
• Takım Çalışması • Kendine Güven
Not: Tüm atölyeler ve etkinlikler İngilizce olacaktır. Programın
amacı İngilizce aktif konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmektir.
Yaş Grupları: 6-12 Yaş
Okulların yarı yıl tatiline denk gelen programa 6-12 yaş arası
ilköğretim öğrencileri katılabilecektir. Öğrenciler kendi
yaşıtlarıyla aynı grupta olacaklardır.
Öğrencilerimize Kimler Eşlik Edecek?
Mutfak atölyesi, sanat atölyesi, buz sahası yoga vb. gibi
tüm atölye çalışmaları, rehberlerin eşliğinde İngilizce bilgisine
sahip alanında uzman eğitmenler tarafından yürütülecektir.

Benzer belgeler

Ilkbahar 2014, Ormanada Bülteni

Ilkbahar 2014, Ormanada Bülteni İngilizce dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeleri mümkün olacak! Koç Üniversitesi’nin çocuklar için düzenlediği “Koç University English Language Center (ELC) for Kids” yaz programları için b...

Detaylı

İndir

İndir Sayın Üyemiz, Erbil Ticaret Ataşeliğinin yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 08/05/2013 tarihli yazıda, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (KIBY) Tarım ve Su Kaynakları Ba...

Detaylı