Yeni Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi (Yeni UMUÇ)

Transkript

Yeni Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi (Yeni UMUÇ)
Yeni Uluslararası Mesleki
Uygulama Çerçevesi
(Yeni UMUÇ)
Dr. Onuralp Armağan, SMMM, CIA, CRMA
Doğuş Grubu – Salıpazarı Liman İşl. A.Ş. (GALATAPORT)
Yeni UMUÇ – AKIŞ*
•
•
•
•
•
Hatırlatma: Önceki UMUÇ (IPPF)
Neden Yeni bir UMUÇ gerekti?
Neler değişmedi?
Neler yenilendi/değişti ve niçin?
Gelecekte bizleri neler bekliyor?
Sunum akışı ve içeriğinin derlenmesinde ana kaynak olarak IAA Standartlar Direktörü Debi Roth’un «The New
IPPF: What to Expect?» (Yeni UMUÇ: Ne Beklenmeli?) adlı sunumundan faydalanılmıştır.
Dr. Onuralp Armağan, SMMM, CIA, CRMA
Önceki UMUÇ (IPPF)
Dr. Onuralp Armağan, SMMM, CIA, CRMA
Önceki UMUÇ (IPPF)
İÇ DENETİMİN TANIMI
İç denetim, bir kurumun
faaliyetlerini geliştirmek ve
onlara değer katmak amacını
güden bağımsız ve objektif
bir güvence ve
danışmanlık faaliyetidir. İç
denetim, kurumun risk
yönetim, kontrol ve yönetişim
süreçlerinin
etkililiğini değerlendirmek ve
geliştirmek amacına yönelik
sistemli ve disiplinli bir
yaklaşım getirerek kurumun
amaçlarına ulaşmasına
yardımcı olur.
Dr. Onuralp Armağan, SMMM, CIA, CRMA
Standartlar:
Önceki UMUÇ
(IPPF)
Standartların amaçları şunlardır:
• İç denetim uygulamasını olması
gerektiği gibi temsil eden temel
ilkeleri tanımlamak.
• Nitelik Standartları (1000-1322)
• Performans Standartları (2000-2600)
• Uygulama Standartlar (A & C)
• Katma değerli iç denetim
faaliyetlerini teşvik etmeye ve
hayata geçirmeye yönelik bir
çerçeve sağlamak.
• İç denetim performansının
değerlendirilmesine uygun bir
zemin oluşturmak.
• Gelişmiş kurumsal süreç ve
faaliyetleri canlandırmak.
Dr. Onuralp Armağan, SMMM, CIA, CRMA
Önceki UMUÇ (IPPF)
Etik İlkeler ve Davranış Kuralları:
•
•
•
•
Dürüstlük
Objektiflik
Gizlilik
Yetkinlik
Dr. Onuralp Armağan, SMMM, CIA, CRMA
Önceki UMUÇ (IPPF)
Pozisyon Raporları
• Pozisyon raporları, mesleği iç
denetim olmayan ilgili taraflara,
yönetişimin, riskin veya kontrol
konularının anlaşılmasında ve iç
denetimin rol ve sorumluluklarının
anlatılmasında yardımcı olur.
Doğru ve etkin kaynak kullanımı, risk
yönetimi vb.
Dr. Onuralp Armağan, SMMM, CIA, CRMA
Uygulama Önerileri:
Önceki
UMUÇ
(IPPF)
Şu konulardaki uygulamaları içerir:
Uluslararası, ülke veya sektöre özel
konular; spesifik görev türleri ve yasal
konu ve düzenlemeler.
Örnekler:
• Stratejik hedefler ve risk
değerlendirme
• Örneklem ve Analiz
• Sürekli Güvence
Dr. Onuralp Armağan, SMMM, CIA, CRMA
Uygulama Rehberleri:
•
Önceki
UMUÇ
(IPPF)
İç denetim faaliyetinin
yürütülmesinde ayrıntılı bir rehber
sağlar. Teknik, araç ve programlar
gibi adım adım yaklaşımları içerir.
•
•
•
•
Entegre Denetim
Suistimal
Kontrol Ortamının Denetimi
Yönetim Kuruluyla Etkileşim
Dr. Onuralp Armağan, SMMM, CIA, CRMA
Neden Yeni bir UMUÇ gerekti?
Videoyu izleyiniz:
https://www.youtube.com/watch?v=mUVa8iATIW0
Dr. Onuralp Armağan, SMMM, CIA, CRMA
Neden Yeni bir UMUÇ gerekti?
• İç denetimin tanımı değişmeli mi?
• Bankacılık/Finans sektöründe gittikçe sıkılaşmakta olan
düzenlemeler ile uyumlu olmak için değişiklik yapmamız
gerekiyor mu?
• Standartların uygulanması zor mu? Kolay mı?
• Standartlar kural bazlı mı olmalı, prensip bazlı mı?
• IAA uygulama önerileri getirmekte çok daha hızlı
davranmalı mı?
vb...
Dr. Onuralp Armağan, SMMM, CIA, CRMA
Neden Yeni bir UMUÇ gerekti?
• Kasım 2013: UMUÇ Küresel Çalışma
Grubu toplandı.
• Temmuz 2014: IAA Yönetim Kurulu küresel
değişiklik anketine konu olabilecek
değişiklik alanlarını kabul etti.
• Ağustos-Kasım 2014: UMUÇ küresel
değişiklik araştırması başlatıldı.
• Mart 2015: UMUÇ küresel değişiklik
araştırması sonuçları değerlendirildi ve
IAA Yönetim Kurulu’na öneri paketi
sunuldu.
• Temmuz 2015: Yeni UMUÇ yayınlandı.
Dr. Onuralp Armağan, SMMM, CIA, CRMA
UMUÇ Küresel Değişiklik Araştırması
•
İç Denetimin Misyonu tanımı yeterli mi? İlave edilecek husus
önerileri var mı?
•
UMUÇ Ana Prensiplerine ilave edilecek hususlar var mı?
•
Uygulama Önerileri, Uygulama Rehberi olarak yeniden
yapılandırılmalı mı?
•
Uygulama Rehberlerini, Tamamlayıcı Rehber olarak yeniden
yapılandırılmalı mı?
•
UMUÇ’a gelişmekte olan sorunlara yönelik bir rehber ilave edilmeli
mi?
•
Pozisyon Raporları UMUÇ’tan çıkartılmalı mı?
•
«Zorunlu (Mandatory)» ve «Kuvvetle Tavsiye Edilen» ifadelerinin
«Gerekli (Required» ve «Tavsiye Edilen» ifadeleri ile değiştirilmeli
mi?
Dr. Onuralp Armağan, SMMM, CIA, CRMA
UMUÇ Küresel Değişiklik Araştırması
Sonuçları
•
•
•
•
90 Ülke
845 katılımcı
4000 tekil yorum
47 öneri mektubu (280 sayfa)
Dr. Onuralp Armağan, SMMM, CIA, CRMA
UMUÇ Küresel Değişiklik Araştırması
•
İç Denetimin Misyonu tanımı yeterli mi? İlave edilecek husus önerileri
var mı? EVET! (%88 olsun, %80 içerik yeterli)
•
UMUÇ Ana Prensipleri olsun mu, taslağı uygun mu?
EVET! (%89 olsun, %79 hepsine uyulmalı)
•
Uygulama Önerileri, Uygulama Rehberi olarak yeniden
yapılandırılmalı mı? EVET! (%86)
•
Uygulama Rehberlerini, Tamamlayıcı Rehber olarak yeniden
yapılandırılmalı mı? EVET! (%83)
•
UMUÇ’a gelişmekte olan sorunlara yönelik bir rehber ilave edilmeli
mi? EVET (%84)
•
Pozisyon Raporları UMUÇ’tan çıkartılmalı mı? OLABİLİR! (%64)
•
«Zorunlu» ve «Kuvvetle Tavsiye Edilen» ifadelerinin «Gerekli» ve
«Tavsiye Edilen» ifadeleri ile değiştirilmeli mi? HAYIR, EVET (%76)
Dr. Onuralp Armağan, SMMM, CIA, CRMA
YENİ UMUÇ – ÖNCEKİ UMUÇ
Dr. Onuralp Armağan, SMMM, CIA, CRMA
YENİ UMUÇ – ÖNCEKİ UMUÇ
Zorunlu Rehber
Gerekli Rehber
Tavsiye edilen
rehber
Kuvvetle tavsiye
edilen rehber
Dr. Onuralp Armağan, SMMM, CIA, CRMA
YENİ UMUÇ – NE DEĞİŞMEDİ?
Dr. Onuralp Armağan, SMMM, CIA, CRMA
YENİ UMUÇ – NE DEĞİŞTİ?
Eklenen:
İç Denetimin Misyonu:
«Risk bazlı, objektif
güvence sağlayarak tavsiye
ve öngörülerle
organizasyonel değeri
korumak ve geliştirmek.»
Dr. Onuralp Armağan, SMMM, CIA, CRMA
YENİ UMUÇ – NE DEĞİŞTİ?
Eklenen:
İç Denetimde Mesleki
Uygulamalar için Ana
Prensipler:
Dr. Onuralp Armağan, SMMM, CIA, CRMA
YENİ UMUÇ – NE DEĞİŞTİ?
Değişen:
Mevcut Uygulama
Önerileri Uygulama
Rehberi olarak yeniden
konumlandırılmıştır.
Amaç: Standartlara uyum
için rehberlik fonksiyonunu
daha iyi icra etmek.
Dr. Onuralp Armağan, SMMM, CIA, CRMA
YENİ UMUÇ – NE DEĞİŞTİ?
Uygulama Rehberleri:
Temmuz 2015’te iki uygulama rehberi yayınlanmış ve PA 1000 ve PA 2110’un
yerini almıştır.
IG 1000 - Amaç, yetki ve Sorumluluk
IG 2110 - Kurumsal Yönetim
Dr. Onuralp Armağan, SMMM, CIA, CRMA
YENİ UMUÇ – NE DEĞİŞTİ?
Değişen:
Mevcut Uygulama
Rehberleri Tamamlayıcı
Rehber olarak yeniden
konumlandırılmıştır.
Tamamlayıcı Rehber, bütün
Uygulama Rehberlerini ve
GTAG (Global Technology
Audit Guide)’ları
kapsamaktadır.
Dr. Onuralp Armağan, SMMM, CIA, CRMA
YENİ UMUÇ – NE DEĞİŞTİ?
Değişen:
Pozisyon Raporları UMUÇ
içeriğinden çıkartılmıştır.
1. Aşama: İçerikten
çıkarma
2. İçerikleri yeniden
belirlenmesi
3. Yeniden Oluşturma
Dr. Onuralp Armağan, SMMM, CIA, CRMA
UMUÇ Küresel Değişiklik Araştırması
•
İç Denetimin Misyonu tanımı yeterli mi? İlave edilecek husus
önerileri var mı? EVET!
•
UMUÇ Ana Prensiplerine ilave edilecek hususlar var mı? EVET!
•
Uygulama Önerileri, Uygulama Rehberi olarak yeniden
yapılandırılmalı mı? EVET!
•
Uygulama Rehberlerini, Tamamlayıcı Rehber olarak yeniden
yapılandırılmalı mı? EVET!
•
UMUÇ’a gelişmekte olan sorunlara yönelik bir rehber ilave edilmeli
mi? EVET!
•
Pozisyon Raporları UMUÇ’tan çıkartılmalı mı? OLABİLİR!
•
«Zorunlu» ve «Kuvvetle Tavsiye Edilen» ifadelerinin «Gerekli» ve
«Tavsiye Edilen» ifadeleri ile değiştirilmeli mi? HAYIR! / EVET!
Dr. Onuralp Armağan, SMMM, CIA, CRMA
Sıkça Sorulan Sorular
• Standartlar yenilenecek midir?
• Yeni UMUÇ’un yayınlanması ile beraber önceki UMUÇ geçerli
olacak mıdır?
• UMUÇ 2013 Baskısı ne zaman Yeni UMUÇ’u yansıtacak şekilde
düzenlenecektir?
• Kalite Değerlendirme Kılavuzu ne zaman Yeni UMUÇ’u
yansıtacak şekilde düzenlenecektir?
• Yeni UMUÇ sertifikasyon kapsamına ne zaman alınacaktır?
Dr. Onuralp Armağan, SMMM, CIA, CRMA
Değişim Takvimi
•
•
•
•
•
Standartlar – 2017 veya 2018
Uygulama Rehberleri – 2016 sonu
Kırmızı Kitap – 2018
Sertifikasyonlar – 6 ay
Kalite Güvence Değerlendirmesi - 2018
Dr. Onuralp Armağan, SMMM, CIA, CRMA
YENİ UMUÇ – ÖNCEKİ UMUÇ
Dr. Onuralp Armağan, SMMM, CIA, CRMA
Daha fazla ve güncel bilgi için...
www.tide.org.tr
www.theiia.org/goto/IPPF
Dr. Onuralp Armağan, SMMM, CIA, CRMA
Teşekkürler...
[email protected]
Dr. Onuralp Armağan, SMMM, CIA, CRMA

Benzer belgeler