No. 2 , Eylül - Aralık 2014 PROJE WEBSİTESİ İKİNCİ - I

Transkript

No. 2 , Eylül - Aralık 2014 PROJE WEBSİTESİ İKİNCİ - I
LLP, LEONARDO DA VINCI, Yenilik Transferi
I-CIA of SMEs Proje No. [2013-1-TR1-LEO05-47542]
I-CIA of SMEs
PROJE BÜLTENİ
No. 2 , Eylül - Aralık 2014
PROJE WEBSİTESİ
Proje web sitesi http://iciaofsmesproject.eu/ gerekli hazırlıkların tamamlanmasıyla yayına
girdi. Proje hakkında detaylı bilgilerin verildiği sitede, ilgili paydaşların proje ve çıktılarından nasıl yararlanabileceği hakkında da bilgi
edinilmesi mümkün olacak.
Projenin ana çıktısı olan uzaktan eğitim platformuna söz konusu siteden ulaşılacak olup, proje ortağı IDEC firmasının koordine edeceği “Online & Mobil
Platform” iş paketi ile teknik bilgi, vaka çalışmaları ve görsel malzemeleri
içeren eğitim platformu ve söz konusu platforma ilişkin kullanım rehberi hazırlanacaktır. İlgili rehber, projenin web sitesinden indirilebilecektir.
İKİNCİ PROJE TOPLANTISI
Proje ortakları arasında gerçekleştirilecek ikinci toplantı, daha önce kararlaştırıldığı üzere 20-21 Ocak 2015 tarihlerinde Bulgaristan’da gerçekleşecek. Vratsa Ticaret ve Sanayi Odası’nın
ev sahipliğinde 7 ülkeden 8 proje ortağı bir araya gelerek projede gelinen son
durumu değerlendirecek ve geleceğe yönelik yol haritası belirlenecek. İlgili paydaşlar ve medya
temsilcilerinin katılacağı yaygınlaştırma toplantısı ise organizasyonun ikinci gününde saat 10’da
gerçekleştirilecek.
Bu proje AB fonlarıyla desteklenmektedir. Bu görsel malzeme, AB desteğiyle hazırlanmıştır. Bu görsel malzemenin içeriğinden konsorsiyum
ortakları sorumludur ve içerik AB’nin resmi görüşlerini yansıtmamaktadır.
LLP, LEONARDO DA VINCI, Yenilik Transferi
I-CIA of SMEs Proje No. [2013-1-TR1-LEO05-47542]
No. 2 , Eylül - Aralık 2014
I-CIA of SMEs
KOBİ İHTİYAÇ ANALİZİ
PROJE BÜLTENİ
Proje kapsamındaki “Analiz” iş paketi ile projenin temel hedef gruplarının ihtiyaç ve talepleri tespit edilecektir. Yürütülen anket çalışmaları sonucunda, KOBİ'lerin ticari istihbarat kapasitelerinin geliştirilmesi için
hazırlanacak uzaktan eğitim platformunun KOBİ'lerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesi amaçlanmıştır.
Analiz sürecinde, Türkiye,
Yunanistan,
Bulgaristan,
Litvanya ve
Hırvatistan’dan
toplam 200
küçük ve orta
ölçekli firmaya
ulaşılarak eğitim platformunun geliştirilmesi aşamasında kullanılacak veriler toplanacaktır.
Toplanan veriler ışığında, her ortak, ülke gerekliliklerini içerecek kendi ülkesine ilişkin raporu hazırlayarak “Analiz” iş paketi lideri ZADRA’ya iletecektir. ZADRA, söz konusu raporları proje koordinatörü İDDMİB ile değerlendirerek iş paketine
ilişkin genel raporu hazırlayacaktır.
Analiz sürecinin Bulgaristan’ın Vratsa kentinde
yapılacak ikinci proje
toplantısından önce tamamlanarak, KOBİ’lerin
anketlere verdikleri yanıtlardan elde edilen çıktıların, diğer proje ortakları ve hedef gruplarla
paylaşılması öngörülmektedir.
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views
only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Benzer belgeler