DTI-Pulse-Serisi

Transkript

DTI-Pulse-Serisi
Yeni süper Teknoloji: Dijital-Pulse-Endüktif-Detektör sistemleri
DTI-Pulse-Serisi
DTI´ nin yeni üretti÷i dijitalli Pulse- Endüktif- Detektörlerini memnuniyetle sunuyoruz.
Yüksek derinde metal ayırımı artık problem olmaz.
MAGIC
NEXUS
GENESIS
Çalıúma süresi: 5-8 Saat
Akü gücü: 14,4 Volt
Derinlik tespiti: *
Çalıúma süresi: 5-8 Saat
Akü gücü: 18 Volt
Derinlik tespiti: *
Çalıúma süresi: 5-8 Saat
Akü gücü: 21 Volt
Derinlik tespiti: *
Teslim ùartı:
ƒ Çanta
ƒ 28 cm Sonda
ƒ Stereo-Kullaklık
ƒ Manevre kolu
ƒ ùarz doldurucusu
ƒ Araba için úarjman
adapteri
Teslim ùartı:
ƒ Çanta
ƒ 28 cm Sonda
ƒ Stereo-Kullaklık
ƒ Manevre kolu
ƒ ùarz doldurucusu
ƒ Araba için úarjman adapteri
Teslim ùartı: MAGIC ve NEXUS´un gibi.
Stereo-Kullaklık yerine Telsis-Kulaklık
Sonra Ekleme imkanı:
Yükleme havızası (taranılan araziyi sonra
bilgisayarda bakabilirisiniz) ve
GPS (tespit edilen noktalar ve pozisiyonlar
sonra GPS ile tez bulunur.)
Daha detaylı bilgi internet sayfamızdan www.dti-gmbh.de çekebilirsiniz yada özel sorularınız olursa lütfen temas
kurunuz. 3 modelin kasası aynıdır , sadece güçlük farkı vardır.
Ekleme Çerçeve Sondalar: 50 x50 cm / 100 x 100 cm / 100 x 200 cm
* Lütfen, derinlik için gelecek sayfadaki açıklamayı okuyun.
DTI – Maden
Detector
Trade
GmbH & Co. KG
AKSEM Makina
Müh.
San.International
ve Tic. Ltd. Sti.
Schlossstraße
65 –Çayirova-Gebze
D-40477 Düsseldorf
Sirasogutler, Çelikoglu
Cad. No:89,
Tel. +49-(0)211-44 03 988-0 – Fax +49-(0)211- 44 03 988-10
Tel.: 0.262.655 02 65
Service-Tel. +49-(0)7000 – DTI INFO = +49-(0)7000 – 384 4636
Faks: 0.262.655 02 33
e-mail: [email protected] – http://www.dti-gmbh.de
E.posta: [email protected]
Derinlik tespiti üzerine açıklama*
Burada úuan teyorik derinlik tespiti üzerine kesin bir veri yapılmıyor. Bu rakamlara ya inanabilirsiniz
yada inanmayabilirsiniz. Biz verdi÷imiz rakamalara inanmanızı istemiyoruz. Onun için derinlik
kelimenin „Dalga iniú derinli÷i“ „derinlik tespiti“ ve „hava derinlik tespiti“ üzerinde çalıúmalar
yapılıyor. Verdi÷imiz rakamlar üzerinde müúterilerimiz herzaman DTI-Puls detektörlerin gücünü
kendileri deneme yapıp ve rakamlarımızın gerçek oldu÷unu ispatlaya bilecekler. Gerçek
denemelerde DTI-Puls Genesis 1 x 2 metre çerçeve sondayla derinlik tespiti 10 metreye kadar
tespit edildi÷ini biliyoruz. Tespit için de÷iúik faktörler bir rol alır. Bazı topraklar vardır, yüksek
mineraline ra÷men bu derinlik tespite yaklaúamazlar. Tabiki bir tek demir parayı bu derinlikde
tespitleme imkanzızdır. Derinlik tespiti herzaman metal objenin büyüklü÷üne ba÷lıdır. Puls-EndüktifDetektörleri genellikle küçük objeleri aramak için pek uygun de÷ildir.
AKSEM Makina Maden Müh. San. ve Tic. Ltd. Sti.
DTI – Detector Trade International GmbH & Co. KG
Sirasogutler, Çelikoglu Cad. No:89, Çayirova-Gebze
Schlossstraße 65 – D-40477 Düsseldorf
Tel.: 0.262.655
02 65
Tel. +49-(0)211-44
03 988-0 – Fax +49-(0)211- 44 03 988-10
Faks: 0.262.655
02 33+49-(0)7000 – DTI INFO = +49-(0)7000 – 384 4636
Service-Tel.
E.posta:
[email protected]
e-mail:
[email protected] – http://www.dti-gmbh.de