ADAM

Transkript

ADAM
ADAM’IN
!
R
A
V
I
M
A
L
SE
www.opel.com.tr
ADAM VE SEN
Siz teksiniz. ADAM
da tek. Peki bu ot
omobili
bu kadar farklı
yapan ne? Sade
ce güçlü
duru şu ve canl
ı renkleri de ğil.
ADA M ile
otomobilinizin ta
sarımında söz sa
hibisiniz.
ADAM kişiselleşt
irmeden ibaret.
Kişiselleştirmek de sizin kişiliğ
inizi yansıtmanız
olduğu
için ADAM tam
amen sizin haya
lg
üc
ünüze
kalmış. Başlang
ıç için tasarımcıl
arımız üç
farklı ADAM mod
eli belirledi: JA M
, GL AM
ve SL AM . İlk ön
ce bu modellerd
en
birini
seçiyorsunuz ve
kişiliğinizi yansıta
na
kadar
bütün detaylar
ı değiştirebiliyor
sunuz.
Bu katalogda siz
i et kileyebilece
k bazı
anahtar noktal
arı bir araya ge
tir
dik. Geriye ise sizin tüm
seçenekleri intern
et
ortamında görmeniz
ve konfigüratör
ile
kendi
ADAM’ınızı yara
tmanız kaldı.
M
A
J
M
A
D
A
1 NUMARALI KURAL:
.
T
E
R
A
İB
N
E
D
E
M
İR
T
“ADAM” KİŞİSELLEŞ
Bir ADAM JAM aldığınızda arkadaşlarınız bunu bilecek.
İlham veren renk kombinasyonları insanların dikkatini
çekip oraya odaklayacak. Canlı ve güçlü renkler, jantlar
ve dekorlarla kendi kişiliğinizi aktarın. En heyecan
veren noktası da dış tasarımda görülenin iç tasarımda
da görülmesi: Güçlü, sert ve çift tonlu stil.
1
3
1. Kapıyı aç, hayran kal. ADAM
JAM’in çarpıcı dış tasarımı, ona
uyan bir iç tasarımla geliyor. İki
ton varken niye tek ton kullanasın
ki? Siyah beyaz kombinasyona
sahip kabin hemen göze çarpıyor.
2. ADAM anahtarınız, dış tasarım
renginizle geliyor. Durduğu her
yerde hemen göze çarpıyor.
3. Güçlü ve gururlu. ADAM logosu yeter.
4. Radyo kontrollerine sahip deri
direksiyon simidi. ADAM JAM’in
kullanışlı ve marifetli direksiyonu,
kablosuz cep telefonu erişimi, radyo
kanalı arama ve keyifli yolculuklar
sunuyor. Üstelik her ADAM modelinde standart olarak sunuluyor.
5. 16˝ alaşımlı Bumerang tasarımlı
jantlar. ADAM JAM, sadece A
noktasından B noktasına gitmeye
yaramaz, göze çarpar. Sunulmakta
olan bir dünya jant seçeneğinden
biri olan bu jantlar elmas kesimli
gümüş rengindedir.
2
4
5
Adam Jam EXTREME
Extreme’e kaçın. ADAM JAM Extreme paketi ile stilinizi tavan yaptırın.
Ne mi alacaksınız? Renkli tavan,
renkli logo bar ve uyumlu 17˝ alaşımlı
Hurricane tasarımlı jantlar. White
my Fire Beyaz veya I’ll be Black Siyah
renk seçenekleri bulunuyor. Durun,
bitmedi! Dış gövdeye, yan aynalara,
dikiz aynasına ve paspaslara renk
atın. İç tasarım dekorları tüm görünümü destekleyen köşeli hatlara sahip.
ADAM GlAM
2 NUMARALI KURAL:
SADECE TEK BİR “ADAM” VARDIR.
O DA SİZE AİTTİR.
Beğenenleri saymayı bırakıp hayranlıklara bakın. ADAM GLAM ile etkileyeceksiniz. Bu otomobili kişiselleştirdiğinizde
bir trendi izlemiyor, tam aksine tümüyle yeni bir trend yaratıyorsunuz. Koltuğunuzun üstüne cam bir tavan ekleyin.
Çepeçevre ses kalitesi sunan 7 hoparlör koyun ve çağdaş bir stil ikonu olarak yola koyulun.
1
2
3
4
1. Jilet gibi bir ADAM GLAM’i herkes ister. Her ADAM GLAM Kakao, Bordo veya
Siyah koltuklar ve yüzeyler ile geliyor. Krom kapı eşikleri, parlayan kapı kolları ve
cam çerçevesiyle mükemmel bir uyuma sahip.
2. Işıl ışıl parlayın. ADAM GLAM’in sabit cam tavanı harika görünmekle birlikte
panoramik ön cam etkisi veriyor.
3. Kendi mevsiminizi yaratın. Serin veya sıcak, Elektronik İklim Kontrollü Klima (ECC)
ile tam da istediğiniz gibi.
4. İyi görün, iyi görünün. LED Gündüz Farları ile hem iyi görün hem de iyi görünün.
ADAM GLAM EXTREME
GLAM’i coşturun. Hayalgücünüzü serbest bırakın ve ADAM GLAM Extreme
paketiyle stilinizi şehre yansıtın. White my Fire Beyaz renkteki tavanı, Bakır ve
Beyaz renkteki 17˝ alaşımlı Roulette tasarımlı jantlara mükemmel bir kıvrım katan
kesiği atıyor. Fly renginde dış stil kaplamalar ve aynalar aşırı benzersiz GLAM’e
son dokunuşları ekliyor.
M
A
l
S
M
A
D
A
L:
A
R
U
K
I
L
A
R
A
M
.
U
Z
N
A
3
M
I
N
A
LT
A
R
U
K
”
“ADAM
1
var. Ve
r. Enerjisi
a
v
rı
v
ta
n
nü
A M’i
endislik ürü
ADA M SL
lman müh
A
izle
k
in
ra
il
b
la
o
o
doğal
r. Otom
a
v
i
ğ
li
ik
v
in çe
canlı
spor şasin
n ve hem
nizi yaratı
ri
ile
ç
ğinizi
ip
ili
k
iş
k
kendi ta
kendi
la
ıy
m
rı
sa
slı ta
hem de ka
.
ere taşıyın
y
iz
git tiğin
3
2
4
siyonuyla
ş stili direk
rı
a
y
e
v
ri
ak.
lı renkle
ğuna oturm
u
İYOR. Can
lt
L
o
K
k
E
B
in
İ
iz
İZ
A M’in
NLA S
ş ekliyor.
ADA M SL
1. HEYECA
ir dokunu
n tek şey
e
b
k
iği
lü
re
ç
e
ü
g
g
r
ız
farla
rmek isted
yapman
LED arka
ukların ve
lt
İ.
o
İS
k
R
u
E
B
T
.
S
R
LA
2 . IŞIK GÖ
çim sizin.
R KOLTUK
kstralar
eya sarı, se
S L A M S PO
v
h
M
a
A
iy
D
S
A
.
psiyonel e
.
it
o
3
g
ı
z
e
a
v
B
r
.
tu
rir.
açık: O
pedallar
a gücü ve
mesaj çok
zla kavram
fa
a
metal alaşımlı
h
a
d
e
4. Tamamen mez, gerçekten d
i görün
sadece iy
REME
T
X
E
ADAM Slam
ti
eme pake
L A M E xtr
S
M
A
y
D
e
A
cazib e
açın.
aklayacak
bölgenizi
d
r
o
fo
a
n
y
ş
o
k
ra
i
o
Kend
cek ve
leyen yarı
okunuş ek
rinize çeke
e
d
z
if
ü
rt
rı
o
m
la
u
sp
y
ış
bir u
ile bak
e kaputa
ükemmel
. Tavana v
ntlar ile m
ja
lı
r, ön göm
a
sahip olun
şı
b
la
r ve logo
cu 18˝ a
la
tu
a
u
n
rk
y
o
a
k
n
,
aha fazla
mlü ya
çizgileri
erek ona d
on görünü
y
le
rb
k
a
e
K
ş
u
r.
n
o
doku
iz aynası
sağlıy
knolojili bir
slar ve dik
a
te
k
sp
a
se
p
k
ü
r,
y
a
m ADA M
dekorl
rünüme
nuyor. Tü
lu
İçeride ise
u
r.
b
o
a
liy
k
ıd
e
tavır
uzu ve el
bir katk
i, vites top
kusursuz
id
a
m
n
si
sı
ı
a
n
o
m
için Kırmız
direksiy
yarış te
döşemesi
delleri ile
o
ş
rı
m
a
y
e
ı
r.
m
o
ız
e
y
m
E xtr
ti seçilebili
geliyor. Kır
Deri pake
deri olarak
freni renkli
I
Y
A
M
L
SİZİN O
.
R
O
Y
İ
L
K
BE
I’ll be Blac
k
Siyah.
en
Sweet Gre
A Star is B
ther G
The Grey fa
ve
rown Kah
rengi.
ri.
tgreen Ye
Buzz Ligh
ll Kırm
Red ‘n’ Ro
James Blo
ızı.
k
I’ll be Blac
Siyah.
nde Sarı.
şil.
s Beyaz.
White my
Fire Beya
Men in Bro
wn Kahve
z.
rengi.
l.
tting Yeşi
Greenspo
Pu m p u p
the Blue M
avi.
ı.
kal Kırmız
Kan Porta
Purple Fic
W
Saturday
tion Bord
o.
Beyaz.
hite Fever
deyle
AM da kişisel ifa
k bir parçası. AD
yü
bü
n
ini
ah,
iliğ
siy
kiş
k,
ra
i, aracınızın
lerine ek ola
Dış gövde renkler
uyor. Gövde renk
lun
bu
nüm
ği
rü
ne
gö
çe
r
bi
se
çif t renkli
r sürü renk
Tavan Paketi’yle
öne çıktığı için bi
el
on
nu
siy
yo
op
as
da
bin
ar
m
rklı renk ko
erengi tonl
beyaz veya kahv
e toplamda kaç fa
iyl
ng
re
e
vd
gö
el
z. 12 tem
elde edebiliyorsunu
ik? 27.
işt
m
de
yapılabiliyor
1
2
3
.
Z
H
A
A
Y
Y
Sİ A BE
D
YA
Siyah veya Beyaz Paketi tasfiyeciler için kişiselleştirme özelliği sunuyor. ADAM’ınızın rengi ne olursa
olsun tavanı, yan aynaları ve alaşım jantları ister
siyaha ister beyaza boyayabilirsiniz. İçeride ise
gösterge paneli, orta konsol, kapı panelleri de aynı
şekilde elden geçerek arka camlar karartılıyor.
Siyah ya da beyaz stilinize daha da stilist bir dokunuş eklemek isterseniz Ekstra Beyaz veya Ekstra
Siyah Paketleriyle siyah veya beyaz logo bar, iç
dikiz aynası, daha büyük ve daha güçlü jantlar
ekleyebilirsiniz.
1. 16˝ alaşımlı Horns tasarımlı jantlar,
I’ll be Black Siyah
2. 17˝ elmas kesimli alaşımlı, Roulette tasarımlı
jantlar, I’ll be Black Siyah
3. 17˝ alaşımlı Hurricane tasarımlı jantlar,
I’ll be Black Siyah
4. 16˝ elmas kesimli alaşımlı Boomerang tasarımlı
jantlar, White my Fire Beyaz
5. 17˝ elmas kesimli alaşımlı Roulette tasarımlı
jantlar, White my Fire Beyaz
6. 17˝ alaşımlı Hurricane tasarımlı jantlar,
White my Fire Beyaz
Resimdeki 18˝ alaşımlı Twister tasarımlı jantları
unutmak olmaz. Bu jantlar, tavan veya gövde
rengiyle uyuşan takılabilir jant kapaklarına sahip
iki farklı renkte sunuluyor. Burada görülen her
jant setini, kişiselleştirdiğiniz paketinizin bir parçası
olarak diğer gövde renkleriyle sipariş verebiliyorsunuz.
4
5
6
ADAM’ın tasarım şefi olarak her şeyi istediğinize uyarlayabiliyorsunuz. Eğer
bir Siyah ya da Beyaz Paketi eklemediyseniz üç farklı “Twisted Paketi”nden
birini seçebilirsiniz. Aracınızın benzersiz görünümüne beklenmedik bir boyut
katan renk uyumlu kombinasyonlar bütünü.
SİZİN SIRANIZ.
TWISTED KAHVERENGİ
Aklınızı kaçırmayın, caddelere çıkın.
• 17˝ alaşımlı Roulette tasarımlı, elmas kesimli A Star is Brown
Kahverengi jantlar
• A Star is Brown Kahverengi yan aynalar
• İnci Beyaz gösterge paneli
• İnci Beyaz orta konsol
• İnci beyaz iç kapı panelleri
• Krem Beyaz iç dikiz aynası
• Krom ön logo bar
TWISTED YEŞİL
ADAM JAM’inize, canlı yeşil bir dokunuş ekleyin.
• 16˝ alaşımlı Boomerang tasarımlı, elmas kesimli Greenspotting
Yeşil jantlar
• Greenspotting Yeşil yan aynalar
• Greenspotting Yeşil gösterge paneli
• Greenspotting Yeşil orta konsol
• Greenspotting Yeşil iç kapı panelleri
• Greenspotting Yeşil iç dikiz aynası
• Greenspotting Yeşil ön logo bar
• 17˝ alaşımlı, Swiss Blade tasarımlı, elmas kesimli Parlak Siyah
ve Red ‘n’ Roll Kırmızı renkli jantlar
• Red ‘n’ Roll Kırmızı yan aynalar
• Red ‘n’ Roll Kırmızı gösterge paneli
• Red ‘n’ Roll Kırmızı orta konsol
• Red ‘n’ Roll Kırmızı iç kapı panelleri
• Red ‘n’ Roll Kırmızı iç dikiz aynası
• Red ‘n’ Roll Kırmızı ön logo bar
ADAM JAM, ADAM GLAM ve ADAM SLAM kızgın bir aroma
ile gelebiliyor.
TWISTED KIRMIZI
FARKLI BİR TÜR
FARKLILIK.
A:
B:
C:
D:
C
Aydınlatmalı Yıldızlar.
Damalı.
Gökyüzü.
Sonbahar Yaprakları.
B
A
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yıldızlı gökyüzünün tavanın içinde olduğu bir otomobil sürdünüz mü? Ya da damalı satranç
tahtasının? Pamuk gibi bulutların yaz gününde masmavi gökyüzünde yüzdüğünü otomobilinizin
içinden gördünüz mü? Artık görebilirsiniz! İster inanın, ister inanmayın Opel ADAM ile tavan
dekorasyonunu bile siz seçiyorsunuz. 19 farklı gösterge paneli rengi, deseni ve dokusu arasından
seçiminizi yapın. Yaptığınız seçimin ışıklı tavan, direksiyon simidi ve gösterge paneliyle nasıl
göründüğünü merak ediyorsanız internetten bakabilirsiniz. İsterseniz ortam aydınlatması için
8 farklı renk arasından istediğinizi seçebileceğiniz İç Tasarım Aydınlatma Paketi’ni deneyebilirsiniz. Kişisel araç tasarımları çağı, ADAM ile artık mümkün. Üstelik önceden nerede olduğunu
bile düşünmediğiniz opsiyonlar ile.
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
11
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
Dark Grey Gri
Buzz Lightgreen Yeşil
Greenspotting Yeşil
Pump up the Blue Mavi
Gül Pembe Metalik
Kan Portakal Kırmızı
Koyu Çelik Gri
12
13
İnci Beyazı
Parlak Siyah
James Blonde Sarı
Red ‘n’ Roll Kırmızı
Bitmap
Köşeli Kenarlar
Sonbahar Yaprakları
14
15
15:
16:
17:
18:
19:
Yıldız
Gümüş Ateşböceği (aydınlatmalı)
Altın Ateşböceği (aydınlatmalı)
Sarı Evren
Gümüş Evren
16
19
17
18
EĞLENCEYE
VAR
MISIN?
Her ADAM’ı opsiyonel IntelliLink teknolojisiyle sipariş edebiliyorsunuz. Hepsi bir arada olan bu akıllı multimedia sistemi sadece
iyi görünmekle kalmıyor, 7˝ LCD dokunmatik ekranıyla veya direksiyon simidi üzerinden kontrolleriyle aşırı kolay bir erişim sunuyor.
Sistem, Bluetooth® ve USB bağlantısı sunması için özel tasarlandı.
Akıllı telefon bağlantısı ayrıca, Stitcher™, BringGo navigasyon,
TuneIn ve MirrorLink™ gibi akıllı telefon uygulamalarına erişim
sağlıyor. Stitcher ile en güncel haberleri, sevdiğiniz komedileri,
spor programlarını dinleyebilir veya konuşma yapabiliyorsunuz.
TuneIn ile yüzlerce farklı internet tabanlı radyolara erişebiliyor,
BringGo için düşük maliyetli navigasyon sistemlerine erişim
sağlayabiliyorsunuz. Uyumlu telefonlar, MirrorLink™ kullanarak
Facebook ve Twitter gibi favori uygulamalara erişim sağlayabiliyor.
IntelliLink ile şarkılarınız, fotoğraflarınız, videolarınız ve favori
uygulamalarınızın keyfini aracınızdan sürebiliyorsunuz. Uyumlu
bir cep telefonuyla 7/24, elinizin altında olan her şeye gösterge
panelindeki koca bir ekrandan erişebiliyorsunuz.
Yakıt tüketimi ortalama 5.5–5.0 I/100 km; CO 2 emisyonu ortalama
129–118 g/km. Euro 5 motorlar için geçerli yakıt tüketimi ve emisyon değerleri, 2008/692/EC direktifine göre (715/2007 yerine) ölçülmüş fabrika
test ortamı sonuçlarıdır. ADAM’ın motorları hakkında daha fazla bilgi
için lütfen www.opel.com.tr internet sitemizi ziyaret ediniz.
Ebat
Yakıt Tasarruf Sınıfı
195/55 R 16 215/45 R 17 225/35 R 18
C–B
C
E
Islak Tutuş Sınıfı
B
B
B
Dış Yuvarlanma Gürültüsü Sınıfı (dB)
71
71
77
Ses Sınıfı
Bu kataloğun içeriği baskıya girdiği tarihte doğrudur. (10/2012). Opel, kataloğun içeriğinde farklılık oluşturabilecek motor seçeneklerinde ve
özelliklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. En güncel bilgi için lütfen Opel bayinize danışınız. Belirtilen tüm rakamlar, standart donanıma
sahip AB modeliyle ilgilidir. 2007/715/EC tüzüğüne dayalı yakıt tüketimi hesaplanması, tüzükte belirtildiği gibi, aracın boş olduğu zamanki
ağırlığını göz önüne almaktadır. Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu rakamları belirli bir araca ilişkilendirilemez. Sadece modeller arası karşılaştırma
amaçlı sunulmuştur. Ek donanım, belirtilenden biraz daha fazla yakıt ve CO 2 tüketim rakamlarına yol açabilir. Ek olarak, aracın boş halindeki
ağırlığı ile bazı durumlarda izin verilebilir dingil ağırlıkları kadar, aracın izin verilebilir toplam ağırlığını da artırabilir ve izin verilebilir çeki
ağırlıklarını azaltabilir. Bu durum, aracın maksimum hızında bir azalmaya ve hızlanma zamanında bir artışa neden olabilir. Belirtilen sürüş
performansı rakamları 75 kilogramlık bir sürücü ve buna ek olarak 125 kilogramlık bir ağırlık varsaymaktadır.
Bilgiler yayınladıkları tarihler için geçerlidir. Muhtemel model değişiklikleri için Opel bayinize başvurun. Tüm veriler sadece sizi bilgilendirmeye
yöneliktir ve bilgilerin doğruluğu konusunda sorumlu tutulamayız. Basılı renkler gerçek renklerden farklılık gösterebilir. Gösterilen opsiyonel
donanım ayrıca fiyatlandırmaya tabidir. Sipariş sırasında, istediğiniz modelin stok durumu için Opel bayinizi arayın.
General Motors Türkiye Ltd. Şti.
Çevre dostu klorsuz kağıda basılmıştır.
Ekim 2012
SEE/MY13.5
LASTİKLER

Benzer belgeler