2013 yılında Vietnamlıların yaklaşık yüzde 33`ü - e

Transkript

2013 yılında Vietnamlıların yaklaşık yüzde 33`ü - e
211_212_213_214_CP_07
6/27/14
Ekonomik altyapılar
l
10:27 PM
Ho Chi Minh şehri
da Vietnamlıların yaklaşık yüzde 33’ü şehirlerde oturuyordu. Ancak 2050 itibarıyla bu
rakamın yüzde 60’ı bulması bekleniyor. Bir
diğer meydan okuma ise uygun bir toplu taşımacılık ağı olmamasına rağmen trafikteki
artış. Aynı zamanda bu şehrin istikrarsız coğrafi konumu da bir başka sorun. Onun alanının neredeyse yarısı deniz seviyesinin sadece
bir metre üzerinde ve kısmen iklim değişikliğinden olsa da sel baskını riski altında. Bataklık alanlarda sürekli olarak yeni uydu ilçeler yaratılıyor. Bu araştırma, söz konusu
şehrin yeni altyapılara ciddi yatırımlar yapması gerektiğini öngörüyor.
İkna gücü gerekiyor. İlk metro hattı şu
anda inşa aşamasında ve ikinci bir hat da
planlanıyor. Toplu taşımacılıkla ilgili imar planında toplam 7 hattın inşası öngörülüyor.
Siemens son 10 yıldır Line 2 projesi kapsamında bu şehre danışmanlık yapıyor. İhale
çağrıları muhtemelen 2014 yılında yapılacak.
Bu gibi planların yurt dışından uzmanlık olmaksızın gerçekleştirilmesi mümkün değil.
Nitekim Vietnam’da Pham’ın liderliği altında çalışan 300 kadar Siemens çalışanı, önemli altyapı projeleri için birer iletişim ortağı olarak görülüyor. Sadece ülke yöneticisi değil
ama aynı zamanda Ho Chi Minh şehri müşteri temsilcisi de olan Pham’ın belediye yönetimini ikna etmek için yapması gereken
çok şey var. O aynı zamanda profesyonel uzmanlığı sayesinde de talep görüyor. İş anlaşmaları müzakere edilirken potansiyel müşteriler, teknik ve planlamayla ilgili sorunlar
hakkında çok detaylı sorular sorar. Ve Viet-
10
Page 10
Gelecek&Trendler
l
Temmuz 2014
nam’ın hiyerarşik sosyal sisteminin geleneklerine göre onlar soruları daima doğrudan
patrona sormayı tercih eder.
Bu ülkedeki iş yapma kültürünü Pham
kadar iyi bilmeyen insanlar, kolaylıkla çaresizliğe kapılabilir. Pham, “Her şey sürekli değişir, organizasyonlara sıklıkla akıl sır ermez,
her şey son dakikada yapılır, ancak ardından
her nasılsa bir anda her şey çalışıverir” diyor.
Sorumluluk alanlarının federal hükümet ve
eyalet ile şehir yönetimleri arasında nasıl bölüştürüldüğünü anlamak her zaman o kadar
kolay değildir. Dışarıdan bakanlar için önemli altyapı projelerinden kimin sorumlu olduğu sıklıkla büyük bir gizemdir. Pham, “Benim
vakalarımda ortada hep gizli oyuncular var”
diyor. Sonuçta ters çıkarları dengelemek için
aşırı miktarda ikna yeteneği gerekiyor.
Vietnam halen yolsuzluğa batmış bir ülke olarak görülüyor. Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün 2013 yılında yayınladığı sıralama-
olarak seçtiği Bitexco Financial Tower’ı otomatik havalandırma, yangın önleme ve güvenlik teknolojileriyle donattı. Bu şehrin önde gelen hastanelerinde Siemens’in ultramodern bilgisayarları ve MR tomografi cihazları kullanılıyor. Vietnamlı bira şirketlerinin neredeyse hepsinde Siemens Braumat çözümünden faydalanılıyor ve yeni Ulusal Meclis, Siemens’in iletken rayları aracılığıyla elektrikleniyor.
Çocukluk rüyası. Pham, “Bilhassa özel sektörden müşterilerle olan pazarlıklarda fiyat
çok önemli rol oynuyor” diyor. Bu piyasada
Çinli ve Koreli şirketlerle olan rekabet yeni
bir itici güç olma özelliğine sahip. Siemens
artık rekabet gücünü korumak için trafo ve
bilgisayarlı tomografi gibi ürünlerin çoğunu
Çin, Hindistan ve bu bölgedeki diğer ülkelerde üretiyor. İletken rayları ise Vietnam’da
kendisi imal ediyor. Bu projelerin finansma-
2013 yılında
Vietnamlıların yaklaşık
yüzde 33’ü şehirlerde
yaşıyordu. Tahminler bu
rakamın 2050 yılı
itibariyle yüzde 60’a
ulaşabileceğini
öngörüyor.
da, toplam 177 ülke içinde 116’ncı sırada gösterildi. Ancak yolsuzluğu objektif olarak ölçmek mümkün olmadığı için bu sıralama belirli bir ülkedeki yolsuzluk seviyesinin kamuoyu gözünde algılanmasını yansıtıyor.
Pham, “Her halükarda Siemens temiz iş anlaşmaları yapmak konusunda direncini koruyor” diyor.
Günümüzde Siemens aslında Vietnam’da
dikkate değer başarılara imza atabilir. Örneğin Siemens, kombine çevrim elektrik santrallerinde pazar lideri; Vietnam’da bu gibi tesislerde üretilen enerjinin yüzde 45’i Siemens
sistemlerinden geliyor. 750 MW çıktısı olan
Nhon Trach 2 kombine çevrim elektrik santralinin ihalesi, üç yıl önce yapıldı. Yüzde
58,5’lik verimlilik seviyesiyle bu ülkede rekoru elinde tutuyor. Siemens ile Vietnamlı bir
ortağı onu 28 ay gibi rekor kıran bir sürede
inşa etti. Bunun dışında Siemens, CNN’in Güney Asya’daki en güzel gökdelenlerden biri
nını bazen Siemens Finansal Hizmetler yapıyor. Buna bir örnek ise bu şirketin Vietnam
Motors Industry Corporation ile birlikte geliştirdiği hibrid sürüşlü bir otobüs. Bu prototipin büyük ölçekli üretilip üretilmeyeceği ve
ardından Ho Chi Minh şehrinin trafik sorunlarını hafifletmeye yardımcı olup olmayacağına muhtemelen 2014’te karar verilecek.
Pham’ın Vietnam’a geri dönüşü aslında
bir çocukluk rüyasının gerçekleşmesi anlamına geliyor. Ancak onun ve ailesinin Almanya’ya ne zaman veya dönüp dönmeyecekleri halen bir soru işareti. Pham geri dönmeden önce kendi misyonunu tamamlamak istiyor. “Ben üzerinde doğduğum toprakların
endüstrileşmiş bir ulus olma statüsüne doğru
ilerlemesine yardımcı olmak istiyorum ve ayrıca Ho Chi Minh şehrinin de içinde yaşanılmaktan keyif alınan bir metropol olmasına
katkıda bulunmak istiyorum” diyor.
Bernd Müller